Website:ThựchànhLờiChúa/ditimchanly.org/https://twitter.comDinhNghiTruong/nhómKT EMMAUS /Giuse Luca /Fb Đình Nghi Trương / CHÚA NHẬT VIII TN B / 2018 / LỄ MỪNG KÍNH THIÊN CHÚA BA NGÔI / ...Đức Gie-sus đến gần và nói với các ông :"Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất " .(Mt28,18b) / Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi ,xin ban cho con thần trí khôn ngoan , một trái tim đầy tình yêu thương và đôi tay luôn mang lại lợi ích cho anh em , để con chỉ biết làm vinh danh Chúa trong cuộc sống tạm bợ này , Amen / **R . **R

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày Tuần 13 Thường Niên A 2017

CHÚA NHẬT XIII TN: 02. 07. 2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mát-thêu. (Mt 10,37–42)

37 Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. 38 Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. 39 Ai tìm giữ  mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được. 40 "Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.

41 "Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.

42 "Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu."

 

1. Ghi nhớ: “ Ai giữ lấy sự sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được ” (Mt 10,39).

2. Suy niệm: Chúa Giêsu chỉ rõ cho chúng ta thấy rõ bản chất đích thực của “ được ” “ mất ” . Điều này xem ra là một nghịch lý, vì “ giữ lấy ” thì sẽ bị “ mất ” , còn “ liều mất ” thì lại “ tìm thấy được ” . Thật người môn đệ đi theo Chúa phải từ bỏ tình cảm, từ bỏ tương quan nhất phải từ bỏ cả mạng sống. Vì thế, là người tông đồ chúng ta phải biết sẳng sàng và chấp nhận mọi thiệt thòi, mất mát và hy sinh bản thân mình vì sứ vụ, vì phần rỗi tha nhân và nhất là vì vinh danh Thiên Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Hãy hy sinh vì Nước Trời.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa là Ánh sáng là là Sự sống. Xin Chúa cho mắt tâm hồn của chúng con được sáng suốt để biết chọn Chúa làm Gia nghiệp đời con. Amen.

 

THỨ HAI TUẦN XIII TN: 03. 07. 2017

Thánh Tôma, Tông đồ

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan (Ga 20,24-29)

24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. 25 Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin." 26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." 27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." 28 Ông Tô-ma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! " 29 Đức Giê-su bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin! "

 

1.Ghi nhớ : “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin” (Ga 20,29).

2.Suy niệm: Tôma khi thực sự chứng kiến Thầy mình đang sống thật, ông đã lớn tiếng tuyên xưng : “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con” (Ga 20,28). Ông tuyên xưng bằng cảm nghiệm bản thân: “Lạy Chúa của con, vì thấy Chúa bằng mắt xác thịt; và đồng thời ông cũng tuyên xưng bằng cảm nghiệm đức tin: “Lạy Thiên Chúa của con”, vì thấy Thiên tính của Chúa Giêsu. Xin Thánh Tôma dạy chúng ta cũng biết dùng con mắt đức tin để, một đàng nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi mọi người, trong mọi biến cố trong đời sống chúng ta; đàng khác, biết làm chứng về Chúa Phục sinh cho mọi người.

3.Sống Lời Chúa: Tin vào Chúa, đó là phúc lớn cho chúng ta.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin thêm đức tin cho con; xin uốn nắn lòng cứng cỏi của con. Amen.

 

THỨ BA: 04. 07. 2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 8,23-27)

23 Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. 24 Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. 25 Các ông lại gần đánh thức Người và nói: "Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!" 26 Đức Giê-su nói: "Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin! " Rồi Người chỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ. 27 Người ta ngạc nhiên và nói: "Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?"

 

1.Ghi nhớ:“Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin” (Mt 8,26).

2.Suy niệm: Khi biển động mạnh, sóng ập vào thuyền, các môn đệ sợ hãi, dù có Chúa Giêsu đang ở với các ông. Chúa trách lòng kém tin của các ông đồng thời ra lệnh cho biển im, sóng lặng. Những thử thách, khó khăn trong đời sống, trong bổn phận... là những cơ hội Chúa gửi đến để tôi luyện chúng ta về đức tin, về sự trung tín và tình yêu gắn bó với Chúa. Đừng vội trách Chúa khi gặp khó khăn, gian khổ để rồi chán nản, buông xuôi; nhưng ta hãy vững tin vào Chúa và quyền phép của Người. Vì "ơn Ta đủ cho con".

3.Sống Lời Chúa: Điều kiện để đứng vững trong phong ba cuộc đời: có Chúa!

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong đời sống, nhất là trong những lúc khó khăn. Amen.

 

THỨ TƯ: 05. 07. 2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 8,28-34)

28 Khi Đức Giê-su sang bờ bên kia, và đến miền Ga-đa-ra, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy.29 Chúng la lên rằng: "Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao?"30 Khi ấy, ở đàng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn.31 Bọn quỷ nài xin Người rằng: "Nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia."32 Người bảo: "Đi đi!" Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết.33 Các người chăn heo chạy trốn vào thành, kể lại mọi sự, và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám.34 Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giê-su, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ.

 

1. Ghi nhớ: “Các người chăn heo chạy trốn vào thành, kể lại mọi sự, và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám” (Mt 8,34).

2.Suy niệm: Phép lạ Chúa Giêsu chữa lành hai người bị quỷ ám cho thấy con người đang bị ma quỷ khống chế, do tội tổ tông và tội riêng của mỗi người. Chúa Giêsu đã đến đảo ngược tình thế. Người đến với vai trò Đấng Cứu Thế, để tiêu diệt nước của ma quỷ và khai mạc thời Thiên Sai, thời cứu độ muôn dân. Vì vậy, chúng ta cần tỉnh thức tránh xa đường tội lỗi. Nếu có bị sa ngã thì hãy can đảm chổi dậy, quyết tâm bỏ đường tội lỗi, trở về với Thiên Chúa yêu thương.

3.Sống Lời Chúa: Chúa chiếm vị trí nào trong đời sống của tôi? Trả lời cho câu hỏi nầy, chúng ta sẽ biết mình thuộc về Chúa hay về thế gian.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết dành chỗ ưu tiên cho Nước Trời, nhờ đó, con sẳn sàng khước từ mọi đam mê quyến rũ của trần gian, để ưu tiên cho Chúa và sự sống đời đời. Amen.

 

THỨ NĂM: 06. 07. 2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 9,1-8)

1 Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. 2 Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!" 3 Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng: "Ông này nói phạm thượng." 4 Nhưng Đức Giê-su biết ý nghĩ của họ, liền nói: "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? 5 Trong hai điều: một là bảo: "Con đã được tha tội rồi", hai là bảo: "Đứng dậy mà đi", điều nào dễ hơn? 6 Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội - bấy giờ Đức Giê-su bảo người bại liệt: "Đứng dậy, vác giường đi về nhà!" 7 Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. 8 Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.

 

1.Ghi nhớ:“Con đã được tha tội rồi” (Mt 9,5).

2.Suy niệm: Chúa Giêsu tha tội và chữa lành người bị bệnh bất toại. Đây là cách Chúa công khai tỏ mình là Thiên Chúa, vì chỉ mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Chúa tha tội trước khi Chúa chữa lành bệnh bất toại, điều nầy nhắc nhở chúng ta cần xin ơn phần hồn trước khi xin ơn phần xác; hãy giúp bệnh nhân yếu liệt chữa trị phần hồn: xưng tội, xức dầu bệnh nhân, chịu lễ trước khi chữa trị bệnh phần xác: đi bệnh viện, mời thầy thuốc.

3.Sống Lời Chúa: Quan tâm đến tội nhân và những người bệnh, để họ sớm được lãnh các bí tích giao hoà với Chúa.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đấng chữa lành bệnh tật phần xác và bệnh tật tâm hồn, xin cho con biết chạy đến với Chúa để được chữa lành. Amen.

 

THỨ SÁU: 07. 07. 2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 9,9-13)

9 Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi! " Ông đứng dậy đi theo Người.

10 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ.11Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng: "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy? "12 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.13 Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: "Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi."

 

1.Ghi nhớ: “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mt 9,13).

2.Suy niệm: Chúa Giêsu đến trần gian để cứu mọi người, vì mọi người đều đã phạm tội. Ai nghĩ mình công chính, không cần đến Chúa, người ấy không được hưởng ơn cứu độ của Người. Chúa Giêsu gọi Matthêu từ một người tội lỗi để biến ông thành Tông đồ. Chúa Giêsu cũng gọi chúng ta đến với Chúa, với lòng sám hối ăn năn, để Chúa chữa lành và biến chúng ta thành tông đồ của Người. Nhận ra tình thương quảng đại của Chúa, chúng ta cũng hãy có những cử chỉ, thái độ, lời nói biểu lộ tình thương với những người yếu đuối, lỗi lầm, sa ngã.

3. Sống Lời Chúa: Matthêu đứng dậy, theo Chúa; chúng ta cũng hãy quyết tâm chỗi dậy, từ tình trạng tội lỗi của mình để được Chúa chữa lành.

4. Cầu nguyện: Tạ ơn Chúa đã thương gọi con từ chốn bụi tro. Amen.

 

THỨ BẢY: 08. 07. 2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 9,14-17)

14 Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng: "Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?" 15 Đức Giê-su trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay. 16 Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá mới sẽ co lại, khiến áo rách lại càng rách thêm. 17 Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt: rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới: thế là giữ được cả hai."

 

1.Ghi nhớ: “Rượu mới thì đổ vào bầu mới” (Mt 9,17).

2.Suy nệm: Ý tưởng về thời đại Đấng Cứu Thế đã được Chúa Giêsu nhấn mạnh bằng hai hình ảnh: vải mới và áo cũ; rượu mới và bầu da cũ. Điều đó cho thấy ý nghĩa của những gì thuộc về Cựu ước chỉ được biểu lộ dưới ánh sáng của Tân ước. Nhờ bí tích Rửa tội, chúng ta trở thành những con người mới, thuộc về Chúa Kitô, vì thế, chúng ta cần phải thay đổi não trạng, cung cách sống cho phù hợp với phẩm giá của người con cái Thiên Chúa, con cái sự sáng. Theo Công đồng Vatican II: Giáo lý không thay đổi, nhưng tinh thần và cách trình bày giáo lý thay đổi; sự đạo vẫn y nguyên, nhưng cách giữ đạo phải thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh và đời sống.

3.Sống Lời Chúa: Ý thức tinh thần canh tân, sám hối.

4.Cầu nguyện: Xin cho con biết ăn chay, hãm mình với tinh thần hy sinh đền tội. Amen.

 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 989
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  13
 Hôm nay:  7158
 Hôm qua:  8286
 Tuần trước:  30540
 Tháng trước:  125261
 Tất cả:  4133895
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
  TrưởngnhómKinhThánhEmmaus
   Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Facebook: https://www.facebook.com/ditimchanly.org

Chia sẻ cho bạn bè :
top