Website:ThựchànhLờiChúa/ditimchanly.org/https://twitter.comDinhNghiTruong/TrưởngnhómKT EMMAUS /GiuseLuca /Fb.Đình Nghi Trương / CHÚA NHẬT  XVI TN B / 2018 /  Người bảo các ông :" Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút ". (Mc6,31) . Lạy Chúa Giê-su ,Xin dạy con luôn biết kết hiệp với Chúa qua việc cầu nguyện , để Chúa có thể dạy dỗ con mọi lúc ,mọi nơi / hầu con có thể luôn làm theo đúng ý Chúa . Amen /**R

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày Tuần 15 Thường Niên A 2017

CHÚA NHẬT XV TN: 16. 07. 2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 13,1-23).

1 Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ.2 Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ.3 Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.

4 Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất.5 Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu;6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô.7 Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt.8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.9 Ai có tai thì nghe."

10 Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? "11 Người đáp: "Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không.12 Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất.13 Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu.14 Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy;15 vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.

16 "Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe.17 Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.

18 "Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống.19 Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường.20 Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận.21 Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay.22 Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì.23 Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục."

 

1. Ghi nhớ: “ Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe ” (Mt 13,16)

2. Suy niệm: Khát vọng lớn nhất của con người là tìm thấy được hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đích thực không thể tìm thấy ở nơi trần gian này. Chúa Giêsu đến trần gian và đã chỉ cho con người thấy hạnh phúc thật. Các môn đệ ngày xưa là những con người thật sự có phúc, vì được thấy Chúa và được nghe lời Chúa. Vì thế, ai thật sự lắng nghe Lời Chúa và sống theo Lời Chúa thì chắc chắn sẽ tìm thấy hạnh phúc đích thực cho mình. Ngày nay, tuy chúng ta không trực tiếp nhìn thấy Chúa bằng xương bằng thịt, hay được nghe chính Chúa giảng dạy, nhưng chúng ta sẽ có phúc hơn các Tông đồ ngày xưa nếu chúng ta biết nhìn thấy và nhận ra Chúa nơi anh em, nơi công việc, nơi các biến cố của cuộc đời.

3. Sống Lời Chúa: Siêng năng đọc và suy gẫm Lời Chúa hằng ngày.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Lời Chúa là Lời ban sự sống. Xin cho chúng con thật sự biết lắng nghe Lời Chúa và sống Lời Chúa mỗi ngày. Amen.

 

THỨ HAI TUẦN XV TN: 17. 07. 2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 10,34-11,1)

34 "Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo.35 Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng.36 Kẻ thù của mình chính là người nhà. 37 "Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy.38 Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy.39 Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được. 40 "Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.  41 "Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. 42 "Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu."

1 Khi Đức Giê-su ra chỉ thị cho mười hai môn đệ xong, Người rời chỗ đó, đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong miền.

 

1. Ghi nhớ: “ Ai giữ lấy sự sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được ” (Mt 10,39).

2. Suy niệm: Chúa Giêsu chỉ rõ cho chúng ta thấy rõ bản chất đích thực của “ được ” “ mất ” . Điều này xem ra là một nghịch lý, vì “ giữ lấy ” thì sẽ bị “ mất ” , còn “ liều mất ” thì lại “ tìm thấy được ” . Thật người môn đệ đi theo Chúa phải từ bỏ tình cảm, từ bỏ tương quan nhất phải từ bỏ cả mạng sống. Vì thế, là người tông đồ chúng ta phải biết sẳng sàng và chấp nhận mọi thiệt thòi, mất mát và hy sinh bản thân mình vì sứ vụ, vì phần rỗi tha nhân và nhất là vì vinh danh Thiên Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Hãy hy sinh vì Nước Trời.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa là Ánh sáng là là Sự sống. Xin Chúa cho mắt tâm hồn của chúng con được sáng suốt để biết chọn Chúa làm Gia nghiệp đời con. Amen.

 

THỨ BA: 18. 07. 2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 11,20-24)

20 Bấy giờ Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối: 21 "Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối.22 Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, thành Tia và thành Xi-đôn còn được xử khoan hồng hơn các ngươi.23 Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay.24 Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, đất Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi."

 

1.Ghi nhớ:“Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối” (Mt 11,20).

2.Suy niệm: Một số dân thành ở bờ hồ Tibêria được nghe lời giảng và được chứng kiến nhiều phép lạ Chúa Giêsu làm mà không sám hối, nên Chúa đã khiển trách họ nặng nề. Chúa cũng than trách chúng ta, khi chúng ta không hoán cải đời sống, không biết đón nhận ơn Chúa qua các bí tích, khi không sống tốt bằng anh em lương dân, những người không được may mắn dạy dỗ, giáo huấn như chúng ta. Trước ơn Chúa, chúng ta đừng tự mãn về những gì chúng ta đang có, nhưng cố gắng nhờ ơn Chúa giúp để thánh hoá bản thân hằng ngày.

3.Sống Lời Chúa: Càng lãnh nhận nhiều ơn lành hồn xác, thì càng phải có trách nhiệm nhiều với Chúa và với tha nhân.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết sống có trách nhiệm với anh em hơn, vì con được có Chúa. Amen

 

THỨ TƯ: 19. 07. 2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 11,25-27)

25 Vào lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.

26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

27 "Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.

 

1.Ghi nhớ: “Không ai biết Chúa Cha, trừ Người Con và kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho” (Mt 11,27).

2.Suy niệm: Chúa Giêsu cất tiếng ngợi khen Chúa Cha, vì đã tỏ mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn, tức là những kẻ tin theo và chỉ biết lệ thuộc vào Chúa Giêsu, như trẻ con lệ thuộc vào cha mẹ mình. Người biết lệ thuộc vào Chúa là người luôn cần đến Chúa, nên luôn biết tìm cách sống đẹp lòng Chúa và tìm mọi cách để làm vinh danh Chúa. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cũng là khuôn mẫu cho mọi lời cầu nguyện truyền giáo: người tông đồ, khi thành công hay thất bại cũng đều biết tìm ý Chúa để chúc tụng, tri ân Người.

3.Sống Lời Chúa:Làm việc cho Chúa, là bổn phận của chúng ta, còn kết quả là công việc của Chúa.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa biết con cần Chúa.

 

THỨ NĂM: 20. 07. 2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 11,28-30)

28 "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng."

 

1.Ghi nhớ:“Ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng” (Mt 11,30).

2.Suy niệm: Chúa Giêsu mời gọi những ai đang gặp thử thách, buồn phiền, hãy đến với Chúa, để được bình an, vui tươi trong tâm hồn. Đến với Chúa để học cách sống của Người. Đến với Chúa để nhận được tình thương của Chúa: vì Chúa là nguồn an ủi. Đến với Chúa để yêu như Chúa yêu và như thế, không còn ganh tị, không còn hận thù, chúng ta sẽ được bình an sâu xa trong tâm hồn. Đâu là mệt nhọc, gánh nặng của đời tôi hôm nay? Tôi có muốn đến với Chúa Giêsu không?

3.Sống Lời Chúa: Người có con mắt nhìn ra người cùng khốn, thì ở đâu họ cũng thấy có những người khốn cùng cần được giúp đỡ.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con không ngại đau khổ, nhưng biết tựa vào Chúa trong lúc khổ đau. Amen

 

THỨ SÁU: 21. 07. 2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 12,1-8)

1 Hôm ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. 2 Người Pha-ri-sêu thấy vậy, mới nói với Đức Giê-su: "Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát!" 3 Người đáp: "Các ông chưa đọc trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ đói bụng? 4 Ông vào nhà Thiên Chúa, và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này, họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. 5 Hay các ông chưa đọc trong sách Luật rằng ngày sa-bát, các tư tế trong Đền Thờ vi phạm luật sa-bát mà không mắc tội đó sao? 6 Tôi nói cho các ông hay: ở đây còn lớn hơn Đền Thờ nữa. 7 Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. 8 Quả thế, Con Người làm chủ ngày sa-bát."

 

1.Ghi nhớ:“Nếu các ông hiểu được câu nầy: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội” (Mt 12,7).

2.Suy niệm: Dưới con mắt của các Biệt phái, các môn đệ của Chúa Giêsu đã vi phạm luật, vì đã bứt lúa ăn trong ngày sa bát. Chúa Giêsu đã dùng Thánh Kinh để giải thích: vì đói, nên vua Đavít và các thuộc hạ được phép ăn bánh tiến dâng đền thờ, bánh mà chỉ các tư tế mới được phép ăn. Như vậy, luật bác ái quan trọng hơn mọi lề luật. Lề luật chỉ nhằm giúp người ta thể hiện lòng bác ái: mến Chúa và yêu người. Cần có lòng quảng đại, vị tha để tránh những lời nói, việc làm và ý nghĩ bất công với tha nhân.

3.Sống Lời Chúa: Không thành kiến với anh em để khỏi xét đoán sai lầm.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con có cặp mặt khoan dung, để khỏi chất thêm gánh nặng cho anh em con. Amen.

 

THỨ BẢY: 22. 07. 2017

Thánh nữ Maria Mađalêna

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan (Ga 20,1-2;11-18)

1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ.2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu."

11 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, 12 thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. 13 Thiên thần hỏi bà: "Này bà, sao bà khóc?" Bà thưa: "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu!" 14 Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su. 15 Đức Giê-su nói với bà: "Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?" Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói: "Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về." 16 Đức Giê-su gọi bà: "Ma-ri-a! " Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri: "Ráp-bu-ni! " (nghĩa là "Lạy Thầy"). 17 Đức Giê-su bảo: "Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: "Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em." 18 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa", và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.

 

1. Ghi nhớ: “Bà Maria Madalena đi báo cho các môn đệ: Tôi đã thấy Chúa" (Ga 20, 18)

2. Suy niệm: Một trong những dấu hiệu chứng tỏ Chúa Giêsu đã thực sự sống lại là Người đã nhiều lần hiện ra với nhiều người. Trong số đó có Bà Maria Madalena. Từ một con người tội lỗi nhưng bà đã được tình yêu của Chúa hoán cải. Cảm nhận được tình yêu thương ấy nên bà đã theo Chúa đến cùng. Bà đã Chúa Phục sinh trao cho sứ mạng loan báo tin mừng này cho các môn đệ. Trong niềm vui hớn hở bà đã vội vả chu toàn sứ mạng này.

3. Sống lời Chúa: Vui vẻ sống đạo trong niềm tin vào Chúa phục sinh.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, tin mừng Chúa phục sinh là căn bản niềm tin của con. Xin cho con vững tin và vui vẻ sống đạo tốt để loan báo tin mừng trọng đại này. Amen.


Trở lại      In      Số lần xem: 2732
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  11
 Hôm nay:  2205
 Hôm qua:  3596
 Tuần trước:  28342
 Tháng trước:  122024
 Tất cả:  4355041
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
  TrưởngnhómKinhThánhEmmaus
   Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Facebook: https://www.facebook.com/ditimchanly.org

Chia sẻ cho bạn bè :
top