Website:ThựchànhLờiChúa/ditimchanly.org/https://twitter.comDinhNghiTruong/TrưởngnhómKT EMMAUS /GiuseLuca /Fb.Đình Nghi Trương / CHÚA NHẬT  XVI TN B / 2018 /  Người bảo các ông :" Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút ". (Mc6,31) . Lạy Chúa Giê-su ,Xin dạy con luôn biết kết hiệp với Chúa qua việc cầu nguyện , để Chúa có thể dạy dỗ con mọi lúc ,mọi nơi / hầu con có thể luôn làm theo đúng ý Chúa . Amen /**R

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày Tuần 17 Thường Niên A 2017

CHÚA NHẬT XVII TN: 30. 07. 2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 13, 44-52)

44 Hôm ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng dụ ngôn này: "Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.

45 "Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. 46 Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.

47 "Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. 48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. 49 Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, 50 rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.

51 "Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không?" Họ đáp: "Thưa hiểu." 52 Người bảo họ: "Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ."

 

1. Ghi nhớ: “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng” (Mt 13,44).

2. Suy niệm: Chúa Giêsu dùng rất nhiều hình ảnh trong đời thường của con người để nói về Nước Trời. Hôm nay, Ngài so sánh Nước Trời giống như thửa ruộng có chứa kho báu. Giá trị của Nước Trời là vô cùng, vô tận và vô giá. Những gì là chân thật, thiện hảo, hạnh phúc vĩnh cửu chỉ có ở Nước Trời. Hạnh phúc lớn nhất của con người là được diện kiến chính Thiên Chúa và chiêm ngưỡng thánh nhan của Ngài. Chúng ta hãy biết tận dụng mọi khả năng, tiền bạc và thời giờ để “ mua sắm ” Nước Trời ngay từ bây giờ. Ước gì Lời Chúa nhắn nhủ ta “ được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn thì nào có ích gì ” (Mt 16,26 )

3. Sống Lời Chúa: Hãy lo tích trữ kho tàng ở trên trời.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết không ngừng khao khát và hành động để xây dựng Nước Trời ngay từ bây giờ qua việc chu toàn công việc bổn phận hằng ngày của chúng con. Amen.

 

THỨ HAI: 31. 07. 2017

Thánh Inhaxiô Lôdôla

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 13,31-35)

31 Đức Giê-su còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: "Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình.32 Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được." 33 Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: "Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men." 34 Tất cả các điều ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với đám đông; và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, 35 hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ từ tạo thiên lập địa.

 

1.Ghi nhớ : “Nước Trời giống như nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men” (Mt 13,33).

2.Suy niệm: Khi so sánh Nước Trời ví hạt cải bé nhỏ mọc thành cây lớn, và nắm men làm dậy cả khối bột, Chúa Giêsu muốn ám chỉ đến một đặc tính của Nước Trời, là Hội Thánh Chúa, khởi sự trong khiêm tốn, nhỏ bé, âm thầm, nhưng sẽ phát triển một cách lớn lao và tốt đẹp, cả về số lượng lẩn chất lượng. Sự thành tựu nầy sẽ diễn ra từ từ trong thời gian, nhưng rất bền vững, vì đó là công trình của Thiên Chúa. Điều nầy nhắc nhở chúng ta trong khi thi hành việc tông đồ, phải kiên trì nhẫn nại, đừng khinh thường việc nhỏ mọn, cũng không nôn nóng đòi hỏi kết quả tức thì như mình mong muốn.

3.Sống Lời Chúa: Hãy kiên trì làm việc cho Chúa; còn kết quả hãy để Chúa định đoạt.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con vững tin vào sự hiện diện và phát triển của Hội Thánh Chúa nơi trần gian. Amen.

 

THỨ BA TUẦN XVII TN: 01. 08. 2017

Thánh Anphong Maria Ligôri

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 13,36-43)

36 Bấy giờ, Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: "Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe." 37 Người đáp: "Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. 38 Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. 39 Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. 40 Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy.  41 Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, 42 rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. 43 Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe.

 

1.Ghi nhớ:“Kẻ gieo hạt giống tốt là Con người” (Mt 13,37).

2.Suy niệm: Chúa Giêsu giải thích cho các môn đệ hiểu ý nghĩa bài dụ ngôn cỏ lùng : hạt giống tốt là con cái Nước Trời, cỏ lùng là nô lệ ác thần. Chúa nhấn mạnh đến ngày tận thế là mùa gặt, sẽ có việc phân biệt rõ ràng kẻ lành người dữ, và sẽ có thưởng có phạt phân minh. Thế gian nói chung và Hội Thánh nói riêng, vẫn luôn có kẻ lành người dữ, kẻ tốt người xấu sống chung lẫn lộn với nhau. Thiên Chúa không trừng phạt kẻ tội lỗi ở đời nầy, chỉ vì Người khoan dung, kiên nhẫn chờ đợi tội nhân sám hối trở về, để được hưởng ơn tha thứ.

3.Sống Lời Chúa: Mọi sự tốt lành đều bởi Chúa, do đó, ai sống tốt và làm điều tốt thì thuộc về Thiên Chúa.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con ra sức chăm sóc hạt giống Lời Chúa, để làm nhiều việc lành mà làm chứng cho Chúa là Đấng tốt lành. Amen.

 

THỨ TƯ: 02. 08. 2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 13,44-46)

44 "Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. 
45 "Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp.46 Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.

 

1.Ghi nhớ: “Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy” (Mt 13,46).

2.Suy niệm: Dụ ngôn kho báu và viên ngọc quý nhằm đề cao giá trị vô song của Nước Trời. Vì Nước Trời quý giá hơn tất cả mọi sự, nên ta phải sẳn sàng hi sinh tất cả để chiếm cho được. Nước Trời là chính Thiên Chúa, là thiên đàng, là sự sống đời đời. Muốn chiếm hữu Nước Trời, ta cần phải hi sinh những đam mê vật chất như tiền bạc, của cải và những đam mê tinh thần như danh vọng, địa vị, ham mê xác thịt, lòng ghen tương, hận thù. Tôi có dám hi sinh từ bỏ những điều đó để mua sắm Nước Trời không?

3.Sống Lời Chúa: Nỗ lực hi sinh, từ bỏ thú vui xác thịt và khao khát nên thánh.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, giữa những đam mê quyến rũ, xin cho con biết chọn Chúa là mục đích tối hậu của đời con và tìm cách để đạt được Chúa. Amen.

 

THỨ NĂM: 03. 08. 2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 13,47-53)

47 "Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. 48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. 49 Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, 50 rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. 51 "Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không?" Họ đáp: "Thưa hiểu." 52 Người bảo họ: "Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ." 53 Khi Đức Giê-su kể các dụ ngôn ấy xong, Người đi khỏi nơi đó.

 

1.Ghi nhớ:“Nước Trời giống như chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá” (Mt 13,47).

2.Suy niệm: Dụ ngôn chiếc lưới nhấn mạnh về ngày tận thế. Nước Trời chỉ hoàn tất vào Ngày Phán Xét, giống như lúc kéo lưới lên và Thiên Chúa sẽ phân biệt kẻ lành người dữ, sẽ có thưởng phạt phân minh. Vì vậy, đang lúc còn tại thế, đoàn lữ hành Kitô giáo gồm kẻ lành người dữ thử thách lẫn nhau và thánh hoá cho nhau. Đó là ý muốn của Thiên Chúa. Người dữ giúp cho người lành được gạn lọc nên tinh tuyền hơn, vì “gian nan thử đức”; còn người lành giúp biến cải người dữ nên tốt hơn, vì “gần đèn thì sáng”. Thiên Chúa muốn mọi người được hưởng ơn cứu độ. Vậy, tôi phải làm gì để góp phần thánh hoá anh em?

3.Sống Lời Chúa: Khi làm việc từ thiện, không phân biệt kẻ dữ người lành.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, mọi người đều là con Chúa, là anh em em của con, xin cho con biết đối xử công bằng và bác ái với tất cả mọi người, nhất là những người trong tình cảnh bất hạnh. Amen.

 

THỨ SÁU: 04. 08. 2017

Thánh Gioan Maria Vianê

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu  (Mt 13, 54-58)

54 Người về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: "Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế?55 Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a; anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-môn và Giu-đa sao? 56 Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế?" 57 Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Đức Giê-su bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi." 58 Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin.

 

1.Ghi nhớ:“Và họ vấp ngã vì Người” (Mt 13,57).

2.Suy niệm: Chúa Giêsu trở về thăm quê hương Nazarét, nhưng bị những người đồng hương từ chối. Thái độ cứng lòng của họ, do chỉ chú ý đến gốc gác tầm thường của Người mà không chú ý đến chân lý Người rao giảng, để nhận ra con người của Ngài, khiến Chúa Giêsu khó chịu, phiền lòng. Điều nầy nhắc nhở chúng ta cần có tấm lòng khiêm tốn để lắng nghe và nhận ra thánh ý Chúa, qua những việc tầm thường xảy đến hằng ngày. Cần có đôi mắt đức tin để nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi những người khốn khổ, bất hạnh.

3.Sống Lời Chúa: Cần quan tâm đến những người thân cận, vì thường ta ít để ý đến những phẩm chất tốt đẹp nơi họ.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết quan tâm và đề cao những việc công việc tốt, những lời nói hay, những ý tưởng đẹp, của người thân đang sống quanh con, để thúc đẩy nhau làm việc lành. Amen

 

THỨ BẢY: 05. 08. 2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 14,1-12)

1 Thời ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giê-su, 2 thì nói với những kẻ hầu cận rằng: "Đó chính là ông Gio-an Tẩy Giả; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ." 3 Số là vua Hê-rô-đê đã bắt trói ông Gio-an và tống ngục vì bà Hê-rô-đi-a, vợ ông Phi-líp-phê, anh của nhà vua. 4 Ông Gio-an có nói với vua: "Ngài không được phép lấy bà ấy." 5 Vua muốn giết ông Gio-an, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ. 6 Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Hê-rô-đê, con gái bà Hê-rô-đi-a đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. 7 Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. 8 Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: "Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả đặt trên mâm." 9 Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. 10 Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gio-an. 11 Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. 12 Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giê-su.

 

1.Ghi nhớ: “Vua muốn giết ông Gioan, nhưng lại sợ đám đông, vì họ coi ông là ngôn sứ” (Mt 14,5).

2.Suy niệm: Qua cái chết, Gioan chứng tỏ ông là vị tiền hô của Chúa Giêsu, vì đã chia sẻ với Chúa vai trò và sứ mạng của người tôi tớ đau khổ của Giavê. Cái chết của Gioan xem ra là sự thất bại trước trước quyền lực của Hêrôđê, nhưng thực ra, đó là sự thành công, vì Gioan đã dùng cái chết của mình để loan báo về cái chết của Chúa Giêsu Kitô, một cái chết đem lại ơn cứu chuộc cho nhân loại. Gioan Tẩy Giả đã chết cho thế gian, để sống cho Thiên Chúa, chúng ta cũng phải quyết tâm chết đi cho tội lỗi, để hoàn toàn sống cho Thiên Chúa.

3.Sống Lời Chúa: Phục vụ vì bổn phận, vì Chúa, chứ không vì hám danh.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con khiêm tốn, biết cậy dựa vào ơn Chúa, để thắng vượt những cám dỗ của đam mê xác thịt. Amen.


Trở lại      In      Số lần xem: 990
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  11
 Hôm nay:  2242
 Hôm qua:  3596
 Tuần trước:  28342
 Tháng trước:  122024
 Tất cả:  4355078
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
  TrưởngnhómKinhThánhEmmaus
   Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Facebook: https://www.facebook.com/ditimchanly.org

Chia sẻ cho bạn bè :
top