Website Lời Chúa :  ditimchanly.org / nhóm KT EMMAUS CN 29  TN / A / Giuse Luca /......  ...Bấy giờ Người bảo họ :Thế thì của Cesar , trả về Cesar , của Thiên Chúa ,trả về cho Thiên Chúa." .(Mt22,21) / Lạy Chúa , xin giúp con biết chu toàn bổn phận với Chúa , với xã hội và với tha nhân , để con luôn sống tốt đạo đẹp đời , Amen *R

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày Tuần 23 Thường Niên A 2017

CHÚA NHẬT XXIII TN: 10.09.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mát-thêu (Mt 18,15–20)

15 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. 16 Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. 17 Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.

18 "Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng ràng buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.

19 "Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. 20 Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ."

 

1.Ghi nhớ:“Nếu anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó” (Mt 18,15).

2.Suy niệm: Thiên Chúa không muốn cho một tội nhân nào phải hư mất, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống (18,4). Do đó, Chúa muốn chúng ta phải làm hết sức mình, cách tế nhị, để sửa lỗi cho nhau. Điều nầy đòi hỏi chúng ta biết sống tình liên đới và có trách nhiệm lẫn nhau, nghĩa là tích cực góp phần giúp nhau sống hoàn thiện. Cần tránh những thái độ thờ ơ lãnh đạm, khinh dể, xét đoán và kết án tha nhân. Anh em càng sai lỗi, chính là những người cần được ta giúp đỡ nên tốt hơn. Trong việc sửa lỗi nhau, hãy tế nhị làm với tình bác ái, nhẫn nại theo như lời Chúa dạy.

3.Sống Lời Chúa: Sửa lỗi nhau với sự tế nhị và tôn trọng.

4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, con cũng là tội nhân như bao người khác, xin cho con biết tôn trọng anh em con, nhất là những người đang lầm lỗi. Amen.

 

THỨ HAI TUẦN XXIII TN: 11.09.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh  Luca (Lc 6,6-11)

6 Một ngày sa-bát khác, Đức Giê-su cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải.7 Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người.8 Nhưng Người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây! " Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó.9 Đức Giê-su nói với họ: "Tôi xin hỏi các ông: ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt? "10 Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: "Anh giơ tay ra! " Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường.11 Nhưng họ thì giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-su không.

 

1.Ghi Nhớ:“Đức Giêsu nói với họ “Tôi xin hỏi các ông: ngày Sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt” ( Lc 6,9)

2.Suy Niệm: Người Do thái quá câu nệ vào hình thức giữ luật bề ngoài, để rồi bắt bẻ Chúa Giêsu, khi thấy Người chữa lành một người bại tay vào ngày sa bát. Chúa Giêsu không loại bỏ luật giữ ngày Sabát, nhưng Ngài muốn loại trừ những hình thức không phù hợp với luật. Qua câu hỏi: “ngày sa bát được làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt” Chúa muốn mọi người hiểu rằng: điều cốt lõi của lề luật chính là bác ái, yêu thương. Ai sống yêu thương là chu toàn luật.

3.Sống Lời Chúa: Sống giữ luật yêu thương là sống tự do.

4.Cầu Nguyện:Lạy Chúa, Luật của Chúa là điều luật của tình thương, xin cho con tuân giữ để nên trọn hảo như Ngài. Amen.

 

THỨ BA: 12.09.2017

DANH THÁNH ĐỨC MARIA

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 6,12-19)

12 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. 14 Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông ; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, 15 Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Nhiệt Thành, 16 Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội.

17 Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn 18đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. 19 Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.

 

1.Ghi Nhớ:“Người kêu gọi các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ” (Lc 6,13).

2.Suy Niệm: Nhìn vào lý lịch của các Tông Đồ, chúng ta thấy không có gì là đặc biệt, vài người rất tầm thường. Nhưng chính cái tầm thường, đơn giản và mộc mạc ấy, mà Chúa đã chọn các ông làm Tông Đồ. Chúa sai các ông đi và thực hiện những sứ vụ rao giảng Nước Trời cho trần gian. Nhìn ơn gọi các Tông đồ, chúng ta thấy tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người vô cùng lớn lao. Người đã gọi chúng ta là con ngay khi chúng ta còn là tội nhân.

3.Sống Lời Chúa: Sống tốt ơn gọi người Kitô hữu.

4.Cầu Nguyện:Xin cho mọi Kitô hữu sống bền đỗ trong ơn gọi của mình, để góp phần xây dựng và làm chứng cho Hội Thánh Chúa trong trần gian này. Amen.

 

 

THỨ TƯ: 13.09.2017

Thánh Gioan Kim Khẩu

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh  Luca (Lc 6,20-26)

20 Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: "Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. 21 "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. 22 "Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa.23 Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.

24 "Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. 25 "Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. "Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. 26 "Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.

 

1.Ghi Nhớ: “Tám Mối Phúc Thật” (Lc 6,20-26).

2.Suy Niệm : Trong một quốc gia thì có hiến pháp, một tổ chức thì có nội quy, một gia đình thì có gia phong, một cá nhân thì có kỷ luật bản thân. Chúa Giêsu đến trần gian để thiết lập một triều đại, “Nước Thiên Chúa”. Người đã đề ra Tám Mối Phúc, được coi là Hiến Chương Nước Trời. Như thế, muốn là công dân của Nước Chúa, chúng ta phải sống theo tinh thần Tám mối phúc thật. Đó là cách sống của những người khó nghèo, hiền lành, sầu khổ, khao khát công chính, trong sạch và chịu bách hại vì Chúa Kitô. Có sống như thế, thì Nước Trời chính là của họ.

3.Sống Lời Chúa: Hãy luôn ý thức mình là công dân của Nước Trời.

4.Cầu Nguyện:Lạy Chúa, xin giúp con đọc và suy gẫm Tám Mối Phúc, mỗi ngày để con sống xứng đáng là công dân Nước Chúa. Amen.

 

THỨ NĂM: 14.09.2017

Suy Tôn Thánh Giá

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan (Ga 3,13-17)

13 Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống.14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy,15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. 16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.

 

1.Ghi Nhớ:“Như Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy” ( Ga 3,14).

2.Suy Niệm: Thánh giá là niềm tự hào và vinh quang của người tín hữu. Vì Thánh Giá là biểu tượng của sự chiến thắng tội lỗi, là biểu tượng của Tình Yêu cứu độ, là biểu tượng một cuộc hồi sinh và là biểu tượng của tự do và hạnh phúc. Ngày nay, người ta thường lo sợ và tránh né Thánh Giá, chỉ vì họ chưa nhìn thấy Tình yêu của người chịu đóng đinh, và không tìm thấy được giá trị của hạnh phúc thật đến từ những hi sinh lao nhọc và thử thách trong cuộc sống.

3.Sống Lời Chúa: Làm Dấu Thánh Giá với tâm tình sốt sắng.

4.Cầu Nguyện:Lạy Chúa, xin cho con biết yêu mến và tôn thờ Thánh Giá Chúa, để rồi con can đảm vác thánh giá bổn phận hàng ngày theo Chúa. Amen.

 

THỨ SÁU: 15.09.2017

Đức Mẹ Sầu Bi Ga

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan (Ga 19,25-27)

25 Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la.26 Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: "Thưa Bà, đây là con của Bà."27 Rồi Người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

 

1.Ghi Nhớ:“Đứng gần Thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người” ( Ga 19,25).

2.Suy Niệm: Hội Thánh mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi liền sau Lễ Suy Tôn Thánh Giá, nhằm muốn cho chúng ta thấy, Đức Mẹ có một vị thế rất quan trọng trong việc đồng công cứu chuộc. Mẹ đứng gần Thập Giá, đó là hình ảnh và tư thế của người mẹ kiên cường không khuất phục bởi sự dữ. Mẹ đứng hiên ngang bởi vì Mẹ tin tưởng vào sự chiến thắng khải hoàn của Con Mẹ. Noi gương Đức Maria, chúng ta vững vàng, cậy trông vào ơn Chúa trước những thử thách trong cuộc đời.

3.Sống Lời Chúa: Chiêm ngắm Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá để thông phần đau khổ với Mẹ.

4.Cầu Nguyện:Lạy Chúa, xin cho con biết đón nhận những đau khổ trong cuộc sống để thông phần đau khổ của Đức Kitô. Amen.

 

THỨ BẢY: 16.09.2017

Thánh Cornêriô và Siprianô

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh  Luca (Lc 6,43-49)

43 "Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. 44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho! 45 Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.

46 "Tại sao anh em gọi Thầy: "Lạy Chúa! Lạy Chúa! , mà anh em không làm điều Thầy dạy? 47 "Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. 48 Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. 49 Còn ai nghe mà không thực hành, thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá huỷ tan tành."

 

1. Ghi Nhớ:“Tại sao anh em gọi Thầy: "Lạy Chúa! Lạy Chúa!" mà anh em không làm điều Thầy dạy” (Lc 6,46).

2.Suy Niệm: Một người con muốn nên người, thì cố gắng nghe lời cha mẹ khuyên dạy; một học sinh muốn học giỏi thì cần cố gắng phải chịu khó học và làm bài tập nhiều; một lực sĩ muốn dẻo dai, cường tráng thì cần phải kiêng khem và luyện tập. Một người kitô hữu tốt là người biết đem Lời Chúa ra thực hành trong cuộc sống của mình, làm cho cuộc đời có ý nghĩa, bình an và hạnh phúc. Một người Kitô hữu tốt không thể nói ngoài môi miệng: “lạy Chúa, lạy Chúa”, chỉ nói suông mà không cố gắng thực hành điều mình nói thì không có giá trị. Nói và làm phải đi đôi với nhau. Vì thời nay, con người cần những chứng nhân hơn thầy dạy.

3.Sống Lời Chúa: Tìm ý Chúa qua cuộc sống để thực hành.

4.Cầu Nguyện:Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe Lời Chúa và cố gắng thực hành trong cuộc sống của con. Amen.


Trở lại      In      Số lần xem: 714
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  13
 Hôm nay:  1928
 Hôm qua:  4009
 Tuần trước:  34569
 Tháng trước:  124618
 Tất cả:  3336428
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
  TrưởngnhómKinhThánhEmmaus
   Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Facebook: https://www.facebook.com/ditimchanly.org

Chia sẻ cho bạn bè :
top