Website Lời Chúa :  ditimchanly.org / nhóm KT EMMAUS CN 29  TN / A / Giuse Luca /......  ...Bấy giờ Người bảo họ :Thế thì của Cesar , trả về Cesar , của Thiên Chúa ,trả về cho Thiên Chúa." .(Mt22,21) / Lạy Chúa , xin giúp con biết chu toàn bổn phận với Chúa , với xã hội và với tha nhân , để con luôn sống tốt đạo đẹp đời , Amen *R

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày Tuần 24 Thường Niên A 2017

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN: 17.09.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mát-thêu (Mt 18,21–35)

21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?" 22 Đức Giê-su đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."

23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. 24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. 25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y,vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. 26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết." 27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. 28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao!" 29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh." 30 Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. 31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. 32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, 33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?" 34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. 35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình."

 

1.Ghi nhớ:“Thầy không bảo là phải tha đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18,22).

2.Suy niệm: Chúa Giêsu dạy chúng ta phải tha “bảy mươi lần bảy” nghĩa là tha không giới hạn, tha không điều kiện. Lý do để tha thứ là vì Chúa, chứ không phải vì anh em xin lỗi tôi hay vì tôi cao thượng không chấp lỗi. Nhận biết Chúa yêu thương, tha thứ cho tôi, nên tôi cần phải tha thứ cho anh em, để đáp lại tình yêu thương của Chúa, và để xứng đáng là con cái Chúa. Tội phạm đến Chúa lớn lao vô cùng, chúng ta không có cách nào đền nổi, nhưng Chúa vẫn tha thứ. Vậy khi tha thứ cho anh em, chúng ta không nên đòi đặt điều kiện nào, nhưng hãy tha như Chúa đã tha thứ cho ta.

3.Sống Lời Chúa: Muốn bình an, phải biết tha thứ.

4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, con là ai mà dám chấp nhất anh em con? Xin cho con biết quảng dại tha thứ cho nhau, như Chúa đã tha thứ mọi tội lỗi con. Amen.

 

THỨ HAI TUẦN XXIV TN: 18.09.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 7,1-10)

1 Sau khi đã nói hết những lời ấy cho dân chúng nghe, Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um.2 Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm.3 Khi nghe đồn về Đức Giê-su, ông cho mấy kỳ mục của người Do-thái đi xin Người đến cứu sống người nô lệ của ông.

4 Họ đến gặp Đức Giê-su và khẩn khoản nài xin Người rằng: "Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho.5 Vì ông quý mến dân ta. Vả lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta."6 Đức Giê-su liền đi với họ. Khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với Người: "Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi.7 Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh.8 Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: "Đi! là nó đi; bảo người kia: "Đến! là nó đến; và bảo người nô lệ của tôi: "Làm cái này! là nó làm."9 Nghe vậy, Đức Giê-su thán phục ông ta, Người quay lại nói với đám đông đang theo Người rằng: "Tôi nói cho các ông hay: ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế."10 Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn.

 

1.Ghi Nhớ:“Lạy Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi” (Lc 7,6)

2.Suy Niệm: Trước niềm tin mạnh mẽ và đầy khiêm tốn của viên đại đội trưởng, Chúa Giêsu tỏ ra hài lòng và thán phục niềm tin của một người ngoại giáo. Vì ông xin ơn chữa lành, không phải cho mình mà là cho tên đầy tớ; ông có quyền hành, nhưng ông không dám đòi hỏi Chúa đến tận nơi, ông chỉ khiêm tốn “xin Chúa phán một lời”. Niềm tin khiêm nhường, đơn sơ nhưng mãnh liệt! Từ đó phép lạ đã xảy ra. Còn tôi, mỗi khi tôi đến với Chúa, tôi mang tâm tình nào?

3.Sống Lời Chúa: Chân thành và khiêm tốn mỗi khi đến với Chúa trong giờ cầu nguyện.

4.Cầu Nguyện:Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa thương, con xin Chúa một lời yêu thương, thì con đủ hạnh phúc lắm rồi. Amen.

 

THỨ BA: 19.09.2017

Tin Mừng Chúa Giêsu Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 7,11-17)

11 Khi ấy, Đức Giê-su đi đến thành kia gọi là Na-im, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. 12 Đức Giê-su đến gần cửa thành, đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. 13 Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói : “Bà đừng khóc nữa !” 14 Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giê-su nói : “Này người thanh niên, tôi bảo anh : hãy trỗi dậy !”15 Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giê-su trao anh ta cho bà mẹ. 16 Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng : “Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người”. 17 Lời này về Đức Giê-su được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận.

 

1.Ghi Nhớ:“Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người” (Lc 7,16).

2.Suy Niệm: Kẻ thù của con người là sự chết. Bởi cái chết làm tan biến mọi ước vọng, đánh tan mọi dự tính, bỏ dở tương lai và làm cho con người đau khổ. Và cái chết đối với đứa con của bà goá này cũng thế. Chúa Giêsu nhìn thấy nổi đau này, và Người tỏ lòng thương xót, cho nên Chúa đã can thiệp bằng một phép lạ mang lại sự sống cho đứa con của bà. Ngày hôm nay, sự chết vẫn còn đang hoành hành nơi chúng ta: cái chết về thể xác, chết nơi tâm hồn, chết phần linh hồn nhưng nếu biết tin tưởng chạy đến với Đức Kitô Phục Sinh, qua các bí tích, thì chúng ta sẽ được sống.

3.Sống Lời Chúa: Sống niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh.

4.Cầu Nguyện:Xin cho con biết trân trọng và gìn giữ sự sống Chúa đã trao ban cho con. Amen.

 

THỨ TƯ: 20.09.2017

Thánh AnêKim Tê-gon, Phaolô Chung Hasan

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 7,31-35)

31 "Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai?32 Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: "Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than.33 "Thật vậy, ông Gio-an Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo: "Ông ta bị quỷ ám.34 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như  ai, thì các ông lại bảo: "Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.35 Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho."

 

1.Ghi Nhớ:“Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai đây” ( Lc 7,31).

2.Suy Niệm: Đây là câu hỏi có ý nhấn mạnh để gây sự chú ý và nói lên tâm trạng xót xa của Chúa Giêsu trước sự cứng lòng của những người Do thái đương thời, họ không chấp nhận giáo huấn của Người. Đó cũng là thái độ mà họ đối xử với Gioan Tẩy Giả. Sứ mạng tiền hô của Gioan dường như “dã tràng xe cát”. Hình ảnh thứ hai Chúa Giêsu đưa ra, chính là Người. Sứ vụ và thân thế của Ngài cũng bị loại trừ, không được đón nhận. Người Do thái vì thành kiến, hẹp hòi, gian ác, nên đã không nhận ra Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế. Còn chúng ta có nhận ra Chúa không? Chúa ví tôi với ai?

3.Sống Lời: Cố gắng nhìn thấy Chúa nơi anh em chúng ta.

4.Cầu Nguyện:Lạy Chúa, dù thế hệ có đầy gian ác, bất công, xin cho con luôn vững lòng tin vào Ngài. Amen.

 

THỨ NĂM: 21.09.2017 Thánh Matthêu Tông Đồ,

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 9,9-13)

9 Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi! " Ông đứng dậy đi theo Người.

10 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ.11Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng: "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy? "12 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.13 Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: "Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi."

 

1.Ghi Nhớ:“Anh hãy theo tôi” ( Mt 9,9).

2.Suy Niệm: Thời nay, khi đi mua hàng, người ta chọn hàng hiệu. Chọn một nhân viên, người ta cũng lựa người có đạo đức tốt, có trình độ cao. Khi đi xe, chọn xe chất lượng cao. Còn Chúa Giêsu, việc Chúa kêu gọi và chọn Matthêu trong ngày lễ hôm nay, hoàn toàn không theo tiêu chuẩn hay kiểu cách của con người. Người gọi và chọn ai tuỳ Người. Matthêu trong cái nhìn con người thời đó, ông là một kẻ tội lỗi. Vậy mà chỉ cần một tiếng gọi “hãy theo tôi” mà ông đã dám đánh đổi tất cả để theo một con người. Một kẻ tội lỗi giờ đây trở thành môn đệ. Noi gương Chúa, chúng ta cần gạt bỏ mọi ngăn cách về địa vị, danh vọng, tôn giáo, tình cảm… để có thể tiếp xúc và đưa mọi người đến với Chúa.

3.Sống Lời Chúa: Đừng đánh giá người khác theo những định kiến.

4.Cầu Nguyện:Lạy Chúa, xin cho con thấy được điều tốt đẹp trong đời sống của tha nhân. Amen.

 

THỨ SÁU: 22.09.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 8,1-3)

1 Sau đó, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai,  2 và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, 3 bà Gio-an-na, vợ ông Khu-da quản lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ.

 

1.Ghi Nhớ: “Cùng đi với Người, có nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh” ( Lc 8,2).

2.Suy Niệm: Chúa Giêsu làm một cuộc cách mạng, trả lại cho phụ nữ một nhân phẩm và giá trị bình đẳng trong xã hội thời bấy giờ. Chúa Giêsu bằng lòng để cho các phụ nữ có mặt trong hành trình truyền giáo của Ngài. Các bà này, hoặc vì lòng cảm mến, hoặc vì mang ơn Chúa, đã đi theo để giúp đỡ Chúa và các môn đệ. Điều đó cho thấy trước mặt Thiên Chúa, mọi người đều bình đẳng. Tất cả đều được mời gọi cộng tác vào công cuộc truyền giáo, đem Tin Mừng của Chúa cho mọi người. Hình ảnh này được tiếp tục diễn tả trong Hội Thánh của Chúa ngày hôm nay.

3.Sống Lời Chúa: Luôn đối xử bình đẳng với hết mọi người. Vì tất cả đều mang hình ảnh của Chúa.

4.Cầu Nguyện:Lạy Chúa, xin mọi người trên thế giới luôn đối xử công bằng với nhau, đừng có thái độ kỳ thị và loại trừ. Amen.

 

THỨ BẢY: 23.09.2017 Thánh Piô Piếtrensina.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 8,4-15)

4 Người ta tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giê-su. Bấy giờ Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: 5 "Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta giẫm lên và chim trời ăn mất. 6 Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên, lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. 7 Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên, làm nó chết nghẹt. 8 Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm". Nói xong, Người hô lên rằng: "Ai có tai nghe thì nghe." 9 Các môn đệ hỏi Người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì. 10 Người đáp: "Anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu. 11 "Đây là ý nghĩa dụ ngôn: Hạt giống là lời Thiên Chúa. 12 Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe nhưng rồi quỷ đến cất Lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. 13 Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận Lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc. 14 Hạt rơi vào bụi gai: đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành. 15 Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.

 

1.Ghi Nhớ:“Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình” (Lc 8,5).

2.Suy Niệm: Dụ ngôn Người gieo giống, minh chứng cho sức năng động của Lời Chúa trong cuộc đời của người Kitô hữu. Lời Chúa được gieo vào trần gian giống như một hạt giống được gieo xuống đất. Hạt giống rơi vào đất tốt thì trổ sinh những hoa trái, còn những hạt rơi vào đất xấu thì chết ngạt. Lời Chúa được gieo vào lòng người, nếu tâm hồn nào có chuẩn bị tốt và sẵn sàng đón nhận, thì sẽ trổ sinh hoa trái yêu thương, bác ái, nhân hiền trong đời sống hàng ngày. Như vậy, phúc cho những ai biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa trong đời mình.

3.Sống Lời Chúa: Lời Chúa là đèn soi cho con bước.

4.Cầu Nguyện:Lạy Chúa, xin cho con Lời Chúa gieo nơi tâm hồn con, sẽ trổ hoa yêu thương trong cuộc sống hằng ngày của con. Amen.


Trở lại      In      Số lần xem: 757
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  7
 Hôm nay:  1901
 Hôm qua:  4009
 Tuần trước:  34569
 Tháng trước:  124618
 Tất cả:  3336401
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
  TrưởngnhómKinhThánhEmmaus
   Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Facebook: https://www.facebook.com/ditimchanly.org

Chia sẻ cho bạn bè :
top