Website Lời Chúa :  ditimchanly.org / nhóm KT EMMAUS CN 29  TN / A / Giuse Luca /......  ...Bấy giờ Người bảo họ :Thế thì của Cesar , trả về Cesar , của Thiên Chúa ,trả về cho Thiên Chúa." .(Mt22,21) / Lạy Chúa , xin giúp con biết chu toàn bổn phận với Chúa , với xã hội và với tha nhân , để con luôn sống tốt đạo đẹp đời , Amen *R

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày Tuần 26 Thường Niên A 2017

CHÚA NHẬT XXVI TN: 01.10.2017

KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mát-thêu. (Mt 21,28–32)

28 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: ‘Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.’ 29 Nó đáp: ‘Con không muốn đâu!’ Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. 30 Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: ‘Thưa ngài, con đây!’ nhưng rồi lại không đi. 31 Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?" Họ trả lời: "Người thứ nhất." Đức Giê-su nói với họ: "Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. 32 Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy."

 

1. Ghi nhớ:"Nó đáp: con không muốn đâu! Nhưng sau đó nó hối hận, nên lại đi". (Mt 21,29)

2. Suy niệm: Lời Chúa hôm nay nêu lên cho chúng ta đặc điểm của hai hạng người. Hạng người thứ nhất là những người nói " làm "nhưng lại " không làm" , hạng thứ hai là những người nói "không làm" nhưng lại "làm " . Chúng ta hiểu rõ, chính Thiên Chúa là Cha đã mời gọi mỗi người chúng ta làm việc cho Ngài. Trước lời mời gọi đó, mỗi người có một thái độ như là thái độ của hai hạng người trong Tin mừng vừa kể. Qua đó Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh với chúng ta về sự quan trọng của thái độ sám hối là cần thiết để được vào Nước Trời. Dụ ngôn hai người con cũng dạy chúng ta nhiều điều hữu ích. Hầu hết, ta hay bỏ qua những gì mình đã hứa với Chúa cũng như với người khác, đặc biệt sự hủy bỏ lời hứa này dễ dàng thấy trong tình trạng ly dị của Bí Tích hôn phối. Đồng thời cũng có cái nhìn mới về anh em, chúng ta đừng dán nhãn, đóng khung hay kết án một con người khi họ còn sống vì hôm nay họ nói không với Thiên Chúa nhưng ngày mai họ sẽ sám hối và sửa đổi.

3. Sống Lời Chúa: Suy ngẫm lại những lần ta đã thề hứa với Chúa.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con trung thành giữ trọn những lời hứa với Chúa. Amen.

 

THỨ HAI: 02. 10. 2017 THIÊN THẦN HỘ THỦ

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Lc 18,1-5.10)

1 Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?” 2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông 3 và nói : “Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

4 “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.

5 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.

10 “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này ; quả thật, Thầy nói cho anh em biết : các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”

 

1. Ghi nhớ: “Đừng coi thường những trẻ nhỏ này, vì các Thiên Thần của họ không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy trên trời ” . (Mt 18,10)

2. Suy Niệm: Chúng ta biết được các Thiên Thần nhờ vào mạc khải của Kinh thánh. Truyền thống Giáo Hội tin rằng mỗi người chúng ta có một thiên thần bản mệnh luôn đồng hành với ta. Các Ngài gìn giữ và bảo vệ và dẫn chúng ta đến nơi mà Chúa đã dành sẵn cho ta. Các Ngài cũng được gọi là sứ giả của Thiên Chúa, được thừa hưởng quyền năng và ân sủng của Chúa. Chúng ta đang sống trong thế giới với đầy rẫy sự cám dỗ, sự bất tuân lề luật Chúa …. là những cản trở để được vào Nước Trời. Xin các Thiên Thần ở kề bên nhắc nhở gìn giữ để chúng ta vượt qua thử thách cam go làm chúng ta lìa xa Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Năng nhớ đến các Thiên Thần và cầu nguyện với các Ngài.

4. Cầu nguyện: Chúa, xin sai các Thiên Thần Chúa để gìn giữ chúng con trên mọi nẻo đường đời để con luôn trung thành với Chúa. Amen.  

 

THỨ BA: 03. 10. 2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 9,51-56)

51 Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. 52 Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến. 53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem. 54 Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng : “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không ?” 55 Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. 56 Rồi Thầy trò đi sang làng khác.

 

1. Ghi nhớ: "Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng không?Nhưng Chúa Giêsu quay lại quở mắng các ông" (Lc 9,53-54)

2. Suy niệm: Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy lối suy nghĩ của các môn đệ khi chưa hiểu và thấm nhuần giáo huấn của Chúa. Lối suy nghĩ và lối thích sử dụng quyền lực để răn đe hay trấn áp người khác là cách hành xử hoàn toàn trái với tinh thần Tin Mừng. Nên Chúa Giêsu đã cảnh cáo các ông. Thái độ của các môn đệ ngày xưa cũng chính là thái độ của chúng ta ngày hôm nay. Tôi tôn thờ một Thiên Chúa nào? Phải chăng là một Thiên Chúa tình yêu, nhân từ, quảng đại, hay tha thứ … hay là một Thiên Chúa mà chúng ta cố giải thích méo mó để phục vụ cho ý muốn của riêng ta.

3. Sống Lời Chúa: Tập sống vui tươi với những gì trái ý ta.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa có đủ quyền phép để làm cho những người khác quy phục Chúa. Nhưng Chúa không làm thế. Xin cho con biết noi gương Chúa dùng tình thương và sự tha thứ để đối xử với nhau. Amen.

 

THỨ TƯ: 04-10-2014

Thánh PHANXICÔ ASSISI

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 9,57-62)

57 Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo." 58 Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu." 59 Đức Giê-su nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi! " Người ấy thưa: "Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã." 60 Đức Giê-su bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa." 61 Một người khác nữa lại nói: "Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã." 62 Đức Giê-su bảo: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa."

 

1.Ghi Nhớ:“Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa” ( Lc 9,60).

2.Suy Niệm: Có nhiều người muốn đi theo làm môn đệ Chúa, Chúa Giêsu đã vạch rõ những điều kiện căn bản cho kẻ nốt gót theo Chúa. Trước tiên, phải sống nghèo khó và chấp nhận cuộc sống bấp bênh. Kế đến, phải dành ưu tiên cho Chúa, không quá bận bịu với tình cảm gia đình. Và cuối cùng, phải theo Chúa cách dứt khoát, không luyến tiếc ngó lại sau lưng. Tôi đã theo Chúa với tinh thần nào? Tôi tìm Chúa hay tìm hư danh đời nầy?

3.Sống Lời Chúa: Can đảm sống tinh thần từ bỏ mỗi ngày trong cuộc sống này.

4.Cầu Nguyện:Lạy Chúa, xin dạy con biết loại bỏ những gì không phù hợp với ơn gọi kitô hữu của con. Amen.  

 

THỨ NĂM: 05-10-2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 10,1-12)

Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông:

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này!” Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông”. 10 Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói: 11 “Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần”. 12 Thầy nói cho anh em hay: trong ngày ấy, thành Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn thành đó”.

 

 

1.Ghi Nhớ:“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít” (Lc 10,2).

2.Suy Niệm: Ngay từ đầu sứ vụ, Chúa Giêsu đặt công việc truyền giáo trong cái nhìn cấp bách và khẩn thiết. Cho nên Chúa tuyển chọn 12 tông đồ và sau đó là 72 môn đệ, huấn luyện và sai họ đi truyền giáo. Hội Thánh ngày hôm nay cũng không ngừng tiếp tục mời gọi những người thành tâm thiện chí tiếp tục ra đi loan báo sứ điệp tình thương và ơn cứu độ của Chúa cho trần gian, qua mọi thời đại. Cần ý thức rằng, qua bí tí tích Rửa tội, mỗi tín hữu cũng là một nhà truyền giáo, được sai đi để làm công việc của Chúa là cứu chữa các linh hồn.

3.Sống Lời Chúa: Làm tông đồ là nói lời của Chúa, làm công việc của Chúa, chứ không phải của ta, để mà tự hào.

4.Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin cho có nhiều tâm hồn quảng đại dấn thân phục vụ Nước Chúa. Amen.  

 

THỨ SÁU: 06-10-2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 10,13-16)

13 Khi ấy, Đức Giê-su nói : “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din ! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. 14 Vì thế, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xi-đôn sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. 15 Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư ? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ!

16 “Ai nghe anh em là nghe Thầy ; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy ; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.”

 

1.Ghi Nhớ:“Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy.” (Lc 10,16).

2.Suy Niệm: Chúa Giêsu đến trần gian để cứu độ mọi người. Trước sự cứng lòng tin của một số dân thành đã từng chứng kiến phép lạ Chúa làm mà không tin, Chúa Giêsu dùng những lời lẽ than trách, khuyến cáo họ. Dầu vậy, Chúa không trừng phạt những kẻ lãnh đạm, cố chấp không đón nhận Tin Mừng, nhưng mời gọi, khuyến cáo họ nghe lời Chúa mà ăn năn trở lại. Chúng ta cần khoan dung với kẻ ác, nhẫn nại với người cứng lòng, để tình yêu của Chúa được biểu lộ qua chúng ta, có sức lôi cuốn tội nhân hoán cải.

3.Sống Lời Chúa: Tin vào Chúa để được sống.

4.Cầu Nguyện:Lạy Chúa, xin cho con được ơn đức tin, để con biết đón nhận lời Chúa và đem ra thức hành. Amen.  

 

THỨ BẢY: 07. 10. 2017

ĐỨC MẸ MÂN CÔI (N)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 1,26-38)

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà."29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! " 35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

 

1. Ghi nhớ: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời Sứ thần nói”. (Lc 1, 38)

2. Suy niệm: Chuỗi Mân Côi tóm tắt toàn bộ Tin Mừng, và là “kho táng quý giá của Hội Thánh” (ĐGH Piô IX), nên được các Đức Giáo Hoàng đặc biệt coi trọng và khuyến khích người tín hữu siêng năng lần chuỗi hàng ngày. Nhờ việc lần chuỗi, người tín hữu dễ dàng đến với Chúa hơn : “nhờ Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu”. Việc lần chuỗi không chỉ làm đẹp lòng Đức Mẹ, nhưng còn là việc đạo đức đẹp lòng Chúa nhờ suy niệm các mầu nhiệm cứu độ của Chúa chúng ta. Giáo hữu Việt Nam nói riêng rất mộ mến việc lần chuỗi Mân Côi. Lần chuỗi để tỏ lòng tôn kính, mến yêu, để học gương sống của Đức Mẹ, để cùng với Mẹ chiêm ngắm Chúa Giêsu và nên giống Chúa Giêsu hơn. Đồng thời, qua việc lần chuỗi, chúng ta cầu xin mẹ cầu bàu cho chúng ta trong những lúc khó khăn, nhất là trong guiờ lân tử, như xưa Mẹ đã thực hiện trong Tiệc cưới Cana.

2. Sống Lời Chúa: Năng lần chuỗi Mân Côi hằng ngày.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa cho chúng con một phương thế để có thể dễ dàng đến với Chúa là Chuỗi Mân Côi. Xin cho chúng con biết dùng phương tiện Chúa ban mà múc lấy ân sủng của Chúa làm sức sống cho cuộc đời chúng con.

 


Trở lại      In      Số lần xem: 855
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  11
 Hôm nay:  1920
 Hôm qua:  4009
 Tuần trước:  34569
 Tháng trước:  124618
 Tất cả:  3336420
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
  TrưởngnhómKinhThánhEmmaus
   Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Facebook: https://www.facebook.com/ditimchanly.org

Chia sẻ cho bạn bè :
top