Website:ThựchànhLờiChúa/ditimchanly.org/https://twitter.comDinhNghiTruong/TrưởngnhómKT EMMAUS /GiuseLuca /Fb.Đình Nghi Trương / CHÚA NHẬT  XVI TN B / 2018 /  Người bảo các ông :" Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút ". (Mc6,31) . Lạy Chúa Giê-su ,Xin dạy con luôn biết kết hiệp với Chúa qua việc cầu nguyện , để Chúa có thể dạy dỗ con mọi lúc ,mọi nơi / hầu con có thể luôn làm theo đúng ý Chúa . Amen /**R

Chia sẻ Lời Chúa TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN A 2017 (Giuse Luca)

Chia sẻ Lời Chúa hằng ngày

Thứ 2 -> Thứ 7  /  Tuần XVI  Thường Niên A (24/07 -> 29/07/2017)

Thứ hai, 24/07/2017

Đề tài: NHỮNG KẺ MÃI MÃI CỨNG LÒNG

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 12,38-42)

38 Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ."39 Người đáp: "Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na.40 Quả thật, ông Giô-na đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy.41 Trong cuộc phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.42 Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.

SUY NIỆM:

1/ Người Phariseu đòi Chúa Giêsu làm một phép lạ. Họ chỉ đòi dấu lạ để thỏa mãn tính tò mò, hiếu kỳ, để xem cho biết quyền năng của Chúa Giêsu/ nhưng vì đây là một thách thức nên Chúa đã không làm, vì nó không ích lợi gì cho linh hồn họ.

2/ Nhiều khi con cũng xin dấu lạ chỉ dành cho những ích kỷ nhỏ nhen, hay vì muốn của cải vật chất nên Chúa chẳng ban cho con điều đó/ Vì Chúa biết rằng nó chẳng có ích gì cho linh hồn con.

3/ Trong thời gian đi giảng đạo, Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ/ Người Phariseu và Kinh Sư đã luôn được chứng kiến, nhưng họ vẫn không tin nhận Chúa là Đấng Mesia, là Đấng Thiên Sai.

4/ Hôm nay họ muốn thách đố Chúa, đòi Chúa làm một dấu lạ/ Chúa đã không chấp nhận làm theo yêu cầu của họ / trái lại Chúa đã phàn nàn về thái độ cố chấp của họ bằng hai câu chuyện trong quá khứ: Ngôn Sứ Yona và nữ hoàng Saba.

5/ Ngôn Sứ Yona có nhiệm vụ loan báo về Đấng Cứu Thế cho dân thành Ninive và kêu gọi họ tỏ lòng sám hối, họ đã nghe lời và thực hành việc sám hối. Còn hôm nay Chúa Giêsu chính là Đấng Cứu Thế, là Đấng mà các Ngôn Sứ đã loan báo / cho dù dân chúng được nghe chính Chúa Giêsu rao giảng, nhưng họ vẫn không ăn năn sám hối.

6/ Chúa lại trưng dẫn thêm câu chuyện về nữ hoàng Saba / Bà nghe biết danh tiếng tài giỏi khôn ngoan của Vua Salomon, bà đã cất công tìm đến để diện kiến và được tận tai nghe lời khôn ngoan của ông.

7/ Vua Salomon dù sao cũng chỉ là người phàm, ông chỉ được một chút khôn ngoan do chính Thiên Chúa ban cho / Còn hôm nay, dân Do Thái không phải vất vả đi đâu xa, bỡi vì Chúa Giêsu đang ở giữa họ.

8/ Chúa Giêsu lại cao trọng hơn Salomon gấp bội phần. Ngài là Thiên Chúa đầy quyền năng và khôn ngoan, thượng trí/ thế mà dân Do Thái lại chẳng thèm nghe theo, họ nhẫn tâm từ chối Chúa nên tội của họ rất nặng.

9/ Chúng ta là Ki-tô hữu, chúng ta biết Chúa đã lâu, đã nghe lời Chúa giảng dạy trong suốt cuộc đời chứ không phải chỉ có 3 năm như dân Do Thái. Hôm nay Chúa bảo: Chúng ta đừng nên cứng lòng như dân Do Thái, hãy bắt chước dân Thành Ninive và Nữ hoàng Saba, thực hành lời Chúa dạy bảo, thành thực ăn năn sám hối/ cho dù chúng ta cũng đầy tội lỗi, nhưng  Chúa cũng sẽ tha thứ cho.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con chỉ tìm Chúa, chỉ tin Chúa và chỉ thực hành lời Chúa dạy qua miệng các Đấng bề trên, qua lời Chúa trong Kinh Thánh . Amen.****

 

Thứ ba, 25/07/2017

Đề tài: LỄ MỪNG KÍNH THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Matheu (Mt 20,20-28)

20 Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. 21 Người hỏi bà: "Bà muốn gì? " Bà thưa: "Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy." 22 Đức Giê-su bảo: "Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không? " Họ đáp: "Thưa uống nổi." 23 Đức Giê-su bảo: "Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầ y đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được." 24 Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. 25 Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. 26 Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. 27 Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. 28 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người."

SUY NIỆM:

1/ Trong dánh sách 12 Tông Đồ Chúa chọn/ có 2 người cùng mang tên Giacôbê: Một người là anh của Thánh Yoan Tông Đồ, cả hai cùng là con ông Giêbêđê, Ông có tên là Giacôbê Tiền, còn một người là Giacôbê nữa con ông Alphe, mang tên là Giacôbê Hậu. Giacôbê Tiền được kính vào ngày 25/07 hàng năm.

2/ Giacôbê Tiền xuất thân trong một gia đình ngư phủ tương đối khá giả ở Betsaida. Thân sinh là ông Giêbêđê (Mc 1,19-20). Giacôbê là một trong 4 Môn Đệ được kêu gọi đầu tiên tại biển hồ Galile (Mc 1, 16-20).

3/ Trong các biến cố quan trọng trong cuộc đời Chúa Giêsu thì vị Tông Đồ này luôn có mặt. Ông đã chứng kiến Chúa chữa cho bà nhạc mẫu Thánh Phê-rô khỏi bệnh (Mt 1,29-31), con gái ông Giairô sống lại (Mc 5, 37-43), Chúa biến hình trên núi (Mc 9,2-8), và lúc chúa Giêsu hấp hối ở vườn cây dầu (Mt 26,37).

4/ Hai anh Hai anh em Giacôbê và Gioan được Chúa đặt cho một biệt hiệu khá nổi là: "Boanergès": Có nghĩa là con thần sấm sét (Mc 3,17). Chắc cũng vì cá tính của Giacôbê nóng nảy khi Chúa Giêsu và các Môn Đệ đi vào một làng Samari và dân làng này không đón tiếp. Thấy vậy, Giacôbê và Gioan cùng đề nghị xin Chúa thiêu đốt thành này (Lc 9, 54).

5/ Theo sách Công vụ kể lại thì Thánh Giacôbê chịu tử đạo đầu tiên dưới thời vua Hêrôđê Agrippas I, vào khoảng năm 44 (SG): Thời kỳ ấy, vua Hêrôđê ra tay ngược đãi một số người trong Hội Thánh. Nhà vua đã cho chém đầu ông Giacôbê (Cv 12,1-2). Đây là thời kỳ bách hại dữ dội trong suốt ba thế kỷ đầu và chỉ tạm lắng sau sắc chỉ Milan của hòang đế Constantinople vào năm 313.

6/ Thi hài của Thánh nhân được cải táng về Santiago De Conpostela bên Tây Ban Nha/ và nơi đây trở thành một trong những nơi hành hương nổi tiếng thời trung cổ, và là đền thánh đức tin cho toàn thể Châu Âu.

7/ Giacôbê được Chúa yêu thương cách riêng: Ngài là một trong ba vị được chứng kiến biến cố Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor, Ngài là một trong ba Tông Đồ cùng đi với Chúa Giêsu vào vườn Cây Dầu lúc khởi đầu cuộc Thương Khó.

8/ Bà mẹ của các con ông Giêbêđê cùng với các con đến gặp Chúa Giêsu/ Bà xin Chúa dành cho các con của bà hai chỗ ưu tiên trong nước vinh quang mà Ngài sắp đến. Chúa Giêsu quay sang hai anh em và hỏi họ có thể chia sẻ số phận với Người không? Và Chúa đề nghị họ uống chung chén với Người. Đây là một dấu chỉ của tình thân hữu. Cả hai người cùng đáp: “Thưa được”.

9/ Thánh Clementê thành Alexandria kể lại: Khi vị tông đồ nước Tây Ban Nha được điệu ra trước tòa xử, thần thái của Ngài liêm chính đến độ kẻ tố cáo Ngài sau đó đã đến xin Ngài tha lỗi. Thánh Giacôbê đã ôm hôn kẻ tố cáo mình, và nói: “Anh hãy bình an”. Hai người sau đó cùng được hưởng triều thiên tử đạo.

10/ Khi suy về cuộc đời thánh Giacôbê: Chúng ta được lợi khi nhìn thấy những khuyết điểm của thánh nhân, cũng như của các Tông Đồ khác. Các ngài thiếu can trường, thiếu khôn ngoan, cũng chẳng đơn sơ. Các ngài cũng ham hố, hiếu thắng, thích tranh cãi và thiếu đức tin. Tuy nhiên, thánh Giacôbê là vị Tông Đồ được tử đạo. Như thế, thì Thiên Chúa cũng có thể ban ơn phù trợ, cũng có thể thực hiện phép lạ nơi chúng ta.

11/ Ngày nay trên thiên quốc, thánh Giacôbê ắt phải tri ân Thiên Chúa rất nhiều vì đã hướng dẫn thánh nhân đi con đường khác với con đường mà ngài đã mơ tưởng trước đó.

12/ Thiên Chúa là Đấng tốt lành, vô cùng khôn ngoan, và tràn  đầy yêu thương vượt quá trí hiểu của chúng ta. Trong nhiều trường hợp, Chúa không ban cho chúng ta những điều chúng ta xin (như thánh Giacôbê xin), nhưng đó lại là điều thích hợp và lợi ích nhất cho chúng ta.

13/ Thánh Gioan Kim Khẩu viết: Chúng ta hãy xem xét cách  Chúa Giêsu đặt câu hỏi với Thánh Giacôbê như một lời vừa mời gọi, vừa nói khích. Chúa không nói: “Ngươi có dám chịu đổ máu không?” Nhưng Chúa lại hỏi: ‘Ngươi có thể uống chén Ta sẽ uống hay không?”

14/ Chúa Giêsu gọi cuộc Khổ Nạn của chúa là phép rửa, để nhấn mạnh đến những đau khổ của Người, sẽ là nguyên nhân, là khởi đầu cho cuộc thanh tẩy toàn thể nhân loại. Chúa cũng đang mời gọi chúng ta. Chúa cũng khuyến khích chúng ta đừng đầu hàng, đừng chán nản khi những khuyết điểm, yếu đuối của mình quá lớn, quá rõ rệt. Nếu chúng ta đến với Chúa Giêsu để xin ơn trợ giúp, Chúa sẽ ban cho chúng ta ơn can đảm để tiếp tục trung thành với sứ mạng, vì Chúa luôn nhẫn nại và cho chúng ta có đủ thời gian cần thiết để cải thiện tính nết xấu và luyện tập nhân đức.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Thánh Giacôbê vinh dự là Tông Đồ đầu tiên chịu tử đạo, để làm chứng cho Tin Mừng. Xin Chúa ban cho con được ơn sức mạnh nhờ vào lời chuyển cầu của Thánh nhân, để con luôn được ơn nâng đỡ, phù trì. Amen.

 

Thứ tư, 26/07/2017

Đề tài: NGƯỜI GIEO GIỐNG QUẢNG ĐẠI

THÁNH JOACHIM VÀ THÁNH ANNA, SONG THÂN ĐỨC MARIA

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 13,1-9)

1 Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ.2 Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ.3 Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.

4 Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất.5 Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu;6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô.7 Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt.8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.9 Ai có tai thì nghe."

SUY NIỆM:

1/ Người gieo giống nào cũng có niềm tin và tâm hồn lạc quan. Vì khi gieo hạt, có hạt sẽ rơi vào vệ đường, vào sỏi đá, vào bụi gai và vào đất tốt. Điều không mong muốn cũng không thể tránh được, nhưng cuối cùng ông ta cũng luôn gặt được một mùa bội thu.

2/ Nhìn vào lĩnh vực tinh thần, việc gieo vãi Lời Chúa có khi có kết quả tốt đẹp trông thấy liền, nhưng cũng không tránh khỏi những kết cuộc khổ đau vì bị chống đối, bách hại. Nhưng nhìn qua 2000 năm ro giảng, Giáo Hối vẫn tồn tại, vẫn sinh nhiều hoa trái và đầy hy vọng.

3/ Nước Trời được sánh ví như người gieo giống, nhưng điều quan trọng là phải tin vào kết quả cuối cùng. Lịch sử của Giáo Hội là lịch sử của các cuộc bách hại, khổ đau, nhưng người Tín hữu vẫn luôn được mời gọi gieo rắc niềm tin yêu hy vọng trước bao khó khăn cấm cách, nhưng chung ta phải luôn tin tưởng vào tình yêu Chúa sẽ đơm bông kết trái.

4/ Nhìn cách làm việc của người gieo giống, ông ta gieo một cách quảng đại, từ đó suy ra cách đối xử quảng đại mà Thiên Chúa dành cho chúng ta và đòi hỏi chúng ta phải có thái độ, cung cách đối xử với anh em như vậy.

5/ Thiên Chúa quảng đại mặc dù Ngài biết chúng ta lãng phí ơn huệ của Ngài, nhưng Ngài vẫn vung tay phân phát. Chúng ta cứ tưởng tượng: Nếu Thiên Chúa so đo, dè xẽn, thì tình cảnh của chúng ta sẽ ra sao? Thiên Chúa không làm thế, bởi Ngài muốn chúng ta luôn an tâm tin tưởng ở nơi Ngài không bao giờ rút tay lại, chỉ có chúng ta hoặc là từ chối, hoặc là bóp ngẹt, không để cho tình yêu của Chúa triển nở trong chúng ta mà thôi.

6/ Khi chúng ta nhận lãnh nhưng chúng ta phải quảng đại chia sẻ tình yêu ấy cho anh em, cho dù họ có biết đón nhận hay không. Bởi vì chúng ta dư biết hạt giống chỉ có một số rơi vào đất tốt, còn bao nhiêu bị ăn mất, bị chết, bị bóp ngẹt, nhưng hạt giống rơi vào đất tốt sẽ nhiều hơn.

7/ Nếu tình yêu thương được chia sẻ thì sẽ làm nẩy sinh biết bao tình yêu thương khác. Nói chung hạt giống yêu thương cho dù chúng ta có gieo vào bất cứ ở đâu, cũng đều sẽ sinh ra hiệu quả tốt đẹp.

8/ Chúng ta hãy hào phóng, quảng đại như người gieo giống, để những hạt giống như là những cử chỉ, thái độ, việc làm yêu thương của chúng ta đều đơm bông kết trái. Nhờ thế cả vũ trị này, thế giới này càng ngày càng sẽ tốt đẹp hơn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa nói “Làm bởi bay mà ban bởi Ta”. Hay như Phaolô nói: “Phaolô trồng, Apolô tưới, nhưng Thiên Chúa mới cho mọc lên”. Xin Chúa ban cho chúng con sự kiên trì, lòng quảng đại và tình yêu thương để chúng con trở nên người gieo giống trong phúc âm.

Chúng con cầu xin, nhờ Thánh Linh, Chúa chúng con. Amen.

 

Thứ năm, 27/07/2017

Đề tài: CÓ PHÚC HAY VÔ PHÚC

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 13,10-17)

10 Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Sao Thầy lại dùng Dụ Ngôn mà nói với họ?"

11 Người đáp: "Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. 12 Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất. 13 Bởi thế, nếu Thầy dùng Dụ Ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu. 14 Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy; 15 vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành. 16 "Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. 17 Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.

SUY NIỆM:

1/ Một Linh Mục coi xứ miền bắc kể chuyện: Vì điều kiện khó khăn nhiều mặt, nên ở đó chẳng có sinh hoạt tâm linh Tôn Giáo nào/ lễ lạt lâu lâu mới có một lần. Một Linh Mục phải coi một Xứ gồm cả chục Giáo Họ/ Giáo dân thì ở rải rác nên họ rất buồn vì không có dịp gặp gỡ thường xuyên, nên cũng ít được sinh hoạt để học hỏi thêm về giáo lý, về lời Chúa.

2/ Đa số người dân thành phố có đời sống dễ chịu/ các sinh hoạt tôn giáo được tổ chức khá dễ dàng. Các cuộc rước kiệu, lễ lạy, kinh kệ, ca múa hay các lớp giáo lý đều được tổ chức thường xuyên. Vì vậy, người giáo dân không cảm thấy niềm vinh dự khi được thường xuyên tham dự thánh lễ, và niềm vui phấn khởi khi được sinh hoạt trong các hội đoàn.

3/ Đối với các anh em giáo dân ở các vùng xa xôi hiểm trở thì những điều kiện vừa kể ở trên chỉ có ở trong mơ. Vì thế Chúa mới nói với các Môn Đệ năm xưa và cả với chúng ta hôm nay: “Mắt anh em có phúc vì được thấy, tai anh em có phúc vì được nghe”

4/ Kể từ khi bắt đầu sứ vụ công khai/ Chúa Giêsu đã giảng dạy về nước Trời và luôn kêu gọi mọi người hãy mau ăn năn hối cải để đón nhận Tin Mừng cứu độ. Nhưng phần đông dân chúng vẫn dửng dưng không muốn quan tâm gì nên cũng chẳng muốn sửa đổi đời sống/ vì thế Chúa Giêsu muốn thay đổi qua cách giảng dạy bằng Dụ Ngôn.

5/ Chính vì có sự thay đổi đột ngột nên các Môn Đệ rất ngạc nhiên thắc mắc/ Chính khi các ông nghe giảng Dụ Ngôn đầu tiên về hạt giống, các ông cũng chưa hiểu.

6/ Chúa Giêsu cắt nghĩa rõ hơn: Bởi vì anh em được ơn hiểu biết nước Trời/ còn với dân chúng thì không/ ai có thì được cho thêm, còn ai không có thì chính cái họ đang có, cũng sẽ bị lấy đi.

7/ Mới nghe qua câu trả lời của Chúa có vẻ mâu thuẫn. Chúa giảng dạy nhằm mục đích cho dân chúng hiểu, cho nên việc Chúa thay đổi cách giảng cũng không ngoài mục đích đó.

8/ Dụ Ngôn là cách Chúa diễn tả sự việc qua một cuộc so sánh/ một việc cụ thể để cho người nghe có thể hiểu một giáo huấn trừu tượng.

9/ Ý Chúa muốn giảng Dụ Ngôn để chỉ cho các Môn Đệ hiểu thôi. Sau khi Chúa giảng Dụ Ngôn người gieo hạt giống, Chúa tuyên bố: “Ai có tai thì nghe”. Chúa muốn dùng Dụ Ngôn mà giảng để gợi lên trong đầu thính giả một sự tò mò/ sau đó nếu ai không hiểu mà đi hỏi Chúa thì người ấy sẽ được Chúa giải thích cho.

11/ Trong đám thính giả, không ai hỏi Chúa về ý nghĩa Dụ Ngôn. Họ nghe Chúa giảng cho vui tai vậy thôi chứ họ không có thiện chí/ không có ý muốn tìm hiểu rõ về giáo huấn của Chúa, vì thế họ càng không thể hiểu về mầu nhiệm nước Trời.

12/ Chỉ có các Môn Đệ đã đến để xin Chúa giải thích ý nghĩa Dụ Ngôn nên các ông có phúc vì biết được mầu nhiệm cao cả/ điều mà các Ngôn Sứ ước ao được thấy, được nghe mà không được.

13/ Chúa Giêsu còn nói rõ thêm: Ai biết sử dụng đúng những ơn Chúa ban, thì được Chúa ban thêm nhiều ơn khác nữa/ Còn ai sử dụng không nên, thì không được Chúa ban thêm ơn cho, mà những ơn Chúa đã ban thì Chúa sẽ lấy lại.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con sốt sắng và nhiệt thành trong việc tham dự thánh lễ và các sinh hoạt đoàn thể, để chúng con có thể học hỏi nhiều về Chúa, và chia sẻ kinh nghiệm sống đạo cho nhau/ hầu giúp chúng con cùng nắm tay nhau đi về nhà Chúa đông đảo hơn. Amen.

 

Thứ sáu, 28/07/2017

Đề tài: THÁI ĐỘ LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 13,18-23)

18 "Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. 19 Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. 20 Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. 21 Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. 22 Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì. 23 Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục."

SUY NIỆM:

1/ Vào thế kỷ thứ 19, để chế tạo thành công chiếc đèn điện đầu tiên, ông Thomas Edison đã phải thử đi thử lại phát minh của mình hơn 900 lần bằng các phương án khác nhau.

2/ Ngày xưa, muốn thuyết phục được Khổng Minh nhận lời giúp mình, Lưu Bị đã không quản ngại đường xa, ông đã lui tới nhà Khổng Minh 3 lần mới mời được ông này về dưới trướng để giúp mình.

3/ Kiên trì là yếu tố quan trọng nhất có thể dẫn tới thành công trong công việc. Người xưa có câu: “có chí thì nên”, còn Chúa Yeuss lại nói: “Ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu thoát”.

4/ Lời Chúa được gieo vào lòng con người/ liệu con người có đủ kiên trì để giúp lời Chúa mọc lên và sinh hoa kết quả không?

5/ Bền đỗ đến cùng là chìa khóa thành công trong cuộc sống đời thường cũng như trong đời sống tâm linh/ Để sống thánh, chúng ta phải kiên cường vượt qua mọi khó khăn, từ bỏ mọi nết xấu, thắng lướt mọi cơn cám dỗ.

6/ Con người thường mau chán nản khi gặp cơn gian nan thử thách/ nên con người dễ dàng thất bại và chìm đắm trong tội. Như lời Chúa dạy hôm nay: “Khi gặp gian nan hay ngược đãi là nó vấp ngã ngay”.

7/ Bài Tin Mừng hôm nay nói về ý nghĩa dụ ngôn người gieo giống/ Sau khi đọc – suy, chúng ta có thể đưa ra 3 nhận xét sau đây:

8/ Nhận xét thứ nhất: Chúa muốn chúng ta biết kết quả khác nhau của lời Chúa tùy thuộc vào tâm hồn và thái độ của người nghe. Hạt giống bao giờ cũng tốt và hạt giống thì gieo vào chỗ nào thì nó cũng mọc lên, nhưng kết quả sẽ khác nhau/ cho nên điều kiện đất đai là yếu tố quan trọng để cho ra kết quả thu hoạch, có nghĩa là hạt giống lời Chúa hoàn toàn tùy thuộc vào mảnh đất tâm hồn là thái độ người nghe.

9/ Số phận của lời Chúa tùy thuộc vào những trở ngại của người nghe/ Những trở ngại này đã được Chúa lần lượt sắp đặt thứ tự như sau: Thứ nhất là trí khôn người nghe không chịu chú ý lắng nghe, không ý thức, không muốn hiểu. Đó là hạt giống rơi ở vệ đường.

10/ Thứ hai là do trở ngại từ ý chí: Là những người nghe lời Chúa cách hời hợt, nông cạn nên khi gặp khó khăn thử thách hay bị cám dỗ là ngã lòng ngay. Đây là loại hạt giống rơi trên sỏi đá.

11/ Trở ngại do tình cảm: Những người nghe lời Chúa mà không chịu đem ra thực hành, không muốn sống theo lời Chúa mà chỉ muốn sống theo xác thịt, thế gian/ nên những thứ này bóp nghẹt chết lời Chúa. Giống như lời Chúa rơi vào bụi gai.

12/ Nhận xét thứ ba: Số phận lời Chúa khi gieo vào đất tốt, giống như hạt giống gặp đất tốt/ dĩ nhiên sẽ cho ra kết quả tốt, nhưng kết quả cũng sẽ khác nhau, chỉ được diễn tả bằng 3 hạng số: 30/60/100.

13/ Như vậy kết quả lời Chúa đều tùy thuộc vào người nghe/ nên cuối cùng Chúa Giêsu mới nói: “Ai có tai thì nghe”. Nói rõ hơn, Chúa muốn nhắc nhở: Chúng ta có đầu óc, có trí khôn, biết suy nghĩ, nên kết quả của lời Chúa đều tùy thuộc vào chúng ta/ Vì thế nên lời giảng có hay mấy mà nếu chúng ta không muốn thực hành, không muốn sống lời Chúa thì cũng vô ích thôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con bền tâm vững chí theo Chúa suốt đời. Amen.

 

Thứ bảy, 29/07/2017

Đề tài: LỄ KÍNH THÁNH MATTA

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 10,38-42)

38 Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. 39 Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. 40 Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: "Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!" 41 Chúa đáp: "Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! 42 Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi."

SUY NIỆM:

1/ Trong những năm công khai giảng dạy, Chúa Giêsu được nhiều người thương mến và giúp đỡ. Trong số đó những người phụ nữ đi theo Chúa, đặc biệt có một gia đình mà Chúa thường đến thăm và quan tâm tận tình. Đó là chị em trong gia đình Matta, các Tin Mừng ghi nhận có ít là 3 lần (Lc 10, 38-42/ Ga 11, 1-45/ Ga 12, 1-11).

2/ Nói đến Matta, chúng ta không quên nhắc đến một địa danh lịch sử, gắn liền với tên tuổi của Thánh nữ. Trong cuốn “Hành hương đất Thánh”, LM Nguyễn Hữu An có viết: Bêtania một làng nằm ở phía đông nam núi cây dầu, thuộc vùng phụ cận Giêrusalem, trên đường nối liền với Giêricô. Bêtania bây giờ là Elazariyeh (nhà của Lazarô) .Nhìn từ xa, làng Bêtania được mô tả như là “nơi tốt đẹp đáng ghi nhớ, nơi ẩn náu của sự bình yên”.

3/ Bêtania bây giờ cũng chỉ là một làng nhỏ. Dân số hiện nay khoảng 5 nghìn người. Bêtania ngày nay là vùng đất tự do, chẳng thuộc quản lý của Israel hay của Palestine. Từ Giêrusalem về Bêtania xe hơi chạy khoảng một giờ đồng hồ.

4/ Câu chuyện Chúa Giêsu cùng các Tông Đồ vào nhà Matta nghỉ ngơi, khi các Ngài đang trên đường rao giảng Tin Mừng cho chúng ta hình dung được một nét đẹp trong bức chân dung của người Tông đồ phục vụ anh chị em mình.

5/ Trong khi cô em ngồi lắng nghe lời chúa, thì Matta lại tất bật với công việc một người nội trợ tuyệt vời. Chúa Giêsu không có ý xem nhẹ thái độ đón tiếp của bà. Bởi Chúa cũng cần lắm những cộng sự viên năng nổ, thích hoạt động như Matta.

6/ Chúng ta thử làm một cuộc so sánh giữa hai chị em thì chúng ta phải khẳng định rằng: Maria thiên về đời sống nội tâm, còn Matta thì hướng về sự chia sẻ, trao ban. Cả hai đều có cách thế thể hiện tình yêu nhận lãnh từ Thiên Chúa và trao ban cho con người.

7/ Khi Matta ra chào đón Chúa vào viếng thăm người em trai mới qua đời, Matta đã chân thành bộc bạch cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết, nhưng bây giờ con biết: bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên chúa, thì Người cũng sẽ ban cho” (Ga 11,21).

8/ Cho dù Lazarô đã chết, thế nhưng Matta vẫn tin rằng: Chúa Giêsu là sự sống vĩnh cửu của con người. Nói rõ hơn: Matta tin nhận Thầy Giêsu là Đấng Thiên Sai, là Đấng Messia mà Thiên Chúa ban tặng cho nhân lọai.

9/ Thánh Matta còn có một lòng tin tưởng mạnh mẽ đối với Chúa, và phải chăng vì lòng tin ấy mà bà đã đáng cho Chúa ra tận mồ để cải tử hoàn sinh cho em bà Lazarô.

10/ Theo sử gia Barôniô, người ta còn được biết thánh Matta đã không quản ngại đường xa và cũng không sợ nguy hiểm để đi theo Chúa trong những ngày Chúa chịu tử nạn. Bà cùng với Mẹ Maria đã đau đớn chứng kiến cái chết nhục nhã của Chúa Giêsu trên thập giá. Bà cũng có mặt trong giờ táng xác Chúa. Sau cùng thánh nữ cũng được hạnh phúc trông thấy Chúa hiển vinh trong ngày phục sinh và nhiều lần khác trước khi Chúa về trời.

11/ Sau khi Chúa Giêsu về trời, người Do thái cố chấp bắt đầu truy nã ráo riết và khủng bố các môn đệ của Chúa/ và những tín hữu của Ngài. Theo một tục truyền cố cựu nhất thì chính quyền Do thái đã tịch thu tài sản của gia đình thánh nữ rồi bắt các chị em của Matta phải sống lênh đênh trên một chiếc thuyền mục nát trong biển cả không có buồm, không có mái chèo.

12/ Thiên Chúa quyền năng không bỏ rơi những con người đã phó thác vào Chúa, tin tưởng và mến yêu Người. Thiên Chúa đã hướng dẫn con thuyền của chị em Matta cập bến Marsillia bình an vô sự. Dân thành đã đổ xô ra đón tiếp và hỏi han về gia đình thánh nữ, về cuộc hành trình kỳ lạ này/ và nhận ra các ngài là phái đoàn Thiên Chúa gởi tới để rao giảng Phúc Âm cho mình. Từ đó họ đua nhau trở lại chịu phép rửa tội. Họ ngoan ngoãn tuân giữ những lời chỉ giáo huấn vàng ngọc của các tông đồ tiên khởi ấy. Mấy năm sau, Lazarô được cử làm giám mục Massilia, nước Pháp.

13/ Tương truyền rằng sau khi thánh nữ Matta qua đời, một thiên thần hiện đến cùng Đức Giám mục Périgeaux và truyền phải đem mai táng xác thánh nữ ở Tarascon. Từ đó Tarascon trở nên nơi hành hương sầm uất, ngày ngày nhiều người đến khấn xin trên mồ của thánh nữ. Nơi đây Chúa chữa nhiều người nhờ vào lời bầu cử của thánh nữ.

14/ Đầu thế kỷ 6, Hoàng đế Clovis bị bệnh thận rất nặng, các bác sĩ đều bó tay. Khi nằm ở giường bệnh, hoàng đế nghe nhiều người kể lại các phép lạ nơi mồ thánh nữ. Vì thế, một ngày kia Hoàng đế thân hành đến viếng mồ của Thánh nữ với ý nguyện xin được khỏi cơn bệnh trầm kha. Chúa đã ban cho hoàng đế được như ý. Vừa chạm đến mồ, vua tự nhiên thấy trong mình sảng khoái và hết bệnh. Để ghi ơn thánh nữ, vua đã dâng kính hết khu đất chung quanh và biến Tarascon thành một nơi hành hương đầy thắng cảnh.

Cầu nguyện: Lạy Thánh Matta là nữ đồng trinh đang vinh quang rực rỡ trên Thiên Đàng. Xin cầu cho chúng con là những con người còn lưu lạc ở trần gian biết theo gương yêu mến Chúa tận tình và dám hy sinh mọi sự, để chỉ lấy Chúa làm phần gia nghiệp đời con. Amen.

 


Trở lại      In      Số lần xem: 615
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  9
 Hôm nay:  2247
 Hôm qua:  3596
 Tuần trước:  28342
 Tháng trước:  122024
 Tất cả:  4355083
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
  TrưởngnhómKinhThánhEmmaus
   Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Facebook: https://www.facebook.com/ditimchanly.org

Chia sẻ cho bạn bè :
top