Website:ThựchànhLờiChúa/ditimchanly.org/https://twitter.comDinhNghiTruong/TrưởngnhómKT EMMAUS /GiuseLuca /Fb.Đình Nghi Trương / CHÚA NHẬT  XX TN B / 2018 /  LẠY ĐỨC TRINH NỮ MARIA / SUỐT ĐỜI CON SẼ YÊU MẾN VÀ CỐ GẮNG LÀM VINH DANH MẸ / XIN MẸ GIÚP CON YÊU CHÚA ĐẾN CÙNG , AMEN . Lạy Chúa Giê-su , con yêu mến Chúa / xin ban cho con ơn bền đỗ đến cùng. Amen / **R

Lịch Công Giáo - Tháng 06/2016

Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
01/06 Đỏ
Thánh Justin, Tđ
2 Tm 1:1-3,6-12; Tv 123:1-2,2; Mc 12:18-27
26-04  
02/06 X
Thứ Năm trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm
2 Tm 2:8-15; Tv 25:2-5,8-9,10,14; Mc 12:28-34
27-04  
03/06 Tr
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
2 Tm 3:10-17; Tv 119:157,160,161,165,166,168; Mc 12:35-37
28-04  
04/06 Tr
Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ
2 Tm 4:1-8; Tv 71:8-9,14-15,16-17,22; Mc 12:38-44
29-04  
05/06 X
Chúa Nhật thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 17:17-24; Tv 30:2-4,5-6,11-12-13; Gl 1:11-19; Lc 7:11-17
01-05-Bính Thân  
06/06 X
Thứ Hai trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 17:1-6; Tv 121:1-2,3-4,5-6,7-8; Mt 5:1-12
02-05 2
07/06 X
Thứ Ba trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 17:7-16; Tv 4:2-3,4-5,7-8; Mt 5:13-16
03-05 2
08/06 X
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 18:20-39; Tv 16:1-2,4,5,8,11; Mt 5:17-19
04-05  
09/06 X
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 18:41-46; Tv 65:10,10-11,12-13; Mt 5:20-26
05-05  
10/06 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
1 V 19:9,11-16; Tv 27:7-8,8-9,13-14; Mt 5:27-32
06-05  
11/06 Đỏ
Thánh Barnabas, Tông Đồ
1 V 19:19-21; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10; Mt 5:33-37
07-05  
12/06 X
Chúa Nhật thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Sm 12:7-10,13; Tv 32:1-2,5,7,11; Gl 2:16,19-21; Lc 7:368; Lc 7:36-50
08-05  
13/06 Tr
Thánh Antôn đệ Padua, Lmts
1 V 21:1-16; Tv 5:2-3,5-6,7; Mt 5:38-42
09-05 3
14/06 X
Thứ Ba trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
1 V 21:17-29; Tv 51:3-4,5-6,11,16; Mt 5:43-48
10-05 3
15/06 X
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 V 2:1,6-14; Tv 31:20,21,24; Mt 6:1-6,16-18
11-05  
16/06 X
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
Hc 48:1-14; Tv 97:1-2,3-4,5-6,7; Mt 6:7-15
12-05  
17/06 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 V 11:1-4,9-18,20; Tv 132:11,12,13-14,17-18; Mt 6:19-23
13-05  
18/06 X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Sb 24:17-25; Tv 89:4-5,29-30,31-32,33-34; Mt 6:24-34
14-05  
19/06 X
Chúa Nhật thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
St 12:10-11; Tv 63:2,3-4,5-6,8-9; Gl 3:26-29; Lc 9:18-24
15-05  
20/06 X
Thứ Hai trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
2 V 17:5-8,13-15,18; Tv 60:3,4-5,12-13; Mt 7:1-5
16-05 4
21/06 Tr
Thánh Aloysius Gonzaga, Tu Sĩ
2 V 19:9-11,14-21,31-36; Tv 48:2-3,3-4,10-11; Mt 7:6,12-14
17-05 4
22/06 X
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
2 V 22:8-13; Tv 119:33,34,35,36,37,40; Mt 7:15-20
18-05  
23/06 X
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
2 V 24:8-17; Tv 79:1-2,3-5,8,9; Mt 7:21-29
19-05  
24/06 Tr
Sinh Nhật Thánh Gioan
2 V 25:1-12; Tv 137:1-2,3,4-5,6; Mt 8:1-4
20-05  
25/06 X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
Ac 2:2,10-14,18-19; Tv 74:1-2,3-5,5-7,20-21; Mt 8:5-17
21-05  
26/06 X
Chúa Nhật thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
1 V 19:16,19-21; Tv 16:1-2-5,7-8,9-10,11; Gl 5:1,13-18; Lc 9:51-62
22-05  
27/06 X
Thứ Hai trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
Am 2:6-10,13-16; Tv 50:16-17,18-19,20-21,22-23; Mt 8:18-22
23-05 1
28/06 Đỏ
Thánh Irenaeus, Gmtđ
Am 3:1-8; Tv 5:4-6,6-7,8; Mt 8:23-27
24-05 1
29/06 Đỏ
Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ
Am 5:14-15,21-24; Tv 50:7,8-9,10-11,12-12,16-17; Mt 8:28-34
25-05  
30/06 X
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
Am 7:10-17; Tv 19:8,9,10,11; Mt 9:1-8
26-05  

 


Trở lại      In      Số lần xem: 786
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  17
 Hôm nay:  3244
 Hôm qua:  3817
 Tuần trước:  33074
 Tháng trước:  113347
 Tất cả:  4484048
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
  TrưởngnhómKinhThánhEmmaus
   Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Facebook: https://www.facebook.com/ditimchanly.org

Chia sẻ cho bạn bè :
top