Website:SốngLờiChúa/ditimchanly.org/https://twitter.comDinhNghiTruong/nhómKT EMMAUS  CHÚA NHẬT IV MC / B / 2018 /  Giuse Luca Đình Nghi Trương /......  ... "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nổi đã ban Con Một ,để ai tin vào người Con của Người thì khỏi phải chết ,nhưng được sống muôn đời ". (Ga3,16) /....Lạy Chúa , Xin ban bình an và ơn cứu độ cho chúng con , xin giúp chúng con tìm ra nguồn ánh sáng chân lý và bước theo chân Đức kyto , Amen . **R

Lịch Công Giáo - Tháng 11/2016

Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
01/11 Tr
Lễ Các Thánh
Pl 2:5-11; Tv 22:26-27,28-30,31-32; Lc 14:15-24
02-10 3
02/11 Tm
Lễ Các Đẳng Linh Hồn
Pl 2:12-18; Tv 27:1,4,13-14; Lc 14:25-33
03-10  
03/11 X
Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Pl 3:3-8; Tv 105:2-3,4-5,6-7; Lc 15:1-10
04-10  
04/11 Tr
Thánh Charles Borromeo, Tiến Sĩ
Pl 3:17; Pl 4:1; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Lc 16:1-8
05-10  
05/11 X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Pl 4:10-19; Tv 112:1-2,5-6,8,9; Lc 16:9-15
06-10  
06/11 X
Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
2 Mcb 7:1-2,9-14; Tv 17:1,5-6,8-1522; Lc 20:27-38; Lc 20:27,34-38
07-10  
07/11 X
Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
St 1:1-9; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 17:1-6
08-10 4
08/11 X
Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
St 2:1-8,11-14; Tv 37:3-4,18,23,27,29; Lc 17:7-10
09-10 4
09/11 Tr
Lễ cung hiền đền thờ Thánh Gioan Latêranô
St 3:1-7; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Lc 17:11-19
10-10  
10/11 Tr
Thánh Lêo Cả, Ghts
Tv 146:7,8-9,9-10; Lc 17:20-25
11-10  
11/11 Tr
Thánh Martinô thành Tours, Tiến Sĩ
2 Ga 119:1,2,10,11,17,18; Lc 17:26-37
12-10  
12/11 Đỏ
Thánh Josaphat, Gmtđ
3 Ga 112:1-2,3-4,5-6; Lc 18:1-8
13-10  
13/11 X
Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
St 3:19-20; Tv 98:5-6,7-8,923; Lc 21:5-19
14-10  
14/11 X
Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Kh 1:1-4; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 18:35-43
15-10 1
15/11 X
Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Kh 3:1-6,14-22; Tv 15:2-3,3-4,5; Lc 19:1-10
16-10 1
16/11 X
Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Kh 4:1-11; Tv 150:1-2,3-4,5-6; Lc 19:11-28
17-10  
17/11 Tr
Thánh Elizabeth nước Hung Gia Lợi, Tu Sĩ
Kh 5:1-10; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Lc 19:41-44
18-10  
18/11 X 19-10  
19/11 X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Kh 11:4-12; Tv 144:1,2,9-10; Lc 20:27-40
20-10  
20/11 Tr
Lễ Chúa Kitô Vua
2 Sm 5:1-3; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Cl 1:12-20; Lc 23:35-43
21-10  
21/11 Tr
Lễ Đức Mẹ dâng mình và Đền Thánh
Kh 14:1-3,4-5; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 21:1-4
22-10 2
22/11 Đỏ
Thánh Cêcilia, Đttđ
Kh 14:14-19; Tv 96:10,11-12,13; Lc 21:5-11
23-10 2
23/11 X
Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
Kh 15:1-4; Tv 98:1,2-3,7-8,9; Lc 21:12-19
24-10  
24/11 Đỏ
Thánh Andrê Dũng-Lạc, Lm, và các bạn tử đạo Việt Nam
Kh 18:1-2,21-23; Tv 100:2,3,4,5; Lc 21:20-28
25-10  
25/11 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
Kh 20:1-4,11-21; Tv 84:3,4,5-6,8; Lc 21:29-33
26-10  
26/11 X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
Kh 22:1-7; Tv 95:1-2,3-5,6-7; Lc 21:34-36
27-10  
27/11 Tm
Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Vọng
Gr 33:14-16; Tv 25:4-5,8-9,10-1413; Lc 21:25-28,34-36
28-10 1
28/11 Tm
Thứ Hai trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng
1 Ga 1:52; Tv 124:2-3,4-5,7-8; Mt 2:13-18
29-10  
29/11 Tm
Thứ Ba trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng
1 Ga 2:3-11; Tv 96:1-2,2-3,5-6; Lc 2:22-35
01-11-Bính Thân  
30/11 Đỏ
Thánh Andrê, Tông Đồ
Rm 10:9-18; Mt 4:18-22
02-11  

 


Trở lại      In      Số lần xem: 5935
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  16
 Hôm nay:  3341
 Hôm qua:  3799
 Tuần trước:  21754
 Tháng trước:  73456
 Tất cả:  3848601
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
  TrưởngnhómKinhThánhEmmaus
   Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Facebook: https://www.facebook.com/ditimchanly.org

Chia sẻ cho bạn bè :
top