Website:SốngLờiChúa/ditimchanly.org/https://twitter.comDinhNghiTruong/nhómKT EMMAUS  CHÚA NHẬT IV MC / B / 2018 /  Giuse Luca Đình Nghi Trương /......  ... "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nổi đã ban Con Một ,để ai tin vào người Con của Người thì khỏi phải chết ,nhưng được sống muôn đời ". (Ga3,16) /....Lạy Chúa , Xin ban bình an và ơn cứu độ cho chúng con , xin giúp chúng con tìm ra nguồn ánh sáng chân lý và bước theo chân Đức kyto , Amen . **R

Mục Lục Chọn Chủ đề PÂ Mùa Thường Niên (Trước Mùa Chay) - B - 2015

MỤC LỤC CHỌN CHỦ ĐỀ PHÚC ÂM MÙA THƯỜNG NIÊN 

(TỪ TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 6)

CHỌN CHỦ ĐỀ PHÚC ÂM MÙA THƯỜNG NIÊN (TRƯỚC MÙA CHAY) NĂM B - 2015

TUẦN

ĐỀ TÀI

TÁC GIẢ

CN 1 TN

11-17/1

CHÚA YESUS CHỊU PHÉP RỬA – Lễ kính

Mc 1,7-11

Thứ hai

Đức Yesus bắt đầu rao giảng

Mc 1,14-20

Thứ ba

Đức Yesus giảng dạy tại Caphacnaum và chữa lành 1 người bị quỷ ám

Mc 1,21b-28

Thứ tư

Đức Yesus chữa bà mẹ vợ ông Simon và chữa lành nhiều người.

Mc 1,29-39

Thứ năm

Đức Yesus chữa người mắc bệnh phong

Mc 1,40-45

Thứ sáu

Đức Yesus chữa người bại liệt

Mc 2,1-12

Thứ bảy

Đức Yesus kêu gọi ông Lê-vi và dùng bữa với những người tội lỗi

Mc 2,13-17

CN 2 TN

18-24/01

CÁC MÔN ĐỆ ĐẦU TIÊN

Yn 1,35-42

Thứ hai

Tranh luận về việc ăn chay

Mc 2,18-22

Thứ ba

Môn đệ bứt bông lúa ngày sa-bát

Mc 2,23-28

Thứ tư

Đức Yesus chữa người bại tay ngày sa-bát

Mc 3,1-6

Thứ năm

Dân chúng đến với Đức Yesus

Mc 3,7-12

Thứ sáu

Đức Yesus lập nhóm Mười Hai

Mc 3,13-19

Thứ bảy

Thân nhân của Đức Yesus lo ngại

Mc 3,20-21

CN 3 TN

25-31/01

ĐỨC YESUS BẮT ĐẦU RAO GIẢNG – KÊU GỌI 4 MÔN ĐỆ ĐẦU TIÊN

Mc 1,14-20

Thứ hai

Đức Yesus sai bảy mươi hai môn đệ đi giảng

Lc 10,1-9

Thứ ba

Những người thật sự là thân nhân của Đức Yesus

Mc 3,31-35

Thứ tư

Dụ ngôn người gieo giống

Mc 4,1-20

Thứ năm

Lãnh nhận và thông truyền giáo huấn của Đức Yesus thế nào?

Mc 4,21-25

Thứ sáu

Dụ ngôn hạt giống tự mọc lên

Mc 4,26-34

Thứ bảy

Đức Yesus dẹp sóng gió

Mc 4,35-41

CN 4 TN

01-07/02

ĐỨC YESUS GIẢNG DẠY TẠI CAPHACNAUM VÀ CHỮA LÀNH 1 NGƯỜI BỊ QUỶ ÁM

Mc 1,21-28

Thứ hai

Dâng hài nhi Yesus trong đền thờ

Lc 2,22-40

Thứ ba

Đức Yesus chữa người đàn bà bị xuất huyết và cho con gái ông Gia-ia sống lại

Mc 5,21-43

Thứ tư

Đức Yesus về thăm Na-da-rét

Mc 6,1-6

Thứ năm

Đức Yesus sai nhóm Mười Hai đi giảng

Lễ nhớ Thánh Agatha (Trinh nữ tử đạo)

Mc 6,7-13

Thứ sáu

Vua Hê-rô-đê và Đức Yesus – Ông Yoan Tẩy giả bị chém đầu

Lễ nhớ Thánh Miki (Tử đạo)

Mc 6,14-29

Thứ bảy

Họ như bầy chiên không người chăn dắt

Mc 6,30-34

CN 5 TN

08-14/02

ĐỨC YESUS CHỮA BÀ MẸ VỢ ÔNG SIMON VÀ CHỮA LÀNH NHIỀU NGƯỜI – VÀ ĐI KHẮP MIỀN GA-LI-LÊ

Mc 1,29-39

Thứ hai

Đức Yesus chữa nhiều người đau ốm tại Ghen-nê-xa-rét

Mc 6,53-56

Thứ ba

Tranh luận về những truyền thống người Pha-ri-sêu

Mc 7,1-13

Thứ tư

Cái gì làm cho con người ra ô uế?

Mc 7,14-23

Thứ năm

Đức Yesus chữa con gái một bà gốc Phê-ni-xi xứ Xy-ri

Mc 7,24-30

Thứ sáu

Đức Yesus chữa người vừa điếc vừa ngọng

Mc 7,31-37

Thứ bảy

Đức Yesus làm cho bánh hóa nhiều lần thứ hai

Mc 8,1-10

CN 6 TN

15-21/02

ĐỨC YESUS CHỮA NGƯỜI MẮC BỆNH PHONG

Mc 1,40-45

Thứ hai

Người Pha-ri-sêu xin dấu lạ từ trời

Mc 8,11-13

Thứ ba

Men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê

Mc 8,14-21

Thứ tư

Bố thí, cầu nguyện, ăn chay cách kín đáo

LỄ TRO

Mt 6,1-6.16-18

Thứ năm

MỒNG 1 TẾT

CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI

LC 9,22-25

Thứ sáu

MỒNG 2 TẾT

KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ

Mt 9,14-15

Thứ bảy

MỒNG 3 TẾT

THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM

Lc 5, 27-32

 


Trở lại      In      Số lần xem: 1202
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  12
 Hôm nay:  1182
 Hôm qua:  4244
 Tuần trước:  29347
 Tháng trước:  73456
 Tất cả:  3865459
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
  TrưởngnhómKinhThánhEmmaus
   Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Facebook: https://www.facebook.com/ditimchanly.org

Chia sẻ cho bạn bè :
top