Website:SốngLờiChúa/ditimchanly.org/https://twitter.comDinhNghiTruong/nhómKT EMMAUS  CHÚA NHẬT IV MC / B / 2018 /  Giuse Luca Đình Nghi Trương /......  ... "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nổi đã ban Con Một ,để ai tin vào người Con của Người thì khỏi phải chết ,nhưng được sống muôn đời ". (Ga3,16) /....Lạy Chúa , Xin ban bình an và ơn cứu độ cho chúng con , xin giúp chúng con tìm ra nguồn ánh sáng chân lý và bước theo chân Đức kyto , Amen . **R

Mục Lục chọn Chủ Đề Phúc Âm Mùa Chay A - 2017

MỤC LỤC CHỌN CHỦ ĐỀ PHÚC ÂM MÙA CHAY - NĂM A - 2017

 

TUẦN

NGÀY

ĐỀ TÀI

TÁC GIẢ

Thứ 4

01/03/2017

LỄ TRO – GIỮ CHAY, KIÊNG THỊT

Mt 6,1-6.16-18

Thứ 5

02/03

Điều kiện phải có để theo Đức Giê-su

Lc 9,22-25

Thứ 6

03/03

Tranh luận về việc ăn chay

Mt 9,14-15

Thứ 7

04/03

Đức Giêsu kêu gọi ông Lê-vi và dùng bữa với người tội lỗi

Lc 5,27-32

CNI - MC

05/03/2017

CHÚA GiÊ-SU CHỊU CÁM DỖ

Mt 4,1-11

Thứ 2

06/03

Cuộc Phán Xét chung

Mt 25,31-46

Thứ 3

07/03

Kinh “Lạy Cha”

Mt 6,7-15

Thứ 4

08/03

Dấu lạ ngôn sứ Giô-na

Lc 11,29-32

Thứ 5

09/03

Cứ xin thì sẽ được

Mt 7,7-12

Thứ 6

10/03

Đức công chính của người Môn đệ

Mt 5,20-26

Thứ 7

11/03

Hãy yêu kẻ thù

Mt 5,43-48

CN II - MC

12/03/2017

CHÚA GIÊ-SU BIẾN HÌNH

Mt 17,1-9

Thứ 2

13/03

Không xét đoán

Lc 6,36-38

Thứ 3

14/03

Các Kinh sư và người Phariseu đạo đức giả

Mt 23,1-12

Thứ 4

15/03

Đức Giêsu báo trước cuộc Thương khó (3)

Mt 20,17-28

Thứ 5

16/03

Dụ ngôn ông nhà giàu và anh Ladaro nghèo khó

Lc 16,19-31

Thứ 6

17/03

Dụ ngôn những tá điền sát nhân

Mt 21,33-43.45-46

Thứ 7

18/03

Ba dụ ngôn về lòng thương xót của TC

Lc 15,1-3.11-32

CN III - MC

19/03/2017

NGƯỜI PHỤ NỮ SAMARI

Ga 4,5-42

Thứ 2

20/03

KÍNH THÁNH GIUSE – BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA

Mt 1,16.18-21.24a

Thứ 3

21/03

Anh em tha thứ cho nhau

Mt 18,21-35

Thứ 4

22/03

Đức Giêsu kiện toàn Luật Mô-sê

Mt 5,17-19

Thứ 5

23/03

Đức Giêsu và quỷ vương Bê-en-dê-bun

Lc 11,14-23

Thứ 6

24/03

Điều răn đứng hàng đầu

Mc 12,28b-34

Thứ 7

25/03

LỄ TRUYỀN TIN

Lc 1,26-38

CN IV -MC

26/03/2017

CHÚA GIÊ-SU CHỮA NGƯỜI MÙ BẨM SINH

Ga 9, 1-41

Thứ 2

27/03

Đức Giê-su chữa con một quan chức của nhà vua

Ga 4,43-54

Thứ 3

28/03

Đức Yesus chữa 1 người đau ốm ở hồ nước tại Bết-da-tha

Ga 5,1-16

Thứ 4

29/03

Con người không thể tự làm bất cứ điều gì!

Ga 5,17-30

Thứ 5

30/03

Chứng nhân cho sự thật

Ga 5,31-47

Thứ 6

31/03

Dân chúng tranh luận về nguồn gốc của Đấng Ki-tô

Ga 7,1-2.10.25-30

Thứ 7

01/04/20017

Dân chúng lại tranh luận về nguồn gốc của Đấng Ki-tô

Ga 7,40-53

CN V - MC

02/04/2017

CHÚA CHO LAZARO SỐNG LẠI

Ga 11, 1-45

Thứ 2

03/04

Đức Giê-su, ánh sáng cho trần gian

Ga 8,12-20

Thứ 3

04/04

Thiên Chúa hằng hữu

Ga 8,21-30

Thứ 4

05/04

Đức Giê-su và ông Áp-ra-ham

Ga 8,31-42

Thứ 5

06/04

Thiên Chúa hằng hữu

Ga 8,51-59

Thứ 6

07/04

Ai tin Chúa sẽ được sống đời đời

Ga 10,31-42

Thứ 7

08/04

Các thủ lãnh Do Thái quyết định giết Chúa Giêsu

Ga 11,45-56

TUẦN THÁNH

CN LỄ LÁ

09/04/2017

TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA

RƯỚC CHÚA GIÊ-SU VÀO THÀNH

Mt 21,1-11

Mt 26,14-27,66

Thứ 2

10/04

THỨ HAI TUẦN THÁNH

Dụ ngôn những tá điền sát nhân

Ga 12,1-11

Thứ 3

11/04

THỨ BA TUẦN THÁNH

Canh thức và sẵn sàng

Ga 13,21-33.36-38

Thứ 4

12/04

THỨ TƯ TUẦN THÁNH

Tham tiền - Giu-đa phản bội

Mt 26,14-25

Thứ 5

13/04

SÁNG

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU

Lc 4,16-21

CHIỀU

THÁNH LỄ TIỆC LY

Ga 13,1-15

Thứ 6

14/04

THỨ SÁU TUẦN THÁNH

TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ

Ga 18,1-19,42

Thứ 7

15/04

THỨ BẢY TUẦN THÁNH

Không cử hành Thánh Lễ

 

HẾT MÙA CHAY – SANG MÙA PHỤC SINH

 

Giuse Luca

 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 802
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  18
 Hôm nay:  3303
 Hôm qua:  3799
 Tuần trước:  21754
 Tháng trước:  73456
 Tất cả:  3848563
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
  TrưởngnhómKinhThánhEmmaus
   Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Facebook: https://www.facebook.com/ditimchanly.org

Chia sẻ cho bạn bè :
top