Website:SốngLờiChúa/ditimchanly.org/https://twitter.comDinhNghiTruong/nhómKT EMMAUS  CHÚA NHẬT IV MC / B / 2018 /  Giuse Luca Đình Nghi Trương /......  ... "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nổi đã ban Con Một ,để ai tin vào người Con của Người thì khỏi phải chết ,nhưng được sống muôn đời ". (Ga3,16) /....Lạy Chúa , Xin ban bình an và ơn cứu độ cho chúng con , xin giúp chúng con tìm ra nguồn ánh sáng chân lý và bước theo chân Đức kyto , Amen . **R

Mục Lục chọn Chủ Đề Phúc Âm Mùa Thường Niên (Trước Mùa Chay) B - 2018

MỤC LỤC CHỌN CHỦ ĐỀ PÂ MÙA THƯỜNG NIÊN (TRƯỚC MÙA CHAY) - B - 2018

(TỪ TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 6)

TUẦN

ĐỀ TÀI

TÁC GIẢ

CN 1 TN

7-13/1

CHÚA HIỂN LINH

Mt 2,1-12

Thứ hai

CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA – Lễ kính

Mc 1,7-11

Thứ ba

Đức Giêsu giảng dạy tại Caphacnaum và chữa lành 1 người bị quỷ ám

Mc 1,21b-28

Thứ tư

Đức Giêsu ch

ữa bà mẹ vợ ông Simon và chữa lành nhiều người.

Mc 1,29-39

Thứ năm

Đức Giêsu chữa người mắc bệnh phong

Mc 1,40-45

Thứ sáu

Đức Giêsu chữa người bại liệt

Mc 2,1-12

Thứ bảy

Đức Giêsu kêu gọi ông Lê-vi và dùng bữa với những người tội lỗi

Mc 2,13-17

CN 2 TN

14-20/01

CÁC MÔN ĐỆ ĐẦU TIÊN

Ga 1,35-42

Thứ hai

Tranh luận về việc ăn chay

Mc 2,18-22

Thứ ba

Môn đệ bứt bông lúa ngày sa-bát

Mc 2,23-28

Thứ tư

Đức Giêsu chữa người bại tay ngày sa-bát

THÁNH AN-TÔN, VIỆN PHỤ

Mc 3,1-6

Thứ năm

Dân chúng đến với Đức Giêsu

Mc 3,7-12

Thứ sáu

Đứ

c Giêsu lập nhóm Mười Hai

Mc 3,13-19

Thứ bảy

Thân nhân của Đức Giêsu lo ngại

Mc 3,20-21

CN 3 TN

21-27/01

ĐỨC GIÊSU BẮT ĐẦU RAO GIẢNG – KÊU GỌI 4 MÔN ĐỆ ĐẦU TIÊN

Mc 1,14-20

Thứ hai

Quỷ Bê-en-dê-bun

Mc 3,22-30

Thứ ba

Những người thật sự là thân nhân của Đức Giêsu

Mc 3,31-35

Thứ tư

Dụ ngôn người gieo giống

THÁNH PHANXICO SALESIO- GM,TSHT

Mc 4,1-20

Thứ năm

Thánh Phaolo Tông đồ trở lại

THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ

Mc 16,15-18

Thứ sáu

Chúa sai các môn đệ đi thực tập

THÁNH TIMÔTHÊÔ VÀ THÁNH TITÔ - GM

Lc 10,1-9

Thứ bảy

Đức Giêsu dẹp sóng gió

Mc 4,35-41

CN 4 TN

28-03/02

ĐỨC GIÊSU GIẢNG DẠY TẠI CAPHACNAUM VÀ CHỮA LÀNH 1 NGƯỜI BỊ QUỶ ÁM

Mc 1,21-28

Thứ hai

 

Mc 5,1-20

Thứ ba

Đức Giêsu chữa người đàn bà bị xuất huyết và cho con gái ông Gia-ia sống lại

Mc 5,21-43

Thứ tư

Đức Giêsu về thăm Na-da-rét

THÁNH GIOAN BOSCO –Linh Mục

Mc 6,1-6

Thứ năm

Đức Giêsu sai nhóm Mười Hai đi giảng

Lễ nhớ Thánh Agatha (Trinh nữ tử đạo)

Mc 6,7-13

Thứ sáu

DÂNG CHÚA  GIÊ-SU TRONG ĐỀN THÁNH

Lc 2,22-40

Thứ bảy

Họ như bầy chiên không người chăn dắt

Mc 6,30-34

CN 5 TN

04-10/02

ĐỨC GIÊSU CHỮA BÀ MẸ VỢ ÔNG SI

MON VÀ CHỮA LÀNH NHIỀU NGƯỜI – VÀ ĐI KHẮP MIỀN GA-LI-LÊ

Mc 1,29-39

Thứ hai

Đức Giêsu chữa nhiều người đau ốm tại Ghen-nê-xa-rét

THÁNH AGATHA – TRINH NỮ, TỬ ĐẠO

Mc 6,53-56

Thứ ba

Tranh luận về những truyền thống người Pha-ri-sêu

THÁNH PHAOLO MIKI VÀ CÁC BẠN, TỬ ĐẠO

Mc 7,1-13

Thứ tư

Cái gì làm cho con người ra ô uế?

Mc 7,14-23

Thứ năm

Đức Giêsu chữa con gái một bà gốc Phê-ni-xi xứ Xy-ri

Mc 7,24-30

Thứ sáu

Đức Giêsu chữa người 

vừa điếc vừa ngọng

Mc 7,31-37

Thứ bảy

Đức Giêsu làm cho bánh hóa nhiều lần thứ hai

THÁNH SCHOLASTICA – TRINH NỮ,T

Ử ĐẠO

Mc 8,1-10

CN 6 TN

11-17/02

ĐỨC GIÊSU CHỮA NGƯỜI MẮC BỆNH PHONG

Mc 1,40-45

Thứ hai

Người Pha-ri-sêu xin dấu lạ từ trời

Mc 8,11-13

Thứ ba

Men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê

Mc 8,14-21

BƯỚC SANG MÙA CHAY

 

 

 

 

 

 

 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 158
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  11
 Hôm nay:  1173
 Hôm qua:  4244
 Tuần trước:  29347
 Tháng trước:  73456
 Tất cả:  3865450
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
  TrưởngnhómKinhThánhEmmaus
   Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Facebook: https://www.facebook.com/ditimchanly.org

Chia sẻ cho bạn bè :
top