Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / LẠY CHÚA ,CON HOÀN TOÀN BẤT XỨNG / DÙ BAO NHIÊU NĂM CỐ SỬA ,NHƯNG CHƯA ĐƯỢC / XIN CHÚA CHO CON ĐƯỢC ĂN MÀY ƠN CỨU ĐỘ / AMEN . (GIUSE LUCA)**R

5 Phút Lời Chúa mỗi ngày - Tuần 2 Giáng Sinh A.2016

Ý cầu nguyện :

Cầu cho các Kitô hữu biết dấn thân đương đầu với những thách đố của nhân loại:

Xin chi các Kitô hữu một khi trung thành với giáo huấn của Chúa, biết dấn thân tái lập sự hiệp thông trọn vẹn trong Giáo Hội, và cộng tác với nhau để tích cực đối phó với những thách đố của nhân loại, bằng lời cầu nguyện và tình bác ái.

KINH NGUYỆN GIA ĐÌNH

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,

là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất.

Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại

mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất.

Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-hoá mọi gia đình,

giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ,

là ánh sáng chân lý, yêu thương và bình an,

vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con.

Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,

mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,

ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,

thành trì che chở phẩm giá của mọi người.

Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng,

mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình.

Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,

nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người.

Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con,

vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách,

và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới,

cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi.

Amen.

 

CHÚA NHẬT - 01.01.2017

CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA.

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Luca (Lc 2, 16-21)

16 Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này.18 Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên.19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.

21 Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.

 

1.Ghi nhớ: “Các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bêlem”(Lc 2, 16)

2. Suy niệm: Các mục đồng sau khi nhận được tin báo Đấng Cứu Thế giáng trần, họ liền mau mắn lên đường để chiêm ngắm Chúa Hài Đồng. Họ nhận biết Đấng Cứu Thế được sinh ra bởi Mẹ Maria vì trong hang đá có Mẹ và Thánh Giuse. Mẹ thực là Mẹ Thiên Chúa bởi Mẹ đã sinh hạ Con Thiên Chúa giáng trần. Mừng kính Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, xin Chúa cho mỗi người chúng ta được một lòng khiêm nhường như Mẹ, đón nhận tất cả thánh ý Chúa với một lòng tin tưởng phó thác và suy niệm trong lòng những lời Thiên Chúa hứa, và khi đã nhận ra thánh ý Thiên Chúa thì mau mắn thi hành cho dù phía trước còn mờ tối. Nhưng tin rằng có Chúa dẫn đường thì lối đi mờ tối cũng trở nên sáng lạng.

3. Sống Lời Chúa : Sống khiêm nhường phó thác cho ý định của Thiên Chúa.

4. Cầu nguyện : Lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con một lòng tin và một lòng phó thác như Mẹ để trải qua mọi thăng trầm của cuộc sống chúng con được cùng Mẹ mà ca tụng vinh quang của Đấng mà Mẹ đã cưu mang. Amen.

 

THỨ HAI - 02.01.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gioan (Ga 1,19-28)

19 Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: "Ông là ai? " 20 Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: "Tôi không phải là Đấng Ki-tô." 21 Họ lại hỏi ông: "Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Ê-li-a không? " Ông nói: "Không phải." - "Ông có phải là vị ngôn sứ chăng? " Ông đáp: "Không." 22 Họ liền nói với ông: "Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông? "

23 Ông nói: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói. 24 Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu. 25 Họ hỏi ông: "Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ? " 26 Ông Gio-an trả lời: "Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. 27 Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người."

28 Các việc đó đã xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sông Gio-đan, nơi ông Gio-an làm phép rửa.

 

1.Ghi nhớ: “Tôi là tiếng hô trong hoang địa: hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi” (Ga1, 23)

2. Suy niệm: Đang được mọi người tín nhiệm và chạy đến để được nhận phép rửa sám hối do mình thực hiện. Đáng lý ra khi được hỏi “Ông là ai?” thì Gioan phải trả lời làm sao cho thế giá mình càng được nâng cao hơn nữa. Nhưng Gioan Tẩy Giả trả lời “Tôi là tiếng hô trong hoang địa: hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi…” thật là một sự khiêm nhường thẳm sâu. Muốn có sự khiêm nhường này đòi hỏi phải có sự chân nhận mình là gì trước mặt Thiên Chúa. Là thụ tạo đứng trước Tạo Hoá. Như thế phẩm giá thật của con người không phải do tự mình mà có nhưng là do chính Thiên Chúa ban cho. Khi nhận Thiên Chúa là Chúa của mình, thì ta cũng hãnh diện vì được làm con cái Chúa.

3. Sống Lời Chúa : Luôn hãnh diện vì được làm con cái Chúa. Khi ca tụng Thiên Chúa thì phẩm giá con người được nâng cao.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Chúa đã dựng nên con, lại cho con được làm con cái Chúa trong đại gia đình Giáo hội. Xin cho chúng con luôn ý thức mình là con cái Chúa để chúng con luôn biết ca tụng chỉ một mình Chúa trong suốt cuộc đời. Amen.

 

THỨ BA - 03. 01.2017 Danh Thánh Chúa Giêsu

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gioan (Ga 1,29-34)

 29  Khi ông Yoan thấy Đức Yesus tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian. 30  Chính Người là Đấng tôi đã nói khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi. 31  Tôi đã không biết Người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để Người được tỏ ra cho dân Israel.” 32  Ông Yoan còn làm chứng: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. 33  Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.” 34  “Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.”

 

1. Ghi nhớ: “Tôi đã thấy, nên tôi xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn”(Ga 1,34).

2. Suy niệm: Gioan có cái nhìn đức tin nên ông đã nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai. Đoạn Tin Mừng này mời gọi chúng ta mặc lấy tâm tình của Thánh Gioan, để nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, Người vừa là Thiên Chúa vừa là con người. Người đã từng cảm nghiệm được những niềm vui nỗi khổ của con người. Người đã sống trọn kiếp người. Chính cái nhìn ấy mà mỗi người cần được tôn trọng, vì Chúa Giêsu đã mặc cho họ một giá trị.

3. Sống Lời Chúa: Hãy tôn trọng Thiên Chúa trong tha nhân vì họ là hình ảnh của Ngài.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con cái nhìn đức tin để con khám phá ra ý Chúa trong mọi sự. Amen.

 

THỨ TƯ - 04. 01.2016

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gioan (Ga 1,35-42)

35 Hôm ấy, ông Gio-an đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. 36 Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa.” 37 Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su. 38 Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế ?” Họ đáp: “Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu ? 39 Người bảo họ: “Đến mà xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.

40 Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su. 41 Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (nghĩa là Đấng Ki-tô). 42 Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: “Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha” (tức là Phê-rô).

 

1. Ghi nhớ: Họ đáp: “Thưa Ra-bi (nghĩa là thưa), Thầy ở đâu?”. Người bảo họ: “Đến mà xem” (Ga 1,38-39).

2. Suy niệm: Nhìn nhận khả năng của người khác là một điều tưởng dễ mà không dễ. Vì kiêu căng, ai cũng muốn khẳng định mình cách này hay cách khác, vì thế mà nói nhiều hơn làm.”Đến mà xem”: Chúa không dùng lời nói để giới thiệu về mình, vì lời nói suông kém giá trị hấp dẫn, nhưng Chúa tỏ mình ra bằng chính lối sống hằng ngày và cụ thể của Người. Mỗi người tự hỏi: Tôi có khao khát tìm Chúa, bước theo Chúa, học với Chúa và lưu lại với Người trong đời sống tôi không?

3. Sống Lời Chúa: Chỉ nói những gì mình làm và sống những gì mình nói.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con không chỉ biết nói về Chúa mà còn biết sống những điều con đã nói, để Chúa không ngừng được lớn lên trong con. Amen.

 

THỨ NĂM - 05. 01.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gioan (Ga 1,43-51)

43 Hôm sau, Đức Giê-su quyết định đi tới miền Ga-li-lê. Người gặp ông Phi-líp-phê và nói: "Anh hãy theo tôi."44 Ông Phi-líp-phê là người Bết-xai-đa, cùng quê với các ông An-rê và Phê-rô.

45 Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: "Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét."46 Ông Na-tha-na-en liền bảo: "Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được? " Ông Phi-líp-phê trả lời: "Cứ đến mà xem! "47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối."48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: "Làm sao Ngài lại biết tôi? " Đức Giê-su trả lời: "Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi."49 Ông Na-tha-na-en nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en! "50 Đức Giê-su đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa."51 Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."

 

1. Ghi nhớ: Người gặp ông Philipphê và nói: “Anh hãy theo tôi” (Ga 1,43).

2. Suy niệm: Chúa gọi những người Chúa muốn. Để đáp lại tiếng Chúa gọi, chúng ta không chỉ nghe về Chúa, mà còn phải đến gặp Chúa. Gặp Chúa để rồi mang Chúa đến cho người khác, đây là một phản ứng có tính cách dây truyền của ơn gọi. Chúa không đòi hỏi một kiểu cách duy nhất để giới thiệu Chúa, nhưng Chúa đòi mỗi người tuỳ khả năng, tuỳ môi trường sống mà dẫn anh em tới Chúa. Đời tôi phải là một lời mời gọi mọi người tìm đến với Thiên Chúa. Ước gì mỗi cử chỉ, lời nói, hành động của tôi đều thể hiện được tâm tình của thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).

3. Sống Lời Chúa: Tôi sẽ cố gắng chu toàn mọi bổn phận vì lòng yêu mến Chúa.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin soi sáng cho con, để con có được những quyết định phải lựa chọn cách mau chóng và phù hợp với thánh ý Chúa. Amen.

 

THỨ SÁU - 06. 01.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Marco (Mc 1, 7-11)

 7 Khi ấy, ông Gio-an rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. 8 Tôi thì tôi đã làm phép rửa cho anh em bằng nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần.”

9 Hồi ấy, Đức Giê-su từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan. 10 Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên Người. 11 Lại có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.”

 

1. Ghi nhớ: “Hồi ấy, Đức Giêsu từ Nagiaret miền Galilê đến, và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Giođan” (Mc 1,9).

2. Suy niệm: Chúa Giêsu đã khởi sự sứ mạng rao giảng Tin Mừng bằng việc chịu phép rửa bởi Gioan tại sông Giođan. Thiên Chúa cao cả lại cúi mình xuống, nhận dấu chỉ sám hối từ một người phàm! Điều này không làm mất đi phẩm giá nơi con người Chúa Giêsu, trái lại làm cho sự ảnh hưởng của Ngài càng lớn, mầu Thiên Chúa Ba Ngôi được tỏ ra. Thay vì ganh tị sự thành công của người khác, chúng ta hãy vui mừng và trung thành trong việc bổn phận của mình.

3. Sống Lời Chúa: Không mặc cảm, ganh tị trước những thành công của mọi người.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết nhỏ lại trong cái tôi tham lam, ích kỷ của mình, thì tha nhân sẽ được lớn lên bằng lòng quảng đại của con. Amen.

 

THỨ BẢY - 07. 01.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gioan (Ga 2,1-11)

1  Hôm ấy, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. 2  Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. 3  Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người: “Họ hết rượu rồi”. 4  Đức Giêsu đáp: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi?  Giờ của tôi chưa đến”. 5  Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”.

6  Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. 7  Đức Giêsu bảo họ: “Các anh hãy đổ đầy nước vào chum đi!” Và họ đổ đầy tới miệng. 8  Rồi Người nói với họ: “Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc”. Họ liền đem cho ông. 9  Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại 10  và nói: “Ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ”. 11  Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na, miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.

 

1. Ghi nhớ:Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người bảo gì các anh cứ làm theo” (Ga 2,5).

2. Suy niệm: Tại tiệc cưới Cana, với trực giác của người nữ, người mẹ: Đức Maria thấy trước được nỗi buồn do hết rượu, hơn thế nữa, mẹ biết Chúa Giêsu sắp can thiệp vào biến cố của gia đình mời Chúa dự tiệc. Đây là trực giác của niềm tin vào Chúa. Noi gương Mẹ, chúng ta cần phải vận dụng đôi mắt đức tin, để quan tâm đến nỗi khổ của nhau, và biết đón nhận ý Chúa mặc dù ý đó không thuận ý riêng ta. Hãy suy gẫm các phép lạ mà Chúa đã thực hiện trong Giáo Hội, trong lịch sử và nơi mỗi người, để chúng ta tin tưởng, cậy trông và yêu mến Chúa hơn mỗi ngày.

3. Sống Lời Chúa: Vâng lời Chúa, mọi thất bại, đau khổ đều tan biến.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con lòng tin nơi Chúa, để cuộc sống của con luôn tìm thấy những phép lạ của Chúa. Amen.


Trở lại      In      Số lần xem: 1232
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  17
 Hôm nay:  4008
 Hôm qua:  2981
 Tuần trước:  19419
 Tháng trước:  92538
 Tất cả:  7067718
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top