Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / LẠY CHÚA ,CON HOÀN TOÀN BẤT XỨNG / DÙ BAO NHIÊU NĂM CỐ SỬA ,NHƯNG CHƯA ĐƯỢC / XIN CHÚA CHO CON ĐƯỢC ĂN MÀY ƠN CỨU ĐỘ / AMEN . (GIUSE LUCA)**R

5 Phút Lời Chúa mỗi ngày - Tuần 1 Giáng Sinh A.2016

CHÚA NHẬT THÁNH GIA: 25. 12. 2016 ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Luca (Lc 2, 15–20)

15 Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: "Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết."16 Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này.18 Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên.19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.

 

1. Ghi nhớ: “Còn Bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19).

2. Suy niệm: Việc Mẹ Maria suy đi nghĩ lại trong lòng: chứng tỏ Mẹ không hiểu ngay hết mọi ý nghĩa của việc Chúa làm. Vì thế, Mẹ cố gắng suy nghĩ, tìm hiểu để nắm bắt trọn vẹn ý nghĩa của mỗi sự kiện. Hãy noi gương Mẹ, luôn biết sống tinh thần cầu nguyện, hầu tìm ra thánh ý Chúa và cộng tác trong chương trình của Người. Làm sao tôi biết được mình đang làm theo ý Chúa? Có phải là chu toàn bổn phận và luôn sống kết hợp với Chúa như Mẹ Maria.

3. Sống Lời Chúa: Tập nhìn mỗi biến cố trong đời bằng đôi mắt đức tin.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn biết học hỏi, tìm hiểu, và suy niệm trước khi quyết định mỗi một công việc, để thánh ý Chúa được thực hiện nơi con. A men.

 

THỨ HAI: 28. 12. 2015

Thánh Stêphanô

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mattheu (Mt 10, 17-22)

17 "Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ.18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì:20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.

21 "Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết.22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.

 

1.Ghi nhớ: “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ đó sẽ được cứu thoát” (Mt 10,22).

2.Suy niệm: Khi đặt lễ kính thánh Stêphanô tử đạo liền sau lễ Giáng Sinh, Giáo hội có ý loan báo về con đường cứu thế của Chúa Giêsu. Thiên Chúa đã làm người để mang lại bình an cho nhân loại, như ánh sáng đã đến thế gian để xua tan bóng đêm của sự chết. Và con đường đi đến sự sống vĩnh cửu là con đường thập giá. Hơn ai hết, thánh Stêphanô đã sống điều này một cách triệt để khi dám đem cả mạng sống mình để minh chứng cho một niềm tin và chân lý. Còn chúng ta, vì lợi ích riêng, vì sợ thiệt thòi nên chúng ta thinh lặng thay gì nói sự thật để làm chứng về Đức Kitô Con Thiên Chúa.

3.Sống Lời Chúa: Đời sống của chúng ta là một lời chứng hùng hồn về tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa nhân loại.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa! Xin cho con can đảm chấp nhận những thử thách và đau khổ trong cuộc đời, vì thập giá con đường dẫn đến ơn cứu độ. Amen.

 

THỨ BA: 27. 12. 2016

Thánh Gioan Tông Đồ

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gioan (Ga 20, 2-8)

2 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la  liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu."

3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ.4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước.5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào.6 Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó,7 và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi.8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.

 

1.Ghi nhớ:“Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới ngôi mộ trước, cũng theo vào. Ông đã thấy và ông đã tin” (Ga 20).

2.Suy niệm: Truyền thống tin rằng thánh Gioan là môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến, là người đã rao giảng tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại qua Mầu Nhiệm Nhập Thể. Gioan đã cảm nghiệm sâu sắc về Chúa Giêsu và đã viết ra quyển Tin mừng thứ tư, sách Khải huyền và các thư. Do đâu mà Thánh nhân có cái nhìn sâu sắc thật sự về Đức Kitô vị Thầy chí thánh? Phải chăng ngài đã âm thầm gần gũi, gắn bó với Chúa, luôn để ý và giữ kín những điều Thầy mình dạy dỗ. Chính nhờ những kinh nghiệm về đời sống kết hợp mật thiết với Chúa nên ngài trở nên chứng nhân của niềm tin yêu vào Chúa Giêsu cho mọi người mọi thời. Mỗi khi nhìn vào hang đá, chúng ta thấy gì, tin gì? Chúa vẫn luôn hiện diện quanh ta, nhưng ta không để ý thì sẽ không gặp được Ngài.

3.Sống Lời Chúa: Tập sống gần gũi với Chúa qua việc tham dự Thánh Lễ và cầu nguyện để có lòng tin vững mạnh.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa! Xin cho con tin và nhận ra Chúa nơi máng cỏ bần hàn và giúp con sống triệt để với niềm tin đó. Amen.

 

THỨ TƯ : 28. 12. 2016

Các Thánh Anh Hài

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mattheu (Mt 2, 13-18)

13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: "Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy! "14 Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập.15 Ông ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.

16 Bấy giờ vua Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh.17 Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a:18 "Ở Ra-ma, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ: tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa.

 

1.Ghi nhớ:“Bấy giờ Hêrôđê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bêlem và toàn vùng phụ cận” (Mt 2,16).

2.Suy niệm: Các Thánh Anh Hài là những trẻ thơ vô tội nhưng phải chết thay Hài nhi Giêsu. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta muốn tìm kiếm những việc cao cả để làm sáng danh Thiên Chúa. Qua các Thánh Anh Hài, dù là những trẻ con, nhưng các ngài vẫn có thể làm vinh danh Chúa, trong âm thầm, chịu bách hại. Không có việc nào hèn hạ mà chỉ có những tâm hồn hèn hạ. Dù là một việc nhỏ, nhưng nếu chúng ta làm với một tinh thần yêu mến, thì vẫn có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Điều Chúa cần, không phải là làm bao nhiêu việc lớn hay việc nhỏ, mà là ở tình yêu và thiện chí của chúng ta khi làm việc đó.

3.Sống Lời Chúa: Tập dâng những hy sinh nhỏ nhặt hằng ngày vì yêu Chúa, đền bù tội lỗi và cứu các linh hồn.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa! Vì sự tàn nhẫn của con người mà các Thánh Anh Hài bị sát hại. Xin cho con luôn ý thức tội lỗi của con cũng liên luỵ và ảnh hưởng đến người khác. Amen.

 

THỨ NĂM : 29. 12. 2016

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Luca (Lc 2, 22–35)

22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa,23 như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa",24 và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non.25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông.26 Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa.27 Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người,28 thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

29 "Muôn lạy Chúa, giờ đây

theo lời Ngài đã hứa,

xin để tôi tớ này được an bình ra đi.

30 Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ

31 Chúa đã dành sẵn cho muôn dân:

32 Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,

là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài."

Ông Si-mê-ôn nói tiên tri

33 Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người.34 Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: "Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng;35 và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà."

 

1.Ghi nhớ: “Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang Israel dân Ngài” (Lc 2,29-32).

2.Suy niệm: Tin Mừng hôm nay thuật lại niềm hân hoan vui sướng và tâm tình biết ơn sâu sắc của cụ già Simêon, vì được thấy Hài Nhi Giêsu, nguồn ơn cứu độ. Ông Simêon cảm thấy hạnh phúc trào dâng khi ẵm Chúa Giêsu vào lòng. Hạnh phúc đối với ông là những gì đơn sơ nhỏ bé, nhưng nó xuất phát từ Thiên Chúa. Sinh ra và lớn lên trong lòng Giáo hội, chúng ta được thừa hưởng biết bao hồng ân từ Thiên Chúa, nhưng ta có cảm nhận được chăng? Mỗi khi rước lễ, chúng ta có sung sướng như Simêon ẵm Chúa vào lòng không? Có bao giờ ta biết cám ơn Chúa về đôi mắt, về đôi tay, về sự hiện diện của ta trên cõi đời này. Noi gương Simêon, chúng ta hãy luôn tạ ơn Chúa trong những gì bình dị nhất.

3.Sống Lời Chúa: Hãy biết cám ơn Chúa mỗi khi được rước Chúa vào lòng.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa! Cuộc đời con được phủ đầy bởi hồng ân của Chúa. Xin cho con biết trân trọng tất cả những gì Chúa gởi đến. Amen.

 

THỨ SÁU : 30. 12. 2016

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mattheu (Mt 2, 13-15. 19-23)

13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: "Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy! "14 Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập.15 Ông ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.

19 Sau khi vua Hê-rô-đê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giu-se bên Ai-cập,20 báo mộng cho ông rằng: "Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en, vì những kẻ tìm giết Hài Nhi đã chết rồi."21 Ông liền trỗi dậy đưa Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en.22 Nhưng vì nghe biết Ác-khê-lao đã kế vị vua cha là Hê-rô-đê, cai trị miền Giu-đê, nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Ga-li-lê,23 và đến ở tại một thành kia gọi là Na-da-rét, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng: Người sẽ được gọi là người Na-da-rét.

 

1. Ghi nhớ: “ Ông liền chỗi dậy đưa Hài Nhi và mẹ Người về đất Israel ”. (Mt 2, 21)

2. Suy niệm: Để bảo vệ Hài Nhi Giêsu khỏi cái chết khi mới chào đời, Thánh Giuse và Mẹ Maria phải vượt qua gian nan vất vả vì sự bắt bớ của vua Hêrôđê. Quả thật, khi ở trần gian. Gia đình thánh gia không được hưởng cảnh êm đềm, thanh nhàn, mà phải chịu bao thử thách rất nặng nề ngay trong lúc Hài Nhi mới sinh. Chính Chúa muốn các Ngài phải gặp thử thách rất nặng nề để nêu gương cho chúng ta khi gặp gian nan. Vì thế, ta phải hết sức vui lòng chấp nhận như các Ngài. Cho dù thử thách của chúng ta nhiều lúc phải đánh đổi mạng sống để giữ vững niềm tin trong đời sống làm con Chúa hầu mai này được hưởng hạnh phúc với Chúa muôn đời.

3. Sống lời Chúa: Kiên trì và chấp nhận khi gặp khó khăn.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho mọi gia đình chúng con biết chạy đến cùng các ngài trong mọi lúc, nhất là trong những lúc gian nan. Amen.

 

THỨ BẢY : 31. 12. 2016

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gioan (Ga 1, 1-18)

1Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. 2Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. 3Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành 4 ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. 5Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. 6Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an. 7Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin.8Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. 9Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. 10Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người.  11Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. 12Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. 13Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. 14Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.15Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố : “Đây là Đấng mà tôi đã nói :Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.” 16Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. 17Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có. 18Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả ; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.

 

1. Ghi nhớ: “ Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta”. (Ga 1,14).

2. Suy niệm: Ngôi lời đã trở nên “người phàm”, muốn nói lên nhân tính nơi Chúa Giêsu, và hình ảnh “ở với” làm cho chúng ta liên tưởng đến thời Cựu Ước Thiên Chúa đã ở chung với dân Do Thái trong nhà Xếp Xuất Hành (Xh 25,8. 29,45). Qua đó ta dễ dàng thấy được Thiên Chúa đã biểu lộ tình yêu bằng cách sống gần gũi với dân, Người đã hạ mình xuống với con người để cùng chia sẻ đời sống với con người. Ngày Đại Lễ Giáng Sinh mừng Con Chúa xuống thế làm người đã hơn hai ngàn năm, nhưng hôm nay với niềm tin của người Kitô hữu chúng ta vẫn gặp được Chúa Giêsu hiện diện giữa chúng ta cách vô hình trong Giáo Hội, qua Bí tích Thánh Thể, nhưng điều quan trọng là chúng ta có nhận biết Người để đến và đón Người không.

3. Sống lời Chúa: Hãy dọn mình đón Chúa mỗi ngày.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhận ra rằng: Chúa không chỉ đến với con trong ngày lễ Giáng Sinh hôm nay, mà còn đến với con mỗi ngày qua Bí Tích Thánh Thể. Amen.


Trở lại      In      Số lần xem: 890
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  9
 Hôm nay:  3732
 Hôm qua:  2981
 Tuần trước:  19419
 Tháng trước:  92538
 Tất cả:  7067442
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top