Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ MỘT CHÚA BA NGÔI / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày Tuần 2 GIÁNG SINH B 2017

CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT: 31.12.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh (Lc 2, 22- 40)

22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa,23 như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa",24 và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non.25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông.26 Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa.27 Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người,28 thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

29 "Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi.  30 Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ 31 Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: 32 Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài."

33 Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người.34 Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: "Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng;35 và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà."

36 Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm,37 rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa.38 Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.

39 Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê.40 Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

 

1. Ghi nhớ: “ Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ ”. (Lc 2,30).

2. Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay kể lại việc ông Si-mê-on chúc tụng Thiên Chúa và nói tiên tri về Hài Nhi Giêsu và Đức Maria. Nhìn vào Si-mê-on, dù ông mới được nhìn thấy và ẳm Chúa vào lòng mà ông đã cảm nghiệm được diễm phúc lớn lao như vậy. Phần chúng ta, là những Kitô hữu chúng ta được rước Chúa vào lòng mỗi khi rước lễ thì chúng ta sẽ được diễm phúc như thế nào nữa. Nhưng liệu tôi có biết cảm tạ Chúa sau khi được rước Chúa vào lòng không? Cũng như khi thấy người khác kể cả những người xa lạ, được những ơn lành, được những thành công trong cuộc sống, trong nghề nghiệp … chúng ta phải có óc quảng đại và rộng rãi để nhận ra ơn Chúa ban cho họ và hiệp thông cùng với họ để tạ ơn Thiên Chúa.

3. Sống lời Chúa: Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn biết nói lời tạ ơn Chúa và thực thi lời Chúa trong cuộc đời. Amen

 

THỨ HAI: 01.01.2018

Lễ Đức Mẹ Thiên Chúa

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca. (Lc 2,16-21)

16 Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bê-lem. Họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. 17 Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về Hài Nhi này. 18 Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. 19Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. 20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo.

21 Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su ; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.

 

1. Ghi nhớ:“Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ” (Lc 2,16).

2. Suy niệm: Sau khi được sứ Thần Thiên Chúa loan báo về thân thế của Hài Nhi Giêsu và dấu chỉ cho biết người là Đấng Cứu Thế đã sinh ra trong thành vua Đavít, các mục đồng hối hả chạy đến hang đá và họ đã chính mắt thấy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, y như lời Thiên Thần đã báo trước. Điều nầy cho thấy, Đức Giêsu đã được sinh ra từ lòng mẹ là Đức Maria như mọi bà mẹ khác và Đức Maria chính là Mẹ Thiên Chúa, vì Hài Nhi Giêsu là Thiên Chúa (2, 11).

3. Sống Lời Chúa: Cảnh đơn sơ, khiêm nhường của hang đá dạy ta biết phục vụ Chúa trong mọi hoàn cảnh, bất kể việc lớn hay nhỏ, vinh quang hay tầm thường.

4. Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, trước khi cưu mang Chúa trong lòng, Mẹ đã đón nhận Ngôi Hai Thiên Chúa trong tâm hồn, khi biết lắng nghe và suy niệm Lời Chúa. Xin Mẹ dạy con biết sống Lời Chúa. A men.

 

THỨ BA: 02.01.2018

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan (Ga 1,19-28)

19 Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: "Ông là ai? " 20 Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: "Tôi không phải là Đấng Ki-tô." 21 Họ lại hỏi ông: "Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Ê-li-a không? " Ông nói: "Không phải." - "Ông có phải là vị ngôn sứ chăng? " Ông đáp: "Không." 22 Họ liền nói với ông: "Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông? "

23 Ông nói: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói. 24 Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu. 25 Họ hỏi ông: "Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ? " 26 Ông Gio-an trả lời: "Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. 27 Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người."

28 Các việc đó đã xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sông Gio-đan, nơi ông Gio-an làm phép rửa.

 

1. Ghi nhớ:“Người sẽ đến sau tôi và tôi không xứng đáng cởi quai dép cho Người”(Ga 1,27).

2. Suy niệm: Gioan Tẩy Giả là người làm chứng bằng lời nói và lối sống khắc khổ của mình. Ông đã đi dến cùng vai trò chứng tá của mình bằng cái chết để bảo vệ chân lý. Ông đã khiêm tốn qui về Chúa những danh dự và vinh quang mà người ta gán cho ông: Tôi không phải là Đức Kitô " Tôi là tiếng hô trong hoang địa (người dọn đường). Tôi không xứng đáng cởi quai dép cho Người".

3. Sống Lời Chúa: Mọi thành công chúng ta có được trong bậc sống của mình là nhờ ơn Chúa. Cần biết hướng những thành công ấy vào việc phục vụ Chúa với lòng biết ơn.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con cần Chúa. Amen.

 

THỨ TƯ : 03.01.2018 DANH THÁNH CHÚA GIÊSU

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 1, 29-34)

29  Khi ông Gioan thấy Đức Yesus tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian. 30  Chính Người là Đấng tôi đã nói khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi. 31  Tôi đã không biết Người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để Người được tỏ ra cho dân Israel.” 32  Ông Gioan còn làm chứng: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. 33  Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.” 34  “Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.”

 

1. Ghi nhớ:Ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình liền nói: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian” (Ga 1,29).

2. Suy niệm: Gioan Tẩy Giả làm chứng về Đức Giêsu trước mặt đám đông dân chúng đến với ông. Thực ra, chính Chúa Giêsu là Người đích thân tạo cơ hội và phương tiện cho Gioan thi hành nhiệm vụ làm chứng về Người. Thi hành sứ mạng làm chứng cho Chúa, chúng ta tin tưởng Chúa sẽ tạo điều kiện và phương tiện thích hợp cho chúng ta. Vì thế, đừng quá lệ thuộc vào những phương tiện, nhưng hãy cố gắng làm theo những điều mình có trong hoàn cảnh hiện tại, rồi những gì còn thiếu Chúa sẽ thêm cho.

3. Sống Lời Chúa: Chúng ta hãy cợng tác với Chúa bằng việc tránh tội, an ủi kẻ lo âu và cảm hoá những kẻ lỡ lầm.

4. Cầu nguyện: Xin nhờ sức mạnh của sự hiện diện Chúa biến đổi con. Amen.

 

THỨ NĂM : 04.01.2018

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 1,35-42)

35 Hôm ấy, ông Gio-an đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. 36 Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa.” 37 Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su. 38 Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế ?” Họ đáp: “Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu ? 39 Người bảo họ: “Đến mà xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.

40 Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su. 41 Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (nghĩa là Đấng Ki-tô). 42 Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: “Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha” (tức là Phê-rô).

 

1. Ghi nhớ:Ông Anrê gặp em mình là ông Simon và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-sia” (nghĩa là Đấng Kitô) (Ga 1, 41).

2. Suy niệm: Gioan và Anrê đã đi theo Chúa Giêsu sau khi được Gioan Tẩy Giả giới thiệu về Người. Họ hỏi Người ở đâu, đi theo đến chổ Người ở và ở lại với Người ngày hôm ấy. Và Anrê, sau khi gặp được Chúa và cảm nghiệm về Chúa, ông đã mau mắn giới thiệu Chúa cho em mình là Phêrô để ông cùng đến gặp và theo Chúa; nhờ đó mà Hội Thánh có Thánh Cả Phêrô Tông đồ. Việc tông đồ là giới thiệu Chúa cho anh em mình và người làm tông đồ cần phải quan tâm đến những người gần gũi thân cận với mình trước đã và cũng phải biết giới thiệu Chúa cho người khác.

3. Sống Lời Chúa: Loan báo Tin Mừng hữu hiệu là giới thiệu Chúa cho người khác bằng đời sống chứng tá của mình.

4. Cầu nguyện: Nguyện cho Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến. Amen.

 

THỨ SÁU: 05.01.2018

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gioan (Ga 1,43-51)

43 Hôm sau, Đức Giê-su quyết định đi tới miền Ga-li-lê. Người gặp ông Phi-líp-phê và nói: "Anh hãy theo tôi."44 Ông Phi-líp-phê là người Bết-xai-đa, cùng quê với các ông An-rê và Phê-rô.

45 Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: "Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét."46 Ông Na-tha-na-en liền bảo: "Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được? " Ông Phi-líp-phê trả lời: "Cứ đến mà xem! "47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối."48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: "Làm sao Ngài lại biết tôi? " Đức Giê-su trả lời: "Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi."49 Ông Na-tha-na-en nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en! "50 Đức Giê-su đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa."51 Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."

 

1. Ghi nhớ:Ông Philipphê trả lời: “Cứ đến mà xem” (Ga 1,46).

2. Suy niệm: Khởi đầu sứ vụ cứu thế, sau khi chọn được Anrê và Gioan, Đức Giêsu đích thân gọi Philipphê và qua Philipphê Chúa gọi cả Nathanaen. Khi giới thiệu Chúa Giêsu cho Philipphê, Anrê lập lại cách thức của Chúa khi ngài bảo ông và Gioan: “hãy đến mà xem” (Ga 1, 39). Và Philipphê đã trở thành môn đệ của Chúa sau khi gặp mặt Người. Giới thiệu Chúa cho người khác là bổn phận của người Kitô hữu, những hoán cải tâm hồn họ, thì lại là công việc của Chúa. Chính Chúa chớ không phải ai khác lôi kéo tâm hồn mỗi người, tùy hoàn cảnh, điều kiện sống của họ.

3. Sống Lời Chúa: Nhiệt thành cho công việc Nhà Chúa, nhưng hãy xác tín rằng kết quả là do Chúa.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con ý thức rằng mỗi người chúng con chỉ là dụng cụ trong bàn tay Chúa Quan Phòng. Amen.

 

THỨ BẢY: 06.01.2018

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Marco (Mc 1,7-11)

7 Khi ấy, ông Gio-an rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. 8 Tôi thì tôi đã làm phép rửa cho anh em bằng nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần.”

9 Hồi ấy, Đức Giê-su từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan. 10 Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên Người. 11 Lại có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.”

 

Ghi nhớ: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con” (Mc 1,11).

Suy niệm: Cứu chuộc loài người là chương trình của Ba Ngôi Thiên Chúa, dù Đức Giêsu chính là Đấng xuống thế làm người chuộc tội. Có sự sộng tác chặt chẽ giữa Ba Ngôi, trong mọi công trình của Thiên Chúa. Chúng ta khi làm việc Chúa thường đề cao cá nhân của mình, và khó tương nhượng nhau. Cùng nhắm đến một mục đích cho dù là tốt, nhưng khi thực hiện chúng ta khó cộng tác với nhau, đôi khi xảy ra tranh chấp, vì những lợi ích nhỏ nhen hay nuông chiều theo cá tính thất thường của mình.

Sống Lời Chúa: Xác định mỗi người đều có một chổ đứng trong chương trình của Thiên Chúa. Khiêm nhường cộng tác để tìm vinh danh Chúa.

Cầu nguyện : Xin cho chúng con biết tìm ý Chúa, và sẵn lòng cộng tác với anh em để danh Chúa được cả sáng. Amen.

 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 2251
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  7
 Hôm nay:  251
 Hôm qua:  1790
 Tuần trước:  20474
 Tháng trước:  82479
 Tất cả:  9943625
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top