Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ MỘT CHÚA BA NGÔI / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày Tuần 2 MÙA VỌNG B 2017

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG: 10.12.2017

Khởi đầu Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mác-cô (Mc 1,1-8).

1 Khởi đầu Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa: 2 Trong sách ngôn sứ I-sai-a có chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. 3 Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. 4 Đúng theo lời đó, ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. 5 Mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan. 6 Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. 7 Ông rao giảng rằng: "Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. 8 Tôi thì tôi đã làm phép rửa cho anh em bằng nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần."

 

1. Ghi nhớ: “Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”. (Mc 1,3)

2. Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta việc Gioan rao giảng và dọn đường để chuẩn bị đón Chúa ngự đến. Khi Chúa đến Ngài sẽ chỉ dạy cho chúng ta những công việc nhằm đưa chúng ta đến hạnh phúc mai sau. Muốn được như vậy chúng ta phải hết sức thực thi lời Chúa và luôn luôn hoán cải đời sống mình bằng chính những hành động cụ thể như Thánh Gioan đã kêu gọi. Hãy dọn tâm hồn bằng cách bỏ đi những ích kỷ kiêu ngạo trong con người của chúng ta. Ngõ hầu đưa chúng ta đến với Chúa. Mùa vọng là dịp thuận tiện để chúng ta ăn năn và dọn mình đón Chúa.

3. Sống lời Chúa: Lãnh nhận các Bí tích để đón Chúa.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức và sẵn sàng lắng nghe lời Chúa bằng chính những việc làm cụ thể như thánh Gioan đã dạy con. Amen

 

THỨ HAI: 11.12.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh  Luca (Lc 5,17-26)

17 Một hôm, khi Đức Giê-su giảng dạy, có mấy người Pha-ri-sêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp các làng mạc miền Ga-li-lê, Giu-đê và từ Giê-ru-sa-lem mà đến. Quyền năng Chúa ở với Người, khiến Người chữa lành các bệnh tật.18 Bỗng có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường, họ tìm cách đem vào đặt trước mặt Người.19 Nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Đức Giê-su.20 Thấy họ có lòng tin như vậy, Người bảo: "Này anh, anh đã được tha tội rồi."

21 Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu suy nghĩ: "Ông này là ai mà nói phạm thượng như thế? Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa? "22 Nhưng Đức Giê-su thấu biết họ đang suy nghĩ như thế, nên Người lên tiếng bảo họ rằng: "Các ông đang nghĩ gì trong bụng vậy?23 Trong hai điều: một là bảo: "Anh đã được tha tội rồi", hai là bảo: "Đứng dậy mà đi", điều nào dễ hơn?24 Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội -Đức Giê-su bảo người bại liệt-: tôi truyền cho anh: Hãy đứng dậy, vác lấy giường của anh mà đi về nhà! ". 25 Ngay lúc ấy, người bại liệt trỗi dậy trước mặt họ, vác cái anh đã dùng để nằm, vừa đi về nhà vừa tôn vinh Thiên Chúa.

26 Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ kinh hãi bảo nhau: "Hôm nay, chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ! "

 

1.Ghi nhớ: “Này anh, anh đã được tha tội rồi” (Lc 5,20).

2.Suy niệm: Chúa Giêsu chữa lành và tha tội cho một người bất toại cách công khai giữa đám đông dân chúng, nhằm để bày tỏ quyền năng và tình thương của Thiên Chúa cho mọi người. Chúa cũng tha tội mỗi khi ta có lòng tin tưởng vào tình yêu thương của Ngài. Chúng ta dù trong hoàn cảnh nào, môi trường nào, cũng có thể đến với Chúa bằng lời cầu nguyện, bằng những việc đạo đức để được Chúa chăm sóc và giúp đỡ.

3.Sống Lời Chúa: Vững tin vào quyền năng của Chúa qua việc Chúa nói với người bất toại. “Này anh, anh đã được tha tội rồi”.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con cảm nhận được những kỳ công của Chúa nơi vạn vật và những ơn lạ của Chúa trong cuộc sống. Để khơi dậy tâm tình thờ phượng, biết ơn và tôn vinh Chúa. Amen.

 

THỨ BA: 12.12.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh  Mattheu (Mt 18,12-14)

12 "Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao?13 Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc.14 Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất..

 

1.Ghi nhớ: “Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao?” (Mt 18,12).

2.Suy niệm: Qua dụ ngôn Con chiên lạc, Chúa Giêsu muốn cho ta biết đối với Thiên Chúa, việc cứu rỗi một linh hồn rất quan trọng, và rõ ràng Thiên Chúa muốn tất cả mọi người được hưởng sự sống đời đời. Chúa đòi hỏi mọi người nên thánh, nhưng đồng thời Chúa cũng rất thương tội nhân. Xác tín tình thương bao la của Chúa, đó là động lực thúc đẩy tội nhân sám hối trở về với Thiên Chúa. Theo gương người mục tử nhân lành, chúng ta hãy quan tâm giúp đỡ người khác, đặc biệt các tội nhân, trong yêu thương, kiên trì và dùng đủ mọi phương tiện để đưa dẫn mọi người trở về tình yêu Chúa.

3.Sống Lời Chúa: Cái nhìn khoan dung đối với sai lầm của nhau.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa xin cho con biết đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hoà vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Amen.

 

THỨ TƯ : 13.12.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 11,28-30)

28 "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng."

 

1.Ghi nhớ: Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28).

2.Suy niệm: Đỉnh cao của tình yêu chính là kết hợp, chia sẻ và cảm thông. Chúa Giêsu tha thiết mời gọi tất cả chúng ta hãy đến với Người. Đến với Chúa để được nghỉ ngơi an bình, để được nâng đỡ bổ sức cho trong mọi hoàn cảnh, để học sống dịu hiền và khiêm nhường. Ngày nay, Chúa cũng tiếp tục mời gọi mọi người, đặc biệt những ai đang khó nhọc, gánh nặng, khổ đau về phần xác cũng như phần hồn. Chỉ những ai biết phó thác đời mình Chúa Giêsu, mới được ơn bình an.

3.Sống Lời Chúa: Hãy quyết tâm sống khiêm nhường và hiền lành như Chúa dạy.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con vững tin trong mọi hoàn cảnh, và luôn chạy đến với Chúa trong những lúc khó nhọc và gánh nặng. Amen.

 

THỨ NĂM: 14.12.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 11,11-15)

11 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông rằng : “Tôi nói thật với anh em : trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông. 12 Từ thời ông Gio-an Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. 13 Cho đến ông Gio-an, tất cả các ngôn sứ cũng như Lề Luật đều đã nói tiên tri. 14 Và nếu anh em muốn chấp nhận, thì ông Gio-an chính là Ê-li-a, người phải đến. 15 Ai có tai thì nghe.”

 

1.Ghi nhớ:“Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả” (Mt 11,11).

2.Suy niệm: Chúa Giêsu khen ngợi Gioan Tẩy Giả là vị ngôn sứ cao trọng hơn tất cả các ngôn sứ Cựu Ước, vì ông đã hoàn thành xuất sắc sứ vụ của ông. Ông đã can đảm làm chứng cho sự thật, trong đời sống khiêm tốn, kiên trì và nỗ lực không ngừng, nhưng trên hết, ông là vị Tiền hô của Đấng cứu thế. Mùa vọng mời gọi mỗi người chúng ta phải ý thức sống như Thánh Gioan Tẩy Giả đã sống, nghĩa là: nghe, hiểu, biết Chúa thôi, chưa đủ, mà còn phải can đảm làm chứng cho Chúa trong cuộc sống thường ngày của mình.

3.Sống Lời Chúa: Luôn biết khiêm tốn, nhẫn nại, và nỗ lực làm chứng nhân cho Chúa Kitô.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, mùa vọng là thời gian để con quyết tâm thanh tẩy đời sống đón nhận ơn cứu độ của Chúa . Amen.

 

THỨ SÁU: 15.12.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 11,16-19)

16 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông rằng : “Tôi phải ví thế hệ này với ai ? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác, 17 và nói : ‘Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa ; tụi tôi hát bài đưa  ám, mà các anh không đấm ngực khóc than.’ 18 Thật vậy, ông Gio-an đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo : ‘Ông ta bị quỷ ám.’ 19 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo : ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.’ Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động.”

 

1.Ghi nhớ:Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: “Đây là tay ăn nhậu”. (Mt 11,19)

2.Suy niệm: Chúa Giêsu khiển trách sự cứng lòng và thái độ tự phụ của người Do thái xưa, vì họ chỉ trích đời sống khắc khổ của Gioan, và phê phán sự bình dân của Chúa. Kiêu căng, tự phụ, chỉ trích là thái độ làm cho con người mất khôn ngoan, và tâm hồn con người bị chai cứng trước sự thật. Mùa vọng mời gọi chúng ta hãy tránh thói xấu của người xưa, hãy noi gương Chúa Giêsu, một đời sống vị tha, quảng đại, hiền hoà, để đem lại niềm vui, sự an bình và hạnh phúc cho bản thân và tha nhân.

3.Sống Lời Chúa: Luyện tập các nhân đức, rèn luyện bản thân mỗi ngày nên giống Chúa hơn.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con phấn đấu từ bỏ thói xấu và luyện tập những nhân đức, hầu đạt niềm vui hạnh phúc đời đời cho bản thân và tha nhân. Amen.

 

THỨ BẢY: 16.12.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 17,10-13)

10 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, các môn đệ hỏi Đức Giê-su rằng : “Sao các kinh sư nói rằng ông Ê-li-a phải đến trước ?” 11 Người đáp : “Đúng thế, ông Ê-li-a đến và sẽ chỉnh đốn mọi sự. 12 Nhưng Thầy nói cho anh em biết : ông Ê-li-a đã đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế.” 13 Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gio-an Tẩy Giả.

 

1.Ghi nhớ: “Bấy giờ các Môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gioan Tẩy Giả” (Mt17,13)

2.Suy niệm: Thắc mắc về việc Êlia phải đến để dọn đường cho Đấng cứu thế đã được Chúa Giêsu giải thích, các môn đệ hiểu được rằng sứ vụ của Êlia được thực hiện cách rõ ràng nơi Gioan Tẩy Giả. Ông Gioan dọn đường cho Chúa bằng chính đời sống khắc khổ, bằng phép rửa, để khơi dậy lòng sám hối của dân chúng. Mùa vọng mời gọi chúng ta cũng phải dọn lòng cho Chúa đến bằng đời sống khó nghèo, bác ái, chấp nhận đau khổ vì yêu mến Chúa.

3.Sống Lời Chúa: Quyết tâm sống khó nghèo, bác ái, chết đi cho tội lỗi, khuyết điểm, để làm chứng cho nước Chúa ở trần gian này .

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa mùa vọng giúp con dọn lòng đón Chúa ngự đến. Xin cho con biết chừa cải những tính hư tật xấu, để con xứng đáng được Chúa ngự vào lòng. Amen.

 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 2324
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  7
 Hôm nay:  258
 Hôm qua:  1790
 Tuần trước:  20474
 Tháng trước:  82479
 Tất cả:  9943632
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top