Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày Tuần 2 THƯỜNG NIÊN B 2018

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN: 14.01.2018

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan (Ga 1,35–42)

35 Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông.36 Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa."37 Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su.38 Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: "Các anh tìm gì thế? " Họ đáp: "Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu? "39 Người bảo họ: "Đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.

 

40 Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su.41 Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a" (nghĩa là Đấng Ki-tô).42 Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: "Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha" (tức là Phê-rô).

 

Ghi nhớ: “Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người” (Ga 1,39).

Suy niệm: Nhờ được Đức Giêsu đưa về nhà, các môn đệ đầu tiên được thấy, được nghe, được hiểu biết và được sống với Chúa. Được cảm hóa và chinh phục, các ông lưu lại với Chúa, và theo Chúa làm tông đồ. Muốn làm tông đồ Chúa, chúng ta cũng phải đến với Chúa. Nhà thờ là nơi cư ngụ hữu hình của Chúa ở trần gian, không thể bỏ đến nhà thờ mà tự cho là mình tin Chúa hơn người khác. Qua việc tụ họp nơi Nhà thờ, chúng ta hợp nhất và hiệp thông với Chúa và với nhau. Ân sủng các Bí tích mà chúng ta đón nhận làm phát triển đời sống đức tin gắn bó chúng ta với Chúa ngày mật thiết hơn.

Sống Lời Chúa: Chuyên cần cầu nguyện, dự lễ, siêng năng lãnh nhận các Bí tích để sống thân tình với Chúa.

Cầu nguyện: Xin cho chúng con sẳn sàng theo Chúa, để được Chúa uốn nắn, biến đổi cuộc sống hằng ngày của chúng con trở nên giống Chúa. Amen.

 

THỨ HAI : 15.01.2018

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 2,18-22)

18 Khi ấy, các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay ; có người đến hỏi Đức Giê-su : “Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay ?” 19 Đức Giê-su trả lời : “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. 20 Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. 21 Chẳng ai lấy vải mới vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. 22Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới !”

 

1. Ghi nhớ: “Rượu mới thì phải bầu da mới” (Mc 2,22).

2. Suy niệm: Chúa Giêsu ví Cựu ước như áo cũ và bầu da cũ và Tân ước là áo mới và bầu da mới. Những ai sống trong thời Tân ước, phải cởi bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới, con người thuộc về Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta phải thật lòng cởi bỏ những thói hhư tật xấu theo kiểu thế gian và nổ lực sống hoàn thiện theo tinh thần Tin Mừng. Sống giữa thế gian, nhưng không thuộc về thế gian trong cách nghĩ, lối nói, việc làm và đời sống của mình.

3. Sống Lời Chúa: An chay và đổi mới tâm hồn.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết chay tịnh tâm hồn trong lối sồng nhiệm nhặt, hy sinh, phục vụ theo tinh thần Tin Mừng. Amen.

 

THỨ BA: 16.01.2018

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 2,23-28)

23 Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. 24 Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê-su : “Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì kia ? Điều ấy đâu được phép !” 25 Người đáp : “Các ông chưa bao giờ đọc trong Sách sao ? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng ? 26 Dưới thời thượng tế A-bi-a-tha, ông vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế.”

27 Người nói tiếp : “Ngày sa-bát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày sa-bát. 28 Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sa-bát.”

 

1. Ghi nhớ : “Con Người làm chủ luôn cả ngày Sabát” (Mc 2,28).

2. Suy niệm: Ngày Sabát của người Do thái hay Ngày Chúa Nhật của người Công giáo là ngày dành riêng để thờ phượng Thiên Chúa. Vì Người là Chúa Tể, Đấng dựng nên trời đất, muôn vật. Vì thế, kiêng việc xác ngày Chúa Nhật là để chúng ta có thời giờ và cơ hội thờ phượng Thiên Chúa: như dự lể, làm việc từ thiện bác ái, thăm viếng người bất hạnh, neo đơn...Ngày Chúa Nhật thánh hoá con người và tạo điều kiện cho con người sống thân tình với Chúa, với anh em, bằng các việc đạo đức.

3. Sống Lời Chúa: Mỗi người có 24 giờ để sống: có giờ cầu nguyện dành cho Chúa và cũng có giờ lo toan công việc sinh sống.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con ý thức rằng: mọi thời giờ Chúa ban cho con sống là để thờ phượng Chúa và phục vụ cho phần rồi linh hồn chúng con và phần rồi anh em chúng con. Amen

 

THỨ TƯ: 17.01.2018

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 3,1-6)

1 Khi ấy, Đức Giê-su lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. 2Họ rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tố cáo Người. 3 Đức Giê-su bảo người bại tay : “Anh đứng dậy, ra giữa đây !”4 Rồi Người nói với họ : “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người ?” Nhưng họ làm thinh. 5 Đức Giê-su giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn bực vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay : “Anh giơ tay ra !” Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường. 6Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu lập tức bàn tính với phe Hê-rô-đê, để tìm cách giết Đức Giê-su.

 

1. Ghi nhớ: “Rồi Người nói với họ: ”Ngày Sabát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi ?” (Mc 3,4).

2. Suy niệm: Chúa Giêsu đề cao những việc bác ái từ thiện là những việc phụng sự Thiên Chúa trong ngày sabát. Chúa muốn dạy chúng ta trân trọng Ngày Chúa nhật là ngày của Chúa, ngày đem lại niềm vui và sự sống. Vì thế, Ngày Chúa Nhật cũng là ngày làm việc từ thiện, bác ái, ngày cứu giúp và làm sự lành cho tha nhân. Đón nhận Lời Chúa, qua việc tham dự các Nghi thức Phụng Vụ phải đưa đến việc thực hành trong đời sống của mình.

3. Sống Lời Chúa: Tin lời Chúa dạy và thi hành điều mình tin sẽ được hiệu quả cứu độ.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con sống điều con tin. Amen.

 

THỨ NĂM: 18.01.2018

Đầu tuần cầu cho các kitô hữu hiệp nhất

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 3,7-12)

7 Khi ấy, Đức Giê-su cùng với các môn đệ lui về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê, 8 từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Gio-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xi-đôn, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm. 9 Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn. 10 Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến tất cả những ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người. 11 Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giê-su, thì phủ phục trước mặt Người và kêu lên : “Ông là Con Thiên Chúa !” 12 Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.

 

1. Ghi nhớ: “Từ miền Galilê, người ta lũ lượt đi theo Người” (Mc 3,7).

2. Suy niệm: Dân chúng từ khắp miền Galilê đến với Chúa Giêsu. Họ tìm đến Chúa để được chữa khỏi bệnh tật hoặc để tò mò xem phép lạ mà thôi. Tuy vậy Chúa vẫn đon nhận họ. Ngài quý trọng một niềm tin đang bắt đầu chớm nở nơi họ. Là tông đồ, chúng ta phải biết thích nghi và trân trọng tấm lòng của mọi người, để có thể tìm đến và phục vụ mọi người, không thiên vị, không thành kiến, miễn sao Chúa được mọi người nhận biết và tôn thờ.

3. Sống Lời Chúa: Phục vụ vô điều kiện với tấm lòng vị tha.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con sống biết sống với anh em con bằng cả tấm lòng quảng đại, yêu thương. Amen.

 

THỨ SÁU: 19.01.2018

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 3,13-19)

13 Khi ấy, Đức Giê-su lên núi và gọi những kẻ Người muốn. Các ông đến với Người. 14 Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người, và để Người sai các ông đi rao giảng, 15 với quyền trừ quỷ. 16 Người lập Nhóm Mười Hai gồm có : ông Si-môn –Người đặt tên là Phê-rô–, 17 ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê, và ông Gio-an em ông Gia-cô-bê –Người đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-ghê, nghĩa là con của thiên lôi–, 18 rồi đến các ông An-rê, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Ta-đê-ô, Si-môn thuộc nhóm Nhiệt Thành, 19 và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt là chính kẻ nộp Người.

 

1. Ghi nhớ: “Người lập nhóm mười hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ” (Mc 3,14).

2. Suy niệm: Con số 12 Tông đồ ám chỉ 12 chi tộc Israen. Mười Hai Tông Đồ được tuyển chọn là những đại diện cho Israen mới là Hội Thánh. Chúa Giêsu cho các ông tham dự vào sứ mạng cứu thế của Người bằng cách trao cho các ông nhiệm vụ rao giảng và trừ quỷ. Người tông đồ cần ý thức rằng quyền rao giảng và trừ quỷ là ân huệ Chúa ban, nên phải có tinh thần khiêm nhường, hiền lành và vị tha. Là tín hữu, chúng ta cần biết lắng nghe và vâng phục Hội Thánh để được đón nhận ân sủng cứu độ qua các Bí Tích được cử hành trong Hội Thánh, nhất là bí tích Thánh Thể.

3. Sống Lời Chúa: Cảm nghiện tình thương của Chúa thương gọi chúng ta theo Người, để sống xứng đáng với Chúa hơn.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết thể hiện niềm tin tưởng, mến yêu Chúa, khi ngoan ngoãn vâng phục Hội Thánh Người.. Amen.

 

THỨ BẢY: 20.01.2018

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 3,20-21)

20 Khi ấy, Đức Giê-su cùng với các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến, nên Người và các môn đệ không sao ăn uống được. 21 Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.

1

1. Ghi nhớ: “Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, nên Người và các môn đệ không sao ăn uống được” (Mc 3,20)

2. Suy niệm: Thánh Mác-cô cho chúng ta thấy buổi đầu công cuộc rao giảng của Chúa Giêsu đã khơi dậy lòng nhiệt thành sùng mộ của đông đảo quần chúng. Việc Chúa Giêsu rao giảng và chữa bệnh ở khắp nơi: trong hội đường (3, 1-5), ở ngoài trời (3, 7-12) và ngay tại nhà mình, chứng tỏ: Chúa dành trọn thời giờ của mình cho sứ mạng của Người; Chúa miệt mài với công việc bổn phận và Chúa tận tâm đến nổi không còn thời giờ để nghĩ đến mình hay việc dùng bữa. Chúa không sống cho chính mình, nhưng tận tụy sống cho tha nhân. Người để cho quần chúng quấy rầy, xâu xé. Người trở thành người của mọi người. Tất cả vì Nước Trời.

3. Sống Lời Chúa: Nhiệt thành sống và làm việc cho Chúa, không toan tính thiệt hơn.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, trong thận phận con người, Chúa đã sống hết mình cho sứ mạng rao giảng Tin Mừng, xin cho chúng con cũng biết toàn tâm toàn ý, dành cả cuộc đời phục vụ Chúa, nơi qnh em chúng con. Amen.

 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 3537
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  4
 Hôm nay:  226
 Hôm qua:  1834
 Tuần trước:  18164
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11385328
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top