Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / LẠY CHÚA ,CON HOÀN TOÀN BẤT XỨNG / DÙ BAO NHIÊU NĂM CỐ SỬA ,NHƯNG CHƯA ĐƯỢC / XIN CHÚA CHO CON ĐƯỢC ĂN MÀY ƠN CỨU ĐỘ / AMEN . (GIUSE LUCA)**R

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày Tuần 3 MÙA VỌNG B 2017

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG: 17.12.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan (Ga 1,6–8.19–28)

6 Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an. 7 Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. 8 Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.

19 Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông : “Ông là ai ?” 20 Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng : “Tôi không phải là Đấng Ki-tô.” 21 Họ lại hỏi ông : “Vậy thì thế nào ? Ông có phải là ông Ê-li-a không ?” Ông nói : “Không phải.” – “Ông có phải là vị ngôn sứ chăng ?” Ông đáp: “Không.” 22 Họ liền nói với ông : “Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến ? Ông nói gì về chính ông ?” 23 Ông nói : Tôi là tiếng người hô trong hoang địa : Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói. 24 Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu. 25 Họ hỏi ông : “Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ ?” 26 Ông Gio-an trả lời : “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. 27 Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người.” 28 Các việc đó đã xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sông Gio-đan, nơi ông Gio-an làm phép rửa.

 

1. Ghi nhớ : "Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin".  (Ga 1,7)

2. Suy niệm : Đức Giêsu Kitô là ánh sáng từ muôn thuở và tồn tại muôn đời. Ánh sáng đem hạnh phúc đích thực cho con người. Trước sự lầm tưởng của dân chúng, ông Gioan không dựa vào đó để tìm vinh quang cho mình, nhưng ông đã chân thành can đảm dám sống, dám làm chứng cho một chân lý : ông chỉ là con người hèn mọn, là tôi tớ dọn đường cho Đấng đến sau, vì Ngài mới chính là Đấng muôn dân đợi trông. Chỉ có Ngài mới đem lại tự do và hạnh phúc đích thực cho con người.

3. Sống Lời Chúa : Hãy noi gương Thánh Gioan, trung thành với bổn phận mình.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, "xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con" để nhờ đó, con luôn sống trong tâm tình tôn thờ, tạ ơn, yêu mến và làm chứng nhân giữa lòng đời. Amen.

 

THỨ HAI: 18.12.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 1,18-24)

18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô : bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. 19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. 20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng : “Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. 21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” 22 Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ : 23Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”. 24 Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy, và đón vợ về nhà.

 

1.Ghi nhớ:“Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như lời Sứ Thần Chúa dạy.” (Mt 1,24)

2.Suy niệm: Trong cuộc sống, chúng ta có nhiều nỗi lo sợ không chính đáng như: sợ khó, sợ khổ, sợ hy sinh, sợ từ bỏ và sợ chết... Là con người như chúng ta, Thánh Giuse cũng có những lo sợ, nhất là bất ngờ biết Maria có thai! Nhưng khác với chúng ta, Ngài không ngại khó, ngại khổ, mà chỉ sợ rằng mình không xứng đáng đảm trách công việc Thiên Chúa. Khi hiểu được ý muốn của Thiên Chúa, ngài mau mắn từ bỏ tất cả những suy nghĩ, dự tính riêng để làm theo ý Chúa. Giuse xứng đáng mang tước hiệu người công chính. Với ơn Chúa và theo gương Thánh Giuse, chúng ta hãy trút bỏ những âu lo, suy nghĩ, toan tính cá nhân, mà mau mắn thực thi ý Chúa.

3.Sống Lời Chúa: Không chán nản thất vọng khi gặp biến cố bất ngờ xảy đến, nhưng ra sức tìm theo thánh ý Chúa.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn biết sống quảng đại để con có thể từ bỏ những bận tâm về con mà mau mắn làm theo lời Chúa dạy. Amen.

 

THỨ BA: 19.12.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca  (Lc 1,5-25)

5 Thời vua Hê-rô-đê cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm A-vi-gia, tên là Da-ca-ri-a ; vợ ông tên là Ê-li-sa-bét cũng thuộc dòng tộc tư tế A-ha-ron. 6 Hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. 7 Nhưng họ lại không có con, vì bà Ê-li-sa-bét là người hiếm hoi, và cả hai đều đã cao niên. 8 Vậy một ngày kia ông Da-ca-ri-a đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa khi đến phiên của nhóm ông. 9 Theo tục lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong Đền Thờ của Đức Chúa. 10 Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài. 11 Bấy giờ một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. 12 Thấy vậy, ông Da-ca-ri-a bối rối, và phát sợ. 13 Nhưng sứ thần bảo ông : “Này ông Da-ca-ri-a, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin : bà Ê-li-sa-bét vợ ông sẽ sinh cho ông một con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gio-an. 14 Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan vì con trẻ chào đời. 15 Vì em sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Em sẽ không uống rượu và thức có men. Em sẽ được đầy Thánh Thần ngay khi còn trong lòng mẹ. 16 Em sẽ đưa nhiều con cái Ít-ra-en về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ. 17 Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Ê-li-a, em sẽ đi trước mặt Chúa, để đưa tâm hồn cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa.” 18 Ông Da-ca-ri-a thưa với sứ thần : “Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy ? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng đã cao niên.” 19 Sứ thần đáp : “Tôi là Gáp-ri-en, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông. 20 Này đây ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi.” 21 Dân chúng đợi ông Da-ca-ri-a, và lấy làm lạ sao ông ở lại trong cung thánh lâu như thế. 22 Lúc đi ra, ông không nói với họ được, và họ biết là ông đã thấy một thị kiến trong cung thánh. Còn ông, ông chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị câm. 23 Khi thời gian phục vụ đã mãn, ông trở về nhà. 24 Ít lâu sau, bà Ê-li-sa-bét vợ ông có thai, bà ẩn mình năm tháng. 25 Bà tự nhủ : “Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người đoái thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời.”

 

1.Ghi nhớ: Ông Da-ca-ri-a thưa với sứ thần : “Dựa vào đâu mà tôi biết được việc ấy ? Vì tôi đã già và vợ tôi cũng đã cao niên” (Lc 1,18).

2.Suy niệm: Tin Mừng hôm nay thuật lại biến cố Thiên Thần truyền tin cho Dacaria. Đây là gia đình công chính trước mặt Thiên Chúa. Tuy nhiên, họ chưa có được hạnh phúc trọn vẹn, vì hai ông bà đã già mà không có con. Đây là một nỗi nhục lớn thời đó. Chắc chắn, họ ngày đêm không ngừng cầu nguyện, xin Chúa sớm cất đi nỗi nhục này. Nhưng khi Chúa sắp thực hiện điều ước mong, thì Dacaria khó chấp nhận được, đành bị câm nín. Phần chúng ta, nhiều khi không đủ ý thức trong lời cầu nguyện nên khó chấp nhận ý Chúa.

3.Sống Lời Chúa: Cầu nguyện hằng ngày để nhạy cảm nhận ra những dấu lạ mà Chúa gởi đến.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin củng cố lòng tin nơi con, xin cho con xác tín rằng, đối với Chúa, mọi sự đều có thể làm được. Amen.

 

THỨ TƯ: 20.12.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 1,26-38)

26 Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. 28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 30 Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” 34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ?” 35 Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà ; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37 vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” 38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

 

1.Ghi nhớ: Bà Ma-ri-a nói với sứ thần: “Vâng tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38).

2.Suy niệm: Nếu như hôm qua ta đã chứng kiến lòng tin yếu kém của một vì tư tế, thì hôm nay, Tin Mừng cho thấy một lòng tin mạnh mẽ nơi Mẹ Maria, một thôn nữ miền quê hẻo lánh. Là tư tế, Dacaria có kiến thức và am hiểu về Thánh kinh lẽ ra ông phải có một niềm tin mãnh liệt, và ông phải biết có những trường hợp sinh con cách lạ lùng do quyền năng của Thiên Chúa. Phải chăng sự am tường Thánh kinh và công việc phụng thờ là điều kiện cần có của một công chức đền thờ. Còn Mẹ Maria là một con người tầm thường về cả địa vị lẫn tri thức. Nhưng có lẽ chính vì ý thức về sự tầm thường của mình nên Mẹ mới có một niềm tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa và chấp nhận dễ dàng cho Chúa làm nơi Mẹ những điều cao cả.

3.Sống Lời Chúa: Tập sống đơn sơ, khiêm tốn vì Chúa thường làm những việc lớn lao cách âm thầm nơi những người khiêm hạ.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con có được một tâm hồn khiêm cung như Mẹ Maria, để con luôn biết tin tưởng,phó thác và trông cậy vào Chúa. Amen.

 

THỨ NĂM: 21.12.2017

Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 1,39-45)

39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần,42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."

 

1.Ghi nhớ: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 1,45).

2.Suy niệm: Maria lên đường thăm viếng bà Isave. Một điều chắc chắn mà ai cũng có thể nhận ra mục đích của chuyến đi này không phải nhằm xác minh lời của Thiên Thần, vì nếu như nghi ngờ thì Mẹ đã không nhận lời mời gọi cộng tác của Thiên Chúa. Qua đó, chúng ta thấy được một đức tính cao đẹp nơi Mẹ Maria là biết quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Nét đẹp này phải chăng là kết quả của một niềm tin sâu sắc, một lòng trông cậy phó thác tuyệt đối vào Thiên Chúa. Chính cái nhìn đức tin giúp ta nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi mọi người xung quanh, nhờ đó, ta sẵn sàng quảng đại dấn thân vì hạnh phúc cho nhân loại.

3.Sống Lời Chúa: Tập biết quan tâm giúp đỡ người khác.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con cảm nhận được cuộc sống vì con chỉ thực sự hạnh phúc khi con biết đặt niềm tin tưởng, phó thác vào Chúa. Amen.

 

THỨ SÁU: 22.12.2017

Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 1,46-56)

46 Khi ấy, bà Ma-ri-a nói :“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, 47thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. 48Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới ; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. 49Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! 50Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. 51Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. 52Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.53Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

54Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, 55như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời.” 56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

 

1.Ghi nhớ:“Thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn. Người đoái thương nhìn tới” (Lc 1,47-48)

2.Suy niệm: Sau khi bà Isave khen Mẹ là người có phúc hơn các người nữ, Mẹ Maria thốt lên lời Kinh Magnificat, để chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa. Mẹ không tự hào, hãnh diện khi thấy mình được Thiên Chúa ưu ái chọn lựa cách đặc biệt. Mẹ luôn ý thức và hiểu rằng mình không xứng đáng với hồng ân cao trọng ấy, nhưng chỉ vì tình thương bao la của Chúa dành cho những người bé mọn. Trong cuộc sống, nhiều khi gặp may mắn, được nhiều lời chúc tụng thành công, ta có tâm tình giống như Mẹ Maria, là cất lời ngợi khen Thiên chúa, hay ta luôn tự cao, tự đại với anh em ?

3.Sống Lời Chúa: Hãy sống với lòng biết ơn, để thấy tình Chúa trải dài trên suốt cuộc đời mình.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con có đủ khiêm tốn để con có thể nhận ra sự yếu đuối của bản thân mà biết trông cậy vào tình thương của Chúa. Amen.

 

THỨ BẢY: 23.12.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 1,57-66)

57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai.58 Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.

59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. 60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói : “Không được ! Phải đặt tên cháu là Gio-an.” 61 Họ bảo bà : “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.” 62 Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em là gì. 63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết : “Tên cháu là Gio-an.” Ai nấy đều bỡ ngỡ. 64 Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. 65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. 66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi : “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây ?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.

 

1.Ghi nhớ:“Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: Tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa” (Lc 1,63-64).

2.Suy niệm: Tin Mừng cho thấy có sự thay đổi khác biệt nơi Dacaria. Khi được báo tin ngày Gioan sẽ chào đời, từ một tư tế kém lòng tin, thì giờ đây, chúng ta thấy nơi Dacaria một niềm tin mãnh liệt và một sự vâng phục tuyệt đối. Sự tuân hành ý Chúa làm nên phép lạ xảy ra, ông hết câm và ông cất tiếng chúc tụng Thiên Chúa. Sở dĩ đức tin ông trở nên mạnh mẽ là vì ông cảm nhận Chúa đã thực hiện đúng như lời báo trước, và vì phép lạ đã xảy đến nơi ông. Mỗi ngày có biết bao phép lạ xảy đến cho chúng ta, nhưng khi chúng ta cảm nhận được liệu mình có đủ can đảm để sửa đổi chăng?

3.Sống Lời Chúa: Nhận ra những dấu lạ Chúa gởi đến hằng ngày để thay đổi cuộc sống.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, trên con đường theo Chúa, con thường hay vấp ngã. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ để qua những lần lầm lỗi, đức tin con được trưởng thành hơn. Amen.


Trở lại      In      Số lần xem: 1516
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  5
 Hôm nay:  1266
 Hôm qua:  2046
 Tuần trước:  22819
 Tháng trước:  92538
 Tất cả:  7055681
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top