Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / LẠY CHÚA GIESUS ,CHÚNG CON MỪNG NGÀY ĐẦU XUÂN / XIN HÃY BAN BÌNH AN CHO THẾ GIỚI VÀ BAN ƠN VUI VẺ , MẠNH KHỎE ,HẠNH PHÚC CHO TẤT CẢ CHÚNG CON . AMEN . (GIUSE LUCA)**R

5 Phút Lời Chúa mỗi ngày - Tuần 3 Thường Niên A.2017

CHÚA NHẬT - 22. 01.2017 TUẦN III TN NĂM A

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheu.

12  Khi Ðức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, Người lánh qua miền Galilê. 13  Rồi Người bỏ Nadarét, đến ở Caphácna-um, một thành ven biển hồ Galilê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li, 14  để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia nói: 15  Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Giođan, hỡi Galilê, miền đất của dân ngoại! 16  Ðoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.

17  Từ lúc đó, Ðức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần".

18  Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy hai anh em kia, là Simon, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Anrê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. 19  Người bảo các ông: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá". 20  lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

21  Ði một quảng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dêbêđê, là ông Yacôbê và người em là ông Yoan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dêbêđê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. 22  lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người. 23  Thế rồi Ðức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền của dân.  

 

1.Ghi nhớ: “Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng” (Mt4, 16)

2. Suy niệm: Lời Thiên Chúa hứa ban Đấng Cứu Độ đã được các tiên tri loan báo trong thời Cựu Ước nay được ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu. Ngài đến như ánh sáng bừng lên giữa đêm tối, như Đấng giải thoát con người khỏi đau khổ, bệnh tật…Như tiên tri Isaia loan báo “Vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, và ngọn roi của kẻ hà hiếp, Ngài đều bẻ gãy…”. Và Chúa Giêsu đã thực hiện điều mà tiên tri Isaia loan báo. Những việc mà Chúa Giêsu đã thực hiện xưa thì nay Ngài vẫn thực hiện nơi mỗi người chúng ta. Ngài vẫn là Đấng phù trợ, Đấng giải thoát cho những ai tin cậy vào Ngài. Hãy nhìn lên Thánh Giá Chúa để thấy được sự thông chia đau khổ của Con Thiên Chúa với con người tội lỗi.

3. Sống Lời Chúa : Hân hoan đón nhận Lời Chúa và thực hành Lời Chúa mỗi ngày.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, Xin cho con luôn tin thật Chúa là Đấng Cứu Độ chúng con và cho con biết vui mừng đón nhận những hồng ân mà Chúa ban trong cuộc đời của con. Amen.

 

THỨ HAI - 23. 01.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Marco (Mc 3,22-30)

22 Còn các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.

24 Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: "Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền;25 nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững.26 Vậy Xa-tan mà chống Xa-tan, Xa-tan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số.27 Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó. 28 "Tôi bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha.29 Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời".30 Đó là vì họ đã nói "ông ấy bị thần ô uế ám."

 

1.Ghi nhớ: “Ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời” (Mc3,29)

2. Suy niệm: Thiên Chúa là Đấng nhân từ luôn tha thứ. Thế mà cũng có tội Chúa chẳng tha đó là tội phạm đến Chúa Thánh Thần. Đây là tội gì mà nặng vậy? Theo bối cảnh của bài Tin Mừng thì đây là tội cố tình che lấp quyền năng của Thiên Chúa bằng thế lực sự dữ. Hay nói khác đi là họ cố tình chối bỏ sự quyền năng và sự tha thứ của Thiên Chúa. Khi dựng nên con người Thiên Chúa đã ban cho con người được giống hình ảnh Thiên Chúa, có tự do… Do đó con người có quyền đón nhận hay không đón nhận sự tha thứ của Thiên Chúa. Vì thế, cho dù Thiên Chúa muốn cứu độ hết mọi người nhưng vẫn có những người vẫn không đón nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa vì họ chối từ. Thiên Chúa như đã trở nên yếu nhược trước sự tự do của con người. Cho nên được đón nhận hay không được đón nhận, được tha thứ hay không được tha thứ là nơi tự do của mỗi người 3. Sống Lời Chúa : Trở nên mềm mại theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa là Cha vô cùng nhân ái, chúng con là những tội nhân đã được lòng khoan nhân của Cha tha thứ. Xin cho chúng con biết đón nhận ơn tha thứ của Cha với lòng tạ ơn chân thành. Amen.

 

THỨ BA - 24. 01.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 3,31-35)

31 Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho mời Người ra. 32 Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng : “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy !” 33 Nhưng Người đáp lại : “Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ?” 34Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói : “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 35 Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”

 

1.Ghi nhớ: “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi và là mẹ tôi” (Mc3,35)

2. Suy niệm: Mẹ và anh em tức là những người thân trong gia đình. Mà người thân trong gia đình thì chắc là không nhiều lắm. Chúa Giêsu hôm nay Ngài mở rộng phạm vi gia đình thật của Ngài rộng hơn và theo như ý Thiên Chúa. Anh chị em hay tất cả mọi người đều là con cái Chúa, do chính Chúa tạo dựng. Tất cả mọi người phải là anh chị em với nhau. Nhưng trong đời sống có nhiều người đón nhận cũng như có nhiều người chối từ chân lý này. Nên chỉ có những người biết nghe Lời Chúa và đem ra thực hành, tức là những người đã đón nhận Lời Chúa mới đích thực là anh chị em của Chúa. Tự bản chất chúng ta được Thiên Chúa ban cho đặc ân làm anh chị em của Chúa, vậy chúng ta hãy sống sao cho xứng đáng với hồng ân mà Chúa đã ban. 3. Sống Lời Chúa : Cám đội ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta là người thân nghĩa của Chúa.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con, lại còn cho chúng con được hiệp thông trong chính sự sống của Thiên Chúa, được chia sẻ chức vị làm con Chúa. Xin cho chúng con hằng biết lắng nghe và thực hàn Lời Chúa để mỗi ngày được trở nên xứng đáng là con cái Chúa. Amen.

 

THỨ TƯ - 25. 01.2017

THÁNH PHAO LÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI (K)

Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Marco. (Mc 16,15-18)

15 Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ.18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ."

 

1. Ghi nhớ: “Người nói với các ông: ‘Anh em ãhy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15).

2. Suy niệm: Trong khi Thánh Phêrô được xác định là “Đá tảng của Hội Thánh” (Mt 16,18) thì Thánh Phaolô được gọi àl “Thầy dạy các dân ngoại về chân lý và đức tin” (1Tm 2,7). Mỗi người một vẻ, cả hai vị Thánh Cả là rường cột cùng duy trì và và phát triển Hội Thánh. Thánh Phaolô đã từng bách ạhi Hội Thánh, nhưng sự kiện trên đường Đamát đã biến đổi Ngài thành người rao giảng Tin Mừng. Điều nầy thức tỉnh chúng ta: Chúa không bao giờ thất vọng về chúng ta, do đó, không ai có quyền thất vọng về mình. Nếu chúng ta thuận theo ý Chúa xếp đặt, thì không có dụng cụ nào là dở trong bàn tay tài hoa của Ngài.

3. Sống Lời Chúa: Không thất vọng vì thấy anh em tội lỗi, nhưng cầu nguyện hiều cho họ.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Thánh Phaolô nhờ lòng sám hối ăn năn trở về với Chúa nên đã được Chúa biến đổi thành Tông đồ Dân ngoại, xin cho chúng con cũng biế ý thức thân phận tội lỗi của mình, nhưng biết dựa vào ơn Chúa để trở thành tông đồ cho Chúa.. Amen.

 

THỨ NĂM - 26. 01.2017 THÁNH TITÔ VÀ TIMÔTHÊ

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 10,1-9)

1 Khi ấy, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. 2 Người bảo các ông :

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. 3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. 4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. 5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói : “Bình an cho nhà này !” 6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy ; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. 7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. 8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. 9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ : “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.”

 

1.Ghi nhớ:“Lúa chín đầy đồng mà mà thợ gặt thì ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10,2).

2.Suy niệm: Việc tông đồ là việc của Chúa, là việc qui tụ mọi người nhận biết và yêu mến Chúa. Người kitô hữu là người thợ gặt, là người tông đồ được Chúa sai đến trong thời đại. Vì thế, chúng ta phải luôn ý thức điều đó, để cầu nguyện, để cộng tác và để làm theo ý Chúa trong chức vụ của mình. Trong đời sống đã qua, tôi có ý thức nhiệm vụ tông đồ không? Tôi sẽ làm gì trên cánh đồng truyền giáo ngày nay?

3.Sống Lời Chúa: Siêng năng rước Chúa để Chúa luôn làm chủ hành động và cuộc đời tôi.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con được tự do hoàn toàn để con có thể tập trung vào sứ mạng Chúa trao. Amen.

 

THỨ SÁU - 27. 01. 2017 THÁNH ANGÊLA MÊRICI, Trinh nữ

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 4,26-34)

26 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng dụ ngôn này : “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất.27 Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. 28 Đất tự động sinh hoa kết quả : trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. 29 Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt, vì đã đến mùa.”

30 Rồi Người lại nói : “Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây ? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được ? 31 Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất.32 Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.” 33 Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tuỳ theo mức họ có thể nghe. 34 Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.

 

1.Ghi nhớ: “Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vấn nẩy mầm và mọc lên” (Mc 4,27)

2. Suy niệm: Những lời sống động từ chính miệng Chúa Giêsu phán ra có một sức mạnh tự bản chất. Giống như hạt giống, Lời Chúa vẫn âm ỉ trong lòng người nghe. Sức mạnh của Lời Chúa vẫn hằng tác động trên mỗi con người. Như thế không phải ta tự sức mình mà có thể đón nhận Lời Thiên Chúa nhưng là chính Lời Chúa tác động trên mỗi người chúng ta. Biết được điều này để chúng ta vững tin vào Chúa hơn, cũng như để Lời Chúa hành động trong chúng ta. Nước Thiên Chúa là một thực tại lớn lao cho dù hiện tại chỉ là một tiểu số bé nhỏ. Với sức mạnh của Lời Chúa thì Nước Thiên Chúa sẽ trở thành nơi nương náu cho các dân tộc.

3. Sống Lời Chúa : Siêng năng học hỏi Lời Chúa.

4. Cầu nguyện : Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã cho Con Chúa là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con xuống thế làm người và không ngừng dạy dỗ chúng con. Xin cho chúng con năng nghe Lời của Con Chúa để được ở trong mái nhà của Chúa. Amen.

 

THỨ BẢY - 28. 01.2017 MỒNG MỘT TẾT ĐINH DẬU

CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gioan (Ga 14,23-27)

Đức Giê-su đáp: "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.24 Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy.25 Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em.26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

27 Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.

 

 

1. Ghi nhớ: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ Lời Thầy, còn Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy” ( Ga 14, 23)

2. Suy niệm: Bài Tin Mừng cho chúng ta thấy Chúa Giêsu Không muốn một thứ tình yêu trừu tượng, nhưng người chủ trương một tình yêu bằng việc làm và tuân giữ các giới răn Người truyền. Khi chúng ta đã giữ được “lời Thầy” thì tự tình yêu sẽ phát xuất sự tương quan hỗ tương ; khi chúng ta yêu mến Thiên Chúa thì Thiên Chúa sẽ yêu mến lại cá nhân người ấy và chắc chắc cá nhân người ấy sẽ lãnh nhận được tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Đặc biệt là trong năm mới này mỗi người chúng ta hãy biết phó thác vào tình yêu Chúa để được bình an và hoan lạc trong Thánh Thần

3. Sống Lời Chúa: Tuân giữ và thực hành Lời Chúa trong đời sống..

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đáp trả tình yêu Chúa bằng cả con tìm và hành động của chúng con . Amen.


Trở lại      In      Số lần xem: 1408
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  5
 Hôm nay:  59
 Hôm qua:  3479
 Tuần trước:  28059
 Tháng trước:  105233
 Tất cả:  7450671
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top