Website:https://ditimchanly.org / giáodânsốngđạo/videos / CHÚA NHẬT  XXIV TN B / Người lại hỏi các ông: " Còn anh em , anh em bảo Thầy là ai "? Ông Phê-rô trả lời : " Thầy là Đấng Ky-tô ".(Mc8,29) / Lạy Chúa Giê-su , xin cho con dám tuyên xưng danh Chúa , mà còn dám sống đúng niềm tin của mình / để cho mọi người hiểu rằng : con là môn đệ đích thực của Chúa. Amen / **R

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày Tuần 30 Thường Niên A 2017

CHÚA NHẬT XXX TN: 29-10-2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mát-thêu (Mt 22,34-40)

34 Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. 35 Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: 36 "Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?" 37 Đức Giê-su đáp: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. 38 Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. 39 Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. 40 Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy."

 

1. Ghi nhớ: “Yêu mến Đức Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và yêu người thân cận như chính mình”. (Mt 22,37-39)

2. Suy Niệm: Mến Chúa và yêu người như là hai mặt của một lề luật tình yêu mà chính Đức Kitô đã sống và rao giảng. Tất cả lề luật của Môisê và ngôn sứ cũng tùy thuộc vào hai điều đó. Trong cựu ước, việc yêu người cũng được đề cao nhưng vẫn còn giới hạn; chỉ yêu những người thân cận có liên hệ huyết nhục, có cùng tôn giáo hay có cùng một quốc gia. Còn trong tân ước, Chúa Giêsu đã mở rộng việc yêu người ra cho hết mọi người không loại trừ bất cứ ai kể cả kẻ thù. Và chính Chúa Giêsu cũng đã thực hiện điều đó trong suốt cuộc đời Ngài và trước khi chết trên thánh giá, Ngài đã xin Chúa Cha tha cho những kẻ đóng đinh Ngài.

3. Sống Lời Chúa: Hãy yêu thương kẻ thù mình.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu! Xin ban cho con tình yêu của Chúa để con có thể yêu Chúa, yêu người cách trọn vẹn như Chúa yêu con. Amen.

 

THỨ HAI: 30-10-2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 13,10-17)

10 Ngày sa-bát kia, Đức Giê-su giảng dạy trong một hội đường. 11 Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. 12 Trông thấy bà, Đức Giê-su gọi lại và bảo: "Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền!" 13 Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa. 14 Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giê-su đã chữa bệnh vào ngày sa-bát. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng: "Đã có sáu ngày để làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày sa-bát!" 15 Chúa đáp: "Những kẻ đạo đức giả kia! Thế ngày sa-bát, ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước? 16 Còn bà này, là con cháu ông Áp-ra-ham, bị Xa-tan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sa-bát sao?" 17 Nghe Người nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người lấy làm xấu hổ, còn toàn thể đám đông thì vui mừng vì mọi việc hiển hách Người đã thực hiện.

 

1. Ghi nhớ: “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền”. (Lc 13,12)

2. Suy Niệm: Hành động “ giải thoát khỏi tật nguyền ” của Chúa Giêsu dưới cái nhìn của ông trưởng Hội đường là một “ việc làm ” nên có chỉ trích Chúa Giêsu cách gián tiếp qua người phụ nữ được chữa lành bệnh tật: “…. đừng có đến vào ngày Sabat ”. Ngược lại, nếu ông mặc lấy cái nhìn của tình yêu thương con người thì ông đã có thể biện hộ cho hành động ”giải thoát ” của Chúa Giêsu là hành vi “ giúp đỡ người bệnh tật ….” mà luật Do Thái cho phép làm cả trong ngày Sabat. Việc làm của Chúa Giêsu trong ngày Sabat hôm nay muốn dạy người Do Thái và chúng ta điều tốt có thể làm cho con người thì đừng để đến ngày mai

3. Sống Lời Chúa: Hãy làm việc bác ái nếu có thể.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang bị những luật lệ, những thành kiến làm cho cản trở. Xin ban cho con liều thuốc yêu thương để có thể thực hiện công việc bác ái trong bất cứ hòan cảnh nào. Amen.

 

THỨ BA: 31-10-2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 13,18-21)

18 Vậy Người nói: "Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì? 19 Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được." 20 Người lại nói: "Tôi phải ví Nước Thiên Chúa với cái gì? 21 Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men."

 

1.Ghi Nhớ:“Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải“ (Lc 13,19).

2.Suy Niệm: Là một hạt giống nhỏ bé, tầm thường, nhưng khi được gieo xuống đất, hạt cải mọc lên thành cây cao bóng cả. Nước Trời có sức tăng trưởng mà không gì có thể cản ngăn được. Dụ ngôn nắm men trong đấu bột, chất men được trộn vào bột ngấm ngầm làm thau bột dậy men. Hội Thánh có một vai trò làm men trong thế giới. Là Kitô hữu, tôi cũng phải là men yêu thương, làm dậy len tình thương mến trong gia đình, nơi cộng đoàn tôi đang sống.

3.Sống Lời Chúa: Hãy luôn tin tưởng vào sự Quan Phòng của Thiên Chúa.

4.Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin cho hạt giống đức tin của con mỗi ngày tăng trưởng không ngừng, để trở nên là dấu chỉ và chứng nhân của Chúa cho mọi người. Amen.

 

THỨ TƯ: 01.11.2017

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh  Mát-Thêu (Mt 5,1-12a)

1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2Người mở miệng dạy họ rằng: 3 "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 5 Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. 7 Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. 8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. 9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. 10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. 11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. 12 Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

 

1.Ghi Nhớ:“Anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao” (Mt 5,12a)

2.Suy Niệm: Hôm nay ngày đại hội của các Thánh ở trên trời, các Thánh Nam, Thánh Nữ. Phụng vụ của Hội Thánh trình bày cho chúng ta thấy vinh quang của các ngài ở trên trời. Đó là phần thưởng Chúa dành cho những người khi sống ở trần gian, biết thực thi Tám Mối Phúc Thật: sống tinh thần nghèo khó, hiền lành, biết thương người, trong sạch, bị bách hại vì lẽ công chính, Vương quốc Thiên Chúa sẽ rộng cửa hân hoan chào đón các ngài. Thánh lễ hôm nay làm sống lại niềm hy vọng nơi người tín hữu: chúng ta cũng sẽ được phần thưởng giống như các ngài, nếu sống theo gương các ngài. Mừng lễ các Thánh là mừng sự thông công của Hội thánh đang chiến đấu ở trần gian và Hội Thánh Khải hoàn.

3.Sống Lời Chúa: Khắc cốt ghi tâm Tám Mối Phúc Thật và thực hành trong đời sống.

4.Cầu Nguyện: Lạy Chúa, phần thưởng Thiên Đàng Chúa đã sắm sẵn cho con rồi, chỉ có điều giờ đây Chúa muốn con phải phấn đấu đạt cho được. Amen.

 

THỨ NĂM: 02.11.2017

Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan (Ga 6,37-40)

37 Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài,38 vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi.39 Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.40 Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết."

 

1. Ghi nhớ: “Thật vậy, ý của Chúa Cha, là tất cả những ai thấy Người Con và tin vào Người thì được sống muôn đời.” (Ga 6,40)

2. Suy niệm : Mục đích của người Kitô hữu là đạt được hạnh phúc đời đời là Thiên Chúa. Muốn vậy ta phải thi hành thánh ý Chúa. Nhưng làm sao ta biết được ý Chúa? Chúa Giêsu dạy chúng ta: Ý của Chúa Cha là muốn chúng ta tin vào Con của Ngài. Tin vào Chúa Giêsu là nghe Lời Chúa và đem ra thực hành. Toàn bộ lời giáo huấn của Chúa Giêsu có thể tóm lại một điều căn bản: Hãy yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta. Yêu như Chúa yêu là biết quảng đại, dấn thân cho người khác một cách vô vị lợi. Cũng như Thiên Chúa yêu con người, một tình yêu không điều kiện.

3. Sống Lời Chúa : Yêu là tha thứ, đón nhận anh em bằng ánh mắt cảm thông và chia sẻ.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, cuộc đời chúng con thật sự có ý nghĩa khi chúng con biết yêu thương. Nhưng tình yêu chúng con dành cho nhau còn nhiều so đo, tính toán. Xin Chúa ban cho con một con tim quảng đại để con có thể yêu như Chúa yêu. Amen.

 

THỨ SÁU: 03.11.2006

T. Martinô Porres, Tu sĩ

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 14,1-6)

1 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. 2 Và kìa trước mặt Đức Giê-su, có một người mắc bệnh phù thũng. 3 Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pha-ri-sêu: "Có được phép chữa bệnh ngày sa-bát hay không? " 4 Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về. 5 Rồi Người nói với họ: "Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sa-bát?"

6 Và họ không thể đáp lại những lời đó.

 

1.Ghi Nhớ: “Có được phép chữa bệnh ngày Sa-bát hay không?” (Lc 14,3).

2.Suy Niệm: Những người biệt phái rất khó chịu khi Chúa Giêsu chữa bệnh hay làm bất cứ việc gì trong ngày sa bát. Thật ra Chúa vẫn giữ luật ngày sa bát, nhưng ở đây Chúa muốn minh chứng ngày sa bát là ngày của Thiên Chúa và là ngày làm việc cho Thiên Chúa. Ngày Chúa Nhật cũng là ngày của Thiên Chúa, ngày của Con Người, ngày của Chúa Phục Sinh, ngày của tình thương, bác ái.. Người kitô hữu đã sống ngày của Chúa như thế nào? Đừng để ngày này trôi qua một cách vô bổ trong đời sống chúng ta.

3.Sống Lời Chúa: Tập làm một việc lành trong ngày Chúa Nhật như đi thăm viếng bệnh nhân.

4.Cầu Nguyện: Lạy Chúa, ngày Chúa Nhật là để tôn thờ Chúa và sống bác ái yêu thương. Xin cho con biết tận dụng ngày này như khí cụ yêu thương. Amen.

 

THỨ BẢY: 04.11.2017

Thánh Carôlô Bôrômêô. Gm. (N)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 14,1.7-11)

1 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người.

7 Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: 8 "Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, 9 và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: "Xin ông nhường chỗ cho vị này. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. 10 Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: "Xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn.11Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."

 

1.Ghi Nhớ:“Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống” (Lc 14,11)

2.Suy Niệm: Người đời thích được trọng vọng, khoe khoang về chính mình. Tin Mừng nhấn mạnh con người cần sống khiêm nhường vì: - trước mặt Chúa, người khiêm tốn sẽ được Chúa cất nhắc lên cao; - đối với anh em, chẳng ai được coi mình hơn người khác, vì mọi người là tội nhân và “nghèo khó” (x. Lc 1, 53). Chính Chúa Giêsu làm gương cho chúng ta về đức khiêm nhường. Thái độ khoe khoang khoác lác, tự đề cao chính mình ngược lại cách sống Chúa Giêsu. Chúa muốn mọi vinh dự và mọi lời chúc tụng đều qui về một Chúa mà thôi.

3.Sống Lời Chúa: Noi gương Mẹ Maria sống khiêm nhường tùng phục ý Chúa trong cuộc sống.

4.Cầu Nguyện: Lạy Chúa, khiêm nhường là một nhân đức mà Chúa tất cả chúng con phải tập luyện cho bằng được để yêu thương anh em con. Amen.


Trở lại      In      Số lần xem: 1046
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  6
 Hôm nay:  365
 Hôm qua:  3281
 Tuần trước:  56194
 Tháng trước:  140432
 Tất cả:  4677253
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
  TrưởngnhómKinhThánhEmmaus / Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Facebook:  https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
- Youtube : Giáo Dân Sống Đạo / videos 

Chia sẻ cho bạn bè :
top