Website:https://ditimchanly.org / giáodânsốngđạo/videos / CHÚA NHẬT  XXVIII TN B / Chúa nói với các môn đệ : "Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa".(Mc10,25) . Lạy Chúa ,xin cho con đừng quá ham mê của cải , để con có thể ở bên Chúa luôn . Amen .  **R

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày Tuần 32 Thường Niên A 2017

CHÚA NHẬT XXXII TN: 12.11.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 25,1-13)

1 "Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể.2 Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn.3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo.4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo.5 Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả.6 Nửa đêm, có tiếng la lên: "Chú rể kia rồi, ra đón đi! "7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn.8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng: "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi! "9 Các cô khôn đáp: "Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn."10 Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại.11 Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: "Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với! "12 Nhưng Người đáp: "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả! "13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.

 

1.Ghi nhớ: Nửa đêm có tiếng la lên: “Chú rể kia rồi, ra đón đi” (Mt 25,6)

2.Suy Niệm: Qua dụ ngôn mười trinh nữ, Chúa Giêsu muốn cảnh giác mọi người phải tỉnh thức và sẳn sàng để chờ đợi ngày Chúa đến. Khôn ngoan và khờ dại, Chúa Giêsu không chủ ý nói đến chỉ số IQ theo khoa học, hay khôn ngoan theo phán đoán của lý trí, nhưng muốn nói lên thái độ sẵn sàng, thức thời của một người tín hữu sống đạo và trông chờ ơn cứu độ. Mong đợi một cuộc hạnh ngộ giữa con người và Thiên Chúa trong vinh quang. Muốn được như vậy, người kitô hữu cần phải chuyên chăm chuẩn bị “dầu đèn“ cho đầy đủ, đó là sống cầu nguyện, thực hành những việc đạo đức, bác ái và năng lãnh nhận các bí tích.

3.Sống Lời Chúa: Tỉnh thức, sẵn sàng chờ đón Chúa.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, con đang cần thứ đèn của đức tin và loại dầu của ân sủng, để con ra đi đón Chúa. Amen.

 

THỨ HAI TUẦN 32 TN: 13.11.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 17,1-6)

 1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã ; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã ! 2 Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. 3 Anh em hãy đề phòng !

“Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó ; nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. 4 Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh : ‘Tôi hối hận’, thì anh cũng phải tha cho nó.”

5 Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng : “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.” 6 Chúa đáp : “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này : ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em.”

 

1.Ghi Nhớ:“Nếu anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó; nếu nó hối hận, thì hãy tha thứ cho nó” (Lc 17,3).

2.Suy Niệm: Trong đời sống chung, mọi người đều ảnh hưởng lẫn nhau. Chúa Giêsu dạy các môn đệ: -Không được làm gương xấu cho kẻ bé mọn. -Hãy khiển trách và sữa kẻ có lỗi để loại trừ gương xấu. -Nhưng quan trọng nhất là sẵn sàng tha thứ cho nhau mãi. Sửa lỗi cho nhau, vì mỗi người đều có trách nhiệm với mọi người. Tha thứ cho nhau, vì mọi người đều là tội nhân trước mặt Chúa. Tha thứ không giới hạn, tha hoài, tha mãi, nếu họ biết hối lỗi.

3.Sống Lời Chúa: Biết khiêm tốn nhận lỗi và sửa lỗi.

4.Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết xin lỗi anh em khi con xúc phạm đến họ, và biết tha thứ khi anh em có lỗi đối với con. Amen.

 

THỨ BA: 14.11.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 17,7-10)

7 "Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: "Mau vào ăn cơm đi",8 chứ không bảo: "Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau! ?9 Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao?10 Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi."

 

1.Ghi Nhớ:“Chúng tôi chỉ là những đầy tớ vô dụng” ( Lc 17,10).

2.Suy Niệm: Sống trong xã hội, mỗi người đều có một chỗ đứng và ít nhất có một bổn phận nào đó để chu toàn, gọi tắt là phục vụ. Sau khi phụ vụ, con người chẳng có gì để kiêu căng tự phụ, hay đòi hỏi phải được trả công, vì đó là bổn phận. Phục vụ với lòng khiêm tốn mới là cách phục vụ theo ý Chúa muốn. Theo gương Chúa Giêsu, chúng ta dấn thân phục vụ cách khiêm tốn, và sau khi đã làm xong mọi việc, chúng ta thầm nhủ: con chỉ làm theo thánh ý Chúa thôi.

3.Sống Lời Chúa: Mặc lấy tâm tình của Đức Kitô, ta phục vụ cách khiêm tốn.

4.Cầu Nguyện: Lạy Chúa, phục vụ Chúa và anh em là niềm vinh dự cho cuộc đời con. Amen.

 

THỨ TƯ: 15.11.2017 T.

Albertô Cả, Gm. Tiến sĩ

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 17,11-19)

11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê.12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa13 và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi! "14 Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được sạch.15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa.16 Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri.17 Đức Giê-su mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu?18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? ".19 Rồi Người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh."

 

1.Ghi Nhớ:“Anh ta sấp mình dưới chân Chúa mà tạ ơn” (Lc 17,16).

2.Suy Niệm: Lòng biết ơn là một phẩm tính cao đẹp của con người. Chúng ta không thể thành người, nếu thiếu lòng biết ơn. Mười người phong cùi được Chúa chữa lành, chỉ có một người trở lại cám ơn Chúa, mà người này lại là một người ngoại giáo! Trước cảnh đó, chúng ta, những kitô hữu cảm thấy thế nào? Cuộc đời của mỗi kitô hữu phải là lời tạ ơn dâng lên Chúa, vì bao ơn lành Chúa đã ban. Nến nhớ, một lần cám ơn là hai lần xin ơn thêm vậy!

3.Sống Lời Chúa: Dâng lời tạ ơn sau mỗi bữa ăn.

4.Cầu Nguyện: Lạy Chúa, muôn đời con ca tụng tình thương của Chúa. Amen.

 

THỨ NĂM: 16.11.2017

T. Margarita Scotland, Trinh nữ

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 17, 20-25)

20 Người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: "Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. 21 Và người ta sẽ không nói: "Ở đây này! hay "Ở kia kìa! vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông." 22 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy. 23 Người ta sẽ bảo anh em: "Người ở kia kìa! hay "Người ở đây này! Anh em đừng đi, đừng chạy theo. 24 Vì ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. 25 Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ.

 

1.Ghi Nhớ: “Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông” (Lc 17,21).

2.Suy Niệm: Nhóm biệt phái hỏi Chúa Giêsu bao giờ triều đại Nước Thiên Chúa đến? Chúa cho biết: Nước Trời đang tới và đang ở ngay bên. Họ không hiểu! Thật ra, Nước Trời đã khai mạc ở trần gian với sự hiện diện của Đức Giêsu, Đấng thiết lập Nước Thiên Chúa ở trần gian nầy, sẽ kết thúc vào ngày tận thế, khi Người ngự đến phát xét chung. Là công dân Nước Trời, chúng ta hãy mặc lấy con người mới trong Chúa Kitô, sống cảnh giác khỏi mọi giả trá và sẳn sàng đón nhận đau khổ, để chờ đón Chúa ngự đến vinh quang.

3.Sống Lời Chúa: Nước Thiên Chúa ngay trong lòng bạn, nếu bạn để cho Chúa chiếm ngự.

4. Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin cho nước Chúa mau hiển trị. Amen.

 

THỨ SÁU: 17.11.2017

T. nữ Êlisabeth Hungari (N)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 17, 26-37)

26 "Và cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. 27 Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, và nạn hồng thủy ập tới, tiêu diệt tất cả. 28 Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót: thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. 29 Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Xơ-đôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. 30 Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày Con Người được mặc khải. 31 "Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. 32 Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. 33 Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống. 34 Thầy nói cho anh em biết: đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. 35 Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. 36 Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại." 37 Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giê-su: "Thưa Thầy, ở đâu vậy? " Người nói với các ông: "Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó."

 

1. Ghi Nhớ:“Và cũng như thời ông Noe, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng xảy ra như vậy” (Lc 17,26).

2.Suy Niệm: Ngày Chúa đến, ngày tận thế xảy đến lúc nào? Đó là câu hỏi xưa nay ai cũng muốn biết! Chúa Giêsu trả lời chắc chắn: ngày Chúa đến sẽ bất ngờ!! Giống như lụt đại hồng thuỷ thời ông Noe và câu chuyện vợ ông Lót, ngày Chúa đến con người hoàn toàn không hay biết. Chúa muốn dạy chúng ta phải biết tỉnh thức lo cho số phận đời đời của mình khi giờ chết đến. Trần gian rồi sẽ qua đi. Cuộc đời mỗi người rồi sẽ chấm dứt. Kẻ trước người sau, mỗi người sẽ được xét xử tuỳ theo việc lành dữ mình đã làm.

3.Sống lời Chúa: Sống sao, chết vậy!

4.Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con lên đường về nhà Chúa bình an. Amen.

 

THỨ BẢY: 18.11.2017

Cung hiến Thánh Đường

T.Phêrô và T. Phaolô

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 18,1-8)

1 Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. 2 Người nói: "Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. 3 Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: "Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho. 4 Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: "Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, 5 nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc." 6 Rồi Chúa nói: "Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! 7 Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? 8Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?"

 

1.Ghi Nhớ: “Khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18,8)

2.Suy Niệm: Qua dụ ngôn Quan toà và người quả phụ, Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải kiên trì cầu nguyện trong niềm tin. Chính sự kiên nhẫn mà bà được toại nguyện. Nhờ lòng tin, sự kiên nhẫn và thiện chí, những lời cầu xin của chúng ta dâng lên Chúa chắc chắc sẽ được nhậm lời. Khi gặp thử thách, tôi có kiên trì cầu xin Chúa chưa?

3.Sống Lời Chúa: Mọi cánh cửa sẽ mở, nếu bạn kiên trì gõ cửa.

4.Cầu Nguyện: Lạy Chúa, mỗi khi con cầu nguyện là con được diện đối diện với Chúa, là con được chính Chúa lắng nghe. Xin cho con vững tin vào tình thương của Chúa. Amen.


Trở lại      In      Số lần xem: 1310
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  13
 Hôm nay:  3885
 Hôm qua:  2901
 Tuần trước:  22179
 Tháng trước:  169329
 Tất cả:  4752790
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
  TrưởngnhómKinhThánhEmmaus / Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Facebook:  https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
- Youtube : Giáo Dân Sống Đạo / videos 

Chia sẻ cho bạn bè :
top