Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ MỘT CHÚA BA NGÔI / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày Tuần 34 Thường Niên A 2017

CHÚA NHẬT XXXIV TN: 26.11.2017

Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 25,31–46)

31 Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. 32 Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. 33 Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. 34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. 35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; 36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han." 37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; 38 có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? 39 Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu?" 40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy." 41 Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: "Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. 42 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; 43 Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng." 44 Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?" 45 Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy." 46 Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời."

 

1. Ghi nhớ: “Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”. (Mt 25,40).

2. Suy niệm: Hôm nay chúa muốn dùng đề tài ngày cánh chung để thúc đẩy người ta thức tỉnh, muốn có được phần thưởng ngày tận thế thì bây giờ phải sống bác ái, chỉ có công việc bác ái mới tồn tại mãi mãi còn các việc khác chỉ như một cơn gió thỏang qua không còn gì cả. Đến ngày phán xét Thiên Chúa sẽ hỏi: Con có cho kẻ đói ăn không? Con có cho kẻ khát uống không? Con có tiếp đón khách lạ không? Con có an ủi những người sầu khổ không? Có thăm viếng kẻ tù đày không? Đây là những tiêu chuẩn mà ai cũng có thể thực hiện cho anh em mình. Nhân đây, Chúa Giêsu mạc khải cho con người chân lý tuyệt vời là khi ta giúp đỡ người khác là ta đã làm cho chính Ngài. Khi không làm cho người khác là chúng ta đã không làm cho Ngài. Vì thế, mỗi lần giúp đỡ tha nhân và những người đang cần mình chính là mỗi lần chúng ta đang làm cho Thiên Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Biết cho đi mà không tính toán.

4. Lời nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con có một trái tim nhân hậu, biết yêu thương mọi người và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ cần đến con. Amen.

 

THỨ HAI TUẦN 34 TN: 27.11.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 21,1-4)

1 Ngước mắt lên nhìn, Đức Giê-su thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền.2 Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm.3 Người liền nói: "Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết.4 Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình."

 

1.Ghi nhớ: Người liền nói “Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết” (Lc 21,3).

2.Suy niệm: Chúa Giêsu quan sát người ta dâng cúng tiền vào đền thờ, và Người đánh giá bà goá nghèo là người dâng cúng nhiều nhất, dù chỉ có hai xu!. Qua đó, Chúa đánh giá không do số lượng đồng tiền, nhưng do tấm lòng bên trong. Chúa ưa thích tấm lòng chân thành hơn là của lễ nghênh ngang. Noi gương Chúa, chúng ta đừng dựa vào hình thức bên ngoài, qua số lượng hay kích thước mà đánh giá một người, một việc. Nhưng còn phải tìm hiểu phẩm chất, thiện chí và hoàn cảnh của từng người, trong từng việc, mới đủ khách quan và công bằng.

3.Sống Lời Chúa: Đừng khinh dể những kẻ bé mọn, nghèo hèn, bởi vì nơi họ vẫn có nét đẹp của tâm hồn, lòng quảng đại trong hy sinh và nhiệt tâm của lòng bác ái.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con yêu mến Chúa bằng cả trái tim trong tâm hồn, chứ không chỉ ngoài môi miệng thôi. Amen.

 

THỨ BA: 28.11.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 21,5-11)

5 Khi ấy, nhân có mấy người nói về Đền Thờ lộng lẫy nguy nga với những phiến đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su bảo : 6 “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” 7 Họ hỏi Người : “Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước ?”

8 Đức Giê-su đáp : “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng : ‘Chính ta đây’, và : ‘Thời kỳ đã đến gần’ ; anh em chớ có theo họ. 9 Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu”. 10 Rồi Người nói tiếp : “Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. 11 Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém ; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện.”

 

1.Ghi nhớ:“Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào” (Lc 21,6)

2.Suy niệm: Trong những ngày cuối cùng của năm phụng vụ, Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ những gì mà các ông cho là nguy nga, đồ sộ và kiên cố như là thành Giêrusalem, cũng sẽ có ngày bị sụp đổ. Chúa cảnh tỉnh các Tông đồ là đừng tuyệt đối hoá những sự ở đời này và làm nô lệ nó: như của cải vật chất, danh vọng, thú vui. Là kitô hữu, chúng ta hãy nhớ rằng: mọi sự ở trần gian điều tương đối, tất cả rồi sẽ qua đi. Hãy xem nó là phương tiện Chúa ban để ta lập công đền tội và chuẩn bị cho sự sống đời đời.

3.Sống Lời Chúa: Mỗi người chúng ta hãy luôn tỉnh thức và sẵn sàng cho giờ Chúa đến.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết yêu mến Chúa hết lòng, trong từng giây phút để con luôn chuẩn bị đón Chúa ngự đến. Amen.

 

THỨ TƯ: 29.11.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 21,12-19)

12 "Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy.13 Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.14 Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào.15 Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được.16 Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em.17 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.18 Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.19 Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.

 

1.Ghi nhớ:“Vì Danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét” (Lc 21,17).

2.Suy niệm: Là Kitô hữu, chúng ta nên loại bỏ ý nghĩ đi theo Đức Kitô để tìm sự dễ dãi, an toàn và vinh quang cho bản thân đời nầy. Vì ở đời này không có niềm vui và hạnh phúc nào bền bỉ ngoài Thiên Chúa. Nhưng nếu chọn Chúa, chúng ta phải hy sinh và chịu nhiều thiệt thòi, bị người đời nhạo báng, bắt bớ. Vì thế gian, ma quỷ và xác thịt là một trở ngại lớn cho việc sống theo Tin Mừng. Nên chúng ta đừng ngạc nhiên khi gặp khó khăn vì sống đời chứng nhân, mà hãy vui mừng vì được cộng tác vào việc làm sáng danh Chúa.

3.Sống Lời Chúa: Vui lòng chấp nhận những đau khổ trong cuộc sống hằng ngày mặc cho nó một ý nghĩa thiêng liêng.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa! Xin Chúa cho con biết quãng đại từ bỏ những mưu cầu lợi ích cho bản thân để tìm hạnh phúc cho tha nhân và làm sáng danh Thiên Chúa. Amen.

 

THỨ NĂM: 30.11.2017 Thánh Anrê Tông đồ (K)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 4,18-22)

18 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá.19 Người bảo các ông: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá."20 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

21 Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông.22 Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.

 

1.Ghi nhớ:“Các anh hãy theo Tôi, Tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức, hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.” (Mt 4,19).

2.Suy niệm: Lời Chúa hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu kêu gọi bốn tông đồ đầu tiên. Đặt bài Tin Mừng này trong ngày lễ mừng kính thánh Anrê Tông Đồ, Giáo Hội muốn chúng ta suy gẫm về ơn gọi và cuộc đời của thánh nhân. Thánh Anrê là một Tông đồ đầy nhiệt huyết, nên khi nghe lời mời gọi của Chúa Giêsu, ngài sẵn sàng đáp ứng không do dự và thắc mắc. Nét nổi bật nhất nơi thánh Anrê là ông hay giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác. Điều đó cho thấy ông là người có lòng khiêm tốn và quảng đại, không ích kỷ. Là môn đệ Chúa, theo gương thánh Anrê, chúng ta cũng hãy biết chia sẻ niềm tin và mang Chúa đến cho anh em.

3.Sống Lời Chúa: Sẵn sàng phục vụ Chúa dù trong âm thầm không ai biết.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa! Xin Chúa cho con có được tinh thần của thánh Anrê Tông đồ, để con sẵn sàng phục vụ Chúa trong khả năng hạn hẹp của mình. Amen.

 

THỨ SÁU : 01.12.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 21,29-33)

29 Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn: "Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. 30 Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi. 31 Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. 32 Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. 33 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.

 

1. Ghi nhớ: “Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu” (Lc 21,33).

2. Suy niệm: Qua dụ ngôn cây vả và các loại cây khác đâm chồi nẩy lộc là dấu hiệu tiên báo mùa hè sắp tới, Chúa Giêsu cho biết nếu có các điềm lạ xảy ra, là ta biết được Nước Thiên Chúa đã bắt đầu. Nhưng thực ra, qua dòng thời gian, mọi sự đều được biến đổi theo trật tự và đổi mới. Mỗi ngày là một sự đi tới: một nhân loại mới, một trời mới, một đất mới sẽ tới. Nước Thiên Chúa đang tới, mọi sự sẽ qua đi, và chỉ có Chúa và tình Chúa mới vững bền. Nếu trong đời sống mà chúng ta ý thức từng giây phút trôi qua đều là dấu chỉ của tình thương Chúa, thì chúng ta sẽ cảm thấy sung sướng đón nhận và ra sức thi hành ý Chúa bằng cuộc sống tốt đẹp hơn.

3. Sống Lời Chúa: Nhận ra ý Chúa để sống trọn vẹn giây phút hiện tại.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết đọc qua dấu chỉ thời gian, để khám phá ra thánh ý Chúa và sốt sắng thi hành. Amen.

 

THỨ BẢY: 02.12.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 21,34-36)

34 "Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, 35 vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. 36 Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người."

 

1.Ghi nhớ:“Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em” (Lc 21,34).

2.Suy niệm: Hình ảnh “chiếc lưới chụp xuống” chính là giờ chết bất ngờ của mỗi người, Chúa dạy ta phải sống tỉnh thức và sẳn sàng luôn. Con người sống giữa thế gian với đầy những thử thách và cạm bẫy. Vì thế, Chúa cảnh giác, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, là đừng nuông chiều theo những đam mê khoái lạc bất chính; “lo lắng sự đời”, là bị mê hoặc bởi vật chất, hưởng thụ, buông thả mà quên đi mọi nhu cầu tâm linh và những giá trị thật của cuộc sống. Không ai thoát được cái chết. Tỉnh thức và cầu nguyện, ta sẽ an tâm trước mọi biến cố, đặc biệt trong giờ chết.

3.Sống Lời Chúa: Cầu nguyện luôn để được thức tỉnh trong ơn Chúa.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết sống tỉnh thức và cầu nguyện luôn, nhờ đó, con sẽ vượt qua mọi cám dỗ của ma quỷ, mọi cạm bẫy thế gian, mọi đam mê xác thịt, và sẳn sàng an tâm chờ đón Chúa đến. Amen


Trở lại      In      Số lần xem: 2499
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  8
 Hôm nay:  575
 Hôm qua:  2365
 Tuần trước:  26545
 Tháng trước:  90412
 Tất cả:  10092300
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top