Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ THIÊN CHÚA BA NGÔI VÀ  CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO CON CHÚA /XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / BAN HÒA BÌNH CHO THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC BIẾT TÔN TRỌNG VÀ YÊU THƯƠNG NHAU / XIN CHÚA BIẾN ĐỔI LÒNG CON ,XIN THÁNH HÓA LOÀI NGƯỜI / ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG THẬT TỐT AMEN . (GIUSE LUCA)**R

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày Tuần 4 THƯỜNG NIÊN B 2018

CHÚA NHẬT IV TN: 28.01.2018

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Marco (Mc 1,21–28)

21 Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy.22 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.

23 Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên24 rằng: "Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa! "25 Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này! "26 Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta.27 Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh! "28 Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.

 

1.Ghi nhớ: “Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền” (Mc 1,22)

2. Suy niệm: Trải theo dòng lịch sử cứu độ, Thiên Chúa loan truyền Lời của Ngài qua miệng các tiên tri và được ghi lại trong các Sách Thánh. Dân Do Thái được nghe Lời Thiên Chúa qua miệng các ngôn sứ rồi được trình bày lại bởi các kinh sư của họ. Việc các kinh sư trình bày Lời Chúa không có niềm xác tín cũng là việc mà ta có thể giải thích được. Còn Chúa Giêsu Ngài chính là Thiên Chúa nên những lời Ngài giảng dạy có một niềm xác tín cao độ, có một sự khẳng định rõ ràng và đó chính là Lời từ miệng chính Thiên Chúa. Nên Lời dạy của Ngài có được uy quyền và sức mạnh.

Mỗi ngày chúng ta được đọc Lời Chúa, chúng ta có cảm nhận được sức mạnh của quyền năng Thiên Chúa qua Lời chúng ta đọc không? Chúng ta có cảm nhận được rằng đó là Lời Chúa muốn nói với ta trong ngày hôm nay không? 3. Sống Lời Chúa : Cảm nhận quyền năng của Lời Chúa qua từng trang Kinh Thánh mà ta đọc hằng ngày. 4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, Chúa đã thương để lại cho chúng con những Lời của chính Chúa. Xin cho chúng con khi đọc những Lời yêu thương của Chúa mà cảm nhận đuợc tình yêu và sức mạnh của Đấng đã yêu thương chúng con. Amen.

 

THỨ HAI: 29.01.2018

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 5,1-20)

1 Đức Giê-su và các môn đệ sang tới bờ bên kia Biển Hồ, vùng đất của dân Ghê-ra-sa.2 Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả, có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón Người.3 Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng đến cả xiềng xích.4 Thật vậy, nhiều lần anh bị gông cùm và bị xiềng xích, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích, và đập tan gông cùm. Và không ai có thể kiềm chế anh được.5 Suốt đêm ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, tru tréo và lấy đá đập vào mình.6 Thấy Đức Giê-su tự đàng xa, anh ta chạy đến bái lạy Người7 và kêu lớn tiếng rằng: "Lạy ông Giê-su, Con Thiên Chúa Tối Cao, chuyện tôi can gì đến ông? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi! "8 Thật vậy, Đức Giê-su đã bảo nó: "Thần ô uế kia, xuất khỏi người này! "9 Người hỏi nó: "Tên ngươi là gì? " Nó thưa: "Tên tôi là đạo binh, vì chúng tôi đông lắm."10 Nó khẩn khoản nài xin Người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy.11 Ở đó có một bầy heo rất đông đang ăn bên sườn núi.12 Đám thần ô uế nài xin Người rằng: "Xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia."13 Người cho phép. Chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo -chừng hai ngàn con- từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó.14 Các kẻ chăn heo bỏ chạy, loan tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra.15 Họ đến cùng Đức Giê-su và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo -chính người này đã bị đạo binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ.16 Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo.17 Bấy giờ họ lên tiếng nài xin Người rời khỏi vùng đất của họ.

18 Khi Người xuống thuyền, thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám nài xin cho được ở với Người.19 Nhưng Người không cho phép, Người bảo: "Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương anh như thế nào."20 Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền Thập Tỉnh tất cả những gì Đức Giê-su đã làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc.

 

1. Ghi nhớ: “Người cho phép. Chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo” (Mc 5,13).

2. Suy niệm: Trong khi đi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu bày tỏ sứ vụ cứu thế của Người bằng cách dùng uy quyền trục xuất ma quỷ để cứu chữa con người khỏi tội lỗi và sự chết. Ngày nay, qua Hội Thánh, Chúa Giêsu vẫn không ngừng cứu chữa những người tội lỗi, dẫn đưa những người lầm lạc trở về với chân lý Tin Mừng, bảo vệ chăm sóc những người đang sống trong ơn nghĩa Chúa. Tôi có biết đón nhận ơn Chúa qua việc sống Lời Chúa và lãnh nhận các bí tích không?

3. Sống Lời Chúa: Tin một mình Chúa. Không mê tín dị đoan.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, chỉ có Chúa là Chủ Tể trời đất. Con thờ lạy và xưng tụng Chúa muôn đời. Amen.

 

THỨ BA: 30.01.2018

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 5,21-43)

21 Khi ấy, Đức Giê-su xuống thuyền, sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ. 22 Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Đức Giê-su, ông ta sụp xuống dưới chân Người, 23 và khẩn khoản nài xin : “Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu chữa và được sống.” 24 Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn Người.

25 Có một bà kia bị băng huyết đã mười hai năm, 26 bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều, đến tán gia bại sản, mà bệnh vẫn không thuyên giảm, lại còn thêm nặng là khác. 27 Được nghe đồn về Đức Giê-su, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người, và sờ vào áo choàng của Người. 28 Vì bà tự nhủ : “Tôi mà sờ được vào áo choàng của Người thôi, là sẽ được cứu chữa.” 29 Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. 30 Ngay lúc đó, Đức Giê-su nhận thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra, Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi : “Ai đã sờ vào áo tôi ?” 31 Các môn đệ thưa : “Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy như thế mà Thầy còn hỏi : ‘Ai đã sờ vào tôi ?’” 32 Đức Giê-su ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. 33 Bà này sợ phát run lên, vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt Người, và nói hết sự thật với Người. 34 Người nói với bà ta : “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.”

35 Đức Giê-su còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo : “Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa ?” 36Nhưng Đức Giê-su nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường : “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi.” 37 Rồi Người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phê-rô, ông Gia-cô-bê và em ông này là ông Gio-an. 38 Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức Giê-su thấy cảnh ồn ào và người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ. 39 Người bước vào nhà và bảo họ : “Sao lại ồn ào và khóc lóc như vậy ? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy !” 40 Họ chế nhạo Người. Nhưng Người đuổi họ ra ngoài hết, rồi đưa cha mẹ đứa trẻ và những kẻ theo Người, cùng đi vào nơi nó đang nằm. 41 Người cầm lấy tay nó và nói : “Ta-li-tha kum”, có nghĩa là : “Này bé, Thầy truyền cho con : trỗi dậy đi !” 42 Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi. Và lập tức, người ta sửng sốt kinh ngạc. 43 Đức Giê-su nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ăn.

 

1. Ghi nhớ: Đức Giêsu liền bảo ông trưởng hội đường: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi” (Mc 5,36).

3. Suy niệm : Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy hai kiểu mẫu đức tin: Đức tin sáng suốt và mạnh mẽ của ông Giai-ia là trưởng hội đường và đức tin đơn sơ chất phác của người đàn bà bị bệnh loạn huyết. Điều quan trọng là cần phải tin vào Chúa và quyền năng của Người, chúng ta, những người yếu đuối tội lỗi, nhất là những ai đang xa lìa Chúa, mới mong được cứu chữa. Chúng ta không có quyền tuyệt vọng về chính mình, vì Thiên Chúa luôn quan tâm và tạo điều kiện để cứu vớt chúng ta.

3. Sống Lời Chúa: Chỉ có niềm tin và tình yêu mới chữa lành vết thương tâm hồn con người.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa có đủ mọi ơn, xin cho con biết không ngừng sẳn sàng đón nhận ơn Chúa giúp. Amen.

 

THỨ TƯ: 31.01.2018

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 6,1-6)

1 Khi ấy, Đức Giê-su trở về quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. 2 Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói : “Bởi đâu ông ta được như thế ? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao ? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì ? 3 Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a và là anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao ? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao ?” Và họ vấp ngã vì Người. 4 Đức Giê-su bảo họ : “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.” 5 Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó ; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. 6Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi Người đi các làng chung quanh mà giảng dạy.

 

1. Ghi nhớ: “Người lấy làm lạ vì họ không tin Người” (Mc 6,6).

2. Suy niệm: Đây là lần thứ hai Chúa Giêsu trở về quê hương Nazarét (lần thứ nhất Lc 4,16-30) cùng với các môn đệ, không chỉ để thăm thân nhân mà còn để thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng cho quê hương. Nhưng Chúa thất bại, vì đồng hương của Ngài không tin Ngài. Điều nầy cho thấy, một khi đã bỏ mọi sự mà theo Chúa, người tông đồ thật sự chỉ còn một chỗ dựa an toàn, có thể thông cảm, xẻ chia với tâm tư và công việc của mình là chính Chúa, Đấng tuyển chọn họ thi hành công việc của Ngài mà thôi.

3. Sống Lời Chúa: Đời sống người tín hữu cần biết tựa nương vào Chúa, khi vui cũng như lúc buồn.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, không có Chúa thì sẽ chẳng có thiên đàng trong tâm hồn bất cứ người nào. Xin cho con biết tựa nương vào Chúa. Amen.

 

THỨ NĂM 01/02/2018

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 6,7-13)

7 Khi ấy, Đức Giê-su gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. 8 Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy ; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng ; 9 được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. 10 Người bảo các ông : “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. 11 Còn nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi đất dưới chân để tỏ ý cảnh cáo họ.” 12 Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. 13 Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

 

1. Ghi nhớ:“Người gọi nhóm mười hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một”(Mc 6,7)

2. Suy niệm: Là người được Thiên Chúa sai đi thì trước tiên các tông đồ đã ở với Chúa, cùng chia sẻ những nếp sống và thao thức của Người. Đặc biệt là môn đệ của Chúa thì phải yêu thương giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh ,biết sống tình liên đới, hiệp nhất vì thế Thiên Chúa đã sai đi “từng hai người một”. Do đó, thời gian ở với Chúa là rất cần thiết qua những buổi đọc kinh . cầu nguyện . Hơn nữa, Chúa không đòi hỏi chúng ta phải là những người tài ba xuất chúng hay quyền cao chức trọng nhưng Ngài muốn mỗi người chúng phải biết ý thức về trách vụ của mình trong công việc truyền giáo và chúng ta cũng là những người được gọi làm tông đồ cho Chúa trong cánh đồng Hội Thánh ở trần gian.

3. Sống Lời Chúa: Hãy biết sống quảng đại, hy sinh và mau mắn đáp trả tiếng Chúa gọi trong công việc truyền giáo.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một tâm hồn rộng mơ biết hy sinh dám mạnh dạn dấn thân trong công việc truyền giáo của Hội Thánh ở trần gian này. Amen

 

 

THỨ SÁU 02/02/2018 Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca. (Lc 2,22-40)

22 Khi đã đủ thời gian, đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, 23 như đã chép trong Luật Chúa rằng : “Mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến, dành riêng cho Chúa”. 24 Ông bà cũng lên để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. 25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. 26 Ông đã được Thánh Thần linh báo là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. 27 Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy, 28 thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng :

29“Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. 30Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ 31Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: 32Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.” 33 Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những điều người ta nói về Người.34 Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi : “Cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. 35Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra.”
36 Lại cũng có một nữ ngôn sứ là bà An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, 37 rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa.38 Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.

39 Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về thành của mình là Na-da-rét, miền Ga-li-lê. 40 Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

 

1. Ghi nhớ:“Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các Ngài theo luật Mô-sê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa”. (Lc 2, 22)

2. Suy niệm: Trẻ Giêsu được cha và mẹ đem lên đền thánh theo luật Môi-sê đòi buộc. Và hai Ngài thật là mẫu gương tuân giữ lề luật. Các Ngài xem đó như là một bổn phận trong tình yêu. Nhưng ngày nay thật nhiều người trong chúng ta không chịu tuân giữ lề luật mà chỉ thích sống theo ý riêng mình, không sống theo ý Chúa, không chịu sống theo tinh thần Giáo Hội và nhiều khi còn phá bỏ chống đối người khác khi thấy họ tuân giữ. Điều đó làm cho chúng ta không thể lớn lên vì chúng ta không sống theo ý Chúa muốn. Muốn được Thiên Chúa yêu, mỗi ngày chúng ta cũng phải cặn kẽ chu toàn mọi lề luật theo bổn phận của mình để nhờ đó Chúa có thể sử dụng chúng ta theo chương trình của Ngài.

3.Sống Lời Chúa: Hãy sống theo ý Chúa và tuân phục những giáo huấn của Người.

4. Cầu nguyện : Xin cho con biết sống trung thực với phẩm giá của mình, và biết chu toàn lề luật trong tình yêu. Amen

 

THỨ BẢY 03/02/2018 Thánh A-ga-ri-ô, Giám mục

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 6,30-34)

30 Khi ấy, các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. 31 Người bảo các ông : “Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. 32 Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. 33 Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. 34 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.

 

1. Ghi nhớ:“Người bảo các ông: „chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 9, 58)

2. Suy niệm: Chúa luôn có cái nhìn quan tâm đến các tông đồ, Ngài thấy được sự mệt mỏi, thấy được nhu cầu của các ông... Từ đó nói lên một tinh thần trách nhiệm của những người lãnh đạo biết quan tâm tới cộng sự viên của mình, hay nói đúng hơn là của con người với nhau phải biết quan tâm đến anh em mình, biết quan tâm đến nhu cầu vật chất cũng như tinh thần đối với những người xung quanh ta. Cạnh đó thì chính mỗi người chúng ta cũng phải biết tự bồi dưỡng cho chính mình bằng cách tìm nơi yên tĩnh, thinh lặng để gặp gỡ Chúa, để đón nhận thêm sức sống của Chúa đó là một việc làm rất cần thiết

3.Sống Lời Chúa: Biết quan tâm đến nhu cầu của anh em và những người xung quanh.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con có một con tim luôn biết yêu thương, cảm thông, quan tâm đến nhu cầu của tất cả anh em con.Amen

 

 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 3163
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  30
 Hôm nay:  1732
 Hôm qua:  3572
 Tuần trước:  20629
 Tháng trước:  100998
 Tất cả:  11523743
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top