Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / LẠY CHÚA ,CON HOÀN TOÀN BẤT XỨNG / DÙ BAO NHIÊU NĂM CỐ SỬA ,NHƯNG CHƯA ĐƯỢC / XIN CHÚA CHO CON ĐƯỢC ĂN MÀY ƠN CỨU ĐỘ / AMEN . (GIUSE LUCA)**R

5 Phút Lời Chúa mỗi ngày - Tuần 5 Thường Niên A.2017

CHÚA NHẬT - 05. 02.2017 CHÚA NHẬT THỨ V TN

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mattheu (Mt 5,13–16)

13 "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

14 "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được.15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.

 

1.Ghi nhớ:“Chính anh em là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,13.14).

2.Suy niệm: Muối và ánh sáng là hai hình ảnh Chúa dùng để nói lên vai trò chứng tá của người kitô hữu giữa nhân loại. Là muối ướp cho mặn, chúng ta có bổn phận giữ cho môi trường sống không bị hư thối, băng hoại. Là ánh sáng chiếu soi u tối, chúng ta có bổn phận soi dẫn cho người chung quanh khỏi lầm lạc, biết đường trở về với Thiên Chúa; toả sáng Tin Mừng Chúa qua lối sống của mình. “Hữu xạ tự nhiên hương”. Đời sống tốt lành của người Kitô hữu ảnh hưởng đến những người khác. Cách sống tốt của mỗi người là bài giảng hay nhất. “Ngày nay người ta thích nghe các chứng nhân hơn các bậc thầy” (ĐGH Phaolô VI).

3.Sống Lời Chúa: Dấn thân trong các công tác xã hội; nhiệt thành phục vụ lợi ích chung.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, nếu con không thể là ngôi sao sáng thì xin được là ánh lửa non cao. Nếu không thể là ánh lửa non cao, thì xin cho con được làm ánh nến toả sáng trong gia đình ( theo L. Ellot). Amen.*

 

THỨ HAI - 06. 02.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 6,53-56)

53 Khi ấy, qua biển rồi, Đức Giê-su và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghen-nê-xa-rét và lên bờ. 54 Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giê-su. 55 Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. 56 Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người ; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.

 

1.Ghi nhớ:“Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt những kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ…” (Mc 6,56).

2.Suy niệm: Đoạn Tin mừng này cho thấy tính cách phổ quát của ơn cứu độ: Chúa ban ơn cho cả lương dân khi họ đến với Người để xin chữa bệnh. Sự hẹp hòi, ích kỷ và phân biệt không phải là tinh thần của Chúa Giêsu. Với tinh thần của Chúa Giêsu, người kitô hữu hãy rung động trước những đau khổ của anh em đồng loại. Vì chúng ta không đón nhận tình yêu của Chúa cho riêng mình, mà còn phải biết chia sẻ tình yêu đó cho người khác bằng sự quan tâm giúp đỡ, nhờ đó mà những khổ đau nơi các tâm hồn được xoa dịu và chữa lành.

3.Sống Lời Chúa: Thương giúp đỡ và chia sẻ với mọi người.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con trở nên cánh tay nối dài của Chúa, để mọi người có thể chạm đến tình thương và quyền năng của Chúa. Amen.*

 

THỨ BA - 07. 02.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 7,1-13)

1 Khi ấy, có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. 2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. 3 Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân : họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận ; 4 thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn ; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. 5 Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su : “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa ?” 6 Người trả lời họ: “Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng:

Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. 7Chúng có thờ phượng Ta thì cũng  ô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. 8 Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.” 9 Người còn nói : “Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa, để nắm giữ truyền thống của các ông. 10 Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng : ‘Ngươi hãy thờ cha kính mẹ’ và ‘kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử !’ 11 Còn các ông, các ông lại bảo : ‘Người nào nói với cha với mẹ rằng : những gì con có để giúp cha mẹ đều là ‘co-ban’ nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa’ rồi, 12 và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. 13 Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa !”

 

1.Ghi nhớ:“Thế là các ông lấy truyền thống của các ông mà truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ Lời Thiên Chúa” (Mc 7,13).

2.Suy niệm: Mặc dù tôn trọng lề luật, nhưng Chúa Giêsu cực lực phê phán lối sống đạo bề ngoài của người Pharisêu. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại đời sống đạo của mình, đừng để cho những thói quen tập tục giết chết tinh thần của Lời Chúa, đừng chăm chú cái bên ngoài mà quên cái bên trong là thanh tẩy tâm hồn, đừng cặn kẽ giữ luật mà thiếu bác ái với mọi người. Thiên Chúa không chê bỏ những việc đạo đức như đọc kinh, dâng lễ, cầu nguyện… nhưng những việc đó chỉ thật sự có giá trị, khi chúng phát xuất từ tấm lòng yêu mến chân thành.

3.Sống Lời Chúa: Tránh thói đạo đức bề ngoài, nhưng sống chân thành yêu thương.

4.Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn thật lòng với Chúa và với chính mình, để lo hoán cải sửa đổi bên trong hơn là chuộng hình thức bên ngoài. Amen.*

 

THỨ TƯ - 08. 02.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 7,14-23)

14 Khi ấy, Đức Giê-su gọi đám đông tới mà bảo : “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ : 15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được ; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. 16 Ai có tai nghe thì nghe !”

17 Khi Đức Giê-su đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi Người về dụ ngôn ấy. 18 Người nói với các ông : “Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao ? Anh em không hiểu sao ? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế, 19 bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài ?” Như vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. 20 Người nói : “Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. 21 Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu : tà dâm, trộm cắp, giết người, 22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. 23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”

 

1.Ghi nhớ:“Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được, nhưng chính từ cái con người xuất ra” (Mc 7,15).

2.Suy niệm: Mọi sự Chúa tạo dựng cho con người đều tốt đẹp, nhưng tội lỗi đã xâm nhập vào cõi lòng của con người, mới xuất ra cái xấu xa đê hèn. Chúa nói rõ: điều làm cho con người ra dơ bẩn không phải từ bên ngoài vào, nhưng là từ những ý định xấu xa bên trong. Chúa đã liệt kê mười hai thứ tội để minh chứng. Thử hỏi, đã bao lần chúng ta đến với Chúa trong bộ dạng sạch sẽ, bảnh bao, nhưng với một tâm hồn tật nguyền, chất đầy sự thâm độc và những thói hư tật xấu ? Hãy thanh tẩy tâm hồn trước, thì mọi sự mới trở nên thanh sạch.

3.Sống Lời Chúa: Hãy nhớ “xanh vỏ đỏ lòng”, còn hơn là “tốt mã rã đám”.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cất khỏi con cái vỏ của hình thức là vết xấu của tự ái, kiêu căng, ích kỷ hận thù… để quay về với bên trong tâm hồn là lòng yêu mến và sự thánh thiện. Amen.*

 

THỨ NĂM - 09. 02.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 7,24-30)

24 Khi ấy, Đức Giê-su đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. 25 Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người, liền vào sấp mình dưới chân Người. 26 Bà là người Hy-lạp, gốc Phê-ni-xi thuộc xứ Xy-ri. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà. 27 Người nói với bà : “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con.” 28 Bà ấy đáp : “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ nhỏ.” 29Người nói với bà : “Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi.” 30 Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường, và quỷ đã xuất khỏi.

 

1.Ghi nhớ:“Một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người liền sắp mình dưới chân Người” ( Mc 7,25).

2.Suy niệm: Thái độ của người đàn bà này, quả là thái độ của một người có đức tin khiêm tốn và mạnh mẽ. Khiêm tốn khi nhận mình là bất xứng, nên tin tưởng sụp lạy, van xin. Mạnh mẽ là không nản lòng dù bị khinh bỉ, chối từ. Như thế, người có đức tin đích thực là không bỏ cuộc ngay cả khi ơn Chúa còn ẩn giấu. Qua đức tin của người đàn bà này, chúng ta được khích lệ để luôn biết kiên trì và trung thành trong cầu nguyện.

3.Sống Lời Chúa: Cầu nguyện cho anh em lương dân vì họ cũng “được hưởng ơn cứu rỗi”.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, còn rất nhiều người chưa tin nhận Chúa. Xin cho con luôn trở nên dấu chỉ của tình thương Chúa, nhờ đó mà mọi người nhận ra Chúa là Đấng yêu thương. Amen.*

 

THỨ SÁU - 10. 02.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 7,31-37)

1 Khi ấy, Đức Giê-su bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. 32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. 33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. 34 Rồi Người ngước mắt lên trời, thở dài và nói : Ép-pha-tha, nghĩa là : hãy mở ra ! 35 Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. 36 Đức Giê-su cấm họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng cấm, họ càng đồn ra. 37 Họ hết sức kinh ngạc, và nói : “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả : ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”

 

1.Ghi nhớ: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”(Mc 7,37).

2.Suy niệm: Chúa không làm phép lạ theo ý muốn của con người, không làm theo đơn đặt hàng. Chúa không làm phép lạ để con người tin, nhưng Ngài ban đức tin để con người nhận ra các phép lạ. Khi thực hiện những phép lạ, trước hết Chúa muốn mang lại niềm hy vọng cơ bản của con người: được sức khoẻ, được chữa lành bệnh tật, đó là niềm hạnh phúc của cuộc sống. Đồng thời Chúa cũng tỏ ra chính Ngài cho chúng ta: Ngài là Đấng có quyền phép chữa lành mọi bệnh tật; là Đấng duy nhất cứu rỗi của nhân loại. Ngày nay, Chúa mời gọi từng người cộng tác với Chúa để cứu chữa mọi tật bệnh xác hồn của anh chị em.

3.Sống Lời Chúa: Mở rộng con tim và vòng tay với anh chị em đau khổ vì bệnh tật.

4.Cầu nguyện: Xin Chúa ban cho con lòng tin, để con có thể cảm nhận được muôn vàn phép lạ mà Chúa không ngừng thực hiện trong cuộc sống của con. Amen.*

 

THỨ BẢY - 11. 02.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 8,1-10)

1 Trong những ngày ấy, có rất đông dân chúng, và họ không có gì ăn, nên Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói : 2 “Thầy chạnh lòng thương dân chúng, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn ! 3 Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến.” 4 Các môn đệ thưa Người : “Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no ?” 5 Người hỏi các ông : “Anh em có mấy chiếc bánh ?” Các ông đáp : “Thưa có bảy chiếc.” 6 Người truyền cho họ ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho dân chúng. 7 Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn luôn cá nữa. 8 Dân chúng đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa : bảy giỏ !9 Số người ăn độ chừng bốn ngàn người. Người giải tán họ. 10 Lập tức, Đức Giê-su xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Đan-ma-nu-tha.

 

1.Ghi nhớ: “Thầy chạnh lòng thương dân chúng.” (Mc 8,2)

2.Suy niệm: Cháu thương các bạn nghèo”. “Bé Kin Kin gửi quà đến các bạn nghèo”. “Là sinh viên nghèo, nhưng cũng có thể ủng hộ một chút cho người nghèo”. “Mong Tết này nhà nào cũng có bánh chưng”. “Một chút tiền. Một chút tình”. “Sống là để yêu thương”. “Tôi ước mơ về một nước Việt không còn ai nghèo khó”... Đó là một vài thông điệp yêu thương, gửi kèm với mỗi thông điệp là 15 ngàn đồng, như những “chiếc bánh, con cá nhỏ” của hơn 448.000 tin nhắn (tương đương gần 7 tỉ đồng) dành cho người nghèo, trong chương trình “Nối vòng tay lớn”, tối 31/12/2006, đã góp phần làm nên “phép lạ” do lòng yêu thương giữa cuộc sống hôm nay. Sự kiện này nhắc nhớ chúng ta về phép lạ trong Tin Mừng hôm nay: do lòng chạnh thương, Chúa Giê-su đã biến bảy chiếc bánh và mấy con cá nhỏ của các môn đệ cho khoảng bốn ngàn người ăn no nê mà còn thừa được bảy giỏ đầy.

3.Sống Lời Chúa: Trong cuộc sống mỗi ngày, Thiên Chúa mời gọi chúng ta sống Mầu Nhiệm Thánh Thể là hy sinh, góp phần để cho cơm bánh được nhân lên chia sẻ cho mọi người.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã nuôi con mỗi ngày. Xin Chúa ban cho con quả tim biết xót thương trước những thiếu thốn của anh chị em.


Trở lại      In      Số lần xem: 1476
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  15
 Hôm nay:  3981
 Hôm qua:  2981
 Tuần trước:  19419
 Tháng trước:  92538
 Tất cả:  7067691
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top