Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày Tuần 5 THƯỜNG NIÊN B 2018

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN 04/02/2018

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Marco (Mc 1,29–39)

29 Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo.30 Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà.31 Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.

32 Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người.33 Cả thành xúm lại trước cửa.34 Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.

35 Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó.36 Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm.37 Khi gặp Người, các ông thưa: "Mọi người đang tìm Thầy đấy! "38 Người bảo các ông: "Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó."39 Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.

 

1. Ghi nhớ:“Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài” (Mc 1,31).

2. Suy niệm: Chúa Giêsu làm phép lạ không phải để tạo cho mình một uy thế, nhưng là để chứng tỏ tình thương của Ngài. Chúa cảm thông với những bệnh tật và đau khổ của con người. Chúa không xa tránh, nhưng đến gần để cứu chữa. Đáp lại tình thương Chúa, bà nhạc gia của Simon sau khi được chữa lành, bà lập tức chỗi dậy phục vụ Chúa và các tông đồ. Chúng ta có nhận ra biết bao ơn lành mà Chúa đã ban và đã thể hiện lòng biết ơn như thế nào? Để xứng đáng với ơn lành của Chúa, chúng ta hãy sống tâm tình biết ơn. Một bó hoa, một cây nến, một thánh lễ tạ ơn… đã đủ chưa?

3. Sống Lời Chúa: Dâng lên Chúa tâm tình biết ơn bằng những công việc phục vụ Giáo Hội và phục vụ con người.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho mỗi ngày trong đời sống con đều là một bắt chước, một lập lại về lòng nhân từ của Chúa đối với tha nhân. Amen.

 

THỨ HAI 05/02/2018

Thánh A-ga-ta, Trinh Nữ Tử đạo, lễ nhớ

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 6,53-56)

53 Khi ấy, qua biển rồi, Đức Giê-su và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghen-nê-xa-rét và lên bờ. 54 Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giê-su. 55 Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. 56 Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người ; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.

 

1. Ghi nhớ: “Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cán bệnh nhân đến đó”. (Mc 6,55)

2. Suy niệm: Trong xã hội thực dụng như ngày nay, rất nhiều người chỉ đi tìm kiếm những gì có lợi cho mình. Cũng thế sở dĩ người ta chạy đến với Chúa cũng vì họ cảm thấy người luôn cho họ cái gì đó. Nhưng đối với Thiên Chúa thì Ngài không quan tâm đến điều đó, Người luôn mở rộng vòng tay chờ đón, Người trao ban hết con người , hết thời giờ va hết quyền năng của Người cho họ. Hay nói cách khác Chúa Giêsu luôn là một con người quảng đại cho đi. Noi gương Người Thầy Chí Thánh hôm nay mỗi người chúng ta cần phải biết phải biết cho đi, biết hiến thân, biết trao ban không ngừng những gì mà nhu cầu của tha nhân cần đến.

3. Sống Lời Chúa: Sống bác ái yêu thương và phục vụ tha nhân bằng con tim quảng đại.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin mở lòng con để con biết cho đi mà không tính toán, biết phục vụ như chính Chúa đã từng phục vụ.Amen

 

THỨ BA 06/02/2018

Thánh Phao-lô Ma-ki và các bạn tử đạo, lễ nhớ

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 7,1-13)

1 Khi ấy, có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. 2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. 3 Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân : họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận ; 4 thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn ; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. 5 Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su : “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa ?” 6 Người trả lời họ: “Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng:
Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. 7Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.
8 Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.” 9 Người còn nói : “Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa, để nắm giữ truyền thống của các ông. 10 Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng : ‘Ngươi hãy thờ cha kính mẹ’ và ‘kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử !’ 11 Còn các ông, các ông lại bảo : ‘Người nào nói với cha với mẹ rằng : những gì con có để giúp cha mẹ đều là ‘co-ban’ nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa’ rồi, 12 và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. 13 Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa !”

 

1. Ghi nhớ: “Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm” (Mc 7, 8)

2. Suy niệm: Ông bà ta thường hay dạy con cái câu tục ngữ “Cái nết đánh chết cái đẹp” Những tục lệ hình thức bên ngoài chi là cái phụ, cái chính yêu là tâm hồn bên trong. Như những người biệt phái hôm nay họ chi chăm chú rửa tay bên ngoài mà không quan tâm tẩy rửa tâm hồn. Nhiều lúc chúng ta cũng sống như những biệt phái hôm nay mà chúng ta không hay đó là những việc đạo đức bên ngoài thì chúng ta nghiêm trang, đúng việc, đúng giờ, nhưng trong lòng thì lo ra chia trí thiếu niềm tin, cậy và mến vào Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Biết lựa chọn và và không bận tâm tới các tục lệ có thể gây cản trở vô ích.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con biết tẩy rửa tâm hồn qua việc sám hối mỗi ngày để con có thể thi hành những điều đẹp lòng Chúa.Amen

 

THỨ TƯ 07/02/2018

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 7,14-23)

14 Khi ấy, Đức Giê-su gọi đám đông tới mà bảo : “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ : 15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được ; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. 16 Ai có tai nghe thì nghe !”

17 Khi Đức Giê-su đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi Người về dụ ngôn ấy. 18 Người nói với các ông : “Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao ? Anh em không hiểu sao ? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế, 19 bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài ?” Như vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. 20 Người nói : “Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. 21 Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu : tà dâm, trộm cắp, giết người, 22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. 23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”

 

1. Ghi nhớ: “Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế”. (Mc 7, 15)

2. Suy niệm: Con người ta rất dễ bị lầm lẫn giữa cái chính yếu và thứ yếu; các kinh sư và biệt phái tỉ mỉ giữ luật rửa tay, lau chén trước khi ăn, vì cho rằng tay bẩn, chén bẩn làm cho con người ra ô uế, trong khi lại coi nhẹ cõi lòng, nơi chất chứa bao nhiêu tâm tình ghen tuông, thù ghét và đủ thứ toan tính phạm tội. Vì thế mỗi người chúng ta rất dễ bị rơi vào đời sống giả hình, vụ hình thức bên ngoài. Bởi vì điều Thiên Chúa đòi hỏi không phải là sự trong sạch có tính cách nghi thưc bề ngoài, nhưng là sự trong sạch của tâm hồn ,sự trong sạch của con tim.

3. Sống Lời Chúa: Chú ý đến tính chất của công việc hơn là hình thức bên ngoài.

4. Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn biết nhận ra điều Chúa cần nơi chúng con là sự thanh sạch tâm hồn hơn là sự thanh sạch thể xác. Amen

 

THỨ NĂM 08/02/2018

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 7,24-30)

24 Khi ấy, Đức Giê-su đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. 25 Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người, liền vào sấp mình dưới chân Người. 26 Bà là người Hy-lạp, gốc Phê-ni-xi thuộc xứ Xy-ri. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà. 27 Người nói với bà : “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con.” 28 Bà ấy đáp : “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ nhỏ.” 29Người nói với bà : “Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi.” 30 Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường, và quỷ đã xuất khỏi.

 

1. Ghi nhớ: “Thật vậy một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người liền vào sấp mình dưới chân Người”. (Mc 7,25)

2. Suy niệm: Khi chịu “sấp mình” dưới chân ai thì đó là một hình thức phủ phục khiêm tốn. Người đàn bà gốc dân ngoại hôm nay lại có thái độ như thế đối với Chúa Giê-su; bà có thái độ khiêm nhường nhìn nhận mình là người bất xứng trước mặt Thiên Chúa và mạnh mẽ không nản lòng khi bị từ chối lời xin. Cuối cùng thì bà cũng được Thiên Chúa nhậm lời. Vì thế, đức tin khiêm nhường và mạnh mẽ là rất cần thiết cho những ai muốn cầu xin Thiên Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Cầu nguyện liên lĩ với một đức tin khiêm tốn và mạnh mẽ.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con biết biết kết hợp hai điều kiện không thể thiếu trong cầu nguyện đó là phải có đức tin khiêm nhường và mạnh mẽ như người đàn bà hôm nay. Amen.

 

THỨ SÁU 09/02/18

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 7,31-37)

1 Khi ấy, Đức Giê-su bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. 32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. 33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. 34 Rồi Người ngước mắt lên trời, thở dài và nói : Ép-pha-tha, nghĩa là : hãy mở ra ! 35 Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. 36 Đức Giê-su cấm họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng cấm, họ càng đồn ra. 37 Họ hết sức kinh ngạc, và nói : “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả : ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”

 

1. Ghi nhớ: “Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu, và xin Người đặt tay trên anh” (Mc 7,32).

2. Suy niệm: Lời Chúa nói qua đoạn Tin Mừng này, mời gọi chúng ta ý thức hơn trong việc lắng nghe và đón nhận lới Chúa. Nhưng trong thực tế tuy không bị câm điếc về mặt thể xác nhưng chúng ta lại bị câm điếc về mặt tâm hồn. Dó đó, mỗi người chúng ta hãy mau mắn xin Thiên Chúa chữa khỏi bệnh điếc tâm hồn để sớm có thể nghe Lời Chúa và chữa bệnh câm tâm hồn để có thể tuyên xưng đức tin trong việc ca tụng và tôn vinh thiên Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Siêng nghe Lời Chúa và sống lời Chúa

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin hãy mở miệng và tai con để con có thể lắng nghe Lời Chúa và ca tụng Chúa mỗi ngày trong đời con. Amen.

 

THỨ BẢY 10/02/2018

Thánh Cô-lat-ti-ca, trinh nữ. Lễ nhớ

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 8,1-10)

1 Trong những ngày ấy, có rất đông dân chúng, và họ không có gì ăn, nên Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói : 2 “Thầy chạnh lòng thương dân chúng, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn ! 3 Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến.” 4 Các môn đệ thưa Người : “Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no ?” 5 Người hỏi các ông : “Anh em có mấy chiếc bánh ?” Các ông đáp : “Thưa có bảy chiếc.” 6 Người truyền cho họ ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho dân chúng. 7 Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn luôn cá nữa. 8 Dân chúng đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa : bảy giỏ !9 Số người ăn độ chừng bốn ngàn người. Người giải tán họ. 10 Lập tức, Đức Giê-su xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Đan-ma-nu-tha.

 

1. Ghi nhớ: “Các môn đệ thưa Người: Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no ?” (Mc 8,4)

2. Suy niệm: Các môn đệ là những người cộng tác với Chúa Giêsu để nuôi dưỡng đám đông, họ được Chúa sai đi hoạt động. Ở đây các tông đồ biết rõ những gì cần phải làm, nhưng họ thiếu phương tiện để làm: “nơi hoàng địa này lấy đâu ra bánh cho họ ăn!” Ngày nay cũng luôn gặp như vậy, chúng ta được Chúa mời gọi cộng tác, phải làm tất cả những gì hợp với khả năng và phương tiện mình có, còn lại Chúa Giêsu sẽ hoàn tất. Ta không được phép ăn không ngồi rồi, hay đòi hỏi đầu đủ phương tiện khi thi hành những công việc tông đồ, hoặc phục vụ những nhu cầu của anh em mình

3. Sống Lời Chúa: Hãy làm việc tông đồ trong mọi hoàn cảnh.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết kết hợp với Chúa và tận dụng hết khả năng của mình để phục vụ tha nhân như Chúa từng phục vụ. Amen.


Trở lại      In      Số lần xem: 5009
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  5
 Hôm nay:  158
 Hôm qua:  1834
 Tuần trước:  18164
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11385260
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top