Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / LẠY CHÚA ,CON HOÀN TOÀN BẤT XỨNG / DÙ BAO NHIÊU NĂM CỐ SỬA ,NHƯNG CHƯA ĐƯỢC / XIN CHÚA CHO CON ĐƯỢC ĂN MÀY ƠN CỨU ĐỘ / AMEN . (GIUSE LUCA)**R

5 Phút Lời Chúa mỗi ngày - Tuần 7 Thường Niên A.2017

CHÚA NHẬT - 19.02.2017

CHÚA NHẬT THỨ VII TN

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mattheu (Mt 5,38–48)

38 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng.39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài.41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm.42 Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.

43 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

 

1.Ghi nhớ: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em là Đấng Hoàn Thiện ” (Mt 5,48)

2. Suy niệm: Trong dân gian thường có câu “Hòn đá ném đi hòn chì ném lại” hay câu “Bánh sáp đi, bánh quy lại” để nói lên sự công bằng có qua có lại trong cách ứng sử của một con người. Nhưng Chúa Giêsu dạy các môn đệ của mình ứng xử khác: hãy yêu thương kẻ thù. Lý do nào phải yêu thương kẻ thù? Bởi vì tất cả là anh em con cùng một Cha trên trời. Vả lại, Chúa Giêsu lấy mẫu mực chính là tình yêu của Thiên Chúa chứ không lấy mẫu mực của một con người nào. Chúa Cha đã yêu thương thế gian cho dù thế gian có bạc nghĩa, vong ơn, có quên đi ân tình của Thiên Chúa thì Chúa vẫn một mực yêu thương và lấy tình thương mà che lấp những yếu đuối của con người. Là con của Chúa chúng ta hãy nên giống như Cha mình là chính Thiên Chúa, lẫy mẫu mực là Chúa mà đối xử với nhau. Trong Thiên Chúa chỉ có tình thân không có hận thù

3. Sống Lời Chúa : Sống yêu thương không thù hận.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hết tình yêu thương chúng con, dù bị bội bạc, dù bị quên ơn nhưng tình yêu Chúa muôn đời tồn tại. Xin cho chúng con được nên như Chúa biết yêu thương hết tình không ngoại trừ ai. Amen.

 

THỨ HAI - 20. 02.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Marco (Mc 9,14-29)

14 Khi Đức Giê-su và ba môn đệ trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông, và các kinh sư tranh luận với các ông.15 Thấy Đức Giê-su, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc. Họ chạy lại chào Người.16 Người hỏi các môn đệ: "Anh em tranh luận gì với họ thế? "17 Một người trong đám đông trả lời: "Thưa Thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng Thầy; cháu bị quỷ câm ám.18 Bất cứ ở đâu, hễ quỷ nhập vào là vật cháu xuống. Cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ Thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi."19 Người đáp: "Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin! Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho tôi."20 Người ta đem nó lại cho Người. Vừa thấy Người, quỷ liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi cả bọt mép.21 Người hỏi cha nó: "Cháu bị như thế từ bao lâu rồi? " Ông ấy đáp: "Thưa từ thuở bé.22 Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi."23 Đức Giê-su nói với ông ta: "Sao lại nói: nếu Thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với người tin."24Lập tức, cha đứa bé kêu lên: "Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi! "25 Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức Giê-su quát mắng tên quỷ: "Thần câm điếc kia, Ta truyền cho ngươi: ra khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa! "26 Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh, rồi ra khỏi. Đứa bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói: "Nó chết rồi! "27 Nhưng Đức Giê-su cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy, và nó đứng lên.28 Khi Người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người: "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? "29 Người đáp: "Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi."

 

1.Ghi nhớ: “Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi”. Đức Giêsu nói với ông ta: “Sao lại nói: nếu thầy có thể? Cái gì cũng có thể đối với người có lòng tin” (Mc 9,22-23).

2.Suy niệm: Lời nói khiển trách của Chúa Giêsu đối với người cha em bé, vừa có tác dụng đòi hỏi niềm tin vừa tỏ bày quyền năng của Chúa. Nhưng rồi Người đã thực hiện sự cứu chữa, điều này nói lên tình thương cứu độ của Chúa. Thiên Chúa thấu suốt những đau khổ đáng thương của chúng ta. Chỉ cần chúng ta tin vào Người thì người sẽ cứu giúp. Noi gương người cha trong đoạn Tin mừng này, chúng ta hãy mau chạy đến với Chúa khi cuộc sống gặp phải những cảnh khốn khó nguy nan.

3.Sống Lời Chúa: Với những khó khăn vướng mắc trong cuộc sống, tôi không chỉ dùng những phương thế tự nhiên để giải quyết mà còn nhờ ơn Chúa.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin nâng đỡ lòng tin yếu kém của con. Amen.

 

THỨ BA - 21. 02.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Marco (Mc 9,30-37)

30 Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết,31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại."32 Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.

33 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: "Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy? "34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả.35 Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người."36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói:37 "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy."

 

1.Ghi nhớ: Rồi Đức Giêsu ngồi xuống, gọi nhóm Mười Hai lại và nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người” (Mc 9,35).

2.Suy niệm: Trong cuộc sống có thể không biết bao nhiêu lần ta mang tâm trạng như các tông đồ: Ai là người lớn nhất? Ai sẽ là người lãnh đạo? Trả lời cho câu hỏi này thì không gì khác hơn là thể hiện cái tôi đầy tham vọng thống trị. Lời Chúa dạy hôm nay như một nghịch lý: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người”. Chúa Kitô đã là người phục vụ, và tất cả chúng ta cũng được kêu gọi để trở thành người phục vụ: phục vụ gia đình, phục vụ cộng đoàn và xã hội.

3.Sống Lời Chúa: Cố gắng sống khiêm nhường phục vụ, càng phục vụ càng giống Chúa Giêsu.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con loại bỏ những hành vi cạnh tranh, ganh tị, so bì, danh vọng và lợi lộc… Để con trở thành những người tôi tớ hết lòng phục vụ Chúa và anh em. Amen.

 

THỨ TƯ - 22. 02.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mattheu. (Mt 16,13-19)

13 Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai? "14 Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ."15 Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? "16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống."17 Đức Giê-su nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.

 

1.Ghi nhớ:“Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng đá, trên tảng đá nầy, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16,18).

2.Suy niệm: Thánh Phêrô và thánh Phaolô đều tử đạo tại Rôma: Phêrô tử đạo dưới thời hoàng đế Nêrô khoảng năm 64-67; Phalolô tử đạo năm 67. Gương sống của các ngài dạy ta: muốn làm tông đồ cho Chúa, không những phải biết thông thạo về giáo lý của Chúa mà còn phải xác tín về Chúa, để có thể truyền đạt về Chúa cách vững chắc. Hai thánh Tông đồ tuy khác nhau về tính tình, trình độ, khuynh hướng, nhưng cùng giống nhau ở chỗ: cả hai đều là Tông đồ, do một Đấng kêu gọi là Đức Giêsu, cùng chia sẻ một ưu tư là xây dựng Hội Thánh trần thế. Điều nầy giúp chúng ta cùng chung sức, mỗi người mỗi cách, góp phần xây dựng Hội Thánh Chúa.

3.Sống Lời Chúa: Nhìn nhận những yếu đuối của chúng ta, để trông cậy vào sức mạnh của ơn Chúa.

4.Cầu nguyện:Xin hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô cầu bàu cho các tín hữu biết tích cực góp phần xây dựng Hội Thánh trần gian và mở rộng Nước Chúa. Amen.

 

THỨ NĂM - 23. 02.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Marco (Mc 9,41-50)

41 "Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.

42 "Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.43 Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt.44 [ ]45 Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục.46 [ ]47Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục,48 nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.49 Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối.50 Muối là cái gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hoà thuận với nhau."

 

1.Ghi nhớ: “Ai làm cớ cho một trong kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn” (Mc 9,42).

2.Suy niệm: Những kẻ bé mọn đây là: trẻ em, người tân tòng, người nguội lạnh, yếu về giáo lý. Những hành vi, lời nói, việc làm của chúng ta, nếu là cớ gây cho họ bị sa sút về lòng đạo, kém đức tin và phạm tội, đều là những gương xấu đáng chịu hình phạt nặng nề như bị cột cối đá mà ném xuống biển. Điều này nhắc nhở chúng ta phải tránh những gương xấu và gia tăng những gương sáng, để nâng cao đức tin cho mọi người.

3.Sống Lời Chúa: Hãy tập một nhân đức cụ thể để sửa mình.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con là kitô hữu luôn sống xứng danh là con Chúa và anh em của tất cả mọi người. Amen.

 

THỨ SÁU - 24.02.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Marco (Mc 10,1-12)

1 Đức Giê-su bỏ nơi đó, đi tới miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan. Đông đảo dân chúng lại tuôn đến với Người. Và như thường lệ, Người lại dạy dỗ họ.2 Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng: "Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không? " Họ hỏi thế là để thử Người.3 Người đáp: " Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì? "4 Họ trả lời: "Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ."5 Đức Giê-su nói với họ: "Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông.6 Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ;7 vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình,8 và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt.9Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly."10 Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điều ấy.11Người nói: "Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình;12 và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình."

 

1.Ghi nhớ:“Sự gì Thiên Chúa phối hợp, loài người không được phân ly” (Mc 10, 9).

2.Suy niệm: Chúa Giêsu đã khẳng định tính cách bền vững của hôn nhân. Từ ban đầu, Thiên Chúa đã tạo dựng nên một nam một nữ và đã phối hợp thành một tổ ấm mà không gì có thể chia lìa. Chính sự trung tín trong tình yêu hôn nhân là động lực đảm bảo cho hạnh phúc gia đình. Nhưng đời sống hôn nhân không thể không có những”vấn đề”, và khi có những vấn đề bạn thường ứng phó như thế nào? Có nhớ chạy đến với Chúa để dâng cho Ngài những “vấn đề” ấy không?

3.Sống Lời Chúa: Hoà thuận yêu thương; trên thuận dưới hoà.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho mọi người luôn ý thức rằng: gia đình là trường học đầu tiên, nơi đó con người được học hai tiếng yêu thương. Amen.

 

THỨ BẢY - 25.02.2017

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Marco (Mc 10,13-16)

13 Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng.14 Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.15Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào."16 Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.

 

1.Ghi nhớ:“Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào” (Mc 10,15).

2.Suy niệm: Ngược lại với quan niệm khinh trẻ mà người lớn hay có, Chúa đã đề cao trẻ em như một kiểu mẫu trong việc đón nhận Nước Trời. Vậy thì đâu là cách trẻ em đón nhận? Đó chính là sự đơn sơ, trong sự đơn sơ ấy mà trẻ thơ đón nhận tất cả như một quyền lợi (vì chúng chưa làm được gì cả). Sự đơn sơ đó còn được ẩn chứa ý thức mình yếu kém và lệ thuộc. Vậy sống theo tinh thần trẻ thơ, Chúa muốn ta phải biết sẳn sàng đón nhận ân sủng và tình thương của Chúa.

3.Sống Lời Chúa: Yêu mến trẻ thơ và sống thơ trẻ.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thương soi sáng cho các cha mẹ được biết nhận ra tình yêu thương của Chúa ấp ủ trong các gia đình, để nhờ đó mà dẫn đưa con cái họ đến với Chúa. Amen.


Trở lại      In      Số lần xem: 1791
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  14
 Hôm nay:  3748
 Hôm qua:  2981
 Tuần trước:  19419
 Tháng trước:  92538
 Tất cả:  7067458
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top