Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / MÙA CHAY NĂM  A / CẢ THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG KHỐN KHỔ VỚI DỊCH COVID-19 / XIN CHÚA RA TAY CỨU GIÚP CHÚNG CON / XIN CHÚA GIÚP CHÚNG CON MAU SÁM HỐI QUAY VỀ (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / NGÀY THỨ NHẤT / NGÀY 12 JAN / TN A

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 NGÀY THỨ NHẤT TRONG TUẦN I / MÙA TN A   

      ĐỀ TÀI :   KHIÊM NHƯỜNG ĐỂ ĐƯỢC TÔN VINH.

II. TÔN VINH LỜI CHÚA:  LỄ CHÚA GIESUS CHỊU PHÉP RỬA 
 
PHÚC ÂM:  Mt 3, 13-17
"Chịu phép rửa xong, Đức Giêsu thấy Thần Khí Thiên Chúa đến ngự trên Người."
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheo:
 
13  Bấy giờ Đức Giêsu từ miền Galilê đến sông Giođan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. 14   Nhưng ông một mực can Người và nói: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!” 15  Nhưng Đức Giêsu trả lời: “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.” Bấy giờ ông Gioan mới chiều theo ý Người.
16  Khi Đức Giêsu vừa chịu phép rửa xong, Người lên khỏi nước. Lúc ấy các tầng trời mở ra; Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. 17  Và có tiếng từ trời phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.”
Đó là lời Chúa.
 
ĐỀ TÀI : KHIÊM NHƯỜNG ĐỂ ĐƯỢC TÔN VINH.
 
1. Đại ý bài Tin Mừng hôm nay là gì? Hôm nay Chúa khởi đầu cuộc sống công khai bằng việc từ Galilêa xuống Giudea. Trước tiên Chúa đến sông Giodan để xin Gioan làm phép rửa cho. Gioan biết Chúa Giêsu là ai nên ông không dám, nhưng sau khi biết đây là thánh ý Thiên Chúa nên Gioan đã vâng lời. Ngay khi Chúa chịu phép rửa thì Thánh Thần đã ngự xuống chứng giám, xác nhận Chúa Giêsu chính là Đấng Thiên Sai.
2. Vì sao Chúa Giêsu xin chịu phép rửa? Chúa đến xin Gioan làm phép rửa không phải vì Chúa là một người tội lỗi, nhưng cho dù Ngài là Thiên Chúa nhập thể , vì một khi đã là phàm nhân thì phải giữ luật Moisen / cho dù Chúa Giêsu là đấng thánh thiện tuyệt vời, là một con người không có tội, nhưng Chúa làm như thế là để nêu gương cho mọi người. Đồng thời Chúa cũng xác nhận cho mọi người biết: Gioan tẩy giả là một vị ngôn sứ. Hơn nữa Chúa Giêsu muốn chịu phép rửa là để Thiên Chúa Cha xác nhận sứ mệnh Thiên sai của Ngài ( Lc 7, 29-30).
3. Đức công chính mà Chúa Giêsu muốn nói tới là gì? Là giữ trọn lề luật, là chu toàn bổn phận. Chúa Giêsu chịu phép rửa là có ý thi hành ý muốn của Chúa Cha, đồng thời Chúa cũng thiết lập nền công chính mới qua việc kiện toàn cách sống theo luật Moisen (Mt 5, 17). Hôm nay Chúa chịu phép rửa là để đồng hóa mình với một tội nhân có lòng ăn năn hối cải qua phép rửa của Gioan. Là hình bóng sau này Chúa sẽ bị xét xử như một tội nhân trong cuộc tử nạn, cũng là hình bóng của bí tích rửa tội, để ai chịu phép rửa tội thì sẽ trở nên con cái của Thiên Chúa.
4. Ý nghĩa của việc tầng trời mở ra? Thiên Chúa được ví như người Cha lâu ngày không đoái hoài đến con cái cho nên các ngôn sứ đã dâng lời nguyện lên Thiên Chúa để xin Ngài nguôi cơn giận với dân Israel. Lời cầu xin năm xưa, nay đã ứng nghiệm nơi Đức Giêsu: Trời đất đã giao hòa với nhau (Cv 7, 56). Thiên Chúa luôn tiếp tục mạc khải tình thương với dân của Ngài (Ed 1, 1).
5. Ý nghĩa của việc bồ câu ngự xuống trên Người: Câu này nhắc lại thời nguyên thủy khi Thiên Chúa bắt đầu chương trình tạo dựng. Ở đây có ý mô tả một cuộc tạo dựng mới / thời nguyên thủy, bồ câu không được coi là hình ảnh của Thần Khí, mà hình dáng bồ câu chỉ là nhắc lại trong việc sáng tạo, Thần khí ban sự sống tương tự như bồ câu mẹ bay chập chờn nhẹ nhàng trên đàn con (St 1, 2). Thần Khí ngự trên Đức Giêsu như để xức dầu thiêng liêng tấn phong người là Đấng Thiên Sai (Is 11, 2), (Cv 10, 38).
 
6. Ý nghĩa từ lời chứng của Thiên Chúa Cha? Sau khi Chúa Giêsu vâng lời Thiên Chúa Cha đến chịu phép rửa tại sông Giodan, thì Chúa Cha đã chứng nhận và giới thiệu Ngài chính là con yêu dấu trước mặt mọi người hiện diện vào thời điểm đó. Trong Cựu Ước nhiều lần Thiên Chúa gọi Đấng Thiên Sai là con của Ngài , với dân Israel cũng vậy (TV 2, 7) và (Is 42, 1), (Hs 11, 1). Qua câu nầy tác giả cho ta thấy Đức Giêsu chính là Đấng Thiên Sai, là con của Thiên Chúa.
7. Tại sao Đức Giêsu lại vâng lời? Lúc đầu Gioan ngại không dám làm phép rửa vì ông thấy Chúa Giêsu là Đấng mà ông đã từng loan báo rằng Ngài sắp đến và ông không đáng cởi quai dép cho Ngài. Ngài là vị thẩm phán uy quyền sẽ làm phép rửa cho mọi người trong Thánh thần và lửa. Tuy nhiên sau khi Chúa Giêsu nói cho ông biết: Cứ làm phép rửa theo thánh ý của Thiên Chúa: Bây giờ cứ như thế đã, vì chúng ta làm như vậy là để giữ trọn đức công chính. Công chính ở đây là chu toàn theo luật Chúa dạy.
8. Thái độ hoàn toàn vâng phục được Chúa Giesus thể hiện như thế nào? Ngài tuy là Thiên Chúa, vẫn hạ mình vâng phục thánh ý Thiên Chúa, đến nỗi Ngài bằng lòng chịu chết và chết trên thập tự giá, điều nầy được thể hiện khi Chúa Giêsu chịu dìm mình trong dòng sông để tỏ lòng vâng phục thánh ý Chúa Cha. Nhờ đó Ngài đã được tôn vinh và ban tặng một danh hiệu vượt trên muôn ngàn danh hiệu, để khi nghe danh thánh Chúa Giêsu, tất cả mọi nơi, mọi người, mọi vật đều phải bái quỳ để tôn vinh Thiên Chúa Cha và tuyên xưng rằng: Đức Giêsu Kitô là Chúa (Pl 2, 9-11).
9. Nghĩa cử vâng lời nói lên điều gì? Chính lúc Chúa Giêsu tự hạ, cũng là lúc Ngài được Chúa Cha tôn vinh, vừa chịu phép rửa xong thì các tầng trời mở ra. Bấy giờ Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như hình chim bồ câu và ngự trên Ngài. Lúc xưa trinh Nữ thụ thai là do quyền năng Chúa Thánh Thần, thì nay Chúa Giêsu cũng nhận được tác động của Thánh Thần để bắt đầu sứ vụ thiên sai. Với cuộc thần hiện nầy, Chúa Cha đã xức dầu tấn phong Đức Giêsu, người tôi trung của Thiên Chúa sẽ làm Đấng Thiên Sai.
10. Lý do để Chúa Cha hài lòng là gì? Chúa Giêsu đã xếp chung hàng với các tội nhân có lòng sám hối / mà Chúa còn gần gũi để nâng đỡ, an ủi các tội nhân để họ hoán cải, từ bỏ nếp sống tội lỗi. Làm vậy là Chúa Giê-su đã mở ra con đường về trời cho tất cả chúng ta.
 
11. Nhờ đâu Chúa Giêsu chiến thắng ma quỷ? Nhờ tuân theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần khi đi làm nhiệm vụ truyền giáo trong suốt 3 năm. Nhờ đó Chúa đã chiến thắng các cơn cám dỗ của ma quỷ và luôn kết hợp mật thiết với Chúa Cha, bằng một lôi sống hiếu thảo và đẹp lòng Cha. Cuối cùng Chúa đã chịu chết để đền thay cho nhân loại.
12. Ta nên học gì ở Chúa Giêsu? Hãy nói ít, nghe nhiều, không khoe khoang thành tích, không nói xấu người vắng mặt / sẵn sàng xin lỗi khi phạm lỗi, kịp thời khen thưởng người cộng tác để động viên họ, can đảm bênh vực người yếu đuối và những kẻ bị đàn áp, bị bóc lột.
13. Thế nào là thái độ khiêm nhường? Siêng năng dâng lời cảm tạ muôn hồng ân mà Thiên Chúa đã ban, và biết cảm ơn những ai đã làm ơn cho mình / phải có thái độ hiền hòa, nhẫn nhịn tha nhân. Biết làm chủ tính nóng giận, không mắng chửi người dưới, biết dĩ hòa vi quý, không bé xé ra to, chuyện không đáng thì không làm ầm ĩ / sẵn sàng đến với tha nhân, biết từ bỏ ý riêng, làm theo ý Chúa muốn = là ý của bề trên, là ý của tập thể. 
14. Thế nào là ứng xử khiêm nhường? Vâng lời cha mẹ, vâng lời cấp trên, không đổ lỗi cho người khác, kiên nhẫn lắng nghe lời góp ý. Phục vụ tha nhân vô vị lợi. Xin ơn khôn ngoan để tránh bị lợi dụng, không nên chà đạp, ức hiếp người cô thế, không đổ lỗi cho ai khi bị thất bại. Nhận trách nhiệm và nhận ra công sức của tập thể và hãy khiêm tốn như ý Chúa dạy: Con chỉ là đầy tớ vô dụng, con chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.
 
Cầu nguyện: Xin cho con biết khiêm tốn nhận lỗi chứ không tìm cách đổ lỗi cho tha nhân. Amen. **R
 
KẺ BẤT XỨNG  / GIUSE LUCA / KINH THÁNH EMMAUS
 

Trở lại      In      Số lần xem: 46
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  16
 Hôm nay:  2311
 Hôm qua:  3156
 Tuần trước:  25700
 Tháng trước:  89580
 Tất cả:  6516298
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- ĐDCộngĐoànKinhThánhEmmaus/Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top