Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / LẠY CHÚA ,CON HOÀN TOÀN BẤT XỨNG / DÙ BAO NHIÊU NĂM CỐ SỬA ,NHƯNG CHƯA ĐƯỢC / XIN CHÚA CHO CON ĐƯỢC ĂN MÀY ƠN CỨU ĐỘ / AMEN . (GIUSE LUCA)**R

CHIA SẺ LỜI CHÚA HẰNG NGÀY / THỨ NHẤT / NGÀY 08 DEC / MV A

CHIA SẺ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 

 NGÀY THỨ NHẤT : TRONG TUẦN  II  MV A   

      ĐỀ TÀI :  LỜI CẢNH BÁO CỦA GIOAN TẨY GIẢ.

CHÚA NHẬT II  MÙA VỌNG A

PHÚC ÂM:  Mt 3, 1-12

"Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần".
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheo:
  1 Hồi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: 2 "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần." 3 Ông chính là người đã được ngôn sứ I-sai-a nói tới: Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.
4 Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn. 5 Bấy giờ, người ta từ Giê-ru-sa-lem và khắp miền Giu-đê, cùng khắp vùng ven sông Gio-đan, kéo đến với ông. 6 Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan. 7 Thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-sêu và phái Xa-đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: "Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? 8 Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. 9 Đừng tưởng có thể bảo mình rằng: "Chúng ta đã có tổ phụ Áp-ra-ham." Vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Áp-ra-ham. 10 Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. 11 Phần Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh bằng Thánh Thần và bằng lửa. 12 Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi."
Đó là lời Chúa.
 
ĐỀ TÀI : LỜI CẢNH BÁO CỦA GIOAN TẨY GIẢ.
 
1. Đại ý bài Phúc âm hôm nay là gì? Tin Mừng hôm nay muốn giới thiệu về sứ vụ của Gioan tiền hô. Ông tự giới thiệu mình là tiếng kêu trong hoang địa, kêu gọi mọi người hãy sẵn sàng đón Chúa đến / ông dùng chính đời sống khổ hạnh của mình để minh chứng cho lời rao giảng của mình là thật và kêu gọi mọi người hãy tỏ lòng sám hối qua phép rửa của ông tại sông Giodan để đón nhận Đấng Thiên Sai đang đến.
2. Ai là người khám phá ra Đấng Thiên Sai? Có 2 người, một là Thánh Giuse và người thứ hai là Gioan Tẩy Giả. Giuse thì được Thiên Thần Chúa báo trong giấc mơ rằng: Đức Giêsu là con cháu vua Đavit, sẽ là Con Thiên Chúa, là Đấng Thiên Sai, còn Gioan tẩy giả thì được nghe tiếng từ trời cho biết Đức Giêsu là Con Thiên Chúa.
3. Nhiệm vụ của hai vị nầy là gì? Vị đầu là Thánh Giuse, ông có bổn phận đảm nhận nhiệm vụ đưa Đức Giêsu vào trong dòng dõi vua Đavit / còn Gioan tẩy giả chính là khí cụ để Thiên Chúa Cha tấn phong Đức Giêsu làm Đấng Messia ngay tại bờ sông Giodan trong phép rửa. Qua việc làm của Giuse, kéo theo cuộc bách hại đầu tiên của vua Hêrôđê còn Gioan Tẩy Giả sau lễ tấn phong Đức Messia, đã kéo theo những đợt tấn công của Satan sau nầy.
4. Nhiệm vụ của hai vị ngôn sứ là gì? Gioan là vị ngôn sứ thời cuối của Cựu Ước, Gioan giới thiệu Đức Giêsu là Đấng cứu thế / còn Đức Giêsu là Đấng thực hiện chương trình cứu thế của Chúa Cha. Cả hai đều có thời gian ẩn mình trong hoang địa / cùng xuất hiện loan báo Nước Trời và cùng kêu gọi sự hoán cải / cùng làm phép rửa. Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn Chúa Giêsu thì làm phép rửa bằng Thánh Thần. Chỉ có điều Gioan chỉ là vị tiền hô, còn Đức Giêsu chính là Chiên Thiên Chúa nên Đức Giêsu mạnh thế hơn / cho nên Gioan không xứng đáng xách dép, càng không xứng đáng để làm phép rửa cho Chúa Giesus .
5. Hoang địa là nơi nào? Hoang địa thường là một thung lũng hoang vu, hoang địa còn là nơi lý tưởng để con người gặp gỡ Thiên Chúa. Trong hoang địa Thiên Chúa đã nói với Moisen (Xh 3), nói với dân Israel (Xh 19), nói với ngôn sứ Elia (1Vua 19).
6. Công việc của tiền hô là gì? Tiền Hô theo kinh thánh là rao giảng, loan báo. Tân Ước đã lập lại 61 lần để chỉ công việc loan báo tin mừng / những người thực thi việc nầy chính là Gioan tẩy giả, là Đức Giêsu, là các tông đồ. Mục đích của việc này luôn là tin mừng Nước Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người.
 
7. Hối cải mang ý nghĩa gì? Hối cải là suy nghĩ lại, suy nghĩ sau đó, thay đổi tư duy, hối tiếc, hối hận, hoán cải. Chuyển đổi từ tình trạng xấu sang tình trạng tốt hơn. Tức là thay đổi lối sống tốt hơn, loại bỏ lối sống tiêu cực. Từ bỏ con đường tội lỗi, quay về với Thiên Chúa.
8. Ai hô trong hoang địa? Các văn bản Cựu Ước đều không xác định ai là người hô, có thể là một Thiên Thần, nhưng ở bản 70 thì cho rằng Gioan Tẩy Giả là người hô, và người được ám chỉ là Đức Giêsu. 
9. Áo lông lạc đà, dây da thú, thức ăn là mật ong rừng và châu chấu, ta nên hiểu thế nào? Áo lông lạc đà không phải là da lạc đà mà chỉ là lông lạc đà kết lại. Thắt lưng không phải như thắt lưng của người Tây phương, nhưng là một thứ như các ruột tượng ở ta / châu chấu khô, hoặc rang với muối ăn với dấm và mật ong rừng. Thật ra châu chấu phơi khô chỉ là thức ăn của người nghèo, còn mật ong thì Gioan làm gì có nhiều để mà ăn. Những thứ này không phải là đặc sản như ta nghĩ, nhưng chỉ là ăn cho đỡ đói / bữa đói, bữa no của các vị tu rừng, kiểu mô tả nầy để chỉ các vị ngôn sứ. Ví dụ như Elia, điều này mặc nhiên nói ra rằng Gioan là một ngôn sứ vì ông có đời sống giống như một vị ngôn sứ.
10. Pharisêu và Sadoc đến chịu phép rửa, ta hiểu sao? Câu văn nầy có thể là không có nghĩa như vậy / chỉ là họ đến nơi có ban phép rửa, bởi vì họ không tin vào Gioan nên cũng không chấp nhận phép rửa của ông. Có thể là họ đến để điều tra và về báo cáo lại. Chúng ta thấy Gioan đã quở trách họ: Ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ...? Cũng có thể họ đến chịu phép rửa dù rằng lòng họ không tin.
11. Phái Pharisêu xuất phát từ thời nào? Pharisêu có nghĩa là sống tách biệt, phái nầy phát sinh vào thời dòng họ Macabê (1 Mcb 2, 42). Sử gia cho biết vào thời đó, họ có khoảng 6.000 thành viên, trong đó có vài tư tế, còn đa số chỉ là giáo dân, được chiêu mộ trong số các kinh sư và tiến sĩ luật. Họ là những người trung thành với lề luật và truyền thống. Họ nhận từ miệng các tiền nhân và tồn tại tới thời Chúa Giêsu. Họ bảo vệ quyền tự quyết của dân tộc Do Thái và tỏ ra dè dặt trong quan hệ với Roma.
12. Phái Sadoc là những ai? Họ là hậu duệ của thượng tế Sadoc, thời vua Salomon (1Vua 2, 35). Đây là phái chính các tư tế vì quy tụ toàn những gia đình giàu có, họ chấp nhận tập tục Hy Lạp và thích nghi với nền đô hộ của Roma. Họ chỉ nhìn nhận có bộ ngũ thư, không tin vào khẩu truyền, không tin sự sống lại, không tin có các Thiên Thần và sự quan phòng của thiên Chúa
 
13. Ý nghĩa của chữ nòi rắn độc: Những kẻ có sự khôn khéo của Satan, còn có nghĩa là sự gian tà xấu xa / vì rắn giết người bằng nọc độc. Sau này hình ảnh con rắn được kết nối với Sadan. Gioan mắng như vậy là đi ngược lại sự tự hào của họ và về bản thân họ.
14. Cơn thịnh nộ phát sinh từ đâu? Cơn thịnh nộ của Thiên Chúa được tỏ rõ ra trong ngày Đức Chúa đến / các ngôn sứ đều khẳng định: Cơn giận nầy sẽ giáng xuống những kẻ tội lỗi mà ngoan cố / và sau nầy, ám chỉ những kẻ chuyên áp bức dân Chúa. Như thế họ đã lái từ tư tưởng đạo giáo sang lãnh vực chính trị khi nói về Đấng Messia.
15. Những hòn đá....theo tiếng Aram: Chữ hòn đá và chữ con cháu , khi phát âm thì gần giống nhau.
16. Quăng vào lửa...ám chỉ hình phạt của Thiên Chúa.
17. Trong Thánh Thần và lửa.... ám chỉ như phương tiện dùng để thanh luyện, dùng để biện phân hoặc tách biệt ra / để xét xử, ta có thể hiểu Thánh Thần sẽ tẩy luyện như lửa. Như vậy cơn thịnh nộ của Thiên Chúa như thứ lửa không hề tắt, cũng có nghĩa là sự tội lỗi xấu xa khi đối diện với sự thánh thiện của Thiên Chúa thì tội lỗi xấu xa sẽ bị tiêu diệt.
18. Bài Tin Mừng muốn diễn tả điều gì? Ở đây hoang địa như một sân khấu có Gioan tẩy Giả xuất hiện / và đây là thời kỳ hồng ân khi dân Israel tiến vào đất hứa / ông xuất hiện và rao giảng về Đấng Messia với dáng vẻ của một ngôn sứ. Y phục ông giống với ngôn sứ Elia. Vị ngôn sứ mà dân Do Thái chờ đợi đến để khai mạc thời thiên sai. Vì họ tin rằng Elia chưa chết thật. Nên ông sẽ tái xuất hiện và giới thiệu Đấng Messia cho thế giới. Nhưng Matthe-o lại cho biết Elia tái xuất chính là Gioan Tẩy Giả và Gioan đã loan báo sứ điệp : Hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần.
 
19. Nước Trời ở đây nghĩa là gì ? Gioan không diễn tả về Nước Trời. Nhưng chúng ta biết rằng nỗi niềm của dân Do Thái chờ mong là đã quá lâu họ luôn bị những ông vua bất trung cai trị / giờ họ nghĩ Thiên Chúa sẽ nhân cơ hội này mà thay đổi. Nay có người đến bảo rằng : Thế giới cũ sắp chấm dứt, một thế giới mới sẽ xuất hiện. Sự buồn phiền khổ đau chết chóc sẽ qua đi. Đấng Messia sẽ tiêu diệt mọi kẻ áp bức và thiết lập một vương quốc mới. Trong đó Thiên Chúa sẽ trực tiếp cai quản, và dân chúng sẽ làm theo bất cứ đòi hỏi nào ,để sau đó được vào trong vương quốc ấy.
20. Dân chúng từ khắp mọi miền kéo đến: Hình ảnh này có vẻ phóng đại. Tuy chỉ đúng một phần. Bởi vì vào thời điểm hỗn loạn như thế này, thì một ngôn sứ xuất hiện sẽ bảo đảm thành công. Cách làm của Gioan hoàn toàn phù hợp trong hoàn cảnh này. Vì phép rửa của ông mang tính cách hoán cải luân lý. Là điều cốt yếu phù hợp với giáo huấn Cựu Ước / lại đặt vào viễn tượng Nước Chúa đang đến gần / là một dấu chỉ mang hình thức tha tội. Tuy nó không thể tha tội.
21. Ý nghĩa từ lời rao giảng của Gioan ? Nó mang ý nghĩa đe dọa hơn là lời an ủi / còn mang một chút ý nghĩa châm biếm. Hơn nữa rõ ràng là lời đe dọa này vì ngày phán xét, ngày Thiên Chúa nổi cơn , đã đến gần . (Am 5,18-20. (Mk 4,6-7).
22. Vì sao đám biệt phái lại đến nhận phép rửa ? Có lẽ họ đến nhận dù lòng họ không tin, nhưng bản thân họ cũng sợ. Họ bị gọi bằng nòi rắn độc, bị cho là những đứa con thoái hóa, những cây không sinh trái. Trước đây không ngôn sứ nào nói nặng như thế cả / vì Thiên Chúa đang nổi cơn thịnh nộ trên mọi kẻ tội lỗi. Cho nên mọi người đều phải hối cải và nhận phép rửa. Sau này lời kêu gọi đe dọa này còn được Chúa Giê-su thêm vào hình ảnh như cái rìu và lửa, sàng sảy lúa. Gioan đã thách thức đám người kêu ngạo này nên đã thách thức họ : Ai đã chỉ cho các anh…/
23. Muốn thoát án phạt họ phải làm sao ? Lúc này Gioan mới khích lệ, dù trước đây lời nói của ông đầy đe dọa. Để tránh cơn thịnh nộ, các anh chỉ còn một con đường duy nhất : Là phải hoán cải, phải có hành động chứng thực lời mình nói, bằng những việc làm tốt lành. Phải thay đổi tích cực / là phải sinh quả . Người Do Thái ỷ lại vì họ cho rằng mình là con cháu Abraham, sẽ đương nhiên được cứu độ chứ không phải chịu phạt. Chính vì có tư tưởng ỷ y nầy mà họ đã có đời sống buông thả và tự mãn.
24. Kết luận bài Phúc Âm là gì ? Gioan khẳng định rằng cứ ỷ lại thì không có gì bảo đảm cả. Nhưng đã làm con cháu thì phải trung thành tuân giữ giáo huấn của Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa có thể tiêu diệt đám con cháu Abraham tội lỗi và sau đó Ngài tạo dựng một đám con cháu mới của Abraham từ những hòn đá. Cho nên nếu dân Israel là một cây / nếu không sinh hoa quả tốt lành thì sớm muộn gì cũng sẽ bị chặt đi và quăng vào lửa. Ngài có thể hủy diệt cái cũ và tạo ra cái mới tốt đẹp hơn.  Hãy liệu hồn **R
 
KẺ BẤT XỨNG  / GIUSE LUCA / KINH THÁNH EMMAUS
 

Trở lại      In      Số lần xem: 168
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  7
 Hôm nay:  1855
 Hôm qua:  2989
 Tuần trước:  25037
 Tháng trước:  81487
 Tất cả:  6913646
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top