Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / LẠY CHÚA ,CON HOÀN TOÀN BẤT XỨNG / DÙ BAO NHIÊU NĂM CỐ SỬA ,NHƯNG CHƯA ĐƯỢC / XIN CHÚA CHO CON ĐƯỢC ĂN MÀY ƠN CỨU ĐỘ / AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Chia sẻ Lời Chúa Tuần 26 (TN A)

Thứ hai, 29/09/2014

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 1,47-51)

Đề tài: Dấu chỉ tình yêu cho con người

47 Khi ấy, Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” 48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi ?” Đức Giê-su trả lời : “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” 49 Ông Na-tha-na-en nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en !” 50 Đức Giê-su đáp: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin ! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” 51 Người lại nói: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”

Bài chia sẻ của Yuse Luca: (nhóm kinh thánh Emmaus .)

1/ Thánh Kinh nhiều lần nói đến các Thiên Thần. Hôm nay Chúa Yesus lại xác quyết về sự kiện hiện hữu của các Thiên Thần, đây cũng là một phần quan trọng gắn liền với mầu nhiệm Thiên Chúa.

2/ Mầu nhiệm về các Thiên Thần giúp chúng ta cảm nghiệm sâu xa hơn về tình yêu Thiên Chúa. Sự hiện diện của các Thiên Thần nhắc nhở về sự quan phòng của Thiên Chúa trong cuộc đời. Thiên Chúa luôn yêu thương mỗi người bằng cách dùng các Thiên Thần hướng dẫn chúng ta trong từng bước đi của cuộc đời.

3/ Sách nói về các Thiên Thần là những loại sách bán rất chạy tại Mỹ, vì ngày càng có nhiều người tin vào sự hiện diện và che chở của các Ngài trong cuộc sống con người. Tạp chí Times thăm dò: Có 69% dân Mỹ tin có Thiên Thần, một cuộc thăm dò của viện Kemdor trước đó cũng cho thấy 75% dân Mỹ tin có Thiên Thần.

4/ Có 3 Tổng lãnh Thiên Thần mà Thánh Kinh thường nhắc đến: Đó là Mica-e, Gabiri-e và Rafa-e, các Ngài là những người bạn thân thiết của chúng ta.

5/ Tổng lãnh Micae có nghĩa là: Ai bằng Thiên Chúa, Ngài là người bạn luôn có mặt ở cạnh chúng ta để giúp chung ta chiến đấu chống lại sự dữ. Kinh Thánh nói đến Thiên Thần Mica-e trong việc Ngài trung thành với Thiên Chúa chống lại Luxiphe và lũ bất trung phản nghịch. Kính Thánh cũng thuật lại vai trò của Mica-e trong việc giữ gìn và khích lệ dân Do Thái trong thời gian lưu đày.

6/ Truyền thống Công giáo tin tưởng Thiên Thần Mica-e đặc biệt bảo vệ Mình Thánh Chúa, bảo vệ Đức Giáo Hoàng và Giáo Hội. Ngài luôn hiện diện bên những người đang hấp hỗi để trợ giúp họ trong trận chiến cuối cùng chống lại ma quỷ, đưa các Linh hồn ấy đến trước tòa Chúa.

7/ Tổng lãnh Thiên Thần Gabiri-e: Có nghĩa là sức mạnh của Thiên Chúa, Ngài luôn có mặt bên cạnh chúng ta để loan báo tin vui của Thiên Chúa. Trong chương 8 của sách Daniel cho thấy Gabiri-e đóng vai trò người mang tin vui.

8/ Trong Tân Ước, chúng ta thấy Gabiri-e được sai đến để báo tin vui cho ông Dacari-a về sự thụ thai huyền diệu của vợ ông, rồi nhất là việc Gabiri-e báo tin vui cho Đức Mẹ Maria đã được tuyển chọn để trở thành Mẹ của con Thiên Chúa.

9/ Sau hết, tổng lãnh Thiên Thần Rafa-e: Có nghĩa là Thiên Chúa chữa trị, Ngài là bạn, luôn giữ gìn từng đường đi nước bước của chúng ta trong suốt cuộc hành trình Đức tin.

10/ Theo lời Ngài tự giới thiệu với ông Tobia, thì Ngài là một trong bảy Thiên Thần luôn đứng hầu cận bên ngai Thiên Chúa, chính Ngài được sai đến để giúp đỡ cho gia đình Tobi-a trong cơn hoạn nạn và thưởng công cho ông vì các hoạt động bác ái, vị tha.

11/ Tin Mừng thuật lại một hoạt động khác của Thiên thần Rafa-e có liên quan tới công tác chữa bệnh.  Đó là khoảng thời gian nhất định nào đó, Thiên thần Rafa-e làm cho nước trong hồ hoạt động, ai bò xuống nước trước thì được chữa lành.

12/ Qua các hoạt động trên, Thiên thần Rafa-e được coi là bổn mạng của các du khách, bảo trợ cho thanh niên và các người bệnh tật.

13/ Thiên Chúa tạo dựng nên các Thiên Thần để phụng sự, ngợi khen, chúc tụng và cũng để giúp đỡ chúng ta. Khi nào bị cám dỗ, thử thách, hãy chạy đến với Tổng lãnh Thiên Thần Mica-e, khi gặp buồn phiền chán nản, hãy cầu xin với tổng thần Gabiri-e, khi đau yếu bệnh tật hãy chạy đến với tổng thần Rafa-e.

Cầu nguyện: Kính lạy các Tổng lãnh Thiên Thần, xin thương gìn giữ và cứu giúp chúng con trong mọi nơi mọi lúc, phần xác, phần hồn. Amen.

 

Thứ ba, 30/09/2014

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 9,51-56)

Đề tài: Hành trình lên Yêrusalem - (Kính Thánh Hiêrônimô)

51 Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. 52 Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến. 53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem. 54 Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng : “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không ?” 55 Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. 56 Rồi Thầy trò đi sang làng khác.

Bài chia sẻ của Yuse Luca:

1/ Mỗi cuộc đời là một chuyến đi. Sự ra đi nào cũng tạo ra một sự mất mát, đó là từ bỏ những gì mình yêu thích. Abraham từ bỏ quê hương, các Môn đệ từ bỏ nghề nghiệp, nhà cửa, vợ con để theo Chúa.

2/ Giáo Hội định nghĩa như là dân Chúa đi trên đường lữ thứ trần gian hướng về Thiên quốc. Mỗi người Ki-tô hữu đều được mời gọi dấn thân vào cuộc lữ hành này.

3/ Đối với Thánh Sử Luca, cuộc đời Chúa Yesus là một cuộc hành trình lên Yerusalem. Yerusalem là nơi ghi dấu kỷ niệm sứ vụ cứu độ của Ngài. Yerusalem cũng là nơi Ngài hoàn tất sứ vụ. Vì thế hôm nay Chúa Yesus lên Yerusalem không phải để chết, nhưng để lên trời. Qua đó, Ngài cũng muốn chúng ta lên trời ngang qua những khổ đau Thập Giá, từ bỏ hy sinh để trở nên Môn đệ của Ngài.

4/ Nhân dịp Hội Thánh kính nhớ Thánh Hiêrônimô, người ta kể lại rằng: Một hôm Thánh nhân đang cầu nguyện trên rừng vắng, Ngài thấy Chúa Yesus trên cây Thánh Giá, hiện ra trong một lùm cây, Chúa hỏi: “Hiêrônimô, con có gì dâng lên Cha không?”, Ngài thưa: “Lạy Chúa, con xin dâng trái tim của con”. Chúa hỏi tiếp: “Tốt lắm, con còn gì để dâng cho Cha nữa không”, Ngài thưa: “Lạy Chúa, con xin dâng sự thinh lặng của con”; Chúa nói: “Tốt lắm, nhưng con còn gì thêm để dâng cho Cha không?”, Ngài thưa: “Lạy Chúa, con mới dịch Sách Thánh, con xin dâng cho Chúa bản dịch sách Thánh của con”. Chúa nói: “Tốt lắm, nhưng con còn gì nữa để dâng cho Cha không”. Ngài thưa: “Lạy Chúa, con còn gì để dâng cho Chúa nữa đâu?”. Chúa bảo: “Này Hiêrônimô, con hãy dâng cho Cha cả những tội lỗi của con nữa”, Thánh nhân hốt hoảng thưa: “Làm sao con dám dâng cho Chúa tội lỗi của con được?”. Chúa nói: “Được chứ, Cha muốn con dâng tội lỗi của con cho Cha để Cha tha thứ cho con, đó là điều Cha rất mong đợi”.

5/ Câu chuyện Thánh nhân trên đây minh họa cho câu chuyện trong Phúc Âm hôm nay: Chúa đến không phải để tiêu diệt nhưng để cứu chúng ta.

6/ Phản bội và vô ơn bạc nghĩa là một điệp khúc được lập đi lập lại trong lịch sử dân Do Thái, nhưng vì lòng nhân từ Thiên Chúa vẫn yêu thương và tha thứ.

7/ Lòng nhân từ được Thiên Chúa biểu lộ bằng việc Thiên Chúa ban tặng người Con một của Ngài. Chúa Yesus chính là hiện thân của lòng nhân từ, yêu thương và tha thứ.

8/ Chúa nói: Con Người đến không phải để giết chết nhưng để cứu sống. Ngài đến trần gian để nhận lấy tất cả tội lỗi của loài người và bằng cái chết trên Thập giá, Ngài đã xóa bỏ mọi tội lỗi và ban ơn cứu chuộc cho mọi người.

9/ Như thế, dù cho cuộc đời chúng ta có xấu xa, có tội lỗi thế nào, chúng ta cũng đừng bao giờ thất vọng, buông xuôi. Chúng ta hãy đến với Chúa, dâng sự yếu đuối, tội lỗi của chúng ta cho Chúa, Chúa sẽ tha thứ và ban bình an hạnh phúc cho chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết được ý nghĩa của đau khổ, để con luôn tin yêu Chúa, luôn vui vẻ vượt qua mọi thử thách của cuộc đời, để con hiểu được tình Chúa luôn yêu con. Amen.***

Bài chia sẻ của Jos. Vinc. Ngọc Biển:

HÃY KIÊN TRÌ ĐỂ THI HÀNH SỨ VỤ

Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

(G 3, 1-3. 11-17. 20-23; Lc 9, 51-56)

Hành trình cứu độ của Đức Giêsu là một hành trình tiến về Giêrusalem để chịu chết trong chương trình cứu độ mà Thiên Chúa muốn. Trên hành trình ấy, Đức Giêsu đã tìm dịp thuận tiện để Thầy trò tâm tư về sứ mạng.

Thật vậy, một trong những điều mà Đức Giêsu quan tâm, đó là làm sao để cho các môn đệ có được tinh thần hy sinh, thái độ kiên trì trước nghịch cảnh và thử thách, khiêm tốn và tấm lòng bao dung, vị tha.

Tại sao vậy? Thưa! Người môn đệ của Đức Giêsu phải là người phản chiếu tình thương của Thầy cho anh chị em mình một cách trung thực, mà sự thật về Đức Giêsu là gì nếu không phải là một vị Thiên Chúa, Đấng nhân từ và hiền hậu, khiêm nhường và hay thương xót, Đấng đến để phục vụ thay cho được phục vụ, hy sinh và sẵn sàng chết cho người mình yêu...!

Vì thế, Đức Giêsu đã không chấp nhận thái độ trả thù của hai môn đệ Gioan và Giacôbê khi các ông xin Ngài cho phép khiến lửa từ trời xuống thiêu đốt dân làng Samaria vì họ không cho Thầy trò đi qua. Nhân đây Đức Giêsu đã dạy cho các ông bài học về sự bao dung, tha thứ và biết đón nhận thử thách vì lòng yêu mến Chúa. Đồng thời cũng dạy cho các ông bài học về sự kiên trì và trung thành.

Hôm nay, phụng vụ mừng kính thánh Giêrônimô. Thánh nhân là một con người đạo đức, thánh thiện. Sống hết mình vì Chúa và Giáo Hội. Tuy là con nhà giàu, có quyền thế và bản thân ngài dư điều kiện để làm việc tại triều đình tại Trêve. Nhưng ngài đã bị tác động mạnh bởi câu nói nổi tiếng của Đức Giêsu: "Hãy từ bỏ, hãy về bán hết của cải, phân chia cho kẻ nghèo khó, rồi đi theo Ta". Vì thế, thánh nhân đã từ bỏ mọi sự sang trọng để sống một cuộc sống nghèo khó trong sa mạc Syrie. Sau này được chọn làm linh mục, ngài say mê Lời Chúa, đến nỗi dành gần như cả cuộc đời cho việc suy chiêm Lời Chúa. Câu nói nổi tiếng của ngài là: "Không biết Kinh thánh là không biết Chúa Kitô".

Thánh nhân luôn xây dựng tư tưởng và hành động của mình dựa trên Lời Chúa. Nên những gì đi ngược lại với bản chất của Tin Mừng thì đều bị ngài phản đối quyết liệt. Vì thế, cái giá phải trả đối với ngài chính là sự thù hằn, ghen ghét của nhiều người vốn có lối sống gian dối, hình thức, bảo thủ và lộng quyền...

Vì lấy Lời Chúa làm nền tảng, nên dù trong hoàn cảnh nào, ngài cũng là người họa lại hình ảnh của Đức Kitô cách trung thực nhất.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy có thái độ cảm thông cho những nghi kỵ, khinh khi và cự tuyệt của người đời, ngay cả những sự vu khống, bắt bớ vì Đạo. Noi gương Đức Giêsu, sẵn sàng đón nhận đau khổ vì sứ vụ: "Phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao" (Mt 5,11-12). Biết chấp nhận những sự giới hạn của con người, và ý thức rằng: chúng ta đi đến đâu cũng có một số người sống chết với ta, một số người quyết loại bỏ ta và số còn lại thì chẳng cần quan tâm đến chúng ta cũng như công việc của ta. Đây cũng chính là thân phận của Thầy Chí Thánh Giêsu đã trải qua.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn có tấm lòng bao dung như Chúa. Luôn hiểu và thông cảm cho những bất toàn của anh chị em mình. Đồng thời, xin cho chúng con biết đón nhận mọi thử thách, nghịch cảnh xảy đến trong đời và nơi sứ vụ vì lòng yêu mến Chúa. Amen.

 

Thứ tư, 01/10/2014

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 18,1-5)

Đề tài: Ơn gọi đáp lại tình yêu.   (kính thánh Terexa nhỏ )

1 Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?” 2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông 3 và nói : “Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
4 “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.
5 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.”

Bài chia sẻ của Yuse Luca:

1/ Thiên Chúa muốn chúng ta tin tưởng và yêu Chúa cách đơn sơ như trẻ nhỏ. Trong bất cứ hoàn cảnh nào em bé đều tìm đến vòng tay của người mẹ, như thế là chúng ta đang sống tại Thiên đàng chốn trần gian.

2/ Nếu điều này xảy ra sẽ làm cho Thiên Chúa rất vui lòng, và như thế tất cả các thụ tạo đều được hạnh phúc trọn vẹn bởi vì thế gian đã sạch bóng tội. Không còn nỗi thất vọng sợ hãi, mà chỉ còn Đức tin, niềm trông cậy và yêu mến.

3/ Trẻ nhỏ gợi trong ta sự đơn sơ, chân thành, phó thác. Và đó cũng là đường lối nên Thánh mà Chúa Yesus đã vạch ra, và Thánh Tê-rê-xa đã mau mắn thực hiện => Đây cũng là cách mà Chúa Yesus mời gọi chúng ta nên Thánh.

4/ Thánh Te-rê-xa chọn con đường nên Thánh bằng tình yêu: Nghĩa là Ngài để cho Thiên Chúa hiện diện trong mọi công việc dù lớn hay nhỏ bé => Đó cũng là một ơn gọi.

5/ Thánh Tê-rê-xa nói:Con đã tìm thấy ơn gọi của con, đó là ơn gọi tình yêu đáp lại tình yêu”. Ngài đã dấn thân trọn vẹn và quyết tâm sống ơn gọi đó cho đến cùng. Ngài đã sống tâm tình trẻ thơ => Đó cũng chính là con đường nên Thánh dễ dàng mà chúng ta cần phải noi theo.

6/ Thánh Tê-rê-xa nhỏ sinh ngày 2/1/1873 tại A Lăng Xông, nước Pháp: Năm 10 tuổi chị Thánh được rước lễ lần đầu và thêm sức; năm 14 tuổi chị bị mồ côi mẹ; năm 15 tuổi chị được đặt cách của Đức Giáo Hoàng vào tu tại dòng kín Lisieux, chị Thánh qua đời năm 24 tuổi, ngày 30/9/1897.

7/ Vào năm 1925 tức là 28 năm sau ngày chị qua đời, Đức Giáo hoàng Pi-ô 11 tôn phong hiển Thánh và đặt chị làm quan thầy của các xứ truyền giáo. Một cuộc đời ngắn ngủi, vỏn vẹn chỉ 24 năm, 15 năm sống ở gia đình, 9 năm sống ở Tu viện kín, chị Thánh Tê-rê-xa đã sống thế nào? Chị Thánh đã làm những gì để trở thành vị Đại Thánh?

8/ Một nữ tu trẻ tuổi này đã sống một cuộc đời bình thường, âm thầm: Ngài chẳng làm việc gì vĩ đại bên ngoài, không giảng thuyết như Thánh Đa Minh, không đi khắp nơi truyền giáo như Thánh Phanxico Xaviê, không viết sách thần học như Thánh Toma; không ăn chay hãm mình nhiệm nhặt như Thánh Clara hay Rosa, không làm phép lạ như Thánh Vinh Sơn Phê-ri-ô, không chịu đổ máu như các Thánh tử đạo. Thánh Tê-rê-xa chỉ phụ trách những việc tầm thường trong tu viện (dọn dẹp phòng cơm, phòng áo lễ, phụ tá chị giáo coi ba, bốn tập sinh,…) => Một cuộc đời thật bình thường.

9/ Một cuộc đời dưới con mắt mọi người, hoàn toàn bình thường: Tầm thường đến nỗi các nữ tu sống bên cạnh Ngài chín năm rưỡi cũng chẳng thấy có gì đặc biệt.

10/ Một chị nữ tu khác đã nói: Tê-rê-xa, ngoan thì có ngoan, nhưng không biết nay mai khi chết đi, chúng ta sẽ viết gì về chị để gửi cho các nhà dòng?

11/ Những người sống bên cạnh Ngài còn nhận xét như thế, thì người thế gian lúc ấy biết gì? Người ngoài chẳng ai biết ngoại trừ mấy người bà con trong gia đình. Ngài qua đời lúc 24 tuổi, chưa kịp để cho ai biết Ngài sẽ để lại sự nghiệp gì, chỉ có một quyển sách duy nhất: “Một tâm hồn”

12/ Nhưng sau khi qua đời, Thiên Chúa đã nâng Người lên cao: Giáo hội đã tôn Ngài lên một bậc mà ít vị Thánh nào được như thế, Ngài được phong Thánh rất sớm, khác hẳn mọi lề lối phong Thánh xưa nay, chỉ 28 năm sau khi qua đời, trong khi luật đòi tối thiểu phải 50 năm. Rồi sau đó ít năm Ngài được đặt làm bổn mạng các vị thừa sai và các miền truyền giáo => Vậy Tê-rê-xa đã làm gì mà được làm một vị Đại Thánh như vậy?

13/ Xưa nay ai cũng quan niệm: Thánh nhân phải là một con người phi thường, làm được những việc to lớn, đáng ghi nhớ và có một đời sống khác với mọi người.

14/ Thánh Tê-rê-xa trong một thời gian, cũng đã nghĩ như vậy. Đó là do quan niệm của thời đại, do lối giáo dục của gia đình, do khung cảnh Dòng Kín, cũng đã làm cho Ngài nuôi dưỡng một cao vọng. Nhưng sau đó Ngài khám phá ra rằng: Cao vọng đó không thích hợp với mình, và đó cũng chính là lúc Ngài ý thức được con đường nên Thánh cho riêng mình, là con đường nhỏ bé, trẻ nhỏ => Là con đường thơ ấu thiêng liêng.

15/ Thánh Tê-rê-xa cũng có ước mơ to lớn, nhưng biết mình yếu đuối nhỏ bé, khó lòng mà lên được các bậc thang của đỉnh trọn lành mà các Thánh khác đã lên.

16/ Thời đó thế giới bắt đầu phát minh ra thang máy, Thánh nữ cũng nghĩ cách phát minh ra một thang máy thiêng liêng để có thể leo lên tới Chúa.

16/ Thánh nữ gặp câu Kinh Thánh: “Nước trời dành cho những ai có tâm hồn trẻ nhỏ”, Ngài sung sướng reo lên: “Con đường nên Thánh của tôi là con đường thơ ấu”, Ngài viết: “Thang máy đưa con lên Thiên đàng chính là cánh tay Chúa, bởi vậy con chẳng cần phải lớn nữa, con cứ nhỏ bé là hơn và càng ngày con càng bé nhỏ hơn nữa.

17/ Con đường nên Thánh của Thánh Tê-rê-xa cũng là con đường nên Thánh chung của Tin Mừng, con đường này đã được chính Chúa Yesus sống và dạy chúng ta.

18/ Thánh Tê-rê-xa đã thành công trong việc “bình thường hóa” con đường này ,phù hợp với hoàn cảnh cá biệt của mình. Ngài sống đơn sơ hồn nhiên như trẻ nhỏ, vui tươi nhưng chu toàn bổn phận bình thường hằng ngày với một tình yêu vô bờ, làm mọi việc chỉ vì lòng yêu mến Chúa.

19/ Thánh nữ tâm sự: Chúng ta đừng mong đến được bậc trọn lành bằng những công việc vĩ đại, vì Thiên Chúa là Đấng toàn năng, Ngài không cần những công việc vĩ đại của chúng ta, Ngài chỉ cần tấm lòng.

20/ Thánh nữ nói tiếp: Tôi là một tâm hồn bé nhỏ, tôi chỉ có sức dâng cho Chúa những công việc cỏn con, nhưng tôi làm những việc đó vì lòng yêu mến Chúa.

21/ Chúng ta có thể tóm tắt nghệ thuật nên Thánh của thánh Tê-rê-xa: Tin cậy, phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa bằng tâm hồn đơn sơ thơ ấu – Có nghĩa là làm thật tốt mọi công việc nhỏ bé với tình yêu thật lớn và luôn mĩm cười trong đau khổ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con biết noi gương Thánh Tê-rê-xa, bắt chước Ngài bằng cách sống tin tưởng phó thác, đơn sơ, khiêm tốn như Ngài, để chúng con đáng được Chúa yêu thương và chúc phúc/ Amen.***

 

Thứ năm, 02/10/2014

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Lc 18,1-5.10)

Đề tài: Cách Thiên Chúa che chở con người

1 Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?” 2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông 3 và nói : “Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

4 “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.

5 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.

10 “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này ; quả thật, Thầy nói cho anh em biết : các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”

Bài chia sẻ của Yuse Luca:

1/ Mỗi một mầm sống con người, ngay từ giây phút hiện hữu đầu tiên, đều được Thiên Chúa đặt để, cấp phát cho một Thiên thần hộ thủ để che chở, phù hộ con người.

2/ Vì vậy, tình yêu của Thiên Chúa luôn vượt qua mọi toan tính của con người. Ngài tìm mọi cách để hiện diện bên con người ở mọi nơi, mọi lúc.

3/ Thánh Basiliô nói: Mỗi tín hữu đều có một Thiên thần hộ thủ để bảo trợ và hướng dẫn họ đến với sự sống đời đời. Các Thiên thần hộ thủ gợi lên trong ta những tâm tình thiện hảo, và xua đuổi những tư tưởng mê muội, để chúng ta vững bước về quê trời đích thực.

4/ Thiên Chúa yêu thương con người nên ban cho mỗi người một Thiên thần Hộ thủ để nâng đỡ, giữ gìn và hướng dẫn họ luôn sống đẹp lòng Chúa. Niềm tin này bắt nguồn từ Kinh Thánh và đã có từ lâu trong Giáo hội => Đây là Giáo lý chúng ta cần phải tin.

5/ Vua Đa-vít xác nhận: Thiên Chúa đã ra lệnh cho các Thiên thần của người phải gìn giữ chúng ta. Nơi khác chúng ta cũng đọc thấy: Thiên thần của Chúa hằng ở cạnh những kẻ kính sợ Chúa và bệnh vực họ khỏi mọi nguy hiểm.

6/ Chúa Yesus cũng nhắc trong Tin Mừng: “Các con phải biết rằng: Thiên Thần Hộ thủ của các em trên trời hằng xem thấy mặt Cha Thầy”.

7/ Như vậy, việc chúng ta tin có các Thiên Thần Hộ thủ là quá rõ ràng và nhiệm vụ của các Ngài là phụng mệnh Thiên Cha giúp đỡ loài người.

8/ Thánh Toma Tiến sĩ đưa ra hai lý do giải thích cần có các Thiên thần Hộ thủ giúp đỡ loài người: Lý do thứ nhất sự quan phòng của Thiên Chúa trước hết là để ý đến những cái sẽ tồn tại mãi mãi. Đối với những cái chóng qua, sự quan phòng của Thiên Chúa đưa nó tới cái tồn tại mãi mãi. Con người sẽ tồn tại mãi nên Thiên Chúa ban cho mỗi người một Thiên Thần Hộ thủ để giúp đỡ họ.

9/ Lý do thứ 2: Con người ta, ai cũng đang sống trong giai đoạn lữ hành, mà con đường lữ hành lại rất nguy hiểm, luôn bị đe dọa. Vì thế Thiên Chúa đã dự liệu cho mỗi người có một vị bảo trợ. Khi nào con người tới đích thì Thiên Thần hết nhiệm vụ bảo trợ, sau đó Thiên Thần sẽ được đồng hưởng hạnh phúc.

10/ Đối với những người ngoại đạo thì sao? Thánh Toma trả lời: Tất cả mọi người ai cũng có một vị bảo trợ, vì đây là ân chung của loài người.

11/ Theo Thánh Hieronimo cùng nhiều nhà thần học khác: Mỗi người đều có một Thiên Thần Hộ Thủ ngay từ lúc vừa sinh ra và liên tục giúp đỡ cho đến khi người ấy chết.

12/ Như thế, Thiên thần Hộ thủ là môt người bạn đường, một bạn đồng hành thân thiết của chúng ta, là Đấng bảo trợ tích cực nhất. Vì thế chúng ta hãy năng nhớ đến Thiên thần Hộ thủ của mình và luôn cầu nguyện với Ngài, xin Ngài giúp chúng ta vượt thắng những khó khăn và luôn biết xứng đáng là con cái Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban bình an hạnh phúc cho chúng con, nhờ vào lời cầu bầu của các Thiên Thần Hộ Thủ. Amen.

 

Thứ sáu, 03/10/2014

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 10,13-16)

Đề tài: Lời khiển trách

13 Khi ấy, Đức Giê-su nói : “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din ! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. 14 Vì thế, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xi-đôn sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. 15 Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư ? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ!

16 “Ai nghe anh em là nghe Thầy ; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy ; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.”

Bài chia sẻ cua Yuse Luca:

1/ Từ nơi Chúa Yesus, chúng ta gặp được mối dung hòa giữa hoạt động và cầu nguyện. Từ nơi đỉnh cao của sự cầu nguyện, chúng ta được mời gọi về đời sống thường ngày, nơi đó có nhiều nghĩa vụ để thi hành, có nhiều người để chúng ta gặp gỡ và yêu thương.

2/ Trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng cứu độ, Chúa Yesus đi khắp các thành phố, làng mạc để kêu gọi người ta ăn năn sám hối, nhưng lòng người vẫn chai đá, luôn khước từ giáo huấn của Thiên Chúa.

3/ Chúa Yesus rất buồn phiền vì sự cứng lòng của họ. Chúa cần tấm lòng sám hối qua việc tin nhận người, sám hối qua việc thể hiện lòng tín thác vào Thiên Chúa.

4/ Lời Chúa hôm nay cảnh báo chúng ta sống mà chẳng có chút niềm tin nào. Chúa muốn chúng ta nhận ra dấu chỉ tình thương của Thiên Chúa qua lời người dạy trong các biến cố của cuộc sống.

5/ Chúa Yesus luôn tỏ ta hiền lành nhân từ, nhưng sao chúng ta nghe lời Chúa hôm nay chẳng nhẹ nhàng chút nào. Chúa đang khiển trách 3 thành phố, vì sao?

6/ Bởi vì 3 thành phố này được nghe nhiều lời Chúa giảng dạy, được chứng kiến nhiều phép lạ, nhưng họ không chịu hưởng ứng lời Chúa kêu gọi, chẳng những không hoán cải mà còn không chịu tin Chúa, họ cố tình từ chối ơn Chúa nên Chúa đã thốt ra những lời chua xót, đầy vẻ khiển trách nặng nề.

7/ Đã phạm tội lỗi nặng nề, mà còn cố chấp thì càng đáng sợ hơn. Tục ngữ Á Rập nói rằng: Tội lỗi có 5 ngón tay, nó sử dụng 5 ngón tay ấy như thế nào?

8/ Nó dùng 2 ngón bịt mắt chúng ta để chúng ta không thấy được tội lỗi xấu xa thế nào. Nó sợ nếu chúng ta thấy được tội lỗi xúc phạm đến Chúa nặng nề thế nào thì chúng ta không dám phạm tội nữa.

9/ Nó dùng thêm 2 ngón để bịt tai chúng ta, để chúng ta không còn nghe tiếng Chúa mời gọi mà ăn năn sám hối, nó làm như vậy để giữ chúng ta sống trong tình trạng tội lỗi lâu ngày, khiến lòng chúng ta trở nên chai đã => Do đó chúng ta sẽ không muốn thống hối nữa.

10/ Còn ngón tay cuối cùng nó dùng để bịt miệng chúng ta lại để chúng ta không đọc được lời thống hối, không thể phàn nàn hối hận vì những tội lỗi đã phạm.

11/ Người ta nói rằng: Ở trần gian này, có một điều xấu xa hơn tội lỗi đó là không công nhận tội lỗi của mình nên không chịu ăn năn sám hối. Thế giới hôm nay có quá nhiều người không công nhận là mình có tội, hoặc xét mình mà không ra tội. Cho nên ngày càng tội lỗi tràn lan hơn bao giờ hết.

12/ Người ta mất ý thức về tội, nên Chúa Yesus nói với Thánh nữ Magarita: Chúa chỉ vào trái tim mình và nói với Thánh Nữ rằng: Đây là trái tim đã yêu thương loài người quá bội, mà loài người thì vô tình tệ bạc.

13/ Hôm nay là thứ sáu đầu tháng, chúng ta hãy hướng tâm hồn về nơi trái tim Chúa và suy gẫm nhiều về tình thương vô bờ của Người, đồng thời cũng suy xét về cuộc đời mình đầy những yếu đuối, thiếu sót, để thật lòng ăn năn sám hối, xin Chúa rộng lượng thứ tha và luôn nhớ rằng khi ta xúc phạm đến anh em là xúc phạm đến Chúa.

Cầu nguyện: Lạy trái tim Chúa Yesus là vua cai trị mọi loài, xin trái tim Chúa là vua cai trị lòng con suốt đời (3 lần).

Bài chia sẻ của Jos. Vinc. Ngọc Biển:

SÁM HỐI ĐỂ ĐƯỢC ĐÓN NHẬN TIN MỪNG

(G 38, 1. 12-21; 39, 33-35; Lc 10, 13-16)

Càng văn minh, tiến bộ, thì càng làm cho người ta được sung túc. Chuyện này là lẽ thường tình, và sống trong một xã hội thì sự phát triển của nó là điều mà ai cũng mong muốn. Tuy nhiên, mặt trái của vấn đề là ở chỗ: nó dễ làm cho tâm thức của con người rơi vào tình trạng bình thường hóa, tương đối hóa mọi chuyện, nhất là vấn đề đạo đức. Vì thế, con người dễ bị sa vào những vòng vây của tội lỗi và tệ nạn... khiến nền tảng luân lý bị đe dọa và cuộc sống trác táng là điều dễ dàng xảy đến.

Hình ảnh này đã có từ trước thời Đức Giêsu như các thành: Sôđôma, Gômôra, Babylon, Tyrô, Sidon... Sang đến thời của Ngài, diễn biến này cũng không thiếu, cụ thể là các thành: Bethsaida, Corozain, Caphanaum... Họ đã chối bỏ sự hiện diện của Thiên Chúa, chối bỏ những chứng từ đức tin và tôn thờ ngẫu tượng. Trai lỳ trong tội và đi tìm sự thỏa mãn xác thịt để bù lấp khoảng trống trong tâm hồn. Nhưng tiếc thay, họ càng đi tìm thì lại càng mất. Bởi vì họ đã không gặp được Thiên Chúa ở trong chốn ăn chơi, xa đọa, mà chỉ gặp toàn những đối tượng, phương tiện làm cho mình xa Chúa và băng hoại đời sống đạo đức mà thôi.

Sự lãnh đạm, chai lỳ của dân các thành Bethsaida, Corozain, Caphanaum, cũng chính là sự chai lỳ và lãnh đạm của dân Chúa ngày nay là chúng ta. Hẳn mỗi người chúng ta đều thấy tình thương của Thiên Chúa trong thế giới và nơi cuộc sống, thế mà chúng ta đã không trở về với phẩm giá đích thực của mình là con cái Chúa, con cái Sự Sáng, nhưng vẫn sống thờ ơ, lãnh đạm và vui hưởng những thú vui tội lỗi...

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy bám vào Thiên Chúa như là cứu cánh của mình. Chỉ có Thiên Chúa và trong Ngài, chúng ta mới tìm được niềm vui và hạnh phúc đích thực. Loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, con người không chỉ rơi vào sa đoạ mà còn cắt đứt mối tương quan với tha nhân.

Thật vậy, chỉ có lắng nghe Lời Thiên Chúa và thực hành, thì chúng ta mới trở nên người hoàn thiện, và xã hội, gia đình mới trở nên tốt mà thôi.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu mến Lời Chúa và hân hoan thi hành, để Lời Chúa hướng dẫn chúng con biết làm điều thiện, tránh điều dữ. Có thế, Giáo Hội, xã hội và gia đình mới trở nên lành mạnh và chúng con mới có hy vọng được cứu độ. Amen.

 

Thứ bảy, 04/10/2014

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 10,17-24)

Đề tài: Anh em có phúc vì được thấy Chúa (Kính Thánh Phanxico khó khăn)

17 Khi ấy, Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” 18 Đức Giê-su bảo các ông : “Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống. 19 Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. 20 Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.” 21 Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.
22 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”
23 Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và bảo riêng : “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy ! 24 Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết : nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”

Bài chia sẻ của Yuse Luca:

1/ Sau khi các Môn đệ ra đi thi hành sứ vụ thành công trở về, các Môn đệ vui mừng thuật lại các việc mà các ông đã làm được: “Nhân danh thầy, cả ma quỷ cũng phải vâng phục chúng con”.

2/ Cuộc ra đi của các Môn đệ cũng là hành trình của tất cả chúng ta, điều quan trọng là chúng ta đi một mình hay cùng đi với Chúa!

3/ Là Ki-tô hữu, chúng ta luôn xác tín rằng: Mình ra đi nhưng không cô độc, cuộc lữ lành nào cũng có nhiều cam go, nhưng hành trang của chúng ta chỉ đơn giản là sức sống và tình yêu mãnh liệt của Đức Ki-tô mà thôi!

4/ “Phúc thay trước mắt nào của anh em được thấy, phúc thay tai nào của anh em được nghe”. Lời Chúa nói với các Môn đệ nhưng lại mang nhiều ý nghĩa cho chúng ta hôm nay.

5/ Trước khi nói những lời ý nghĩa trên đây, Chúa Yesus đã thưa với Chúa Cha rằng: Lạy Cha con ngợi khen Cha vì Cha dấu kín không cho bậc khôn biết, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn.

6/ Chúa Yesus còn xác định thêm: Nếu anh em không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, thì anh em sẽ không được vào.

7/ Đơn sơ như trẻ nhỏ có nghĩa là: Cho dù con người ở bậc khôn ngoan nào thì cũng không là gì cả trước mặt Thiên Chúa. Nhưng khi con người ý thức được rằng mình là một tạo vật lệ thuộc vào Đấng tạo thành trong mọi sự.

8/ Thái độ đơn sơ của trẻ nhỏ được hiểu là nó hoàn toàn bị chi phối bởi lòng kính mến và việc nó tin tưởng mọi sự vào Cha nó. Nó khao khát biết, nhưng nó lại dễ bảo, dễ vâng lời, nó luôn trông cậy vào người dạy bảo nó và đơn sơ làm theo lời người chỉ dạy.

9/ Như vậy: Người hèn mọn, bé nhỏ là người luôn có tinh thần, thiện chí, có tâm hồn phục thiện, có lý trí không tự kiêu, tự mãn và một lòng mến đầy khiêm nhường.

10/ Một người được hạnh phúc là: Xem thấy điều các Tông đồ được xem, nghe biết những điều các tông đồ được nghe, tức là xem thấy mặt Chúa Yesus và nghe và hiểu lời Người giảng dạy.

11/ Ngày nay dù Chúa đã về trời, nhưng theo Lời Chúa hứa và với niềm tin, chúng ta tin rằng Chúa vẫn đang hiện diện trên trái đất, là một sự hiện diện vô hình.

12/ Chúa sống trong cộng đoàn Giáo hội, Chúa hiệp thông với tất cả những ai thuộc về Giáo hội, Chúa là bạn đường của mỗi người, không chỉ trong chốc lát, mà là cả cuộc đời.

13/ Chúng ta tin Chúa nhưng do không thấy Chúa, nhưng chúng ta đừng so bì với các Tông đồ, với các Môn đệ, với bà Madala, với ông Giakeu, với người trộm lành, với biết bao người khác đã ở vào thời của Chúa!

14/ Dù chúng ta không thấy, không nghe, nhưng Chúa vẫn luôn đồng hành với chúng ta trên con đường đời. Không những chúng ta luôn gặp Chúa, gặp cả  cuộc đời, mà còn được kết hiệp với Chúa qua việc thường xuyên lãnh nhận bí tích hòa giải và bí tích thánh thể.

Cầu nguyện: Xin cho con biết sống hèn mọn bé nhỏ, khiêm tốn như Thánh Phanxico Assisi, để chúng con xứng đáng được Chúa làm gia nghiệp đời con. Amen.

Bài chia sẻ của Jos. Vinc. Ngọc Biển:

ƠN CHÚA PHÙ TRỢ KẺ BÉ MỌN

Thánh Phanxicô thành Assisi

(G 42, 1-3. 5-6. 12-16; Lc 10, 17-24)

Hôm nay, bài Tin Mừng trình thuật việc các môn đệ tập kết quanh Đức Giêsu để báo cáo thành tích mà các ông đã đạt được trong lần đi truyền giáo vừa qua. Các ông khoe với Chúa: "Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con". Tuy nhiên, Đức Giêsu thay vì khen ngợi các ông, Ngài lại tạ ơn Thiên Chúa vì đã làm những điều kỳ diệu nơi các ông, mặc dù bản thân và khả năng các ông không xứng đáng. Nhân đây, Đức Giêsu cũng mặc khải và hướng các ông về niềm vui siêu nhiên. Vì thế, sự chiến thắng không nằm ở chỗ khuất phục được thiên nhiên, bệnh tật, ma quỷ, mà là tên các ông đã được nghi dấu trên trời.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi chúng ta, cần phải ý thức rằng: sứ mạng truyền giáo không chỉ dành riêng cho ai, mà cho hết mọi người. Qua Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, sứ mạng đó thuộc về chúng ta, và chúng ta phải có bổn phận thi hành.

Khi thành công đến, chúng ta cần cảm nghiệm niềm vui siêu nhiên hơn là tự nhiên. Được cứu độ hơn là chiến thắng bề ngoài, vì giá trị tinh thần thì cao trọng và có sức biến đổi chứ không phải hình thức hay số lượng bên ngoài. Để đạt được điều đó, chúng ta luôn sống trong tâm tình đơn sơ, khiêm nhường, tín thác của kẻ bé mọn.

Hôm nay, phụng vụ mừng kính thánh Phanxicô thành Assisi, ngài là đấng sáng lập dòng "Anh Em Hèn Mọn" (dòng Phanxicô). Ngài nổi tiếng là một con người đơn sơ, khiêm nhường và nghèo khó. Yêu mến thiên nhiên, vì coi đây như là quà tặng của Thiên Chúa cho con người. Ngài là một vị thánh nghèo của tình yêu, đời sống của ngài luôn toát lên sự trung thực và vui tươi. Thánh nhân luôn muốn họa lại hình ảnh của một Đức Giêsu Nagiarét khó nghèo, một vị vua tình yêu cao vời, nhưng lại sống chân thực không hoa mỹ, không hời hợt, không lòe loẹt. Nếu cuộc đời của Đức Giêsu bị nhiều người cho là "điên" là "khùng" chỉ vì Ngài yêu Chúa Cha đến triệt để và yêu con người đến tha thiết, thì cuộc đời của thánh Phanxicô Assisi cũng là một cuộc đời "điên" như Thầy Chí Thánh. Vì thế, ngài đã từng ví mình như: "Một người điên kiểu mới giữa thế gian".

Thánh Phanxicô "điên" vì Ngài nhận ra tình yêu của Thiên Chúa khắp nơi: nơi thiên nhiên, thụ tạo; nơi chim trời cá biển; nơi núi đồi và biển khơi; nơi cây cối, sông ngòi; nơi sự sống, sự chết... Tuy nhiên, tình yêu đó đều xoay vần chung quanh Đức Giêsu là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử mọi loài thọ sinh (x. Col 1, 15-17). Vì vậy, trong Đức Kitô, mọi sự, mọi vật, mọi loài, kể cả con người đều hòa quyện nơi Tình Yêu của Chúa, và như thế, tất cả đều trở nên bài ca tình yêu muôn thuở, cảm tạ tri ân Thiên Chúa Ba Ngôi.

Lạy Chúa, trong hành trình loan báo Tin Mừng, xin Chúa cho chúng con biết khiêm tốn, nghèo khó và tín thác nơi Chúa trọn vẹn. Xin cho chúng con được cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa nơi vạn vật và cách sâu đậm trong tâm hồn chúng con, để tâm hồn chúng con được bình an và hạnh phúc. Amen.


Trở lại      In      Số lần xem: 1740
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  4
 Hôm nay:  1325
 Hôm qua:  2046
 Tuần trước:  22819
 Tháng trước:  92538
 Tất cả:  7055740
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top