Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CÔNG CHA NHƯ NÚI THÁI SƠN / NGHĨA MẸ NHƯ NƯỚC XANH NGỜI BIỂN ĐÔNG / CON CŨNG LUÔN GHI NHỚ ƠN ÔNG BÀ THẦY CÔ ĐÃ GIÚP CON KHÔN LỚN ,NÊN NGƯỜI XIN GIÚP CON GHI LÒNG TẠC DẠ / XIN THIÊN CHÚA TRẢ CÔNG BỘI HẬU CHO CÁC NGÀI / XIN BAN ƠN THA THỨ SỰ TỆ BẠC CỦA CON . AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Chia sẻ Lời Chúa Tuần 1 Mùa Chay - C 2016 / Giuse Luca

Chia sẻ Lời Chúa hằng ngày

Thứ 2 -> Thứ 7 / Tuần 1 Mùa Chay C (15/02/2016-> 20/02/2016)

Thứ hai, 15/02/2016

Đề tài:   Gặp Chúa ở đâu? ........(gặp Chúa ở nơi anh em nghèo khó )

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 25,31-46)

31 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. 32 Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. 33 Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. 34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng : ‘Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. 35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ; 36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc ; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng ; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.’ 37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng : ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống ; 38 có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước ; hoặc trần truồng mà cho mặc ? 39 Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu ?’ 40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng : ‘Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.’ 41 Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng : ‘Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. 42 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã không cho uống ; 43 Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước ; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc ; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng.’ 44 Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng : ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu ?’ 45 Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng : ‘Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.’ 46 Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.”

SUY NIỆM:

1/ Câu trả lời của Mẹ Thánh Terexa khi người ta hỏi bà đang là việc cho ai ? Nhiều người nhận ra tôi đang làm công tác xã hội, nhưng thật ra tôi đang làm những việc này cho chính Chúa Giêsu.

2/ Từ thuở đầu đời, Thiên Chúa đã giao lưu với con người bằng một mối tương quan thật tốt đẹp. Thế nhưng con người đã phá vỡ mối tương quan này bằng cách không vâng lời và làm theo ý riêng mình.

3/ Thiên Chúa đã cho Con một mình xuống trần gian để thiết lập lại mối giao bang mới. Điều này Ngài muốn cho chúng ta thấy: Con người chỉ thật sự sống hạnh phúc khi được ở bên Ngài, làm theo ý Ngài là biết sống hài hòa với anh em mình.

4/ Chính lúc ta sống hữu hảo với tha nhân là ta đã gặp được Thiên Chúa, và tìm được phúc thiên đàng mà thủy tổ loài người đã đánh mất.

5/ Vì ở đâu có tha nhân là ở đó có Thiên Chúa, bởi vì tha nhân là con Ngài, cũng mang hình ảnh của Ngài. Nếu ta bước một bước tới bên tha nhân là ta bước thêm một bước tới Thiên Đàng ngay từ đời này.

6/ Hôm nay Chúa cho chúng ta thấy trước hình ảnh ngày Chúa quang lâm, qua việc này Chúa bảo chúng ta muốn gặp được Ngài thì hãy đối xử tốt với anh em mình.

7/ Chúa cho biết:  Ngày phán xét là ngày Chúa trở lại, ngày đó là ngày cuối cùng, ngày chung cuộc, ngày quyết định số phận chứ không phải là ngày mà Chúa đem ra để hù dọa, hay làm cho ta lo sợ, nhưng là ngày Chúa nhắc bảo chúng ta: Ngày phán xét sẽ đến nên hãy sống cuộc sống hiện tại cho thật tốt .

8/ Chúa nói về ngày cùng tận, nhưng lại muốn cho chúng ta lưu ý về những ngày sống trong hiện tại, và muốn chúng ta hiểu tầm quan trọng của những ngày sống hiện tại sẽ như thế nào.

9/ Một cách tế nhị, Chúa muốn chúng ta hiểu rõ như thế này: Hôm nay chúng ta sống tốt hay xấu ở đời sống hiện tại thế nào thì chúng ta sẽ được thưởng hay chịu phạt ở đời sống mai sau như vậy.

10/ Chúng ta sẽ trở thành Chiên hay Dê: Chúng ta sẽ trở thành kẻ được chúc phúc hay bị nguyền rủa, được vào chốn hạnh phúc vĩnh cửu hay vào nơi cực hình muôn kiếp. Tất cả đều tùy thuộc vào cuộc sống của chúng ta hôm nay.

11/ Bài Tin mừng còn làm cho chúng ta thêm một bất ngờ nữa: Ngài vẫn đang hiện diện quanh ta, trong những con người nghèo khổ, bất hạnh, khách lạ, ốm đau, tù nhân, những kẻ đói khát, trắng tay sạch túi. Chúa còn nói tiếp: Nếu ta đón tiếp, giúp đỡ những con người này là ta đã làm cho chính Chúa.

12/ Bài Tin mừng khẳng định: Chắc chắn có ngày phán xét chung, ngày cùng tận. Thiên Chúa sẽ thưởng phạt vĩnh viễn nhưng đều căn cứ vào cách ta sống trong hiện tại.

13/ Tiêu chuẩn được Chúa đặc biệt chú ý vào đó để phán xét, đó là lòng yêu thương người khác.  Chúng ta có yêu thương người khác, chúng ta có tin Chúa đang hiện diện nơi anh em chúng ta không? Chúng ta có cần giúp đỡ những người cơ nhỡ, thấp kém không ?

14/ Yêu anh em là yêu Chúa, giúp anh em là giúp Chúa làm điều tốt cho anh em là làm cho chính Chúa. Chúa sẽ thưởng hay phạt chúng ta đều căn cứ vào những việc này.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con mến Chúa cho thật khi cảm nhận được có Chúa trong anh em tha nhân, và cũng là nơi chúng con dễ dàng gặp gỡ Chúa. Amen.**R

 

Thứ ba, 16/02/2016

Đề tài: Điều kiện để được Thiên Chúa lắng nghe .

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 6,7-15)

7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại ; họ nghĩ rằng : cứ nói nhiều là được nhận lời. i  8Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.

9 “Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: ‘Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,  10triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. 11Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày; 12xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con; 13xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.’ 14 “Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. 15 Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.”

SUY NIỆM:

1/ Có người hỏi các Linh Mục rằng: Làm cách nào để vừa sống theo ý Chúa mà cũng có thể sống theo ý riêng mình ? Một câu hỏi khó trả lời, bởi vì không ai có thể làm tôi hai chủ.

2/ Khi ta cầu nguyện theo ý riêng là: Ta cố nói cho Chúa biết ý ta và cầu xin Chúa giúp ta đạt được điều ta mong muốn. Trái lại khi ta cầu nguyện theo ý Chúa là cách đúng nhất để cho ta biết ý Chúa và xin người giúp ta thực hiện được ý của Người.

3/ Chúa thông biết mọi sự cho nên dù chúng ta không nói ra Người vẫn biết ta cần gì? Phần ta, vì ta không biết ý Chúa nên phải xin Người cho ta biết ý Chúa, chúng ta hãy tập cầu nguyện bằng cách lắng nghe ý Chúa trong thinh lặng.

4/ Nhiều người cho rằng sống và làm theo ý Chúa thật khó, thật ra cái tốt nhất vẫn là cái mà Chúa đã chọn sẵn cho ta. Vậy nên khi ta làm theo ý Chúa thì ta chẳng phải lo lắng gì, thật là khỏe !

5/ Suốt ba năm nay, Chúa Giêsu chỉ dạy các Môn đệ có một Kinh duy nhất, một Kinh tuyệt vời nhất, đó là Kinh Lạy Cha !

6/ Kinh Lạy Cha có 7 điều nguyện xin, chia ra làm 2 phần:

a) Phần đầu là 3 điều ước nguyện: Gồm những tâm tình của ta cần có đối với Chúa.

b) Phần hai là 4 điều còn lại: Là những nhu cầu vật chất và tinh thần mà chúng ta cần xin.

7/ Trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến vấn đề tha thứ. Chúa cho biết: Muốn được Chúa tha thứ, thì chúng ta phải biết tha thứ cho anh em , thì Chúa mới tha thứ cho chúng ta.

8/ Chúa ra điều kiện với mục đích không phải là để làm khó dễ chúng ta, nhưng mà Chúa chỉ muốn làm lợi cho chúng ta mà thôi. Chỉ cần suy nghĩ sơ sơ một chút, chúng ta sẽ thấy ngay: Đem hai thứ tội lên bàn cân, tội ta xúc phạm đến Chúa và tội người khác xúc phạm đến ta; khi so sánh 2 bên, chúng ta thấy tội chúng ta xúc phạm đến Chúa nặng hơn là tội anh em xúc phạm đến ta.

9/ Nếu chúng ta so sánh ngược lại: Người khác xúc phạm đến chúng ta thì nhẹ hơn tội ta xúc phạm đến Chúa, một bên nặng, một bên nhẹ. Tha nợ nặng thì đương nhiên khó hơn và quý hơn là tha nợ nhẹ.

10/ Rõ ràng là Chúa vụng tính mới đưa cái nợ nhẹ hơn để làm điều kiện để tha nợ nặng cho chúng ta. Thế mà chúng ta lại không chịu điều kiện này, nghĩa là chúng ta không muốn tha món nợ nhẹ cho kẻ khác thì kể là chúng ta đã dại dột biết bao nhiêu.

11/ Lời Chúa xác nhận một cách quả quyết rằng: Khi con đi dâng của lễ mà nhớ mình còn có chuyện bất hòa với anh em, thì hãy để của lễ đó mà chạy về làm hòa với anh em mình trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ sau.

12/ Chúa kết luận: “Ta sẽ không tha tội cho con vì con đã không tha lỗi cho kẻ khác”. Không những Chúa không tha mà còn không nhận lời chúng ta cầu xin và của lễ chúng ta dâng nữa. Cho nên vấn đề tha thứ cho nhau quan trọng như thế đó.

13/ Hằng ngày chúng ta vẫn luôn đọc Kinh Lạy Cha. Điều đó là rất tốt! Nhưng chúng ta luôn thưa với Chúa như vậy nhưng liệu chúng ta có làm, có sống, có thực hành như thế không ?

14/ Trong đời sống không thiếu những lúc chúng ta cau có, bực mình, tức giận vì người ta làm đau lòng mình. Thế chúng ta có sẵn sàng bỏ qua, sẵn sàng tha thứ cho họ không? Hay chúng ta cứ nuôi lòng giận ghét, bực tức, oán giận. Vậy là chúng ta đã nói dối với Chúa và giả hình, giả nhân giả nghĩa với anh em.

Cầu nguyện: Chúng ta hãy cùng nhau đọc một Kinh Lạy Cha: “Lạy Cha chúng con ở trên trời,….”. Amen/ **R

 

Thứ tư, 17/02/2016

Đề tài: Dấu lạ không đáng tin

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 11,29-32)

29 Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói : “Thế hệ này là một thế hệ gian ác ; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. 30 Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. 31 Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn ; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa. 32 Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng ; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.”

SUY NIỆM:

1/Thánh Phaolo đã nhắc nhở giáo dân Corintho: Người Do Thái đòi dấu lạ, người Hy Lạp đòi lý lẽ khôn ngoan, còn người Ki-tô hữa tiên khởi lại rao giảng một Đấng Ki-tô chịu đóng đinh => Đây quả là một điều mâu thuẫn, khó hiểu.

2/ Kiểu Đấng Messia của người Do Thái phải là một con người anh dùng, oai dũng có thể làm lãnh đạo ,để cứu đất nước.     Họ muốn Chúa Giêsu phải tỏ ra ra rập khuôn như vậy, đúng như những gì họ đang nghĩ ra.

3/ Chúa Giêsu lại cho thấy Đấng Messia đích thực qua dấu lạ tiên tri Yoana nằm trong bụng cá ba ngày.    Cũng như sau này Chúa cũng nằm trong lòng đất ba ngày, sau đó mới phục sinh. Ngoài ra sẽ không có dấu lạ nào khác nữa.

4/ Tìm cho ra dấu chỉ của thời đại để củng cố đức tin là điều thật cần thiết. Thế nhưng nếu chúng ta chỉ dùng con mắt thịt của mình để quan sát và nhận định thì chúng ta sẽ lạc lối như luật sĩ, biệt phái. Hay nói cho rõ hơn, nếu chúng ta chỉ dựa vào những định kiến tối tăm của con người để phán đoán đường lối của Thiên Chúa và bắt buộc Thiên Chúa phải hiện diện y như khuôn mặt mà chúng ta đã vẽ sẵn thì thật là sai lầm .

5/ Chúa Giêsu phàn nàn về sự cứng tin của người Do Thái về thái độ không chấp nhận, không tin Chúa, nhất là đám biệt phái, kinh sư.     Chúa muốn dùng 2 hình ảnh tượng trưng để nhắc nhở họ => Đó là tiên tri Yona và nữ hoàng Phương Nam.

6/ Sự kiện tiên tri Yona khi lãnh bài sai đi Ninive, ông đã không muốn đi tới đó nhưng lại muốn đi trốn qua Taxe.     Thiên Chúa đã chặn đường ông qua việc khiến bão tố nổi lên ,khiến cho chiếc tàu đang chở ông không thể đi được, họ đã bốc thăm xem ai nặng vía và ông chính là người mà họ lựa chọn để vất xuống biển.

7/ Yona biết Thiên Chúa làm thế là để cảnh báo mình nên ông đã thuận lòng để thi hành lệnh truyền tại Ninive.    Tại đây, khi đã thi hành đúng Thánh Ý Chúa, Yona đã làm cho cả dân thành ăn năn sám hối qua việc nghe lời cảnh báo của ông, và Thiên Chúa đã tha thứ cho dân thành/

8/ Dân Do Thái bấy lâu nay đã nghe Chúa giảng dạy, đã chứng kiến biết bao phép lạ, nhưng họ vẫn không chịu ăn năn sám hối, nên Chúa đã cảnh báo họ:      Ở đây còn có Đấng cao trọng hơn Yona và Yona chỉ là một Ngôn sứ với nhiệm vụ loan báo trước về Đấng Cứu Thế, còn Chúa Giêsu chính là Đấng mà ông ấy loan báo.

9/ Để nhấn mạnh thêm về sự chai cứng lòng của họ, Chúa lại trưng dẫn thêm về Nữ hoàng Phương Nam.     Bà ở mãi tận Phương Nam xa xôi, thế mà khi hay biết về sự khôn ngoan của Salomon, bà đã muốn ra đi để tìm hiểu thực hư thế nào. Dù là nơi xa xôi, hiểm nguy, cách trở, bà vẫn không quảng ngại và bà đã toại nguyện.

10/ Gặp được Vua Salomon, bà hết lòng cảm phục sự khôn ngoan của vua. Chúng ta biết rằng sự khôn ngoan của vua Salomon là do Thiên Chúa ban qua lời khẩn cầu của ông.

11/ Còn Chúa Giêsu lại là Thiên Chúa, là vua trên các vua, là người đã ban ơn khôn ngoan cho vua Salomon.     Thế thì Chúa Yesu không cao trọng hơn vua Salomon, không phải là Thầy khôn ngoan của ông sao? Thế mà họ vẫn cứ không chịu tin.

12/ Chúa dạy chúng ta đừng cố chấp, cứng lòng như dân Do Thái nói chung.     Nhưng hãy bắt chước dân Ninive và nữ hoàng Phương Nam.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra thập giá là dấu chỉ của tình yêu Chúa,    để con quyết lòng đi theo Chúa đến cùng. Amen.**R

 

Thứ năm, 18/02/2016

Đề tài:  Khuôn mẫu để sống đạo

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 7,7-12)

7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. 8 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. 9 Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá ? 10 Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn ? 11 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao ? 12 “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.”

SUY NIỆM:

1/ Khổng tử dạy rằng: Điều gì con không muốn thì đừng làm cho người khác! Aristote thì dạy: Đừng áp đặt lên người khác những điều mà bạn không thích.

2/ Chúa Giêsu thì dạy cách tích cực hơn: Là khuôn vàng thước ngọc cho tất cả những ai muốn đi theo và sống theo đường lối của Thiên Chúa truyền dạy, Chúa chỉ nhấn mạnh đến bổn phận chúng ta phải làm khi muốn đối xử với tha nhân: “Hãy làm điều mà anh mem muốn người khác làm cho mình”.

3/ Nét đẹp của đời sống Ki-tô giáo không chỉ là tránh làm điều ác mà thôi -> Vì như thế thì chưa đủ mà còn phải luôn luôn làm điều thiện.

4/ Xã hội này sẽ tốt đẹp, nếu mọi người cùng chung tay làm điều thiện. Như thế cái ác, cái bất công sẽ biến mất cũng như khi ta canh tác một mảnh vườn, điều cần nhất ta phải làm là nhổ sạch cỏ, thứ đến là chúng ta phải trồng cây trồng hoa thì mảnh vườn ấy mới tốt đẹp được.

5/ Có người cho rằng: Cuộc đời trần thế này rất khó để sống Thánh, nhưng rất dễ để sống tốt. Thế nhưng sống tốt là mới chỉ nghĩ đến mình (không gian tham trộm cướp, không lấy của ai, không gây bất công). Như thế chưa đủ! Ta vẫn còn thiếu một điều mà xem ra không có nó thì ta đã phạm tội thiếu sót, đó là chúng ta chưa dám sống tích cực cho tha nhân => Vì thế nên xã hội còn quá nhiều phú hộ và Lazaro.

6/ Bài Tin Mừng hôm nay đúng là một tin mừng rất lớn lao. Bởi vì hôm nay Chúa đã hứa: Anh em hãy xin thì sẽ được, tìm thì sẽ thấy, gõ cửa thì sẽ mở cho. Lời Chúa hôm nay là một lời an ủi được gửi đến cho mọi người.

7/ Riêng đối với những người đau khổ, thiếu thốn, yếu hèn thì nó như chiếc phao cực kỳ rộng lớn cho họ  bám vào. Cái phao này giúp cho họ bơi vượt qua thân phận gian khổ của kiếp người.

8/ Chúng ta đã dùng hay đang dùng chiếc phao ấy, tức là chúng ta đang áp dụng niềm tin vào lời cầu nguyện của mình. Đây là phao vừa cấp cứu vừa là phao an toàn, nó có thể  giúp chúng ta rất nhiều, thế nhưng sao nhiều người trong chúng ta vẫn chưa nhận ra hiệu quả của chiếc phao ấy. Tại sao ?

9/ Chúng ta cần phân tích kỹ để xác tín về điều này: Đúng là lời Chúa hứa: “Xin thì sẽ được”. Vậy thì khi chúng ta đến với Chúa, nó sẽ phát sinh ra 2 hiệu quả.

10/ Hiệu quả đầu tiên: Khi ta cầu nguyện là ta gặp được Chúa, mà khi ta gặp được Chúa thì lòng ta được như thái bình an. Có khi chúng ta xin, chúng ta nói, cũng có khi chúng ta không xin không nói gì, nhưng tâm hồn ta lại rất thư thái bình an => Đây là giá trị thiêng liêng có sức nuôi dưỡng linh hồn ta; cũng như khi đứa bé gặp được cha mẹ nó, tuy nó không nói gì, không xin gì nhưng việc gặp gỡ là một niềm vui lớn rồi.

11/ Hiệu quả thứ hai của sự cầu nguyện: Đó là khi ta được ơn mình xin, nếu ơn đó phù hợp với thánh ý Chúa thì sớm muộn gì Chúa cũng sẽ ban. Còn nếu ta xin ơn không phù hợp với ý Chúa thì Chúa sẽ thay ơn khác cho ta, có lợi hơn cho ta. Chúa không cho vì Chúa thương chúng ta vì có thể ơn đó có hại cho chúng ta.

12/ Thánh Augustino nói: Vì thương nên Chúa không nhậm lời, vì giận nên Chúa nhậm lời con.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con cầu nguyện và giúp con luôn yêu thích cầu nguyện để con chỉ luôn ở bên Chúa mọi lúc, mọi nơi. Amen.**R

 

Thứ sáu, 19/02/2016

Đề tài: Điều kiện để được tha thứ

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 5,20-26)

20 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. 21 “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng : Chớ giết người ; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. 22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. 23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, 24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. 25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. 26 Thầy bảo thật cho anh biết : anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.”

SUY NIỆM:

1/ Nữ bá tước Litsi quá đau buồn vì con trai mình tử trận. Một hôm, đang săn sóc một binh sĩ Đức bị thương đang hôn mê sâu, bà thấy chiếc ví và đồng hồ của con trai mình trong túi áo của người lính Đức. Bàng hoàng tức giận, bà thốt lên: “Đây đúng là kẻ đã giết con trai tôi”. Nhưng ngay lúc đó một mảnh giấy từ chiếc ví của con trai bà rơi ra, bà vội nhặt lên và đọc: “Mẹ ơi! Con luôn nhớ và cầu nguyện cho mẹ, nếu chẳng may con tử trận, xin mẹ đừng quá đau buồn, hãy can đảm dằn cơn đau khổ và cầu nguyện cho con”. Bà xúc động một lúc, rồi cúi xuống tiếp tục săn sóc người lính Đức. Những giọt nước mắt tha thứ đã tuôn trào ra từ đôi mắt của bà.

2/ Không thiếu những phiền toái trong cuộc sống khiến ta buồn lòng. Một tác giả sách đạo đức ghi lại rằng: Đừng tức tối vì người khác chỉ trích, mắng chửi con, nhưng hãy cám ơn họ vì còn biết bao điều tồi tệ khác trong con mà họ chưa nói tới.

3/ Tha thứ cho người khác là điều khó làm nhất. Nhưng lại là việc đạo đức đẹp lòng Thiên Chúa nhất nên Chúa đã thưởng công cho việc này bội hậu nhất.

4/ Chúa Giêsu khẳng định: Ngài đến trần gian không phải để bãi bỏ những lề luật thời Cựu Ước nhưng đến để kiện toàn, để làm cho luật hợp thời hơn, ý nghĩa hơn và đúng hơn.

5/ Về luật cấm giết người: Khi tội nhân phạm tội này thì việc giam tù hay những hình phạt nặng hơn khác chưa phải là giải pháp hay nhất. Nhưng Chúa muốn nói đến phần gốc phát sinh ra tội này: Đó là đừng căm giận, oán ghét, nhưng hãy mau chóng hòa giải, làm hòa, tha thứ cho nhau trước.

6/Luật pháp thời xưa chỉ cấm ghết người, cấm làm đổ máu, còn những nguyên nhân đưa đến tội này như hận thù, giận dữ, ghen ghét, vu khống, chửi rủa thì luật người xưa không cấm.

7/ Trong luật Tân Ước: Chúa cấm tất cả các nguyên nhân phát sinh ra hành động này, cụ thể như tức giận, chửi rủa thì tội cũng ngang bằng với tội giết người.

8/ Tức giận là phản ứng tự nhiên khi quyền lợi của ai đó bị va chạm. Có khi tức giận đúng, có khi tức giận sai; tức giận đúng khi vẫn giữ được tính công bằng và sự ôn hòa, bác ái, xây dựng.

9/ Khi đã tức giận sai mà cơn giận lại càng kéo dài và cơn giận này thường làm chủ mọi hành động sau đó thì lại là điều vô cùng tai hại. Điều này thật đáng sợ vì nó sẽ dẫn ta đến chỗ làm điều ác, làm liều mà không kìm hãm được.

10/ No mất ngon, giận mất khôn. Khi giận thì trí óc bị rối loạn nên khó có quyết định vào nào lúc này có thể sáng suốt. Lúc nóng giận thì làm gì cũng vội vàng, thiếu suy xét và thường là phải ân hận rất nhiều sau đó.

11/ Chúa Giêsu muốn ngăn chặn sự ác khi còn trong tư tưởng xấu. Giận ghét lúc này ngang bằng với tội giết người. Một tội nữa cũng ngang bằng, đó là chửi rủa anh em vì chửi rủa làm hại nhân phẩm anh em, đó là giết nhau bằng lời nói.

12/ Giết trong phạm vi thân xác là giết người. Giết người trong tinh thần làm cho họ tủi nhục, buồn phiền, chán nản, tuyệt vọng. Đây cũng là tội lỗi bác ái nặng nề nhất.

13/ Chúa bảo chúng ta phải làm hòa để không xảy ra điều tai hại hơn. Không được làm hại, không được mưu hại mà còn phải đi bước trước là làm hòa.

14/ Theo bản tính tự nhiên của con người trần tục. Khi bị ai mưu hại, bị thiên hạ gây ra cho mình điều bất công như là sĩ nhục, cười chê, nói hành, vu vạ, cáo gian; tất nhiên lòng tự ái của ta bị va chạm, không thể nhịn được, lòng ta sẽ sôi sục lên, muốn nổ tung muốn trả đũa ngay.

15/ Chúa muốn chúng ta sống khác đi, muốn chúng ta đối xử cao thượng hơn. Chúa muốn ta tha thứ làm hòa.

16/ Thánh Phaolo dạy: Nếu có nóng giận thì làm sao để đừng mắc tội, chớ để mặt trời lặn mà cơn giận chưa tan. Thánh tông đồ muốn chúng ta làm hòa trước khi đi ngủ, nhất là trong lĩnh vực vợ chồng.

17/ Hết giận thì tâm hồn bình an, tâm hồn thanh thản và có Chúa ở cùng. Đó là điều chúng ta cần phải sống cho đúng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết sống sao để con luôn có mối tương quan tốt đẹp với anh em con, đúng như Chúa dạy. Amen.**R

 

Thứ bảy, 20/02/2016

Đề tài: Hãy yêu thương kẻ thù

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 5,43-48)

43 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “anh em đã nghe Luật dạy rằng : Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em : hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi ? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao ? 47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu ? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao ? 48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”   **R

SUY NIỆM:

1/ Hận thù có thể là một mối nguy: Gặm nhấm tinh thần một con người khiến họ có thể tức tối, hậm hực, mất ăn, mất ngủ mà chết.

2/ Cinceron thì nói: Con người là kẻ thù khủng khiếp nhất của chính mình, vì mỗi người thường tự tạo cho mình kẻ thù rồi lại tìm cách tiêu diệt chính mình.  

3/ Thù hận là dấu chỉ một con người bị thống trị bởi Satan: Chính Satan luôn gieo thù hận trong lòng con người, đặt con người vào thế chia rẽ, chống đối để tìm mọi cách hủy diệt nhau.

4/ Chúa Giêsu đã hủy diệt kẻ thù của mình bằng một cái chết yêu thương và tha thứ. Chỉ có yêu thương mới hóa giải được các mối oán thù và mới khuất phục được kẻ thù. Vì oán báo oán, oán sẽ chất chồng.

5/ Mỗi người sẽ là kẻ thù của chính mình khi luôn mang trong lòng sự thù hận, khi khước từ sự tha thứ. Kẻ thù khủng khiếp nhất như quả bom chính là cõi lòng tích chứa thù hận. Vì vậy chúng ta chỉ thật sự có bình an khi có được một tấm lòng quảng đại trong yêu thương tha thứ.

6/ Thế giới luôn mệt mỏi vì sự thù hận. Chúng ta không nên chất chứa căm thù đối với bất cứ tạo vật nào, kẻ thù của bạn sẽ không đầu hàng cho dù bạn làm cho họ kiệt sức; nhưng họ sẽ chịu thua khi bạn không sử dụng bạo lực nữa. Trái tim dù có chai đá đến đâu thì nó cũng sẽ tan chảy trong lò lửa tình yêu (Lời của Mahatma Gandhi).

7/ Lời của thủ tướng Ấn Độ trên đây không phải là lời phát xuất từ một kẻ nhu nhược, những đã được ông xác tín rằng: Từ chối sử dụng bạo lực sẽ phát sinh ra một sức mạnh tuyệt đối vì lúc đó con người này đã thực sự chiến thắng được chính mình, kiểm soát được tình cảm và sự bồng bột nóng nảy của mình. Qua đó, họ tìm ra được ý nghĩa sống của mọi sự.

8/ Ông Mahatma Gandhi đã chết sau mấy nhát gươm của một thanh niên quá khích.Trước khi chết người ta nghe rõ tiếng ông kêu “Rama, Rama!” Nghĩa là “Chúa ơi, Chúa ơi!”. Rồi trong một cố gắng cuối cùng, ông đưa hai tay lên đan lại nhau như một cử chỉ của cầu nguyện và tha thứ, rồi ông mới gục ngã.

9/Mục sư LutherKing đã dùng khí giới tình yêu để đấu tranh xóa bỏ kỳ thị chủng tộc, màu da ở Mỹ. Ông đã khuyên nhủ đám đông da đen đang sôi sục hận thù và khuyên họ hãy yêu thương anh em da trắng vì chúng ta không thể giải quyết vấn đề này bằng bạo động. Chúng ta phải làm cho họ hiểu rằng, chúng ta yêu thương họ thật sự, chúng ta hãy sống bằng cách lấy tình thương đáp trả hận thù.

10/ Hai mẫu gương trên đây, nhất là lời kêu gọi của Mục sư LutherKing đã thể hiện đúng lời Chúa Giêsu dạy trong Tin Mừng: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho người ngược đãi anh em”.

11/ Chúa kêu gọi: Hãy lấy tình thương mà đối xử với nhau, yêu thương là loại vũ khí giải quyết mọi vấn đề. Yêu thương và tha thứ là giải pháp hay nhất để không gây đổ vỡ và oán thù.

12/ Ai trong chúng ta cũng có kẻ thù, có lẽ lúc này đây chúng ta đang cay đắng hay oán thù một ai đó, phương thức hay nhất để chung sống hòa bình với nhau là thêm bạn, bớt thù.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết tha thứ để xứng đáng được Chúa thứ tha . Amen.**R

 


Trở lại      In      Số lần xem: 1247
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  8
 Hôm nay:  278
 Hôm qua:  3074
 Tuần trước:  30747
 Tháng trước:  122444
 Tất cả:  8604348
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top