Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / LẠY CHÚA ,CON HOÀN TOÀN BẤT XỨNG / DÙ BAO NHIÊU NĂM CỐ SỬA ,NHƯNG CHƯA ĐƯỢC / XIN CHÚA CHO CON ĐƯỢC ĂN MÀY ƠN CỨU ĐỘ / AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Chia sẻ Lời Chúa Tuần 3 Phục Sinh - C / Giuse Luca

Chia sẻ Lời Chúa hằng ngày

Thứ 2 -> Thứ 7  /  Tuần 3 Phục Sinh / C

Thứ hai, 06/05/2019

Đề tài: LƯƠNG THỰC TRƯỜNG SINH

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan (Ga 6,22-29)

22 Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giê-su lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi. 23 Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Ti-bê-ri-a đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. 24 Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người. 25 Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?" 26 Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. 27 Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận." 28 Họ liền hỏi Người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?" 29 Đức Giê-su trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến."

SUY NIỆM:

1/ Đời của những con người chạy theo thuyết thực dụng chỉ xoay quanh trong 4 chữ: “Làm, ăn, chơi, ngủ”.

2/ Đối với những người Ki-tô hữu thì ngoài những công việc phục vụ cho thân xác ra, họ còn phải biết nuôi linh hồn mình bằng thứ bánh trường sinh do Thiên Chúa ban.

3/ Cơm áo gạo tiền là những thứ quá bức thiết cho đời sống con người. Dân chúng hôm nay chạy đi tìm kiếm Chúa cũng chỉ vì họ vừa được ăn no nê.

4/ Chúa Giêsu mời gọi họ đừng chỉ lo đi tìm kiếm những thứ của ăn hay hư nát, nhưng còn phải biết đi tìm những thứ lương thực trường sinh, để bảo đảm cho mình có được sự sống đời đời. Đó cũng chính là mình máu Chúa Ki-tô.

5/ Phúc Âm hôm nay thuật lại việc sau khi Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu bảo các Môn Đệ chèo thuyền qua bên kia biển hồ; còn một mình Chúa ở lại cầu nguyện. Trong đêm tối, Chúa Giêsu đi trên mặt biển để đến với các Môn Đệ và làm cho gió to biển động lặng yên.

6/ Khi Chúa Giêsu bước lên bờ, thì đã có rất đông dân chúng chờ đón Chúa. Chúa tiếp tục giảng dạy và bảo họ: Các ông hãy ra sức làm việc không phải vì lương thực hay hư nát, nhưng để có được lương thực trường tồn mang lại hạnh phúc trường sinh.

7/ Làm việc là một nhiệm vụ, cũng là một đặc ân của con người. Thánh Phao-lô đã nói nặng: “Ai không làm thì đừng có ăn”, nhưng điều chính yếu là ta làm việc vì mục đích gì? Làm cho ai? Đem lại kết quả như thế nào?

8/ Dù chúng ta làm việc gì và làm thế nào chăng nữa, thì sự thật vẫn là sự thật. Sự thật là: làm việc chỉ là phương tiện chứ không phải là mục đích, là cứu cánh.

9/ Mục đích làm việc của con cái Chúa là nước Trời, cho nên phải làm vì nước Trời.Đó phải là những việc lành, và chỉ có những việc lành mới theo ta về bên kia thế giới, về đời sau với chúng ta mà thôi.

10/ Nhìn vào thực tế, có nhiều người cố gắng làm việc rất tốt, rất thành công, nhưng họ quên đặt nền tảng thế nào cho đúng. Cho nên mọi thứ họ cố gắng gầy dựng đều sụp đỗ hết như là công dã tràng, như là ông phú hộ trong bài Tin Mừng.

11/ Nhiều người đã đặt của cải vật chất lên trên giá trị của con người mình, nên khi ra trước Tòa Chúa, họ chẳng được công phúc gì mà còn bị phạt.

12/ Làm việc là điều rất cần thiết nhưng làm việc để làm gì và làm mưu cầu lợi ích cho ai? Đó mới là điều hệ trọng nhất. Nhiều người làm việc rất tận tâm, họ làm việc rất nhiều, họ xây rất nhiều căn nhà, nhà ở đời này, nhưng toàn xây bằng những vật liệu rẻ tiền. Vì vậy đến lúc chung cuộc, những thứ họ đã khổ công xây dựng cũng chẳng còn.

13/  Có người xây dựng sự nghiệp của mình bằng vàng bạc, đá quý, có người làm bằng gỗ, có người làm bằng rơm rạ. Xây bằng vật liệu nào thì cũng tốn công, cho nên phải tốn công cho đúng, làm sao để cuối cùng rồi không bị uổng phí, vô ích.

14/  Chúng ta đang sống, đang hăng hái làm việc để phục vụ bản thân, gia đình, xã hội. Chúng ta cần hồi tâm suy nghĩ lại: Những công việc chúng ta làm có lợi ích gì không, ai sẽ được lợi? Có hại thì ai phải gánh chịu? Những việc làm hôm nay của ta có lợi ích gì cho mai sau không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con bánh sự sống, là thứ bánh Mana bởi trời, để sau khi chúng con lìa cõi thế này, chúng con sẽ được hưởng phúc trường sinh với Chúa. Amen.**

 

Thứ ba, 07/05/2019

Đề tài: TÔI LÀ BÁNH BỞI TRỜI

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan (Ga 6,30-35)

30 Họ lại hỏi: "Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? 31 Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời." 32 Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, 33 vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian." 34 Họ liền nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy." 35 Đức Giê-su bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!”

SUY NIỆM:

1/ Con người sống ở đời, ai cũng tìm mọi cách để sống lâu, sống khỏe, không ai muốn chết sớm. Nhưng tất cả mọi người đều thất bại.

2/ Chúa Giêsu là con đường, là ánh sáng chỉ đường. Ai đi theo lời khuyên của Ngài thì không phải đi trong đêm tối của sự chết.

3/ Chúa Giêsu Mạc Khải cho loài người biết: Ngài là bánh trường sinh và mời gọi con người hãy đến và dùng thứ bánh mà Ngài tặng ban nhưng không đó.

4/ Chúa Giêsu là tấm bánh bẻ ra cho nhân loại. Ngài trao ban tất cả cho con người, vì thế Chúa mời gọi chúng ta phải biết chia sẻ thứ tình yêu ấy cho những anh chị em kém may mắn hơn mình.

5/ Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc người Do Thái đưa đề tài để Chúa Giêsu diễn tả quyền năng của Thiên Chúa: “Tổ tiên chúng tôi đã ăn Mana trong Sa Mạc”, như có lời chép: “Người đã cho họ ăn bánh bởi trời”, Chúa Giêsu đã dùng chính đề tài này để dạy cho họ về phép Thánh Thể.

6/ Mana là bánh Thiên Chúa ban từ trời xuống làm lương thực nuôi dân Do Thái trong thời gian còn trong hoang địa. Thiên Chúa đã nuôi họ suốt 40 năm để biểu lộ sự hiện diện và sự quan phòng của Ngài.

7/ Dân Do Thái luôn ca tụng loại bánh này, họ gọi là bánh bởi trời, bánh Thiên Thần.Theo truyền thống thì Mana là dấu hiệu vĩ đại nhất, đây cũng là bằng chứng dân Do Thái tin vào ông Moisen.

8/ Bây giờ Chúa Giêsu muốn họ tin vào Ngài, nên họ đòi Chúa làm một dấu lạ gì để họ tin, rồi họ đem đề tài Mana để nói với Chúa và so sánh Chúa với ông Moisen.

9/ Chúa muốn dùng đề tài Mana để dạy cho mọi người ở mọi thời đại biết rằng:Không phải ông Moisen đã làm ra Mana, cũng không phải ông Moisen đòi ban Mana cho tổ tiên họ, ông Moisen chỉ là dụng cụ của Thiên Chúa, chính Thiên Chúa mới ban Mana. Tuy nhiên Mana chưa phải là bánh thật bởi Trời.

10/ Mana chỉ là hình bóng của một thứ bánh thật đó là bánh trong Phép Thánh Thể sau này. Thiên Chúa chỉ ban Mana trong thời gian dân Do Thái còn ở trong Sa Mạc, bởi vì tất cả những người ăn Mana trong Sa Mạc cũng đều đã chết.

11/ Bánh đích thực bởi Trời chính là Phép Thánh Thể, là chính Máu Thịt con Thiên Chúa đã chịu sát tế. Bánh này có đặc tính: Tăng sức mạnh trong thời gian con người còn sống kiếp lữ thứ và cuối cùng thì ban sự sống đời đời cho họ.

12/ Bài Tin Mừng nhắc chúng ta một bài học quan trọng: Ông Moisen và tổ tiên Do Thái ăn Mana trong lúc vượt qua Sa Mạc. Cuộc đời chúng ta hôm nay sống trong trần thế, cũng được coi như một cuộc vượt qua trong Sa Mạc, chúng ta cần có lương thực, đó là Mình Máu Thánh Chúa, là thứ bánh bởi Trời đích thực, bánh Thánh Thể là bánh bởi Trời.

13/ Nếu chúng ta không ăn bánh này, chúng ta sẽ không về trời được. Chúng ta phải siêng năng rước Thánh Thể Chúa, đó là lương thực bảo đảm đưa chúng ta về tới nước Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã nói: “Ta là bánh hằng sống”, xin cho con luôn kết hiệp với Chúa qua bàn tiệc Thánh mà Chúa mời gọi chúng con mỗi ngày. Amen.**

 

Thứ tư, 08/ May /2019

Đề tài:    BÁNH SỰ SỐNG CHÍNH LÀ TÔI

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan (Ga 6,35-40)

35 Đức Giê-su bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ! 36 Nhưng tôi đã bảo các ông: các ông đã thấy tôi mà không tin. 37 Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, 38 vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. 39 Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. 40 Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết."

SUY NIỆM:

1/ Đứa bé khi lớn lên đều nhờ vào bầu sữa mẹ, người Ki-tô hữu cũng lớn lên nhờ vào ân sủng của Đức Ki-tô. Em bé lớn lên nhờ tình thương của cha mẹ, chúng ta lớn lên nhờ kết hiệp mật thiết với tình yêu Chúa Giêsu.

2/ Chúa Giêsu thấy dân chúng đói khát vì đi theo Chúa nghe giảng dạy. Chúa chạnh lòng thương nên làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho dân chúng ăn no nê.

3/ Chúa Giêsu cho họ ăn no phần xác mà còn thêm sức cho họ về phần tinh thần khi người khẳng định: “Chính tôi là bánh ban sự sống”.

4/ Chúa Giêsu muốn thể hiện tình yêu thương cho nhân loại bằng cách biến mình thành của ăn để nuôi sống mọi người.

5/ Đói và khát là hai tình trạng có liên can tới sự sống thể xác của một con người.Đến với tôi và tin vào tôi là 2 vế Chúa dùng để bổ túc cho nhau khiến cho chúng ta hiểu rằng: Chúa là điều kiện tối cần cho sự sống của chúng ta.

6/ Chúa Giêsu dùng cách nói khôn ngoan để mời gọi chúng ta đến với Chúa và tin vào Chúa. Ý Chúa muốn diễn tả Ngài là bánh làm cho chúng ta khỏi phải đói khát, tức là không còn đói khát bất cứ thứ gì nữa, bởi vì thứ mà Ngài ban là sự sống vĩnh cửu, ngoài thứ này ra, chúng ta không còn cần thứ gì nữa.

7/ Tất cả chúng ta đang hiện diện trên cỏi đời này hôm nay. Chúng ta đều đang sống, nhưng chúng ta không thể hiểu sống là gì, sự sống đến với ta lúc nào, và nó ra đi lúc nào không ai biết được.

8/ Chúng ta có thể trả lời được nếu chúng ta tìm hiểu trong Kinh Thánh: Sự sống của chúng ta là bởi Thiên Chúa, Thiên Chúa tạo dựng nên sự sống của muôn loài, muôn vật trong vũ trụ và cả con người nữa. Không ai có thể cho cái mà mình không có, Thiên Chúa là sự sống, là nguồn sống nên Ngài mới trao ban sự sống cho chúng ta được.

9/ Khi Chúa Giêsu tuyên bố: “Tôi là sự sống, tôi là bánh trường sinh, bánh sự sống chính là tôi”. Chúa Giêsu muốn quả quyết rằng: Chính Ngài và chỉ duy nhất một mình Ngài là lương thực, là sự sống của mọi người.

10/ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống trần gian và Ngài còn ban cho chúng ta sự sống đời đời, mà ngay khi còn ở trần gian này, chúng ta đã khởi sự có sự sống ấy qua việc chúng ta rước lấy Thánh Thể Chúa.

11/ Chúng ta cần phải đến với Chúa Giêsu, nhưng không phải đến một lần là đủ.Lòng tin và yêu Chúa phải được nuôi dưỡng, phải được gia tăng, phải được lập lại mỗi ngày nhờ gặp gỡ Chúa thường xuyên trong Lời Chúa và trong khi nhận lãnh Thánh Thể Chúa là lương thực cần thiết cho mỗi Ki-tô hữu.

12/ Nếu chúng ta không đến với Thánh Thể Chúa và Lời Chúa, có nghĩa là chúng ta đã từ chối Chúa, không muốn sống với Chúa, không muốn trở nên giống Chúa. Như vậy, chúng ta không muốn có đời sống tốt đẹp ở đời này và cũng không muốn có được sự sống đời đời tốt đẹp ở kiếp sau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lương thực hằng ngày nuôi sống thân xác và ban cho con lương thực trường sinh để nuôi sống linh hồn chúng con, để chúng con khi qua khỏi đời này rồi, sẽ được sống mãi bên Chúa. Amen.**

 

Thứ năm, 09/May/2019

Đề tài: CHÚA GIÊSU LÀ CHIẾC CẦU NỐI

Tin Mừng Chúa Giêsu Ki-tô theo Thánh Gioan (Ga 6,44-51)

44 Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. 45 Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. 46 Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. 47 Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. 48 Tôi là bánh trường sinh. 49 Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. 50 Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. 51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."

SUY NIỆM:

1/ Khi bạn mở mắt ra, bạn sẽ thấy rất nhiều thứ. Thế nhưng không phải tất cả những gì bạn thấy được cũng giúp bạn tin được đâu, có những thứ thấy nhưng không thể tin, có nhũng thứ bạn tin nhưng lại không thể thấy.

2/ Con người luôn khao khát được tìm thấy hạnh phúc đích thực. Thế nhưng hạnh phúc đích thực ấy ở đâu? Hạnh phúc đích thực chỉ có thể tìm thấy ở nơi Thiên Chúa , vì Ngài là cội nguồn của niềm vui và hạnh phúc đích thực.

3/ Điều kiện tiên quyết để tìm thấy được hạnh phúc và sự sống đời đời, đó là tin vào Chúa Giêsu và chạy đến với Người.

4/ Sau khi nghe Chúa Giêsu giới thiệu Ngài là bánh hằng sống bởi trời ban xuống,  Người Do Thái la ó phản đối bằng những lời mỉa mai, điều đó chứng tỏ rõ sự cứng lòng tin của họ, con mắt của họ chỉ trông thấy những thứ ở dưới đất, nhưng không thể đón nhận những Mạc Khải cao siêu .

5/ Chúa Giêsu vẫn muốn nói rõ cho họ biết: Ngài là Đấng bởi trời mà đến, Ngài nói lời Thiên Chúa, cho nên ai đón nhận Ngài là đón nhận Thiên Chúa, ai nghe lời Ngài là nghe lời Thiên Chúa.

6/ Chúa muốn nhắc đi nhắc lại lời mà người Do Thái không muốn nghe. Chúa Giêsu vẫn giữ nguyên lời quả quyết: “Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin vào tôi thì có được sự sống đời đời; tôi là bánh trường sinh”.

7/ Chúa cũng muốn bảo với những Ki-tô hữu chúng ta hôm nay rằng: Ngài là bánh trường sinh, bởi vì Ngài là Thiên Chúa hằng sống, vì thế kẻ ăn bánh này thì được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa, cho nên những kẻ đón nhận Ngài không những bằng lòng tin, mà còn phải ăn bánh và thịt Ngài nữa.

8/ Chúa Giêsu dạy chúng ta về bí tích Thánh Thể, chúng ta có chấp nhận với lòng tin hay không? Nếu chúng ta không lãnh nhận lương thực này, là chất bổ dưỡng bởi trời, thì chúng ta sẽ bị đoán phạt, xét xử và chết đời đời. Cũng như khi chúng ta đang bệnh tật, thuốc men không chịu uống, nhất định từ chối thì việc chúng ta không khỏi bệnh là tại mình thôi.

9/ Ai trong chúng ta cũng muốn ăn no mặc ấm, ăn ngon mặc đẹp, muốn cho gia đình hạnh phúc, kể cả những người đã đầy đủ, họ cũng vẫn muốn mơ ước thêm.

10/ Nếu sau khi sống 50-70 năm tại trần thế, rồi sau đó chúng ta lại muốn sống hạnh phúc mãi mãi bên Chúa thì hãy siêng chạy đến với Bí Tích Thánh Thể. Hãy hết lòng tin tưởng vào bánh Thánh là lương thực cho chúng ta được ấm no để đi hết quảng đời còn lại này, sau đó được về quê trời.

11/ Thánh Thể không phải chỉ là một lời hứa giúp ta có được cuộc sống bất tử, mà còn là một bảo chứng: Mai sau  thân xác này cũng được dự bàn tiệc Thiên Quốc! Tiệc Thánh Thể chỉ là khai vị, hãy siêng năng đến với bí tích Thánh Thể để bảo đảm có cuộc sống hạnh phúc muôn đời mai sau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa là nguồn vui và là nguồn hạnh phúc đời con, xin ban cho con  ơn Thánh sủng nơi bí tích Thánh Thể, để con được bền đỗ đến cùng mà về với Chúa và được hưởng phúc trường sinh. Amen.**

 

Thứ sáu, 10/May/2019

Đề tài: CHÚA TRAO BAN CHÍNH MÌNH

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan (Ga 6,52-59)

52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" 53 Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời." 59 Đó là những điều Đức Giê-su đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Ca-phác-na-um.

SUY NIỆM:

1/Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh trong đại dương, nhưng là để in dấu lại trên mặt đất trong trái tim của người khác.

2/ Vì yêu nhân loại, Chúa Giêsu đã tự hiến mình làm của ăn nuôi sống linh hồn chúng ta. Đây cũng là dấu chỉ hùng hồn nhất của một con người dám hy sinh mạng sống mình vì kẻ khác chỉ vì yêu.

3/ Cũng vì yêu nhân loại, Chúa Giêsu đã trở nên tấm bánh nhỏ để ở lại và nuôi sống loài người cho đến ngày tận thế.

4/ Khi nghe Chúa Giêsu nói: “Thịt và Máu Ngài là của ăn uống ban sự sống đời đời”. Người Do Thái đã phản ứng mạnh mẽ, họ đã xô xát với Lời Chúa: “Làm sao ông này có thể làm được những điều như thế”.

5/ Họ đã hiểu Lời Chúa theo nghĩa đen, một nghĩa dễ hiểu nhất của họ. Chúa Giêsu vẫn là người như họ thì làm sao dám lấy thịt mình mà cho họ ăn, phản ứng này cho thấy Chúa Giêsu đã đưa ra một Mạc Khải mới.

6/ Cho dù người Do Thái phản ứng dữ dội thì Chúa Giêsu cũng không rút lời. Chúa còn tuyên bố rõ hơn: Ngài còn quả quyết hơn: “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, là tôi sẽ cho họ sống lại ngày sau hết”.

7/ Chất bổ dưỡng do Mình Thánh Chúa mang lại cho kẻ lãnh nhận là sự sống muôn đời là được Phục Sinh từ trong cõi chết.

8/ Của ăn phần xác thì biến thành Máu Thịt  phần xác, còn khi ta ăn thịt và uống Máu Chúa đưa ta đến sự kết hiệp mật thiết với Chúa“Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy”.

9/ Chúa Giêsu muốn làm một cuộc so sánh hiệu lực giữa mana cũ và mana mới: Mana cũ thì những người ăn nó cũng đã chết, còn thứ mana mới thì con người ăn nó sẽ được sống muôn đời.

10/ Chính người Do Thái gợi lại câu chuyện mana, thì chính Chúa Giêsu dùng câu chuyện ấy để làm một cuộc so sánh và Mạc Khải về bánh bởi trời đích thực => Là bánh ban sự sống muôn đời.

11/ Mục đích của Chúa Giêsu hôm nay là giảng dạy về bánh trường sinh là Bí Tích Thánh Thể. Chúng ta đến với Thánh Thể là đến với nguồn sống, là chúng ta gặp gỡ Chúa thật.

12/ Khi lãnh nhận Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể là chúng ta thông dự vào sự sống của Ngài, nên chúng ta cũng phải sống giống như Ngài, Ngài sống như thế nào thì chúng ta cũng phải sống như vậy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng con Mình Máu Thánh Chúa để nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Xin Chúa cho chúng con khi đón nhận tình Chúa trao ban thì cũng biết trao ban tình yêu ấy cho anh em chúng con. Amen.**

 

Thứ bảy, 11/May/2019

Đề tài: LẠY THẦY, BỎ THẦY CHÚNG CON BIẾT THEO AI

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan (Ga 6,60-69)

60 Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: "Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi? "61 Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: "Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư?62 Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao?63 Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. 64 Nhưng trong anh em có những kẻ không tin." Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người.65 Người nói tiếp: "Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho."66 Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.

67 Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? "68 Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.69 Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa."

SUY NIỆM:

1/ Cuộc sống mỗi người đều phải gắn liền với nhiều thứ lựa chọn đưa tới quyết định. Điều quan trọng là sau khi quyết định, chúng ta có dám sống cho điều ấy hay không?

2/ Người Môn Đệ theo Chúa cũng cần có một sự lựa chọn quyết liệt: Hoặc là theo Chúa, hoặc là theo thế gian, hoặc chọn theo Thần Khí, hoặc chọn theo xác thịt.

3/ Chính Chúa Giêsu quả quyết với chúng ta:  Thần khí mới làm cho ta được sống, còn xác thịt thì chẳng ích gì. Lời Thầy nói với anh em là Thần khí và sự sống, chúng ta biết rõ như vậy nhưng nhiều lúc chúng ta lại muốn làm cho khác đi, chỉ vì chúng ta không dám sống đúng như ý Chúa muốn, không dám sống theo điều mình đã lựa chọn.

4/ Lời Chúa có thể dùng để cảnh tỉnh chúng ta, lời Chúa cũng có thể đổi mới, biến đổi chúng ta, làm cho chúng ta từ con người tội lỗi trở nên con người thánh thiện, từ con người hay chết trở nên con người được sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa.

5/ Chúa Giêsu biết được là các Môn Đệ chưa hiểu nên xầm xì bàn tán, họ lấy làm chướng các lời Chúa nói khó lòng mà chấp nhận được.

6/ Chính vì họ không chấp nhận điều Chúa nói nên họ không tin. Chúa bảo họ: Chúa đến từ Chúa Cha, những việc Chúa làm do Chúa đã thấy Chúa Cha làm, phàm nhân không ai làm được. Chúa còn nói thêm: không ai đến được với Thầy nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho. Cũng từ lúc này những Môn Đệ không tin, họ rút lui, không đi theo Người nữa.

7/ Ơn quý trọng nhất mà Thiên Chúa ban cho con người chính là sự tự do. Đi theo Chúa hay không, tin Chúa hay không cũng là quyền tự do -> Cho nên Chúa mới hỏi: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?”.

8/ Phê-rô bản tính chân chất, lòng nghĩ sao miệng nói vậy. Chúa chọn ông không phải vì ông tài trí khôn ngoan hay giàu có, nhưng vì ông nhiệt tình, chân thật. Phê-rô tuyên xưng: Lạy Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai, vì chỉ có lời của Thầy mới đem lại sự sống đời đời.

9/ Chúa Giêsu là Ngôi lời Nhập Thể, là lời của Thiên Chúa. Thiên Chúa nói với con người qua miệng của Chúa Giêsu, lời Chúa phát ra quyền năng của Thiên Chúa, lời Chúa tạo dựng vũ trụ, lời Chúa cứu độ con người, lời Chúa chữa hết mọi bệnh tật, lời Chúa làm cho kẻ chết sống lại. Chính vì thế nên Phê-rô đại diện, đã tuyên xưng: “Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa”.

10/ Chúa chọn các Môn Đệ tiên khởi là 12 người. Thế nhưng đã có 1 người dùng sự tự do của mình thay vì chọn Chúa thì anh ta lại chọn tiền bạc, thay vì chọn Chúa anh ta lại chọn ma quỷ (Ga 6,70).

11/ Bài Tin Mừng hôm nay nói về phản ứng của thính giả khi nghe Chúa giảng về Bánh Hằng Sống. Ngày nay người Kito hữu cũng có những nhận thức khác nhau về bí tích Thánh Thể.

12/ Người Do Thái khi thấy những phép lạ có lợi cho họ thì họ mới tin, như là phép lạ bánh hóa nhiều => họ chỉ chấp nhận những gì có lợi ích cho bản thân. Nhưng khi Chúa Mạc Khải về Thánh Thể, phần đông trong số họ cảm thấy nó quá trừu tượng nên cảm thấy khó chịu và không tin.

13/ Khả năng con người có giới hạn, không ai có thể dùng lý trí do sức riêng mình để có thể đón nhận những thực tại siêu nhiên, khó hiểu, vì nó vượt quá trí hiểu của con người.

14/ Để có thể chấp nhận những thực tại siêu nhiên, con người cần phải có ơn trên trợ giúp, đó là thần khí. Xác có thần khí thì sống, xác không có thần khí thì chỉ là xác chết, cho nên xác thịt chẳng có ích gì, nó vừa nặng nề vừa mau tan vỡ.

15/ Khi chúng ta muốn tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa toàn năng, chúng ta cần phải xác tín vào lời Chúa Giêsu đã nhắc nhở các Môn Đệ: không ai đến được với Thầy nếu Chúa Cha không ban ơn ấy. Như vậy cũng có nghĩa rằng: Đức tin là ơn do Thiên Chúa ban nhưng không, chứ không phải do công trạng mà có được.

16/ Khi đứng trước những chân lý, những mầu nhiệm, chúng ta chưa thể nào hiểu được vì thế khi chúng ta gặp thử thách cám dỗ, chúng ta hãy mau thưa với Chúa như Phê-rô, ông đã xác định sự yếu đuối thấp hèn của mình khi thưa rằng: Vì Thầy mới có lời đem lại sự sống đời đời.

17/ Bởi vì lời Chúa là chính Chúa, là quyền năng của Thiên Chúa, lời Chúa làm nên mọi sự, lời Chúa là Giáo huấn của Thiên Chúa được ghi lại trong Kinh Thánh.

18/ Chúa Giêsu đã làm được nhiều việc vì thấy Chúa Cha đã làm, chúng ta là Môn Đệ, chúng ta cũng làm được những việc Chúa Giêsu đã làm nếu chúng ta vững tin vào Chúa. Chúng ta làm được vì chúng ta có đức tin bằng hạt cải.

19/ Bài Tin Mừng nhắn nhủ chúng ta rằng: Muốn có được sự sống đời đời, chúng ta cần có những điều kiện sau đây:

- Trung thành thờ phượng Chúa.

- Nhiệt tình sống theo gương Chúa.

- Kiên trì thực hành lời Chúa dạy.

- Mau mắn sống theo gương Chúa để thánh hóa bản thân và giúp thánh hóa tha nhân.

20/ Nhìn gương Giuda phản bội, ta nghiệm ra rằng: Thiên Chúa mời gọi mỗi người nhưng Ngài vẫn tôn trọng sự tự do, chúng ta có quyền lựa chọn cách sống: Thờ Chúa hay thờ ma quỷ.

21/ Giuda bị tiền bạc lôi cuốn, thích có những đam mê tiện nghi vật chất thế gian nên đã phản bội Chúa.

22/ Chúng ta trong bất cứ đấng bậc nào, Chúa luôn mời gọi chúng ta làm con Chúa, nhưng đừng lợi dụng những đặc ân Chúa ban để nảy sinh những tư tưởng, lời nói, việc làm nào nghịch lại với Thánh ý Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp lòng con luôn hướng về trời cao, để con chỉ ái mộ những trường sinh trên trời. Xin đừng để con u tối khi chọn lựa vật chất thế gian mà mất Chúa như Giuda ngày xưa. Amen.**

GIUSE LUCA / KT EMMAUS

 


Trở lại      In      Số lần xem: 1160
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  7
 Hôm nay:  711
 Hôm qua:  3997
 Tuần trước:  24297
 Tháng trước:  92406
 Tất cả:  6928454
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top