Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / LẠY CHÚA , XIN HÃY BAN BÌNH AN CHO THẾ GIỚI VÀ BAN ƠN CỨU ĐỘ CHO TẤT CẢ CHÚNG CON . AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Chia sẻ LC Tuần 33 TN B - Giuse Luca / GX TÂN THAI SƠN / VN

Chia sẻ Lời Chúa hằng ngày

Thứ 2 -> Thứ 7 / Tuần 33 Thường Niên B .

Thứ hai, 16/11/2015

Đề tài: CÓ MẮT MÀ NHƯ MÙ

Kính Thánh nữ Margarita Scotland

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 18,35-43)

35 Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường.36 Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì.37 Họ báo cho anh biết là Đức Giê-su Na-da-rét đang đi qua đó.38 Anh liền kêu lên rằng: "Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! "39 Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi; nhưng anh càng kêu lớn tiếng: "Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! "40 Đức Giê-su dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, Người hỏi:41 "Anh muốn tôi làm gì cho anh? " Anh ta đáp: "Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được."42 Đức Giê-su nói: "Anh nhìn thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh."43 Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.

SUY NIỆM:

1/ Một vị Thiền Sư hỏi các Môn Đệ của mình: Lúc nào thì đêm tàn, ngày đến? Mỗi người đều có một kiểu trả lời khác nhau: người thì nhìn hướng đông, người thì nhìn chỏm núi, người thì nhìn ngọn cau. Sau cùng có một Môn Đệ trả lời: Khi ta nhìn mọi người và nhận ra họ là anh em của ta.

2/ Anh mù mong muốn được nhìn thấy cảnh vật xung quanh nên đã xin Chúa cho anh được nhìn thấy. Tuy đôi mắt thể xác của anh mù, nhưng đôi mắt đức tin của anh lại sáng tỏ. Vì anh đã nhận ra Chúa Giêsu là Đấng có thể cứu chữa anh, là con vua Đavit, nên anh đã tin tưởng vào Người, nhờ đó anh được sáng mắt.

3/ Trong cuộc sống, có khi chúng ta mù nhưng lại không biết. Đúng vậy, mỗi khi chúng ta không thấy, không nghe, không biết những nỗi thống khổ của anh em xung quanh thì cũng chính là lúc chúng ta đã bị mù.

4/ Chúng ta thật sự mù nếu chỉ nhìn thấy những thứ có giá trị, ngắn ngủi, giống như 5 anh mù xem voi. Nếu chúng ta chỉ khát khao của cải danh vọng mà không chịu nhìn thấy những thứ có giá trị vĩnh cửu trên nước Trời.

5/ Trên đường lên Yerusalem, khi Chúa Giêsu, các Môn Đệ và đám đông đi ngang qua Yerikho, khi vừa ra khỏi cổng thành thì có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường nghe biết có Chúa Giêsu đang đến, anh đã lớn tiếng kêu xin Chúa cứu chữa. Chúa chữa cho anh do lòng tin sâu xa của anh.

6/ Khi biết được có Chúa Giêsu đang đến, anh không những đã lớn tiếng kêu xin bằng tên Chúa mà còn kêu xin bằng tước hiệu, như để nhấn mạnh đến lời van xin của anh và mong Chúa nghe rõ và thương chữa lành cho anh.

7/ Điểm nổi bậc trong lời cầu xin của anh đó là anh xưng tụng Chúa Giêsu là con vua Đavit. Theo Cựu Ước, tước hiệu con vua Đavit nói lên niềm hy vọng của dân Do Thái, họ tin một vị cứu tinh sẽ giải thoát họ khỏi ách nô lệ và đem lại vinh quang cho đất nước.

8/ Trong Tân Ước, tước hiệu con vua Đavit đã được Thiên Sứ Gabriel nhắc tới khi truyền tin cho Đức Mẹ. Đó cũng là lời dân chúng tung hô Chúa Giêsu khi Ngài khải hoàn vào Thành Thánh Yerusalem vào ngày lễ rước lá.

9/ Ở đây khi anh mù kêu xin Chúa bằng tước hiệu con vua Đavit, có nghĩa là anh ta đã nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Messia, Đấng Thiên Sai. Một sự thật mà có biết bao kẻ sáng mắt không thể nhận ra hay không dám nói lên.

10/ Chắc chắn trong thâm tâm anh nhận ra Chúa Giêsu là Đấng uy quyền, dư khả năng để chữa lành anh, nên anh đã công khai tuyên xưng danh Chúa để Chúa thương chữa cho anh.

11/ Người ta càng cấm thì anh càng kêu to cho Chúa nghe rõ hơn. Anh không xin tiền bạc, bánh, gạo, những thứ mà hằng ngày anh vẫn xin; anh chỉ xin Chúa cho anh được thấy.

12/ Rõ ràng anh có một lòng tin sâu xa và Chúa đã thưởng cho lòng tin của anh, nên Chúa chỉ nói một lời, và anh được sáng mắt ngay.

13/ Trong lời anh mù van xin, chúng ta thấy anh hết lòng tha thiết xin Chúa. Điều này nhắc nhớ: Chúa sẽ giải quyết mọi vấn đề theo cấp độ tin và lời cầu xin của chúng ta, Chúa đời hỏi chúng ta  phải vững tin vào uy quyền của Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin mở mắt con, xin làm cho con hết mù lòa, để con nhìn thấy Chúa quyền năng, đáng tôn kính mến yêu; và con nhìn thấy Chúa trong anh em để con cũng yêu thương họ như Chúa dạy. Amen.**R

 

Thứ ba, 17/11/2015

Đề tài: KẺ SÁM HỐI THẬT LÒNG

Thánh nữ Elizabet

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 19,1-10)

1 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy.2 Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có.3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn.4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó.5 Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông! "6 Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người.7 Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ! "8 Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn."9 Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham.10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất."

SUY NIỆM:

1/ Một em bé đã chết vì sự dửng dưng, vô tâm của người đời. Đứng trước cái chết của em, một bác sĩ đã không cầm được xúc động nên đã nói: Hiện tại tôi không thể cứu được em bé, chỉ mong sao qua cái chết này, tôi có thể cứu chữa được lương tâm của nhiều người trong xã hội hôm nay.

2/ Chúa Giêsu được sai đến trần gian không ngoài mục đích cứu chữa và đưa nhân loại về với tình thương của Thiên Chúa. Ngài đã không chối bỏ một ai cho dù họ có lỗi lầm, có chậm tin. Bởi vì đối với Ngài: Tất cả mọi người đều cần được Ngài ra tay cứu chữa.

3/ Hôm nay, Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta quảng đại thực thi lòng bác ái, bao dung đối với mọi người qua việc tha thứ những lầm lỗi của họ. An ủi những kẻ âu sầu, chữa lành những tâm hồn bị thương tích. Sống được như thế, chúng ta mới xứng đáng là con cái Chúa.

4/ Chúng ta có thể tự tin vì mình không dám phạm luật chứ không ai dám tự hào là mình vô tội trước Thiên Chúa. Vậy làm sao chúng ta có thể nên Thánh? Thưa, xin hãy chạy đến với Chúa Giêsu, Đấng luôn tha thứ cho các tội nhân biết sám hối.

5/ Thiên Chúa có thể hoán cải và làm cho người ác nên Thánh. Tự sức chúng ta không thể làm lành, nhưng Thiên Chúa làm được: Thiên Chúa đã ban ơn hoán cải cho ông Giakeu.

6/ Ông Giakeu là người giàu có vì ông là trưởng ban thu thuế : Ông là người có nhiều uy quyền, ông là tay sai đắc lực cho ngoại bang, vì thế dân Do Thái rất ghét ông, họ không ưa gì ông và xếp ông vào loại không thể ăn năn, một kẻ tội lỗi nặng nề. Họ đặt ông ngang hàng với những kẻ điếm đàng.

7/ Hôm nay Chúa Giêsu lại chọn nhà ông để thăm viếng, dù ông chưa kịp có lời mời. Người đời khinh bỉ và dị nghị: Tại sao một bậc Thầy mà lại dám vào nhà người tội lỗi?

8/ Mọi người đã hiểu lầm Chúa và càng hiểu lầm ông Giakeu, nhưng Chúa không hiểu lầm. Chúa đến nhà ông không phải vì miếng ăn, nhưng vì ơn cứu rỗi cho cả nhà ông.

9/ Nhân dịp này ông và toàn gia đình đã công khai xưng thú tội lỗi trước mặt mọi người, sau đó ông đã làm việc đền tội khi hứa với Chúa rằng: Tôi xin bán đi nửa tài sản để giúp kẻ khó và đền trả đức công bình một gấp bốn lần.

10/ Ông Giakeu đã trở nên gương mẫu cho những ai muốn đón nhận ơn tha thứ bằng việc thành thật ăn năn sám hối,  xưng thú tội lỗi cách công khai và đền bù lỗi lầm.

11/ Ông là gương mẫu cho những ai muốn xưng tội nên và muốn được tha tha tội / chúng ta phải xét mình, dốc lòng chừa, xưng tội và làm việc đền tội.

12/ Bí tích giải tội là một hồng ân. Đây là phương thế giúp ta giao hòa với Chúa với anh em, và cũng là phương thế giúp ta có được sự bình an trong tâm hồn và thêm sức mạnh sống đạo trong tương lai.

13/ Cũng là phương thế giúp chúng ta xây dựng lại pháo đài tâm hồn đã bị thất thủ. Phép giải tội nối lại sợi dây thân ái và sự thông ban ân phúc giữa ta với Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin xót thương tha thứ tội con, xin ở với con và giữ linh hồn con luôn sạch tội. Amen.**R

 

Thứ tư, 18/11/2015

Đề tài:  HAI NGƯỜI TÔI TỚ TÀI NĂNG

Cung hiến thánh đường Phê-rô và Phaolô

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 19,11-28)

11 Khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giê-su lại kể thêm một dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giê-ru-sa-lem và vì họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi.12 Vậy Người nói: "Có một người quý tộc kia trẩy đi phương xa lãnh nhận vương quyền, rồi trở về.13 Ông gọi mười người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười nén bạc và nói với họ: "Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến."14 Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng: "Chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi.

15 "Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu.16 Người thứ nhất đến trình: "Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được mười nén.17 Ông bảo người ấy: "Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi! Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị mười thành.18 Người thứ hai đến trình: "Thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được năm nén.19 Ông cũng bảo người ấy: "Anh cũng vậy, anh hãy cai trị năm thành.

20 Rồi người thứ ba đến trình: "Thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ.21 Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo.22 Ông nói: "Hỡi đầy tớ tồi tệ! Tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo.23 Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng? Có vậy, khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ!24 Rồi ông bảo những người đứng đó: "Lấy lại nén bạc nó giữ mà đưa cho người đã có mười nén.25 Họ thưa ông: "Thưa ngài, anh ấy có mười nén rồi!26 -"Tôi nói cho các anh hay: phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi.

27 "Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi." 28 Nói những lời ấy xong, Đức Giê-su đi đầu, tiến lên Giê-ru-sa-lem.

SUY NIỆM:

1/ Một người học trò đến bên vị sư phụ và hỏi rằng: Thưa thầy, con phải làm gì để có được niềm an vui?. Sau một thoáng suy nghĩ, vị sư phụ trả lời: Hãy đem hết khả năng của mình ra để phục vụ kẻ khác.

2/ Qua Dụ Ngôn những nén bạc hôm nay, Chúa muốn mỗi người chúng ta tự kiểm điểm lại xem những ngày tháng chúng ta sống trên trần thế, chúng ta đã phục vụ Chúa và anh em như thế nào?

3/ Mỗi chúng ta đều là con cái Chúa, chúng ta đều được Chúa trao ban một số vốn. Kẻ ít người nhiều: đó là tài năng, thời gian, sức khỏe. Chúng ta đã sử dụng chúng như thế nào? Chúng ta đã tiến bộ hay sa sút, chúng ta đã làm vinh danh hay làm ô danh Chúa, chúng ta đã làm sinh lợi được bao nhiêu công phúc.

4/ Chúa không đòi những gì vượt quá khả năng chúng ta, Chúa chỉ muốn chúng ta cộng tác với những ơn lành Chúa ban, để phụng sự Chúa và phục vụ anh em.

5/ Bài Tin Mừng hôm nay là Dụ Ngôn 10 nén bạc của ông chủ được trao cho 10 người đầy tớ. Thế nhưng chỉ có 3 người được nhắc tới. Người thứ nhất dù chỉ lãnh 1 nén nhưng vì đã làm việc cật lực nên sinh lời được 10 nén, anh là người quá giỏi, quá tốt. Người thứ hai cũng chỉ lãnh 1 nén, nhưng vì khả năng anh ít hơn nên tuy đã làm việc cật lực nhưng anh cũng chỉ làm lợi được 5 nén. Cả hai người cùng đáng khen và đã được ông chủ thưởng công theo tỷ lệ.

6/ Riêng người thứ ba, tuy cũng được lãnh 1 nén như bao người khác, nhưng vì tính quá ích kỷ nên khi anh suy nghĩ về ông chủ, anh chỉ thấy toàn những mặt tiêu cực, nên thay vì làm sinh lời theo đúng chức năng và quyền hạn ,khả năng của mình; thì anh toan tính quá già nên hóa non. Đầu óc anh tối tăm nên anh nhìn mọi sự vật đều ra một màu ảm đạm. Tuy anh không bớt xén hay làm hư hại hao tốn gì cho ông chủ nhưng anh có lỗi vì đã không làm theo ý chủ. Anh lại quá lười biếng, không chịu bỏ số bạc đó vào ngân hàng để có chút lời, anh đáng chịu phạt theo đúng với suy nghĩ và hành động của anh.

7/ Dụ Ngôn cố ý dạy mọi người chúng ta đều được Chúa trao cho một số vốn giống nhau, tuy không giống về khả năng nhưng phải giống nhau về cố gắng, thà cố gắng mà thất bại còn hơn là có tài mà lại lười biếng , không cố gắng.

8/ Không có việc gì quá nhỏ mà không đáng làm, cũng không có việc gì quá nhỏ mà không mang lại lợi ích. Vấn đề là chúng ta có chịu làm việc hay không.

9/ Chúng ta nên bắt chước 2 người đầy tớ 1 và 2: Chăm chỉ, siêng năng làm việc, chứ đừng có tánh giống với người thứ ba. Hắn quá lười biếng không chịu làm gì cả.

10/ Chúng ta nên nhớ: Khả năng, ơn lộc, cơ hội, dịp may đều đòi hỏi mọi người phải có ý chí cương quyết cao hơn, đòi hỏi trách nhiệm nhiều hơn.

11/ Khi nhận được trách nhiệm càng nặng, chúng ta đừng nên phân bì, so sánh, tị hiềm. Bởi đến lúc ra trước tòa Chúa, Chúa sẽ xét xử tất cả các công việc của chúng ta, bất kỳ lớn nhỏ, nó đều có cái giá và phần thưởng tương xứng với nó. Và căn cứ vào đó để Chúa thưởng phạt chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhận ra trách nhiệm phải làm, xin ban ơn trợ  giúp để con luôn chu toàn mọi công việc lớn nhỏ chỉ với một lòng muốn làm vinh danh Chúa thôi. Amen **R

 

Thứ năm, 19/11/2015

Đề tài: HÃY BIẾT ƠN CHÚA

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 19,41-44)

41 Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương 42 mà nói: "Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được.43 Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp luỹ chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề.44 Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm."

SUY NIỆM:

1/  Nếu chúng ta có con mắt đức tin, chúng ta sẽ nhận ra rằng: Tất cả mọi ơn Chúa ban cho ta đều vì lòng yêu thương ta. Thánh Phanxico khi nằm dưới bóng cây nghỉ mát, Ngài đã nghĩ đến tình yêu của Chúa đã dành cho Ngài từ muôn thuở: một bóng cây mát, một dòng suối để cho Ngài nghỉ ngơi, Ngài liền chỗi dậy dâng lời tạ ơn Chúa.

2/ Chúa Giêsu nhìn ngắm Yerusalem và đã rơi lệ khóc thương vì họ đã không chịu nhận ra Chúa để lãnh nhận ơn cứu độ của Ngài.

3/ Đó cũng chính là thân phận của mỗi người chúng ta. Thiên Chúa đã yêu thương, đã tuyển chọn, đã hứa hẹn và muốn chúng ta làm con để được hưởng phúc với Chúa.

4/ Thế nhưng ai trong chúng ta cũng muốn quay lưng lại với tình yêu thương của Ngài, ai cũng chạy theo lối sống tội lỗi và quay lưng lại với Chúa. Ai cũng muốn phản bội Ngài bằng cách chạy theo những đam mê, vui thú xác thịt thế gian và lời dụ dỗ của ma quỷ.

5/ Chúng ta đang ở vào thời điểm cuối năm phụng vụ, chúng ta hãy sám hối, hãy thành thật kiểm điểm đời sống, và mau quay về với tình yêu của Thiên Chúa.

6/ Bài Tin Mừng kể lại việc Chúa Giêsu vừa khải hoàn vào thành Yerusalem. Buổi chiều lúc đi ra khỏi thành, từ núi cây dầu Ngài nhìn lên Thành Thánh với ánh sáng chiếu tỏ một màu thật đẹp. Chúa đã không cầm được nước mắt, Chúa đã khóc thương Thành Thánh, nơi chứa hòm bia , là đền thờ nguy nga tráng lệ. Chúa khóc vì nhận thấy trong tương lai, đền thờ này sẽ bị phá hủy tan tành, trường thành nát vụn, đền Thánh ra tro tàn đến nỗi không còn hòn đá nào chồng trên hòn đá nào. Cung Thánh bị dân ngoại giày xéo mịt mù khói lửa. Để rồi, từ đó cho đến nay, hàng năm mọi người chứng kiến cảnh đoàn người hành hương đến đây than khóc.

7/ Những giọt nước mắt Chúa khóc thương tiên báo về Thành Yerusalem đã thành sự thật. 38 năm sau kể từ khi Chúa về trời, tức là vào năm 70, đoàn quân Roma dưới quyền của tướng Tito, ông đã kéo quân đến bao vây Thành Thánh và đốt cháy bình địa, không còn hòn đá nào chồng trên hòn đá nào.

8/ Giọt nước mắt Chúa khóc thương dân Do Thái và tất cả những kẻ tội lỗi nói chung đã trở thành sự thật. Vì chẳng những họ khinh chê những ơn lành của Chúa, mà họ còn khinh chê chính Chúa nữa. Họ đã chống đối , đã giết chết Ngài bằng cái chết tủi nhục trên Thập Giá.

9/ Đó chính là sự vô ơn tệ bạc mà không bút mực nào tả nổi. Vì những lý do trên đây nên Chúa phải phiền sầu ứa lệ.

10/ Ngày xưa Chúa bảo các chị phụ nữ hãy khóc cho chính mình và cho con cháu của mình. Ngày nay Chúa bảo chúng ta hãy thương chính mình, chúng ta hãy khóc than tội mình, vì nó sẽ đưa ta đến với tâm tình hối cải. Hãy khóc vì quá khứ đen tối, lỗi lầm, gây bao ưu phiền cho Chúa và cho người khác người khác.

11/ Ngoài ra chúng ta cũng phải biết khóc thương cho anh em mình nữa. Hãy vui cùng kẻ vui, và khóc cùng kẻ khóc. Hãy khóc trước những đau thương, tai họa của anh em mình; hãy khóc vì tội lỗi mình, gia đình mình và thôn xóm của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra lỗi của mình, cho con biết khóc thương chính mình, gia đình mình và xứ đạo. Để tất cả những đớn đau sầu khổ được Chúa biến đổi thành niềm vui cứu độ cho con . Amen.**R

 

Thứ sáu, 20/11/2015

Đề tài: THANH TẨY ĐỀN THỜ / DỌN SẠCH LÒNG MÌNH .

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (Lc 19,45-48)

45 Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán. 46 và nói với họ: "Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!" 47 Hằng ngày, Người giảng dạy trong Đền Thờ. Các thượng tế và kinh sư tìm cách giết Người, cả các thân hào trong dân cũng vậy. 48 Nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe Người.

SUY NIỆM:

1/ Mỗi một người ai cũng có một mái ấm, hay ít ra cũng sở hữu một căn phòng. Vì là nơi ở nên chúng ta thường quét dọn lau chùi hằng ngày cho sạch sẽ, xứng đáng là nơi chúng ta trú ngụ, tiếp khách và nghỉ ngơi.

2/ Nhà Thờ là Đền Thờ Chúa ngự nơi hạ giới. Vì thế đền thờ cũng phải sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng, càng phải có được vẻ trang nghiêm thánh thiện, mới xứng đáng với Ngai cao cả cho Thiên Chúa ngự.

3/ Người Do Thái đã hiểu sai, sử dụng sai mục đích nên đã biến đền thờ thành là nơi cư ngụ của những con người gian ác, lừa dối, xấu xa.

4/ Quá bất bình trước hành động này, Chúa Giêsu quyết tâm dọn dẹp, thanh tẩy đền thờ, Ngài đã nổi giận đánh đuổi những con người tham lam, làm ăn gian dối này.

5/ Tội lỗi của Adam làm cho tâm hồn mỗi người ra ô uế, vì vậy qua Bí Tích rửa tội, mỗi tâm hồn chúng ta được thanh tẩy ,dọp dẹp để trở nên đền thờ cho Thiên Chúa ngự. Tuy nhiên, qua cuộc sống đầy phức tạp với nhiều cám dỗ ở trần gian, tâm hồn của chúng ta lại trở thành nơi xấu xa, bất xứng mỗi khi chúng ta sa ngã phạm tội.

6/ Vào thời Chúa Giêsu, đền Yerusalem là trung tâm tôn giáo của dân tộc Do Thái. Nơi đây con người cụ thể hóa cho sự diện diện uy nghiêm của Thiên Chúa, vừa chính thức hóa việc phụng tự cho cả một dân tộc. Nói chính xác hơn: Đền Yerusalem là nơi người Do Thái chính thức phụng thờ Thiên Chúa, là nơi Thiên Chúa ngự trị, là Nhà cầu nguyện dành cho mọi dân tộc, là nơi Thiên Thánh nhất trên quả địa cầu này.

7/ Lâu dần vì con người có thói quen “gần chùa gọi bụt bằng anh”, nên ai cũng quên mất tính Thiên Thánh thuở ban đầu, nên đã biến nơi tôn thờ Thiên Chúa trở thành chỗ buôn bán chiên bò, trao đổi tiền bạc, là nơi tụ họp của những kẻ mánh mung, đầu trộm đuôi cướp.

8/ Vào những ngày gần dịp đại lễ, kẻ buôn, người bán càng đông đảo, quang cảnh đền thờ càng náo nhiệt không khác gì một buổi chợ đúng phiên.

9/ Quang cảnh này đã làm cho Chúa Giêsu khó chịu, nên Ngài không thể im lặng bỏ qua. Hơn nữa Ngài luôn ý thức mình là con Thiên Chúa, sứ vụ mà Cha sai Ngài đến là để bênh vực quyền lợi của nhà Cha Ngài. Nên Ngài quyết tâm xua đuổi những con người bất xứng, loại trừ tất cả những thứ không thuộc về nhà Cha Ngài, để trả lại sự trang nghiêm Thiên Thánh vốn có của Đền Thờ.

10/ Qua việc thanh tẩy đền thờ, chúng ta có thể ghi nhận hai bài học: Đền thờ là nơi tôn nghiêm thánh thiện, chúng ta không được có những hành động nào không phù hợp. Mỗi khi chúng ta đến đây là để gặp gỡ Chúa, cầu nguyện, học hỏi lời Chúa, lãnh nhận các Bí Tích, nên bao giờ chúng ta cũng phải có thái độ trang nghiêm cung kính.

11/ Đền thờ mà Chúa Giêsu thanh tẩy không phải là đền thờ bằng gỗ đá, nhưng là chính Giáo hội, là chính linh hồn của mọi tín hữu. Vì Giáo hội là đền thờ nên người tín hữu càng phải sống trong sáng ,thánh thiện, trong sáng để phản ánh sự hiện diện của Thiên Chúa giữa loài người.

12/ Qua phép rửa tội và các bí tích được cử hành nơi nhà thờ, lòng người tín hữu đã trở nên đền thờ của Thiên Chúa. Nghĩa là mỗi người chúng ta được Chúa thánh hóa để trở nên đền thờ Chúa Thánh thần. Vì thế chúng ta phải luôn giữ đền thờ ấy sao cho thanh sạch, cao quý, từ tư tưởng, lời nói, đến tình cảm, hành động.

13/ Một câu hỏi: Chúng ta có tôn thờ Thiên Chúa đích thực không? Nếu như từ đền thờ thân xác chúng ta lại phát ra những lời lẽ thô tục, gian ngoa, lọc lừa, dâm ô, bất chính, hoặc lòng chúng ta lúc nào cũng mang nặng những ý nghĩ tham lam, ích kỷ, kiêu căng ?

14/ Lời Chúa nhắc nhở chúng ta phải sống một đời sống phù hợp với tư cách một người con Chúa, một Môn Đệ, một tín hữu của Chúa Kito, có như thế mỗi người chúng ta mới xứng đáng là nơi Thiên Chúa ngự trị.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tin và yêu Chúa hết lòng, xin Chúa hãy biến đổi linh hồn con và hãy đến với con để con có thể mang Chúa đi khắp nơi và giới thiệu Chúa cho mọi người. Amen. **R

 

Thứ bảy, 21/11/2015

Đề tài: AI THUỘC TRỌN VỀ THIÊN CHÚA

LỄ ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH VÀO ĐỀN THỜ

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 12,46-50)

46 Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người.47 Có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy."48 Người bảo kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? "49 Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.50 Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi."

SUY NIỆM:

1/  Khi một ca sĩ lên sân khấu hát, người ta thường mang hoa lên dâng tặng để hoan hô, cổ võ. Một Linh Mục kia sau khi giảng xong trong một giờ lễ của thiếu nhi, một bé gái mang một cành hoa lên dâng tặng. Ngài mới hỏi: Vì sao con tặng hoa cho ta? --Vì con mến Ngài. --Vậy con có dâng gì cho Chúa không? --Con dâng lên Chúa cả cuộc đời của con.

2/ Giữa đám đông dân chúng, Chúa Giêsu đã ca tụng Mẹ Maria là người đã biết lắng nghe và thi hành lời Chúa. Trọn đời Mẹ được gói gọn trong hai tiếng “Xin Vâng”, Mẹ là mẫu gương thực thi ý Chúa cho mỗi người chúng ta.

3/ Qua bí tích rửa tội, chúng ta đã chính thức gia nhập vào gia đình của Thiên Chúa, được Chúa đón nhận và yêu thương. Nhưng nếu muốn sống xứng đáng với tình yêu thương đó, chúng ta phải biết đón nhận và thực thi ý Chúa.

4/ Luật lệ Do Thái cho phép các Trinh nữ Do Thái được dâng mình để phục vụ Thiên Chúa tại đền Thánh. Về trường hợp của Mẹ Maria, theo truyền thuyết, Mẹ đã dâng mình cho Chúa từ rất sớm, ngay khi vừa có chút khả năng hiểu biết ở tuổi khôn. Theo ngụy thư, thì Đức Mẹ được ông Yoakim và bà Anna dâng hiến vào đền Thánh lúc mới 3 tuổi. Đức Mẹ đã ở lại trong đền thánh rất nhiều năm.

5/ Dựa vào lưu truyền trên đây, người Hy Lạp, Armenia và Latinh đều mừng lễ Mẹ dâng mình vào ngày 21/11. Theo ông Simon Metaphorat thì lễ này được mừng chính thức vào năm 730 tại Contantinopoli, đó là tại Giáo hội Đông phương.

6/ Còn Tây Phương thì mãi đến thế kỷ 11 mới có cử hành lễ này. Trải qua nhiều thăng trầm, bãi bỏ, rồi lập lại, cuối cùng Đức Sisto 5 tái lập lại và duy trì cho đến hôm nay.

7/ Ngay từ khi bắt đầu có sự hiểu biết cho đến hết cuộc đời, không một giây phút nào mà Mẹ Maria không hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa. Thánh Yoan mô tả Đức Maria “chân đạp mặt trăng”, có nghĩa là Mẹ khinh chê của cải thế gian, Mẹ mau mắn từ bỏ tất cả để dâng mình cho Thiên Chúa.

8/ Mẹ dâng mình cho Thiên Chúa như thế nào? Mẹ dâng trí khôn để chỉ tìm biết ý Chúa, Mẹ dâng trái tim để chỉ yêu mến một mình Thiên Chúa, Mẹ dâng đôi mắt chỉ để chiêm ngưỡng một mình Thiên Chúa, Mẹ dâng miệng lưỡi chỉ để ngợi khen, tôn vinh Thiên Chúa.

9/ Mẹ dâng cả hồn xác cho Chúa làm chủ cai trị. Mẹ hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa, chỉ làm theo ý Chúa mà không bao giờ làm theo ý riêng mình, Mẹ dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa nên đã được Thiên Chúa ban lại trọn vẹn đầy đủ mọi ơn, mọi đức tính tự nhiên cũng như các nhân đức siêu nhiên.

10/ Từ đây chúng ta nhận ra một chân lý: Càng dâng hiến trọn vẹn cho Chúa thì Chúa càng lo lắng hoàn toàn cho chúng ta. Chúng ta cần xét lại xem chúng ta đã dâng mình cho Chúa thế nào, có dâng hết không hay chừa lại một phần, để cho một thần tượng nào đó xâm chiếm lòng mình như tiền bạc, của cải, thú vui, danh vọng, rượu chè, sái thuốc, dục tình ?

11/ Chúa muốn trước khi dâng mình, chúng ta phải dẹp bỏ tất cả, sau đó mới mời Chúa vào làm chủ, như thế chúng ta có chịu không, có vui lòng không ?

12/ Giáo hội luôn khuyến khích chúng ta: Chúng ta hãy nhờ Mẹ Maria dâng chúng ta cho Chúa, như vậy chúng ta hãy dâng hết những thứ chúng ta có cho Chúa. Có nghĩa là chúng ta dâng hết cuộc đời của chúng ta cho Mẹ bằng tâm tình phó thác, yêu mến, tin tưởng, cậy trông.

13/ Chúng ta không thể biết cuộc đời chúng ta sẽ ra sao, nên chúng ta hãy mau phó thác mọi sự cho Mẹ, đặt mình dưới sự chở che, lo lắng của Mẹ. Xin Mẹ giúp chúng ta luôn sống đẹp lòng Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa có một người Mẹ gương mẫu, thánh đức là Đức Maria. Xin cho chúng con luôn sống tin tưởng, vâng phục và thực thi thánh ý Chúa như Mẹ. Amen. **R


Trở lại      In      Số lần xem: 1918
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  9
 Hôm nay:  2282
 Hôm qua:  2992
 Tuần trước:  21894
 Tháng trước:  97458
 Tất cả:  7274971
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top