Website:https://ditimchanly.org / giáodânsốngđạo/videos / CHÚA NHẬT  XXIV TN B / Người lại hỏi các ông: " Còn anh em , anh em bảo Thầy là ai "? Ông Phê-rô trả lời : " Thầy là Đấng Ky-tô ".(Mc8,29) / Lạy Chúa Giê-su , xin cho con dám tuyên xưng danh Chúa , mà còn dám sống đúng niềm tin của mình / để cho mọi người hiểu rằng : con là môn đệ đích thực của Chúa. Amen / **R

Chia sẻ Lời Chúa TUẦN 2 MÙA VỌNG B 2017 (Giuse Luca)

Chia sẻ Lời Chúa hằng ngày

Thứ 2 -> Thứ 7 / Tuần II Mùa Vọng B (11/12 -> 16/12/2017)

Thứ hai, 11/12/2017

Đề tài: ĐẤNG CÓ QUYỀN THA TỘI

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh  Luca (Lc 5,17-26)

17 Một hôm, khi Đức Giê-su giảng dạy, có mấy người Pha-ri-sêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp các làng mạc miền Ga-li-lê, Giu-đê và từ Giê-ru-sa-lem mà đến. Quyền năng Chúa ở với Người, khiến Người chữa lành các bệnh tật.18 Bỗng có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường, họ tìm cách đem vào đặt trước mặt Người.19 Nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Đức Giê-su.20 Thấy họ có lòng tin như vậy, Người bảo: "Này anh, anh đã được tha tội rồi."

21 Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu suy nghĩ: "Ông này là ai mà nói phạm thượng như thế? Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa? "22 Nhưng Đức Giê-su thấu biết họ đang suy nghĩ như thế, nên Người lên tiếng bảo họ rằng: "Các ông đang nghĩ gì trong bụng vậy?23 Trong hai điều: một là bảo: "Anh đã được tha tội rồi", hai là bảo: "Đứng dậy mà đi", điều nào dễ hơn?24 Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội -Đức Giê-su bảo người bại liệt-: tôi truyền cho anh: Hãy đứng dậy, vác lấy giường của anh mà đi về nhà! ". 25 Ngay lúc ấy, người bại liệt trỗi dậy trước mặt họ, vác cái anh đã dùng để nằm, vừa đi về nhà vừa tôn vinh Thiên Chúa.

26 Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ kinh hãi bảo nhau: "Hôm nay, chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ! "

SUY NIỆM:

1/ Các thánh tử đạo Việt Nam là mẫu gương can đảm trước sức mạnh của thế quyền. Các Ngài đã anh dũng tuyên xưng đức tin để minh chứng niềm tin sắc son của mình vào Thiên Chúa.

2/ Bài Tin Mừng hôm nay kể lại hành động can đảm của Đức Giêsu trước các lãnh đạo Do Thái, khi bọn họ cho rằng: Chúa Giêsu phạm thượng vì đã tha tội cho một bệnh nhân bị bại liệt.

3/ Chúa thấu hiểu được suy nghĩ của họ nên Chúa Giêsu đã khẳng định: “Chúa có quyền tha tội”. Và qua việc này Chúa gián tiếp cho họ thấy Ngài là Thiên Chúa nhập thể, Ngài có mọi quyền năng của Thiên Chúa nhưng lại hoàn toàn sống giống con người, ngoại trừ tội lỗi.

4/ Theo luật Do Thái, tội phạm thượng rất nặng. Nếu Chúa Giêsu không can đảm, nếu Chúa sợ lời tố cáo của các Kinh Sư thì có lẽ người bại liệt đã chẳng được chữa lành.

5/ Chúa Giêsu đã nêu gương sáng cho chúng ta về lòng can đảm, kiên cường trước tà quyền, qua hành động chữa lành cho người bại liệt.

6/ Chi tiết thứ nhất trong câu chuyện hôm nay là đức tin của cộng đồng: Khi Chúa Giêsu đang giảng dạy, người ta khiêng một bệnh nhân bại liệt trên một cái giường có 4 người khiêng. Họ tìm cách đưa bệnh nhân vào trong nhà có Chúa Giêsu đang ngồi giảng, vì dân chúng quá đông nên cho dù đem 1 người vào nhà đã khó huống chi là mang cả cái giường. Sau đó họ nhanh trí tìm ra 1 giải pháp là đưa bệnh nhân lên mái nhà, dỡ mái và thòng dây thả bệnh nhân xuống, họ chỉ đặt bệnh nhân ở đó và không có ai nói gì với Chúa .

7/ Tuy không có ai nói gì, nhưng ai cũng hiểu là họ muốn gì. Thông thường thì Chúa Giêsu chữa bệnh là do lòng tin của bệnh nhân, nhưng trong câu chuyện hôm nay thì đây là đức tin của cộng đồng, đức tin của 4 người khiêng. Họ tự động thỏa thuận với chủ nhà: dỡ mái nhà, sau đó tự nguyện sửa chữa mái nhà cho chủ. Riêng người bệnh nhân bại liệt thì chẳng ai nghe anh ta nói gì.

8/ Chi tiết thứ hai: Tại sao Chúa biết anh ta cần chữa bệnh bại liệt mà câu đầu tiên Chúa nói với anh ta lại là “tha tội”. Có phải là vì anh có tội gì nên mới bị phạt bại liệt ? Người Do Thái vẫn quan niệm bệnh là do tội, bệnh càng nặng thì tội càng nhiều.

9/ Chúa Giêsu không đồng tình với quan niệm này. Đối với Chúa, bệnh là bệnh mà tội là tội, hai vấn đề riêng biệt, không có mối tương quan gì với nhau. Vì thế khi Chúa nói: “Tội anh đã được tha”. Chúa Giêsu muốn chứng minh Ngài là Thiên Chúa, Ngài có quyền tha tội, và khi tha tội thì cũng hết bệnh. Vì vậy Ngài tha tội được, cũng có nghĩa Ngài là Thiên Chúa.

10/ Chi tiết thứ ba, đây là chi tiết tối quan trọng: Việc Chúa tha tội cho người bại liệt, đối với người Phariseu là một hành động không thể chấp nhận được, nhưng họ chưa kịp nói ra thì Chúa Giêsu đã đọc được ý nghĩ đó.

11/ Họ đang thầm nghĩ: Ông này là ai mà dám phạm thượng? Là người phàm mà dám tha tội cho người khác mặc dù họ chưa nói ra, nên Chúa mới hỏi họ: “Tha tội và chữa bệnh, điều nào khó ?”. Thực ra cả hai cùng khó, cùng quá sức người, không ai làm được. Vì thế để chứng minh cho họ thấy Chúa có quyền tha tội, Chúa liền làm phép lạ ngay trước mắt họ nên Chúa bảo anh bại liệt: “Hãy đứng dậy, vác chõng mà đi về nhà”. Anh ta liền đứng dậy …trước sự ngạc nhiên của mọi người.

12/ Qua hình ảnh người bại liệt, chúng ta dễ dàng nhận ra rằng: Người bại liệt là người bất lực hoàn toàn, muốn di chuyển phải nhờ người khác giúp đỡ. Mỗi khi chúng ta phạm tội, chúng ta cũng bị bất lực hoàn toàn trong việc hiệp thông với Chúa / chúng ta cần đến với Chúa Giêsu, Chúa sẽ cứu  giúp chúng ta.

13/ Mùa Vọng đang đến, tất cả chúng ta ai cũng có tội, hãy chạy đến với Chúa, hãy nghe lời Chúa dạy, hãy nghe lời Giáo hội kêu mời. Hãy đến với Chúa để được ơn tha thứ, ơn chữa lành và ban sức mạnh cho chúng ta sống Mùa Vọng cho thật tốt.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tin Chúa vô cùng quyền năng, Chúa có thể cứu con khỏi ách nô lệ của tội lỗi, tẩy trừ mọi tính mê tật xấu, nhờ đó thân xác linh hồn con cũng được Chúa chữa lành. Amen.**R

 

Thứ ba, 12/12/2017

Đề tài: CẢ THIÊN ĐÀNG SẼ VUI MỪNG VÌ MỘT NGƯỜI ĂN NĂN HỐI CẢI

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh  Mattheu (Mt 18,12-14)

12 "Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao?13 Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc.14 Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất..

SUY NIỆM:

1/ Dụ Ngôn hôm nay Chúa muốn đưa ra một hình ảnh thật đẹp, để diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa đối với nhân loại. Thiên Chúa vẫn luôn tìm kiếm và chờ mong những đứa con lầm lạc mau trở về.

2/ Dụ Ngôn hôm nay cũng mời gọi chúng ta: Hãy có tâm tình biết thương xót như Chúa, chúng ta hãy mở rộng lòng mình ra để biết tha thứ trước những lỗi lầm của những người khác.

3/ Chúa Giêsu muốn cụ thể hóa tình yêu của Thiên Chúa, để mọi người có thể quan niệm rõ ràng, đầy đủ, đúng đắn về tình yêu thương lớn lao đó. Chúa Giêsu đã tự ví mình như một nông dân nọ có 100 con chiên, nhưng bị lạc mất một con.

4/ Chúng ta hãy thử so sánh hai hình ảnh: Một người có gia tài kếch xù, ông có những đàn chiên lớn với hàng chục ngàn con chiên, nhưng nếu ông mất một con cũng chẳng sao, ông không thèm cất công lặn lội để đi tìm nó làm gì, nhưng nếu ông có tìm thấy thì ông cũng đâu có vui mừng bao nhiêu. Trái lại, một tiểu nông, nhất là một người nghèo bị mất một con và khi tìm thấy nó lại là một chuyện quan trọng. Chính yếu tố quan trọng đó nói lên tình thương yêu lớn lao của Thiên Chúa dành cho một linh hồn.

5/ Từ xưa tới nay, ai nhìn thấy hình ảnh người Mục Tử vác chiên lên vai mình cũng đều thích. Giáo hội muốn dùng hình ảnh này để diễn tả tình thương của Thiên Chúa đối với người tội lỗi, nhắc nhở người tội lỗi hãy luôn tưởng nghĩ về Chúa.

6/ Tình yêu thương của Chúa khó hiểu, khó chấp nhận, nhất là đối với người Phariseu. Lý do mà Chúa xuống trần là để cứu rỗi mọi người, nhất là người tội lỗi, Chúa không phân biệt ai, không loại trừ ai, cho nên tất cả những người tội lỗi đều là những đối tượng mà Chúa phải cứu.

7/ Chúa còn nhấn mạnh rằng: Khi tìm được con chiên lạc thì ông chủ rất vui mừng, và ông được mọi người đến chia vui, cho nên cả thiên đàng cũng sẽ vui mừng vì một người tội lỗi trở lại, vì điều đó khiến cho Chúa được vinh danh, tức là tình yêu của Chúa được tuyên xưng.

8/ Người tội lỗi cỡ nào, dù nhẹ, dù nặng mà trở lại, cũng đều làm cho Chúa vui mừng, cũng làm cho Chúa thật vinh danh, vì họ đã đáp lại tiếng gọi yêu thương của Chúa.

9/ Ai trong chúng ta cũng có thể đáp lại tiếng gọi yêu thương của Chúa, bằng những thế cách trở lại nói trên, bởi vì ai trong chúng ta cũng có tội. Vì thế trong Mùa Vọng này, Giáo hội luôn nhắc nhở chúng ta: Hãy sám hối, hãy đổi mới đời sống để đón mừng Chúa giáng sinh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con tấm lòng nhân từ, thương yêu. Vì đây là cách mà chúng con phản ảnh lòng nhân từ của Thiên Chúa. Xin giúp con ngày càng trở nên giống Chúa hơn. Amen.-**R

 

Thứ tư, 13/12/2017

Đề tài: SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU

THÁNH LUCIA, TRINH NỮ - TỬ ĐẠO

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 11,28-30)

28 "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng."

SUY NIỆM:

1/ Có người nói rằng: Cuộc đời của mỗi người bao gồm tất cả mọi vấn đề riêng tư của nó mà mỗi người phải mang vác. Bình thường thì nó rất nặng, nhưng nếu làm vì yêu thì nó trở nên nhẹ, nếu chúng ta không chia bớt được những khó khăn cho nhau thì chớ nên chất thêm gánh nặng lên người khác. 

2/ Thế mà vào thời Chúa Giêsu, dân Do Thái giáo đã phải mang vác tới 613 điều luật mà các Kinh sư đã đẻ ra khi muốn giải thích các điều luật Cựu Ước. Lẽ ra luật mang lại ấm êm hạnh phúc cho con người thì nó lại trở thành một gánh quá nặng, khiến cho dân chúng hiểu lầm về đạo Chúa.

3/ Khi nhìn thấy nỗi thống khổ của dân chúng, Chúa Giêsu mời gọi họ hãy sống theo đường lối của Chúa, hãy làm Môn Đệ và tuân giữ các giáo huấn của Ngài. Chúa Giêsu khẳng định ai đi theo Chúa sẽ được hưởng bình an hạnh phúc, bởi vì ở nơi Chúa Giêsu, Ngài chỉ sử dụng một giới luật duy nhất, đó là luật “yêu thương”, đã yêu thương thì gánh nào cũng trở nên nhẹ.

4/ Hãy làm Môn Đệ Chúa, hãy đến học với Chúa. Đây là điều mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta mỗi ngày, trong suốt cuộc đời, đặc biệt qua thánh lễ Misa bao gồm bàn tiệc lời Chúa và thánh thể Chúa.

5/ Qua bài Tin Mừng, Chúa Giêsu kêu gọi tất cả những ai mang vác nặng nề, hãy đến với Chúa, Ngài sẽ cho chúng ta nghỉ ngơi bồi dưỡng. Đây quả là một lời khích lệ, an ủi giúp chúng ta thêm phấn khởi. Vậy gánh nặng mà Chúa muốn nói đến là gì ?

6/ Theo nguyên ngữ Hy Lạp: Gánh nặng ở đây được hiểu là một cái bao đựng vật dụng cá nhân mà ngày nay người ta làm gọn nhẹ lại, là cái ba-lô mà người ta hay mang trên vai. Nghĩa bóng của nó là những vất vả, khó khăn, trách nhiệm mà người ta bất đắc dĩ phải lãnh nhận. Cho dù là nghĩa nào thì mỗi người đều có những vất vả, khổ đau riêng, được gọi chung là gánh nặng của cuộc đời.

7/ Ở đời có quá nhiều thứ gánh nặng: Gánh nặng bản thân, gánh nặng gia đình, gánh nặng xã hội, gánh nặng bệnh tật, thất bại, mất mát, sự hiểu lầm, tình đời đen bạc, những vất vả vì trách nhiệm mưu sinh, vì miếng cơm manh áo. Đã là gánh nặng thì ai cũng phải vất vả mang vác.

8/ Gánh nặng mưu sinh: Đêm ngày phải vất vả đổ mồ hôi sôi nước mắt để kiếm sống, thế mà cũng có lúc làm không đủ ăn. Vất vả vì bầy con khi chúng còn nhỏ, khi chúng đã lớn, khi chúng hư hỏng, ngỗ nghịch, hoang đàng phá phách.

9/ Gánh nặng cuộc đời còn được hiểu là những đau khổ của đời người. Có mấy ai sống được 100 năm ở trần thế, nhưng thử hỏi ai không đau khổ, nhất là những đau khổ của tuổi già, bệnh tật, tinh thần, thể xác, người tục, người tu, ai cũng khổ. Nên đạo Phật nói: đời là bể khổ, là thung lũng nước mắt, nơi đâu có con người, nơi đó có khổ đau.

10/ Bởi thế, gánh nặng cuộc đời này có nhiều thứ, nhiều cỡ, nhiều kiểu. Có những thứ gánh nặng khi ta đối diện với nó, ta cảm thấy mình bất lực, không làm gì được nên đành buông xuôi, nhắm mắt, chán nản.

11/ Cũng có người gặp khó khăn, khủng hoảng, nên bỏ hết việc đạo đức, bỏ cả cầu nguyện. Làm như vậy là ta mắc sai lầm lớn. Những lúc gặp như vậy, chúng ta càng phải đến với Chúa mau hơn, lẹ hơn, nhiều hơn, hãy đến với Chúa để cảm nhận được ơn nâng đỡ, bổ sức của Chúa.

12/ Chúng ta nên nhớ, khi gặp gánh nặng, khổ đau, thử thách, chúng ta hãy chạy đến với Chúa, Chúa chỉ nâng đỡ bổ sức chứ không cất đi gánh nặng, Ngài làm cho chúng ta cảm thấy nhẹ, chứ không phải là cất đi gánh nặng.

13/ Riêng chúng ta, chúng ta phải cố gắng làm việc, phải tìm mọi cách để giải tỏa gánh nặng đời mình, rồi Chúa sẽ giúp sức thêm cho, chứ không được ngồi đó mà than khóc như trẻ nít, hoặc chỉ cầu xin khấn vái mà thôi.

14/ Chúng ta phải cộng tác bằng năng lực làm việc, để giải quyết những khó khăn, chúng ta không nên ỷ lại, cũng không được tự cao tự đại, cho rằng mình đủ sức giải quyết tất cả.

15/ Nếu ở đời này chúng ta muốn làm quen để cậy nhờ những người có quyền uy, có tài năng hơn mình. Thế thì tại sao chúng ta lại không chịu chạy đến cậy nhờ bàn tay uy quyền Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, bất cứ khi nào phải mang vác, dù nặng, dù nhẹ con cũng sẽ chạy đến với Chúa để tỏ lòng khiêm tốn và xin ơn Chúa trợ giúp. Xin Chúa luôn thương giúp con. Amen.**R 

 

Thứ năm, 14/12/2017

Đề tài: CHỨNG NHÂN GIOAN TIỀN HÔ

THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ, LM, TSHT

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 11,11-15)

11 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông rằng : “Tôi nói thật với anh em : trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông. 12 Từ thời ông Gio-an Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. 13 Cho đến ông Gio-an, tất cả các ngôn sứ cũng như Lề Luật đều đã nói tiên tri. 14 Và nếu anh em muốn chấp nhận, thì ông Gio-an chính là Ê-li-a, người phải đến. 15 Ai có tai thì nghe.”

SUY NIỆM:

1/ Lời của Đức Hồng Y Thuận: Cái “tôi” càng lớn thì việc Tông đồ càng thất bại, cái “tôi” càng nhỏ thì việc Tông đồ càng có kết quả.

2/ Gioan Tẩy Giả được Chúa khen không những vì ông được khỏi tội nguyên tổ trong lòng mẹ mà vì ông luôn loại bỏ ý riêng của mình để chỉ thi hành Thánh Ý Chúa: Châm ngôn sống của ông là    “Ngài phải tỏa sáng lên   , còn tôi phải lu mờ đi”.

3/ Hãy nghe theo lời mời gọi của Gioan Tiền Hô, Chúng ta hãy canh tân đời sống, dọn sạch tâm hồn để xứng đáng cho Chúa ngự vào lòng chúng ta; để cho Chúa làm chủ các ước muốn, các dự định, các kế hoạch của ta.

4/ Muốn được Chúa yêu  thương, muốn Chúa đến ở với chúng ta, chúng ta phải tìm mọi cách để làm cho mình lu mờ đi, chỉ để cho Chúa luôn sáng láng, hầu cho anh em chung quanh chúng ta dễ dàng nhận biết Chúa.

5/ Có một lời tuyên bố của Chúa Giêsu khiến cho rất nhiều người thắc mắc, nhưng người giáo dân chẳng biết hỏi ai; hôm nay Chúng ta thử tìm hiểu:

6/ Chúa Giêsu tuyên bố: “Gioan là người cao trọng nhất trong các con cái loài người được người nữ sinh ra, đương nhiên là ngoại trừ Đức Maria, thế nhưng người nhỏ nhất trong nước trời lại còn cao trọng hơn Gioan”, chúng ta nên hiểu sao cho phải  lẽ?

7/ Gioan cao trọng nhất, bởi vì ông được xếp ngang hàng với các tổ phụ vĩ đại của dân Do Thái như Abraham, Giacob, hay các Ngôn Sứ vĩ đại như Elia, Isaia mà ông còn hơn hẳn họ nữa, vì ông là người trực tiếp dọn đường cho Chúa Cứu Thế, được diễm phúc thấy Chúa và chứng kiến các việc Chúa làm, Ngài là Ngôn Sứ trỗi vượt, là vị Tiền Hồ duy nhất  , nhưng những so sánh này chỉ dùng với những người trong thời Cựu Ước, chứ không thể so sánh với những người trong thời Tân Ước. Vì dù sao ông cũng là người của thời Cựu Ước, là thời kỳ chuẩn bị ơn cứu độ, chứ không phải là thời kỳ thực hiện ơn cứu độ.

8/ Thời kỳ Tân Ước gồm những con người được sinh ra trong nước rửa tội, tức là được sinh ra trong Chúa Thánh Thần, nên một người nào đó, dù là ai, cũng cao trọng hơn Gioan, bởi vì kẻ được sinh ra bởi người nữ như Gioan thì chỉ là con cái loài người, còn kẻ được sinh ra bởi bí tích rửa tội, bởi Chúa Thánh Thần thì đúng là con Thiên Chúa, người đó được gọi Thiên Chúa là Cha, được hội nhập vào nước trời, được thừa hưởng gia nghiệp với Thiên Chúa muôn đời.

9/  Gioan Tẩy Giả thuộc Ngôn Sứ thời Cựu Ước, lúc ấy Chúa Giêsu chưa hoàn tất ơn cứu độ nên các vị tổ phụ dù đã chết, vẫn chưa được lên Thiên Đàng, các ngài vẫn đang ở ngục tổ tông / Sau khi Chúa Giêsu hoàn tất ơn cứu độ, là Chúa đã phục sinh thì những ai đã ở trên Thiên Đàng đều là những vị Thánh, dù là những vị Thánh nhỏ, ít công trạng, nhưng họ vẫn hơn Gioan vì ông đang còn sống ,chưa chết  nên chưa làm thánh , nên đương nhiên ông vẫn nhỏ hơn / Nhưng khi Gioan chết, đương nhiên Gioan là một vị Đại Thánh, ông chỉ đứng sau Đức Mẹ và hơn cả Thánh Giuse. Chúng ta căn cứ vào kinh cầu các Thánh thì thấy rằng: Giáo hội sắp xếp Thánh Gioan hơn cả Thánh Giuse, như vậy tóm tắt rằng: Gioan còn sống thì chưa làm Thánh, nên thua một vị thánh nhỏ trên Thiên đàng, nhưng khi Gioan TG chết thì ông là một đại thánh,chỉ thua có Đức Mẹ.

10/ Xin trở lại với bài Tin Mừng: Không phải cứ ai mang danh Ki-tô hữu thì đều được vào nước trời đâu, nhưng còn tùy thuộc vào những cố gắng, những chiến đấu của con người ấy.

11/ Người đời ai cũng thích vinh dự, sung sướng, hạnh phúc, nhưng đường đi đến hạnh phúc không chỉ dừng lại ở chỗ khao khát, ước muốn suông , hay chỉ cố gắng tà tà. Nhưng đòi hỏi phải chiến đấu vất vả, cực nhọc, khổ nhục, cay đắng nữa.

12/ Cái giá của hạnh phúc vĩnh cửu rất đắc, hạnh phúc trần gian cũng đắc nhưng không thể sánh bằng. Đúng như lời Chúa Giêsu nói “Nước trời phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy”, ai mạnh sức mới chiếm lấy được.

13/ Bao lâu còn sống ở trần gian, đòi hỏi mỗi người phải kiên tâm bền chí, vì nước chảy đá phải mòn, có công mài sắt có ngày nên kim. Ở phạm vi siêu nhiên cũng thế, Chúa đã nói “Ai muốn theo tôi, hãy vác Thập Giá mình hằng ngày mà theo tôi”, ai bền đỗ đến cùng mới được cứu rỗi.

14/ Nghe, hiểu Tin Mừng thôi! Chưa đủ! Mà chúng ta còn phải sống Tin Mừng hằng ngày nữa, điều này đòi hỏi chúng ta phải nhẫn nại, kiên trì và nỗ lực không ngừng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con kiên trì tìm kiếm Chúa và yêu Chúa đến cùng, cho dù có gian nan khốn khó, xin Chúa ban ơn bền đỗ cho chúng con. Amen.

 

Thứ sáu, 15/12/2017

Đề tài: MÂU THUẪN – CĂN BỆNH CỦA CON NGƯỜI

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 11,16-19)

16 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông rằng : “Tôi phải ví thế hệ này với ai ? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác, 17 và nói : ‘Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa ; tụi tôi hát bài đưa  ám, mà các anh không đấm ngực khóc than.’ 18 Thật vậy, ông Gio-an đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo : ‘Ông ta bị quỷ ám.’ 19 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo : ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.’ Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động.”

SUY NIỆM:

1/ Ngày xưa có một anh thợ rèn, tay nghề cũng khá nhưng làm ăn lại bấp bênh. Một hôm anh nảy sinh một ý tưởng khác lạ, anh làm một cái xà mâu và đem bán, anh rao rằng: “thứ vũ khí này đâm gì cũng thủng”; một vị tướng nghe lời anh nên mua một cái. Ít tuần sau, anh lại nghĩ và làm ra một vũ khí khác, lần này anh rao rằng: “loại thuẩn này không có thứ gì đâm thủng được”; vị tướng kia nghe anh rao như vậy nên gọi lại và hỏi: Nếu dùng cái xà mâu của anh đâm vào cái thuẩn của anh thì có thủng không? Anh thợ rèn không đáp được nên bèn bỏ đi và không dám bán nữa!

2/ Câu chuyện năm người mù xem voi: Thầy này sờ cái vòi thì nói voi giống con đỉa lớn; thầy cầm ngà thì nói voi như cái đòn cán; thầy sờ tai thì khẳng định cho rằng voi như cái quạt; thầy sờ chân thì bảo voi sừng sững như cái cột nhà; thầy sờ đuôi bèn cãi lại: nó tua tủa như cái chổi sể. Năm thầy bói ai cũng cho rằng mình đúng, không ai chịu ai, cuối cùng họ đánh nhau sứt đầu mẻ trán.

3/ Những người Do Thái thời Chúa Giêsu cũng giống như những thầy bói mù, họ mắc căn bệnh phê phán chủ quan, cứ tưởng mình sáng, hóa ra mình chẳng thấy gì!

4/ Ngày nay nhiều người Ki-tô hữu mắc phải căn bệnh như người Do Thái ngày xưa, chỉ giới hạn con người của Đức Ki-tô qua cái nhìn của họ; họ chỉ đón nhận Chúa sao cho hợp với quyền lợi và sở thích của họ, nhưng bản thân họ lại không hề sống theo lời mời gọi của Tin Mừng.

5/ Vừa khen Gioan Tẩy Giả xong, Chúa Giêsu lại nghĩ ngay đến những kẻ cứng lòng tin là các Biệt Phái và Luật Sĩ. Người đã buông lời trách móc họ.

6/ Chúa Giêsu mượn trò chơi của trẻ con Do Thái để khiển trách kẻ cứng lòng tin, Chúa mượn Dụ Ngôn để than trách sự cứng lòng tin của họ.

7/ Trẻ em Do Thái khi chơi trò này thường chia làm 2 phe: Một bên xướng lên câu tiểu khúc điệu vui hay điệu buồn, rồi bên kia đáp lại; (nếu chúng xướng điệu ca buồn giả là đám ma thì bên kia phải khóc, đấm ngực, rên xiết; nếu bè bên này xướng ca vui, giả là đám cưới thì phe bên kia phải vui hát, nhảy múa hòa nhịp)

8/ Nếu cả 2 bên cùng xướng đáp với nhau hòa hợp thì trò chơi càng vui. Nhưng nhiều khi lại gặp những kẻ khó nết, lì lợm, hay làm theo ý riêng. Không hòa hợp thì trò chơi sẽ mất vui, bởi vì chúng tôi thổi sáo mà các anh không nhảy múa!

9/ Chúa Giêsu áp dụng ý nghĩa trò chơi: Gioan Tẩy giả sống khổ hạnh, rao giảng sự sám hối, thì thế hệ này lại cho ông là người điên, quỷ ám nên đã không ăn năn sám hối. Còn Chúa Giêsu sống hòa đồng, bình dị với mọi người nên được dân chúng mến phục thì họ lại bảo Chúa Giêsu là kẻ sống bê tha, buông thả nên đã không tin nhận Người là Đấng Cứu Thế.

10/ Chúa Giêsu quả quyết: Cả hai người với 2 nếp sống khác nhau đều phục vụ cho một chính nghĩa là Thiên Chúa, bằng chứng là cả hai đều thực hiện công việc của Chúa đầy khôn ngoan. Gioan trong sứ vụ Tiền Hô, còn Chúa Giêsu trong sứ vụ Cứu Thế => Đều thi hành Thánh Ý Thiên Chúa.

11/ Những con người này luôn muốn làm theo ý riêng / họ chỉ muốn Thiên Chúa , muốn giáo hội , muốn bề trên , muốn cộng đoàn làm theo ý họ / nếu không đúng ý họ thì cỡ nào họ cũng cho là sai / đây đúng là mẫu người kiêu ngạo , là mẫu người luôn mang sự chia rẽ , phá rối / thật bất hạnh cho cộng đoàn nào có những con người như thế này .

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con vượt qua những thành kiến hẹp hòi của căn bệnh phê phán chủ quan, để chúng con có thể mở rộng tâm hồn ra đón Chúa Giáng Sinh. Amen.**R

 

Thứ bảy, 16/12/2017

Đề tài: HAI NGÔN SỨ - MỘT NHIỆM VỤ

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 17,10-13)

10 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, các môn đệ hỏi Đức Giê-su rằng : “Sao các kinh sư nói rằng ông Ê-li-a phải đến trước ?” 11 Người đáp : “Đúng thế, ông Ê-li-a đến và sẽ chỉnh đốn mọi sự. 12 Nhưng Thầy nói cho anh em biết : ông Ê-li-a đã đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế.” 13 Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gio-an Tẩy Giả.

SUY NIỆM:

1/ Giọt máu tử đạo, phát sinh người tín hữu: Vào khoảng 100 năm trước, hội truyền giáo Lyon-Pháp sai một lớp người đầu tiên gồm 10 Linh Mục sang Dohomey (Phi Châu) để truyền giáo. Bốn năm sau cả 10 vị đều bị giết chết, 100 năm sau những giọt mồ hôi và máu của những vi Thánh tử đạo đó đã sinh hoa kết quả. Ngày nay Giáo hội Dohomey đang lớn mạnh và hân hoan với vị Hồng Y đầu tiên.

2/ Gioan Tẩy Giả đã dám nói lên sự thật: Ông đã lên án cái xấu, nên kết quả là ông bị chặt đầu; nhờ việc này mà nhiều người nhận ra rằng: con người cần phải đổi mới tận căn thì Đấng Cứu Thế mới có thể đến và ngự vào lòng chúng ta.

3/ Để dọn đường cho Chúa đến, Gioan mời gọi chúng ta hãy sống quảng đại, hy sinh, khiêm nhường để chu toàn Thánh ý Thiên Chúa. Dám lên tiếng trước những bất công của xã hội, nhờ đó những kẻ thấp cổ bé miệng mới có cơ hội lấy lại nhân phẩm của mình.

4/ Sau khi chứng kiến Chúa biến hình trên núi Tabor, trên đường đi xuống núi, Chúa Giêsu căn dặn các Môn đệ đừng thổ lộ cho ai biết sự kiện mà các ông vừa xem thấy, cho đến khi con người từ cõi chết sống lại.

5/ Chúa Giêsu báo cho các ông biết: Ông Elia sẽ đến để chỉnh đốn mọi sự. Khi nói điều này, Chúa Giêsu có ý ám chỉ Gioan Tẩy Giả, các Môn đệ cũng hiểu được như thế.

6/ Khi nói như thế là Chúa Giêsu đã xác nhận lời Ngôn sứ Malaki được ứng nghiệm nơi con người Gioan Tẩy Giả. Gioan đã đến bằng tinh thần của Elia để dọn lòng dân chúng đón nhận Đấng Cứu Thế.

7/ Chúng ta nghe Chúa nói đến ông Elia, nhưng không phải bằng con người ông Elia bằng xương bằng thịt mà chỉ là tinh thần của ông, là đức tính và thế lực của Elia sẽ đầu thai vào một con người khác, con người ấy chính là Gioan Tẩy Giả.

8/ Khi Thiên Sứ Gabriel hiện ra với Dacaria, thân phụ của Gioan, Thiên sứ cũng đã nói như vậy: Gioan sẽ có được tâm tính và tài năng của Elia mà đi trước mặt Chúa; hơn nữa nếu ám chỉ tinh thần của Elia, thì chính Chúa Giêsu cũng là Elia phải đến  !

9/ Chúng ta thấy dân Do Thái không biết Elia đến trong con người của Gioan nên đã cư xử quá tệ với ông. Họ cũng không biết Elia đến trong con người của Chúa Giêsu nên cũng đã xử tệ với Ngài.

10/ Ngày nay, chúng ta cũng cần kiểm điểm lại thái dộ sống đạo của mình, chúng ta là gì của Chúa Giêsu (đang là bạn hay là kẻ thù), đi với Chúa hay đang phản Chúa, có khi nào chúng ta là bạn của Chúa nhưng lại nghi ngờ, thiếu tin tưởng vào Chúa không ?

11/ Cũng có khi chúng ta chọn thái độ trung lập, không bạn không thù. Điều này Chúa đã khẳng định: “Ai không cùng phe với tôi là phản bội tôi”.

12/ Chúng ta chỉ có cái tên là Ki-tô hữu, mang danh Ki-tô hữu thôi, còn cách sống thì không phải. Không phải thế, chúng ta phải gắn bó với Chúa không những bằng danh xưng, mà còn phải bằng lời nói, việc làm, bằng đời sống chứng nhân, để không ai chê chúng ta là “Hữu danh vô thực”

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con lòng mến Chúa, và ban thêm cho con lòng nhiệt thành từ tàn lửa nơi trái tim Chúa, để chúng con có thể mang lửa ấy sưởi ấm anh em chúng con. Amen.**R

 


Trở lại      In      Số lần xem: 637
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  5
 Hôm nay:  413
 Hôm qua:  3281
 Tuần trước:  56194
 Tháng trước:  140432
 Tất cả:  4677301
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
  TrưởngnhómKinhThánhEmmaus / Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Facebook:  https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
- Youtube : Giáo Dân Sống Đạo / videos 

Chia sẻ cho bạn bè :
top