Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / HÔM NAY LÀ NGÀY MỪNG CHÚA GIESUS LÊN TRỜI / XIN CHO CON LUÔN ƯỚC AO ĐƯỢC VỀ BÊN CHÚA / (GIUSE LUCA)**R

Tìm hiểu Tin Mừng CN 24 TN C / Giuse Luca

CHÚA NHẬT 24 TN  C 

ĐỀ TÀI: THIÊN CHÚA XÓT THƯƠNG

Lời Chúa: Lc 15, 1-32

Tung hô Tin Mừng:   2 Cr 5,19

Haleluia. Haleluia. Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với Người, và giao cho chúng tôi công bố lời hoà giải. Haleluia.

PHÚC ÂM:  Lc 15, 1-32

Trên trời ai nấy sẽ vui mừng, vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Lu-ca.

1 Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. 2 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng." 3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này:

4 "Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? 5 Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. 6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: "Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.7 Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.

8 "Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được? 9 Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: "Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất”. 10 Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối."

11 Rồi Đức Giê-su nói tiếp: "Một người kia có hai con trai. 12 Người con thứ nói với cha rằng: "Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng”. Và người cha đã chia của cải cho hai con. 13 Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.

14 "Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, 15 nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo. 16 Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. 17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: "Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! 18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, 19 chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. 20 Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.

“Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. 21 Bấy giờ người con nói rằng: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. ..22 Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: "Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, 23 rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! 24 Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng.

25 "Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, 26 liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. 27 Người ấy trả lời: "Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ. 28 Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. 29 Cậu trả lời cha: "Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. 30 Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!

31 "Nhưng người cha nói với anh ta: "Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. 32 Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy."

Đó là lời Chúa.

 

NHỮNG CÂU HỎI GIÚP MỌI NGƯỜI DỄ HIỂU BÀI TIN MỪNG

 

1/Các bài Lời Chúa hôm nay đã diễn tả tình yêu của Thiên Chúa như thế nào ?

2/Mầu nhiệm về tình yêu Thiên Chúa như thế nào ?

3/Đặc tính của tình yêu Thiên Chúa như thế nào ?

4/Tình yêu của Thiên Chúa có gì khác thường không?

5/Người Do Thái gán cho Chúa biệt hiệu là gì ?

6/Chúa Giêsu đã khẳng định điều gì ?

7/Chúa nhấn mạnh sứ vụ này như thế nào ?

8/Thiên Chúa ước muốn điều gì ?

9/Các giáo phụ quan niệm thế nào về chương 15 của LC ?

10/Nét thứ nhất của lòng thương xót Chúa là gì ?

11/Nét thứ hai là gì ?

12/Nét thứ ba là gì ?

13/Chúng ta thấy điều gì nơi thập giá Chúa Ki-tô ?

14/Chúa được gì khi đi tìm con chiên lạc ?

15/Người Cha sẽ lo cho ai hơn ?

16/Tình thương của Thiên Chúa kỳ diệu ở chỗ nào ?

17/Tình thương của Thiên Chúa lớn lao cỡ  nào ?

18/Ta phải làm gì với tình thương của Chúa ?

19/Điều nào biểu lộ bản chất nhân hậu của Thiên Chúa ?

20/Thiên Chúa đã làm gì trước thọ tạo của mình ?

21/Thiên Chúa đã đối xử thế nào trước con người ?

22/Người cha đã làm gì khi con bỏ nhà ra đi ?

23/Tâm tình của người cha và đứa con ra sao ?

24/Thiên Chúa mong muốn điều gì từ con người ?

 

=>  Hãy tìm câu trả lời từ bài “Tóm ý”.

 

Bài 1: TÌNH YÊU THIÊN VỊ

Chia sẻ cho nhau ý nghĩa bài Tin Mừng :

1/Phụng vụ lời Chúa hôm nay dùng hình ảnh nào để diễn tả tình yêu của Thiên Chúa? Lời Chúa hôm nay diễn tả một tình yêu đi bước trước/ Tiên tri Ezeki-en cũng như rất nhiều vị tiên tri khác dùng hình ảnh một mục tử lặn lội đi tìm kiếm con chiên / không quản ngại đường xa và biết bao khó khăn khôn lường!

2/Chúa Giêsu đã khẳng định điều gì với chúng ta về chân lý tình yêu? Chính Chúa Giêsu đã nhiều lần khẳng định => Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước khi có chúng ta / Ngài đã cứu độ chúng ta trước khi chúng ta quay về, nghĩa là ngay khi chúng ta đang còn sống trong tội lỗi / Nhìn thái độ và cách cư xử của Chúa đối với người thu thuế và kẻ tội lỗi là một minh chứng hùng hồn cho sự thật đó.

3/Đặc tính của tình yêu Thiên Chúa là gì? Chúng ta nhận thấy rằng: tình yêu đi bước trước chính là tình yêu vô điều kiện, hoàn toàn vô vị lợi / hoàn toàn nhắm tới hạnh phúc cho người mình yêu thương / Chỉ có mình Thiên Chúa mới có thứ tình yêu tinh ròng và cao cả như vậy/ Chúa cũng đang mời gọi chúng ta sống trọn lành như Ngài => là trao cho anh em mình một tình yêu đi bước trước, vô điều kiện, vô vị lợi như Chúa đã làm .

4/Tình yêu Thiên Chúa có gì khác thường khiến cho chúng ta phải kinh ngạc? Tình yêu Thiên Chúa là một thứ tình yêu thiên vị / Tại sao chúng ta dám quả quyết như thế? Bằng chứng đâu? Thiên Chúa yêu thương mọi người không trừ ai cơ mà? Không bỏ bất cứ con người nào cơ mà, cho dù xấu xa tội lỗi đến mấy đi nữa! Đúng, đây là một sự thật hiển nhiên / nhưng cung cách sống của Chúa lại cho ta thấy có một thứ tình yêu ưu tiên, một tình yêu thiên vị dành cho những kẻ sống bên lề xã hội thời ấy như là: cô nhi, quả phụ, người thu thuế, người tội lỗi, người ngoại đạo, đĩ điếm, trộm cướp!

5/Dân Do Thái gán cho Chúa biệt hiệu gì? Là một người ham thích ăn nhậu, đồng bàn cùng những kẻ tội lỗi / Bởi thế Chúa nói: “Tư tưởng và đường lối của Ta thật khác biệt với tư tưởng và đường lối của các ngươi.”

6/Chúa Giêsu đã khẳng định điều gì khi diễn tả tình yêu của Ngài? Quả thế, Chúa Giêsu đã gần gũi, đã làm bạn, đã cứu vớt những kẻ bệnh hoạn, tật nguyền, tội lỗi / Ngài khẳng định cách rõ ràng: chỉ có bệnh nhân mới cần đến thầy thuốc / chính Ngài là Thầy thuốc mà các tâm hồn đớn đau đang chờ đợi / Cuối cùng Chúa Giêsu đã xác định mục tiêu mà Ngài phải theo đuổi, và đó cũng chính là sứ mạng mà Ngài phải thực hiện khi đến trong trần gian.

7/Sứ mạng của Chúa Giêsu khi đến trần gian là gì? Ngài nói: Con Người đến là để tìm kiếm và cứu những gì đã hư đi / Chỉ khi nào chúng ta hiểu được cái hành động ưu tiên và thiên vị ấy trong cách lựa chọn của Chúa / chúng ta mới có thể hiểu được tại sao Chúa lại hân hoan vui mừng đến thế khi tìm được một con chiên lạc / một đồng bạc bị đánh rơi / hay người con hoang trở về nhà Cha / Bởi vì cả thiên đàng sẽ vui mừng vì một kẻ tội lỗi ăn năn chớ không phải vì 99 người công chính kia không cần ăn năn!

8/Thiên Chúa ước muốn điều gì? Thiên Chúa chỉ ước muốn một điều => con người được cứu rỗi và luôn sống trong tình yêu thương của Ngài chứ không phải là ngụp lặn trong bùn nhơ tội lỗi / để rồi cuối cùng bị kết một bản án đọa đày muôn kiếp.

9/Phúc Âm chương 15 của Luca nói lên điều gì? Đây là trang đẹp nhất trong các trang Tin Mừng/ Đây có thể gọi là Tin Mừng của Tin Mừng, là cốt lõi! Đây cũng được coi như bản tóm tắt của Phúc Âm.

10/Bài Phúc Âm hôm nay đưa ra mấy nét chính về lòng thương xót Chúa? Có 3 nét chính, đó là: tha thứ/  tìm kiếm / yêu thương!

11/Nét chính thứ nhất là gì? Nét chính thứ nhất là sự tha thứ, nói lên lòng xót thương vô biên của Thiên Chúa / Tình yêu không được đo bằng đam mê nồng cháy / vì những đam mê nồng cháy sẽ mau qua như một cơn giông bão, giông bão đi qua luôn để lại những đổ vỡ tan tành / Tình yêu đích thực được đo bằng sự tha thứ, vì chỉ có yêu tha thiết, yêu thực lòng mới có thể tha thứ / Khi yêu người ta dám cho đi tất cả, nhưng ít người dám cho đi sự tha thứ / vì chỉ có tha thứ mới dẫn chúng ta vào Mầu Nhiệm cốt lõi của tình yêu / Tha như Chúa tha cho dân Do Thái lúc họ đúc con bò vàng / tha như tha Phao-lô tìm bắt giết đạo Chúa / tha như tha người con gom hết của cải bỏ nhà ra đi / Sự tha thứ của Thiên Chúa dành cho con người là vô biên / Tha như thế chứng tỏ tình yêu Chúa dành cho con người lớn lao chừng nào!

12/Nét thứ hai của lòng thương xót là gì? Đó là sự đi tìm / Chúa luôn sẵn sàng tha thứ, nhưng Ngài không ngồi chờ chúng ta là kẻ có tội ăn năn, chạy về xin lỗi rồi mới tha / Không, chính Thiên Chúa đi tìm con người / Ngài có sáng kiến đi tìm con người, đây quả là nét độc đáo trong tình yêu thương tha thứ của Thiên Chúa / chính Chúa đi tìm Phao-lô đang khi ông ở trên đường lầm lạc / chính Chúa đi tìm con chiên lạc / là người cha ra ngõ tìm đứa con hoang / Cuộc đi tìm đâu có dễ dàng / Người phụ nữ phải đốt đèn, bò, quỳ, soi đèn, quét dọn hết mọi ngóc ngách trong nhà, cho dù cơ hội tìm thấy rất mong manh / Người cha phải vượt qua thành kiến của xã hội, dẹp bỏ lòng tự ái bị tổn thương, cam chịu trái tim đau đớn vì yêu! Đi tìm là yêu thương, đi tìm là tha thứ rồi / Chúa tha thứ ta trước khi ta xin lỗi Người, trước khi ta quay về / Chúa yêu ta trước khi ta biết Người.

 

Bài 2: TÂM TÌNH NGƯỜI CHA ĐÁNG YÊU

Chia sẻ cho nhau ý nghĩa bài Tin Mừng :

13/Nét thứ ba là gì? Nét thứ ba của lòng thương xót vô biên của Chúa đó là: Thiên Chúa yêu thương từng người, dù rất nhỏ bé / trong đời sống xã hội, những người bé nhỏ nghèo hèn thường bị bỏ quên => sống cô đơn, chết cô độc, mau chìm trong lãng quên / nhưng ở trái tim Thiên Chúa, mỗi một con người bé nhỏ đều có một vị trí quan trọng / mỗi người đều có một vị trí độc đáo, không thể thay thế được / Ai càng nhỏ bé, càng nghèo hèn, càng chiếm được vị trí quan trọng trong tình yêu Thiên Chúa.

14/Khi nhìn lên Thánh Giá, chúng ta thấy được điều gì? Chúng ta thấy được sự tha thứ và tình yêu thương / Vì tha tứ tội cho chúng ta nên Chúa mới bị treo lên / Cũng vì yêu thương chúng ta nên Chúa mới bị treo lên / Nhìn Chúa chịu đau đớn và chết tủi nhục, chúng ta mới mới thấy được vô số tội lỗi nặng nề của ta, của mọi người.

15/Khi đi tìm con chiên lạc, Chúa có lợi gì? Nếu đem so sánh một con chiên lạc với 99 con chiên còn lại, chúng ta thấy điều gì? Giữa 99 con chiên còn lại, Chúa vừa nhàn nhã, vừa có lợi / đi tìm một con chiên lạc, vừa mệt nhọc, vừa thiệt thòi / nhưng yêu là hy sinh nên Chúa đâu có tính toán thiệt, hơn / nhưng chỉ một con chiên lạc đã đủ để chiếm hết trái tim của Người Mục Tử Nhân Lành / bao lâu chưa tìm được nó, người mục tử luôn khắc khoải lo âu / ăn ngủ không yên!

16/Tại sao người cha bồn chồn lo lắng khi đứa con bỏ nhà ra đi? Khi đứa con bỏ nhà ra đi, xài phí hết gia sản của cha mẹ, thì làm sao so sánh được với đứa con ngoan đang ở nhà, biết chăm lo công việc, luôn hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ / Ấy vậy mà người cha ăn không ngon ngủ không yên, tắt tiếng cười, mắt mờ lệ, bao lâu đứa con hư hỏng chưa chịu trở về.

17/Tình thương của Thiên Chúa kỳ diệu ở chỗ nào? Tình thương của Thiên Chúa thật kỳ diệu: chính vì những tâm hồn bé nhỏ, yếu đuối, tội lỗi ấy mà Thiên Chúa đã sai Con Một của Người xuống trần gian đúng như lời Chúa Giêsu đã nói: “Chỉ những người bệnh mới cần đến thầy thuốc”.

18/Tại sao tình thương của Thiên Chúa lại lớn lao, bao la? Lòng thương xót của Thiên Chúa thật vô biên / lớn hơn cả trái tim của Chúa / Ơn lành của Thiên Chúa lớn hơn cả tội lỗi của chúng ta / sự tha thứ của Chúa lớn hơn cả trí tưởng tượng của chúng ta / Tất cả hãy chạy đến cùng Người / hãy mang theo mọi yếu đuối lầm lỡ / hãy cho Người xem vết thương lòng của mình / hãy tỏ lộ mọi nỗi buồn vô vọng của ta.

19/Chúng ta sẽ làm gì với tình thương ấy? Thiên Chúa là người Cha giàu lòng thương xót / không tội lỗi nào Người không tha thứ, không có vết thương nào Người không chữa lành/ không nỗi buồn nào Người không an ủi / Hãy mau chạy đến cùng Người.

20/Gương mặt của người cha nhân hậu như thế nào? Khi chiêm ngắm người cha nhân hậu, chúng ta khám phá ra khuôn mặt của Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa vì quá yêu thương nên khiêm tốn / khi người cha chấp nhận chia gia sản cho con, chấp nhận để đứa con ra đi / đó là Thiên Chúa tôn trọng sự tự do của con người.

21/Đấng Toàn Năng đã làm gì trước các thọ tạo của mình? Thiên Chúa đã tự giới hạn quyền năng của mình để cho chúng ta được sống tự do / Chúa thu mình lại để nhường chỗ cho chúng ta / Chúa tự nhốt mình trong nhà tạm nhỏ bé để nhường chỗ rộng rãi bao la cho chúng ta vui sống.

22/Thiên Chúa đã đang kỳ vọng gì ở con người? Không chỉ con người mới cởi giày ra trước Thiên Chúa như Moisen trước bụi gai rực lửa cháy / Chính Thiên Chúa  cũng cởi giày ra trước con người / Chúa đã quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ / Chúa cũng coi cõi lòng con người như phần đất Thiên Thánh và chờ đợi con người cho phép Ngài mới ngự vào / Thiên Chúa yêu thương là Thiên Chúa luôn biết chờ đợi!

23/Người cha đã làm gì khi thấy đứa con bỏ nhà ra đi? Thiên Chúa vẫn nuôi hy vọng khi con người lìa xa Ngài / Người cha vẫn luôn ngóng chờ con bên cửa sổ / Lòng cha luôn hướng về con / Bởi thế, ngay khi con còn ở đàng xa, cha đã trông thấy / Cha vẫn nhận ra con cho dù con đã đổi màu xanh xao tiều tụy / Thiên Chúa không thất vọng về con người/ Ngài không ép buộc ai phải hoán cải / Ngài chỉ chờ, vì Ngài tôn trọng sự tự do.

24/Người cha thì sao, đứa con thứ thì sao? Thiên Chúa luôn yêu thương, người cha luôn biết tha thứ / Ngài là Cha nhưng lại yêu con bằng tâm tình người mẹ / Đứa con thứ rõ ràng thật đáng trách vì sống bất hiếu / nhưng tình thương của người cha lại lớn hơn tội của anh / Cha thương anh vì anh đã lỗi phạm, có tội mà biết ăn năn thì tự nó đã là hình phạt rồi.

25/Thiên Chúa yêu thích sự gì từ nơi con người? Thiên Chúa yêu thích sự quay trở về / Người cha như có vẻ không cần nghe lời con mình xin lỗi / Sự quay về của anh đã là lời thống hối ăn năn /  “Con ta đã chết, nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy” / Thiên Chúa không nhớ mãi chuyện đã qua / Điều quan trọng là trong hiện tại, người con đang sống trong vòng tay của cha / Thiên Chúa không muốn kết án ai / khi buộc phải kết án ai, thì Ngài sẽ viết bản án ấy trên cát, và mong sao cho gió mau cuốn nó đi / (người phụ nữ ngoại tình).

 

Bài 3: NGƯỜI CHA TẬN TÂM, TẬN LỰC

Chia sẻ cho nhau ý nghĩa bài tin mừng:

26/Tại sao người cha lại luôn chạy ra? Thiên Chúa yêu thương là Thiên Chúa luôn chạy ra/ như người cha chạy ra để đón đứa con hư / như người cha chạy ra để năn nỉ, giải thích cho người con cả.

27/Đặc tính của Thiên Chúa là gì? Thiên Chúa là tình yêu / Thiên Chúa không có tình yêu thì không phải là Thiên Chúa / Thiên Chúa không thể nào ở yên trong hạnh phúc của mình nếu như còn có đứa con nào đó đang đứng ở ngoài.

28/Người cha đã phải vượt qua những thứ gì để đến được với đứa con? Người cha trong dụ ngôn không sợ mất điều gì cả / ông chẳng sợ mất vẻ uy nghi đạo mạo khi chạy ra ôm đứa con / ông chạy đến với con mà không sợ xóa bỏ mất khoảng cách uy quyền / Quyền uy của người cha là quyền uy của tình yêu / mà tình yêu thì giúp cho ông can đảm vượt qua mọi thử thách, vượt qua mọi ngăn cách.

29/Thiên Chúa đã làm gì khi có một đứa con biết sám hối? Thiên Chúa đầy tình yêu thương là Thiên Chúa biết nhảy mừng / Thiên Chúa tình yêu nên Ngài đãi tiệc vì một con người biết ăn năn sám hối / Thiên Chúa biết nhảy mừng vì Thiên Chúa bớt khổ đau / Vì Ngài đã từng đau khổ/ Ngài đau cái nỗi đau của đứa con khi nó cố tình xa cha / Thiên Chúa biết vui, biết buồn với con người và cũng vì con người.

30/Chúng ta sẽ làm gì khi có một người cha tốt như thế? Hãy trở về, hãy trở lại, hãy ở lại trong nhà cha mình / Bởi vì người cha đã quên hết những thứ mà đứa con đã phung phí / Người cha lại muốn trao ban cho con tất cả những gì Ngài đang có / bàn tiệc mừng đã sẵn / hãy vào với cha / Đó cũng là cách trở về với anh em!

31/Tại sao người đàn bà mất của vừa bực lại vừa tiếc? Người đàn bà trong dụ ngôn rất bực và tiếc vì đã đánh mất đồng bạc / Tuy món tiền nhỏ nhưng là công khó dành dụm bấy lâu nay, cho nên nó rất quý đối với bà / Sau khi moi móc hết các nơi trong nhà, và khi tìm được rồi, bà muốn chạy ra để phân phô với hàng xóm.

32/Người Kitô hữu đánh mất điều gì? Người Kitô hữu sẽ đau xót vì thiếu mất một vật gì, và biết rất rõ nó đã thuộc về mình trước đây, giờ mình đã vô ý đánh mất / tự mơ hồ cảm nhận mình đang khao khát tình thân thiết  với Thiên Chúa.

33/Tại sao người Kitô hữu không nên cam chịu? Người Kitô hữu nhận thức rằng: tai họa xảy đến là do sự tội khiến mình đánh mất mối tình thân thiết quý báu ấy / nhưng không thể cam chịu sự mất mát này, bà ta tìm tòi lục lọi trong nhà mình, chung quanh mình, tự hỏi lòng mình, hỏi cả những người chung quanh .

34/Tại sao người đàn bà không thể vui riêng một mình? Một ngày kia khi đã gặp thấy ơn cứu độ nơi Đức Kitô, ý nghĩa sống của cuộc đời đã được tìm thấy / bà ta sẽ rất vui mừng / Của quý giá đã mất nay lại tìm thấy, đến nỗi bà ta không thể vui riêng một mình / Bà phải san sẻ với những người chung quanh, gương mặt bà phải lộ vẻ rạng ngời / từ thâm tâm lan tỏa ra nét mặt, như lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ niềm vui với anh em mình!

35/Làm sao ta có thể cảm biết sâu sắc về món đồ đã mất rồi tìm lại được? Khi xét về khía cạnh tâm linh, nhiều Kitô hữu quá tự tại (ỷ lại) trong niềm tin vì họ cho rằng mình giữ đạo quá đầy đủ/ cho nên họ không hiểu được và không thấm thía được tai họa lớn lao sẽ xảy đến cho những ai không có đời sống siêu nhiên / Người Kitô hữu có thể ở trong trạng thái mất tiền mà không biết (không biết mình làm sai) vì không biết sai nên không sửa / Vì không biết mất nên không tìm kiếm / không tìm kiếm nên không tìm được đồng bạc đã mất / Vì thế họ không có niềm vui / Có nghĩa là họ mất Thiên Chúa mà không biết / giữ đạo sai mà cứ tự tin và cho rằng mình đúng / cố chấp.( điển hình là biệt phái, luật sĩ  )

36/Khi có niềm vui, chúng ta có nên san sẻ với anh em không? Do niềm phấn khởi, nhiệt tình và sức năng động của công việc truyền giáo, được bắt nguồn từ niềm xác tín sâu sắc và kinh nghiệm sống đạo rằng: chúng ta đã tìm thấy / chúng ta cũng biết rằng niềm vui cũng rất thu hút và đa dạng, cho nên nụ cười tươi của chiến sĩ truyền giáo đôi khi lại đạt được nhiều thành quả hơn là những hành động phục vụ khác.

37/Khi cha mẹ yêu thương con cái, họ thường làm gì? Họ sẽ làm bất cứ điều gì cho chúng / Tuy nhiên sự việc xảy ra là những đứa con thường ít khi nhận ra tình yêu sâu nặng mà cha mẹ luôn dành cho chúng / Cả hai người con trong dụ ngôn hôm nay đều không hiểu được tình cảm  người cha dành cho mình / họ cũng không hiểu được những dâng hiến của ông dành cho chúng.

38/Tâm tình của người con thứ: là người con mà chúng ta hay nhắc tới như là đứa con hoang đàng / Anh là kẻ phung phá / nhưng sau khi nhận ra sự điên rồ của mình / anh đã soạn một bài diễn văn ngắn gọn để nói với cha mình / và anh cũng nhận ra anh không còn xứng đáng là con, mà chỉ mong làm tôi tớ trong nhà / Nhưng người cha không cần để ý, ông vội ôm choàng lấy con, hôn nhiều và sai gia nhân làm tiệc mừng / bảo họ xỏ giày cho anh và vẫn coi anh là con trong nhà!

39/Tâm tình người con trưởng: chúng ta rất ít cảm tình với người con lớn, tuy anh không rời xa nhà, anh luôn chu toàn công việc / nhưng anh từ chối vào dự tiệc mừng của đứa em, một cách gián tiếp, anh tỏ lộ sự thất bại trong mối tương quan với cha anh / dưới con mắt của người con cả: cha anh chỉ là một ông chủ nô, một ông chủ keo kiệt bủn xỉn / Bởi vì anh con cả đã nghĩ mình là người nô lệ / anh chỉ trông đợi phần thưởng / Người cha đã không tỏ thái độ giận dữ với con mình, nhưng là bằng 2 tiếng con ơi / người cha già thì lo chạy tới chạy lui / trong khi 2 đứa con cửa ông trẻ người sung sức nhưng lại muốn tạo sự phiền hà cho cha mình.

TÓM Ý

1/Các bài Lời Chúa hôm nay đã diễn tả tình yêu của Thiên Chúa như thế nào ? Trong lĩnh vực tình yêu, Thiên Chúa đã đi bước trước. Các tiên tri diễn tả điều này qua hình ảnh người mục tử đi tìm con chiên lạc , dù gặp biết bao khó khăn.

2/Mầu nhiệm về tình yêu Thiên Chúa như thế nào ? Thiên Chúa đã yêu thương trước khi có chúng ta. Ngài ban ơn cứu độ trước khi chúng ta quay về, nghĩa là trong lúc chúng ta còn đang sống trong tội lỗi / qua cách Chúa cư xử với những kẻ tội lỗi : Gái điếm và thu thuế…./

3/Đặc tính của tình yêu Thiên Chúa như thế nào ? Tình yêu của Ngài ban cho ta vô điều kiện, vô vị lợi. Ngài chỉ nhắm tới hạnh phúc của chúng ta. Đây là thứ tình yêu tinh ròng, cao cả. Ngài là Đấng trọn lành và mời gọi chúng ta hãy sống như Ngài.

4/Tình yêu của Thiên Chúa có gì khác thường không? Tình yêu của Ngài là tình yêu thiên vị. Bằng chứng đâu mà ta dám nói như thế ? Chúa yêu thương mọi người cơ mà ? Đúng, nhưng đây là thứ tình yêu thiên vị. Ngài yêu kẻ tội lỗi hơn những người lành-> Ngài đi tìm con chiên lạc trong khi dám bỏ 99 con chiên lành. Ngài dành mọi ưu tiên cho kẻ tội lỗi, thu thuế, gái điếm, cô nhi, quả phụ…

5/Người Do Thái gán cho Chúa biệt hiệu là gì ? Họ bảo Chúa là tay thích ăn nhậu, chuyên đồng bàn với kẻ tội lỗi, Chúa còn tự biện hộ rằng : Tư tưởng của ta thì khác biệt…

6/Chúa Giêsu đã khẳng định điều gì ? Chúa Giêsu chỉ muốn gần gũi, làm bạn với những kẻ tội lỗi, bệnh hoạn, tật nguyền. Ngài còn khẳng định : Chỉ bệnh nhân mới cần đến thầy thuốc, và đây cũng chính là sứ mạng mà Ngài lãnh nhận khi đến trần gian.

7/Chúa nhấn mạnh sứ vụ này như thế nào ? Con Người đến, tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Nếu chúng ta hiểu được tại sao Chúa thiên vị thì chúng ta mới cảm nhận được tại sao Chúa lại vui mừng khi tìm được một con chiên lạc.

8/Thiên Chúa ước muốn điều gì ? Chúa muốn cứu độ con người, Chúa muốn chúng ta luôn sống trong tình yêu thương của Ngài chứ không ngụp lặn trong bùn nhơ tội lỗi để rồi cuối cùng bị kết án đoạ đày.

9/Các giáo phụ quan niệm thế nào về chương 15 của LC ? Là chương đẹp nhất trong sách Tin Mừng. Đây chính là cốt lõi của Tin Mừng, đây là bản tóm tắt của sách Phúc Âm.

10/Nét thứ nhất của lòng thương xót Chúa là gì ? Lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa chính là sự tha thứ. Tình yêu nếu được đo bằng sự đam mê thì nó sẽ mau qua như cơn giông bão, khi nó đi qua nó sẽ để lại sự đổ vỡ tan tành. Tình yêu đích thực chỉ có thể đo bằng sự tha thứ. Khi yêu ,người ta có thể cho đi tất cả, nhưng ít ai dám cho đi bằng sự tha thứ. Vì chỉ có tha thứ mới dẫn ta vào cốt lõi của tình yêu. Chúa tha khi dân Do Thái đúc bò vàng, Chúa tha khi Phao-lô tìm bắt đạo, Chúa tha khi đứa con hoang đàng trở về, sự tha thứ của Chúa là vô biên.

11/Nét thứ hai là gì ? Là đi tìm. Chúa sẵn sàng tha thứ, nhưng Ngài không ngồi chờ ta quay về xin lỗi để rồi Chúa tha. Không, chính Chúa đi tìm con người, chính Chúa đi tìm Phao-lô, Chính Chúa đi tìm con chiên lạc. Chính người Cha ra ngõ ngóng chờ đứa con hoang. Chính người phụ nữ đốt đèn, quỳ, bò ,mò tìm cho ra đồng bạc, người Cha dẹp bỏ mọi thành kiến, dẹp bỏ tự ái bị tổn thương, cam chịu trái tim đau đớn vì yêu, người cha tha trước khi đứa con quay về. Trước khi con xin lỗi, Chúa yêu ta trước.

12/Nét thứ ba là gì ? Trong xã hội, những người bé nhỏ, nghèo hèn thường bị bỏ quên. Họ sống trong cô đơn và sẽ chết trong cô độc. Họ tuy còn sống nhưng đời đã sớm quên họ. Nhưng Thiên Chúa thì không bao giờ, Ngài vẫn thương yêu dù ta rất nhỏ bé và thấp hèn. Ai càng thấp hèn, càng được Thiên Chúa yêu thương.

13/Chúng ta thấy điều gì nơi thập giá Chúa Ki-tô ? Chúng ta nhận ra sự tha thứ và yêu thương của Chúa. Vì tội ta nên Chúa mới bị treo, cũng vì yêu ta nên Chúa mới bị treo, nhìn thấy Chúa đớn đau, ta mới thấy mình tội lỗi nặng nề.

14/Chúa được gì khi đi tìm con chiên lạc ? Thà mất một con, giữ lại 99 con chiên lành: Chúa vừa nhàn nhã lại được yên tâm nghỉ ngơi. Đi tìm con chiên lạc thì Chúa quá mệt nhọc, thiệt thòi. Nhưng vì yêu là hy sinh nên Chúa đâu tính hơn thiệt. Bao lâu chưa tìm ra nó thì Chúa vẫn khắc khoải lo âu, ăn ngủ không yên.

15/Người Cha sẽ lo cho ai hơn ? Một đứa thì bỏ nhà ra đi, tiêu xài phung phí hết của cải. Đứa còn lại thì chăm ngoan, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ. Ấy vậy mà người cha lại buồn sầu, đắm lệ bao lâu đứa con hư chưa trở về.

16/Tình thương của Thiên Chúa kỳ diệu ở chỗ nào ? Chính vì những đứa con ngỗ nghịch tội lỗi ấy mà Thiên Chúa đã phải hy sinh người Con Một. Đúng như lời Chúa Giêsu quả quyết : Chỉ có bệnh nhân mới cần thầy thuốc.

17/Tình thương của Thiên Chúa lớn lao cỡ  nào ? Tình thương của Thiên Chúa thì bao la, lớn lao hơn cả tội lỗi. Sự tha thứ của Chúa còn bao la hơn cả trí tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta hãy đến với Người mang theo sự yếu đuối lầm lỡ. Hãy cho Ngài xem vết thương của ta. Hãy tỏ lộ cùng Ngài nỗi thất vọng của ta,

18/Ta phải làm gì với tình thương của Chúa ? Ta hãy mau chạy đến với Người. Người luôn tha thứ, Người sẵn sàng chữa lành, Người sẽ an ủi ta mọi lúc, mọi nơi.

19/Điều nào biểu lộ bản chất nhân hậu của Thiên Chúa ? Nhìn cách Thiên Chúa cư xử với loài người. Chúng ta mới khám phá ra gương mặt yêu thương của Thiên Chúa. Chúa quá yêu nên khiêm tốn làm người, Chúa yêu thương nên chấp nhận chia gia sản cho con và chấp nhận để con ra đi theo tiếng gọi tự do. Vì Chúa tôn trọng sự tự do của con.

20/Thiên Chúa đã làm gì trước thọ tạo của mình ? Chúa tự thu bớt quyền hạn để cho ta được tự do. Chúa nhường chỗ cho ta khi bỏ trời xuống thế để cho ta lên ở cùng. Chúa tự nhốt mình trong nhà tạm để cho ta được tự do thoải mái theo ý riêng.

21/Thiên Chúa đã đối xử thế nào trước con người ? Không chỉ con người mới cởi giày ra như Moisen trước Thiên Chúa nơi lửa bụi gai. Thiên Chúa cũng quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ, Thiên Chúa vẫn coi tâm hồn con người như phần đất thiên thánh và chờ đợi con người cho phép, thì Ngài mới ngự vào. Thiên Chúa vì yêu thương nên luôn biết chờ đợi.

22/Người cha đã làm gì khi con bỏ nhà ra đi ? Thiên Chúa xót xa khi con người lìa xa Ngài. Ngài ngày ngày vẫn ngóng chờ con trở về, lòng cha luôn hướng về con, cha đã nhận ra con từ đàng xa, Ngài vội chạy ra ôm con, Ngài không thất vọng, không ép buộc ai, Ngài chỉ chờ đợi.

23/Tâm tình của người cha và đứa con ra sao ? Người cha thì yêu thương, mong ngóng, tha thứ và chờ đợi. Người con thì đáng trách, bất hiếu, anh biết tội và dốc lòng ăn năn.

24/Thiên Chúa mong muốn điều gì từ con người ? Thiên Chúa chỉ yêu thích sự quay về /Ngài là một người cha không cần nghe lời con mình xin lỗi. Sự quay về chính là lòng thống hối chân thành -> Con ta chết, nay sống lại. Thiên Chúa không nhớ mãi tội ta, Ngài dốt toán, lại mau quên, Ngài chỉ muốn viết bản án trên cát cho gió mau cuốn đi.  **R

 

KBX / GL / CỘNG ĐOÀN KINH THÁNH EMMAUS 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 878
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  17
 Hôm nay:  2827
 Hôm qua:  3321
 Tuần trước:  25201
 Tháng trước:  99836
 Tất cả:  6698030
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- ĐDCộngĐoànKinhThánhEmmaus/Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top