Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚA NHẬT 18 TN C / ĐỪNG CHỈ LO TÍCH TRỬ CỦA CẢI , VÌ NÓ KHÔNG THỂ BÊNH ĐỠ TA TRƯỚC TÒA CHÚA , CŨNG KHÔNG GIÚP TA CÓ ĐƯỢC SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI / (GIUSE LUCA) . **R

Tim hiểu Tin Mừng CN I Mùa Chay / C / Giuse Luca /

14/02/2016

ĐỀ TÀI: CƠN CÁM DỖ DÀNH CHO CON THIÊN CHÚA   

TUNG HÔ TIN MỪNG:   Mt 4, 4b

Halêluia. Halêluia Người ta sống, không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Ha-lê-lui-a.

PHÚC ÂM:  Lc 4, 1-13   

"Đức Yesus được Thánh Thần dẫn vào hoang địa và chịu cám dỗ."

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca:

1  Sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu được đầy Thánh Thần, từ sông Yodan trở về. 2  Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói. 3  Bấy giờ, quỷ nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi!” 4  Nhưng Đức Giêsu đáp lại: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh.”.

5  Sau đó, quỷ đem Đức Giêsu lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. 6 Rồi nó nói với Người: “Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tùy ý.  7  Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông.” 8  Đức Giêsu đáp lại: “Đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.”

9  Quỷ lại đem Đức Giêsu đến Yerusa-lem và đặt Người trên nóc Đền Thờ, rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi! 10  Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho Thiên sứ gìn giữ bạn. 11  Lại còn chép rằng: Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.” 12  Bấy giờ Đức Giêsu đáp lại: “Đã có lời rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.”

13  Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ.       Đó là lời Chúa.

Bài 1: LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA

Chia sẻ cho nhau ý nghĩa bài tin mừng:

1/ Cám dỗ là gì? Tại sao ma quỷ muốn cám dỗ con người? Là ý hướng muốn chiều theo thói xấu, điều bất lợi cho linh hồn, muốn gạt bỏ những huấn lệnh của Thiên Chúa / Ma quỷ luôn cám dỗ con người vì nó không muốn thấy con người được hạnh phúc, do lòng ghen ghét, độc ác, muốn làm cho con người phải lìa xa Thiên Chúa.

2/ Cám dỗ có từ khi nào? Từ khi có con người thì đã có cám dỗ / Chúng ta phải luôn nhớ câu chuyện hai ông bà Nguyên tổ sa chước cám dỗ của ma quỷ / Dân Do Thái khi được Thiên Chúa cứu khỏi xiềng xích nô lệ Ai Cập / họ đang trong lộ trình đi qua sa mạc 40 năm / phải chịu đói khát, họ bị cám dỗ quay lại kiếp nô lệ ở Ai Cập để được no ấm.

3/ Ba cơn cám dỗ mà Chúa Giêsu chịu hôm nay, nói lên điều gì? Ba cơn cám dỗ mà Chúa Giêsu phải đối phó hôm nay đã nói lên gồm tóm tất cả những cơn cám dỗ mà kiếp con người thường gặp / Đó là: thỏa mãn nhu cầu / quyền lực thống trị / tìm những điều thần kỳ.

4/ Ý nghĩa cơn cám dỗ thứ nhất: Sau khi ăn chay 40 đêm ngày, đương nhiên là Chúa Giêsu rất đói/ Quỷ đề nghị Chúa biến hòn đá thành bánh mà ăn / Đây là một lời đề nghị hợp lý: đói thì phải ăn / muốn ăn thì phải có cơm bánh / nhưng làm sao có được thức ăn mới là vấn đề / Không phải cứ có nhu cầu là phải thỏa mãn ngay bằng mọi giá / nhưng không được dùng những cách không hợp với đạo lý để thỏa mãn nhu cầu ấy / Cơm bánh tượng trưng cho nhu cầu thiết yếu / nhu cầu thì có nhiều lại có xu hướng ngày càng có nhiều nhu cầu hơn / Vì thế cơn cám dỗ thỏa mãn nhu cầu càng ngày càng lớn / Nhu cầu cần thật, nhưng không thể sống bất chấp đạo lý.

5/ Ý nghĩa của cơn cám dỗ thứ hai: Muốn có quyền lực thống trị: Ma quỷ biết Chúa Giêsu muốn cứu độ loài người, nên đề nghị tặng Ngài các nước trên trần gian / Có nhiều người nghĩ rằng đề nghị của ma quỷ cũng rất hợp lý / Cứ có quyền thống trị bá chủ địa cầu thì Ngài có nói gì thì tất cả đều phải nghe theo / Chúa sẽ khỏi phải mất công chịu đau khổ, chịu chết, chỉ cần quỳ xuống thờ lạy nó / Vua quan các nước sẽ răm rắp tuân theo, thật là quá tiện lợi / Quyền lực thế gian là cơn cám dỗ muôn đời của nhân loại / Từ ngàn xưa, vua chúa các nước đã không ngừng gây chiến để tranh giành quyền lực / Ngày nay trong cuộc chiến thời hiện đại người ta không còn giết nhau bằng đao kiếm, súng đạn, mà bằng quyền lực kinh tế, khoa học kỹ thuật, tuy êm đềm nhưng vô cùng khốc liệt / Loại cám dỗ này không suy giảm mà càng gia tăng mãnh liệt hơn.

6/ Ý nghĩa cơn cám dỗ thứ ba: Tìm những điều kỳ diệu: Muốn có những chuyện thần kỳ / muốn làm được những việc kinh thiên động địa / muốn có những thành công lừng lẫy / Cơn cám dỗ thúc đẩy mọi người đi tìm phép lạ / Một ví dụ cụ thể: dân Do Thái xây tháp BaBen.

7/ Thế nào là sự tinh khôn của ma quỷ? Suy từ các cơn cám dỗ, ta thấy ma quỷ rất tinh khôn và hiểm độc / Cơn cám dỗ thứ nhất ma quỷ muốn con người làm nô lệ cho dục vọng / xúi dục con người làm nô lệ cho bản năng thấp hèn / chỉ giới hạn con người vào sự sống xác thịt/ Đức Giêsu đã vạch trần âm mưu của ma quỷ khi cho biết con người vừa có đời sống thể lý, vừa có đời sống tâm linh / Chúng ta cần phải nâng cao phẩm giá của mình / quyết chống lại cơn cám dỗ thỏa mãn các nhu cầu thân xác (ít thôi) / để luôn chăm lo cho đời sống tâm linh.

8/ Cơn cám dỗ thứ hai muốn biến con người thành nô lệ cho tham vọng, cho ma quỷ: Chính vì ham hố chức quyền, ham hố danh vọng mà đành đánh mất chính mình / Chúa đã vạch trần âm mưu của ma quỷ và kiên quyết từ chối danh vọng trần thế / Chúa cũng chỉ cho chúng ta một con đường phải theo, là con đường duy nhất có thể đem đến cho con người có sự tự do đích thực mà không phải làm nô lệ cho tham vọng nào / đó là con đường thờ phượng Thiên Chúa.

9/ Với cơn cám dỗ thứ ba: Nô lệ cuồng vọng: làm cho con người điên cuồng chống lại Thiên Chúa/ dùng danh Thiên Chúa để phục vụ cho những ước vọng điên cuồng của mình / không chịu đến với Chúa bằng tâm tình của người con thảo dành cho người Cha hiền. Chúa chỉ cho chúng ta đi theo con đường người con hiếu thảo, luôn tin cậy phó thác và làm đúng ý Cha / chỉ vâng lệnh Cha chứ không bao giờ dám sai bảo Cha.

10/ Cám dỗ của ma quỷ hiểm độc như thế nào? Nó luôn tiến từng bước, khởi đầu là hạ thấp phẩm giá con người để biến con người thành nô lệ cho dục vọng / sau đó là cướp mất sự tự do của con người, biến con người thành nô lệ cho ma quỷ / Sau cùng kéo con người đến chỗ tận cùng là chối bỏ Thiên Chúa / không coi Thiên Chúa là Cha mình nữa.

11/ Cơn cám dỗ được ngụy trang dưới lớp vỏ bọc như thế nào? Ma quỷ luôn khéo léo bọc những âm mưu hiểm độc trong lớp vỏ nhung lụa, êm ái, hợp lý, quyến rủ / những nhu cầu cần thiết, quyền lực, uy tín, hấp dẫn để đánh lừa chúng ta / Cơn cám dỗ ngày càng tinh vi, càng ngọt ngào thì càng hiểm độc / Nó luôn giăng bẫy để đánh lừa chúng ta / Muốn thắng cám dỗ, chúng ta phải học cách của Chúa Giêsu đó là ăn chay, cầu nguyện và nắm vững Lời Chúa để chống lại các mưu mô của chúng.

 

Bài 2: BỘ MẶT THẬT CỦA CÁM DỖ

Chia sẻ cho nhau ý nghĩa bài tin mừng:

12/ Con người đang khát vọng điều gì? Khi sống kiếp con người, phải chấp nhận thân phận yếu đuối, dễ sa ngã vào các cơn cám dỗ / Chính vì quá yếu đuối nhưng lại mang một khát vọng vươn tới kiếp sống thiện hảo, cho nên con người luôn cảm thấy mình đang bị một mãnh lực kéo trì / Cuộc sống con người vì muốn đạt được mục đích nên lúc nào cũng phải chiến đấu giằng co / chỉ cần một chút lơ là yếu mền là sẽ sa ngã ngay.

13/ Con người muốn đạt được mục đích trên, cần phải làm gì? Muốn trở thành con người đúng nghĩa cần phải chiến thắng cả trong lẫn ngoài / lúc nào cũng buông theo cái tôi chính là lúc con người tự đánh mất mình / Chỉ khi nào vượt qua cái tôi, lúc đó chúng ta mới vươn tới chân thiện mỹ / Chính vì thế Chúa luôn dạy chúng ta phải từ bỏ chính mình!

14/ Muốn chiến thắng chính mình, chúng ta cần phải làm gì? Trong Mùa Chay, chúng ta hãy để Thánh Thần dẫn vào hoang địa / Hãy sống trong cô tịnh với Chúa, hãy ăn chay, cầu nguyện, hãy tỉnh táo mới có thể nhận ra các cơn cám dỗ có thể là quen thuộc mà cũng có thể là tinh vi, ngụy trang khéo léo.

15/ Làm sao có thể biết mình đang bị cám dỗ? Nếu biết trước mình đang bị cám dỗ, điều đó quả thật là một ơn, vì ma quỷ chẳng phải là những con vật có đuôi lộ liễu, một gương mặt đen đuỗi xấu xí như trong các hình vẽ / mà là được ngụy trang dưới nhiều hình thức thật khéo léo, những lời biện bạch nghe rất bùi tai, rất hợp lý, đến đổi những người có kinh nghiệm sống đạo đức cũng dễ mắc bẫy.

16/ Cơn cám dỗ của Chúa Giêsu có giống của chúng ta không? Đã là con người yếu đuối thì các cơn cám dỗ rất giống nhau / Cơn cám dỗ đã đánh thẳng vào điểm yếu của Chúa / vì nhịn ăn lâu nên thấy đói, cái đói làm tê liệt sự sáng suốt của trí não / nó đụng đến bản năng sinh tồn / Người đang đói chỉ cần tấm bánh chứ không cần lý luận dông dài / nhưng với Chúa Giêsu lại khác, Chúa không phủ nhận sự cần thiết của vật chất, nhưng con người không nên tối mắt tối mũi vì một chút bánh đến nỗi đánh đổi cả danh dự và cuộc đời của mình.

17/ Ngày nay người ta ví tấm bánh với thứ gì? Tấm bánh là sự lợi nhuận trong chiến tranh kinh tế / Tuy kinh tế quan trọng nhưng không được quên các giá trị văn hóa, luân lý và tôn giáo / Lắm khi cái đói chi phối cuộc sống của chúng ta khiến chúng ta hiểu sai câu nói: có thực mới vực được đạo.

18/ Ăn để sống hay sống để ăn? Chúng ta nên hiểu sao cho đúng? Chúng ta luôn bị cồn cào của những thèm thuồng chính đáng hay không chính đáng, của cá nhân hay của tập thể / nhưng đừng nên thỏa mãn cơn đói bằng mọi giá!

19/ Cơn cám dỗ thứ hai quá hấp dẫn nhưng lại quá thô bạo, tại sao? Phải bái lạy ma quỷ để được quyền lực và vinh quang / Đây quả là một lời hứa hảo huyền / Bao đế quốc, bao nhà độc tài đã trôi đi theo dòng lịch sử / Chúa Giêsu biết tất cả mọi quyền lực không thể nằm ở tay ai khác ngoài Cha ra / Chính vì thế Cha Ngài mới là Đấng Duy Nhất để cho mọi người phải thờ phượng.

20/ Cơn cám dỗ thứ ba có vẻ giống như một việc đạo đức, tại sao? Nhìn cho kỹ thì đây rõ ràng là dấu hiệu của sự thiếu lòng tin / Tôi tự đưa mình vào một tình huống hiểm nghèo để buộc Chúa phải ra tay hành động / Nhảy từ nóc Đền thờ xuống mà không chết, quả là một điều ngoạn mục cho đời ta / Biết bao điều kỳ diệu Chúa đã làm, nhưng chúng ta vẫn muốn làm lại hết lần này đến lần khác để kiểm chứng, để thỏa mãn tính tò mò, tự ái, kiêu căng.

21/ Tâm tình của đứa con nhận ra tình thương của cha mình, sẽ không đòi kiểm chứng / Nếu đã kiểm chứng tức là chưa đủ lòng tin / Bởi thế Chúa dạy chúng ta: Phúc cho ai không thấy mà tin / Chúng ta cứ giữ thói quen chạy hết chỗ này đến chỗ khác để đòi Chúa phải làm phép lạ / thế thì có khác gì dân Nazaret?

22/ Khi đi tìm kiếm Nước Thiên Chúa, điều gì chính, điều gì phụ thuộc? “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ ban thêm cho” (Mt 6, 33) à tiền bạc, của cải, sắc đẹp, khoái lạc, bằng cấp, tự do, quyền lực, uy tín, danh dự, khoa học kỹ thuật, tất cả những giá trị này đều đáng quý, nhưng đừng tôn chúng lên hàng tuyệt đối, và thờ chúng như những ngẫu tượng.

23/ Điều gì đang trói buộc chúng ta? Tất cả những thứ mau qua ấy luôn trói buộc chúng ta, bắt chúng ta luôn luôn phải rối rắm vì chúng, khiến chúng ta không thể nào được tự do bay lên cùng Chúa được / Hãy thờ Chúa đừng thờ những thứ của Chúa ban / Đừng bắt Chúa phải tái đi tái lại bằng phép lạ, điều đó minh chứng rằng đức tin của chúng ta chẳng bao giờ trưởng thành / cũng chẳng khác gì đức tin của người Do Thái, dù có thấy Chúa làm phép lạ nhiều lần, nhưng vẫn không tin.

24/ Lạy Chúa, xin cho con được lớn lên trong đức tin, lớn lên trong tình yêu Chúa và cái tôi của con càng ngày càng nhỏ đi, để con không bao giờ dám thử thách Chúa mà phải luôn vững tin tuyệt đối vào Chúa.

 

Bài 3: KHIÊM TỐN KHI LÀM CÁC VIỆC ĐẠO ĐỨC

Chia sẻ cho nhau ý nghĩa bài tin mừng:

25/ Con người đang khát vọng điều gì? Khi sống kiếp con người, phải chấp nhận thân phận yếu đuối, dễ sa ngã vào các cơn cám dỗ / Chính vì quá yếu đuối nhưng lại mang một khát vọng vươn tới kiếp sống thiện hảo, cho nên con người luôn cảm thấy mình đang bị một mãnh lực kéo trì / Cuộc sống con người vì muốn đạt được mục đích nên lúc nào cũng phải chiến đấu giằng co / chỉ cần một chút lơ là yếu mền là sẽ sa ngã ngay.

26/ Con người muốn đạt được mục đích trên, cần phải làm gì? Muốn trở thành con người đúng nghĩa cần phải chiến thắng cả trong lẫn ngoài / lúc nào cũng buông theo cái tôi chính là lúc con người tự đánh mất mình / Chỉ khi nào vượt qua cái tôi, lúc đó chúng ta mới vươn tới chân thiện mỹ / Chính vì thế Chúa luôn dạy chúng ta phải từ bỏ chính mình!

27/ Muốn chiến thắng chính mình, chúng ta cần phải làm gì? Trong Mùa Chay, chúng ta hãy để Thánh Thần dẫn vào hoang địa / Hãy sống trong cô tịnh với Chúa, hãy ăn chay, cầu nguyện, hãy tỉnh táo mới có thể nhận ra các cơn cám dỗ có thể là quen thuộc mà cũng có thể là tinh vi, ngụy trang khéo léo.

28/ Làm sao có thể biết mình đang bị cám dỗ? Nếu biết trước mình đang bị cám dỗ, điều đó quả thật là một ơn, vì ma quỷ chẳng phải là những con vật có đuôi lộ liễu, một gương mặt đen đuỗi xấu xí như trong các hình vẽ / mà là được ngụy trang dưới nhiều hình thức thật khéo léo, những lời biện bạch nghe rất bùi tai, rất hợp lý, đến đổi những người có kinh nghiệm sống đạo đức cũng dễ mắc bẫy.

29/ Cơn cám dỗ của Chúa Giêsu có giống của chúng ta không? Đã là con người yếu đuối thì các cơn cám dỗ rất giống nhau / Cơn cám dỗ đã đánh thẳng vào điểm yếu của Chúa / vì nhịn ăn lâu nên thấy đói, cái đói làm tê liệt sự sáng suốt của trí não / nó đụng đến bản năng sinh tồn / Người đang đói chỉ cần tấm bánh chứ không cần lý luận dông dài / nhưng với Chúa Giêsu lại khác, Chúa không phủ nhận sự cần thiết của vật chất, nhưng con người không nên tối mắt tối mũi vì một chút bánh đến nỗi đánh đổi cả danh dự và cuộc đời của mình.

30/ Ngày nay người ta ví tấm bánh với thứ gì? Tấm bánh là sự lợi nhuận trong chiến tranh kinh tế / Tuy kinh tế quan trọng nhưng không được quên các giá trị văn hóa, luân lý và tôn giáo / Lắm khi cái đói chi phối cuộc sống của chúng ta khiến chúng ta hiểu sai câu nói: có thực mới vực được đạo.

31/ Ăn để sống hay sống để ăn? Chúng ta nên hiểu sao cho đúng? Chúng ta luôn bị cồn cào của những thèm thuồng chính đáng hay không chính đáng, của cá nhân hay của tập thể / nhưng đừng nên thỏa mãn cơn đói bằng mọi giá!

32/ Cơn cám dỗ thứ hai quá hấp dẫn nhưng lại quá thô bạo, tại sao? Phải bái lạy ma quỷ để được quyền lực và vinh quang / Đây quả là một lời hứa hảo huyền / Bao đế quốc, bao nhà độc tài đã trôi đi theo dòng lịch sử / Chúa Giêsu biết tất cả mọi quyền lực không thể nằm ở tay ai khác ngoài Cha ra / Chính vì thế Cha Ngài mới là Đấng Duy Nhất để cho mọi người phải thờ phượng.

33/ Cơn cám dỗ thứ ba có vẻ giống như một việc đạo đức, tại sao? Nhìn cho kỹ thì đây rõ ràng là dấu hiệu của sự thiếu lòng tin / Tôi tự đưa mình vào một tình huống hiểm nghèo để buộc Chúa phải ra tay hành động / Nhảy từ nóc Đền thờ xuống mà không chết, quả là một điều ngoạn mục cho đời ta / Biết bao điều kỳ diệu Chúa đã làm, nhưng chúng ta vẫn muốn làm lại hết lần này đến lần khác để kiểm chứng, để thỏa mãn tính tò mò, tự ái, kiêu căng.

34/ Tâm tình của đứa con nhận ra tình thương của cha mình, sẽ không đòi kiểm chứng / Nếu đã kiểm chứng tức là chưa đủ lòng tin / Bởi thế Chúa dạy chúng ta: Phúc cho ai không thấy mà tin / Chúng ta cứ giữ thói quen chạy hết chỗ này đến chỗ khác để đòi Chúa phải làm phép lạ / thế thì có khác gì dân Nazaret?

35/ Khi đi tìm kiếm Nước Thiên Chúa, điều gì chính, điều gì phụ thuộc? “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ ban thêm cho” (Mt 6, 33) à tiền bạc, của cải, sắc đẹp, khoái lạc, bằng cấp, tự do, quyền lực, uy tín, danh dự, khoa học kỹ thuật, tất cả những giá trị này đều đáng quý, nhưng đừng tôn chúng lên hàng tuyệt đối, và thờ chúng như những ngẫu tượng.

36/ Điều gì đang trói buộc chúng ta? Tất cả những thứ mau qua ấy luôn trói buộc chúng ta, bắt chúng ta luôn luôn phải rối rắm vì chúng, khiến chúng ta không thể nào được tự do bay lên cùng Chúa được / Hãy thờ Chúa đừng thờ những thứ của Chúa ban / Đừng bắt Chúa phải tái đi tái lại bằng phép lạ, điều đó minh chứng rằng đức tin của chúng ta chẳng bao giờ trưởng thành / cũng chẳng khác gì đức tin của người Do Thái, dù có thấy Chúa làm phép lạ nhiều lần, nhưng vẫn không tin.

37/ Lạy Chúa, xin cho con được lớn lên trong đức tin, lớn lên trong tình yêu Chúa và cái tôi của con càng ngày càng nhỏ đi, để con không bao giờ dám thử thách Chúa mà phải luôn vững tin tuyệt đối vào Chúa.

 

Bài 4: TỘI HỒNG PHÚC

Chia sẻ cho nhau ý nghĩa bài tin mừng:

38/ Tại sao ma quỷ ghét loài người? Hai ông bà tổ tiên được Thiên Chúa cho sống ở vườn Eden, hưởng hạnh phúc và tình nghĩa với Thiên Chúa/ Hai ông bà không hề biết đến đau khổ, bệnh tật, chết chóc/ trái lại hai ông bà còn được làm bạn với Thiên Chúa/ Vì thế ma quỷ rất ghen tuông và muốn phá hủy sự hài hòa này.

39/ Tại sao tổ tông phải lãnh án phạt? Vì ghen tức nên nó đã cám dỗ hai ông bà về tội kiêu ngạo, nó nói rằng có cách để giúp hai ông bà trở nên ngang bằng với Thiên Chúa/ Hai ông bà đã nghe theo lời đường mật ấy, đã phản bội lại Thiên Chúa bằng một hành động ăn trái cấm/ để rồi nhận hậu quả sau đó là phải cúi đầu nhận hình phạt đau khổ, chết chóc/ Điều tệ hại nhất là làm mất đi tình nghĩa với Thiên Chúa/ làm mất đi nguồn ơn Thánh sủng, đó là sự sống của linh hồn./ Hậu quả thảm khốc nhất là truyền lại hết cho nhân loại bản án này.

40/ Tội Hồng phúc hay là một điều may mắn? Chúng ta quá may mắn vì có đươc một Thiên Chúa nhân từ, Đấng giàu lòng xót thương, Ngài không muốn để cho chúng ta sống trong đau khổ tuyệt vọng/ vì thế ngay sau khi tổ tiên sa ngã, Thiên Chúa đã hứa ban cho nhân loại một Đấng cứu thế, tức là Đức Ki-tô. Ngài sẽ đến để chuộc lại lỗi lầm của tổ tông chúng ta và hòa giải hình phạt thảm khốc mà nhân loại đang phải gánh chịu./ Ngài đã đến để giúp nhân loại có cơ hội để giao hòa lại với Thiên Chúa/ Bởi đó trong đêm Thánh phục sinh, linh mục chủ tế đã hát và gọi tội Adam là tội Hồng phúc.

41/ Tội Hồng phúc được diễn tả rõ như thế nào? Nếu tổ tông chúng ta không phạm tội, thì chúng ta cũng chỉ mãi mãi là một thụ tạo, loài người cũng thua các Thiên sứ một bậc/ thế nhưng chính nhờ vào tội nguyên tổ, nhờ án phạt, nhờ ngôi hai cứu độ/ mà giờ đây mỗi người Ki-tô hữu lành thánh trong chúng ta, khi chết rồi, lại được trở nên con Thiên Chúa/ hơn hẳn các Thiên sứ bởi vì xưa kia chúng ta là thụ tạo, nhưng hôm nay lại là người con / được đồng thừa tự như Đức Ki-tô của chúng ta.

42/ Nơi bài học 2, Thánh phao lô đã dạy gì? Ngài dạy rằng: Bởi một người mà tội lỗi đã du nhập vào thế gian và hậu quả của tội lỗi là sự chết/ thì cũng bởi một người mà sự công chính đã ngự trị trên thế gian cùng với sự sống/ Adam thì kiêu ngạo/ còn Chúa Giêsu thì khiêm nhường/ Adam sa ngã còn Chúa Giêsu thì chiến thắng/ Adam thì dẫn đến sự chết/ còn Chúa Giêsu thì đưa đến sự sống / Bởi thế Ngài kết luận: Nơi nào tội lỗi ngập tràn thì nơi đó ân sủng lại càng dồi dào hơn.

43/ Chiến thuật cám dỗ của Satan ra sao? Chúng ta nhận thấy chiến thuật cám dỗ của ma quỷ dành cho Chúa Giêsu cũng không khác gì so với lúc chúng cám dỗ ông bà tổ tiên: a) của ăn vật chất/ b)Kiêu căng muốn thử thách Thiên Chúa/ c) Muốn ngang bằng với Thiên Chúa.

44/ Muốn chiến thắng cơn cám dỗ, chúng ta cần làm gì? Mỗi khi chúng ta bị thử thách bằng cơn cám dỗ/ Chúng ta hãy xin ơn Chúa nâng đỡ để giúp chúng ta chiến thắng/ hầu nhờ đó chúng ta được ơn trung thành với Chúa mãi mãi.

45/ Ăn chay là gì? Theo nghĩa đen: ăn chay là để dằn vặt thân xác, hành khổ con người cho Chúa vui lòng/ nếu hiểu như thế thì chưa đủ/ Thiên Chúa không độc ác, bệnh hoạn, chỉ vui khi thấy con người khổ / theo nghĩa bóng: Là góp một phần trong việc hy sinh, đền tội, mục đích chính của việc ăn chay là để luyện tập cho linh hồn chống lại mưu mô của ma quỷ, chống lại các cơn cám dỗ?

46/ Ma quỷ đang ở đâu?  Ma quỷ là những tên bịp bợm, chuyên dối gạt/ chúng lừa những kẻ nhẹ dạ, yếu tin khi cho rằng: Không có hỏa ngục, cũng chẳng có ma quỷ, Chúng cố làm sao để chúng ta quên đi sự có mặt của chúng và không còn đề cao cảnh giác nữa/ nhưng ma quỷ vẫn có đó, vẫn hiển diện khắp nơi, bọn chúng đang tích cực hoạt động nhằm phá hủy thế giới và tiêu điệt con người/ ma qủy quá tinh khôn, xảo quyệt, nên chúng ta rất khó nhận ra âm mưu hay dấu vết của chúng.

47/ Chiến thuật tấn công của ma quỷ có mấy bước? Chúng thường tấn công vào 3 bản năng hay là 3 yếu điểm của con người: a) Bản năng sinh tồn/ b) Bản năng thống trị/ c) Bản năng đối nghịch./ Ba bản năng này thường gắn liền với những nhu cầu chính đáng, cần thiết của con người.

48/ Chúng ta hiểu gì về bản năng sinh tồn? Là những thứ cần thiết cho đời sống con người như: cơm, áo, gạo, tiền/ Chúng phóng đại các nhu cầu ấy lên, làm cho ta tưởng rằng: Đó là những nhu cầu cấp bách, quá cần thiết, cần phải thỏa mãn ngay, phải tìm bằng mọi giá.

49/ Bước tiếp theo là gì? Khi chúng ta đã sụp bẩy nhu cầu/ ma quỷ sẽ dẫn chúng ta đến bước tiếp theo là phải thỏa mãn nhu cầu ấy theo ý riêng của mình, cách giải quyết đó sẽ đi ngược lại với ý muốn của Thiên Chúa/ sau cùng chúng xúi ta phản loạn/ không sống tâm tình con thảo nhưng là chống lại và lìa xa Thiên Chúa.

 

Bài 5: MƯU MA CHƯỚC QUỶ

Chia sẻ cho nhau ý nghĩa bài tin mừng:

50/ Ông bà nguyên tổ đã sụp bẩy thế nào? Ông bà đã không sống tâm tình người con hiếu thảo, muốn lìa bỏ Cha mình, muốn ngang bằng với Cha mình để có thể làm những điều mình thích/ vì thế ông bà đã chống lại Thiên Chúa.

51/ Chúa Giêsu đã chống trả cám dỗ cách nào? Chúa Giêsu đã sáng suốt vạch trần âm mưu của ma quỷ và kiên quyết sống tâm tình người con thảo/ đó là không làm theo ý mình/ Ngài muốn cứu độ nhân loại theo ý của Cha mình, đó là đi con đường thập giá chứ không phải bằng con đường làm phép lạ.

52/ Chúa Giêsu đã làm thế nào khi bị cám dỗ? Ma quỷ muốn phóng đại nhu cầu/ nó muốn cho Chúa Giêsu lầm tưởng rằng: Con người xuất phát từ vật chất, nên chỉ sống nhờ vật chất/ vật chất là tất cả/ Nhưng Chúa Giêsu đã sáng suốt chỉ cho chúng ta thấy: Vật chất không phải là tất cả/ bánh vật chất thì thể xác trần gian cần/ nhưng bánh tinh thần bởi trời thì linh hồn còn cần hơn.

53/ Quyền năng của Chúa Giêsu trong cơn cám dỗ: Khi ma quỷ thúc giục Chúa Giêsu thỏa mãn ngay tức khắc nhu cầu của mình bằng quyền năng riêng/ Chúa Giêsu đã từ chối/ Ngài muốn vâng phục Đức Chúa Cha, tin tưởng phó thác đời mình trong tay Cha/ Để mặc Thánh ý Chúa Cha quyết định./

54/ Những cơn cám dỗ về sau này của Chúa Giêsu: Tuy đã thắng lần này nhưng Chúa vẫn bị ma quỷ tiếp tục cám dỗ trong suốt cuộc đời/ Các cơn cám dỗ còn đến từ các người thân đang đi theo Chúa: a) Họ muốn tôn Chúa lên làm vua sau khi được ăn bánh no nê/

b) những người chống đối đòi xin phép lạ từ trời xuống/ c) Phê-rô ngăn cản không cho Ngài thực hành Thánh ý Chúa Cha/ d) Dùng cái chết khổ nhục ghê sợ để uy hiếp tinh thần Chúa Giêsu, mong Ngài lùi bước để làm theo ý riêng mình.

55/ Do đâu ma quỷ thất bại? Dù khi phải chiến đấu trong mồ hôi pha máu/ cho dù Ngài có quyền năng của con Thiên Chúa/ Chúa Giêsu vẫn khẩn nguyện: “ Lạy Cha, xin đừng theo ý con, nhưng xin vâng theo ý Cha mà thôi”.

56/ Do đâu chúng ta thường mắc bẩy ma quỷ? Ma quỷ vẫn đang tiếp tục tạo nên những cơn cám dỗ/ ta thường mắc bẩy bọn chúng và cứ mãi mê theo đuổi những nhu cầu của thân xác, ta dễ rơi vào âm mưu của bọn chúng khi chúng ta muốn có tất cả và phải có ngay lập tức, bấp chấp chương trình chưa đến lúc , bất chấp cả ý định của Thiên Chúa.

57/ Như thế nào là làm ngược với ý Chúa?  Thay vì tuân phục ý Chúa, ta luôn bắt Chúa phải làm theo ý mình/ Thay vì vâng lời Chúa/ thay vì nài xin Chúa/ ta lại luôn muốn sai bảo Chúa/ Cầu nguyện chỉ là dịp để chúng ta đưa ra các yêu sách/ Chúng ta muốn Chúa nghe và thi hành chứ không được nói! Vì Ngài có nói thì chúng ta cũng chẳng chịu nghe.

58/ Mùa chay này chúng ta cần làm gì? Chúa vẫn kêu gọi tôi trở về với Chúa/ nhưng nếu muốn trở về, tôi phải chiến đấu chống lại những mưu mô của ma quỷ mà ma quỷ lại đang ẩn náu trong thân xác của tôi, muốn đủ sức chống lại bọn chúng/ tôi phải ép thân xác tôi tuân phục lý trí, bắt lý trí phải quy phục Thiên Chúa, qua việc tích cực luyện tập từ bỏ ý riêng và chỉ tìm vâng theo ý Chúa./

59/ Chương trình sống mùa chay phải như thế nào? Chương trình sống mùa chay, ta phải noi gương Chúa Giêsu: Hãy dẹp bớt những nhu cầu của thân xác qua các việc hy sinh, hãm mình, //gia tăng lời cầu nguyệnàlà cách lắng đọng tâm hồn để gặp gỡ Thiên Chúa/ Sau đó là đến với tha nhân nhiều hơn qua các việc bác ái/ vì đến với tha nhân cũng là đến với Chúa.

60/ Thiên Chúa sẽ đối xử như thế nào với những đứa con ngoan? Thiên Chúa là Cha, Đấng rất giàu lòng xót thương, đang chờ đón đứa con hoang trở về/ Ngài sẽ ban sức mạnh để ta đủ sức chống lại các cơn cám dỗ/ nếu ta luôn sống trung tín, luôn tin cậy phó thác vào Ngài.

61/ Đâu là âm mưu thâm độc của ma quỷ?

Có 3 cách ma quỷ thường đánh lừa chúng ta :

a) Thiên Chúa giàu lòng xót thương nên Ngài sẽ không phạt/

b) Không có hỏa ngục, không có ma quỷ nên đừng sợ, cứ sống thoải mái hạnh phúc đời này/

c) Ta còn lâu mới chết nên cứ tha hồ phạm tội, sau đó từ từ ăn năn cũng chưa muộn/

Chính điều thứ 3 này mà nó đã đánh gục được rất nhiều người/ nên khi còn trẻ, còn khỏe, có biết bao người không chịu ăn năn trở lại/ nhưng đến lúc chết thình lình thì làm sao trở tay cho kịp.

62/ Trận chiến đấu cuối cùng, phần thắng sẽ thuộc về ai? Nếu con người biết lo xa, thì khi thân thể còn khỏe mạnh, tinh thần đang minh mẩn, đầu óc đang sáng suốt. Chúng ta có thể cưỡng được lực hút của ma quỷ, nếu chúng ta biết xin ơn Chúa trợ giúp/ chúng ta sẽ dễ dàng chiến thắng, bởi vì cây nghiêng chiều nào thì sẽ đổ theo chiều ấy// Chờ đến khi ta lâm cơn bạo bệnh, hoặc một cái chết bất đắc kỳ tử, thân xác bệnh hoạn, tinh thần yếu nhược/ lý trí mù tối, cộng với những cơn cám dỗ hiểm độc, quyết liệt của ma quỷ/ Chúng ta cũng chẳng có được ơn trợ giúp/ thế thì chúng ta trở tay sao kịp? Chúng ta dựa vào đâu để chiến đấu, ai sẽ tiếp sức/ chúng ta sẽ thua, sẽ mất linh hồn là một điều không có gì bất ngờ./ Đây không còn là số mệnh nữa,

mà là số phận đời sau do chính chúng ta tự định đoạt rồi.

 

TÓM Ý

Chia sẻ cho nhau ý nghĩa bài tin mừng:

1/ Tro của con người, muôn thú và cây cỏ thì giống nhau, cùng là bụi đất/ đất thì không tự nó có sự sống như đất ở cung trăng, sao thổ…/ chỉ có một chút khác biệt từ con người => đó là sự sống do thần khí của Thiên Chúa.

2/ Các việc làm thể hiện tinh thần đạo đức: Cầu nguyện, ăn chay hãm mình và làm phúc bố thí/ các việc này cần làm trong kín đáo, khiêm tốn!

3/ Con người có nguồn gốc từ đất nên cũng rất mỏng dòn, yếu đuối, có cùng có tận, không bền vững => bệnh tật, khổ đau, chết chóc!

4/ Không ai có thể lừa được Thiên Chúa, nên không cần phải khoe khoang, Thiên Chúa rất ghét kiểu sống đạo mà khoe khoang, kiêu ngạo, giả hình./

5/ Con người hôm nay đang chạy theo chủ nghĩa thực dụng, đang thờ tiền và đang tìm mọi cách để loại bỏ Thiên Chúa.

6/ Cầu nguyện như hơi thở, không cầu nguyện, không thể nên Thánh./ Cầu nguyện là hiệp thông với Chúa, là lý do để Chúa thương yêu và ban ơn cho ta.

7/ Người Do Thái cầu nguyện bằng nhiều hình thức bề ngoài./ Nhưng nếu làm hơi quá lố một chút, sẽ trở nên đạo đức giả, khoe khoang.

8/ Cầu nguyện phải chân thành, kiên trì, phải năn nỉ, van xin, phải nhân danh Chúa Giêsu.

9/ Ăn chay là một hình thức hy sinh, góp phần vào việc thống hối, nhằm hạ thấp giá trị con người./ Hạn chế bớt dục vọng của thể xác, thanh luyện linh hồn/ hợp với sự đau khổ của Chúa Giêsu.

10/ Chúa muốn chúng ta làm các việc đạo đức là để tôn vinh Chúa chứ không phải để tôn vinh chính mình/ tỏ ra mình muốn thực sự quay trở về với Chúa.

11/ Hãy trở về bụi tro, không phải là một lời nguyền rủa, nhưng là một lời nhắc nhở về thân phận của con người, sẽ phải chết, sẽ trở thành bùn đất, vật chất thì có giới hạn, con người rồi sẽ phải chết.

12/ Sự sống con người không do bụi đất nhưng do thần khí (hơi thở) của Thiên Chúa. Đây là một ơn huệ/ ban nhưng không ban, chẳng có lý do nào cả/ con người không thể chiếm nó làm của riêng, bởi vì nó là của một mình Thiên Chúa.

13/ Con người hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa/ vì Ngài là nguồn gốc của sự sống! Chúng ta được sống là do Chúa thương ban/ chúng ta chẳng có công trạng gì!

14/ Ông bà trong tổ tiên trong một phút điên dại, được voi đòi tiên, đã đánh mất nguồn hạnh phúc ấy để rồi phải lãnh án phạt.

15/ Chúa thương nên tìm cách thứ tha, xin Chúa hãy nhớ lại thân phận thấp hèn của chúng ta và sẽ không đoán phạt như tội của chúng ta đáng phải chịu!

16/ Chúng ta hãy nhớ lại ơn gọi và bổn phận của mình mà quay lại với nhiệm vụ. Chúng ta không thể dùng sức riêng để tự cứu mình, mà phải cầu xin ơn trợ giúp.

17/ Với chút tro trên đầu, chúng ta mau từ bỏ tính kiêu ngạo, nhỏ nhen, ích kỷ, độc ác, phản bội, phải luôn khắc ghi nội dung bài tin mừng hôm nay và cố làm vinh danh Chúa.

18/ Ma quỷ ghét loài người, vì loài người được làm bạn cùng Thiên Chúa, được hưởng hạnh phúc với Chúa, nên nó muốn phá thế cân bằng này.

19/ Tại sao tổ tông bị phạt? Vì nghe theo lời xúi giục của ma quỷ mà ăn trái cấm, muốn thỏa mãn nhu cầu, thỏa mãn danh vọng, thỏa mãn đầu óc thống trị nên đã phản nghịch.

20/ Tội Hồng phúc là gì? Là một tội may mắn nếu đem so sánh với các Thiên thần/ Chúng ta không còn là thụ tạo, mà là con Thiên Chúa!

21/ Do một người mà chúng ta bị phạt/ thì cũng do một người mà chúng ta trở nên công chính.

22/ Chiến thuật cám dỗ Chúa: Nhu cầu vật chất/ thỏa mãn tính kiêu căng, và muốn quyền năng ngang bằng với Thiên Chúa!

23/ Muốn chiến thắng cám dỗ, phải thi hành Thánh ý Chúa, vâng lời bề trên, chu toàn bổn phận và sống bác ái yêu thương.

24/ Ăn chay là hãm dẹp thân xác, góp phần hy sinh với Chúa/ tập luyện cho linh hồn chống lại các cơn cám dỗ/ hưởng ứng lời kêu gọi của Chúa Giêsu.

25/ Ma quỷ đang ở trong chính xác thịt của mỗi người/ trong các dịp tội ở thế gian. Ngũ quan là 5 của ngõ mà ma quỷ đưa tội vào linh hồn chúng ta.

26/ Con người thường dễ sụp bẩy, nhu cầu cơm, áo , gạo, tiền và cho rằng nó quá cần thiết, nên có thể đánh đổi tất cả/ thứ hai là tính háo danh, đốt giai đoạn/ thứ ba đầu óc thống trị luôn bị dẫn dắt bởi tính kiêu căng/ làm cho ta phản nghịch lại với Chúa.

27/ Chúng ta đã quan tâm của ăn phần xác thì phải lo cung cấp của ăn linh hồn/ phải chọn cả hai: Cơm bánh và Thánh thể + lời Chúa.

28/ Chúa Giêsu thắng do luôn làm theo ý Cha, Chúa dùng kinh Thánh để chống trả các cơn cám dỗ và luôn dành cho Cha mình một tâm tình người con thảo.

29/ Chúng ta thường cưỡng lại ý của Thiên Chúa khi muốn làm theo ý riêng mình./ Chúng ta thường ép buộc Chúa, ra lệnh cho Chúa/ nếu không được như ý thì bỏ Chúa.

30/ Muốn chiến thắng  => ta phải ép buộc thân xác vâng phục lý trí, và lý trí quy phục Thiên Chúa.

31/ Nếu ta là đứa con ngoan, Chúa sẽ thương và giúp sức ta chống trả các cơn cám dỗ.

32/ Ba cách ma quỷ lừa dối chúng ta: a) Thiên Chúa không phạt /  b) không có hỏa ngục  / c) Từ từ hãy ăn năn cũng kịp.

33/ Số mệnh đời sau do ta định đoạt, bây giờ đang còn khỏe mạnh, hãy mau quay về với Chúa/ đừng đợi lúc ốm đau, yếu nhược, chúng ta sẽ khó lòng mà hồi tâm ăn năn sám hối/ hãy quay về nhanh kẻo muộn/ bởi vì cơ hội chỉ có một lần, không có lần thứ hai, thứ ba/ Chúa vẫn đang đợi ta đấy.

Giuse Luca / KBX / CỘNG ĐOÀN KT EMMAUS 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 1171
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  16
 Hôm nay:  1888
 Hôm qua:  4272
 Tuần trước:  31153
 Tháng trước:  111261
 Tất cả:  5905514
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- ĐDCộngĐoànKinhThánhEmmaus/Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top