Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / LẠY CHÚA ,CON HOÀN TOÀN BẤT XỨNG / DÙ BAO NHIÊU NĂM CỐ SỬA ,NHƯNG CHƯA ĐƯỢC / XIN CHÚA CHO CON ĐƯỢC ĂN MÀY ƠN CỨU ĐỘ / AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Tim hiểu Tin Mừng CN II Phục Sinh / B /2018/ Giuse Luca

CHÚA NHẬT  II  PHỤC SINH  B  08/04/2018

ĐỀ TÀI: KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

          Lời Chúa: Ga 20, 19-31  

Tung hô Tin Mừng:  x. Ga 20, 29

Haleluia. Haleluia. Chúa nói: “Này anh Tô-ma, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc cho những người không thấy mà tin.” Haleluia.

PHÚC ÂM:  Ga 20, 19-31

"Tám ngày sau, Đức Giêsu đến."

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an:

19 Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. 25 Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông Tô-ma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” 26  Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em.” 27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” 28  Ông Tô-ma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” 29 Đức Giêsu bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!”.

30 Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. 31 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

 Đó là lời Chúa.

 

NHỮNG CÂU HỎI GIÚP MỌI NGƯỜI DỄ HIỂU BÀI TIN MỪNG

1/    Cái chết của Chúa Giêsu ảnh hưởng thế nào đến các môn đệ ?

2/    Vừa gặp lại các ông, Chúa nói điều gì ?

3/    Tại sao Giáo hội chọn chúa nhật II phục sinh để kính lòng thương xót Chúa ?

4/    Lần đầu tiên gặp lại, có điều gì trở ngại không ?

5/    Vậy ông Toma có cứng lòng tin không ?

6/    Sự phục sinh của Đức Kitô mang ý nghĩa nào ?

7/    Lợi thế của Tôma khi ông vắng mặt như thế nào?

8/    Nhờ lỗ đinh, chúng ta có được điều gì ?

9/    Chúng ta thấy được gì qua cái chết của Chúa Giêsu ?

10/    Mầu nhiệm cứu độ mang ý nghĩa gì ?

11/    Sự cứng tin của các tông đồ giúp gì cho chúng ta ?

12/    Chúng ta nghĩ gì khi hôm nay chúng ta có được Đức Tin Kitô giáo ?

13/    Chúng ta thử tìm lại cội nguồn Đức tin đầu tiên của chúng ta ?

14/    Có điều nào chúng ta không thấy, không hiểu mà lại tin ?

15/    Có bao nhiêu người chết được Chúa Giêsu cho sống lại ? 

16/    Những người này có được sống mãi không ?

17/    Dựa vào đâu mà Tôma đã mạnh miệng ?

18/    Bằng chứng nào có sức thuyết phục nhất ?

19/    Hội đồng Do thái đã cấm đoán các ông ra sao ?

20/    Các tông đồ đã làm chứng cách nào ? **R

 

 

Bài 1: TỪ ĐÂU TÔI CÓ ĐỨC TIN?

Chia sẻ cho nhau ý nghĩa bài tin mừng:

1/Cái chết của Chúa Giêsu ảnh hưởng thế nào đến các môn đệ? Cái chết của Chúa Giêsu làm cho các ông hết sức dao động, các ông buồn phiền, hoang mang và thất vọng / Mộng ước mà các ông đeo đuổi từ 3 năm nay, bỗng dưng tan theo mây khói / Các ông tự hỏi: ngày mai mình sẽ làm gì? Trở về làng cũ, nghề xưa với ghe thuyền và chài lưới thì làm sao tránh được những cặp mắt chế diễu của bà con lối xóm?

2/Chúa Giêsu nói điều gì khi vừa gặp lại các ông? Lời đầu tiên của Đức Kitô Phục Sinh khi hiện ra với các môn đệ là lời chào chúc: Bình an cho các con / Từ những kẻ lo âu, dao động về cái chết của Thầy mình / các ông đã được Ngài biến thành những người được sai đi để làm chứng rằng Ngài vẫn đang sống và đang ở giữa họ: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con.

3/Tại sao Giáo Hội lại chọn ngày Chúa Nhật 2 Phục Sinh làm ngày kính lòng Chúa thương xót? Giáo Hội dựa vào sự kiện và ý nghĩa của bài Tin Mừng hôm nay để nói lên điều đó/ Lẽ ra sau bao nhiêu lỗi lầm mà các môn đệ đã dành cho Thầy mình trong biến cố vừa qua / thì hôm nay trong lần gặp đầu tiên này, Chúa Giêsu phải quở trách, la mắng các ông nhiều lời nặng nề mới đúng / Nhưng với lời lẽ mà Thầy Giêsu dành cho các ông lại là lời chúc bình an / Đây chính là cách thể hiện lòng thương xót của Chúa đối với các ông  / Lời chúc này mang ý nghĩa là Chúa Giêsu không chấp tội các ông, Chúa tha hết, Chúa quên hết / Chúa chẳng nhớ đến tội mà chỉ tỏ ra lòng Ngài rất mực yêu thương các ông, mong các ông đừng lo sợ đủ điều nữa, mà hãy bình an , hạnh phúc!

4/Thế nhưng mọi sự xem ra có xuôi chảy không? Thưa không, vì trong số các môn đệ được diễm phúc gặp gỡ Chúa Giêsu Phục Sinh hôm nay, lại vắng bóng một người / và người đó chính là Toma / Ông quả thật là con người thiếu may mắn / và cũng chính vì nguyên do vắng mặt hôm nay, đã khiến cho ông trở thành kẻ cứng lòng tin trong sử sách!

5/Xin mời mọi người hãy đứng vào vị trí khách quan để xem ông Toma có cứng lòng tin hay không? Rõ ràng không hẳn là như thế / Bởi vì trước đó mấy ngày chính ông đã từng tỏ thái độ hăng hái quyết liệt cùng Thầy mình đi Yerusa-lem: “Nào chúng ta hãy cùng đi để được chết với Thầy” (Yn 11, 16).

6/Sự sống lại của Đức Kitô mang ý nghĩa nào? Đây vốn là hòn đá tảng, là nền tảng của đức tin Kitô giáo / là cốt lõi, là nền móng vững chắc của đức tin chúng ta / Thánh Phaolô đã khẳng định như thế và cũng chính là nội dung số một của việc rao giảng nơi các Tông Đồ sau này .

7/Lợi thế của Toma trong lần vắng mặt đầu tiên như thế nào? Ông đã được đền đáp một cách rất dồi dào ở lần Chúa Giêsu hiện ra sau đó 8 ngày / Trong lần hiện ra này, Chúa Giêsu đã cho Toma được xỏ ngón tay vào lỗ đinh, được xỏ bàn tay vào lỗ đòng nơi thân thể Ngài / Chính nhờ thế mà Toma đã trở thành một con người mới, niềm xác tín mới, niềm vui mừng mới!

8/Có phải do các lỗ đinh mà chúng ta có được niềm tin? Đây chỉ là chứng cớ, để làm nền tảng cho niềm tin, nhưng nhờ được hòa tan trong Đức Kitô qua những đau khổ của Ngài, mà cây Thập Giá là dấu chứng cho một tình yêu thương dạt dào ,do Chúa Giêsu đã thực hiện để cứu chuộc chúng ta!

9/Chúng ta thấy được điều gì qua cái chết của Ngài? Bằng chứng của tình yêu Thiên Chúa được xác định qua việc Chúa Kitô Phục Sinh / Cùng với niềm tin của Toma vào chính Đấng vừa trải qua những khổ đau của Thập Giá / cùng với cái chết đầy tủi nhục / Chính vì thế chúng ta không thể tách rời sự sống lại của Chúa với những đau khổ và cái chết tủi nhục / Có nghĩa là khi ta thấy những đau khổ và cái chết tủi nhục thì ta cũng thấy được sự sống lại vinh quang của Ngài.

10/Mầu Nhiệm cứu độ là gì? Thiên Chúa yêu thương loài người nên đã chịu đau khổ, chết nhục nhã để đền thay tội cho nhân loại / Sau đó mới sống lại vinh quang và dẫn đưa con người vào nơi vinh phúc!

11/Lời chứng và sự cứng lòng tin của các Tông đồ, giúp gì cho đức tin của chúng ta? Lời rao giảng và cuộc sống chứng nhân đức tin của các ngài là hoàn toàn đáng tin đối với chúng ta / Chúng ta phải biết ơn các ngài vì những thái độ cứng lòng tin đó / Chính sự cứng lòng tin lúc ban đầu và sự vững tin về sau này của các ngài , trở thành những lời chứng đáng tin cậy hơn dành cho những hậu sinh như chúng ta / Bởi vì đức tin không phải là một trò chơi dễ dãi, yếu ớt ,may ruổi / Nếu như thế thì chúng ta sẽ rất dễ dàng vấp ngã nơi chính những điều mà trước đó chúng ta đã mạnh dạng khẳng định.

12/Chúng ta cảm nghĩ gì khi hôm nay có được đức tin Kito-giáo? Chúng ta hãy cảm tạ Chúa và thầm cảm ơn cha mẹ, tổ tiên, ông bà, các Cha xứ, các giáo lý viên đã khởi sự dạy chúng ta có đức tin ngay từ đầu đời. Chúng ta hãy cảm ơn Giáo Hội Việt Nam, cảm ơn các Thánh Tử Đạo Việt Nam / với biết bao gương hy sinh anh dũng đã liều mạng sống để cho hạt giống Tin Mừng trổ sinh hoa trái trên quê hương chúng ta!

 

Bài 2: NHÂN CHỨNG ĐỨC TIN

Chia sẻ cho nhau ý nghĩa bài tin mừng:

13/Chúng ta thử đi lùi lại để tìm lại cội nguồn đức tin của mình: Chúng ta chưa thể dừng lại từ niềm tin của các Thánh Tử Đạo Việt Nam, mà chúng ta cứ phải lùi lại mãi cho đến lúc gặp lại cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi tại Yerusa-lem / hay lại tìm gặp chính các Thánh Tông Đồ thời xưa, nhờ thế chúng ta biết rằng: Đức tin của chúng ta đang dựa vào lời rao giảng và sự làm chứng bằng mạng sống của các ngài.

14/Trong đời sống thường ngày, có điều nào chúng ta không thấy, không biết, mà lại vẫn tin không? Thưa có đấy! Có vô số điều mà bản thân ta không tự tìm ra, không trực tiếp có kinh nghiệm nhưng chỉ dựa vào lời kể của kẻ khác / Dĩ nhiên khi gặp những điều thật quan trọng liên quan tới mình, hay bà con thân thuộc của mình, thì chúng ta cũng tỏ ra rất thận trọng, chúng ta cũng tự hỏi: liệu người đang thuật lại kia có đáng cho ta tin cậy hay không ? Họ có thành thật trong những điều họ nói, họ có trực tiếp chứng kiến hay là chỉ nghe nói lại / Họ sẽ có lợi lộc gì trong chuyện này / Tóm rằng: không phải nghe thứ gì cũng đều tin và tin như nhau cả đâu !

15/Chúng ta có cần tìm hiểu về vấn đề hệ trọng này không ? Vấn đề đức tin tôn giáo là rất hệ trọng vì nó liên quan đến ý nghĩa và hạnh phúc của cuộc đời mình / Mà đức tin chúng ta đang có là đức tin Tông truyền, nghĩa là do các Tông Đồ truyền lại / Như vậy các ngài có đáng tin không ?

16/Tin là gì ? Là lý trí chấp nhận những điều mình cho là đúng mà mắt thường không thể thấy / Đức tin cũng không phải là một cảm nghĩ, một cảm xúc, mà phải dựa trên những sự kiện lịch sử / mà nền tảng của niềm tin Kitô giáo lại chính là việc Đức Giêsu đã sống, sau khi đã chịu khổ nạn và Phục Sinh.

17/Hãy nói về ý nghĩa phụng vụ Lễ Phục Sinh qua các bài đọc: Lễ Phục Sinh hôm nay tràn ngập ánh sáng, hoa hương, đèn nến và tiếng đàn hát ca mừng chiến thắng đang làm nức lòng người tín hữu / nhưng các bài Lời Chúa lại diễn tả khác: Sách Công Vụ Tông Đồ thì thuật lại các hoạt động mạnh dạng làm chứng cho Chúa Phục Sinh / Còn sách Tin Mừng thì cho thấy tâm trạng buồn rầu lo âu, sợ hãi / làm như các Tông Đồ vẫn còn nghi ngờ về sự Phục Sinh của Thầy mình.

18/Có bao nhiêu người chết được Chúa cho sống lại, có ghi trong Tin Mừng ? Thưa có 3 người: a) Con gái vị thủ lãnh (trưởng hội đường ) (Mt 9, 23-25) / b) Con trai bà góa thành Na-im (Lc 7, 11-17) / c) Lazarô chết chôn đã bốn ngày (Yn 11, 1-44).

19/Những người này tuy được Chúa cứu sống nhưng họ có sống mãi không ? Chúa Giêsu chỉ cứu nhất thời để tạo lòng tin nơi mọi người / rồi cả 3 cũng phải chết để chịu phán xét riêng và phán xét chung vào thời Cánh Chung.

20/Dựa vào đâu mà Toma đã mạnh miệng khi muốn cùng Thầy mình lên Yerusa-lem để cùng chết (Yn 11, 16)? Sau khi Toma chứng kiến Thầy mình cho Lazarô chết đã chôn 4 ngày được sống lại / Ông đã rất tin tưởng vào quyền năng của Thầy mình / Nhưng khi thấy Thầy mình cũng chết như mọi người nên lòng ông cảm thấy khó hiểu nên đâm ra hoài nghi / đòi phải xỏ tay vào các vết thương nơi mình Thầy / Sau đó khi đã tận mắt chứng kiến các lỗ đinh từ thân thể Thầy mình / ông đã mạnh mẽ tuyên xưng Thầy mình là Thiên Chúa và sau đó quyết tâm sống chết vì Thầy mình trên con đường truyền đạo như để chuộc lại lỗi lầm của mình!

21/Bằng chứng nào có sức thuyết phục nhất (sau khi Thầy mình Phục Sinh )của các Tông Đồ ? Đó là sự thay đổi triệt để và quá lạ lùng nơi các Tông Đồ trước và sau khi Chúa Phục Sinh / Niềm tin ấy đã biến đổi các ngài thành những con người hoàn toàn mới / Do đã tin vì nhiều lần được chứng kiến phép lạ/ tận mắt thấy chính Đức Giêsu đã chết, nay vẫn sống / các ngài không biết làm gì hơn là làm chứng bằng mạng sống cho Chúa Kitô.

22/Hội Đồng Do Thái đã ngăn chặn, cấm đoán các ngài ra sao ? Dù bị ngăm đe, cấm đoán, bị điệu ra trước tòa, bị tra tấn, bị giam cầm / Các Tông Đồ vẫn khẳng khái chu toàn nhiệm vụ của mình => là chứng nhân ưu tuyển của Chúa Phục Sinh.

23/Các Tông Đồ đã làm chứng bằng cách nào ? Chẳng ai điên dại, dám phiêu lưu cả mạng sống của mình vì một chuyện vu vơ, không có thật / Đối với các Tông Đồ, sự Phục Sinh của Đức Kitô đã trở thành máu thịt, là lẽ sống / Các ngài còn coi đó là điều liên quan đến hạnh phúc mọi người / Khi đã xác tín điều đó, khiến các ngài dám hy sinh tất cả, chấp nhận tất cả mọi gian truân thử thách, kể cả cái chết khi đổ máu đào làm chứng cho Chúa Phục Sinh.**R

 

Bài 3: NHỮNG VẾT SẸO LÀM NÊN CHIẾN TÍCH

Chia sẻ cho nhau ý nghĩa bài tin mừng:

24/Vì sao thân xác chúng ta có những vết sẹo ? Hậu quả của những lần trầy trụa do té ngã / Có những vết sẹo khơi gợi lại cả một vùng trời kỷ niệm / Dù vui hay buồn thì vết sẹo cũng ghi lại những chuyện đã qua / Vết sẹo lành rồi nên không còn đau đớn như khi xưa, nhưng nó cũng làm mất đi một chút thẩm mỹ.

25/Khi Chúa Giêsu hiện ra thăm các môn đệ, thứ gì đã giúp cho họ nhận ra Chúa ? Họ nhận ra Ngài nhờ những vết sẹo / Ngài đã cho họ xem những vết sẹo ở tay và cạnh sườn Ngài / Những vết sẹo đó đã nói rõ lên rằng: Thầy chính là Đấng đã chịu đóng đinh và chịu đâm thâu qua / Thầy đã chết nhưng Thầy đã chiến thắng sự chết.

26/Những vết sẹo đó có làm Chúa xấu đi không ? Chúng ta ngỡ ngàng khi thấy những vết sẹo nơi Chúa Phục Sinh / Sẹo không đẹp đẽ gì nhưng đó lại là những chiến tích oai hùng / Kẻ chiến thắng mà không có chiến tích dễ bị coi là giả dối / Chiến sĩ ở hậu phương mà đeo huy chương thì rõ ràng chỉ là lính ma lính kiểng / Chúa không ngượng mà còn đưa cho các môn đệ xem.

27/Vinh dự của những chiếc sẹo ấy là gì ? Những chiếc sẹo ấy sẽ theo Chúa vào nơi Thiên Quốc / Chúng gợi lên những kỷ niệm buồn phiền, thất bại, đớn đau / nhưng nếu không có chúng thì chẳng có sự Phục Sinh.

28/Mỗi khi phạm tội, linh hồn chúng ta cũng có những vết sẹo / Chẳng cần phải xóa đi khỏi ký ức những vết sẹo đó / Ký ức của Chúa với cuộc Khổ Nạn kinh hoàng, cái chết đau thương nhục nhã / Chúng ta cũng sẽ lên Thiên đàng với các vết sẹo của mình / Sống ở đời này ai có thể tránh khỏi đau thương, té ngã, dập gãy, thương tích / nhưng nếu chúng ta sẵn sàng đón nhận mọi sự bằng một tình yêu, thì mọi thương tích sẽ trở nên nhịp cầu cứu độ.

29/Tin Mừng Phục Sinh là gì ? Là mừng vì các vết thương đã lành / Có những vết thương mà ta cứ tưởng nó sẽ không bao giờ lành, không bao giờ thành sẹo / Điều quan trọng hơn là chúng ta có dám cho người khác thấy sẹo của mình không.

30/Cuộc Khổ Nạn của Thầy Giêsu đã ảnh hưởng thế nào đến các môn đệ ? Cuộc Khổ Nạn đã làm cho các ông vấp ngã, bị thương / nhưng các vết sẹo của Thầy đã chữa lành các vết thương của các môn đệ / Chính Toma đã phải nhìn vào các vết thương của Thầy thật lâu, nhờ vậy ông mới khám phá ra từ trong đó ẩn chứa một tình yêu thương bao la!

31/Toma đã rất mong muốn điều gì ? Ông đã không dám mong muốn Thầy mình sẽ đích thân hiện đến để thỏa mãn những đòi hỏi tai quái của mình / Chúa đã đáp ứng bằng một tình thương xót khiến cho lòng ông tràn ngập một niềm cảm mến tri ân!

32/Trước đó lòng tin của ông như thế nào ? Trước đó cõi lòng Toma cứng cỏi khép kín và luôn tự cô lập / Sau đó ông đã bước vào thế giới của lòng tin / Ông đã tuyên xưng niềm tin vượt quá điều ông thấy, khi ông tuyên xưng Chúa Giêsu là Thiên Chúa (Ông là người phàm đầu tiên tuyên xưng điều này).

33/Toma tuyên xưng niềm tin như thế nào? Ông chỉ thấy và chạm nhẹ vào các vết sẹo của Thầy mình, nhưng ông đã tin Thầy mình là Thiên Chúa của ông / Tin bao giờ cũng đi xa  hơn bước nhảy của mình / Tin là một bước nhảy xa hơn cái sự nhìn thấy của đôi mắt / Tin phải vượt xa hơn cái điều mình mong muốn nhìn thấy.

34/Chúng ta cần tin Chúa theo kiểu nào ? Chúng ta không được phúc thấy Chúa, thử Chúa theo kiểu Toma / nhưng chúng ta vẫn có thể thấy Chúa theo kiểu khác / Chúa đã hứa ban cho chúng ta phúc thứ 9 / Phúc này dành cho những ai không thấy mà tin / Cần tập nhận ra Chúa để mà tin / Đừng có lúc nào cũng đòi hỏi Chúa quá quắc như Toma / Bởi vì tin là phải hy sinh / đừng có theo thói thường tình để rồi lúc nào cũng nhỏng nhẽo.

35/Chúng ta cần phải tập nhìn thứ gì để tin Chúa ? Hãy nhìn lâu vào các vết sẹo của Chúa, hãy nhìn vào các vết sẹo của mình / của cả Hội Thánh, của cả thế giới / để rồi chúng ta phải biết rằng: Chúa Kitô vẫn đang có mặt khắp nơi, Ngài cũng đang phải trăn trở với những nghi ngờ, những thách thức, những vấp ngã của loài người / Nói chung Chúa Phục Sinh vẫn còn phải chịu khổ đau dài dài / Bởi vì con người chỉ muốn tin chút chút, tin có điều kiện mà không chịu hiểu rằng tin là phải hy sinh, là phải luôn nghĩ đến Chúa, đến tình yêu của Chúa và luôn luôn tìm cách đáp lại tình yêu đó cách trọn vẹn hơn.**R

 

Bài 4: NHỮNG LÝ DO ĐỂ TIN THEO CHÚA

Chia sẻ cho nhau ý nghĩa bài tin mừng:

36/Tại sao người ta gán cho Toma biệt hiệu “cứng lòng tin” ? Thật ra Toma không cứng lòng tin hơn các Tông Đồ khác / Khi Chúa chết rồi / ai trong các ông cũng hoang mang sợ hãi / Khi nghe tin Chúa sống lại, ai cũng bàng hoàng bỡ ngỡ, nửa tin, nửa ngờ / Chính vì thế nên hai môn đệ trên đường đi Emmaus vẫn còn trong tâm trạng buồn bã / Dù các ông đã nghe các chị phụ nữ thuật lại nhưng các ông vẫn không tin, nên muốn bỏ về làng cũ vì mang tâm trạng thất vọng .

37/Chúa Giêsu đã làm gì để trấn an các ngài ? Chúa Giêsu đã phải hiện ra nhiều lần, mỗi lần hiện ra, Chúa lại phải trấn an các ngài, cho các ngài xem vết thương, cùng ăn cùng uống để các ngài tin.

38/Phản ứng từ các môn đệ ra sao ? Tuy các môn đệ chưa hoàn toàn tin, nhưng không ai dám phát biểu câu nào / Chỉ có Toma mới dám nói một câu quyết liệt: nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người … / Cũng chính vì câu nói mạng mẽ này mà suốt đời ông phải mang biệt danh là kẻ “cứng lòng tin”. Còn các môn đệ khác cũng nghi ngờ nhưng không dám nói .

39/Toma đại diện cho hạng người nào ? Người thời nay ai cũng muốn xem tận mắt, bắt tận tay, chỉ tin những gì thấy được, chỉ chấp nhận những gì sờ được / Đòi kiểm nghiệm mọi thứ / đòi tự mình thí nghiệm tất cả / không bao giờ chịu tin vào lời nói suông / Đây chính là chủ nghĩa thực dụng.

40/Ưu điểm của cách hành xử của Toma là gì ? Nhiều người đã cảm ơn Thánh Toma vì nhờ ngài mà các môn đệ khác được chứng kiến tỏ tường việc Chúa sống lại / Được nhìn rõ những vết thương ở tay chân và cạnh sườn Người / Cũng nhờ Toma mà Chúa Giêsu lại hiện ra một lần nữa / cũng nhờ Toma mà chúng ta được Chúa Giêsu ban cho phúc thứ 9.

41/Tiêu chí mới của việc truyền giáo hôm nay là gì ? Việc Thánh Toma đòi xem vết thương ở chân tay và cạnh sườn Chúa, chứng tỏ rằng người thời nay sẽ không chịu tin vào lời nói suông nữa / Họ không chịu tin vào những lời nói đẹp, lý thuyết đẹp, những lời hứa xa rời thực tế.

42/Thực tế người thời nay họ muốn gì ? Họ muốn những lý thuyết đẹp phải được kiểm nghiệm bằng những kết quả đẹp / Những lời nói hay chỉ có giá trị khi đi đôi với những việc làm tốt / Vì thế, ai muốn làm chứng cho Chúa, người đó phải có một đời sống đạo gương mẫu / Không những phải siêng năng đọc kinh, đi lễ / nhưng phải sống gương mẫu trong cách ăn nết ở / Đừng nói một đàng, làm một nẻo như bọn Pharisieu.

43/Thực tế sẽ kết quả như thế nào qua cách sống đạo của chúng ta ? Người ngoại khó lòng mộ mến đạo nếu những người có đạo lại cũng sống chia rẽ bất hòa / Làm sao lời mình nói có sức thuyết phục khi người đi đạo vẫn còn ham hố danh vọng chức quyền đến nỗi sẵn sàng bán rẻ lương tâm của mình và tìm mọi cách để chà đạp bôi nhọ kẻ khác !

44/Tác dụng ngược là gì ? Nếu ta nói một đàng mà làm một nẻo, thì làm sao chúng ta có thể làm chứng tốt cho đạo được ? Tại sao người đi đạo vẫn còn gây bất công, gian tham của cải không phải là của mình ? Làm sao chúng ta có thể chịu đòn vọt tù đày, gươm giáo như các Thánh Tử Đạo được trong khi hôm nay chúng ta không thể thắng lướt được những gian tà, dâm ô trong chính con người của chúng ta ? Đức công bình chúng ta còn chưa giữ được thì mơ làm gì đến đức bác ái ?

45/Thói quen của người công giáo lâu nay là gì ? Chúng ta có thói quen giữ đạo trong nhà thờ, không bao giờ dám đem đạo, đem lời Chúa, đem luật Hội Thánh về nhà để tuân giữ !  Chúng ta chỉ to mồm khi đọc kinh, to mồm khi làm được chút việc thiện đính kèm với chiêng trống, gõ mõ / mỗi người cứ nhìn lên Thánh Giá sẽ thấy: không ai thoát khỏi ánh mắt trách móc của Chúa Giêsu / Ai dám nhìn ảnh Chúa trong khi mình dám ưỡn ngực / rõ ràng người ấy giả dối thập phần!   Mỗi người hãy thử xem !

46/Câu chuyện truyền giáo: Một ông trùm của giáo xứ Long Châu, giáo phận Nam Ninh / Trung Quốc / Trước đây chỉ có một gia đình ông theo Chúa / Sau đó gia đình ông tích cực rao giảng Lời Chúa, kết quả sau 20 năm, hầu như cả làng gần 500 nhân khẩu theo Chúa hết / Cứ mỗi dịp lễ lớn thì có vài chục( 20 )người theo đạo, xin rửa tội / Người ta hỏi ông nhờ bí quyết nào// một phút suy nghĩ rồi ông trả lời: Nhờ đời sống gia đình / Ở bên Trung Quốc, đời sống gia đình đang gặp khủng hoảng, vợ chồng bất hòa, con cái không vâng lời cha mẹ, có khi còn hành hung cha mẹ / Số gia đình tan vỡ ngày càng tăng / trong khi đó gia đình ông trùm vẫn trên thuận dưới hòa / vợ chồng kính trọng nhau, con cái vâng lời cha mẹ, anh chị em sống đùm bọc lẫn nhau, thấy thế người trong làng bảo nhau: đây là đạo tốt vì có thể bảo vệ hạnh phúc gia đình / Nhờ tấm gương sống đạo của gia đình ông Trùm  mà mọi người trong làng đều đi theo Chúa.

47/Câu chuyện truyền giáo ở Châu Phi  : Một chị phụ nữ da đen phát biểu trong ngày Quốc tế Truyền giáo :chúng tôi không có tiền để quảng bá thứ gì trên sách báo ,TV ,phim ảnh /chúng tôi chỉ gửi đến mỗi làng ,một gia đình công giáo sống đạo thật tốt ,thế là mọi người nhìn và theo /  **R

 

TÓM Ý

1/Cái chết của Chúa Giêsu ảnh hưởng thế nào đến các môn đệ ? Chúa chết làm cho tinh thần các ông dao động. Các ông buồn phiền, hoang mang và thất vọng. Các ông theo đuổi ước mơ từ 3 năm nay, bỗng dưng tan theo mây khói, mai đây các ông sẽ làm gì, làm sao đối phó với các lời chế diễu ?

2/Vừa gặp lại các ông, Chúa nói điều gì ? Đó là lời chào bình an / từ những lo âu, hoảng sợ về cái chết của Thầy mình, hiện giờ các ông rất cần có sự bình tĩnh trở lại, các ông đã rất yên tâm và vui mừng khi gặp lại Thầy mình.

3/Tại sao Giáo hội chọn chúa nhật II phục sinh để kính lòng thương xót Chúa ? Giáo Hội muốn đưa ý nghĩa bài Tin Mừng hôm nay để diễn tả sự kiện đó, lẽ ra sau khi các ông phạm bao lỗi lầm với Thầy mình, thì hôm nay trong lần gặp gỡ đầu tiên này, Chúa phải quở trách các ông nặng nề mới phải. Đàng này Chúa lại dành cho các ông lời chúc bình an, có nghĩa là vì thương xót nên Chúa không chấp tội, Chúa tha hết ,quên hết. Thay cho câu quở trách thì Chúa lại nói : Các con hãy sống bình an, hạnh phúc.

4/Lần đầu tiên gặp lại, có điều gì trở ngại không ? Thưa có, vì trong số các môn đệ có mặt hôm nay, lại thiếu vắng một người, đó là Toma. Ông là người thiếu may mắn, khiến ông trở thành kẻ cứng lòng tin.

5/Vậy ông Toma có cứng lòng tin không ? Thưa không hẳn như thế, vì trước đó mấy hôm ông đã mạnh dạn tỏ thái độ quyết liệt khi muốn cùng Thầy lên Yerusalem để chịu chết. Các môn đệ khác cũng hoảng sợ, cũng trốn chạy như ông, chứ đâu có khác gì ?

6/Sự phục sinh của Đức Kitô mang ý nghĩa nào ? Đây vốn là nền tảng của Đức tin Kitô giáo, là cốt lõi của niềm tin. Nếu Chúa Kitô không sống lại thì đâu khác gì những giáo chủ của các đạo khác, cũng đồng nghĩa với việc họ bị thần chết khống chế. Nếu người Kiô hữu một đời xem ra khổ cực mà lúc chết lại chết luôn thì rõ ràng chúng ta có một niềm tin vu vơ , vô ích .

7/Lợi thế của Tôma khi ông vắng mặt như thế nào? Nhờ vắng mặt mà niềm tin của Tôma được xác tín sau khi ông được xỏ tay vào các lỗ đinh và cạnh sườn Chúa, vì thế ông đã trở nên con người mới với niềm tin mới.

8/ Nhờ lỗ đinh, chúng ta có được điều gì ? Đây là chứng cớ để ta xác định Đức Kiô là đấng chịu đóng đinh để ta có được niềm tin. Nhờ đó chúng ta xác tín rằng: Thập giá là dấu chứng của tình yêu do Chúa Giêsu thực hiện để cứu độ chúng ta.

9/ Chúng ta thấy được gì qua cái chết của Chúa Giêsu ? Cái chết của Chúa Giêsu là bằng chứng tình yêu khi Ngài trải qua cuộc khổ nạn đầy tủi nhục. Vì thế chúng ta không thể tách rời cuộc khổ nạn với sự phục sinh vinh quang của Chúa Kitô.

10/ Mầu nhiệm cứu độ mang ý nghĩa gì ? Vì phép công bình nên Chúa phạt con người, nhưng cũng vì thương nên Chúa phải cứu bằng cái chết nhục nhã để đền thay tội cho nhân loại. Sau đó Ngài phục sinh vinh quang để dẫn đưa con người vào cõi hằng sống.

11/ Sự cứng tin của các tông đồ giúp gì cho chúng ta ? Lời rao giảng và cuộc sống chứng nhân đức tin của các Ngài là hoàn toàn đáng tin. Chúng ta phải biết ơn các Ngài vì thái độ đáng tin đó, chính sự cứng tin lúc đầu và sự vững tin về sau này sẽ trở thành lời chứng đáng tin cậy hơn dành cho đám hậu sinh chúng ta. Bởi Đức Tin không phải là trò chơi may rủi, chúng ta cũng có thể dễ dàng vấp ngã chính những điều mà chúng ta đã mạnh dạn khẳng định trước đó.

12/ Chúng ta nghĩ gì khi hôm nay chúng ta có được Đức Tin Kitô giáo ? Chúng ta hãy cảm tạ Chúa, cảm ơn ông bà tổ tiên, những người có công trong việc dạy đức tin cho chúng ta ngay từ lúc đầu đời. Chúng ta hãy cảm ơn các Thừa sai, cảm ơn các Thánh tử đạo VN đã hy sinh anh dũng để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái.

13/ Chúng ta thử tìm lại cội nguồn Đức tin đầu tiên của chúng ta ? Các Thánh tử đạo Vn chưa phải là người thầy dạy Đức Tin đầu tiên, mà chúng ta phải lùi lại tới thời các cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi, sau đó đến các thánh Tông đồ thời xa xưa, để chúng ta biết rằng: Niềm tin của chúng ta đã dựa vào lời rao giảng và cách làm chứng bằng mạng sống của các chứng nhân.

14/ Có điều nào chúng ta không thấy, không hiểu mà lại tin ? Chúng ta thường dựa vào lời kể của kẻ khác. Tuy nhiên chúng ta cũng rất thận trọng với những điều liên quan tới hạnh phúc của mình. Chúng ta cũng thường tự hỏi: Người thuật lại kia có đáng tin không ? Họ có thành thật không ? Họ sẽ có lợi lộc gì ? Đâu phải điều nào người khác nói cũng đáng tin đâu ?

15/ Có bao nhiêu người chết được Chúa Giêsu cho sống lại ?  Có 3 người: 1) Con gái vị trưởng hội đường. 2) con trai bà goá thành Na-im. 3) Lazarô chết đã chôn 4 ngày.

16/ Những người này có được sống mãi không ? Chúa Giêsu chỉ cứu họ nhất thời để tạo niềm tin cho mọi người. Sau đó cả 3 người cũng phải chết để chịu phán xét riêng và phán xét chung.

17/ Dựa vào đâu mà Tôma đã mạnh miệng ? Vì sau khi Tôma chứng kiến Thầy mình cho Lazarô đã chết chôn 4 ngày được sống lại, ông đã rất tin vào quyền năng của Thầy mình. Nhưng khi thấy Thầy mình cũng chết nên ông đâm ra hoài nghi và đòi xỏ ngón tay, xỏ bàn tay vào các vết thương. Sau khi đã tận mắt chứng kiến các vết sẹo nơi thân thể Thầy mình. Ông mới mạnh mẽ tuyên xưng: Lạy Thiên Chúa của con .

18/ Bằng chứng nào có sức thuyết phục nhất ? Sau khi thấy sự thay đổi quá lạ lùng của các tông đồ giữa trước và sau khi Chúa phục sinh. Do niềm tin ấy đã biến đổi các ngài thành những con người hoàn toàn mới. Do có nhiều lần được chứng kiến các phép lạ, nay thấy Thầy mình đã chết mà sau đó vẫn sống, nên các ông đã mạnh dạn làm chứng cho Chúa Kitô

19/ Hội đồng Do thái đã cấm đoán các ông ra sao ? Dù bị răn đe, cấm đoán, tra tấn, giam cầm. Các Tông đồ vẫn khẳng khái làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh.

20/ Các tông đồ đã làm chứng cách nào ? Chẳng ai điên khi liều mình vì một chuyện không có thật / đối với các ông, sự phục sinh của Chúa đã trở thành lẽ sống. Nên khi làm chứng cho điều đó, các ông đã mạnh mẽ hy sinh tất cả, bất chấp mọi gian lao thử thách, kể cả cái chết, để hết lòng làm chứng cho Chúa phục sinh. **R

Bài viết của Giuse Luca/ Trưởng Nhóm Kinh Thánh Emmaus


Trở lại      In      Số lần xem: 1413
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  8
 Hôm nay:  3433
 Hôm qua:  2981
 Tuần trước:  19419
 Tháng trước:  92538
 Tất cả:  7067143
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top