Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / HÔM NAY LÀ NGÀY MỪNG CHÚA GIESUS LÊN TRỜI / XIN CHO CON LUÔN ƯỚC AO ĐƯỢC VỀ BÊN CHÚA / (GIUSE LUCA)**R

Tìm hiểu và sống Tin Mừng CHÚA NHẬT VII TN C 2019 - Giuse Luca

TẤT CẢ CHO VINH DANH CHÚA 

CHÚA NHẬT   7  /  THƯỜNG NIÊN C  /  24 / FEBR / 2019

ĐỀ TÀI:  HÃY YÊU THƯƠNG CẢ KẺ THÙ 

Lời Chúa  :    Lc 6, 27-38   

 

 

Tung hô Tin Mừng:     Ga 13, 34

Alleluia, alleluia! – Chúa nói: Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. - Alleluia.
 
PHÚC ÂM:  Lc 6, 27-38
“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.”
Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca.
27 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, 28 hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em, và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. 29 Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. 30 Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại. 31 Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. 32 Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. 33 Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. 34 Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. 35 Trái lại: anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác.
36 “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. 37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. 38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”    Đó là lời Chúa.
 
BÀI ĐỌC I: 1Sm 26, 2.7-9.12-13.22-23
Đức Chúa đã nộp cha vào tay con, nhưng con đã không muốn tra tay.
 
Lời Chúa trong sách Samu-en quyển thứ nhất.
2 Hồi ấy, Vua Sa-un lên đường và xuống sa mạc Díp, cùng với ba ngàn quân tinh nhuệ của Ít-ra-en, để tìm bắt ông Đa-vít trong sa mạc Díp. 7 Đang đêm, ông Đa-vít và ông A-vi-sai đến chỗ quân binh. Vua Sa-un đang nằm ngủ trong trại binh, cây giáo của vua cắm xuống đất, ở phía đầu vua, còn ông Áp-ne và quân binh thì nằm chung quanh.
8 Ông A-vi-sai nói với ông Đa-vít: “hôm nay thiên Chúa đã nộp kẻ thù của cậu vào tay cậu. Bây giờ, xin cho cháu dùng giáo ghim nó xuống đất, một nhát thôi; cháu không cần đâm nhát thứ hai”. 9 ông Đa-vít nói với ông A-vi-sai: “Đừng giết vua! Có ai tra tay hại đấng Đức Chúa đã xức dầu tấn phong mà vô sự đâu? 12 Ông Đa-vít lấy cây giáo và bình nước ở phía đầu vua Sa-un, rồi cả hai người ra đi. Không ai thấy, không ai hay, không ai thức dậy. Họ đều ngủ cả, vì Đức Chúa đã cho một giấc ngủ mê ập xuống trên họ.
13 Ông Đa-vít đi sang phía bên kia và đứng trên đỉnh núi, ở đàng xa; có một khoảng cách lớn giữa họ. 22 Ông Đa-vít nói: “Cây giáo của đức vua đây. Một trong các đầy tớ hãy sang mà lấy. 23 Xin Đức Chúa thưởng công cho mỗi người tuỳ theo sự công chính và lòng trung thành của họ; hôm nay Đức Chúa đã nộp cha vào tay con, nhưng con đã không muốn tra tay hại đấng Đức Chúa đã xức dầu tấn phong.   Đó là lời Chúa.
 
BÀI ĐỌC II: 1Cr 15, 45-49
Như chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh Đấng từ trời mà đến.
 
Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô: 
45 Thưa anh em, con người đầu tiên là A-đam được dựng nên thành một sinh vật, còn A-đam cuối cùng là thần khí ban sự sống. 46 Loài xuất hiện trước không phải là loài có thần khí, nhưng là loài có sinh khí, loài có thần khí chỉ xuất hiện sau đó. 47 Người thứ nhất bởi đất mà ra thì thuộc về đất; Còn người thứ hai thì từ trời mà đến. 48 Những kẻ thuộc về đất thì giống như kẻ bởi đất mà ra; còn những kẻ thuộc về trời thì giống như Đấng từ trời mà đến. 49 Vì thế, cũng như chúng ta đã manh hình ảnh người bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh Đấng từ trời mà đến.     Đó là lời Chúa
 
 
Suy Niệm Lời Chúa:     CHÚA NHẬT  /  7  /  TN  /  C  /  24/02/2019
 
Lời Chúa    :    Lc 6, 27-38
 
 “Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.” (Lc 6,27-28)
 
Suy niệm: Thật tình, chúng ta đã quá “thuộc lòng” và biết rõ cách lý thuyết các câu chữ này! Tuy nhiên, lúc này đây Đức Giê-su đang trực tiếp dạy bạn và tôi không phải cách thuộc lòng và lý thuyết đâu! Những “kẻ thù” Ngài muốn nói ở đây, đã được chỉ định rõ ràng, đó là: kẻ ghét ta, nguyền rủa ta, vu khống ta, đánh đập ta, chiếm đoạt ta… Tất cả những con người khó thương này đâu phải là những ý tưởng suông hay những hồn ma, nhưng là những con người bằng xương bằng thịt bạn ạ!
 
Mời Bạn: Thử nhìn xung quanh, ai là người “khó thương” đối với bạn? Ai đang làm bạn “đau khổ” cách này hay cách khác? Thật oái oăm, đó chính là những người mà Chúa dạy bạn phải yêu mến, chúc phúc, cầu nguyện, trao ban mà không đòi lại nơi họ điều gì! Cách Chúa dạy bạn yêu mến cũng khác thường: không phải là ý tưởng, tình cảm, nhưng là hành động và thái độ sống cụ thể!
Chia sẻ: Bạn có ý thức rằng mình đang được trực tiếp nghe Chúa dạy sống Tin Mừng hôm nay không?
 
Sống Lời Chúa: Để sống Lời Chúa dạy, từ hôm nay tôi quyết tâm sẽ không bỏ qua một cơ hội nào sống tinh thần yêu thương như Lời Chúa dạy trong bài Tin Mừng này!
 
Cầu nguyện: Chúa ơi, xin cho các lời: yêu kẻ thù, làm ơn cho kẻ ghét con, chúc lành cho kẻ nguyền rủa con, và cầu nguyện cho kẻ vu khống con, vang vọng trong tâm hồn và trí khôn con từng tiếng một. Xin Chúa đến giúp con sống những lời dạy này! Amen.
 
Chia sẻ cho nhau kinh nghiệm sống Tin Mừng:
 
Bài 1 :  Tình yêu làm nên mọi sự .
 
1. Khuynh hướng tự nhiên của con người hôm nay là gì? Đó là khi thích ai thì ta yêu thương, mà không thích ai đó thì ta ghét bỏ họ / ai cũng dành tình cảm cho kẻ mà ta có thiện cảm và dành ác cảm cho những ai mà ta có tranh chấp / vì họ đối xử xấu với ta.
2. Còn thầy Giêsu thì dạy các môn đệ như thế nào? Hãy yêu thương kẻ thù, hãy yêu mến cả những kẻ không hề có chút thiện cảm nào với ta / những kẻ đang tìm mọi cách để làm hại ta.
3. Thế nào là một hành động cao quý? Cuộc đời của mỗi người là một hành trình đầy gian khó, ai cũng cố phấn đấu để vun vén cho mình, cho nên ai cũng cố gắng, vất vả phấn đấu để sinh sống, để có mối tương quan tốt đẹp với người khác. Cho nên yêu kẻ yêu mình thì quá dễ, trong khi dành sự tha thứ, cảm thông và yêu thương cho những người không có mối thiện cảm nào với mình thì quả thật hết sức khó khăn.
4. Thế nào là một cử chỉ anh hùng? Tha thứ luôn là hành động cao quý và rất đáng ca ngợi vì nó vượt quá những tình cảm đời thường để đứng trên một bình diện cao hơn, siêu nhiên hơn, để sống nhân hậu với mọi người. Như Chúa Giêsu vẫn thường nói trong Tin Mừng: Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu chúng con. Hoặc khi Chúa nói với Phêrô: Phải tha thứ tới 70 lần 7, là tha thứ không ngừng.
5. Tha thứ là gì? Tha thứ là trao ban chính mình cho kẻ mà mình đang ghét cay ghét đắng / chính Chúa Giêsu đã nói và đã làm: “không có tình yêu nào cao quý cho bằng tình yêu của người dám thí mạng sống vì người mình yêu” (Ga 15,13). Cho nên Chúa vẫn mời gọi: Hãy yêu kẻ thù. Do đó mệnh lệnh yêu kẻ thù là khó thực thi hơn hết.
 
6. Sứ mệnh mà Chúa Giêsu đem đến trần gian là gì? Chúa đến để yêu thương, để tha thứ, chứ không phải để tạo oán hận hay để giết chết / Chúa đến là để chữa lành, để cứu sống, còn chúng ta thì chỉ ai giúp ta thì ta mới lưu tâm giúp đỡ lại. Cho nên không ai dại gì đi giúp đỡ những kẻ có mối thù hận với ta.
7. Sự tha thứ điển hình của Chúa Giêsu là gì? Là tha thứ cho đám quân dữ, là tha thứ cho đám người Do Thái u mê, ác độc, lầm lạc / là tha thứ và phong thánh ngay cho kẻ trộm lành lúc Chúa còn bị treo trên thập giá.
8. Điều nào Chúa Giêsu dạy mà ta cần phải nhớ nhất? Các con hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng (Mt 11,29). Thánh Phaolô sau này cũng dạy rằng: Anh em hãy bắt chước Thầy, như Thầy đã bắt chước Đức Kitô (1Cor 11,1).
9. Luật yêu thương của đạo cũ, đạo mới có gì khác nhau? Luật đạo cũ được người Phariseu đem áp dụng một cách triệt để, mặc dù họ biết rõ điều luật ấy không còn phù hợp vì nó mang tính ác độc mà chúng ta có thể gọi là luật Phariseu. Bởi lẽ Chúa Giêsu đã giải thích, đã kiện toàn nhưng họ vẫn quyết không nghe, còn luật yêu thương mới do Chúa Giêsu đã phổ biến thì khác xa, vì nó mang tính bác ái, tha thứ, quảng đại với người đồng loại. Chúa dạy các môn đệ hãy yêu thương hết thảy, không trừ một ai, kể cả kẻ thù. Đây là nhân đức siêu nhiên vượt quá mọi nhân đức ở trần gian này / chúng ta có thể hiểu rõ khi đọc lại bài dụ ngôn: Người Samaritanô nhân hậu (Lc 10,25-37). Chúa dạy ta phải yêu thương mọi người, vì ai Chúa cũng đã cứu bằng giá máu, và vì ai cũng là con một Cha trên trời.
10. Hiệu quả khi ta giữ trọn luật yêu thương thì sẽ thế nào? Khi ta yêu anh em thì ta sẽ gặp được Chúa. Vì thế khi ta yêu Chúa thì ta sẽ gặp anh em. Bởi vì anh em chính là hình ảnh của Thiên Chúa, cho nên khi ta đối xử xấu với anh em thì có khác gì ta đang cư xử độc ác với chính Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin và lòng mến cho con, để con có thể yêu thương những người sống không tốt với con. Amen  **R
 
 
Chia sẻ cho nhau kinh nghiệm sống Tin Mừng:
 
Bài 2 :  Dấu chỉ con cái Thiên Chúa 
 
1. Trong bài giáo huấn: Hãy yêu kẻ thù, bốn lệnh truyền mà Chúa Giêsu đưa ra là gì? a)Yêu thương; b) Làm ơn; c) Chúc lành; d) Cầu nguyện. Tin Mừng Matthe-o có 2 lệnh đầu. Tin Mừng Luca thêm vào 2 lệnh ở giữa để bổ túc cho bốn sự sỉ nhục được nêu ra trong mối phúc thư tư (Lc 6,22), là oán ghét, khai trừ, sỉ vả và xoá tên. Ở đây 3 hành vi, 3 lệnh truyền phía sau, bổ túc cho lệnh truyền đầu tiên, đó là yêu thương. Tức là thứ tình yêu mà các Kitô hữu phải ứng xử với kẻ thù.
2. Kẻ thù là những ai? Là những kẻ đã : oán ghét, khai trừ, sỉ vả và xoá tên người môn đệ. Đây cũng là cách mà những kẻ thù kia dành để tấn công người môn đệ của Chúa Kitô.
3. Ai đoạt áo ngoài của anh em, nghĩa là gì? Chiếc áo ngoài có thể bị kẻ trộm lấy mất, hay bị người túng quẫn tước đoạt mất hoặc lấy lại đồ cầm (Xh 22, 25-26) (Đnl 24, 10-17).
4. Ai lấy gì của anh, là sao? Đây có thể là hành động trộm cắp lén lút hay tước đoạt bằng vũ lực.
5. Anh em muốn người ta làm gì cho mình..., ta nên hiểu ra sao? Đây là quy tắc vàng (câu 31) mà người đời cũng như trong đạo Chúa đều muốn môn sinh của mình phải thực hành (Mt 7,12)/ (Lv 19,18) / (Tb 4,15). Vì anh em lương dân và người tội lỗi cũng thích được đối xử như thế.
6. Lòng nhân từ nghĩa là gì? Chúa muốn chúng ta phải hoàn thiện cách sống của mình, nó còn có nghĩa là lòng từ bi và hay thương xót. Ở đây tác giả Luca hoàn toàn lấy các lời giáo huấn từ Cựu Ước (Xh 34,6) (Đnl 4,31)/ (Ge 2,13) / (Gn 4,2).
7. Anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán, là sao? Ở đây là Thiên Chúa quyền năng, đã có Thiên thần bản mệnh báo cáo chi tiết, cho nên Thiên Chúa sẽ không cần phải xét đoán, mà Ngài sẽ dùng quyền năng để xét xử. Thiên Chúa nắm quyền chủ động khi thưởng, phạt con người.
 
8. Điều nào nói lên tư cách là con của Đấng tối cao? Toàn bộ 9 câu ( từ 27-35) trình bày tình yêu mà các môn đệ phải có đối với kẻ thù. Đây chính là dấu chỉ cho thấy ai mới đúng là những tín hữu của Đức Kitô. Do từ những điều này cho biết ai sẽ là con của Đấng tối cao.
9. Chúng ta có thể phân biệt các loại tình thương bằng cách nào? Người xưa hay khuyên chúng ta sống thêm bạn, bớt thù. Hoặc dạy ta phải quảng đại với kẻ thù, riêng Thầy Giêsu, Chúa không bảo các môn đệ phải yêu thương kẻ thù theo kiểu chúng ta thương người thân trong gia đình, hoặc yêu thương say đắm như giữa vợ chồng với nhau. Nhưng là một tình thương bao gồm sự ân cần, khả ái, hy sinh. Chúa muốn chúng ta đáp trả sự oán ghét bằng một tình yêu hy sinh / thay vì bị khai trừ thì hãy làm ơn, chịu sỉ nhục thì dành cho họ lời chúc phúc và khi bị họ xoá tên thì ta luôn cầu nguyện cho họ. Nếu có bị hành hung thì người môn đệ sẽ không tìm cách trả đũa hay đưa nhau ra toà. Nhưng sẵn sàng gánh chịu mọi hậu quả trong thứ tình yêu thương của người môn đệ. Như vậy là không được nghĩ đến chuyện báo thù . (Xh 21,24/ Lv 24,20 / Đnl 19,21).
10. Đây là một huấn lệnh tuyệt đối, ta nghĩ sao? Bất cứ ai xin, cũng đều phải cho, đây đúng là mệnh lệnh tuyệt đối, không được bận tâm về bối cảnh nào hay tình cảnh ra sao hoặc mục tiêu của người đang xin. Bởi vì Chúa nói: Anh em muốn người ta làm cho mình thế nào, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy .(Câu 31).
11. Chúa Giêsu đã chặn đường tháo lui như thế nào? Chúa loại trừ cách cư xử thông thường mà người đời thường thích có đi, có lại. Qua ba cách biểu lộ tình cảm cảm yêu thương, đó là: yêu thương , làm ơn, và cho vay. Rồi Chúa kết thúc một cách hết sức độ ngột:  Nếu anh em cũng làm như kẻ tội lỗi vẫn làm, thì có gì là ân với nghĩa, còn có công trạng gì nữa / cho vay để đòi / ân nghĩa để trả sòng phẳng , như vậy thì còn đâu là yêu thương, bác ái, chia sẻ  ? (câu 32-34).
12. Tóm lại: lòng nhân từ là gì? Lời Chúa đòi hỏi chúng ta phải yêu thương kẻ thù là: Hãy yêu thương ,tha thứ cho họ, hãy cho vay mà không mong gì được đền trả. Đây là cách dạy, cách sống và là bài học quý giá nhất của Chúa Giêsu dành cho mọi người . **R
 
 
Chia sẻ cho nhau kinh nghiệm sống Tin Mừng:
 
Bài 3 :  Thế nào là lòng nhân từ 
 
1. Giới hạn của tình yêu nằm ở đâu? Valentine là ngày tạo ra sự rạo rực cho những người đang yêu. Tình yêu luôn có một sức mạnh kết nối giữa những người không quen biết với nhau, làm thành một cộng đồng của những người đang yêu nhau / nhưng thật ra trong tình yêu vẫn có những giới hạn, những thách đố. Điều này chứng tỏ tình yêu cũng có giới hạn  và thách đố đó chính là kẻ bị đặt ra ở ngoài vòng tình yêu.
2. Chúa Giêsu đã làm gì với giới hạn này? Dưới ánh nhìn của Chúa Giêsu thì bản chất của thứ tình yêu mà Ngài muốn giới thiệu cho chúng ta, thì nó không có giới hạn. Hay nói cho đúng hơn: Chúa Giêsu muốn dỡ bỏ hàng rào đó / thật ra hôm nay Chúa muốn phá tung giới hạn đó.
3. Tự bản chất cuộc sống của con người là gì? Con người là con vật xã hội, tự bản chất của cuộc sống này là một cuộc giao lưu giữa những người cùng sống với nhau. Cho nên từ môi trường sống nầy sẽ đẩy đưa con người tới chỗ hợp tan, tan hợp. Lý do là vì con người có thất tình lục dục, nên rất khó để giữ cho bầu khí chung đụng luôn được đoàn kết trong yêu thương.
4. Lợi ích của tình cảm là gì? Tình cảm có thể là chất kết dính, là tấm đệm giữa hai vật thể cứng, cho nên tình cảm có thể nâng con người đến đỉnh cao của hạnh phúc, mà cũng có thể đưa con người vào hố sâu của diệt vong. Vậy làm cách nào Chúa Giêsu có thể giúp chúng ta vượt qua và sống bậc anh hùng trong tình yêu.
5. Một lời khuyên nhủ rất khó thực hiện, vì sao? Chúa Giêsu nói: Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em (Lc 6, 27), khi mới nghe qua ta thấy đây là một lời khuyên nhủ không hợp với thực tế, nhưng đây chính là điểm cốt lõi của Tin mừng cứu độ, và thực tế là có rất ít người dám chấp nhận đòi hỏi này.
 
6. Một lời khuyên bất bình thường, vì sao? Bình thường ai cũng yêu kẻ thương mình, ghét kẻ thù mình, không ai muốn nhìn mặt kẻ thù chứ đừng nói là yêu họ. Đây là món nợ ân oán giang hồ, cho nên có vay thì phải có trả, không ai chịu chung tay xây dựng với kẻ thù, vì mọi thứ như là huỷ hoại, chém giết, chết chóc, thù hận và không đội trời chung đều là những hành động tiêu cực dành cho kẻ thù.
7. Chúa Giêsu muốn dạy ta thế nào? Vậy ai là kẻ thù? Chúa Giêsu không muốn dạy chúng ta cách nhận dạng kẻ thù, nhưng Chúa muốn nhận dạng người anh em ngay giữa những kẻ thù đang mong muốn làm hại hay huỷ diệt chúng ta. Đây rõ ràng là một nghịch lý và Tin mừng của Chúa Giêsu được hình thành giữa những nghịch lý như thế.
8. Thế nào là những lời chói tai? Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em. Hãy cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả má bên này, hãy giơ cả má bên kia nữa, ai đoạt áo ngoài của anh thì cũng đừng cản nó lấy áo trong .(Lc 6,28-29). Tin Mừng của Chúa Giêsu không chỉ toàn những lời hoa mỹ nhằm làm vui lòng con người, nhưng Tin mừng do Chúa đưa ra, luôn có những đòi hỏi thật hóc búa, như những cú tát làm thức tỉnh lòng người đang cơn mê ngủ. Chúa Giê-su muốn lôi con người dậy và mau thoát khỏi giấc ngủ mê mệt nầy.
9. Tin Mừng mang lại ơn cứu độ, chứa đựng những gì? Cái khó nhất trong chân lý cứu độ của Chúa chính là tình yêu đối với kẻ thù, Chúa muốn chúng ta phải đối diện với kẻ thù bằng một thứ tình yêu cao cả. Kẻ thù chính là vấn đề hóc búa nhất, vì khi Chúa ban ơn cứu độ, là Chúa muốn cứu hết mọi người, mà chủ yếu là những kẻ dữ, như một con chiên lạc trong bầy chiên 99 con. Hay hình ảnh Thiên Chúa cho mưa trên kẻ dữ, người lành. Vì thế Chúa muốn chúng ta hiểu rằng: Tin Mừng có đủ sức để mang lại ơn cứu độ cho mọi người.
10. Yêu thương kẻ thù là gì? Là những hành động mà người môn đệ phải làm vì lợi ích tối đa của họ. Chúng ta có thể tìm mọi cách để giúp đỡ họ, cầu nguyện và tha thứ cho họ.
11. Kẻ thù là gì? Chúng ta phải nhận ra khuôn mặt của họ, kẻ thù cũng là tha nhân, cũng là anh em của chúng ta. Họ là thứ tha nhân đặc biệt, chúng ta không thể vì yêu kẻ thù mà phải tiết lộ cho họ biết hết mọi bí mật, cũng không thể liều mạng trước âm mưu thâm độc của họ. Yêu kẻ thù mà thiếu khôn ngoan sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, vì đối với họ, Chúa dạy ta phải khôn như rắn .(Mt 10,16). Trước mọi âm mưu thâm độc, tuy phải đề phòng họ nhưng không nên quá đề phòng đến nỗi luôn giữ khoảng cách với họ.
 
12. Ta lấp đầy khoảng cách bằng cách nào? Ta nên cho họ thấy những nét tốt đẹp của Tin Mừng, chỉ có Tin mừng mới có thể hướng dẫn họ ,giúp xây dựng nền văn minh tình thương, bắt đầu từ việc sám hối / Trước mặt kẻ thù chúng ta phải biết sám hối, đừng mong kẻ thù thay đổi, nếu chúng ta chưa chịu thay đổi trước.
13. Mục tiêu của Tin Mừng là gì? Tình yêu sẽ trở thành sức mạnh vô địch nếu ta dùng nó để giải quyết rào cản kẻ thù. Đương nhiên chúng ta phải là người trước tiên vượt qua rào cản này. Cho nên Kiô hữu cần phải bước trước. Thầy chí thánh đã bước lên thập giá trước và Thầy mới xin ơn tha thứ cho kẻ làm hại mình. Sở dĩ Chúa Giê-su làm được là do Chúa nhìn vào gương nhân từ của Chúa Cha (Lc 6,36). Ngài nhân hậu cả với phường vô ơn, bạc nghĩa, quân độc ác (Lc 6,35). Hành động vô ơn là giết Chúa, thế mà Chúa vẫn tha thứ, điều này cho thấy tình thương của Thiên Chúa mạnh hơn tội ác.
14. Những người tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa thì không thể nào là kẻ thù của nhau, tại sao? Chỉ có Thiên Chúa mới có thể tha thứ cho kẻ thù ,còn chúng ta là phàm nhân, làm sao ta có được tấm lòng đại lượng đó. Nhưng thực tế, Đức Phật cũng vạch cho ta thấy: lấy oán báo oán, oán chập chùng. Chúng ta là những kẻ tin vào Chúa, mà tất cả chúng ta đều là con cái Chúa. Thì tại sao chúng ta có thể coi nhau như kẻ thù ? Hơn nữa tất cả chúng ta đều là tội nhân, nên ai cũng cần được xót thương, chúng ta cần được Thiên Chúa tha thứ ,nên trước tiên chúng ta cũng phải biết thứ tha cho anh em mình.
15. Chúng ta nên hiểu luật yêu thương như thế nào? Mỗi khi ta đối xử tệ hại với anh em, là chúng ta làm mờ đi hình ảnh của Thiên Chúa ở nơi chúng ta. Bởi thế Chúa mới nói: Anh em hãy tha thứ, để được Thiên Chúa tha thứ (Lc 6,37).
16. Quyền lợi mà chúng ta nhận được khi giữ trọn luật yêu thương là gì? Trách nhiệm của Chúa Giêsu là phải quy tụ muôn dân. Nếu Chúa còn phân biệt bạn và thù thì sự nghiệp của Chúa không thể hoàn thành. Nếu chúng ta không sống đúng như lời Chúa dạy, thì chính chúng ta cũng góp phần làm dang dở công cuộc cứu chuộc của Thiên Chúa. Vì thế quyền lợi mà chúng ta nhận được khi hoàn thành sứ vụ Chúa giao, đó là mang ơn cứu độ cho ta và cho nhiều người . Nếu không làm được thì chúng ta là kẻ phá hỏng chương trình của Thiên Chúa trước tiên .   **R
 
KBX / GIUSE LUCA / CĐKT EMMAUS
 
 
 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 508
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  8
 Hôm nay:  378
 Hôm qua:  4093
 Tuần trước:  25201
 Tháng trước:  99836
 Tất cả:  6692260
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- ĐDCộngĐoànKinhThánhEmmaus/Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top