Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / LẠY CHÚA ,CON HOÀN TOÀN BẤT XỨNG / DÙ BAO NHIÊU NĂM CỐ SỬA ,NHƯNG CHƯA ĐƯỢC / XIN CHÚA CHO CON ĐƯỢC ĂN MÀY ƠN CỨU ĐỘ / AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Tìm hiểu và sống Tin Mừng CN 30 TN C / Giuse Luca

CHÚA NHẬT  30 TN  C 

ĐỀ TÀI: HAI CÁCH CẦU NGUYỆN

*ĐỪNG CỨ TƯỞNG MÌNH LÀ NGƯỜI CÔNG CHÍNH 

Lời Chúa: Lc 18, 9-14

Tung hô Tin Mừng:     2 Cr 5, 19

Haleluia. Haleluia. Trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với Người, và giao cho chúng tôi công bố lời hòa giải. Haleluia.

PHÚC ÂM:  Lc 18, 9-14

Người thu thuế khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính; còn người Phariseu thì không.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Lu-ca.

9 Khi ấy, Đức Giê-su kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: 10 "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. 11 Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. 12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con. 13 Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. 14 Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."

Đó là lời Chúa.

 

NHỮNG CÂU HỎI GIÚP MỌI NGƯỜI DỄ HIỂU BÀI TIN MỪNG

 

1/Biệt phái là những ai ?

2/Người thu thuế là những ai ?

3/Cung cách cầu nguyện của ông biệt phái ra sao ?

4/Thái độ và cung cách của anh thu thuế ra sao ?

5/Ông biệt phái muốn chứng tỏ điều gì ?

6/Tâm tình của anh thu thuế như thế nào ?

7/Hiệu quả từ hai cách cầu nguyện khác nhau ra sao?

8/Chúa Giêsu kết luận như thế nào ?

9/Anh biệt phái phạm tội gì ?

10/Tại sao Thiên Chúa lại nhậm lời người thu thế ?

11/Qua hai cách sống này, chúng ta rút ra được điều gì ?

12/Làm sao để Chúa đến được với tôi ?

13/Những thứ tội nào Thiên Chúa ghét nhất ?

14/Chúng ta nên xin Chúa ban cho điều gì?

15/Muốn sống thánh, ta cần những yếu tố nào ?

16/Thành thật là gì ?

17/Điều đáng chúng ta học hỏi nơi anh thu thuế là gì ?

18/Chúng ta nên cầu nguyện như thế nào ?

19/Chúng ta cần tránh điều gì nơi cung cách của ông biệt phái ?

20/Muốn sống đạo thật tốt, chúng ta cần phải làm gì ?

21/Thế nào là sự thánh thiện theo kiểu Phariseu ?

22/Thế nào là ơn công chính ?

23/Bài học nào chúng ta cần rút ra ?  

 

=>  Hãy tìm câu trả lời từ bài “Tóm ý”.

 

Bài 1: THÁI ĐỘ PHẢI CÓ KHI CẦU NGUYỆN

Chia sẻ cho nhau kinh nghiệm sống Tin Mừng :

1/Biệt phái là ai ? Biệt phái thời Chúa Giêsu, họ có khoảng 6.000 người, bao gồm những người thông luật và các tư tế / họ lo việc phụng tự, giảng dạy về Thiên Chúa nhưng họ không chu toàn lề luật / Họ đặt ra 613 điều luật, 248 điều khuyên làm và 365 điều cấm làm / Họ biến đạo Chúa trở nên nặng về hình thức, làm cho dân chúng khó tuân giữ, chán ghét.

2/Người thu thuế là ai ? Là những người Do Thái cộng tác với đế quốc là chính quyền La Mã / Họ tiếp tay cho ngoại bang bóc lột đồng bào mình / Họ thường bị dân chúng khinh miệt và xa lánh / họ bị xem là những kẻ lợi dụng chức quyền để sách nhiễu dân chúng / Họ còn bị xem là kẻ phản bội tổ quốc.

3/Lời cầu nguyện của ông biệt phái như thế nào ? Lời cầu nguyện của ông trước hết là một lời tạ ơn / cùng với việc khoe những tính mê tật xấu mà ông không hề phạm / Nổi bật là những việc đạo đức ông quen làm / chẳng những ông đã làm các việc đạo đức do luật buộc / như ăn chay hàng năm vào dịp lễ xá tội / nộp thuế 1/10 cho Đền thờ (lợi tức) / mà ông còn tự nguyện làm những việc đó ở mức độ cao hơn / Chúng ta thấy ông không xin gì cho bản thân, mà chỉ lo tạ ơn / điều thật đáng tiếc là lời cầu nguyện của ông đầy vẻ tự cao, tự mãn và khinh bỉ người khác / Chính vì thế mà người ta nghi ngờ về tâm tình tạ ơn của ông , do ông thiếu sự khiêm tốn.

4/Lời cầu nguyện của anh thu thuế ra sao ? Mục đích của anh khi lên Đền thờ là để thú tội/ Anh luôn ý thức mình là kẻ tội lỗi / anh đặt mình trước tôn nhan Chúa cách trung thực và khẩn khoản nài xin: “Lạy Chúa xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi” / Điều anh khao khát là được Chúa thứ tha và mong được hòa giải với anh em! Anh chỉ dám đứng xa xa vì thấy mình bất xứng.

5/Tại sao ông biệt phái đi gặp Chúa ? Ông biệt phái đi gặp Chúa vì ông cảm thấy mình có thế giá nhiều hơn những kẻ khác / Ông đã sống một đời sống đạo đức nghiêm nhặt / ông đi gặp Chúa với một kho tàng công nghiệp to lớn của riêng ông / Thế nhưng vì cái kho tàng ấy quá lớn nên đã ngăn hết mọi ngõ ngách giữa ông với Chúa / nó không cho ông thấy được Chúa mà nó chỉ cho thấy chính mình ông / Có quá nhiều chữ tôi trong lời cầu nguyện của ông, tôi thế này, tôi thế nọ, tôi thế kia, hơn hẳn người khác / Rốt cuộc ông quay vào với chính ông, khép lại trong chính cõi lòng của ông / mặc dù miệng ông cũng cứ rêu rao: “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa”.

6/Lời tạ ơn đúng nghĩa phải như thế nào ? Tạ ơn thật sự là nhìn nhận mọi thứ đều do ơn Chúa ban / Tạ ơn đúng nghĩa là quay về với Chúa / nhìn nhận Ngài là nguồn mạch, là trung tâm, là sức sống của đời mình / là ân ban của những việc tốt mình có được.

7/Ông biệt phái tạ ơn như thế nào ? Ông không thực tâm tạ ơn / ông quay vào chính mình, tự coi mình là trung tâm, là tác giả mọi điều tốt đẹp / Còn Thiên Chúa thì chỉ là người thừa / hay cùng lắm cũng chỉ là người mà ông đến gặp để kể công, để đòi nợ / Ông đòi Thiên Chúa phải trả công Nước Trời, vì ông có nhiều công / Ông không xin vì ông không thiếu thứ gì / và Chúa cũng sẽ không thể cho ông thêm, vì ông đầy ắp công phúc.

8/Tâm tình của anh thu thuế ra sao ? Anh thu thuế mặc dù có nhiều tiền của, nhưng thật ra anh lại là người nghèo nhất trước mặt Thiên Chúa / anh chẳng có chút công trạng nào để cậy dựa / Anh luôn ý thức về tình trạng nhơ nhớp của mình / nên anh chỉ còn một lối thoát duy nhất, là anh phải tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa.

9/Hiệu quả trái ngược nhau của 2 lời cầu nguyện: Thật là oái ăm, chính sự đạo đức của ông biệt phái đã trở nên chướng ngại vật khiến cho ông không gặp được Chúa / không lãnh nhận được ơn huệ của Ngài / Ngược lại, sự tội lỗi của anh thu thuế lại giúp anh mở rộng cõi lòng để đón nhận tình thương của Chúa và ơn tha thứ của Ngài.

10/Chúa Giêsu kết luận như thế nào ? Chúa đưa ra lời phán quyết: người thu thuế được nên công chính, còn người Pharisieu thì không / Chúng ta cũng sẽ rất ngỡ ngàng khi nghe điều này.

11/Tại sao Thiên Chúa không đoái nhìn lời cầu nguyện của ông biệt phái ? Ông Pharisieu là mẫu mực trong việc giữ luật, những điều tiêu cực ông không làm / ông còn làm nhiều hơn luật đòi hỏi / Lời cầu nguyện của ông hết sức tự phát và chân thành, nhưng Thiên Chúa không ưng nhận vì ông quá tự cao tự đại, lại đang nghĩ xấu cho kẻ khác.

12/Tại sao Thiên Chúa thương người thu thuế ? Cho dù anh ta đâu có hứa chừa bỏ cái nghề tồi tệ đó / nào anh ta đâu có chịu đền bù những bất công do mình gây ra / Nhưng anh đã tự hạ thẳm sâu và tan nát cõi lòng, bởi vì anh sám hối trong sự khiêm tốn / Tình thương của Thiên Chúa xem ra nghịch lý //nhưng lại không vô lý / Vì Thiên Chúa chỉ yêu thương kẻ khiêm nhường.      **R

 

Bài 2:PHẢI SỐNG THÀNH THẬT

Chia sẻ cho nhau kinh nghiệm sống Tin Mừng :

13/Lời tạ ơn của ông biệt phái ra sao ? Ông muốn dâng lên Thiên Chúa một lời tạ ơn / Nhưng sự kiêu hãnh đã làm cho lời tạ ơn trở thành lời so sánh mình với người khác / Sự so sánh đầy ứ cái tôi tự mãn, tự hào, tự cao, tự đại / Tôi không như bao kẻ khác, tôi ăn chay, tôi nộp thuế, tôi làm nhiều hơn kẻ khác.

14/Cái tôi của ông ta như thế nào ? Cái tôi của ông quá tuyệt vời, hơn hẳn những người khác / cái tôi quá ngon lành, quá bảo đảm, nên ông ta không cần xin Chúa thêm điều gì / Ông chỉ lo khoe thành tích / nói đúng hơn ông đang ngắm lại chính mình / Đời ông quá đầy đủ, đầy đặn, tròn trịa quá, nên Thiên Chúa đã trở nên thừa / không có kẽ hỡ nào cho Chúa vào nên   Chúa đành phải ở ngoài.

15/Cái tôi của người thu thuế như thế nào ? Anh ta run rẩy, xấu hổ, chẳng dám ngước nhìn Chúa, chẳng dám lại gần tha nhân / Anh biết rõ tội mình, anh thấy mình kẹt cứng trong tội, không thể tháo gỡ / anh chỉ còn biết cậy dựa vào tình thương của Chúa.

16/Tâm tình của người thu thuế ra sao ? Anh thật là con người tội lỗi / nhưng tội của anh cộng với chút lòng khiêm tốn đã trở nên một kẽ hỡ có thể cho Thiên Chúa đi vào đời anh/ Tuy anh tội lỗi nhiều và không có chút công đức nào, nhưng vì lòng anh luôn rộng mở nên Thiên Chúa có thể đi vào! Bởi vì anh vẫn luôn cảm thấy cần Chúa / Anh thu thuế cần Chúa nên mở lòng ra / Ông biệt phái không cần Chúa nên đã đóng lòng mình lại.

17/Điều đáng tiếc là gì? Là ông Pharisieu không chịu nhận ra khuyết điểm của mình / ông đến với Chúa xong, nhưng khi về nhà mà chẳng biết mình không được Chúa ưu ái / Lúc đi cũng như lúc về ông biệt phái đều tự mãn và khép kín.

18/Qua hai cách sống này, chúng ta rút ra được điều gì ? Người pharisieu thì trung tín trong việc tuân giữ lề luật / Người thu thuế thì lại có tâm tình khiêm hạ / Làm sao tôi có thể dùng năng lực Chúa ban để hăng say hoạt động / làm sao tôi có thể khiêm nhu đối với những tính mê tật xấu của mình / Làm sao tôi có thể hoàn toàn phó thác cho Chúa dự liệu mọi sự / Làm sao để lòng tôi không đóng kín / làm sao để Chúa không cảm thấy dơ nhớp, bất tiện khi vào linh hồn tôi / Điều đó chỉ có thể khi tôi có tâm tình khiêm cung / và quyết tâm từ bỏ những tính mê nết xấu của mình.

19/Muốn Thiên Chúa đến được với chúng ta, chúng ta cần phải làm gì ? Nếu chúng ta càng sống thánh, thì càng đến được gần Thiên Chúa / Nhưng muốn thấy Chúa thì phải có tấm lòng khiêm hạ / đừng bao giờ ngấm ngầm so sánh mình với người khác, đừng bao giờ nghĩ rằng mình quá giỏi, quá tốt, quá hơn người, để rồi chúng ta lại rơi vào thái độ tự hào / Thiên Chúa rất ghét người kiêu ngạo / Ơn Chúa ban rất nhanh, nhưng Chúa rút ơn đi cũng rất nhanh / nhanh còn hơn một tia chớp / Chúng ta hãy nhìn vào gương các thiên thần dữ đã bị Thiên Chúa phạt nhanh ra sao / đúng là một tia chớp.

20/Tội nào nặng nhất mà con người có thể phạm ? Tội khép lại chính mình / tội khước từ Thiên Chúa / tội quay lưng lại với anh em / tội cướp mọi vinh quang của Thiên Chúa để quy về cho mình, coi mình như cái rốn của vũ trụ.

21/Chúng ta nên xin Chúa ban điều gì ? Xin cho con đừng lóa mắt vì những công trạng của mình / nhưng hãy biết nhìn vào những nén bạc Chúa trao mà con chưa đầu tư sinh lời cho đủ / Xin cho con đừng quá tự mãn khi nhìn về quá khứ nhưng hãy hướng nhìn về tương lai với biết bao điều chưa thể thực hiện / Xin cho con đừng dùng một chút đức hạnh mình vừa có để làm thước đo kẻ khác / cũng đừng quá cứng cỏi lạnh lùng khi đánh giá tha nhân.

22/Chúng ta nên mong ước điều gì ? Chúng con rất mong ước có một quả tim hiền lành và khiêm nhường như Chúa, để chúng con có thể mở rộng cửa lòng ra cho Chúa và cho những nhu cầu thiết yếu của tha nhân.

23/Con người muốn sống thánh, cần phải có yếu tố căn bản nào ? Bài Tin Mừng hôm nay gợi ý cho chúng ta về một điểm thật cần thiết trong đời sống Kitô hữu đó là sự thành thật/ thành thật với chính mình / với kẻ khác và với Thiên Chúa.

24/Thành thật là gì ? Con người thành thật là con người nhìn nhận thực thể của mình / nhìn nhận rõ con người của mình, cảm nhận toàn bộ con người mình một cách hết sức trung thực / Người trung thực không phải là nghĩ gì trong lòng cũng đem nói ra bên ngoài như vậy rất khó thành đạt / nhưng yếu tố quan trọng là phải chân thành nhìn nhận chính mình/ nhận đúng những cảm nghĩ về mình / ý thức được giới hạn của mình, có như thế ta sẽ không còn hứng thú để xét đoán kẻ khác / Người thành thật không muốn sống giả hình, không mánh mung, không nói láo / Muốn đạt được điều này không phải dễ, phải kiên trì quan sát mình, phải xét mình hằng ngày dựa vào Lời Chúa với một lòng khiêm tốn vâng phục các ơn soi sáng trong nội tâm của Chúa.  **R

 

Bài 3: THẾ NÀO LÀ CÔNG CHÍNH

Chia sẻ cho nhau kinh nghiệm sống Tin Mừng :

25/Điểm nổi bật của bài Phúc Âm hôm nay là gì ? Điểm nổi bật là lời cầu nguyện khiêm nhường của người thu thuế / Anh không dám nhìn ai, không dám so sánh mình với ai / chỉ nhìn vào mình và đem mình so sánh với Chúa / qua đó anh đã khám phá ra những khuyết điểm của mình rồi khiêm tốn nhìn nhận.

26/Mỗi khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta cần phải làm gì ? Chúng ta phải đặt mình trước nhan Thánh Chúa, khi cầu nguyện chúng ta cần ý thức rằng: Thiên Chúa đã biết rõ cả rồi, đã biết trọn cả con người chúng ta như thế nào rồi / nên chúng ta không cần che giấu né tránh / nhưng Thiên Chúa cũng là Đấng Nhân Từ và hay thương xót, nên chúng ta đừng quá lo sợ đến nỗi phải tuyệt vọng / Nhưng hãy dâng những bất toàn ấy và xin Chúa chữa lành: “Lạy Chúa xin thương xót con”.

27/Chúng ta khám phá ra điều gì trong lời cầu nguyện của người thu thuế ? Khi anh xin Chúa dũ lòng thương xót, vì anh là kẻ tội lỗi / là kẻ đã xúc phạm đến Chúa / anh đã tha thiết kêu van lên Chúa, anh muốn hưởng nhờ lòng nhân từ của Ngài để có thể tiến mãi trên đường thiêng liêng / và anh ta mong mối tương quan giữa anh với Chúa mỗi ngày sẽ mỗi tốt đẹp hơn.

28/Nhìn kỹ vào lời cầu nguyện của ông biệt phái, chúng ta rút ra được điều gì ? Người biệt phái không có được thái độ như người thu thuế / Bởi vì ông chỉ tự mãn với chính mình ông / ông nghĩ mọi việc tốt đều do công trạng ông tự tạo lập ra / Như vậy lời cầu nguyện của ông thật ra không phải là lời cầu nguyện, mà chỉ là lời khoe khoang đi kèm với thái độ khinh dễ kẻ khác.

29/Muốn có đời sống đức tin thật tốt, chúng ta cần làm gì ? Chúng ta đừng nhìn sang người khác để mà so sánh / bởi vì chúng ta luôn bị cám dỗ để so sánh mình với những bất toàn của anh chị em, và tự nâng mình lên để khinh dễ kẻ khác / Nếu chúng ta dám so sánh mình với chính mẫu gương trọn hảo của Chúa Kitô, để nhận biết rằng chúng ta còn có quá nhiều điều để canh tân thì mới có thể tiến lên được / Hãy tâm niệm câu: “Lạy Chúa xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi”.

30/Bài Phúc Âm hôm nay phê phán điều gì ? Phê phán thái độ tự hào của ông biệt phái khi cho mình là người công chính và khinh khi kẻ khác / người đó đứng riêng ra trong Đền thờ / Cử chỉ này nói lên thái độ quá tự hào của ông ta / đứng riêng ra để tự khẳng định mình / cho rằng mình đủ bản lĩnh / Cung cách tự hào này được xác nhận thêm qua lời cầu nguyện của ông: “Lạy Chúa, con tạ ơn vì con không giống như bao kẻ khác…” / Coi mình không giống => là một vinh dự, một ân phúc và cũng là mục tiêu để phấn đấu và quyết dành cho được.

31/Những khác biệt của người biệt phái đối với dân chúng như thế nào? Ông ta đã kể ra những khác biệt / điển hình là người thu thuế với những nết xấu nổi bật và những điểm tốt là ăn chay tuần 2 lần và nộp thuế 1/10 hoa lợi.

32/Kiểu sống công chính của người biệt phái ra sao ? Họ thi hành các giới răn trong Mười Điều Răn / như là không tham lam, không ngoại tình và tuân giữ các luật Moisen như ăn chay, dâng cúng vào Đền thờ mà chẳng cần biết những tâm tình mình cần có ở bên trong lòng / họ nghĩ rằng : chỉ cần giữ được bên ngoài như thế là họ đã tự cho mình là người công chính rồi / và họ có quyền khinh chê kẻ khác.

33/Sự thánh thiện theo quan niệm của pharisieu ra sao ? Họ vẫn giữ quan niệm cũ rích về sự thánh thiện: họ sẵn sàng vơ đũa cả nắm, họ liệt kê tất cả mọi người khác vào hàng những kẻ tội lỗi / tư thế của họ là đứng riêng ra một mình, điều này phản ảnh đúng sự thánh thiện theo kiểu của người pharisieu.

34/Làm thế nào để được trở nên công chính ? Trớ trêu thay, số người tự cho mình là công chính thì không được Chúa nhận cho là người công chính / Vấn đề ở đây không phải là làm thế nào để được nên công chính cho bằng là mình phải hiểu thế nào là được nên công chính / Vì nhiều người cố làm cho ai cũng tưởng mình là người công chính nhưng rốt cuộc họ không phải là công chính / và ngược lại, kẻ mà ai cũng tưởng là không công chính, nhưng chính họ mới là kẻ công chính.

35/Ơn công chính có phải là ơn nhưng không ? Được ơn công chính, được ơn cứu độ là những ơn nhưng không, ơn do lòng tốt của Thiên Chúa / Hôm nay Thiên Chúa đã quyết định ban ơn công chính ấy cho người thu thuế trong dụ ngôn / Thiên Chúa không căn cứ trên thành tích nào của ông ta / Ơn cứu độ đưa ta đến chỗ được kết hợp mật thiết với Thiên Chúa / những việc ta làm được không phải là nguyên nhân khiến ta được nên công chính / nhưng do chính Thiên Chúa thương ban cho ta.

36/Bài học nào được rút ra / Chúa Giêsu muốn nhắc nhở điều gì ? Cơn cám dỗ mà chúng ta thường gặp nơi những người được xem là đạo đức, thánh thiện, những người đã  tập luyện được một vài nhân đức, đã làm được nhiều việc lớn lao, đã leo lên những chức vụ cao trong xã hội, đã đạt được một số thành tích đạo ,đời / Họ dễ tự mãn và khinh rẻ kẻ khác, nếu không công khai thì cũng ngấm ngầm, có lúc giấu được, có lúc bị lộ ra / Hôm nay Chúa Giêsu đã thương tình nhắc nhỡ cho hết mọi người / nên chúng ta cần ghi nhớ.  **R

 

TÓM Ý

1/Biệt phái là những ai ? Vào thời Chúa Giêsu, bọn họ có khoảng 6.000 người bao gồm các tư tế, những người thông giỏi luật. Họ lo việc phụng tự, giảng dạy về giáo lý của Thiên Chúa. Nhưng bản thân họ lại không giữ luật. Họ chỉ chú trọng giữ luật nặng phần hình thức ,làm cho dân chúng khó tuân giữ nên đâm ra chán ghét họ.

2/Người thu thuế là những ai ? Là những người Do Thái nhưng lại làm việc cho đế quốc Roma. Họ tiếp tay ngoại bang để bóc lột đồng bào Do Thái. Vì thế họ bị dân chúng khinh miệt và xa lánh. Họ lợi dụng chức quyền để sách nhiễu dân chúng nên họ bị xem là những người tay sai ,phản bội tổ quốc.

3/Cung cách cầu nguyện của ông biệt phái ra sao ? Ý ông muốn vào đền thờ để dâng lời tạ ơn. Ông dâng lên Chúa những việc đạo đức mà ông đã làm, đồng thời ông cũng có ý khoe kiểu sống tốt lành của ông. Ông luôn chu toàn những điều luật bắt buộc mà còn tự nguyện sống đạo ở mức độ cao hơn. Hôm nay ông không xin gì cho bản thân ông ,mà lời cầu nguyện của ông lại lộ rõ tính tự cao tự đại, khoe mẽ và khinh bỉ kẻ khác. Chúa Giêsu quở trách vì ông thiếu sự khiêm tốn.

4/Thái độ và cung cách của anh thu thuế ra sao ? Mục đích anh đến đây là để thú tội, anh ý thức mình là kẻ tội lỗi và khẩn khoản nài xin Chúa tha thứ tội lỗi cho mình và mong được hòa giải với anh em. Anh thấy mình bất xứng nên chỉ dám đứng xa xa.

5/Ông biệt phái muốn chứng tỏ điều gì ? Ông ta cảm thấy mình có thế giá hơn người khác. Ông muốn chứng tỏ mình có một đời sống đạo nghiêm chỉnh. Ông đi gặp Chúa là có ý khoe một kho tàng công nghiệp của mình. Cũng chính vì cái kho, cái tôi quá lớn của ông , nó ngăn không cho ông đến với Chúa, cho nên ông chỉ thấy bản thân ông mà không thấy Chúa. Ông chỉ thấy cái tôi của ông, thay vì ông đi cảm tạ Chúa thì dường như ông muốn bắt Chúa phải trả công cho ông.

6/Tâm tình của anh thu thuế như thế nào ? Thật ra anh có nhiều tiền hơn hẳn người đời. Nhưng trước mặt Chúa anh lại là người nghèo nhất. Thân mình anh ta dơ nhớp tội lỗi, chẳng có chút công trạng nào để khoe, để cậy dựa, anh chỉ còn biết cậy dựa vào lòng thương xót của Chúa.

7/Hiệu quả từ hai cách cầu nguyện khác nhau ra sao? Chính sự đạo đức của ông biệt phái đã ngăn không cho ông đến và thấy được Chúa vì ông không nhận ra ơn huệ của Chúa. Còn anh thu thuế tội lỗi thì ngược lại, tội lỗi và sự khiêm tốn của anh đã giúp anh mở rộng lòng mình ra để đón nhận ơn tha thứ của Chúa.

8/Chúa Giêsu kết luận như thế nào ? Anh biệt phái ra về thì mang thêm tội còn anh thu thuế thì được nên công chính. Anh được sạch tội.

9/Anh biệt phái phạm tội gì ? Chúa không phủ nhận cung cách giữ luật của ông, cho dù ông rất mẫu mực trong việc giữ luật và không phạm vào luật cấm nào. Nhưng Chúa không chấp nhận thái độ tự cao tự đại, nghĩ xấu và nói xấu và khinh miệt kẻ khác.

10/Tại sao Thiên Chúa lại nhậm lời người thu thế ? Dù ông không hứa từ bỏ cái nghề bất chính. Dù ông không hứa sẽ đền bù những bất công do mình gây ra ,nhưng ông trình cho Chúa tấm lòng tan nát của ông. Ông đã sám hối trong sự khiêm tốn. Tình thương của Thiên Chúa có thể là vô lý nhưng không nghịch lý. Bởi vì Thiên Chúa rất yêu thích kẻ khiêm nhường.

11/Qua hai cách sống này, chúng ta rút ra được điều gì ? Người Phariseu thì kiêu hãnh trong việc giữ luật. Còn anh thu thuế vì cảm nhận mình nhiều tội lỗi nên ông đã khiêm hạ thú tội. Làm sao tôi có thể khiêm nhu với những tính mê tật xấu của mình. Làm sao tôi có thể tín thác vào lượng từ bi của Chúa. Làm sao để tôi không tự hào như cách đóng kín lòng mình không cho Chúa ngự vào. Làm sao tôi có thể cảm nhận sự dơ nhớp và bất tiện nơi linh hồn tôi. Làm sao để tôi có thể quyết tâm đoạn tuyệt với những tính mê tật xấu của mình.

12/Làm sao để Chúa đến được với tôi ? Nếu chúng ta sống thánh, chúng ta sẽ được đến gần Chúa, nhưng nếu muốn thấy Chúa, chúng ta phải sống khiêm hạ. Đừng bao giờ nghĩ mình quá giỏi, quá tốt, quá thánh để rồi lại lên mặt tự hào. Chúa rất ghét người kiêu ngạo, Chúa ban ơn thật nhanh, nhưng Chúa rút ơn lại càng nhanh hơn.

13/Những thứ tội nào Thiên Chúa ghét nhất ? Tội khép lòng mình, tội khước từ ơn Chúa ban, tội quay lưng với anh em, tội cướp vinh quang của Thiên Chúa, tội coi mình như cái rốn của vũ trụ.

14/Chúng ta nên xin Chúa ban cho điều gì? Xin cho con đừng mờ mắt vì chút công trạng của mình. Hãy làm sinh lời nén bạc Chúa trao ban. Đừng tự mãn với những gì mình làm được, hãy nghĩ đến lúc Chúa rút ơn đi, ta sẽ như chiếc lá rụng / xin đừng dùng chút công đức của mình để làm thước đo kẻ khác. Đừng bao giờ tự cho mình cái quyền đánh giá tha nhân.

15/Muốn sống thánh, ta cần những yếu tố nào ? Ta cần phải thành thật với chính mình phải quảng đại với anh em và khiêm tốn trước mặt Chúa.

16/Thành thật là gì ? Là nhìn nhận đúng với bản chất con người mình. Biết được những ưu khuyết điểm của mình. Nhận rõ mức giới hạn của mình, như vậy chúng ta sẽ không xét đoán anh em cách bừa bãi. Đừng sống giả hình, gian dối, mánh khóe / phải lấy lời Chúa để soi rọi mình hằng ngày với một lòng khiêm tốn và luôn vâng phục các huấn lệnh của bề trên.

17/Điều đáng chúng ta học hỏi nơi anh thu thuế là gì ? Anh có tấm lòng khiêm nhường anh không dám nhìn ai, không dám nhìn Chúa, chỉ biết cúi đầu đấm ngực ăn năn. Anh tự so sánh mình với Chúa và khám phá ra mình có quá nhiều khuyết điểm, anh khiêm tốn chấp nhận và nài xin Chúa thứ tha.

18/Chúng ta nên cầu nguyện như thế nào ? Chúng ta hãy đặt mình trước dung nhan Thiên Chúa và phải ý thức rằng: Thiên Chúa biết tất cả về con người chúng ta. Nên chúng ta không cần che giấu, né tránh. Thiên Chúa là đấng nhân từ nên chúng ta đừng quá e sợ, đừng tuyệt vọng. Hãy dâng cho Chúa tất cả những khiếm khuyết, tật xấu, bệnh hoạn , sau đó xin Chúa thương chữa lành.

19/Chúng ta cần tránh điều gì nơi cung cách của ông biệt phái ? Ông ta chỉ tự mãn và tự hào rằng: mọi công trạng đều là của ông. Cái kiểu cầu nguyện của ông chỉ là sự khoe khoang với Chúa, và khinh dễ anh em , nên chúng ta cần tránh.

20/Muốn sống đạo thật tốt, chúng ta cần phải làm gì ? Đừng nên so sánh cái tốt của mình với cái xấu của anh em. Đừng nâng mình lên để rồi cho phép mình dẫm đạp lên kẻ khác. Hãy so sánh mình với gương trọn hảo của Chúa Ki-tô, nhờ đó chúng ta sẽ khiêm tốn hơn.

21/Thế nào là sự thánh thiện theo kiểu Phariseu ? Họ giữ trọn vẹn các giới răn mà không để ý đến tâm tình cần có ở bên trong. Họ cho rằng chỉ cần bề ngoài thôi là đủ công chính và có quyền kinh chê kẻ khác. Họ sẵn sàng vơ hết mọi người vào một nắm, rồi tự mình đứng riêng ra và cho rằng tất cả những người khác đều là phường tội lỗi. Đây chính là kiểu sống thánh của người Phariseu.

22/Thế nào là ơn công chính ? Ơn công chính là ơn sạch tội, là ơn tha thứ, là ơn cứu độ. Ơn này là do lòng tốt của Thiên Chúa ban. Hôm nay Thiên Chúa quyết định ban ơn công chính cho người thu thuế mà không căn cứ vào thành tích nào của ông ta. Nhưng chỉ vì lòng anh ta khiêm tốn. Những việc làm của chúng ta không phải là nguyên nhân để ta lãnh được ơn công chính, nhưng là do Thiên Chúa thương ban cho ta.

23/Bài học nào chúng ta cần rút ra ? Chúng ta vừa quay trở lại, mới ăn năn sám hối, mới xin Chúa xót thương. Sau đó chúng ta làm được một số việc đạo đức ,tập luyện được một vài nhân đức, leo lên được một chức vụ cao hơn trong xã hội đạo, đời. Sau đó chúng ta  phát sinh tự mãn, làm thầy đời, phê phán khinh dễ kẻ khác, có khi là ngấm ngầm, có khi là công khai, có khi giấu được, có khi bị lộ ra. Chúng ta cần ghi nhớ lời Chúa Giêsu nhắc nhở : Chúa rất ghét kẻ kiêu ngạo      **R

Giuse Luca / Kinh Thánh Emmaus

 


Trở lại      In      Số lần xem: 1091
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  10
 Hôm nay:  1380
 Hôm qua:  2046
 Tuần trước:  22819
 Tháng trước:  92538
 Tất cả:  7055795
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top