Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Chia Sẻ Lời Chúa ngày Tết - Mùng 2 Tết (Giuse Luca)

NGÀY MỒNG 2 TẾT – A   

ĐỀ TÀI: KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ

 

TUNG HÔ TIN MỪNG:  Tv 111, 1-2

Halêluia. Halêluia. Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa, những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban. Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường, dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc. Halleluia.

PHÚC ÂM:  Mt 15, 1-6

“Ngươi hãy thảo kính cha mẹ”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu:

1 Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng: 2 "Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?" 3 Người trả lời: "Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? 4 Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. 5 Còn các ông, các ông lại bảo: "Ai nói với cha với mẹ rằng: Những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, 6 thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa". Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa.

Đó là lời Chúa.

 

Bài 1:  KÍNH NHỚ ÔNG BÀ TỔ TIÊN / HÃY THỜ KÍNH CHA MẸ.

1/  Đạo hiếu của người Á Đông và người Việt Nam là gì ? Nhân dịp đầu năm, giáo hội dành ngày mồng 2 tết để nhắc nhớ chúng ta kính nhớ ông bà tổ tiên. Kính nhớ tiền nhân đã khuất là một đạo hiếu của dân tộc. Một bài học uống nước nhớ nguồn.

2/  Người Ki-tô hữu phải làm gì vào ngày mồng hai tết? Việc cầu nguyện cho người đã qua đời là một việc làm sinh hai lợi ích. Thứ nhất: Rút ngắn thời gian giam phạt cho người đã khuất. Thứ hai: là dịp Chúa ban thưởng cho những người con cháu hiếu để. Đây là mầu nhiệm hiệp thông và là của lễ rất đẹp lòng Thiên Chúa ( Cl 3,20).

3/  Điều đẹp nhất của tính nhân bản là gì? Ai được sinh ra làm người cũng đều có cha, có mẹ. Hiếu thảo vẫn là đức tính đẹp nhất của con người. Theo truyền thống Việt Nam, các bậc tổ tiên cho rằng : Ai hiếu thảo sẽ hưởng được công đức do cha mẹ để lại, không chỉ riêng mình mà cho con cháu nữa.

4/  Kinh thánh đã xác định như thế nào? “Ai thờ cha thì đền bù tội lỗi, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu… / khi cầu nguyện, họ sẽ được Thiên Chúa lắng nghe (Hc 1,3-5).

5/  Làm thế nào để chúng ta có được bình an, hạnh phúc? Như thế, những lời chúc xuân đầu năm của chúng ta dành cho nhau là bình an, hạnh phúc, sống lâu… Mọi lời chúc sẽ thành hiện thực nếu chúng ta sống hiếu thảo với mẹ cha. Bởi điều đó rất đẹp lòng Chúa vì những lời cầu nguyện của các Ngài sẽ được Thiên Chúa nhậm lời. Vì Thánh Phao-lô đã xác nhận : kẻ làm con mà luôn vâng lời sẽ là điều rất đẹp lòng Chúa.

6/  Những nghĩa vụ nào là điều bắt buộc? Nghĩa vụ cầu nguyện cho các Ngài luôn là điều bắt buộc với những đứa con thảo. Nhưng khi các Ngài còn sống thì sự hiếu thảo ấy phải được thể hiện thật rõ ràng.

7/  Người đời đã nói điều gì? Đừng mong báo hiếu khi cha mẹ đã chết, mà hãy làm ngay khi các Ngài đang còn sống. Dân gian vẫn thường chê bai những kẻ mà khi cha mẹ còn sống sờ sờ ra đó nhưng nó chẳng quan tâm. Đến khi chết rồi thì làm bộ khóc lóc, giỗ chạp linh đình, cha mẹ còn sống thì con chẳng cho ăn.

8/  Những cách con cái đối xử với cha mẹ ra sao? Xã hội nào cũng có những đứa con bất hiếu. Có những người con nhẫn tâm đuổi cha mẹ ra khỏi ngôi nhà mà họ đã vất vả cả đời để gầy dựng hòng chiếm đoạt. Có những đứa con tàn độc, sẵn sàng giết chết cha mẹ để chiếm đoạt gia tài, có những đứa con vì tranh chấp tài sản thừa kế với anh em mình mà đành bỏ mặc làm ngơ các bậc sinh thành của mình. Đây là những đứa con đáng bị xử tử ở đời này và bị phạt trầm luân nơi hỏa ngục ở đời sau. Chúa Giê-su bảo : Chỉ cần nguyền rủa cha mẹ là đáng bị xử tử rồi.

9/  Thánh Phao-lô dạy gì trong thư gởi giáo đoàn Epheso? Ngài dạy: Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì điều đó phải đạo…. Để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này (Ep 6, 1-3).

10/ Ngoài việc thảo hiếu với bậc sinh thành, chúng ta còn có bổn phận nào nữa? Chúng ta còn có bổn phận phải thảo hiếu với Cha trên trời. Chính Chúa Giê-su đã mạc khải rằng : chúng ta có một người Cha luôn yêu thương, săn sóc ta, đã tạo dựng và cứu chúng ta khỏi chết đời đời. Cha mẹ thế gian có thể bỏ mặc ta, nhưng Cha trên trời thì không bao giờ (Is 49,15)/ (Tv 27,10).

11/ Con người hiếu để, cần phải làm gì? Ngoài bổn phận hiếu thảo với cha mẹ trần thế, chúng ta cũng phải hết lòng thảo hiếu với Cha trên trời bằng những việc làm thiết thực là lắng nghe và luôn thi hành Thánh  ý Người.

12/ Ý của Cha chúng ta muốn như thế nào? Mọi người hãy sống công bình bác ái với anh chị em của mình, xa cũng như gần. Thảo hiếu với Chúa là tận tụy hy sinh, phục vụ anh chị em trong thôn xón, trong hội đoàn, trong giáo xứ. Vì đó là những điều đẹp lòng Thiên Chúa.  **R

 

Bài 2: KÍNH NHỚ TỔ TIÊN

13/ Nguồn gốc lễ Vu Lan và ý nghĩa: Lễ Vu Lan là ngày báo hiếu cha mẹ / Câu chuyện được kể lại như sau: Mục Kiều Liên là một người theo hầu Đức Phật, ông tu luyện đã lâu, đã học được nhiều phép thần thông / Một hôm, ông cảm thấy nhớ mẹ nên dùng đôi mắt thần nhìn xuống địa ngục, thấy mẹ mình là bà Thanh Đề bị Diêm vương đọa đày cho làm quỷ đói vì kiếp trước bà đã gây ra nhiều tội ác / Vì quá thương mẹ nên Mục Kiều Liên đã dùng phép thuật để xuống địa ngục dâng cơm cho mẹ / Bà Thanh Đề do lâu ngày bị nhịn đói, nên khi ăn, bà dùng tay che bát cơm của mình vì sợ các cô hồn khác đến tranh giành / Chính vì bà còn tánh tham sân si nên khi đưa bát cơm lên miệng, thức ăn đã hóa thành lửa đỏ, bà không thể ăn được / Chứng kiến cảnh này, Mục Kiều Liên đau xót vô cùng bèn xin Đức Phật cứu mẹ mình / Đức Phật dạy rằng: Mục Kiều Liên dù thần thông quảng đại nhưng vì một mình nên cũng không thể cứu mẹ mình do ác nghiệp của bà quá nặng / chỉ còn cách hợp lực với các chư thần thánh khắp mười phương mới mong thành công / Vào rằm tháng 7, hãy sửa lễ vật đặt trong một chiếc chậu để dâng cúng và thành khẩn cầu xin mới có thể cứu rỗi vong nhân khỏi địa ngục tăm tối / Mục Kiều Liên đã thành tâm làm theo lời Phật dạy, ông đã cứu được mẹ và còn giải thoát cho tất cả các vong hồn bị giam trong chốn âm cung / Cho nên Phật giáo gọi tháng bảy là mùa hiếu hạnh, cũng gọi là tháng xá tội vong nhân/ là thời gian các vong hồn được thả tự do.

14/ Người công giáo Việt Nam dùng ngày mồng hai tết để kính nhớ ai? Ngày tết là ngày con cháu ở xa về xum họp cùng gia đình để chúc tuổi năm mới cho ông bà, cha mẹ / Đồng thời cũng nói lên lòng yêu mến, biết ơn của con cháu đối với các bậc tiền bối.

15/ Giáo Hội Việt Nam đã làm gì vào ngày tết? Cũng đồng hành với dân tộc, cũng muốn đề cao 3 ngày tết, giúp giáo dân thánh hóa ngày tết / Giáo Hội cũng muốn giáo dân dùng ngày mồng hai tết để tỏ lòng hiếu thảo đối với ông bà, tổ tiên bằng cách dâng Thánh Lễ đặc biệt cầu cho các ngài còn sống hay đã qua đời / Chúng ta phải hiếu thảo ngay cả khi cha mẹ đã qua đời / vì tuy các ngài đã khuất, nhưng vẫn còn ở bên chúng ta.

16/ Người Á Đông coi trọng chữ hiếu như thế nào? Đề cao chữ hiếu, coi như cội rễ của mọi đức / Người con bất hiếu là đồ bỏ đi / Tội nặng nhất là tội bất hiếu / Những người thờ cúng tổ tiên có vẻ như họ sống gần gũi với người đã khuất / người ta coi việc phụng dưỡng người sống cũng như người đã chết / do đó khi khấn vái, nói chuyện với người đã chết giống như nói chuyện với người còn sống / họ dâng cho cha mẹ hoa quả, nén hương, với mâm cơm để tỏ lòng thành với các ngài.

17/ Cội nguồn là gì? Ca dao có câu: Người ta có cố, có ông, như cây có cội, như sông có nguồn / Không có tổ tiên, ông bà, thì không có ta / Tất cả những cái ta đang có là do ông bà để lại / Đừng ai được phép quên công ơn lớn lao đó.

18/ Câu chuyện người con kiện mẹ (Bang New Jersey Hoa Kỳ): Bà mẹ 78 tuổi bị người con kiện vì bà không trả tiền công cho anh ta, vì anh ta đã sửa xe tải cho bà / Bà đã tố ngược lại => bà đòi anh ta phải trả công cho bà trong 40 năm phục vụ / Bà xin tòa án cho phép bà đánh đòn đứa con, nếu không được thì xin tòa án đánh đòn dùm / Vì bà đã không áp dụng câu: thương cho roi cho vọt để dạy nó.

19/ Một câu thành ngữ dùng để biểu lộ sự tha thiết, trách móc: Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày / Muốn lấp hố sau chia cách giữa 2 thế hệ, giới trẻ phải luôn ghi nhớ công ơn của cha mẹ và giữ trọn chữ hiếu / Đây là bài học được giữ mãi trong xã hội Á Đông của chúng ta và cũng là một nét rất đặc thù mà xã hội Âu – Mỹ đã đánh mất từ rất lâu!

20/ Công cha như núi ngất trời Nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển Đông Núi cao biển rộng mênh mông Cù lao 9 chữ ghi lòng con ơi.

21/ Chín chữ cù lao là gì? Là 9 điều khó nhọc của cha mẹ khi sinh dưỡng con cái: Sinh: sinh đẻ / Cúc: nâng đỡ / Dục: dạy dỗ / Phủ: vuốt ve trìu mết / Xúc: cho bú sữa / Trưởng: nuôi cho khôn lớn / Cố: trông nom / Phục: ôm ấp / Phúc: bảo vệ.

22/ Hôm nay kính nhớ ông bà tổ tiên, chúng ta phải làm gì?

a) Sốt sắng hiệp dâng Thánh Lễ để cầu nguyện cho các ngài vì Thánh Lễ là phương thế hiệu nghiệm nhất mà chúng ta có thể kéo ơn Chúa xuống cho ông bà cha mẹ khi còn sống cũng như đã qua đời.

b) Khơi lại lòng hiếu thảo của chúng ta đối với các ngài bằng những việc làm cụ thể, nhất là trong những ngày tết này / Hãy nhớ lại điều răn Chúa dạy chúng ta trong kinh Mười Điều Răn: Thứ bốn: thảo kính cha mẹ.

23/ Thảo hiếu với cha mẹ là gì? Là yêu mến, biết ơn, vâng lời và giúp đỡ cha mẹ khi còn sống cũng như lúc qua đời.

24/ Câu chuyện về đôi đũa thứ năm trong bữa cơm của gia đình bác Ba.

 

Bài 3: MỐI LIÊN HỆ GIA ĐÌNH

25/ Những điều gì liên hệ đến ngày Tết ? Ngày Tết là ngày mừng xuân, trong đó có những việc liên quan đi kèm theo là viếng thăm, tặng quà cho nhau. Sinh hoạt tết là sinh hoạt với các mối liên hệ. Nếu không có những việc trên đây đi kèm thì không khí ngày tết sẽ mất đi ý nghĩa. Đối với người lớn, tết chỉ dành cho người khác : chúc tết người khác, tặng quà người khác và đãi người khác ; còn đối với trẻ em, tết là lễ hội vui, ngày nhận được nhiều quà lì xì.

26/ Ngày tết ta cần thể hiện điều gì ? Con người là động vật xã hội, người ta sống ở đời được là nhờ vào các mối liên hệ, không ai có thể sống một mình. Ta cần có cha mẹ để sinh thành dưỡng dục, ta cần có thầy cô để khai thông trí tuệ, nhập kiến thức sống / ta cần bác nông dân để có lúa gạo, rau trái, ta cần có thợ may để che ấm tấm thân, ta cần anh quét đường để cho thành phố sạch đẹp. Tất cả mọi thứ ta cần đều nhờ người khác mà có.

27/ Khi muốn giao lưu đây đó, ta cần gì ? Ta cần có con đường để đến được với nhau, để chuyên chở cho nhau những chất liệu của cuộc sống, các mối liên hệ như những mạch máu, các mối liên hệ giúp ta đến được nơi ta muốn / như những bậc thang,  giúp ta trở thành những con người có ích và thành đạt.

28/ Muốn cho đời sống thêm phong phú, ta cần gì ? Đời ta có biết bao mối liên hệ. Có những mối liên hệ theo chiều sâu giúp ta có được nền tảng của cuộc sống. Gia đình ông bà cha mẹ là mối liên hệ theo chiều sâu, không có nền tảng này thì làm gì có mặt ta trên cuộc đời này ? Ông bà cha mẹ như hạt giống chịu nằm sâu dưới lòng đất với bao nhọc nhằn để cho đời ta như cây mọc lên thêm xanh tươi. Cha mẹ chịu mục nát đi để cho đời ta đơm bông kết trái bằng mồ hôi nước mắt của các Ngài. Nếu ta là tòa nhà cao, thì cha mẹ ta là nền móng vững chắc, các Ngài chịu nằm sâu dưới lòng đất để suốt đời gánh chịu sức nặng của ta, để  giúp ta phô trương vẻ đẹp với đời. Họ là hạt mầm mọc lên cây trái, là nền móng cho ta xây nhà, trọn đời của ông bà cha mẹ là để cho con cháu sau này được ấm no hạnh phúc.

29/ Bề dày, bề sâu của mỗi người nằm ở đâu ? Mỗi người đều có một lịch sử rất sâu đậm, bề dày ấy không nên đo bằng độ dày của cuốn gia phả mà được đánh giá bằng bề dày, bề sâu của sự đấu tranh sinh tồn, tích cóp của ông bà tổ tiên, cha mẹ. Độ dày ấy không thể chỉ đo bằng sự cố gắng của bản thân mình mà thôi, nó còn được đo bằng bề sâu ân nghĩa của bậc cha, ông để lại .

30/ Các mối liên hệ của ngày tết là gì ? Vì ngày Mồng Một tết, ta dùng để sống mối liên hệ với Thiên Chúa, vì Ngài là cứu cách, là cùng đích của đời ta. Ngày Mồng Hai, giáo hội muốn chúng ta sống mối liên hệ với ông bà cha mẹ, những người thay mặt Thiên Chúa, truyền sự sống và sức sống cho chúng ta. Sự sống là món quà cao quý nhất nên mối liên hệ của những người có trách nhiệm trong việc trao ban sự sống cũng là mối thâm tình sâu xa nhất của mỗi người .

31/ Nét văn hóa nào cao quý nhất của người Việt Nam là gì ? Tập tục Á Đông: Lập bàn thờ kính nhớ tổ tiên trong 3 ngày tết là một nét văn hóa cao đẹp nhất của người Việt Nam. Hinh ảnh ông bà cha mẹ trong nhà như muốn nói lên sự sum họp, đồng nhất của một gia đình đầm ấm, hạnh phúc, mà còn nhắc nhớ chúng ta về lòng biết ơn. Từ đó chúng ta nhận ra bề sâu, bề dày lịch sử của đời mình, từ đó nhắc nhớ chúng ta về trách nhiệm của mỗi người phải có đối với tổ tiên ông bà và cũng là tấm gương sáng cho con cháu ở những  thế hệ kế tiếp.

32/ Gia đình là nền móng của mọi nền móng, phải không ? Muốn xây một căn nhà cao, to đẹp, trước hết chúng ta cần xây một nền móng vững chắc. Kính nhớ tổ tiên, ông bà, nhớ đến cha mẹ -> Đây là một nền tảng đạo đức, giúp xã hội tiến bộ và phát triển vững mạnh.

33/ Muốn xã hội phát triển vững mạnh, chúng ta cần làm gì ? Nếu các mối liên hệ là những con đường để chuyển tải sự sống, thì mối liên hệ gia phả chính là chiều sâu của các huyết mạch. Nếu mối liên hệ hàng ngang là mạch máu nuôi khắp toàn thân thì liên hệ chiều sâu là những động mạch chủ. Nếu các mối liên hệ gia đình được bền vững thì xã hội sẽ phát triển đồng bộ, chính trong ý hướng này mà giáo hội muốn chúng ta sống đúng tình gia đình, đó là lòng biết ơn ông bà , cha mẹ.**R

34/ Sách huấn ca dạy gì?  Sách Huấn Ca đề cập đến lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ, theo tác giả thì lòng hiếu thảo với cha mẹ mang lại nhiều lợi ích: 1) Đền bù được tội lỗi. 2) Được con cái hiếu thảo lại. 3) Cầu nguyện sẽ được Chúa nhậm lời.

35/ Chúa Yesus làm gương như thế nào? Thánh Luca cho biết, Chúa Yesus làm gương cho ra về lòng hiếu thảo đối với Đức Maria và Thánh Yuse tại Nazaret. Mặc dù Ngài chỉ nói một câu thật vắn tắt, rồi Ngài theo cha mẹ trở về Nazaret và hằng vâng lời các Ngài (Lc 2,51).

36/ Lời Thánh Phaolo khuyên chúng ta thế nào?  Trong thư gởi Giáo hữu Ephesô, Thánh Phaolo khuyên ta: “Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ theo gương của Chúa, vì đó là điều phải đạo”. Hãy tôn kính cha mẹ, đó điều răn có kèm theo lời hứa “Hiếu thảo để được hạnh phúc và trường thọ” ( Ep 6,1-3).

37/ Chữ hiếu ngày xưa được hiểu như thế nào? Theo truyền thống Đông Phương, trong gia đình, chữa hiếu luôn được đề cao, ngoài xã hội cũng thế. Điều này chịu ảnh hưởng của nên luân lý Khổng + Mạnh. Khổng Tử dạy Môn sinh phải tận tình phụng dưỡng cha mẹ “quạt nồng, ấp lạnh, tối sớm chăm nom săn sóc”. Cha mẹ già khi còn sống thì con cái không nên đi chơi xa, nếu đi đâu thì phải cho biết có nơi có chốn.

38/ Tục lệ ngày tết như thế nào? Dù con cháuở xa cũng phải về họp mặt cùng ông bà cha mẹ, vì đó là ngày linh thiêng, ai vắng mặt không có lý do bị coi là bất hiếu.

39/ Chữ hiếu ngày nay như thế nào? Dù xưa hay nay, chữ hiếu luôn quan trọng đối với người Việt Nam. Theo thuyết Khổng-Mạnh thì chữ hiếu luôn đứng đầu của đạo làm con cái, và trong các loại tội thì tọi bất hiếu bị xử nặng nhất. Chữ hiếu là một đạo làm người rất xa khi chúng ta nghe nói đến:

“Công cha như núi thái sơn,

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Một lòng thờ mẹ, kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”

 

Bài 4: CHỮ HIẾU TRONG GIA ĐÌNH

40/ Bổn phận của những người con là gì ? Lời Kinh Thánh “Phúc thay kẻ nhắm mắt lìa đời, họ đã lìa đời trong ân nghĩa Chúa …” (Kh 14,13). Lời Kinh Thánh giúp ta hiểu rõ rằng : Những người đi trước đã nhắm mắt lìa đời trong ân nghĩa Chúa. Niềm tin Kito giáo nhắc cho chúng ta nhớ rằng : bổn phận của người con sống là phải thể hiện nghĩa vụ của mình đối với những người đã chết, đặc biệt là các bậc tiền nhân như ông bà, tổ tiên, cha mẹ. Điều này nằm trong điều răn thứ bốn. Riêng Việt Nam, theo phong tục thì lại là điều thật quan trọng thuộc về “Đạo hiếu”.

41/ Người Việt Nam mang nặng chữ hiếu, tại sao ? Ở Việt Nam nơi đất nước đặt chữ hiếu đứng hàng đầu. Người Việt Nam vốn đặt nền tảng đạo đức làm căn bản cho cuộc sống cá nhân, cho gia đình, cho dòng tộc, con cái thảo hiếu với cha mẹ khi còn sống là lẽ đương nhiên. Khi cha mẹ chết, một người con thảo hiếu luôn tưởng nhớ đến cha mẹ bằng việc cầu nguyện, xin lễ cho người đã khuất. Ở Việt Nam đa số gia đình nào cũng có bàn thờ gia tiên để kính nhớ tổ tiên ông bà, cha mẹ.

42/ Một người con thảo hiểu phải sống thế nào ? Người Việt Nam có nhiều cách thể hiện sự hiếu thảo : khi cha mẹ còn sống thì kính trọng, nuôi dưỡng, vâng phục ; khi các vị ấy đã mất thì con cháu phải tưởng nhớ bằng việc giỗ chạp, xin lễ, cầu nguyện. Người Việt Nam còn đi xa hơn,  mọi người tỏ lòng biết ơn ngay cả với những người đã xả thân để bảo vệ quê hương đất nước.**R

43/ Người công giáo với nền văn hóa đạo hiếu như thế nào ? Người Kito giáo thể hiện chữ hiếu bằng nhiều cách : Khi cha mẹ còn sống thì con cái chăm sóc, phụng dưỡng ; khi cha mẹ đã khuất thì con cái thể hiện lòng hiếu thảo bằng việc xin lễ, cầu nguyện, làm việc lành dành riêng để cầu cho cha mẹ đã qua đời, chăm sóc mồ mả, nhớ ngày giỗ, ngày kỵ, hương nhang, nến đèn cho người chết cũng là cách tỏ lòng biết ơn.

44/ Người lương dân ngày xưa nay vẫn quan niệm chữ hiếu của người công giáo như thế nào ? Người xưa quan niệm: Ai theo đạo Chúa thì bỏ ông bà tổ tiên. Quan niệm ấy đã lỗi thời vì xưa kia có người ngộ nhận như thế. Hôm nay người Công giáo đã nhận mọi người là anh em, ai theo đạo Chúa, người Kito được dọn lòng trước để mở rộng vòng tay đón nhận anh em, người Kito hữu không chỉ đóng khung trong gia đình, trong gia tộc họ hàng của mình, mà họ còn có nhiều tổ tiên ông bà khác, bao gồm tất cả mọi người. Bởi vì mọi người đều là anh em với nhau, Chúa Yesus không phân biệt, không loại trừ người nào.

45/ Giáo hội Việt Nam dành ngày Mồng Hai tết để làm gì ? Đây là ngày mà Giáo hội dành để kính nhớ tổ tiên, ông bà. Đây là một việc làm thật đáng trân trọng và hữu ích, nhất là trong những ngày đầu năm, mọi người đều được vui vẻ, hạnh phúc và được sum vầy để ăn Tết.

46/ Cử chỉ nào của người công giáo mang ý nghĩa cao đẹp ? Tưởng nhớ, dâng lễ, cầu nguyện cho các bậc tiền nhân là một nghĩa cử cao đẹp, cũng là một điều nhắc nhớ cho mọi người hãy sống hiếu thảo. Hãy thực hành giới luật thứ bốn trong thập giới Kito giáo. Sống đạo hiếu như thế chính là nét văn hóa nổi bậc của người Kito hữu Việt Nam.

47/ Thế nào là sự hiếu kính với cha mẹ ? Đây là câu chuyện về tình người cha: Một chàng trai nhà nghèo, người cha tần tảo lao động nuôi con. Hôm nay ông gọi anh vào phòng, ông rất hãnh diện vì có người con ưu tú như anh, món quà mà ông trao cho anh chỉ là một cuốn sách được bọc gói cẩn thận. Anh mở ra thì đó chỉ là một cuốn sách loại dạy “Rèn nhân cách”. Anh thất vọng vì món quà mà cha anh dành cho anh chỉ là một quyển sách tầm thường. Anh quá thất vọng nên không nói với cha anh lời nào, anh bỏ ra ngoài, sau đó anh bỏ nhà ra đi…. Trong một thời gian dài, anh không thư từ liên hệ gì với cha mình. Mãi đến một ngày, anh được hung tin “Cha anh đã mất và đã để lại toàn bộ tài sản cho anh”. Anh về nhà trong tâm trạng buồn phiền hối hận, anh tìm lục và đọc những giấy tờ quan trọng, và anh cũng nhìn thấy cuốn sách “Rèn nhân cách” mà cha anh đã tặng anh vào ngày anh tốt nghiệp trước đây. Món quà ấy vẫn còn nguyên vẹn, được đặt ở trên bàn từ ngày anh bỏ ra đi. Anh từ từ mở gói quà, mở cuốn sách ra, anh thấy một bao thư được áp chặt bên trong; anh mở bào thư ra và chợt nước mắt anh tuôn trào, đó là chìa khóa xe hơi và tờ hóa đơn của chính chiếc xe mà anh từng yêu thích ngày trước, tờ hóa đơn của cửa hàng ghi đúng ngày anh thi tốt nghiệp. Nước mắt chỉ chảy xuống!

48/ Cái gì hư mà không thể sửa chữa được ? Trong cuộc sống, ai cũng có lần mắc sai lầm, có những sai lầm mà sau đó ta có thể sửa chữa được, cũng có những sai lầm mà sau khi khắc phục nó vẫn còn để lại một vết sẹo thật lớn, khó xóa, khó phai mờ.

49/ Điều gì sẽ đáng trách nhất? Trên đời có nhiều loại sẹo khi ta mắc sai lầm, nhưng nếu sai lầm mà ta gây ra cho cha mẹ là đáng trách nhất. Vết sẹo đó sẽ ở trong ta mãi mãi khiến cho ta vô cùng nhức nhối mỗi khi ta nhớ đến nó. Câu chuyện trên ta thấy anh ta vô cùng ân hận, nhưng cha anh ta thì đã ra đi mãi mãi, cho dù anh muốn làm gì đó, như là một lời xin lỗi thì cũng không còn kịp vì nó đã quá muộn.

50/ Dịp tết, chúng ta cần làm gì? Là dịp để chúng ta đoàn tụ về bên đấng sinh thành để xin lỗi, để cầu chúc các ngài được an khang trường thọ. Ngày tết là dịp để con cái nhận ra tình thương của cha mẹ, là một thứ không thể thiếu nếu con cái muốn tiến đến sự trưởng thành, vững bước trong cuộc đời. Cho dù tình cha có kém hơn nghĩa mẹ, nhưng cả hai cùng cần thiết để cho con cái lớn khôn và vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời.

51/ Chúng ta cảm nhận thế nào về tình cha? Tình cha không giống như tình mẹ, tình cha luôn dấu kín trong lòng qua thái độ nghiêm nghị, cứng rắn. Mỗi khi dạy con, cha như một cái cây vững chắc, bám rễ thật sâu vào lòng đất để hút nhựa nuôi hoa quả lá cành.

52/ Một chút cảm nhận về tình mẹ và cha: Cha thì lí trí, mẹ thì nghiêng về tình cảm. Mẹ mềm lòng, dịu dàng, cha kỹ cương; mẹ chín bỏ làm mười, cha cầm cân nẩy mực; cha lăn lộn sương gió để mưu sinh thoát hiểm, cha thường xa gia đình vì công việc nên tình cảm sẽ nhạt hơn mẹ; cha trừng phạt và muốn con đi trên đôi chân của mình, con té ngã, cha muốn con tự đứng lên. Người cha muốn con bước vào đời bằng nghị lực.

53/ Khi nào thì con mới hối tiếc? Khi nào cha mất đi, con mới thấy núi thái sơn mất đi, nhà mất đi cột trụ, con mất đi chỗ dựa. Đời con sẽ trở nên trống vắng khi ngày kia cha mẹ vĩnh viễn ra đi, con chỉ nhìn thấy cha mẹ trong nấm mồ lạnh lẽo, lúc đó lòng con mới dâng trào một nổi buồn mênh mang, sâu lắng.

“Công cha như núi thái sơn

Nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển đông.”     

GIUSE LUCA 


Trở lại      In      Số lần xem: 1533
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  29
 Hôm nay:  1447
 Hôm qua:  3263
 Tuần trước:  28005
 Tháng trước:  110701
 Tất cả:  11009334
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top