Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / LẠY CHÚA ,CON HOÀN TOÀN BẤT XỨNG / DÙ BAO NHIÊU NĂM CỐ SỬA ,NHƯNG CHƯA ĐƯỢC / XIN CHÚA CHO CON ĐƯỢC ĂN MÀY ƠN CỨU ĐỘ / AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Tìm hiểu Tin Mừng CN 21 Thường Niên A / GIUSE LUCA

CN  21  THƯỜNG NIÊN   A 

ĐỀ TÀI:  PHÊ-RÔ TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN

 

TUNG HÔ TIN MỪNG:  Mt 16,18

Halêluia. Halêluia. Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Halêluia.

PHÚC ÂM:  Mt 16,13-20

“Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời.”

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

13 Một hôm, khi Đức Giê-su đến miền Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai ?” 14 Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, người khác lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” 15 Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai ?” 16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” 17 Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” 20 Rồi Người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.    Đó là lời Chúa.

Bài 1: GƯƠNG MẶT ĐỨC KI-TÔ                       

Chia sẻ cho nhau ý nghĩa bài Tin Mừng:

1/ Tình hình đạo giáo trên thế giới hôm nay ra sao? Nhìn vào tình hình thế giới hôm nay, chúng ta nhận ra rằng : Con số những người chưa nhận biết Chúa ngày càng gia tăng. Chúng ta mong đợi Giáo Hội đổi mới cung cách truyền giáo của mình, nhưng muốn truyền giáo hiệu quả, chúng ta phải làm sao?

2/ Tại sao chúng ta truyền giáo không hiệu quả? Nếu muốn biết tại sao truyền giáo không hiệu quả, chúng ta cần phải nhìn lại chính mình, sau đó phải tự trả lời xem Đức Ki-tô là ai?. Có câu hỏi thì sẽ có câu trả lời, điều cần làm trước tiên là phải kiểm điểm lại niềm tin và cách sống đạo của mình.

3/ Đức Ki-tô là ai? Chính ta có tin nhận Đức Yesus là chính Đấng Ki-tô, là người được Thiên Chúa sai đến để cứu độ trần gian và vạch ra cho chúng ta một con đường sống . Nếu đã tin nhận ra Ngài thì cá nhân, gia đình, và xã hội đã có chút nào chuyển biến kịp thời và phù hợp với niềm tin ấy chưa? Hay là chúng ta vẫn tin một đàng, sống một nẻo. Ở gia đình và ở nhà thờ không phù hợp với nhau. Làm như niềm tin và cuộc sống thực tế không ăn nhập gì với nhau ?

4/ Điều đáng suy nghĩ hay là điều đáng buồn? Trong Giáo Hội có rất nhiều triệu người công giáo vẫn chưa có mối quan hệ tốt đẹp với Đức Ki-tô. Cũng có nhiều triệu người khác vẫn không sống theo đường lối của Đức Ki-tô và vẫn không vâng phục Ngài, cho dù họ vẫn vỗ ngực xưng mình là Ki-tô hữu và vẫn thường xuyên tham dự phụng vụ Thánh….

5/ Chúng ta vẽ hình ảnh Chúa Ki-tô như thế nào? Chúng ta có thể khẳng định rằng : Phần lớn trong tư tưởng, trong đầu óc của chúng ta thì hình ảnh của Đức Ki-tô cũng chỉ là một khái niệm mờ nhạt, mơ hồ. Cho nên muốn trả lời câu hỏi Đức Ki-tô là ai ?, đối với mỗi người chúng ta, không phải là chuyện mở lại sách vở, phải lục lại mớ kiến thức xưa cũ trong các sách giáo lý, hay trong các bài giảng, mà là những câu chuyện của chính cuộc sống của mình và cách mà mỗi người lựa chọn để dấn thân.

6/ Chúng ta đã sống đạo như thế nào trong thế giới hiện đại? Ngày nay, đúng vào thời xã hội đang mở cửa, mọi người được tự do đón nhận tư tưởng mới. Càng đòi hỏi mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng để trả lời cho chính xác câu hỏi này bằng việc đem hết khả năng ra đóng góp để giúp con người thăng tiến trong mọi lĩnh vực. Lành mạnh hóa xã hội, làm cho quê hương thêm giàu mạnh.

7/ Niềm tin Ki-tô giáo phải bắt nguồn từ đâu? Niềm tin bắt đầu từ việc kết hợp mật thiết với Đức Ki-tô, sống tình liên đới với anh em, gây âm vang rộng lớn lên những người chưa biết Chúa bằng chính đời sống chứng nhân của mình qua việc thực hành Đức Bác Ái yêu thương và làm cho mọi người nhận ra người Ki-tô hữu là môn đệ của Chúa Ki-tô.

8/ Nhìn lại khuôn mặt của Thánh Phê-rô : Trong cộng đoàn hội Thánh tiên khởi, Simon là khuôn mặt nổi bật trong nhóm Mười Hai. Ông thuộc nhóm 4 người đầu tiên theo Chúa Yesus  và là một trong ba môn đệ thân tín nhất. Ông có mặt lúc Chúa hiển dung và mê ngủ trong vười cây dầu. Ông là phát ngôn viên của nhóm (Mt 19,27). Chúa Yesus sống lại hiện ra với ông trước (1 Cor 15,5), và đã giao cho ông nhiệm vụ chăn dắt đoàn chiên của Chúa (Yn 21,15-17).

9/ Đức Tin của Phê-rô như thế nào? Simon có tính bộc trực, hăng hái. Vì quá tự tin nên ông đã sa ngã, chối Chúa. Nhưng Chúa không chấp những yếu đuối và giới hạn của Simon. Chúa Yesus vẫn chọn ông đứng đầu nhóm Mười Hai và làm nền tảng cho Hội Thánh của Ngài.

10/ Tên mới của Simon : Chúa đặt tên mới cho ông là Phê-rô, tiếng Aram là Kê-pha nghĩa là Tảng Đá. Tên mới này phản ảnh sứ mạng của Chúa Yesu giao cho ông.

11/ Phê-rô đã tuyên xưng điều gì? Phê-rô được Chúa tuyên bố là người có phúc, vì ông đã được Cha trên trời cho biết Chúa Yesus là ai ?. Ông đã tin tưởng đón nhận mạc khải ấy nên tuyên xưng : Thầy là Đầng Ki-tô con Thiên Chúa hằng sống. Đó là lời tuyên xưng niềm tin của Phê-rô !. Ông còn tuyên xưng cả tình yêu 3 lần nữa : Lạy Thầy ! Thầy biết con yêu mến Thầy!.

12/ Phê-rô đã tuyên xưng bằng hành động như thế nào? Với niềm tin và tình yêu của mình vào Đức Yesus, Phê-rô sẵn sàng chia sẻ sứ mạng mục tử với Chúa. Ông sẵn sàng hiến mạng sống mình vì đàn chiên. Phê-rô đã giang tay chịu đóng đinh như Thầy Yesus, đã đi theo Thầy đến tận nơi mà mình không muốn đến.

13/ Chúa Yesus đã chia sẻ điều gì cùng Phê-rô? Phê-rô chỉ là một ngư phủ tầm thường, nhưng Chúa Yesus đã chia sẻ trách nhiệm với ông. Chỉ mình Chúa Yesus mới là nền tảng

(1Pr 2,4-5), nhưng Phê-rô cũng được làm Đá Tảng cho nền móng của Hội Thánh . Chỉ mình Chúa Yesus nắm giữ chìa khóa (Kh 3,7), nhưng Phê-rô cũng được trao chìa khóa Nước Trời, Phê-rô có quyền giáo huấn, quyền quản trị Hội Thánh nhằm mục đích phục vụ Dân Chúa.

14/ Những khó khăn của Hội Thánh lúc khởi đầu : Hội Thánh đã gặp biết bao khó khăn theo dòng lịch sử, không phải chỉ là một cuộc bách hại đẫm máu mà còn chia rẽ, tranh chấp nội bộ. Giáo quyền sa sút trầm trọng vì đã chạy theo của cải vật chất thế gian.

15/ Những khó khăn của Hội Thánh hôm nay : Hôm nay Hội Thánh cũng gặp nhiều khó khăn khi nhiều người bỏ đạo, bỏ đi lễ nhà thờ, bỏ đức tin, ơn gọi Linh mục tu sĩ giảm sút, khi Đức Thánh Cha và hàng giáo sĩ bị công kích. Tại sao chúng ta không yêu mến Hội Thánh, không chịu hợp tác trong việc cải tổ canh tân Hội Thánh bằng việc cải tổ, canh tân chính bản thân mình.

16/ Khuôn mặt Hội Thánh có quá nhiều vết nhăn, chúng ta cần làm gì ? Thay vì gương mặt chúng ta sáng thì gương mặt Chúa sáng. Nếu gương mặt chúng ta đen thì sẽ có những chấm đen nám trên gương mặt Chúa. Chính vì thế gương mặt Hội Thánh cũng đen cũng nhăn bởi vì người công giáo chúng ta sống sai lời Chúa dạy.****

Bài 2: HỘI THÁNH CỦA CHÚA

Chia sẻ cho nhau ý nghĩa bài Tin Mừng:

17/ Bằng những lời nào mà Chúa Yesus đã thiết lập Hội Thánh? Chúa Yesus nói :  Con là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên Tảng Đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy. Với những lời này, Chúa Yesus đã chính thức thiết lập Hội Thánh, lời Chúa phán cho thấy: Đặc tính của Hội Thánh là dành cho con người.

18/ Nền đá Phê-rô vững chắc như thế nào? Chúa Yesus xây dựng Hội Thánh trên nền đá Phê-rô, ông vốn là con người yếu đuối, đời ông có lắm thất bại hơn là thành công, yếu đuối nhiều hơn mạnh mẽ. Đã từng ra khơi mệt nhọc suốt đêm rồi sau đó trở về tay trắng, đã chìm xuống khi đang đi trên mặt nước, đã ngủ mê man khi phải canh thức với Thầy trước giờ tử nạn và tệ hại nhất là ông đã từ chối Thầy 3 lần .

19/ Tòa nhà Hội Thánh vững vàng như thế nào? Nền tảng của Phê-rô thì yếu đuối, cả Hội Thánh gồm toàn những con người mỏng dòn. Những thất bại của Phê-rô thường diễn ra trong bóng đêm => Đánh cá suốt đêm không được gì, ngủ ngật trong vườn cây dầu vào buổi tối, chối Thầy trong bóng đêm, chìm xuống mặt nước vào ban đêm. Đó chính là hình ảnh của Hội Thánh còn phải lần mò đi trong bóng đêm đầy thử thách với những sự yếu đuối của con người.

20/ Đường lối của Chúa luôn đi ngược lại với ý muốn của con người : Chúa muốn dùng những con người yếu đuối để quy tụ, để lãnh đạo những con người yếu đuối. Chúa muốn sử dụng những phương tiện của loài người để nâng đỡ con người.

21/ Hội Thánh do ai thiết lập? Tuy Hội Thành dành cho con người, gồm toàn những con người yếu đuối, nhưng đó lại là Hội Thánh của Thiên Chúa vì do chính Thiên Chúa thiết lập, chính Chúa Yesus đã xác nhận điều này. Và vì Hội Thánh của Thiên Chúa nên đương  nhiên sống bằng sức sống của Thiên Chúa chứ không phải bằng sức sống của con người.

22/ Những khó khăn của Hội Thánh: Cũng vì Hội Thành rất yếu đuối, yếu đuối khi phải đương đầu với những khó khăn thử thách bên ngoài. Có biết bao Vua Chúa đã muốn triệt hạ Hội Thánh khi Hội Thánh khởi đầu chỉ là một nhóm người bé nhỏ, nghèo hèn. Yếu đuối từ trong nội bộ khi nhiều lần phải chia rẽ, phân ly, có nhiều tai nạn khiến chúng ta có cảm  tưởng như Hội Thánh phải đổ nát tan tành. Nhưng Hội Thánh vẫn vững vàng vì đó là Hội Thánh của Thiên Chúa.

23/ Hội Thánh cần phải làm gì? Vì Hội Thánh bao gồm chúng ta là những chi thể, là những con người mỏng dòn, nên chúng ta cần khiêm nhường, có lòng khiêm nhường mới nhận ra mình yếu đuối, khiêm nhường mới nhận ra Hội Thánh chưa Thánh Thiện. Như Thánh Phê-rô suốt đời cầu xin lòng thương xót Chúa, như Đức Thánh Cha Yoan Phao-lô II công khai xin lỗi về những sai sót của Hội Thánh. Chúng ta cũng phải cúi đầu đấm ngực ăn năn khi dâng lễ, và còn phải khiêm nhường trong đời sống hằng ngày.

24/ Chúng ta cần nhìn Hội Thánh với thái độ nào? Vì Hội Thánh là của con người nên chúng ta cần có thái độ cảm thông. Vì biết mình yếu đuối nên chúng ta cần có thái độ cảm thông, dễ thông cảm với những yếu đuối của anh em, cảm thông là an ủi, giúp đỡ nhau chứ không phải để mặc cho anh em chìm xuống nước. Nhưng là giúp anh em vượt lên như lời Chúa dạy ở đoạn Tin Mừng (Lc 22,33)

25/ Chúng ta cần tin tưởng vào ai? Vì Hội Thánh của Chúa nên chúng ta cần tin tưởng vào Chúa. Biết mình u mê, tăm tối nên ta sẽ phó thác cho Chúa hướng dẫn đời mình. Biết mình yếu đuối, ta sẽ không dám cậy dựa vào sức riêng, nhưng hoàn toàn tin tưởng nơi Chúa, tin vào sức mạnh của Chúa. Như Thánh Phê-rô tin tưởng vào Chúa Thánh Linh trong buổi giảng đạo đầu tiên vào ngày Lễ Ngũ Tuần.

26/ Sức mạnh của Hội Thánh ở đâu? Chính Chúa là sức mạnh của Hội Thánh. Phê-rô làm Đá Tảng, nhưng chính Chúa mới làm cho đá tảng trở nên vững bền. Phê-rô giữ chìa khóa nhưng chính Chúa mới là Đấng giữ gìn tòa nhà.

27/ Tại sao chúng ta thường từ chối Chúa? Chúng ta thường viện dẫn lý do là mình kém đức, kém tài. Chúa thường đưa chúng ta đi xa hơn, đến những nơi bất ngờ, như đã kêu gọi Abraham đi theo Chúa. Vì Chúa cần chúng ta ở đó, xin Chúa ban cho chúng ta một chút gan dạ, liều lĩnh như Phê-rô dám bước chân xuống nước, dám bỏ mái nhà êm ấm để lên đường, vì biết mình đang đi ngay phía sau chân Chúa.

28/ Trong suốt hơn 20 thế kỷ, người ta đánh giá Chúa Yesus là ai? Đối với thâm tâm nhiều người : Đức Yesus cũng chỉ là một bậc Thầy có thế giá trong quá khứ, cũng có khi là một con người đáng nguyền rủa, đáng bị nhục mạ ở hiện tại. Đối với các môn đệ của Chúa Yesus cũng thế. Khi Chúa hỏi các ông: Người ta bảo Thầy là ai? Các ông cho biết : Có những người đánh giá rất cao, họ coi Ngài như một ngôn sứ tầm cỡ, như Elia hay Giêrêmia, là những ngôn sứ nổi danh vào bậc nhất của lịch sử Do Thái.

29/ Các đối thủ thì coi Ngài là ai? Có những kẻ coi Ngài như một người Samari lạc đạo, như một người bị quỷ ám, như một tên chuyên đi phỉnh gạt, hay một tên chuyên đi kích động dân chúng…

30/ Riêng đối với các môn đệ thân tín thì sao? Các môn đệ thân tín luôn ở  bên Chúa Yesus, chắc các ông đã biết rõ Ngài hơn. Chúa muốn các môn đệ xác định nhận thức của họ về Ngài. Dân Chúng thì nghĩ như thế, còn anh em nghĩ Thầy là ai?. Phê- rô đã nói lên tiếng nói nhận xét : Thầy là Đấng Ki-tô con Thiên Chúa hằng sống!.

31/ Lời tuyên xưng này rất quen thuộc, nhưng ở đâu? Lời tuyên xưng này chúng ta đã gặp trong câu chuyện Chúa Yesus cứu Phê-rô khỏi bị chìm và khiến sóng gió im lặng. Khi Chúa bước lên thuyền, tức thì các môn đệ sấp mình dưới chân Chúa và nói : Thật Thầy là con Thiên Chúa. Chúa Yesus khẳng định : Lời này là hiệu quả của ơn mạc khải do Thiên Chúa Cha trên trời. Càng giúp cho chúng ta hiểu rằng : Phê-rô đã thấy được một số nét đặc biệt, siêu phàm trong con người của Thầy mình. Chúa Yesus còn mạc khải thêm cho ông : Này Simon, tên anh là Đá, trên Đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy.****

Bài 3: CHÚ GIẢI

1/ Đoạn 16, câu 13: Vùng Césarê Philipphê trước đây được gọi là Pania, ngày nay gọi là Ba-ny-a, nằm ở cực Bắc lãnh thổ Do Thái, dưới chân núi Khéc-môn. Nơi đây có một cái hang được cung hiến cho thần PAN của người Hy lạp. Về sau họ lấy tên vị Thần này để đặt tên cho thành. Tiểu vương Philipphê (Lc 3,1) đã cho tái thiết và đặt tên là Césarê, để tỏ lòng tôn kính Hoàng Đế và cũng để phân biệt vùng này với một miền Césarê khác, nổi tiếng hơn, nằm bên bờ Địa Trung Hải gần Nazarét.

2/ Chúa Yesus hỏi các môn đệ rằng: Dân chúng nhận định Ngài là ai, chứ không phải  hỏi Sađốc hay Pharisêu (Mt 9,34). Câu hỏi này chuẩn bị cho câu hỏi quan trọng hơn : Còn các anh em bảo Thầy là ai? Việc biết được thân thế của Chúa Yesus là điều cần thiết để lãnh hội bản chất thật sự của Nước Thiên Chúa.

3/ Đoạn 16, câu 14: Việc dân chúng sánh ví Đức Yesus với các ngôn sứ danh tiếng, chứng tỏ họ đánh giá cao sứ vụ của Người, tuy nhiên dân chúng cũng chưa nhận Người là Đấng Messia.

4/ Quan điểm của Triều thần Vua Herôđê hẳn đã có được từ lời đồn thổi (Mt 14,2), (Mc 6,14). Ngôn sứ Malakhi đã tiên báo Elia sẽ trở lại như sứ giả của Đấng Messia (Ml 3,23-24). Vai trò của ngôn sứ Giêrêmia có nhiều nét tương đồng với sứ vụ của Đức Yesus, cả hai đều cùng giảng dạy dựa trên uy quyền của Thiên Chúa và cả hai cũng gánh chịu nhiều đau khổ.

5/ Còn có nhiều truyền thuyết thêu dệt chung quanh ngôn sứ Giêrêmia (2 Mcb 2,1-9), (2 Mcb 15,12-16). Thậm chí có nhiều người còn cho rằng : Giêrêmia sẽ trở lại trong vai trò là người dọn đường cho Đấng Messia.

6/ Đoạn 16, câu 15: Chúa Yesus không hài lòng về những lời đồn đại khác nhau của dân chúng. Họ chỉ lặp lại những lời người khác nói mà không chịu tìm hiểu hay thực tâm suy nghĩ về điều đó, thật sự thì điều đám đông nghĩ không mấy quan trọng.

7/ Câu hỏi chính mà Chúa Yesus  muốn hỏi vẫn là: Tận đáy lòng anh em, anh em tin điều gì? Chúa Yesus muốn biết điều họ tin thật trong lòng và điều họ muốn tuyên xưng ngoài miệng (Rm 10,9-10). Vì thế Chúa Yesus muốn các môn đệ đưa ra câu trả lời cho đúng.

8/ Chúa Yesus muốn thấy liệu các môn đệ có hiểu thấu được chân lý căn bản về Nước Trời và chân lý trọng yếu của Tin Mừng hay không? Đây là một câu hỏi mang tính cá nhân, nên Chúa cũng đòi hỏi câu trả lời cá nhân. Đây là một câu hỏi quan trọng mà bất kỳ ai cũng được hỏi và phải trả lời.

9/ Đoạn 16, câu 16: Cũng như những lần trước, lần này Phê-rô cũng thay mặt cho cả nhóm và nhanh nhảu trả lời, chỉ bằng lời nói của mình, ông đã chứng thực được niềm xác tín vốn có trong lòng các môn đệ anh em. Lời tuyên xưng này trở thành một bước ngoặc trong lịch sử cứu độ.

10/ Đức Yesus không phải là vị tiền hô, Ngài là người làm nên trọn tất cả những  Lời Thiên Chúa hứa trong suốt lịch sử dân Israel. Chúa không phải là một trong các ngôn sứ nhưng Người là Đấng được các ngôn sứ báo trước => là Đấng Messia, Người là tôi tớ được xức dầu của Thiên Chúa, là Đấng mà mọi người đang mong đợi, là vị thượng phẩm và là Đức Vua sẽ ngự đến. Người vượt trên các ngôn sứ, người còn là con Thiên Chúa hằng sống.

11/ Người là Thiên Chúa thật, Người luôn sống động và quyền năng, vượt trên mọi ngẫu tượng vô tri, vô giác mà người ta vẫn tôn thờ vào thời đó. Do vậy, Phêrô và các môn đệ đã nhận ra Chúa Yesus là Đấng duy nhất, không có ai khác có thể giống Người. Các môn đệ đã nhận ra Đức Yesus còn vượt xa bất kỳ một hiền nhân hay một bậc thầy vĩ đại nào.  

12/ Ý của các môn đệ muốn nói rằng: Các ông đã nhận ra Đức Yesus có những phẩm chất và bản tính của Thiên Chúa vì Người là Thiên Chúa. Danh hiệu này xuất phát từ tận cõi lòng hiểu rõ ý nghĩa con người của Đức Yesus, Đấng vẫn luôn là sự mạc khải của Thiên Chúa dành cho nhân loại.

13/ Đoạn 16, câu 17: Đây là câu nói mà chính Chúa Yesus đã nói về mình (Mt 11,25-27). Phê-rô đã thốt lên lời tuyên xưng quan trọng giống với lời chứng của Đức Yesus , cụm từ “Xác thịt hay máu huyết” là cách nói của người Do Thái dùng để chỉ yếu tố của phàm nhân, nhằm phân biệt những gì thuộc về Thiên Chúa (Gl 1,16).

14/ Đức Yesus gọi ông Phê-rô là người có phúc bởi ông đã có lòng đón nhận mạc khải của Thiên Chúa. Mạc khải ấy đem đến cho người tín hữu một nền tảng của Đức Tin và có mối tương quan vững chắc với Thiên Chúa và mạc khải này là của Chúa Thánh Thần luôn ban cho các tín hữu.

15 Đoạn 16, câu 18: Chúa Yesus tiếp tục dùng lời tuyên xưng hùng hồn của Phê-rô để mạc khải những mầu nhiệm đã được giữ kín ngay cả với các ngôn sứ trong Cựu Ước ngay từ buổi sơ khai , Giáo Hội đã có ở trong kế hoạch của Thiên Chúa và trong mục tiêu có tự ngàn đời của Người (Ep 3,9-11). Nhưng điều này đã không được mạc khải cho tới khi có người nhận ra Chúa Yesus là đầu của Hội Thánh (Ep 1,22) (Cl 1,15-18).

16/ Chúa Yesus đã chỉ ra rằng: Chính lời tuyên xưng Đức Tin của Phê-rô đã khiến cho Phê-rô thực sự trở thành một Tảng Đá, hay đúng hơn nên hiểu rằng : Tảng Đá mà Đức Yesus đã dùng để xây Giáo Hội chính là lời tuyên xưng mạnh mẽ của Phê-rô hay đúng nhất chính là Đức Ki-tô (1 Pr 2,6-8)

17/ Chính lời tuyên xưng của Phê-rô đã làm cho ông trở nên Tảng Đá, ở đây Chúa Yesus không tuyển chọn Phê-rô cho một vai trò đặc biệt, Chúa chỉ dùng Phê-rô như  một mẫu gương điển hình cho bất cứ người nào biết tuyên xưng Đức Tin như thế (Rm 10,9-10).

18/ Duy chỉ có Chúa Yesus là Tảng Đá vững chắc, chỉ có người mới là nền tảng của Giáo Hội (1 Cor 3,11), (10,4). Chính Phê-rô đã từng tuyên xưng rằng : Đức Yesus là viên đá sống động (1 Pr 2,4). Tất cả những ai đến với Đúc Yesus đều trở thành viên đá sống động, dùng để xây nên đền thờ là Hội Thánh, là cộng đoàn của những người liên kết với Phê-rô trong lời tuyên xưng quan trọng của ông.

19/ Việc Chúa Yesus là Viên Đá Sống Động đã đem lại sự bảo đảm rằng: Các cửa địa ngục tức là quyền lực Satan sẽ không bao giờ thắng được quyền lực của Người

(Kh 6,8/9,5/20,7).

20/ Đoạn 16, câu 19: Cách thức mà Chúa Yesus dùng để xây dựng Hội Thánh của người mà thân thể là các ki-tô hữu. Chúa Yesus đã hứa trao chìa khóa Nước Trời cho Ông Phê-rô. Ý để hiểu rằng : Mọi người khác đều được đặt dưới sự cai trị và vương quyền của Thiên Chúa. Đây là một sứ mạng được thành sự vào ngày Lễ Ngũ Tuần.

21/ Chúa Yesus không có ý định giới hạn sứ mạng này cho một mình ông Phê-rô. Sau này Người cũng trao sứ mạng ấy cho các môn đệ khác (Mt 18,8) (Mt 28,18-20). Sứ mạng luôn được sự trợ giúp  từ trời bởi lời Chúa và chân lý.

22/ Qua việc rao giảng Tin Mừng: Các môn đệ công bố rằng : Những ai chối bỏ Tin Mừng thì sẽ bị cầm buộc. Trái lại ai đón nhận Tin Mừng thì sẽ được tháo cởi, sẽ được tự do .

23/ Đoạn 16, câu 20: Để cho các môn đệ có thể rao giảng thông suốt về Đức Yesus là Đấng Messia, trước tiên họ phải hiểu danh xưng ấy nghĩa là gì? Phản ứng của Phê-rô ( câu 22) cho thấy các môn đệ vẫn còn chưa biết rằng Đấng Messia sẽ phải chịu nhiều đau khổ.

24/ Đối với người Do Thái, tước hiệu Messia mang nhiều màu sắc chính trị, họ quá xa lạ với những khái niệm mà Đức Yesus mang đến từ Trời. Vậy nên giờ đây chưa phải là thời điểm thích hợp để Ngài tỏ mình ra (Mt 16,21) (17,9). Chỉ sau khi Chúa phục sinh thì danh hiệu ấy mới được rao giảng. Vậy nên giờ đây Chúa Yesus cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết về vai trò Đấng Thiên sai của Ngài (Mc 8,30).****

TÓM Ý

1/ Tình hình đạo Chúa trên thế giới không có gì đáng phấn khởi, có khi là u ám bởi số người chưa biết Chúa ngày càng tăng. Chúng ta mong Giáo Hội thay đổi cung cách truyền giáo.

2/ Truyền giáo không hiệu quả là do cách sống đạo của mình. Mỗi người hãy tự kiểm điểm lại chính mình và chúng ta cũng cần trả lời xem Đức Ki-tô là ai?

3/ Chúng ta có tin nhận Đức Yesus là người được sai đến, là con Thiên Chúa, là Đấng cứu độ trần gian. Đời sống của chúng ta có phù hợp với niềm tin ấy chưa? Hay là chúng ta tin một đàng, sống một nẻo.

4/ Nhiều Ki-tô hữu chưa có mối quan hệ tốt đẹp với Đức Ki-tô. Nhiều người vỗ ngực xưng tên là Ki-tô hữu nhưng không sống vâng phục, không thực thi Đức Bác Ái.

5/ Trong đầu óc của chúng ta chỉ có một khái niệm mờ nhạt, mơ hồ, cho nên muốn trả lời câu hỏi : Chúa Ki-tô là ai? Không phải chúng ta phải mở sách giáo lý ra, nhưng là nhìn lại cách lựa chọn dấn thân của mình như thế nào?

6/ Nhìn thế giới hiện tại đang ngày càng văn minh, các nền văn hóa đang mở cửa, liệu ta đã đón nhận điều gì, đã đóng góp như thế nào cho việc lành mạnh hóa xã hội. Ta đã làm chứng về Chúa ra sao?

7/ Niềm tin Ki-tô giáo bắt đầu từ việc kết hiệp mật thiết với Chúa Yesus và sống tình liên đới với anh em. Làm cho mọi người nhận ra Chúa bằng đời sống chứng nhân của mình qua việc thực hành đức Bác Ái yêu thương để mọi người nhận ra ta là môn đệ của Chúa.

8/ Nhìn khuôn mặt Phê-rô nổi đình đám nhất trong nhóm 12, ông là một trong 4 môn đệ tiên khởi, đi đâu Chúa cũng dẫn ông theo nhưng ông có hành động tiêu cực cũng nhiều mà tích cực cũng lắm. Sau cùng ông đã được Chúa Yesus trao quyền dẫn dắt Giáo Hội.

9/ Phê-rô bộc trực, hăng hái, tự tin nhưng ông cũng sa ngã nhiều mà chối Chúa cũng lắm lần. Nhưng Chúa vẫn tin và chọn ông làm nền tảng cho Giáo Hội.

10/ Simon được Chúa đặt tên mới là Đá Tảng, phản ảnh sứ mạng Chúa trao cho ông!

11/ Phê-rô tuyên xưng niềm tin chính xác vào Chúa Yesus, nhờ Chúa Cha mạc khải. Ông cũng đã tuyên xưng tình yêu 3 lần : “Thầy biết! Con yêu mến Thầy!”

12/ Phê-rô cũng đã tuyên xưng niềm tin bằng hành động khi dang 2 tay chịu đóng đinh như Thầy Yesus, nhưng là chịu đóng đinh ngược đầu.

13/ Phê-rô đã chia sẻ sứ vụ cứu độ với Chúa Yesus khi ông làm Đá Tảng, nắm giữ chìa khóa Nước Trời và nắm giữ quyền cai quản cả Hội Thánh.

14/Hội Thánh đã gặp biết bao khó khăn lúc khởi đầu, bị bách hại đẫm máu. Mà còn tiếp tục gặp biết bao khó khăn khi nhiều người bỏ đạo, bỏ Đức Tin, chia rẽ, Ơn gọi giảm sút, hàng giáo sĩ tha hóa.

15/ Tại sao chúng ta không chịu tiếp tay canh tân Hội Thánh bằng việc cầu nguyện nhiều và ra sức cải tổ, Canh tân chính bản thân mình?.

16/ Gương mặt Hội Thánh có nhiều vết nhăn bởi vì đời sống đạo chúng ta đen tối, làm cho gương mặt Chúa mất sáng, cũng bởi vì chúng ta sống sai lời Chúa dạy.

17/ Chúa Yesus thiết lập Hội Thánh qua lời phán bảo với Phê-rô : Con là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy và quyền lực hỏa ngục sẽ không thắng được.

18/ Chúa Yesus thiết lập Hội Thánh trên nền tảng Phê-rô, ông vốn là con người yếu đuối. Đời ông có lắm thất bại hơn thành công, yếu đuối nhiều hơn mạnh mẽ (cả đêm không bắt được cá, bị sụp xuống nước, ngủ mê trong vườn cây dầu, chối Thầy 3 lần, bị Thầy la mắng như là Satan).

19/ Phê-rô thì yếu đuối, Hội Thánh toàn những con người mỏng dòn. Những thất bại của Phê-rô thường diễn ra trong bóng đêm, là hình ảnh mà Hội Thánh phải đi lần mò trong đêm tối, đầy thử thách gian nan.

20/ Đường lối của Thiên Chúa luôn đi ngược lại với ý muốn của con người. Chúa muốn dùng con người yếu đuối, dốt nát để lãnh đạo Giáo Hội.

21/ Hội Thánh dành cho con người, gồm toàn những con người yếu đuối nhưng lại sống bằng sức sống của Thiên Chúa, nên luôn luôn bền vững.

22/ Có nhiều tổ chức muốn triệt hạ Hội Thánh, dù rằng Hội Thánh yếu đuối, lại phải đương đầu với biết bao thử thách gian nan. Nội bộ bên trong còn chia rẽ, phân ly, nhiều khi chúng ta có cảm nghĩ như Hội Thánh phải tan nát, nhưng Hội Thánh vẫn vững vàng. Bởi vì đó là Hội Thánh của Thiên Chúa.

23/ Hội Thánh toàn những người mỏng dòn, yếu đuối nên chúng ta cần phải khiêm nhường. Khiêm nhường mới nhận ra mình yếu đuối, khiêm nhường mới nhận ra Hội Thánh chưa Thánh Thiện, như Phê-rô suốt đời cầu xin lòng thương xót Chúa. Như Đức Yoan Phao-lô II công khai xin lỗi về những sai sót của Hội Thánh. Chúng ta cũng phải khiêm nhường trong đời sống hằng ngày.

24/ Vì Hội Thánh là của con người nên chúng ta phải có thái độ cảm thông. Biết thông cảm với những yếu đuối của anh em, không phải là cứ để cho anh em chết chìm, nhưng là giúp anh em vượt lên (Lc 22,33)

25/ Vì Hội Thánh của Chúa nên chúng ta cần tin tưởng vào Chúa. Vì biết mình U mê tăm tối nên chúng ta cần phó thác mọi sự cho Chúa hướng dẫn. Biết mình yếu đuối nên ta sẽ không cậy vào sức riêng, luôn tin tưởng vào sức mạnh của Chúa.

26/ Phê-rô là Đá Tảng, nhưng chính Chúa mới làm cho Đá Tảng vững bền. Phê-rô tuy giữ chìa khóa, nhưng chính Chúa mới là Đấng gìn giữ tòa nhà.

27/ Chúng ta thường viện dẫn nhiều lý do để từ chối Chúa, như là kém đức, kém tài, là quá bận việc, là không có khả năng. Sao chúng ta không dám tin theo Chúa như Abraham. Sao chúng ta không có chút gan dạ như Phê-rô. Sao chúng ta không dám liều mình như các Thánh tử đạo. Các Ngài cũng là người, cũng xác thịt, chứ đâu phải mình đồng da sắt.

28/ Suốt 20 thế kỷ qua, suốt đời theo Chúa của chúng ta, chúng ta đã đánh giá Chúa Yesus là ai? Là bậc Thầy có thế giá, là Thiên Chúa của muôn loài. Đừng bắt chước luật sĩ biệt phái, đánh giá Chúa là quỷ ám, là tội phạm, là kẻ đáng nguyền rủa. Chúng ta có dám đánh giá Chúa là một tiên tri nổi danh, hay là một Đấng cứu thế siêu việt?

29/ Riêng các môn đệ thân tín, là những người đã biết rõ Chúa nên Phê-rô đã là đại diện là tiếng nói chung, đã xác định Ngài là Đấng Ki-tô, con Thiên Chúa hằng sống ./.

GD-BX / Giuse Luca Trương Đình Nghi 

 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 1213
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  6
 Hôm nay:  1666
 Hôm qua:  2737
 Tuần trước:  28813
 Tháng trước:  95195
 Tất cả:  7137286
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top