Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / MÙA CHAY NĂM  A / CẢ THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG KHỐN KHỔ VỚI DỊCH COVID-19 / XIN CHÚA RA TAY CỨU GIÚP CHÚNG CON / XIN CHÚA GIÚP CHÚNG CON MAU SÁM HỐI QUAY VỀ (GIUSE LUCA)**R

Tìm hiểu Tin Mừng CN 6 Thường Niên A / GIUSE LUCA

CHÚA NHẬT  6 / TN A 

Đề tài: KIỆN TOÀN LỀ LUẬT

 

Tung hô Tin Mừng: x. Mt 11, 25

Haleluia. Haleluia. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Haleluia.

PHÚC ÂM:  Mt 5, 17-37

"Anh em đã nghe luật dạy người xưa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết."

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh  Matthêu.

17  Hôm ấy, Đức Yesus nói với  các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. 19  Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.” 20  “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người pharisieu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” 21  “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. 22  Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Bất cứ ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt.  23  Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, 24  thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đi, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. 25  Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. 26  Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.”

27  “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. 28  Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. 29  Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. 30  Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục.” 31  “Luật còn dạy rằng: Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị. 32  Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, bất cứ ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình.” 33  “Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. 34  Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. 35  Đừng cphỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Yerusalem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. 36  Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được. 37  Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”; thêm thắt điều gì là do ác quỷ”         

Đó là lời Chúa.

 

Bài 1: TỰ DO TRONG KHUÔN KHỔ

Chia sẻ cho nhau ý nghĩa bài Tin Mừng:

1/ Thiên Chúa ban cho ta thứ quà tặng nào quý giá nhất? Đó là sự tự do, nếu chúng ta biết sử dụng đúng, nó sẽ nâng chúng ta lên tận trời cao / bằng không nó sẽ nhận chìm chúng ta xuống đáy Hỏa ngục.

2/ So sánh sự tự do và bị ép buộc: Thiên Chúa muốn chúng ta tìm đến với Ngài một cách tự do, không bị ép buộc / Bởi vì hành động của một kẻ làm nô lệ hay của một người máy thì làm sao tạo ra được công nghiệp? Sự tự do là chìa khóa của hạnh phúc, đồng thời nó cũng có thể dẫn chúng ta đến với bao tội ác!

3/ Thiên Chúa có ép buộc hay cưỡng bức chúng ta? Thiên Chúa không buộc chúng ta phải phụng thờ Ngài / Ngài cũng chẳng bao giờ làm cho bàn tay của kẻ ác bị bại liệt.

4/ Bài đọc 1 nói gì? Chúa nói với chúng ta như sau: nếu ngươi muốn, ngươi hãy tuân giữ những giới luật của Ta / Việc trung thành hay không là tùy thuộc vào ngươi / trước mặt ngươi luôn có 2 thứ: sự sống, sự chết, ngươi có thể tùy nghi mà lựa chọn!

5/ Thiên Chúa có thể giúp gì cho chúng ta? Nhiều người cho rằng: sự gì phải đến, ắt sẽ đến/ con người có số / Chúng ta đừng nghĩ thế, bởi vì mỗi người chúng ta phải làm chủ vận mệnh của mình / bởi vì việc làm của chúng ta có thể đem lại hạnh phúc hay khổ đau cho bản thân chúng ta / Thiên Chúa có thể giúp đỡ, có thể ban ơn phù trợ / Tuy nhiên, Ngài không buộc chúng ta phải bước theo Ngài.

6/ Ơn trợ giúp có xung khắc với sự tự do không? Suy luận theo chiều hướng này nên triết gia Pé-guy đã viết: Nếu Thiên Chúa quá nâng đỡ, con người sẽ mất hết sự tự do / trái lại, nếu Thiên Chúa không nâng đỡ kịp thời, thì con người lại sẽ sa ngã / Cả hai ơn cùng do Ngài trao ban nên không có ơn nào  hủy diệt ơn nào!

7/ Chúa Yesus đến thế gian để làm gì? Chính vì tôn trọng sự tự do mà chúng ta phải bước vào lĩnh vực lề luật / Khi đem ra so sánh giữa luật Cựu Ước và luật Tân Ước / Chúa Yesus giải thích luật Tân Ước là luật tình yêu / Chúa đến không phải xóa bỏ nhưng để kiện toàn / và Ngài đã đưa ra nhiều trường hợp cụ thể để chúng ta dễ nắm bắt, dễ hiểu!

8/ Trường hợp thứ nhất, Cựu Ước dạy gì? => Chớ giết người, nhưng Chúa Yesus bảo chúng ta không được ghét bỏ anh em / Ngài còn đi xa hơn khi đòi chúng ta phải yêu mến kẻ thù và làm ơn cho kẻ chống đối chúng ta!

9/ Trường hợp thứ hai, Cựu Ước dạy: chớ ngoại tình: trong khi Chúa Yesu bảo chúng ta phải gìn giữ sự trong sạch cho thân xác mà còn phải có một tâm hồn trong sạch / Cụ thể Chúa bảo: “Ai nhìn xem phụ nữ mà có lòng ước ao thì đã phạm tội rồi!”

10/ Chúa Yesus muốn dạy chúng ta điều gì? Chúa muốn chúng ta tấn công tội ác ngay tại cội nguồn, truy tận căn nguyên => truy tới trái tim, truy tới nơi lòng muốn, là hai nơi sinh sản ra những điều tốt, những điều xấu.

11/ Trực giác bén nhạy của Cha Thánh Yoan Vianney về những hậu quả không tốt do những cuộc khiêu vũ gây nên! Bởi thế ngài đã thẳng thắn chỉ trích / Một ngày kia ngài gặp một bác nông dân cùng với đứa con gái đang bước đi trên đường / Hôm đó là Chúa nhật, hai bố con đang dắt nhau đi tham dự một buổi khiêu vũ ở làng bên cạnh / Thấy cha, bác nhà quê mau miệng chống chế: - Thưa cha, nó không đi nhảy mà chỉ đi xem / thế nhưng Cha Thánh trả lời: tay chân nó không nhảy nhưng tim nó nhảy / tay chân nó không múa may quay cuồng nhưng lòng nó múa may quay cuồng!

12/ Thái độ xa lánh dịp tội: => Chúng ta phải cương quyết lánh xa dịp tội để giữ sự trong trắng cho tâm hồn / bởi đúng như lời Chúa phán => thà mất một chi thể còn hơn là toàn thân bị đày đọa trong Hỏa ngục!

13/ Chúa Yesus đòi hỏi chúng ta phải làm gì? Chúa Yesus là một ông thầy giáo nhiều kinh nghiệm, đòi hỏi chúng ta phải cố gắng vươn lên, vươn lên cao mãi, nhưng lại không đòi hỏi vượt quá khả năng của chúng ta!

14/ So sánh luật bộ lạc và luật Moisen: Luật rừng là:nếu một người bị giết, họ có thể trả thù bằng cách giết lại cả bộ lạc /còn luật Moisen là một mạng đền một mạng, xem ra tiến bộ hơn nhiều, nhưng vẫn còn là luật công bình /  bộ luật yêu thương của Chúa Yesus: Má phải bị đánh, đưa ra luôn má trái /  yêu thương kẻ thù / mới là luật bác ái .

15/ Luật mới của Chúa Yesus bảo chúng ta hành xử ra sao? Luật mới không phá bỏ luật cũ, nhưng để kiện toàn, làm cho nó hoàn hảo hơn / Kitô hữu không chỉ xét mình theo Mười Điều Răn, mà còn phải xét mình theo tinh thần luật mới => là bài giảng trên núi, là Tám Mối Phúc Thật / là Hiến Chương Mới / chúng ta phải dùng Lời Chúa làm thước đo để xét mình!

16/ Cơ quan nào phạm tội nhiều nhất? Chúa chỉ cho chúng ta hai lối ra , vào của tội => miệng và mắt là 2 cơ quan được dùng để phạm tội, một bên nhập tội vào, một bên thì sản xuất ra tội / cả hai cùng làm thỏa mãn cái tôi ích kỷ / cùng lấp đầy những dục vọng đê hèn của con người.

 

Bài 2: LỀ LUẬT ĐỐI DIỆN VỚI LƯƠNG TÂM

Chia sẻ cho nhau ý nghĩa bài Tin Mừng:

17/ Những tội từ nơi cửa miệng: Miệng là nơi xuất phát những lời lăng mạ, dối trá ,độc ác / Lời nói biểu lộ tâm hồn con người / “lòng có đầy thì miệng mới nói ra” (Mt 12, 34) / Khi đêm về, lúc xét mình, nhớ lại những gì mình đã nói / chúng ta thấy mình ít nói được những lời lẽ yêu thương, ít nói sự thật / nhưng ta chỉ thường nói những lời ích kỷ, lọc lừa.

18/ Thánh Yacobe kết luận như thế nào? “Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là con người hoàn hảo vì đã làm chủ được bản thân  ./ (sống thánh)/ (Yc 3, 2b).

19/ Những tội bắt nguồn từ con mắt: mắt là cơ quan tiếp thu mọi động tĩnh của thế giới bên ngoài / mắt là cửa sổ, cũng là cửa chính của tâm hồn / Mắt thích nhìn những cái lạ, cái đẹp / Evà nhìn trái cấm / Đavít nhìn phụ nữ tắm khỏa thân / Cái nhìn đem lại sự khoái lạc, bùng lên ngọn lửa thèm muốn khiến người ta dám làm những chuyện trái luân thường, đạo lý / Chúng ta luôn bị cám dỗ bởi tivi, phim ảnh, sách báo đồi trụy / thời trang, quảng cáo hở hang / Tất cả những thứ đó lôi cuốn, kích thích từ con mắt đến thân xác.

20/ Ranh giới mong manh giữa sự tốt lành và sa đọa là gì? Những điều cao quý, thiêng liêng, thầm kín trong đời sống vợ chồng, lại trở thành tầm thường, trơ trẽn, dung tục / tình yêu không còn nét cao thượng nữa, chỉ còn lại thứ tình yêu vội vã, mong nhanh chóng chiếm đoạt thân xác nhau thật nhanh trong cơn say mê nhất thời / chứ không còn mang ý nghĩa trân trọng, hiến dâng chính mình bằng một quyết định chín chắn và đầy trách nhiệm.

21/ Làm sao chúng ta có thể làm chủ đôi mắt? Trước hết không được coi phụ nữ như một công cụ giải trí và lúc nào cũng phải có thái độ kính trọng / Chúa Yesus nói đến thứ ngoại tình do cái nhìn thèm muốn / làm sao chúng ta có thể giữ được đôi mắt trong suốt của trẻ thơ / làm sao để trí tưởng tượng và trí nhớ không bị ám ảnh bỡi những ước muốn đê hèn /làm sao để khi nhìn phụ nữ khác như là nhìn chị em của mình / Người phụ nữ cũng đừng biến mình thành những đồ chơi lộ liễu để cho phái nam ngắm nghía, ước muốn!

22/ Do đâu giới trẻ trụy lạc, sa đọa / do đâu thế giới lọc lừa, gian dối? Do con người không còn tôn trọng phẩm giá của nhau / do con người muốn biến mình thành con thú vật / do con người muốn biến mình thành thứ đồ chơi rẻ tiền, hạ cấp, mất nhân phẩm >< nếu một khi  con người đối xử với nhau bằng sự trung thực, thành thật / thì xã hội đâu còn phải thề gian nói dối nữa làm gì?

23/ Chúa Yesus đến thế gian để làm gì? Chúa đến không phải để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn lề luật / những người đến tranh luận với Chúa, họ xem lề luật như một thứ mệnh lệnh có thể điều khiển trật tự lối sống của họ / nhưng đối với Chúa Yesus, Chúa muốn đi thẳng vào cội nguồn, vào tận đáy lòng, vào chính lương tâm, nơi xảy ra mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa / luật lệ nhằm lập lại trật tự xã hội đời thường hoặc trong lĩnh vực luân lý / Song Chúa Yesus cho rằng như thế thì chưa đủ / Chúa bảo chúng ta đánh giá hành động ngay từ ngọn nguồn của nó / Bởi vì hành động đúng sai đều phát xuất tự cõi lòng sâu kín của mình .

24/ Chúa Yesu khẳng định điều này như thế nào? Chúa khẳng định: khi một ước muốn được chấp nhận một cách có ý thức, thì đã đủ để thẩm định là ta tốt hay xấu, dù ý tưởng ấy chưa được diễn ra bằng hành động cũng thế / Chúa Yesus kiện toàn lề luật có nghĩa rằng: Chúa nới rộng luật ra tận đến lương tâm chúng ta / và một khi lòng ta đã có ý hướng chấp nhận , thì đương nhiên nội tâm của chúng ta đã phải chịu trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa.

25/ Tại sao người ta muốn giết kẻ khác? Muốn giết là vì thù oán, căm hờn / Chúa Yesus quả quyết: điều xấu đó đã làm cho Thiên Chúa oán ghét và Ngài không bao giờ chấp nhận / Chúa muốn loại bỏ lòng thù oán, loại bỏ cả những tâm tình phát sinh lòng thù oán như là: nóng giận, luôn giữ mối ác cảm, mắng nhiếc, hiềm khích, thù hằn / Đây là những đầu dây mối nhợ của tội giết người / những tâm tình bên trong này sẽ bị Thiên Chúa thẩm xét.

26/ Ngoại tình là điều xấu như thế nào? Điều cấm này nhằm bảo vệ phẩm giá hôn nhân và gia đình / song ý nghĩa của nó lại sâu xa hơn nhiều / Chúa muốn đặt nó vào một khía cạnh của một ước muốn xấu đã được chấp nhận một cách có ý thức và được nuôi dưỡng rõ ràng / Nếu xét trên khía cạnh mà mọi vật đều thuộc về Thiên Chúa thì việc ngoại tình như một hành động ăn trộm của Chúa hay của kẻ khác / Tự đáy lòng, ta phải tôn trọng quyền tư hữu của Chúa cũng như của kẻ khác / thì việc ngoại tình diễn tả một hành động thiếu tôn trong với kẻ khác / và đó cũng là ăn trộm điều thuộc về Thiên Chúa.

27/ Sai phạm trong lời thề gian: Chúa Yesus nói: không được thề tốt gì cả / có lẽ ở thời đại chúng ta, không còn tục lệ lấy danh Chúa mà thề / song lời Chúa dạy hôm nay vẫn còn đầy đủ ý nghĩa / Nếu ta không còn phải cầu xin Chúa đứng ra bảo đảm sự thật cho ta / thì ta vẫn có thể xin Chúa soi sáng cho lòng chân thành của mình / Điều này buộc ta phải tự vấn về chính mình và phải xem xét kỹ những điều ta quả quyết và những điều ta phủ quyết, có được Chúa nhìn thấy là đúng hay không.

 

Bài 3: YÊU THƯƠNG ĐÚNG NGHĨA

Chia sẻ cho nhau ý nghĩa bài Tin Mừng:

28/ Chúa muốn dạy điều gì qua câu chuyện cậu bé leo thang? Một bé trai đang thả diều, thình lình con diều bị vướng vào một cành cây / nó bèn chạy vào nhà cầu xin ba nó ra gỡ giúp / người cha liền cầm tay nó dắt đi / ông vào nhà xe, mang một cái thang ra, chống thang vào thân cây và bảo đứa bé leo lên, / đứa bé sợ hãi không dám leo /nhưng ông bố trấn an con mình/con hãy trèo lên ,bố sẽ vịn ,sẽ đỡ con,con đừng sợ /Thằng bé bắt đầu leo lên và cố gắng gỡ con diều ra / nó đã trở xuống an toàn , nở nụ cười thật tươi, ôm lấy ba nó và nói: con đã làm được rồi.

29/ Bài Phúc Âm hôm nay Chúa Yesus cũng mời gọi ta điều gì? Chúa cũng bảo chúng ta cố trèo lên chiếc thang / Bài Phúc Âm là một phần của bài giảng trên núi / Chúa nài xin chúng ta phải cố gắng để đạt được lý tưởng cao vời / Ngài khuyến khích chúng ta cố gắng leo lên những bậc thang ngắn, nhỏ xíu trong quan hệ với Thiên Chúa và tha nhân / Các Thánh là những người đã cố gắng đi theo lý tưởng mà Chúa Yesus đã giảng dạy và các ngài đã trở nên những mẫu gương .

30/ Chúng ta cần tránh những gì trong lúc nóng giận? Khi giận, chúng ta hay nói: “tôi có thể giết anh đấy” / Trước lúc giận, chúng ta cũng muốn chịu đựng theo cách thế mà Chúa Yesus dạy / Chúa bảo chúng ta hãy tránh những lời thóa mạ nhau trong lúc cãi cọ / Chúa cũng bảo chúng ta cần tránh nhìn những cảnh ái ân quá lộ liễu, trơ trẽn trên màn hình / Chúa cảnh báo chúng ta không được có những ước muốn xấu, nghịch lại với những gì mà Người luôn trông đợi nơi chúng ta.

31/ Tại sao phải để của lễ lại nơi bàn thờ? Quyết định đi cầu hòa cũng đồng nghĩa với việc đi tìm sự tha thứ / Chúa Yesus nhấn mạnh rằng: nếu có điều gì bất hòa với anh em, thì hãy để của lễ lại nơi bàn thờ và đi tìm giảng hòa trước đã.

32/ Cần phải lắng nghe lời Chúa cách cẩn thận: Chúng ta có thể tìm được câu kết luận cho bài Phúc Âm hôm nay rằng: Chúa muốn dạy chúng ta: tình yêu mà chúng ta dành cho Chúa không thể tách biệt với tình yêu dành cho tha nhân / Thật là một lỗi lầm nghiêm trọng khi chúng ta chỉ yêu một mình Thiên Chúa với tư cách cá nhân mà không dành tình yêu cho tất cả con cái của Ngài.

33/ Luật Chúa dạy có phải là luật mới không? Chúa Yesus không đưa ra một bộ luật mới / nhưng là một cách hiểu mới về luật cũ / Chúng ta không phải là một nhóm người không có luật lệ và chỉ cần nói yêu là đủ mà chúng ta phải nói thêm rằng: luật chúng ta tuân giữ rất sâu sắc, rất chi tiết và rất rõ ràng: đừng giận hờn, đừng có ý xấu, đừng ly dị, có thì nói có, không thì nói không / đừng trả thù và còn phải yêu cả kẻ thù nữa.

34/ Điều gì ngăn chúng ta làm điều lành? Có những điều rất khó thực hành và chúng ta cảm thấy đang sống trong bầu không khí bó buộc của Tin Mừng, nó giống như một cơn cám dỗ khiến chúng ta sợ hãi khi phải làm điều lành, đúng như đòi hỏi của Chúa / Chúng ta chẳng khác nào như đứa bé sợ khi phải leo lên thang / Đúng là nếu không có Chúa thì chúng ta chẳng thể làm được điều gì!

35/ Chúa Yesus có một kiểu nói khích như thế nào? “Thầy nói cho các con biết… nếu các con không ăn ở chính trực hơn các các Luật Sĩ và Pharisieu … / Chúa đang nói với chúng ta như khi Ngài nói với những kẻ khâm phục sự thông thái của các luật sĩ và sự nổ lực nên thánh của các Pharisieu / nhưng cũng chỉ vì họ hiểu sai luật Chúa và thực thi các điều Chúa dạy thay vì họ phải  làm vì yêu Chúa /nhưng  họ lại muốn làm vì vinh danh họ.

36/ Tâm tình của Chúa Yesus với lề luật cũ: Đây không phải là Chúa Yesus muốn bỏ luật cũ để xây dựng luật mới / Chúa bảo: các con đừng nghĩ Ta đến để phá luật hay bác bỏ lời các Tiên tri / Ta đến không phải để phá mà để làm cho nó nên hoàn hảo / Đây càng không phải là vấn đề tôn trọng quá khứ hay luyến tiếc quá khứ / điều này càng khiến chúng ta tự hỏi => chúng ta có thể tiến bước mà khả năng không phạm tội tới đâu / nhưng là Chúa có ý hỏi chúng ta có khả năng yêu thương kẻ khác đến mức độ nào!

37/ Chúa Yesus hỏi chúng ta giữ luật dựa trên điều gì? Chúa Yesus đến không phải để thêm vào lề luật một vài quy định tinh thế hơn / mà là để mạc khải những bí mật có thể làm cho lề luật tinh tế hơn / Chữ nghĩa trong lề luật là rất cần thiết / vì dầu một chấm một phẩy trong luật cũng không được bỏ qua / Việc giữ luật chỉ có giá trị tinh thần, đó là yêu thương / chúng ta có thể cho đó là luật mới, nhưng tốt hơn nếu chúng ta  hiểu đó là thước đo của mọi luật lệ.

38/ Thế nào là sự điên rồ của Tin Mừng? Điều này có thể giải thích rằng tình yêu thương mù quáng / Bởi vì Thiên Chúa luôn đòi hỏi: các con hãy trở nên trọn lành… / Chúa đòi chúng ta phải đi xa hơn những điều bị cấm đoán hoặc quy định / bạn hãy đi xa hơn trong tình yêu thương / chắc chắn mọi luật pháp đều không cho phép giết người / nhưng còn có biết bao nhiêu cách để làm hại kẻ khác / Chúng ta hãy bình tâm thật sự và quyết tâm xua trừ những ước muốn làm hại nhỏ nhặt nhất / hãy xem xét lại trái tim yêu thương và chữa trị nó nếu nó đang nhiễm bệnh.

 

Bài 4: SỐ MỆNH/ TÔI CHỌN CHÚA

Chia sẻ cho nhau ý nghĩa bài Tin Mừng:

1/ Thiên chúa ban cho con người rất nhiều đặc ân / nhưng có 2 đặc ân xem ra là cần thiết nhất / Đó là = sự tự do và ơn trợ giúp.

2/ Chính vì cả hai đều là ơn sủng do Chúa ban, nên không có ơn nào tiêu diệt hay dẫm chân lên ơn nào! Nếu tự do quá thì con người sẽ sa ngã vì bị diệt vong / nếu nhiều ơn trợ giúp quá thì con người sẽ mất hết sự tự do / Nếu mất hết tự do thì con người trở thành một nô lệ hay một cái máy / Lúc đó việc làm của 2 đối tượng này chẳng còn ý nghĩa gì , hay nói rõ hơn, chẳng còn công nghiệp gì nữa /

3/ Con người luôn tin rằng: Mỗi người có số mệnh / Số tốt hay xấu thì người ấy đành chịu / nếu suy theo lối này thì nhiều người hiểu sai nên có thể cho rằng: Thiên chúa xử sự bất công, người có số phần tốt thì hân hoan, hạnh phúc / còn người có số phần xấu thì hẩm hiu, buồn tẻ khổ đau suốt kiếp /

4/ Thế giới này sẽ ra sao nếu:  Ai cũng đẹp, ai cũng thông minh, ai cũng giàu có, ai cũng thánh thiện, ai cũng lên thiên đàng / thì quả thật công việc tạo dựng của Thiên chúa không còn là kỳ công nữa  / bởi vì một con người kém thông minh nhất cũng có thể nghĩ ra và làm được điều này / đâu cần Thiên chúa phải ra tay?

5/ Chính vì thế chúng ta cần hiểu rằng: Tương lai cuộc đời của mỗi người là do chính người đó nắm giữ, suy nghĩ và hành động và tự chịu trách nhiệm về kết quả mình đạt được / bởi vì tự mình làm, tự mình chịu / không ai xúi dại, dạy khôn hay cầm tay mình dẫn dắt / mà tự do mình quyết định /

6/ Nếu nói thế thì những người thiểu năng, kém may mắn, tật nguyền, dốt nát là những người chịu thiệt thòi sao? Thưa không phải, bởi vì một trong những đặc tính của Thiên chúa là công bình vô cùng / Chúa không ưu đãi ai, không ghét bỏ ai / nhưng xã hội có những  con người kém may mắn như thế là để cho danh Chúa hiển vinh / vì Chúa Giê- su rất quan tâm, ưu ái dành cho những người kém may mắn / Chúa sẽ nhậm lời nếu chúng ta biết mở miệng kêu xin .

7/ Những tấm gương cho chúng ta theo dõi: Thánh Catarina Sienna Ngài bẩm sinh là con người không biết chữ / nhưng Chúa đã ban cho bà trở thành một con người thánh thiện, thông thái với danh hiệu Tiến sĩ Hội thánh / Thánh Martin de Porres là một tu sĩ nghèo hèn nhưng lại có tấm lòng rộng lượng, bác ái / thánh nhân mỗi ngày sử dụng 2.000 đôla cho công cuộc cứu tế xã hội, trong khi Ngài chẳng làm ra được đồng nào!

8/ Nếu tôi muốn có của cải sung túc, tôi phải làm việc siêng năng / Nếu tôi muốn được Thiên chúa chúc phúc, tôi phải sống thánh thiện / nếu tôi làm ngược lại thì tôi lãnh hậu quả ngược lại / thế thì số mệnh nằm ở chỗ nào ?

9/ Chúa Giêsu muốn cứu độ nhân loại: Ngài phải hy sinh, vâng theo ý Chúa Cha, Sống bác ái yêu thương, và chết trên thập giá / Mẹ Maria muốn làm mẹ Thiên chúa, Mẹ đã phải từ bỏ ý riêng của mình, làm theo ý Chúa / Thánh Yuse nếu muốn làm hôn phu của Đức Mẹ, làm dưỡng phụ của Chúa Giê su cũng phải từ bỏ ý mình, thực thi ý Thiên Chúa.

10/ Nếu chúng ta muốn làm con Thiên chúa, muốn được hưởng phúc trên thiên đàng: Thì ngay từ đời này, chúng ta phải sống thánh, phải giữ luật Chúa, phải từ bỏ ý mình, phải đi con đường hẹp, mới vào được nước trời /

11/ Bài Phúc âm nói về Chúa Quan Phòng mà chúng ta thường đọc vào ngày đầu năm  => Nếu chúng  ta làm theo ý Chúa, chúng ta chẳng thiếu thốn điều gì / tiền bạc không mang lại hạnh phúc / tiền bạc chỉ là phương tiện / chỉ những tâm hồn sạch tội mới có thể bình an hạnh phúc / Bình an hạnh phúc chỉ ban cho những ai có lòng Bác ái yêu thương / mà Bác ái là chu toàn lề luật / mà chu toàn lề luật thì sẽ được Thiên Chúa chúc phúc!

12/ Bà Eva đã làm theo ý mình / Ca-in đã làm theo ý mình / Abel đã làm théo ý Chúa / Abraham đã làm theo ý Chúa/ con thảo phải làm theo ý Cha mình / và phải làm những việc mà Cha mình làm / thì mới thật sự là con ruột của Cha / vì thế mọi sự của Cha sẽ là của con / để rồi Cha ở đâu thì con cũng được ở đó /

13/ Người Tây phương không tin quơ thờ quấy, nên họ giàu có văn minh / người Châu Á chúng ta tin vào đủ thứ, nhưng rốt cuộc chúng ta cũng chỉ là con người nghèo khổ, kém văn minh / thế  thì tại ta hay tại số mệnh ?

14/ Hãy nhìn vào lịch sử Do Thái ngày xưa => Họ tin thờ Chúa nên họ có được mọi thứ, các nước Âu Mỹ tin Chúa nên giàu có sung túc / các nước tin vào tà thần thì nghèo khó, kém văn minh / liệu đây có phải là một bài học tỏ tường không ?

 

TÓM Ý

1/ Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta 3 món quà: a) Thời gian/ b) Sự tự do/ c) Ơn tha thứ (cứu độ)/ nhưng cao quý nhất chính là sự tự do.

2/ Thiên Chúa muốn chúng ta chạy đến với Ngài bằng sự tự do chứ không phải bị ép buộc/ Hành động của chiếc máy hay của người nô lệ thì chẳng có công phúc gì/ sự tự do có thể dẫn ta đến hạnh phúc hoặc là tội ác.

3/ Thiên Chúa không ép buộc chúng ta phải phụng thờ Ngài, cũng chẳng bao giờ bẻ gãy bàn tay của kẻ ác/

4/ Thiên Chúa bảo có hai thứ để chúng ta lựa chọn: Sự sống hoặc sự chết.

5/ Đừng tin vào số mệnh bởi vì chúng ta  có tự do nên vận mệnh mai sau của mỗi người đều tùy thuộc vào các việc làm hôm nay/ Thiên Chúa có thể ban ơn trợ giúp nhưng Ngài không lấy mất sự tự do của chúng ta/ không có ơn nào hủy diệt ơn nào!

6/ Chúa không đến để bãi bỏ lề luật, nhưng Ngài muốn giúp chúng ta hiểu rõ hơn.

7/ Tội giết người chỉ xảy ra khi lòng chúng ta giận hờn, ghét bỏ anh em/ muốn làm điều gì đó để hả cơn hận/ sau đó khi bình tâm lại, chúng ta mới hối hận/ Chúa bảo chúng ta phải yêu mến kẻ thù/

8/ Tội ngoại tình chỉ xảy ra khi chúng ta nhìn thấy những điều không được phép thấy, rồi ước ao và biến những ước muốn ấy thành hiện thực/ Chúa bảo hãy giữ tâm hồn trong sạch và đừng gây bất công cho kẻ khác/ Chúa muốn chúng ta tiêu diệt tội lỗi ngay từ nguồn gốc/ từ căn nguyên/

9/ Chúa bảo chúng ta phải lánh xa những dịp tội (Thánh Yoan Vianey)/ Chúa Yesus nói => thà mất một chi thể còn hơn là cả thân mình bị thiêu đốt/

10/ Luật rừng (bộ lạc)/ Luật Moisen (công bình )/ luật bác ái( yêu thương) => So sánh/

11/ Luật mới không phá bỏ luật cũ/ Chúa bảo chúng ta hãy dùng Lời Chúa và  suy xét mình/ làm thước đo cho sự công chính/ phải xét mình theo mười điều răn và còn phải xét theo tám mối phúc thật/

12/ Chúa bảo có 2 cơ quan nhập tội và xuất tội ở mỗi con người => đó là mắt và miệng/ cả 2 nơi cùng muốn thỏa mãn cái tôi ích kỷ và muốn lấp đầy dục vọng đê hèn của con người/

13/ Miệng là nơi xuất phát ra những lời lăng mạ, độc ác, dối trá / lời nói biểu lộ tâm hồn/ lòng có đầy thì miệng mới nói ra/ lưỡi người như lưỡi con rắn.

14/ Thánh Yacobe nói => ai không vấp ngã trong lời nói ấy là người hoàn hảo (Gc 3,2b)

15/ Mắt là cửa của tâm hồn/ mắt là cơ quan tiếp nhận mọi hình ảnh tốt xấu/ Eva nhìn trái cấm/ Đavit nhìn người phụ nữ tắm khỏa thân/ cái nhìn đem lại sự khoái lạc rồi bùng lên ngọn lửa thèm muốn, làm mờ con mắt lương tâm/ sau đó sẵn sàng làm những việc thương luân bại lý/

16/ Tivi, phim ảnh, internet , sách báo đồi trụy, quảng cáo hở hang, những thứ đó đập vào mắt, kích thích sự thèm muốn.

17/ Những điều cao quý, thiêng liêng, thầm kín lại biến thành những hành động tầm thường, trơ trẽn, thú tính/ nam nữ yêu nhau chỉ mong chiến đoạt nhau cách vội vã/ chứ không còn mang tính trân trọng, hiến dâng, cao quý nữa/

18/ Phải giữ gìn đôi mắt ngay chính, trong sạch/ đừng xem phụ nữ như một công cụ giải trí thấp hèn/ làm sao khi nhìn phụ nữ mà lòng kính trọng, xem đó như chị, như em, như người thân của mình/ người phụ nữ cũng đừng biến mình thành thứ đồ chơi lộ liễu, rẽ tiền/ bằng những cách ăn mặc khiêu gợi/

19/ Thế giới trụy lạc do con người chẳng còn tôn trọng nhau/ con người tự biến mình thành con thú/ do con người đối xử với nhau thiếu trung thực, chỉ biết ăn gian nói dối, sinh ra bất công chống đối/ từ đó nảy sinh ra tội ác giết người, chiếm đoạt/

20/ Cậu bé leo thang gỡ con diều/ ý Chúa muốn dạy chúng ta hãy tín thác vào Chúa/ muốn sống công chính phải xin ơn trợ giúp, muốn là được việc lành thì phải có ơn can đảm/ muốn lên với Chúa phải leo thang, phải cố gắng/ các Thánh đã làm được điều đó, nên các Ngài đã trở nên gương mẫu cho chúng ta.

21/ Để của lễ lại bàn thờ và đi làm hòa / đi làm hòa là đi tìm sự tha thứ/

22/ Chúa bảo đừng thóa mạ nhau trong lúc cãi cọ/ đừng nhìn những cảnh ái ân lộ liễu thú tính để rồi lòng chúng ta phát sinh ra những ước muốn xấu/ nghịch lại những điều Chúa luôn mong đợi nơi chúng ta.

23/ Chúa bảo chúng ta không được tách biệt tình yêu Chúa ra khỏi tình yêu tha nhân/ thật sai lầm khi chúng ta chỉ yêu Chúa mà lại ghét con cái của Chúa

24/ Luật Chúa đưa ra không phải là luật mới, nhưng Chúa dạy chúng ta cách hiểu mới/nhưng luật chúng ta tuân giữ rất sâu sắc, chi tiết và rõ ràng.

25/ Còn sợ hãi, chúng ta không dám làm điều lành/ chúng ta chẳng khác nào một em bé sợ phải leo lên thang/ nên giữ luật Chúa, chúng ta cần có ơn can đảm.

26/ Phari-sêu và luật sĩ đã hiểu sai luật, lại cố chấp, nên đã thực hành sai. Họ sai vì làm không phải vì Chúa, nhưng làm là vì bản thân họ/

27/ Chúa Yesus không hỏi chúng ta giữ luật tới đâu, nhưng Chúa muôn hỏi khả năng chúng ta yêu thương nhau tới mức nào!

28/ Nếu giữ luật vì luật, thì khi cấm đoán không được giết người/ người ta còn có biết bao nhiêu cách để làm hại kẻ khác/ cho nên trước tiên chúng ta phải làm sạch tâm hồn/ xua đuổi những ước muốn làm hại người khác/ làm sao để trái tim chúng ta luôn khỏe mạnh, luôn đập nhịp sống yêu thương như Chúa dạy.

GiuseLuca, KT Emmaus


Trở lại      In      Số lần xem: 1171
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  9
 Hôm nay:  949
 Hôm qua:  3156
 Tuần trước:  25700
 Tháng trước:  89580
 Tất cả:  6514936
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- ĐDCộngĐoànKinhThánhEmmaus/Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top