Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚA NHẬT GIÁNG SINH A / MÓN QUÀ CAO QUÝ NHẤT THIÊN CHÚA ĐÃ BAN CHO CON NGƯỜI / XIN CHO CON MAU TÌM GẶP ĐƯỢC CHÚA (GIUSE LUCA)**R

Tìm hiểu và sống Tin Mừng CN 5 Thường Niên A / Giuse Luca

Chúa Nhật   5   TN  /  A  

ĐỀ TÀI :  MUỐI VÀ ÁNH SÁNG

Lời Chúa: Mt 5, 13-16

Tung hô Tin Mừng: Ga 8, 12

Haleluia. Haleluia. Chúa nói: Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Haleluia.

PHÚC ÂM:  Mt 5, 13-16

"Chính anh em là ánh sáng cho trần gian."

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

13  Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.”

14  “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. 15__Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. 16  Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.”

Đó là lời Chúa.

 NHỮNG CÂU HỎI GIÚP MỌI NGƯỜI DỄ HIỂU BÀI TIN MỪNG

 

1. Luật sống mà Chúa Giêsu muốn các Môn Đệ tuân theo là gì ?

2. Công dụng của muối để làm gì ?

3. Muối theo nghĩa mà Chúa Giêsu muốn nói đó là gì ?

4. Tạo sao muối vô tác dụng ?

5. Ông Gandhi đã nói gì ?

6. Chúa Giêsu ví mình là thứ gì ?

7. Mỗi Ki-tô hữu là một cây đèn dùng làm gì ?

8. Chúa Giêsu đã bảo gì ?

9. Tại sao anh em là ánh sáng ?

10. Thế giới hôm nay đang sáng loại đèn nào ?

11. Vì tôi là muối nhạt lại trở nên vô vị ?

12. Một Ki-tô hữu rụt rè là gì ?

13. Mỗi người chúng ta phải là gì ?

14. Bóng tối thế gian là gì  ?

15. Mỗi người chúng ta cần làm gì ?

16. Thế gian nhận định thế nào  ?

17. Hạt muối thì như thế nào ?

18. Công dụng của muối là gì  ?

19. Nơi nào cần muối ?

20. Chúa muốn dạy các môn đệ điều gì  ?

21. muối được sánh ví với thứ gì 

22. Làm sao thấy được đức tin ?

23. Cái đèn cần để ở nơi nào ?

24. Ki-tô hữu như thứ gì ?

25. Bổn phận của người Ki-tô hữu là gì ?

26. Báo chí đã hỏi điều gì ?

27. Tiên tri Isaia đã nói thế nào ?

28.Người công giáo đang sống thế nào ?

29. Hôm nay người nghèo đang nghĩ gì ?

30. Chúng ta cần hành xử thế nào ?

31. Chúng ta nên hành động như thế nào  ?

32. Có cách nào xua tan bóng tối ?

33. Mỗi người cần làm gì ?

=>  Hãy tìm câu trả lời từ bài “Tóm ý”.

 

Bài 1: CÔNG DỤNG CỦA MUỐI VÀ ĐÈN

1/Luật sống mà Chúa Giêsu muốn các môn đệ tuân theo là gì? Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ phải trở nên muối ướp và đèn soi / Đây là hai hình ảnh cụ thể mà Chúa muốn phát họa một luật sống ,đòi các môn đệ phải tuân theo, khi Chúa muốn gởi họ đi vào đời.

2/Công dụng của muối đối với người Do Thái: Muối là một thứ gia vị thường dùng trong việc nấu nướng / Người Do Thái còn dùng muối để làm phân bón / vì thế cho nên Chúa Giêsu nói: “Các con là muối đất” / Kinh Thánh có nhắc nhiều lần đến muối, từ chuyện vợ ông Lót biến thành tượng muối / đến chút muối mà Thánh Phaolô căn dặn nên đặt vào lời ăn tiếng nói sao cho có hương vị khi phải giao tiếp với anh em!

3/Muối theo nghĩa Chúa Giêsu muốn nói là gì? “Các con là muối”, có nghĩa là các con hãy sống đạo đức, thực thi những điều Chúa dạy để thánh hóa bản thân / nêu gương sáng cho người khác, hâm nóng những cõi lòng đã nguội lạnh / Nếu chúng ta không sống Lời Chúa cho trọn vẹn, thì chúng ta chẳng khác nào muối đã bị nhạt, không còn lợi ích gì, chỉ đáng đem đổ ra đường cho kẻ khác chà đạp / Ngày xưa người Do Thái đổ cả rác ra đường cho người khác qua lại dẫm lên.

4/Ông Gandhi đã nói gì khiến chúng ta phải suy nghĩ? Người ta hỏi nhà ái quốc của Ấn Độ: trước thảm họa nguyên tử, ông sẽ làm gì? – Tôi sẽ cầu nguyện / - Thế sao ông không theo đạo Công giáo? – Phúc Âm của Chúa thì rất đúng và rất tốt lành / nhưng người Công giáo không sống Phúc Âm, nên họ chẳng có gì hơn chúng tôi! Câu trả lời này khiến chúng ta phải suy nghĩ nhiều!

5/Chúa Giêsu ví mình là thứ gì? Nhiều lần Chúa Giêsu đã xác quyết: Ta là ánh sáng thế gian, ai theo Ta sẽ không đi trong đêm tối, nhưng sẽ có ánh sáng đời đời / Hôm nay Chúa dạy các môn đệ phải bắt chước Ngài để trở nên ánh sáng thế gian / Người ta không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng sẽ đặt nó trên giá, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà.

6/Mỗi người Kitô hữu chúng ta là gì? Chúng ta phải là đèn soi cho kẻ khác bằng lời nói, bằng việc làm và bằng gương sáng / Nếu Phúc Âm không được rao giảng thì người ta sẽ quên nó.

7/Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trở nên thứ gì? Mỗi người chúng ta phải là cây đèn, chúng ta phải thắp lên cây đèn nhỏ của mình thì không những nhà riêng của chúng ta, mà cả thế giới sẽ được soi sáng / Sự sáng của các con sẽ chiếu soi trước mặt thiên hạ và mọi người sẽ nhìn đó mà ngợi khen Thiên Chúa.

8/Công dụng của muối: Anh em là muối cho đời / Đây là một định nghĩa tuyệt vời về người Kitô hữu / Kitô hữu gắn liền cuộc đời mình với mọi người, như muối thấm vào thức ăn, giữ cho thức ăn khỏi hư và mùi vị thêm đậm đà / Vị mặn của muối là yếu tố rất quan trọng / bản chất của muối là mặn / muối ra nhạt thì không thể gọi là muối vì chẳng còn ướp được gì nữa / Khi muối đã đánh mất bản chất của mình / nó sẽ trở nên hoàn toàn vô dụng.

9/Gần đèn thì sáng nghĩa là gì? Anh em là ánh sáng cho trần gian / nghe định nghĩa này thì quá kinh khủng, bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới là ánh sáng (1 Yn 1, 5) / Cũng chỉ có Chúa Giêsu mới dám nhận mình là ánh sáng (Yn 8, 12) / Anh em là ánh sáng vì anh em gần Thầy => gần đèn thì sáng/ chúng ta phản chiếu ánh sáng của Chúa .

10/Hãy đánh giá về thế giới hôm nay: Thế giới hôm nay quá tiến bộ về khoa học kỹ thuật / nhưng lại là một thế giới nhạt nhẽo, mất hết ý nghĩa / một thế giới tối tăm, vẩn đục / Chúng ta hay phàn nàn về sự xuống cấp, sự suy đồi của xã hội / nhưng người Kitô hữu lại không chịu nhìn nhận phần trách nhiệm của mình trước thực trạng đó.

11/Muối và đèn có ý nghĩa gì với thế giới hôm nay? Vì tôi là muối nhạt nên thế giới này mới vô vị / Vì tôi là đèn hết dầu nên thế giới mới có nhiều bóng tối / Thế giới sẽ mang bộ mặt mới nếu tôi sống đúng lời chỉ dạy của Đức Giêsu / Khi hòa mình với đời, đừng trở thành thứ muối nhạt / đừng trở thành ngọn đèn hết dầu / Chúng ta cần ướp lại vị mặn của Chúa Giêsu / ngọn đèn cần được rót đầy thứ dầu của Ngài.

12/Một Kitô hữu rụt rè là gì? Chúng ta phải trở lại sống với Đức Kitô, đừng đánh mất bản chất Kitô hữu của mình / Chúa bảo: anh em ở trong thế gian nhưng lại không thuộc về thế gian này / Vẫn còn có quá nhiều Kitô hữu dư khả năng nhưng lại quá rụt rè / chỉ dám đặt đèn của mình dưới đáy thùng / Họ không dám dấn thân vào đời vì sợ gặp nguy hiểm, sợ tốn kém, vì thiếu tự tin do không có bản lãnh / Họ đã hiểu sai chữ khiêm tốn và chữ rụt rè.

13/Tại sao người Kitô hữu phải tỏa sáng? Cần có nhiều người Kitô hữu là văn nghệ sĩ, làm nhà nghiên cứu, viết kịch, quay phim, làm băng video / Cuộc sống chúng ta phải tỏa sáng, phải làm bao điều tốt đẹp / để mọi người nhận ra Thiên Chúa là nguồn chân lý, là ánh sáng và luôn miệng cất tiếng ngợi ca, tôn vinh.

14/Một lời tạ ơn: Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con ánh sáng mặt trời, mặt trăng, ánh sáng từ nhiều nguồn năng lượng trên trái đất / Xin cho chúng con khả năng đẩy lui bóng tối của hận thù và bất công, của buồn phiền và thất vọng / Xin cho chúng con giữ được lửa Chúa đã thắp lên trong lòng chúng con, và biết vâng theo những ơn soi sáng của Chúa qua từng giây phút của đời sống.

15/Một lời cầu xin: Lạy Chúa, cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối vẫn còn tiếp diễn trên thế giới và trong lòng chúng con / Xin cho chúng con đừng chỉ chuyên lo nguyền rủa bóng tối / nhưng hãy can đảm thắp lên ngọn lửa đốt cháy lòng mình, để cả trái đất sẽ ngập tràn ánh sáng của Chúa.

 

Bài 2:  NGƯỜI KITÔ HỮU SO VỚI MUỐI VÀ ÁNH SÁNG

16/Thế giới đang nhận định thế nào về người công giáo? Vào những dịp cuối năm, các bản tổng kết tình hình thường đánh giá cao những đóng góp của Giáo Hội, đặt biệt trong lãnh vực giữ gìn đạo đức xã hội / Nơi nào có đông đồng bào Công giáo sinh sống, thì tệ nạn xã hội không có hoặc có rất ít / Nghe tin này ai cũng vui vì thấy các Kitô hữu sống đúng tinh thần trở thành muối cho đời / như lời Chúa dạy qua bài Tin Mừng hôm nay.

17/Muối đóng vai trò nào trong cuộc sống? Hạt muối thật bé nhỏ, ít có ai chú ý tới sự hiện diện của nó / Bên cạnh các thứ thịt, cá, rau củ quả, muối chỉ đóng vai trò phụ / Người ta chỉ trưng bày những món ăn ngon, đắt tiền, người ta chỉ giới thiệu những món ăn cầu kỳ / chẳng ai thèm trưng bày muối / chẳng có ai giới thiệu muối làm gì / Xét về giá trị, muối chẳng đáng giá bao nhiêu / muối biểu hiện cho sự bé nhỏ, khiêm tốn, quên mình.

18/Công dụng của muối: Muối luôn có đó, nhưng ít ai thấy muối / không chỉ vì muối bé nhỏ khiêm nhường, mà vì muối phải tan biến đi / muối phải tan thì muối mới có tác dụng / Muối ướp vào thực phẩm mà không chịu tan biến đi thì không thể thấm vào thịt cá được, cũng không thể giữ cho thịt cá luôn tươi tốt được / Muối khi nêm nếm gia giảm vào thịt cá mà không chịu tan đi thì khi ai ăn phải, họ sẽ nhăn mặt bỏ đi / Muối phải hiện diện, sau đó phải tiêu hủy, phải thấm vào thì nó mới phát huy tác dụng có ích / Một mình muối mặn thì rất khó chịu / cũng như nước mắm khi ăn thì ngon nhưng dính một chút vào áo thì kinh khủng vô cùng.

19/Lợi ích từ sự hiện diện của muối: Muối tuy bé nhỏ khiêm nhường, và ẩn mặt, nhưng sự hiện diện của muối là sự hiện diện tích cực / Nó tích cực vì góp phần làm cho thực phẩm khỏi hôi thối và nâng phẩm chất món ăn / tích cực vì nó không thể thiếu ở bất cứ món ăn nào / Tuy không thấy và không ai nói ra nhưng ai cũng ngầm hiểu là món ăn nào cũng cần có muối.

20/Bài học từ muối dành cho các môn đệ: Chúa muốn dạy các môn đệ của Người phải sống giữa nhân loại như muối trong thức ăn / Người muốn các môn đệ phải hiện diện thật khiêm nhường, thật bé nhỏ / nhưng lợi ích phải thật lớn lao, quan trọng /như các môn đệ hiến thân cho nhân loại  cũng giống như muối hòa tan trong thực phẩm.

21/Lợi ích từ vị mặn của muối: Nếu muốn sự hiện diện của muối mang nhiều lợi ích, thì phải giữ được vị mặn của muối / Vị mặn đó là tình yêu mến Chúa mặn nồng, tình yêu tha nhân mặn mà => đó là sống tinh thần 8 Mối Phúc của Phúc Âm / Hiện diện âm thầm là phục vụ quên mình / Người môn đệ góp phần vào việc bảo vệ nền đạo đức xã hội, trở thành ánh sáng soi trần gian.

22/Cầu nguyện : Lạy Chúa, Chúa đã tin tưởng con , biến con thành muối cho thế gian / Xin cho lòng chúng con luôn yêu mến Chúa tha thiết, để chúng con đem hương vị tình yêu cho thế gian.

23/Chân lý trong đức tin là gì? Chân lý do đức tin mang tới / chân lý chính là muối và ánh sáng / Chân lý tự nó không thể nhạt nhẽo hay tối mờ / chân lý là vô hình, nhưng khi đi vào trí khôn con người thì chân lý trở nên khả giác, có thể nhìn thấy được / Chính con người đã mang chân lý và đức tin / đó chính là ánh sáng trần gian / Bởi vì nhà ở của chân lý là con người với tất cả sự phức tạp của nó, vì con người có bản năng, sở thích / cho nên sự bóp nghẹt, sự biến chất, sự nhạt nhẽo chính là mối nguy cơ đe dọa thường xuyên / Nên Chúa dặn các môn đệ: đừng để muối bị nhạt, đừng để chân lý bị che mờ.

24/Ý nghĩa của muối trong Cựu Ước: Muối được dùng nhiều trong các nghi thức tôn giáo / Hẵn vì nó là thuốc chữa lành / làm cho thực phẩm không hư và đậm đà hương vị (Lv_2,_13) / Muối của Giao Ước để nói lên rằng: Giao Ước phải bền vững, không thể hư hỏng / Tiên tri Êlisê tẩy sạch dòng suối bằng cách bỏ ít muối vào (2 V 2, 21).

25/Cái đèn và cái thùng: Ánh sáng là để soi chiếu, ánh sáng thì phải sáng / Bài Phúc Âm nói đến cái thùng / Đây là tục lệ của các gia đình nghèo thường đặt đèn trên một cái thúng lật ngược / nếu lấy cái thùng chụp đèn lại, người ta sẽ giam hãm ánh sáng khiến nó phải tắt.

26/Người Kitô hữu như muối trong thế gian: Ngày nay Giáo Hội đang thâm nhập vào nền văn minh và mang theo các giá trị về đức tin / Thế gian sẽ nhờ đó mà khỏi tan rã, thoái hóa / Người ta quảng bá nhiều đến thuyết duy vật, duy sắc dục,… / Lắm người hò hét chiến đấu để cho thế giới được công bình hơn / nhưng không biết thực sự mục đích của họ đang theo đuổi thứ gì? Bởi vì nếu thế giới bị bỏ mặc, nó sẽ trở nên hủ bại.

27/Bổn phận của người Kitô hữu phải làm gì? Người Kitô hữu phải làm chứng về phẩm giá, về số mệnh của con người / để góp phần cứu vớt thế gian / nếu con người không làm theo như lòng tin nơi Đức Kitô thúc đẩy họ / nếu không can đảm làm như thế, thì đời sống của họ sẽ trở nên nhạt nhẽo và khó lòng chu toàn sứ mệnh, và thế gian dễ dàng lôi kéo họ vào sự ghê tởm, cũng giống như muối đã hết mặn, chỉ còn cách ném ra ngoài cho thiên hạ chà đạp.

 

Bài 3: ÁNH SÁNG ĐẨY LUI BÓNG TỐI

28/Câu trả lời của Đức Yoan Phaolô II với giới báo chí => họ hỏi: Đức Thánh Cha cầu nguyện cho ai và cho điều gì? Ngài đã trích dẫn đoạn văn mở đầu của “Hiến Chế về Giáo Hội” thay cho câu trả lời / Đại ý câu trả lời như thế này: sự vui mừng, hy vọng, đau buồn và lo âu của con người thời đại hôm nay, đặc biệt là những người nghèo, người bị bách hại / thì cách nào đó cũng là niềm vui, hy vọng, đau buồn và lo âu của những ai bước theo Chúa Kitô / Cầu nguyện cũng là mối tương quan như hành động!

29/Giáo huấn của Tiên tri Isaia nói gì? Biến lời cầu nguyện thành hành động cũng là giáo huấn của Tiên tri Isaia trong Thánh Lễ hôm nay => hãy chia bánh cho người đói, cung cấp chỗ cư trú cho kẻ bị áp bức, không nhà / mặc quần áo cho kẻ mình trần khi ta thấy họ / đừng quay lưng lại với những sự khốn khổ đang xảy ra.

30/Tâm tình của người Do Thái sau cuộc lưu đày Babylon: Những lời cảm động trên đây như để dành nói với những kẻ bị lưu đày ở Babylon vừa trở về / Họ nhìn thấy quê hương mình bị dân tộc khác xâm chiếm / một dân tộc không có cùng tôn giáo, cũng chẳng cùng nền luân lý với họ / Họ cảm thấy mình như là một dân tộc thiểu số trên chính quê hương của mình, họ đang ở giữa một khu vực thù địch.

31/Tâm tình của người Công giáo trước nhu cầu của xã hội: Chúng ta không giống họ nơi xã hội của chúng ta / người Công giáo không phải là một dân tộc thiểu số / nhưng có một số lớn trong anh em chúng ta, có vẻ như trái tim của họ đã bị xơ cứng trước nhu cầu của những người khác, ví dụ như người đói khát, dân nhập cư, những kẻ không nhà / những người nhận trợ cấp xã hội.

32/Góc tối của cuộc sống: Xã hội ngày nay, có một số người nghèo chỉ muốn cuộn mình nơi góc tối, họ không muốn bị nhìn thấy / nhưng Chúa Giêsu dạy chúng ta phải chiếu sáng sự tốt lành của chúng ta trên những con người đó, để họ cảm thấy không bị quên lãng / Tiên tri Isaia giúp chúng ta hiểu rằng: nếu chúng ta cho những kẻ đói ăn, yên ủi kẻ ưu phiền thì ánh sáng sẽ bùng lên nơi những góc tối đó.

33/Chúng ta phải hành động theo kiểu nào? Chúng ta phải trở lại với lối suy nghĩ của người Công giáo và phải hành động theo Đức Kitô / Chúng ta phải biết rằng những nhu cầu của những người nghèo khó, khổ đau, luôn có liên quan đến cách hành xử của chúng ta / là những người đang bước đi theo Chúa.

34/Chúa muốn chúng ta phải sống tốt như thế nào? Thật ra, tất cả chúng ta đều có thể nhìn thấy những nhu cầu rất lớn lao, mà không có một mức độ tài chính nào có thể đáp ứng cho đủ cả / Chúng ta cần Thiên Chúa giúp đỡ bằng ân sủng của Ngài / Thiên Chúa không hề ngoảnh mặt làm ngơ / Người hằng nhìn xem chúng ta làm việc và luôn đáp trả lời cầu xin của chúng ta cách hết sức quảng đại / Đặc biệt là các lời cầu xin trong Thánh Lễ.

35/Có cách nào xua đổi bóng tối? Ngày kia, các môn đệ của thầy Haxiđích bên Ấn Độ, than phiền với thầy mình về ảnh hưởng xấu của ma quỷ trên thế gian / họ xin thầy mình chỉ cho cách xua đuổi ma quỷ / Thầy Haxiđích đề nghị trước hết hãy lấy chổi bắt đầu quét bóng tối ra khỏi căn phòng / các môn đệ sinh ra ngạc nhiên trước lời dạy bảo đó, nhưng họ cũng đành hành động theo / Sau nhiều giờ mệt nhoài, mồ hôi nhễ nhại, họ cũng không đuổi được bóng tối ra khỏi căn phòng / Thầy Haxiđích lại bảo họ lấy gậy đập bóng tối để xua đuổi ma quỷ ra khỏi phòng / nhưng vẫn uổng công vô ích / Lần thứ ba, thầy bảo các môn sinh hãy xuống hầm gào thét, nguyền rủa bóng tối, họ khan cổ, tắt tiếng mà chẳng làm được gì / Căn phòng cũng chẳng sáng thêm chút nào! Sau cùng thầy bảo các môn sinh: Hỡi các con, mỗi người trong các con hãy đương đầu với thách đố của bóng tối bằng cách đốt lên một cây nến! Họ thi hành theo lời thầy, và kìa, lập tức bóng tối đã bị đuổi đi / căn hầm đang tối tăm, bỗng trở nên sáng rực và ấm cúng!

36/Văn sĩ Locke người Anh đã nói gì? “-Thà bật lên một que diêm còn hơn là ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối” / Tin Mừng hôm nay, chính Chúa Giêsu cũng quả quyết: chính anh em hãy là muối cho đời, là ánh sáng cho người.

37/Những thứ gì tượng trưng cho bóng tối tà thần? Đó là gian dối, hận thù, chiến tranh, bất công, bóc lột, tệ nạn xã hội, sách báo, tranh ảnh đồi trụy / Người ta đã tốn biết bao công sức, bao mồ hôi, đã quá mệt mỏi / vì tất cả hầu như chẳng làm được gì / bóng tối vẫn vây phủ con người / Bởi vì ngoài ánh sáng ra, chẳng có gì có thể xua đuổi được bóng tối / Nổ lực trong bóng tối thì bóng tối vẫn cứ tối mãi!!

38/Chúng ta cần phải làm gì? Cần phải khơi dậy nguồn sáng, mỗi người phải là một cây đèn, đèn cần phải được thắp sáng lên / Mỗi người phải tự thắp sáng cây đèn của mình / Một cây đèn cháy, rồi hai, ba, hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn cây đèn cháy sáng, thế giới này sẽ bớt tối tăm, cuộc đời sẽ sáng rực lên / đời sống nhân loại sẽ vui tươi, ấm cúng, và hạnh phúc biết chừng nào.

 

TÓM Ý

1. Luật sống mà Chúa Giêsu muốn các Môn Đệ tuân theo là gì ? Đó là: Chúa muốn các Môn Đệ phải trở nên muối ướp và đèn soi trước khi Chúa gửi họ đi vào đời.

2. Công dụng của muối để làm gì ? Muối là một loại gia vị rẻ tiền, dùng để ướp thức ăn và nấu nướng, người Do thái còn dùng để làm phân bón. Kinh thánh có nhắc đến muối trong trường hợp vợ ông Lót, Thánh Phao-lô cũng căn dặn nên đặt chút muối vào trong lời ăn tiếng nói sao cho hợp khẩu vị khi giao tiếp với anh em.

3. Muối theo nghĩa mà Chúa Giêsu muốn nói đó là gì ? Hãy sống đạo đức, hãy thực thi điều Chúa dạy, hãy dùng lời Chúa để thánh hóa bản thân/ Hãy nêu gương sáng cho kẻ khác. Nếu chúng ta không sống Lời Chúa cho đúng thì chẳng khác gì muối đã bị nhạt, chỉ phải đổ đi ! (hâm nóng những tâm hồn nguội lạnh)

4. Tạo sao muối vô tác dụng ? Muối ra nhạt thì vô ích thôi.

5. Ông Gandhi đã nói gì ? một câu ông nói khiến chúng ta phải suy nghĩ lại: Đức Ki-tô rất là tuyệt vời, giáo lý của Ngài thì chính xác/ nhưng người Ki-tô hữu không sống lời Chúa nên họ đâu có gì hơn chúng tôi, mà chúng tôi phải theo đạo  của họ !

6. Chúa Giêsu ví mình là thứ gì ? Ta là ánh sáng thế gian, ai theo tôi sẽ không đi trong tăm tối. Chúa bảo các môn đệ đứng thắp đèn rồi để dưới đáy thùng.

7. Mỗi Ki-tô hữu là một cây đèn dùng làm gì ? Đèn cần phải thắp sáng lên, có như thế thì thế gian sẽ sáng lên, nhờ đó mọi người sẽ nhận ra và ngợi khen Thiên Chúa.

8. Chúa Giêsu đã bảo gì ? Anh em là muối cho đời, muối thì thấm vào thức ăn, giữ cho thức ăn khỏi hư thối, và nêm nếm cho thức ăn có mùi vị đậm đà. Muối mà mất vị mặn thì chẳng còn sử dụng vào việc gì nữa.

9. Tại sao anh em là ánh sáng ? Định nghĩa này nghe hơi quá lố, bởi vì Chúa Giêsu mới là ánh sáng, chúng ta chỉ là vật phản chiếu/ chúng ta chỉ là gần đèn thì sáng mà thôi.

10. Thế giới hôm nay đang sáng loại đèn nào ? Bởi vì nó quá tiến bộ về khoa học kỹ thuật, nhưng là một thế giới thiếu muối nên nhạt nhẽo, một thế giới tối tăm vẫn đục nên ánh sáng của Chúa không thể chiếu vào. Xã hội đang xuống cấp trầm trọng, nhưng không ai trong chúng ta chịu lãnh trách nhiệm phần mình. Thế giới hôm nay rất sáng, nhưng chân lý thì lại quá mù tối. Nơi nào, thành phố nào văn minh nhất, nhiều ánh sáng nhất, thì nơi đó lại tội lỗi nhiều.

11. Vì tôi là muối nhạt lại trở nên vô vị ? Vì đèn tôi hết dầu, nên thế giới này mới tối tăm/ thế giới sẽ sáng, nếu tôi sống đúng lời Chúa Giêsu chỉ dạy/ chúng ta cần ướp lại vị mặn của Chúa/ chúng ta cần được rót đầy thứ dầu hy sinh, bác ái của Chúa Giêsu.

12. Một Ki-tô hữu rụt rè là gì ? Họ không dám tỏa sáng như đèn đốt lên nhưng lại để ở đáy thùng/ còn có quá nhiều Ki-tô hữu dư khả năng nhưng lại quá rụt rè/ không dám dấn thân, sợ gặp nguy hiểm, sợ tốn kém vì thiếu tự tin, không có bản lĩnh/ họ hiểu chữ khiêm tốn thành chữ rụt rè.

13. Mỗi người chúng ta phải là gì ? Là muối ướp, là đèn tỏa sáng, để mọi người nhìn thấy và nhận ra chân lý của Thiên Chúa/ để ai cũng mở miệng tôn vinh.

14. Bóng tối thế gian là gì  ? Là chính là sự hận thù/ bất công, dâm ô, ích kỷ, độc ác. Chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta có khả năng đẩy lùi bóng tối.

15. Mỗi người chúng ta cần làm gì ? Đừng nguyền rủa bóng tối, đừng than phiền vì xã hội bất công, nhưng hãy cố gắng thắp sáng đèn mình lên.

16. Thế gian nhận định thế nào  ? Nơi nào có đông Công giáo, nơi đó có ít tệ nạn. Có phải thế không?

17. Hạt muối thì như thế nào ? Hạt muối thì nhỏ bé, rẽ tiền, khiêm tốn và ít được ai biết đến/ người ta chỉ trưng bày hững thứ có giá trị, nhưng chả ai thèm để ý đến muối trong trong các món ăn.

18. Công dụng của muối là gì  ? Muối luôn hiện diện nhưng chẳng ai thấy muối/ muối luôn đóng góp tích cực, vì muối phải tan biến đi mới có thể thấm vào thực phẩm, nếu muối không tan đi, không thấm vào thức ăn thì khó có ai chấp nhận được/ một mình muối thì rất khó chịu/ cũng như nước mắm thì ăn ngon, nhưng dính vào áo thì khủng khiếp lắm !

19. Nơi nào cần muối ? Muối hiện diện ở mọi món ăn, tuy không ai nói ra nhưng món nào cũng có muối vì nó làm cho  thực phẩm không hư và nâng hương vị của món ăn.

20. Chúa muốn dạy các môn đệ điều gì  ? Chúa muốn  các ông phải sống giữa thế gian như muối trong thực phẩm, tuy nhỏ bé, khiêm tốn nhưng lợi ích lại thật lớn lao/ với điều kiện muối phải chịu hòa tan để thẩm thấu.

21. muối được sánh ví với thứ gì  ?Vị mặn của muối cũng như tình yêu của chúng ta với tha nhân/ đó là người ki-tô hữu sống 8 mối phúc thật / hiện diện âm thầm là phục vụ quên mình/ người môn đệ phải góp phần vào việc bảo vệ nền đạo đức xã hội khỏi hư thối/ nên người môn đệ Chúa trở thành ánh đèn soi sáng cho trần gian/

22. Làm sao thấy được đức tin ? Trong Đức tin có chân lý => Chân lý vô hình nhưng khi đi vào cuộc sống của con người thì nó trở nên khả giác, hữu hình/ nhờ chân lý được thể hiện qua hành động/ nhưng tâm tư con người cũng như một căn nhà chứa đầy những phức tạp, vì thế chân lý có nguy cơ bị bóp nghẹt, bị biến chất, bị nhạt nhẽo/ đó là những nguy cơ đe dọa thường xuyên/ nên Chúa Giêsu căn dặn => đừng để muối bị nhạt. đừng để chân lý bị che mờ.

23. Cái đèn cần để ở nơi nào ? Cái đèn được thắp sáng nhưng không nên đặt ở đáy thùng/ đốt cây đèn rồi lấy cái thùng úp lại  thì ánh sáng sẽ bị giam hãm và chẳng bao lâu sau thì đèn sẽ tắt.

24. Ki-tô hữu như thứ gì ? Ki-tô hữu như muối bỏ vào thế gian / giáo hội thâm nhập vào thế gian mang theo đức tin/ nhờ đó thế gian khỏi thoái hóa, tan rã / thế giới đang quảng bá cho tiền tài, sắc dục, vật chất / người ta đang hò hét chiến đấu để cho thế giới được công bình hơn, nhưng ai hiểu được mục đích của họ là gì ? Nếu bị bỏ mặc, thế  giới sẽ bị hủ bại và tan rã.

25. Bổn phận của người Ki-tô hữu là gì ? Bổn phận của người Ki-tô hữu là phải góp phần cứu vớt thế gian / chúng ta phải can đảm làm theo lời dạy của Đức Ki-tô, nếu không thì đời sống của chúng ta sẽ trở nên nhạt nhẽo và do đó khó có thể chu toàn sứ mạng / dể dàng bị thế gian và ma quỷ lôi kéo vào sự tội lỗi, ghê tởm, cũng giống như muối đã hết mặn vậy.

26. Báo chí đã hỏi điều gì ? Báo chí đã hỏi Đức Gioan Paul 2: Ngài cầu nguyện cho ai và cho điều gì? Ngài trả lời bằng cách trích dẫn đoạn văn mở đầu của hiến chế về giáo hội: Ngài cho rằng, lời cầu nguyện luôn có mối tương quan với hành động/ cho nên những ai muốn bước theo Đức Ki-tô, nếu đã biết cầu nguyện thì phải biết hành động.

 27. Tiên tri Isaia đã nói thế nào ? Tiên tri Isaia đã dạy trong bài I: phải biết biến lời cầu nguyện ra hành động đó là:  chia sẻ cơm bánh cho người đói, cung cấp chỗ cư trú cho kẻ không nhà, mặc áo cho kẻ mình trần / đừng quay lưng với những khốn khó của thế giới.

28.Người công giáo đang sống thế nào ? Người công giáo đang là một thiểu số giữa một thế giới ích kỷ, tội lỗi / nhưng có một thành phần trong anh em chúng ta đang có một trái tim xơ cứng trước nhu cầu của người khác => là những kẻ đói khát, dân nhập cư, kẻ không nhà / những người nhận trợ cấp xã hội, ăn mày, ăn xin.

29. Hôm nay người nghèo đang nghĩ gì ? Xã hội ngày nay có quá nhiều người nghèo muốn cuộn mình trong góc tối giữa một xã hội khép kín, hầu như họ không muốn bị nhìn thấy vì họ chẳng có chút hy vọng nào/ nhưng Chúa Giêsu dạy chúng ta phải chiếu sáng vào những góc tối đang bị lãng quên đó/ nếu chúng ta làm được điều tốt lành, thì như đã chiếu ánh sáng của Chúa vào nơi tối tăm đó.

30. Chúng ta cần hành xử thế nào ? Chúng ta phải thay đổi cách suy nghĩ, cách sống/ chúng ta phải hành động theo Đức Ki-tô/ chúng ta là những người đang bước theo Chúa, cho nên cách hành xử của chúng ta có liên quan đến những người nghèo khó, khổ đau.

31. Chúng ta nên hành động như thế nào  ?Chúng ta có thể nhìn thấy nhu cầu rất lớn lao, nếu muốn giúp đỡ những người nghèo khổ, do đó mức độ tốn kém tài chính khó có thể nào đáp ứng được/ do đó chúng ta phải chung tay góp sức, rồi phải hợp ý cầu xin ơn trợ giúp/ Thiên Chúa sẽ không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ/ Chúa sẽ ban cho chúng ta một cách hết sức quảng đại/ nhất là qua lời cầu xin trong các Thánh Lễ.

32. Có cách nào xua tan bóng tối ? Cách xua đuổi bóng tối cách hữu hiệu nhất là hãy thắp lên những ngọn đèn/ thà bật lên một que diêm còn hơn là ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối.

33. Mỗi người cần làm gì ? Mỗi người là một cây đèn/ mỗi người phải tự thắp cây đèn của mình/ hàng triệu cây đèn cùng thắp lên thì thế giới sẽ sáng rực lên/ lúc đó nhân loại sẽ vui tươi, ấm cúng, hạnh phúc. **R

Giuse Luca / Kinh Thánh Emmaus


Trở lại      In      Số lần xem: 1103
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  12
 Hôm nay:  2271
 Hôm qua:  2205
 Tuần trước:  24609
 Tháng trước:  85023
 Tất cả:  6412482
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- ĐDCộngĐoànKinhThánhEmmaus/Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top