Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / LẠY CHÚA GIESUS ,CHÚNG CON MỪNG NGÀY CHÚA GIÁNG SINH / XIN HÃY BAN BÌNH AN CHO THẾ GIỚI VÀ BAN ƠN CỨU ĐỘ CHO TẤT CẢ CHÚNG CON . AMEN . (GIUSE LUCA)**R

LỄ KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MARIA - MẸ THIÊN CHÚA NĂM B 01/01/2021

LỄ MỪNG KÍNH ĐỨC MARIA , MẸ THIÊN CHÚA 

ĐỀ TÀI: NHỮNG TÍN ĐIỀU VỀ ĐỨC MẸ

 

TUNG HÔ TIN MỪNG:  Dt 1, 1-2

Halêluia. Halêluia. Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Halêluia.

PHÚC ÂM:  Lc 2, 16-21

“Các người chăn chiên gặp bà Maria, ông Giu-se và Hài Nhi. Được đủ tám ngày, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su.”

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca:

16 Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bêlem. Họ gặp bà Maria, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. 17 Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về Hài Nhi này. 18 Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. 19 Còn bà Maria thì hằng nghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. 20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo.

21 Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.  

Đó là lời Chúa.

Bài 1: MỪNG LỄ MẸ THIÊN CHÚA

Chia sẻ cho nhau ý nghĩa bài Tin Mừng:

Những lần Đức Mẹ hiện ra ở thế kỷ 19 là dấu hiệu thứ nhất chứng tỏ: Đây là thời của Mẹ Maria / Dấu hiệu thứ  hai cũng chứng tỏ đây là thời của Mẹ Maria, đó là: Cũng từ thế kỷ 19 trở đi, ba tín điều về Mẹ Maria đã được Giáo Hội chính thức tuyên tín / Trong khi đó, 18 thế kỷ trước, chỉ có một tín điều duy nhất về Đức Mẹ là tín điều Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa mà thôi!

I. Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa:

Được Giáo Hội tuyên tín vào năm 431 ở Công Đồng chung Êphêsô.

Vào thời kỳ ấy, có một linh mục tên Anasta-siô công khai chối bỏ thiên chức Mẹ Thiên Chúa (TheoTokos) của Mẹ và chỉ công nhận Mẹ là Mẹ Chúa Kitô (Khristotokos) chính Nestôriô là thượng phụ Constantinopoli năm 428 cũng chấp nhận như vậy! Tức là công nhận Chúa Kitô có 2 ngôi vị: Một Thần linh và một nhân loại / Dựa vào bức thư thứ hai trong 3 bức thư của thánh giáo phụ Cyrilo Alexandria gởi cho Nestôriô, các nghị phụ tham dự công đồng chung này, vào ngày 22/06/431 đã tuyên tín như sau:

- Không phải Ngôi lời đã từ trời xuống ở với một phàm nhân được Trinh Nữ thánh sinh ra đầu tiên, mà là, vì nên một với xác thể trong lòng (của Trinh Nữ thánh), Ngôi Lời đã được sinh ra theo xác thể của mình…. Bởi thế các giáo phụ đã không ngại gọi Trinh Nữ thánh là Mẹ Thiên Chúa (TheoTokos) / Điều này không có nghĩa là bản tính Ngôi lời hay Thiên tính của Ngài đã được bắt đầu hiện hữu từ Trinh Nữ thánh, mà là, vì thánh thể được sinh động bởi hồn thiêng, mà Ngôi lời đã ngôi hiệp (kath'hupostasin) với chính mình, được sinh ra bởi người, nên Ngôi lời đã được sinh ra theo xác thể (TCF: 148-149)

Xin được cắt nghĩa rõ hơn: Đức Yesus thật sự có 2 bản tính, không lẫn lộn và không phân biệt được trong một ngôi vị duy nhất, chính điều này đã dẫn các nghị phụ đến tuyên bố: Đức Maria đã sinh ra Chúa Yesus, mà Chúa Yesus là Ngôi Hai Thiên Chúa, nên Đức Maria cũng là Mẹ Thiên Chúa! Tước hiệu này Thiên Chúa ban tặng cho Đức Mẹ chứ Đức Mẹ không hề sinh ra Thiên Chúa, chính vì thế: à nếu nói Đức Mẹ Maria là Mẹ Chúa Cha hay là Mẹ Chúa Thánh Linh là LẠC ĐẠO, và bị vạ tuyệt thông / còn việc Đức Maria được Giáo Hội dành cho một thái độ tôn kính đặc biệt (biệt tôn), là hoàn toàn xứng đáng.

Đức Maria, không bao giờ, tự bản chất là mẹ sinh ra Thiên Chúa cả / Mẹ Thiên Chúa chỉ là tước hiệu được phong ban cho Đức Mẹ mà thôi, Đức Maria mãi mãi là một thụ tạo như chúng ta / chỉ vì sự ưu ái mà Mẹ đã được Thiên Chúa thương ban cho Mẹ được cộng tác vào chương trình cứu chuộc nhân loại.

II. Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội:

Đức Thánh Cha Piô IX bằng trọng sắc Eneffabilis Deus đã long trọng tuyên bố tín điều này vào ngày 8/12/1854,  sau đó hơn 3 năm, ngày 25/3/1858, chính Đức Mẹ đã công nhận tín điều này khi hiện ra với chị thánh Bernadetta, Mẹ xưng mình là Đấng đầu thai vô nhiễm nguyên tội /

“Với uy quyền của Chúa chúng ta là Đức Yesus Kitô, của 2 thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, cũng như của riêng Ta, Ta công bố, tuyên ngôn và xác nhận tín điều được mạc khải bởi Thiên Chúa, buộc mọi tín hữu phải tin vững vàng và trung kiên là: Rất Thánh Trinh Nữ Maira, ngay từ giây phút đầu thai, nhờ đặc ân của Thiên Chúa Toàn Năng và Công nghiệp của Đức Yesus Kitô, Đấng Cứu Thế, đã được gìn giữ vô nhiễm khỏi mọi tì vết của nguyên tội” (TCF 204).

III. Đức Maria trọn đời đồng trinh:

Được Công Đồng Lateranô tuyên tín năm 649 như sau:

“Khốn cho những ai không theo các vị nghị phụ thánh đức tuyên xưng một cách chân thực và xác đáng rằng: Đức Maria Trinh nguyên và vô nhiễm, là Mẹ Thiên Chúa, vì Mẹ đã thực sự thụ thai chính Thiên Chúa Ngôi Lời, Đấng được Thiên Chúa Ngôi Cha hạ sinh trước các thời kỳ, bởi Chúa Thánh Thần mà không cần đến hạt giống loài người / vì đã sinh ra người hoàn toàn không bị hư hại gì / tình trạng đồng trinh của Mẹ sau khi sinh con cũng không hề bị sứt mẻ” (Ds 503 hay CF 166 / Đức Tin Công Giáo)

IV. Đức Mẹ là Mẹ của Giáo Hội

Đức Thánh Cha Paulô 6, trong dịp kết thúc kỳ họp thứ ba của công đồng Vatican II cũng là dịp Công bố hiến chế về Giáo Hội Lumen gentium / trước mặt toàn thể các nghị phụ của Công đồng, đã chính thức tuyên bố:

Ta mong muốn Mẹ Thiên Chúa phải được cả thế giới Kitô hữu tôn vinh và khẩn cầu hơn nữa bằng tước hiệu “Mẹ Giáo Hội” tuyệt dịu ngọt này (CTFY 88)

Trong dịp chính thức tuyên xưng Mẹ Maria là Mẹ của Giáo Hội này, Đức Thánh Cha Paulô 6 cũng lập lại việc hiến dâng toàn thế giới cho Trái tim vô nhiễm nguyên tội của Mẹ / Việc hiến dâng đã được Đức Thánh Cha Piô 12 thực hiện 2 lần / ngày 31/12/1942 và ngày 7/7/1952.

V. Đức Mẹ hồn xác lên trời

Được Đức Giáo Hoàng Piô 12 long trọng tuyên bố bằng tông hiến Munificentissimus Deus vào ngày lễ kính các thánh 1/11/1950 như sau:

Để tôn vinh Thiên Chúa Toàn Năng là Đấng đã ban muôn vàn ơn lành đặc biệt của Ngài trên Trinh Nữ Maria / Để tôn kính Con Ngài là Vua muôn đời / Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết / để người mẹ cao cả của Người được hiển vinh hơn / và để toàn thể Giáo Hội hân hoan phấn khởi / bằng quyền bính của Chúa Yesus Kitô / của các Thánh tông đồ Phêrô và Phaolô / và bằng thẩm quyền của mình / Tôi công bố, tuyên xưng và xác nhận như là một tín điều được Thiên Chúa mạc khải người mẹ vô nhiễm nguyên tội của Thiên Chúa, Đức Maria trinh nguyên, sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế của mình, đã được mang lên hưởng vinh quang trên trời cả thân xác lẫn linh hồn. (DS 3903 hay CF' trang 207) (Đức Tin công giáo =CF = Christian Faith).

SUY NIỆM : LỄ ĐỨC  MARIA ,MẸ THIÊN CHÚA

Một em bé sinh ra: nhưng có 2 cách đón nhận.

1/  Một nhóm người lo âu, vì em bé sinh ra, có thể sẽ dành mất vương quyền, địa vị / trẻ khác có thể sinh ra ngoài ý muốn của gia đình, sợ dành mất gia tài, nguồn lợi, miếng ăn, lợi ích cục bộ, nên người ta sẵn sàng tiêu diệt (như Hêrôđê) Bỏ rơi / phá hủy (phá thai) / Họ vẫn coi sinh linh bé nhỏ ấy như một tội đồ cần phải loại trừ không chút xót thương.

2/ Một nhóm người khác lại đang ước mong / trông chờ một Đấng Thiên Sai / một Đấng Cứu Độ / Qua hình hài một em bé nghèo hèn.

Thời đại hiện nay, người ta đang tìm cách chối bỏ Chúa, loại trừ rất nhiều trẻ Yesus chỉ vì lòng họ hẹp hòi, ích kỷ sợ không đủ thức ăn, chỗ ở / Sợ mất công mất việc / nhưng họ đâu có ngờ rằng luật tự nhiên phải có tre tàn măng mọc, để rồi nhiều nước trên thế giới người già thì đông nhưng người trẻ rất ít – kết quả cuối cùng cho những nước phát triển là gậy ông đập lưng ông! Một người trẻ nuôi 4 người già (ông bà + cha mẹ) / Thu nhập không đủ sống!

Chúng ta mong muốn Chúa đến để lập lại trật tự theo lẽ tự nhiên / thiếu ăn không do đông người nhưng do sự ích kỷ: người ăn không hết / kẻ lần không ra! / chế tạo vũ khí thay vì làm ra thức ăn.

Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta nên đã ban tặng nguồn sống mới đó là Trẻ Yesus. Để chúng ta được sống và sống dồi dào trong hạnh phúc vô biên của Thiên Chúa! Hãy để mọi việc Chúa lo, Chúa tính / chúng ta chỉ có mỗi việc phải làm là: Tạ ơn Chúa và cố gắng hết sức để làm vinh danh Ngài.

Sống lời Chúa: Tôi chỉ là người quản lý / Tôi lấy của chủ mà ban phát cho anh em / chứ không phải của tôi / tôi không được hẹp hòi với anh em tôi (người quản lý bất lương)

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nhận ra Chúa qua những người nghèo khổ, để chúng con luôn thật tâm khi đưa tay giúp đỡ họ. ****

 

Bài 2: LỄ KÍNH ĐỨC MARIA / MẸ THIÊN CHÚA

Chia sẻ cho nhau ý nghĩa bài Tin Mừng:

I. Công Đồng Êphêsô tuyên buộc phải tin Tín Điều: / Năm 431 Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa

Lý do: Có một vị Giám mục Nestorio cho rằng:  Đức Mẹ chỉ là Mẹ Chúa Yesus chứ không phải là Mẹ Thiên Chúa.

Làm sao ta có thể tin rằng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa; có 2 điều: mà chúng ta cần làm rõ sau đây.

1/ Tại sao Đức Mẹ không là Mẹ nuôi như Thánh Yuse / Điều gì chứng tỏ Đức Mẹ là Mẹ thật của Chúa Yesus?  Trong bài Phúc Âm ngày 17/12 nói về gia phả của Đức Kitô: Giacóp sinh Yuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Yesus, gọi là Đức Kitô. / Người con Yesus do chính Đức Mẹ sinh ra, không do sự phối hợp của người nam, mà do bởi Chúa Thánh Linh / Mẹ sinh ra Chúa Yesus / Người mà các Thánh tiên tri đã báo trước / Mẹ là Mẹ thật vì đã sinh ra Chúa Yesus, có các mục đồng chứng kiến, có các đạo sĩ / dưới thời vua Hêrôđê / và vì Hêrôđê bị lừa nên các con trẻ dưới 2 tuổi đã phải chết / Đức Mẹ là Mẹ thật nên phải vất vả sống khó nghèo / phải khốn khổ khi trốn sang Ai cập / vì Mẹ là Mẹ thật nên Chúa Yesus mới vâng lời ở tiệc cưới Cana / là Mẹ thật nên Mẹ đã theo dõi Chúa suốt thời gian đi giảng đạo / Mẹ đã đau khổ khi nhìn con mình chịu đau đớn tủi nhục và treo trên Thập Giá / Mẹ đã ẵm lấy xác con khi nhận Chúa từ Thập Giá xuống, suốt cuộc đời Mẹ luôn đau khổ vì con mình / Nếu là 1 bà mẹ nuôi, liệu có ai đón nhận những đau khổ, thiếu thốn, tủi nhục từ đứa con như Đức Mẹ đã làm, đã chịu không?

2/ Đức Yesus phải là Con Thiên Chúa thì Đức Mẹ mới có thể trở thành là Mẹ Thiên Chúa được! Khi Chúa Yesus chịu phép rửa ở sông Giodan, trời đã mở ra, Thiên Chúa Cha đã chứng nhận Chúa Yesus là Con của Ngài / trong suốt thời kỳ giảng đạo, Chúa Yesus luôn nói về Cha mình là Thiên Chúa Cha / Trong vườn Giếtsê-mani, Chúa Yesus đã cầu nguyện xin Cha cất chén đắng / Trên Thập Giá Chúa Yesus cũng xin Cha tha tội cho chúng vì chúng lầm không biết – lúc sống lại, sắp lên trời, Chúa Yesus cũng bảo các Tông Đồ: Ta đi về cùng Cha / và Ta sẽ dọn chỗ cho các con. Nếu Chúa Yesus đã là Con Thiên Chúa thì người đã sinh ra Ngài phải là Mẹ / điều đó nói lên rằng Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ là Đấng Đồng Công cứu chuộc! Điều đó buộc ta phải tin là đúng.

II. Noi gương Đức Mẹ, ta sống Lời Chúa như thế nào?

1) Khi các mục đồng thuật lại việc các  Thiên sứ báo tin việc Hài Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ, có sao lạ dẫn đường cho các Đạo Sĩ, Mẹ đã ghi nhớ và suy niệm trong lòng. / Khi dâng con trong đền thờ, nghe các lời tiên tri Siméon nói / Bà Nữ tiên tri Anna nói, Đức Mẹ cũng ghi nhớ và suy niệm trong lòng / lúc lạc mất Chúa Yesus và tìm lại được Chúa Yesus, Đức Mẹ cũng ghi nhớ những lời Đức Yesus nói: Tại sao cha và mẹ lại tìm con, cha mẹ không biết rằng con phải làm việc trong nhà Cha con sao? / Đức Mẹ cũng ghi nhớ và suy niệm trong lòng / Đức Mẹ luôn suy niệm những lời Kinh Thánh nói về con mình, và những lời con mình nói ra / Mẹ đã âm thầm đồng hành cùng con mình, cũng chịu khổ đau với con mình / nên Mẹ là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc / nhờ Mẹ mà chúng ta có nguồn sống mới, trong khi người mẹ Eva đã làm chúng ta chết vì tội nguyên tổ, thì Đức Mẹ lại sinh chúng ta lần 2 / nhờ đó chúng ta có được sự sống đời đời và được thiên chức làm con Thiên Chúa.

2)Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời / Ta càng đọc nhiều kinh Kính Mừng, ta càng xưng tụng chức vị Mẹ Thiên Chúa, ta càng làm vinh danh Đức Mẹ.

3)Chúng ta sống Lời Chúa chỉ khi ở trong nhà thờ, lúc ta bước ra khỏi cổng nhà thờ, về lại với gia đình / về lại với cuộc sống đời thường / ta đã quên hết Lời Chúa, ra không ghi nhớ và suy niệm trong lòng và đem ra thực hành như Đức Mẹ. Ta cứ để những dục vọng xấu làm chủ, lấn át chúng ta / Ta sống đạo còn tệ hơn người ngoại giáo!

4)Noi gương Mẹ, hôm nay ta quyết tâm điều gì? Đối với Lời Chúa ta phải: Đọc, Học, Suy, Nguyện, sống và Gieo lời Chúa / ta phải thực hành / và mang Chúa đến cho người khác / như thế ta mới là con Đức Mẹ, là con Thiên Chúa / là em của Chúa Yesus vì ta cùng gọi Thiên Chúa ở trên trời là Cha như Chúa Yesus vẫn gọi!****

 

Bài 3: THÁNH MARIA ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI

Chia sẻ cho nhau ý nghĩa bài Tin Mừng:

1)Đêm 22/06/431 tại Thành Phố Ephêsô có một cuộc rước đuốc vĩ đại / Đoàn người vừa đi diễu hành vừa tung hô vang trời  ” Đức Maria Mẹ Thiên Chúa” / Đức Maria Mẹ Thiên Chúa / Sở dĩ có cuộc rước này là vì Giám mục Nestôriô giáo chủ thành Constantinopoli chối bỏ Đức Maria không phải là Mẹ Thiên Chúa / Theo ông, chỉ nên gọi Đức Maria là Mẹ Chúa Kitô, chứ không phải là Mẹ Thiên Chúa!

2)Trước chủ trương của Nestôriô, Công đồng chung được triệu tập tại Êphêsô gồm 160 giám mục để giải quyết vấn đề này / Sau một ngày hội họp và tranh luận, Công đồng đã cách chức Nestôriô và tuyên bố chủ trương của ông là sai lầm, là lạc thuyết, đồng thời Công đồng tuyên bố Đức Maria là Mẹ Đức Kitô thì cũng là Mẹ Thiên Chúa / Sau khi Công đồng xác định tước hiệu này / các tín hữu vui mừng phấn khởi cầm đuốc sáng, kéo nhau ra các đường phố đi diễu hành và vang lời ngợi khen Đức Mẹ / Như vậy, Đức Maria Mẹ Thiên Chúa là một tín điều, một chân lý Đức tin / Để Đức Maria được gọi là Mẹ Thiên Chúa thì điều kiện ắt có và đủ là Ngài phải thực sự sinh ra một người con / và người con này từ giây phút đầu tiên hiện hữu làm người à đã là Con Thiên Chúa / Mà thật vậy, Đức Maria thật sự có đủ cả hai điều kiện này.

3)Tìm hiểu Kinh Thánh, chúng ta thấy một sự kiện mà ngay cả những người đối lập với Giáo Hội cũng không thể chối bỏ, sự kiện ấy là Đức Maria là Mẹ Chúa Yesus / Trong bảng Gia phả của Chúa Yesus, Thánh Matthêu viết: Giacop sinh ra Yuse, chồng của Bà Maria, bà là Mẹ của Đức Yesus, cũng gọi là Đấng Kitô / Maria là Mẹ Chúa Yesus khi sinh ra Ngài trong hang bò lừa ở Bêlem / là Mẹ Chúa Yesus nên đã đưa Ngài lên đền thờ dâng cho Thiên Chúa, là Mẹ Chúa Yesus nên đã bồng bế Ngài trốn sang Ai Cập / là Mẹ Chúa Yesus nên mới nói với Ngài: Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế? Con thấy không: Cha con và mẹ đây đã khổ cực tìm con./ Là Mẹ Chúa Yesus nên mới đề nghị Ngài giúp gia đình có đám cưới ở Cana / là Mẹ Chúa Yesus nên đã theo dõi công cuộc truyền giảng long đong, nguy hiểm của Ngài / là Mẹ Chúa Yesus nên Mẹ đứng dưới chân Thập Giá nhìn con đau đớn quằn quại mà không nói được một lời vì sự đau thương lớn nhất là sự đau thương trong im lặng!.

4)Nhưng Chúa Yesus là ai? Ngài là Con Một của Thiên Chúa, chính Chúa Cha đã công khai xác nhận điều đó 2 lần: Đây là Con Yêu Dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” / Đây là lần Chúa Yesus chịu phép rửa tại sông Yodan /

5)Lần khác khi Chúa Yesus biến hình trên núi Tabor / Riêng Chúa Yesus Ngài luôn xưng mình là Con hoặc là Con Duy Nhất của Thiên Chúa / cũng chính vì xác nhận mình là Con Thiên Chúa trước Thượng Hội Đồng Do Thái mà Ngài mới bị kết án tử hình / Như vậy Chúa Yesus cũng là người thật và là Thiên Chúa Thật / Bởi thế nếu Đức Maria là Mẹ thật của Chúa Yesus thì Mẹ cũng là Mẹ thật của Thiên Chúa à Đây là một tước hiệu cao cả, một đặc ân tuyệt vời mà không ai dám nghĩ tới kể cả chính bản thân Đức Mẹ / Mọi tước hiệu và các đặc ân khác được ban cho Đức Mẹ chỉ là những đòi hỏi bắt buộc phải có, hay là những hiệu quả tất nhiên của chức vị Mẹ Thiên Chúa!

6)Vì thế Thánh BonaVentura nói rằng: “Chức Mẹ Thiên Chúa là một ơn vĩ đại, phi thường nhất mà Thiên Chúa có thể ban cho một loại thụ tạo và ơn ấy Ngài đã ban tặng cho Đức Maria!”

7)Với tư cách là Mẹ Thiên Chúa, Đức Maria có uy quyền đáng kính nể, đó là điều thông thường dễ hiểu bởi vì một người mẹ có con làm lớn và nhiều uy quyền thì người mẹ đó cũng có nhiều quyền uy và được mọi người kính nể / Đàng khác trên đời này, chúng ta chỉ trông cậy vào người nào có thế và có lòng, vì ai có 2 yếu tố đó, họ sẽ giúp chúng ta đạt được những điều chúng ta mong muốn!

8)Hai yếu tố đó, Đức Maria đều có cả và có một cách tuyệt vời / Đức Mẹ có thể vì là Mẹ Thiên Chúa / chẳng có điều gì Đức Mẹ cầu bàu cho chúng ta mà không được / Đức Mẹ lại có lòng, tấm lòng của một người mẹ / Hoàn hảo hơn hết mọi người mẹ / vì thế trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, chúng ta hãy đến với Đức Mẹ, cầu xin với Đức Mẹ / chắc chắn chúng ta sẽ được Đức Mẹ thương yêu cứu giúp. ****

 

Bài 4: ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA

Chia sẻ cho nhau ý nghĩa bài Tin Mừng:

1/ Thế giới có biết bao điều xảy ra / mọi sự luôn thay đổi / Cuộc sống đời này luôn tạm bợ, bấp bênh / Đừng trông mong gì ở cuộc sống hiện tại vì nó đang đi vào cõi hư vô!

2/ Khi sinh Chúa Giêsu ra, Đức Mẹ luôn sống trong những biến động lớn lao, biết bao nhiêu biến cố xảy đến / giữa những biến động ấy, Đức Mẹ vẫn giữ tâm hồn bình tĩnh, lẳng lặng quan sát, ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy ngẫm trong lòng, dù rằng lúc đó Đức Mẹ chưa hiểu thấu / Đây là một mẫu gương suy niệm lời Chúa, luôn cầu nguyện để tìm biết thánh ý Chúa, và tìm hướng đi chính xác cho đời mình! Chúng ta nên noi theo.

3/ Những biến cố xảy đến cho đời Mẹ: Thiên Thần truyền tin /Mẹ thụ thai sinh con trai bởi quyền phép Chúa Thánh Thần / Kê khai hộ tịch / Sinh con trong hang bò lừa / Trốn sang Ai Cập / Trở về quê hương / Đặt tên cho con / Chịu phép cắt bì… Sau khi biết rõ thánh ý Chúa, Đức Mẹ mau mắn thi hành / Nhờ thế công trình cứu độ của Chúa được nên trọn /

4/ Đức Mẹ cộng tác với mọi người mà Chúa gởi đến: Mẹ sẵn sàng đón tiếp và cộng tác với mọi người, từ Thiên thần Gabriel, đến bà Elizabeth, đến Thánh Giuse, đến Gioan Tẩy Giả, từ ba đạo sĩ đến vua Hêrôđê / Từ các Thiên thần ca hát đến các mục đồng thờ lạy / Tất cả đều được Mẹ tiếp đón và vui vẻ cộng tác!

5/ Ngày đầu năm mới, mọi sự tốt đẹp đang ở trước mắt chúng ta / Hãy siêng năng học hỏi, suy niệm và thực hành Lời Chúa đúng với ý của Đức Hồng Y chủ chăn kêu gọi mọi người sống đúng như gương sống thánh của Đức Maria.

6/ Thiên Chúa là chủ của lịch sử, chủ mọi biến cố, biến cố nào cũng có ý tốt giúp chúng ta cộng tác vào chương trình của Chúa / Chúa cần sự cộng tác của mỗi người chúng ta / Vì ai trong chúng ta cũng là một mắt xích trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa ! Mỗi người mỗi vai trò, chúng ta cần hợp tác với nhau, mỗi người mỗi việc, để chương trình của Chúa mau đi đến thành công !

7/ Mỗi người là một ơn gọi, nhưng ơn gọi quan trọng nhất là ơn gọi làm linh mục / Chúng ta nên tiếp tay vun trồng và nuôi dưỡng ơn gọi! Công việc đó nếu chỉ do một số ít người lo thì đó là một gánh nặng / Nhưng nếu có nhiều người cùng xắn tay vào làm thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng đi đến thành công !

8/ Đã đến lúc chúng ta đừng hứa suông, đừng nói suông, đừng nghĩ tiêu cực nữa!

9/ Đầu năm mới, ai cũng muốn cầu chúc cho nhau mọi điều tốt đẹp, giáo hội muốn dùng những giây phút đầu tiên để tôn kính Đức Mẹ vì Đức Mẹ là người sinh ra niềm hy vọng /  là Chúa Giêsu ra đời, mở đầu cho một thời đại mới, một nguồn hy vọng mới.

10/ Con người luôn ước ao thay đổi được số phận / Số kiếp con người quá vất vả / con người luôn sống trong bất hòa với nhau / Thế giới chưa bao giờ có bình an thật sự / Tội lỗi giam hãm con người trong tối tăm không lối thoát.

11/ Chúa Giêsu sinh ra để thay đổi số phận con người / Thiên Chúa kết hợp với con người để mở ra một tương lai tươi sáng / Con người sẽ được nâng lên hàng con Thiên Chúa / Số phận con người được rạng rỡ vì được chung phần làm gia nghiệp với Thiên Chúa !

12/ Tương lai con người được tươi sáng hơn, được hạnh phúc hơn nhờ được ở với Chúa.

13/ Chúa Giêsu đã gieo hy vọng vào kiếp vô vọng / Đã gieo mầm Thần linh vào kiếp sống phàm trần, đã gieo mầm vĩnh cửu vào cõi đời tạm bợ.

14/ Từ khi con người chống lại Thiên Chúa, con người luôn sống trong bất hòa với nhau / Thế giới chưa có hòa bình trọn vẹn / Con người luôn ước vọng hòa bình một cách vô vọng.

15/ Chúa Giêsu xuống trần mang lại hy vọng hòa bình / Ngài hòa giải con người với Thiên Chúa, Ngài hòa giải con người với nhau / Nếu con người tội lỗi sống bất hiếu với Thiên Chúa / thì Chúa Giêsu sống hòa giải bằng cách sống hiếu thảo với Chúa Cha trong mọi sự.

16/ Nếu con người tội lỗi sống bất hòa với nhau là do tự ái, ích kỷ, tranh chấp quyền lợi thì Chúa Giêsu hòa giải bằng cách quên mình, hiến thân phục vụ anh em, sẳn sàng hiến mạng sống mình vì chúng ta.

17/ Ngày nay thương trường đã biến thành chiến trường / Con người quen cạnh tranh với nhau nên tình cảm trong cuộc sống đã trở nên khô cứng / Con người dễ dàng trở thành địch thủ của nhau / Ai cũng mong chờ và hô hào một thế giới sống có tình người / Nhưng chỉ là hô hào suông, ước muốn suông.

18/ Chu Ân Lai đã nói một câu mà người nghe cũng phải giật mình: “Không có bạn bè vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn”

19/ Chúng ta hãy mang ánh sáng yêu thương, đốt ngọn lửa yêu thương, và ủ men yêu thương vào thế giới chúng ta đang sống!  ****

Giuse Luca


Trở lại      In      Số lần xem: 2595
Tin tức liên quan
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  9
 Hôm nay:  1707
 Hôm qua:  2630
 Tuần trước:  19610
 Tháng trước:  105233
 Tất cả:  7421193
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top