Website:https://ditimchanly.org / giáodânsốngđạo/videos / CHÚA NHẬT  XXIV TN B / Người lại hỏi các ông: " Còn anh em , anh em bảo Thầy là ai "? Ông Phê-rô trả lời : " Thầy là Đấng Ky-tô ".(Mc8,29) / Lạy Chúa Giê-su , xin cho con dám tuyên xưng danh Chúa , mà còn dám sống đúng niềm tin của mình / để cho mọi người hiểu rằng : con là môn đệ đích thực của Chúa. Amen / **R

Thứ Năm TUẦN THÁNH MC / B - 29/03/2018 /GIUSE LUCA

ĐỀ TÀI : NHỮNG ĐIỀU CHÚA DẠY TRONG CÁC BÀI ĐỌC

Bài 4: THIÊN CHÚA ĐÃ YÊU THƯƠNG ĐẾN CÙNG

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan (Ga 13,1-15)

1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng. 2 Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su.

3 Đức Giê-su biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, 4 nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. 5 Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. 6 Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người: "Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao?" 7 Đức Giê-su trả lời: "Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu." 8 Ông Phê-rô lại thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu! " Đức Giê-su đáp: "Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy." 9 Ông Si-môn Phê-rô liền thưa: "Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa." 10 Đức Giê-su bảo ông: "Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu!"11 Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: "Không phải tất cả anh em đều sạch." 12 Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? 13 Anh em gọi Thầy là "Thầy", là "Chúa", điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. 14 Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. 15 Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.”

 

SUY NIỆM:  THIÊN CHÚA ĐÃ YÊU THƯƠNG ĐẾN CÙNG

1/ Lễ vượt qua là lễ trọng nhất trong 3 lễ trọng của người Do Thái. Vì đây là lễ kỷ niệm ngày Thiên Chúa đã dùng quyền năng để đánh phạt vua Pharaô, đưa dân Do Thái ra khỏi cảnh làm nô lệ cho dân Ai Cập và dẫn đưa họ về đất hứa.

2/ Thiên Chúa đã căn dặn: Các ngươi phải lấy ngày này làm ngày tưởng niệm, là ngày đại lễ Mừng Đức Chúa, phải mừng qua muôn thế hệ và cho đến muôn đời.

3/ Ngày mừng lễ chiên vượt qua là ngày 14 tháng Nissan (tháng tư) Đức Chúa đã căn dặn 2 ông Moisen và Aharon rằng; Các ngươi phải kể tháng này là tháng đứng đầu, là tháng thứ nhất trong năm.

4/ Mỗi nhà phải có một con chiên để ăn mừng lễ vượt qua, phải chuẩn bị sẵn vào ngày 10 tháng này, mỗi nhà phải có một con chiên, nếu nhà nào ít người thì phải ăn chung với nhà hàng xóm / sẽ tùy theo số người mà chọn con chiên.

5/ Phẩm chất của con chiên phải là chiên đực, không quá 1 tuổi, chiên hay dê cũng được, phải nhốt nó lại cho tới ngày 14 tháng này, rồi toàn thể đại hội cộng đồng Israel sẽ đem sát tế nó lúc xế chiều, lấy máu nó bôi lên khung cửa, còn thịt thì nướng lên ăn ngay đêm ấy, ăn với bánh không men và rau đắng.

6/ Cách ăn mừng lễ vượt qua: Vì dân Do Thái phải vội vã ra đi trong đêm tối nên họ phải chuẩn bị trước mọi sự: Thắt lưng gọn, chân đi dép, tay cầm gậy / vì vua Phara-ô không chịu để cho dân Do Thái ra đi. Nên Thiên Chúa sẽ sát hại các con đầu lòng trong đất Ai Cập. Từ con loài người cho đến con loài thú vật. Ngài sẽ trị tội chư thần Ai Cập, vì ta là Đức Chúa, nhà dân Do Thái nào có bôi máu lên khung cửa, Thiên thần sẽ đi qua, ngài không vào tàn sát con đầu lòng của họ.

7/ Đời mỗi người là một hành trình vượt qua, là từ đời này qua đời sau / cũng giống như người Do thái. Chúng ta dễ dàng bị cám dỗ làm nô lệ cho vật chất, chỉ muốn bằng lòng với cuộc sống đời này ,mà sẵn sàng bỏ qua cuộc sống vĩnh cửu mai sau.

8/ Để tránh hiểm họa này: Chúng ta phải làm 2 việc quan trọng.

 1. Luôn sẵn sàng trong tư thế đã chuẩn bị đi về nhà Cha ,bằng cách: Thắt lưng gọn, chân đi dép, tay cầm gậy. Đừng thu thập quá nhiều của cải khiến chúng ta sẽ ngại lên đường vì tiếc rẻ.
 2. Bôi máu chiên lên cửa. Chúng ta cần có máu cực thánh của Đức Kitô đã đỗ ra từ trên thập giá. Như vậy việc tham dự thánh lễ thường xuyên là để bảo đảm chúng ta khỏi bị tiêu diệt đời đời.

 

8/ Trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Lễ vượt qua ở Cựu Ước là hình ảnh lễ vượt qua mới trong Đức Kiô ở Tân Ước. Chúa Giêsu sắp vượt qua cuộc sống tạm bợ ở trần gian để đi về cùng Thiên Chúa. Ngài đã yêu thương chúng ta đến cùng và Chúa đã làm cho chúng ta 2 việc :

9/ Chúa Giêsu hiến mình làm chiên vượt qua để cứu độ con người. Máu chiên bôi lên cửa có sức mạnh cứu các con đầu lòng của người Do Thái, thịt chiên giúp họ có sức mạnh vượt qua biển đỏ để vào đất hứa. Cũng vậy, máu Chúa Giêsu đổ ra có sức cứu nhân loại khỏi mọi tội lỗi / Mình Thánh Chúa giúp con người vượt qua cõi tạm để vào đất hứa là chốn Thiên đàng.

10/ Chúa lập bí tích thánh thể để ở lại với loài người. Chúa Giêsu đã lập bí tích thánh thể trong bữa ăn tiệc ly, cho nên tiệc ly chính là bữa tiệc vượt qua. Bánh không men chính là Mình thánh Chúa, là thứ bánh trường sinh mà Chúa Giesu đã trao ban cho các môn đệ trong đêm bị nộp, và căn dặn các ông hãy làm để tưởng nhớ đến Thầy.

11/ Máu chiên cũng là máu Chúa, máu giao ước. Đây cũng chính là giao ước mới, Chúa dặn các ông hãy làm để tưởng nhớ đến Thầy. Thiên Chúa đã truyền cho dân Do Thái phải tái diễn lễ vượt qua mỗi năm, và Chúa Giêsu cũng truyền cho các tín hữu phải cử hành bữa tiệc ly thường xuyên để loan truyền và hưởng lợi ích từ cuộc tử nạn của Ngài. Như vậy mỗi khi chúng ta cử hành thánh lễ tiệc ly là chúng ta loan truyền tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho loài người.

12/ Chúa Giêsu biết tất cả mọi sự sẽ xảy ra vì thế Ngài đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc thương khó của Ngài / Chúa biết trước giờ Ngài phải về cùng Thiên Chúa, Chúa cũng biết trước giờ mà Ngài phải từ biệt các môn đệ, Chúa biết trước giờ Ngài phải hoàn tất ơn cứu độ, cũng có nghĩa: Chúa Cha đã trao phó mọi sự cho Ngài hoàn tất.

13/ Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ: Đây chính là lúc Ngài tỏ tình yêu cho các môn đệ, như là việc rửa chân, những việc như thế này các tông đồ không bao giờ dám nghĩ tới.

14/ Cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và ông Phêrô cho thấy: Chúa Giêsu là Thầy, là Chúa, không thể hạ mình làm công việc hèn hạ như vậy, nhưng khi Chúa làm điều này, Ngài đã hạ mình xuống như một tôi tớ.

15/ Chúa Giêsu đã cắt nghĩa cho Phêrô: Nếu Thầy không rửa cho anh thì anh không được dự phần với Thầy. Ai đã tắm rồi thì không cần phải rửa nữa, vì toàn thân đã sạch, phần anh em, không phải tất cả đều sạch đâu. Như vậy rửa chân cũng mang ý nghĩa rửa tội. Như vậy bí tích rửa tội là phải được rửa sạch trước khi mọi tội lỗi được tha. Sau đó mới được chung hưởng hạnh phúc với Chúa.

16/ Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Nhưng theo thói thường: rửa chân là công việc của tôi tớ, Chúa làm thế là để phục vụ các môn đệ, Chúa cũng có ý dạy: Không có công việc nào hèn, nhưng nếu muốn chứng tỏ tình yêu cho Thiên Chúa và cho tha nhân thì hãy làm những công việc như thế này.

17/ Sự tương phản giữa Thiên Chúa và con người. Với Thiên Chúa , việc lớn hay việc nhỏ thì Ngài cũng đều làm, còn con người ,khi muốn làm lớn thì họ tránh không làm những công việc nhỏ. Chúa Giêsu dạy: làm những việc nhỏ để trở thành lớn.

18/ Lời nói lung lay, gương bày lôi kéo: Làm gương sáng là cách giáo dục tốt nhất, các lãnh đạo, các bậc cha mẹ muốn thành công trong việc dạy dỗ thì hãy làm gương sáng cho những kẻ dưới quyền mình.  **R

19/ Cha mẹ sẽ rất hiếm có cơ hội để chết cho con. Nhưng những việc nho nhỏ như là nhịn ăn vì con, săn sóc con khi chúng bệnh tật, khổ đau khi con gặp buồn phiền, nó cũng có hiệu quả như những việc lớn vậy.

20/ Bài học được rút ra :

 1. Khi yêu ai ta bắt chước Thiên Chúa, hãy yêu cho đến cùng, đừng bỏ giữa chừng, sẽ rất hoang phí vì những sự cố gắng lúc ban đầu.
 2. Cách lãnh đạo hiệu quả nhất là yêu thương, phục vụ. Làm được như thế , cấp dưới sẽ trung thành với lãnh đạo cho đến cùng.
 3. Không có việc nào hèn, chỉ có con người hèn, muốn kẻ khác nghe lời, ta hãy làm gương trước, chúng ta hãy rửa chân cho anh em thường xuyên và chân thành phục  vụ họ .  **R
 4.  
 5. GIUSE LUCA 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 300
Tin tức liên quan
 • Tìm hiểu TM CN XXV Thường Niên - B -2015 (Yuse Luca) - 20/09/2015
 • Tìm hiểu Tin Mừng CN XXIV Thường Niên - B - 13/09/2015
 • Tìm hiểu Tin Mừng CN XXIII Thường Niên - B - 06/09/2015
 • Tìm hiểu Tin Mừng CN XXII Thường Niên - B - 30/08/2015
 • Tìm hiểu Tin Mừng CN XXI Thường Niên - B - 23/08/2015
 • Tìm hiểu Tin Mừng CN XX Thường Niên - B - 16/08/2015
 • Tìm hiểu Tin Mừng CN XIX Thường Niên - B - 9/08/2015
 • Tìm hiểu Tin Mừng CN XVIII Thường Niên - B - 02/08/2015
 • Tìm hiểu Tin Mừng CN XVII Thường Niên - B - 26/07/2015
 • Tìm hiểu Tin Mừng CN XVI Thường Niên - B - 19/07/2015
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  15
 Hôm nay:  5631
 Hôm qua:  5448
 Tuần trước:  32369
 Tháng trước:  140432
 Tất cả:  4692699
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
  TrưởngnhómKinhThánhEmmaus / Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Facebook:  https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
- Youtube : Giáo Dân Sống Đạo / videos 

Chia sẻ cho bạn bè :
top