Website:https://ditimchanly.org / giáodânsốngđạo/videos / CHÚA NHẬT  XXIV TN B / Người lại hỏi các ông: " Còn anh em , anh em bảo Thầy là ai "? Ông Phê-rô trả lời : " Thầy là Đấng Ky-tô ".(Mc8,29) / Lạy Chúa Giê-su , xin cho con dám tuyên xưng danh Chúa , mà còn dám sống đúng niềm tin của mình / để cho mọi người hiểu rằng : con là môn đệ đích thực của Chúa. Amen / **R

Thứ Tư TUẦN THÁNH MC / B - 28/03/2018 /GIUSE LUCA

ĐỀ TÀI : NHỮNG ĐIỀU CHÚA DẠY TRONG CÁC BÀI ĐỌC

Bài 3: PHẢI KIÊN NHẪN MỌI LÚC, MỌI NƠI  

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mattheu (Mt 26,14-25)

14 Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thượng tế15 mà nói: "Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu." Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc.16 Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giê-su.

17 Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giê-su: "Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu? "18 Người bảo: "Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: "Thầy nhắn: thời của Thầy đã gần tới, Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ của Thầy."19 Các môn đệ làm y như Đức Giê-su đã truyền, và dọn tiệc Vượt Qua.

Đức Giê-su tiên báo Giu-đa sẽ nộp Thầy (Mc 14: 17 -21; Lc 22: 21 -23; Ga 13: 21 -30 )

20 Chiều đến, Đức Giê-su vào bàn tiệc với mười hai môn đệ.21Đang bữa ăn, Người nói: "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy."22 Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi Người: "Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao? "23 Người đáp: "Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy.24 Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà nó đừng sinh ra thì hơn! "25 Giu-đa, kẻ nộp Người cũng hỏi: "Ráp-bi, chẳng lẽ con sao? " Người trả lời: "Chính anh nói đó! "

SUY NIỆM: PHẢI KIÊN NHẪN MỌI LÚC, MỌI NƠI  

1/ Con người đau khổ nhất chính là khi bị người thân phản bội. Nhất là bị phản bội từ những người thân thiết nhất như là Cha mẹ, thầy cô, anh em, vợ chồng, bạn bè…

2/ Chúng ta nên làm gì khi bị phản bội? Chúng ta cần nhẫn nại bởi khi gặp phải sự phản bội, chúng ta mới có thể nhận ra đâu là tình yêu đích thực, đâu là sự thủy chung để chúng ta có thể đặt niềm tin vào đó.

3/ Tiên tri Isaia đã giúp chúng ta nhận ra đâu là tình yêu đích thực khi cho biết về tình yêu Thiên Chúa. Ông nhấn mạnh rằng: Cho dù cha mẹ trần thế có bỏ bê chúng ta, thì Thiên Chúa cũng không bao giờ bỏ con cái của Ngài. Vậy nên mỗi khi ta gặp con người phản bội, ta hãy chạy đến với Chúa để nhận lãnh sức mạnh của tình yêu.

4/ Bài đọc I dạy chúng ta điều gì ? Tiên tri Isaia cho chúng ta thấy: Chính Thiên Chúa là nguồn sức mạnh mỗi khi người tôi trung phải đương đầu với nghịch cảnh, nhất là khi bị phản bội. Vì chỉ có Thiên Chúa mới là người đủ sức che chở ,bảo vệ, giúp chúng ta vượt qua mọi nghịch cảnh, vượt thắng tất cả.

5/ Chúng ta thấy được điều gì qua bài tin mừng? Chúa Giêsu đã phải đương đầu với sự bội bạc, ham tiền của Giuđa. Nhưng Chúa vẫn bình tĩnh báo tin cho các tông đồ khác. Chúa còn nhẹ nhàng cảnh báo Giuđa. Tuy thế, Chúa vẫn bình tĩnh chấp nhận mọi đau khổ từ sự phản bội này, vì Chúa Giêsu biết rằng Cha Ngài sẽ cho Ngài toàn thắng.

6/ Muốn làm chứng cho Chúa, ta phải sống thế nào? Muốn chu toàn sứ mạng chứng nhân, Chúa bảo người tôi trung phải biết dành nhiều thời giờ cho việc cầu nguyện và biết lắng nghe ý Chúa ,như một người môn đệ. Thiên Chúa sẽ ban mọi điều kiện để người môn đệ có thể hiểu kế hoạch khôn ngoan của Thiên Chúa. Ngài sẽ ban ơn can đảm để người tôi trung không cưỡng lệnh, cũng không tháo lui.

7/ Muốn làm chứng cho Chúa, người tôi trung phải sẵn sàng chịu nhiều cực hình như là chịu đánh đòn, chịu giật râu, chịu mắng nhiếc, phỉ nhổ bằng một niềm tín kiên vững vì người tôi trung biết rằng: Có Đức Chúa luôn phù trợ. Vì thế anh ta sẽ mặt chai như đá, sẽ không hổ thẹn. Tất cả những điều này sẽ xảy ra để minh chứng rằng: Chúa Giêsu cũng đang chịu mọi cực hình như thế trong cuộc thương khó của Ngài.

8/ Nguồn sức mạnh giúp người tôi trung chịu đựng là từ đâu? Mọi ơn sức mạnh, can đảm, khôn ngoan mà người tôi trung có thể vượt qua chính là ở nơi Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa chính là đấng tạo dựng, quan phòng và xét xử / vì Ngài luôn yêu thương con cái của mình. Vì thế ông đã mạnh dạn thách thức mọi kẻ thù: Ai muốn tranh tụng, kiện cáo tôi, chúng ta hãy cùng nhau hầu tòa vì tôi là người công chính, vì có Người luôn ở kề bên tôi. 

9/ Nguồn sức mạnh của Thiên Chúa được sánh ví như thế nào? Có Chúa phù trợ, người tôi trung sẽ không sợ ai, chẳng ai dám kết tội. Tất cả quyền lực thế gian chỉ như chiếu hết thời bị mục, bị mối ăn. Như thế khi đem so sánh sức mạnh của thế gian với sức mạnh của Thiên Chúa thì có khác chi đem trứng chọi với đá.

10/ Lòng tham tiền của Giuđa đã đẩy ông ta đi tới đâu? Chính vì tham tiền mà Giuđa đã nghĩ ra cách bán Chúa, bán thầy mình, ông đã đi toa rập với đám thượng tế, ông đã thỏa thuận giá cả và cố tìm dịp thuận tiện. Giuđa dư biết các thượng tế rất muốn giết Chúa Giêsu, nên ông đã lợi dụng cơ hội này để làm tiền. Đây cũng là dịp để chúng ta nhận ra sức mạnh của đồng tiền, nó khiến cho tâm trí Giuđa ra mù tối và nảy sinh ý định bán Chúa và cũng là bán chính mình / bán linh hồn mình cho quỷ dữ.

11/ Giá trị của tiền bạc là gì? Tiền bạc chỉ là phương tiện giúp cho con người sinh sống đúng phẩm giá của mình, cho nên con người cần phải làm chủ nó, đừng để nó làm chủ con người. Nếu nó làm chủ, thì con người sẽ trở thành nô lệ, và con người sẽ lãnh mọi hậu quả xấu như Giuđa, cho nên con người cần phải sống đơn giản.

12/ Lễ Vượt Qua là một trong ba lễ vô cùng quan trọng của người Do Thái. Lễ Vượt Qua kỷ niệm biến cố Thiên Chúa dẫn đưa họ ra khỏi đất Ai Cập và tiến vào đất hứa. Hôm nay Chúa Giêsu cũng sắp đặt mọi sự sẵn sàng. Ngài chuẩn bị phòng ăn và dự trù tất cả những gì cần trăn trối cho các môn đệ trong kỳ Lễ Vượt Qua cuối cùng này với các ông.

13/ Tại sao Chúa lại báo tin buồn vào dịp này? Trời đánh cũng tránh bữa ăn, lẽ ra Chúa cũng nên tránh không báo hung tin trong bữa ăn khi nói:....”một người trong anh em sẽ nộp thầy”. Nhưng vì đây là cơ hội cuối cùng, không còn dịp nào khác nữa. Hôm nay là dịp họp mặt với đầy đủ các môn đệ, cho nên Chúa cần cho họ biết trước khi sự việc sắp xảy ra.

14/ Phản ứng của các môn đệ như thế nào? Ai cũng nhao nhao lên để hỏi, với ý đồ biện minh rằng mình vô tội. Tuy họ không nộp Chúa như Giuđa, nhưng họ đã bỏ chúa một mình và chạy trốn hết, Chúa Giêsu đã phải đương đầu với cuộc thương khó chỉ một mình.

15/ Ai là kẻ chấm chung đĩa với Chúa? Nếu kẻ phản bội là người thân thì sẽ gây đau khổ hơn là với một người dưng nước lã, cho dù Con người sẽ bị nộp như đã có lời chép, nhưng Chúa cũng quá buồn rầu khi nói: Thà nó đừng sinh ra thì hơn, Chúa chưa chỉ đích danh ai, vì có nhiều người đều chấm chung đĩa với Chúa. Tuy nhiên phải có Giuda đóng vai kẻ phản bội thì kế hoạch cứu độ mới hoàn thành. Thiên Chúa đã phải tiền định cho Giuđa đóng vai kẻ phản bội / nhưng không biết cả thế giới này còn có bao nhiêu Giuđa như vậy .

16/ Kẻ dối trá cũng lên tiếng: Rapbi chẳng lẽ con sao? Chúa mới nói: Chính anh đó. Rõ ràng kẻ phản bội đã có can đảm đóng kịch đến giây phút cuối cùng, Chúa không muốn tố cáo ông, nhưng Ngài phải cho anh biết sự thật / thật ngạc nhiên khi không thấy các tông đồ khác phản ứng gì, có phải vì Chúa nói quá nhỏ, chỉ đủ cho mình Giuđa nghe thôi sao.

17/ Bài học sống qua các bài đọc:

 1. Chúng ta cần cầu nguyện để vượt qua, khi đối diện với sự phản bội của người đời.
 2. Người bội bạc là người không có niềm tin yêu nơi Thiên Chúa.
 3. Chúng ta phải kiên vững niềm tin vào Chúa ngay từ bây giờ,đừng đợi đến mai sau.    **R

GIUSE LUCA 


Trở lại      In      Số lần xem: 166
Tin tức liên quan
 • Tìm hiểu TM CN XXV Thường Niên - B -2015 (Yuse Luca) - 20/09/2015
 • Tìm hiểu Tin Mừng CN XXIV Thường Niên - B - 13/09/2015
 • Tìm hiểu Tin Mừng CN XXIII Thường Niên - B - 06/09/2015
 • Tìm hiểu Tin Mừng CN XXII Thường Niên - B - 30/08/2015
 • Tìm hiểu Tin Mừng CN XXI Thường Niên - B - 23/08/2015
 • Tìm hiểu Tin Mừng CN XX Thường Niên - B - 16/08/2015
 • Tìm hiểu Tin Mừng CN XIX Thường Niên - B - 9/08/2015
 • Tìm hiểu Tin Mừng CN XVIII Thường Niên - B - 02/08/2015
 • Tìm hiểu Tin Mừng CN XVII Thường Niên - B - 26/07/2015
 • Tìm hiểu Tin Mừng CN XVI Thường Niên - B - 19/07/2015
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  11
 Hôm nay:  5729
 Hôm qua:  5448
 Tuần trước:  32369
 Tháng trước:  140432
 Tất cả:  4692797
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
  TrưởngnhómKinhThánhEmmaus / Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Facebook:  https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
- Youtube : Giáo Dân Sống Đạo / videos 

Chia sẻ cho bạn bè :
top