Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ THIÊN CHÚA BA NGÔI VÀ  CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO CON CHÚA /XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / BAN HÒA BÌNH CHO THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC BIẾT TÔN TRỌNG VÀ YÊU THƯƠNG NHAU / XIN CHÚA BIẾN ĐỔI LÒNG CON ,XIN THÁNH HÓA LOÀI NGƯỜI / ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG THẬT TỐT AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Tìm hiểu Tin Mừng CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – B / GIUSE LUCA

CHÚA NHẬT  5 PHỤC SINH B

ĐỀ TÀI: THẦY LÀ CÂY NHO THẬT .

 

Lời Chúa            

TUNG HÔ TIN MỪNG:  x. Ga 15, 4a.5b

Halêluia. Halêluia. Chúa nói: “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong Thầy, thì sinh nhiều hoa trái.” Halêluia.

PHÚC ÂM:  Ga 15, 1-8

“Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái.”

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an:

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.

5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. 6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. 7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. 8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.

Đó là lời Chúa.

NHỮNG CÂU HỎI GIÚP MỌI NGƯỜI DỄ HIỂU BÀI TIN MỪNG

 

1/ Qua đoạn Tin Mừng, Chúa muốn chúng ta thấy điều gì? (1)

2/ Cách Chúa Yesus diễn tả tình thầy trò (2)

3/ Nhiệm vụ của cành nho (3)

4/ Loại cành nho nào không sinh trái (4)

5/ Cành nho có mấy trạng thái (5)

6/ Điều kiện để trở thành Môn đệ Chúa Ki-tô (6)

7/ Thế nào là giới răn của Chúa (7)

8/ Thế nào là sinh hoa trái? (8)

9/ Mối quan hệ tình cảm tùy thuộc vào điều gì (9)

10/ Làm sao tình cảm có thể tồn tại lâu dài? (10)

 

11/ Ý nghĩa của hình ảnh cây nho, cành nho (11)

12/ Vì sao con Thiên Chúa lại là cây nho (12)

13/ Niềm vui lớn nhất của người Ki-tô hữu là gì? (13)

14/ Tại sao con Thiên Chúa phải làm người? (14)

15/ Làm sao có thể sinh hoa trái (15)

16/ Những chi thể nào cần chúng ta hiệp thông (16)

17/ Mục đích của việc trồng cây (17)

18/ Điều kiện để được sinh hoa trái (18)

19/ Tại sao cần phải cắt tỉa? (19)

20/ Mục đích của Thiên Chúa khi Ngài tạo dựng con người (20)

 

21/ Vì sao ta cần kết hiệp mật thiết với Chúa (21)

22/ Cách Thiên Chúa cắt tỉa (22)

23/ Cách Chúa Yesus làm gương (23)

24/ Mặt trái của sự tiến bộ con người (24)

25/ Mặt trái của trí khôn con người (25)

26/ Bài Tin Mừng giúp chúng ta nhận ra điều gì? (26)

27/ Vì sao cành nho không sinh trái? (27)

28/ Thước đo của sự gắn bó (28)

29/ Vinh quang Thiên Chúa nằm ở đâu? (29)

30/ Cái giá phải trả cho việc sinh trái (30)

31/ Dòng nhựa sống phát sinh từ đâu? (31)

32/ Tôi đã làm được gì cho Chúa? (32)  ****

 

Bài 1: CÂY LIỀN CÀNH

Chia sẻ cho nhau ý nghĩa bài Tin Mừng:

1/ Qua đoạn tin mừng, Chúa Yesus muốn diễn tả điều gì? Chúa muốn cho chúng ta thấy về mối quan hệ giữa Chúa Yesus và những kẻ theo Ngài, đây là mối quan hệ mà cả hai có thể trở nên một, vì mang chung một sức sống. Mối quan hệ này được diễn tả rõ nét bằng hình ảnh cây nho và cành nho.

2/ Cách Chúa Yesus diễn tả tình thầy trò: Chúa Yesus muốn cùng các Ki-tô hữu tạo thành một cộng đồng sự sống như lời Chúa nói: Các con hãy ở trong Thầy và Thầy ở trong các con. Chúng ta được ở trong Chúa nhờ bí tích rửa tội, qua đó chúng ta được thanh tẩy trong cái chết và được sống lại trong cuộc sống mới với Ngài.

3/ Nhiệm vụ của cành nho là gì? Đó là cành nho phải sinh trái // một cành nho mặc dù còn dính vào thân cây nho, nhưng không sinh trái thì cũng giống như một cành nho vô dụng ,đã chết, thì trước sau gì cũng sẽ bị cắt tỉa và quăng vào lửa.

4/ Loại cành nho nào không sinh trái? Hình ảnh cành nho không sinh trái sẽ làm cho chúng ta thêm ngạc nhiên. Bởi như thế thì đâu cần phải đợi đến khi bị liệt vào hạng khô khan, nguội lạnh hay đã phạm tội tày đình rồi mới bị cắt ra khỏi cộng đoàn dân Chúa, không sinh trái có nghĩa là không còn ở trong Chúa, không còn liền thân với Chúa .

5/ Cành nho có mấy trạng thái?: Sức sống từ Chúa được trao ban là động lực để làm sinh hoa kết trái / do đó chỉ có thể có 2 trạng thái: Sinh trái hay không sinh trái chứ không thể được hiểu theo nghĩa thứ ba như là trạng thái cầm hơi, cầm chừng.

6/ Điều kiện để trở thành môn đệ Chúa Ki-tô: Người Ki-tô hữu chỉ có thể trở thành môn đệ Chúa Ki-tô bằng chính việc sinh nhiều hoa trái chứ không chỉ dựa vào lời nói hay bằng một nghi thức nào khác. Chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi làm thế nào để sinh trái ở bài đọc thứ hai, trích thư Thánh Yoan tông đồ: Ai giữ giới răn Chúa thì ở trong Ngài và Ngài ở trong họ.

7/ Thế nào là răn giới của Chúa? Chúng ta vẫn thường không nắm vững như thế nào là giới răn của Chúa: Giới răn của Chúa là tin vào Đức Ki-tô, là Đấng Messia, là con Thiên Chúa và phải yêu thương anh em như chính mình. Vẫn theo Thánh Yoan thì không phải chỉ yêu nhau bằng lời nói, bằng miệng lưỡi nhưng bằng việc làm và sự chân thật.

8/ Thế nào là sinh hoa trái? Như vậy chúng ta có thể hiểu được rằng : Sinh trái có nghĩa là yêu thương nhau một cách hữu hiệu, bằng những việc làm có sức biến đổi môi trường sống chung quanh, đem lại an vui hạnh phúc cho người khác.

9/ Mối quan hệ tình cảm với nhau tùy thuộc vào điều gì?: Bất cứ ai đang sống trên đời đều ít nhiều có mối qua hệ với người chung quanh, nhất là với những người có máu mủ ruột thịt với mình. Mối quan hệ đó có khắng khít với nhau nhiều hay ít là tùy tuộc vào mối hiệp thông có mật thiết với nhau hay không.

10/ Làm sao tình cảm giữa người với người có thể tồn tại lâu dài?: Cuộc sống đầy ắp yêu thương chỉ có thể tồn tại khi con người đặt tình yêu thương vào tất cả các mối quan hệ, giao tiếp và hiệp thông với nhau trong tình người với người, như tình anh em ruột thịt.

11/ Những mối dây liên hệ của người Ki-tô hữu: Ngoài những mối giao tiếp bình thường với người khác, người Ki-tô hữu còn có mối liên hệ với Cha mình là Thiên Chúa và với Hội Thánh cùng các chi thể của Ngài. Những mối liên hệ này sẽ làm phong phú thêm cho những giá trị vốn có trong cuộc đời mình.

12/ Ý nghĩa hình ảnh cây nho, cành nho, trái nho : Hình ảnh cây nho, cành nho và trái nho ngon ngọt mà chúng ta mới nghe qua đoạn Tin Mừng hôm nay là kết quả của những con người có niềm tin vào Chúa phục sinh, vườn nho và cây nho trước tiên được áp dụng cho dân Do Thái để nói lên lòng yêu thương của Thiên Chúa qua việc Ngài kén chọn dân tộc này vào chương trình cứu độ của Ngài. Thiên Chúa luôn vun trồng và chở che cho vườn nho ấy.

13/ Vì sao con Thiên Chúa lại là cây nho thật ? Với mầu nhiệm nhập thể của Đức Ki-tô, con Thiên Chúa làm người đã trở nên cây nho thật, một cây nho thật tốt giống, để tạo nên một vườn nho mới. Một dân tộc mới, có một sức sống mới cho những con người đã từng mang mầm mống tội lỗi và sự diệt vong.

14/ Niềm vui mừng lớn nhất của người Ki-tô hữu là gì? Đó chính là được hiệp thông với Thiên Chúa, nhờ Đức Ki-tô. Vì Ngài trở thành cây nho và chúng ta là cành lá của cây nho ấy. Điều đó có nghĩa là chúng ta là chi thể của Ngài, và được mang lấy chính sự sống thần linh của Ngài.

15/ Tại sao Thiên Chúa phải làm người? Với mầu nhiệm nhập thể, chúng ta có thể thấy Thiên Chúa làm người là để con người được trở nên con Thiên Chúa và chúng ta có được sự sống viên mãn nhờ Đức Ki-tô. Điều kiện để có được sự sống mới ấy, chúng ta phải thực thi luật yêu thương và phục vụ như Đức Ki-tô bằng những hành động và các việc làm cụ thể.

16/ Điều kiện để được sinh nhiều hoa trái : Để có được sự sống mới thật phong phú và có thể sinh hoa kết trái dồi dào, thì ngay bây giờ chúng ta phải biết hy sinh quên  mình, Giống như cành nho nào được cắt tỉa, thì đó chính là cành nho sinh nhiều hoa trái nhất.

17/ Những chi thể nào của Đức Ki-tô mà chúng ta cần hiệp thông: Cuộc sống của người Ki-tô hữu càng được kết hiệp với Đức Ki-tô, càng hiệp thông với các chi thể khác của Ngài, trong đó bao gồm cả những anh em bất hạnh khổ đau, đòi hỏi nhiều hy sinh thì cuộc sống của người Ki-tô hữu càng phong phú và nhiều hy vọng hơn. Bởi vì nếu ta chết với Đức Ki-tô thì ta cũng sẽ được sống lại với Ngài. Nếu ta bền đỗ trong kiên tâm chịu đựng thì chúng ta sẽ được cùng Ngài hiển trị  /****

 

Bài 2: CẦN PHẢI SINH NHIỀU HOA TRÁI

Chia sẻ cho nhau ý nghĩa bài Tin Mừng:

18/ Mục đích của việc trồng cây: Ai trồng cây cũng mong được ăn quả. Muốn ăn quả phải tốn công phu chăm sóc. Không phải cứ cây xanh tốt lớn mạnh là có quả, có những ruộng lúa lá rất xanh tốt, nhưng chỉ là tốt lá. Nên chỉ cho ra những bông lúa lép, có những cây xum xuê cành lá, nhưng đến mùa thì chẳng thấy có quả nào. Xanh tốt như thế là thất bại, cành lá là phụ, hoa quả mới là chính, được phụ mà mất chính là thất bại.

19/ Điều kiện để có quả: Cành phải liên kết với cây, cành không liên kết với cây không thể sinh hoa quả, cành không liên kết với cây thì dòng nhựa bị tắc nghẽn không cho nhựa lưu thông sang cành khác. Có những con sâu, con bọ đục khoét làm cho cây bị thương tổn, không còn có thể tiếp nhận dòng nhựa từ thân cây mẹ chuyển sang, chỉ khi nào cành gắn chặt vào thân cây thì cành mới trổ sinh hoa trái.

20/ Cành lá phải được cắt tỉa: Ai đã từng trồng nho thì cần phải biết: Nếu cứ để cành lá phát triển tự do, cây nho sẽ xanh tươi trông rất đẹp mắt nhưng nó không trổ sinh hoa trái. Muốn cây ra nhiều quả, phải biết tỉa bớt cành lá. Việc cắt tỉa làm cho dòng nhựa không bị phân tán, nhưng được tập trung vào những cành chính, dồn vào cho hoa thêm sung sức, cho ra nhiều quả, đều và dầy.

21/ Mục đích của Thiên Chúa khi tạo dựng con người: Chúa Yesus muốn dùng hình ảnh cây nho để nói về đời sống đạo của chúng ta. Đời sống đạo của ta được sánh ví với cây nho cũng giống như người trồng nho, muốn cho vườn nho của mình không bị mau tàn lụi, nhưng phát triển mạnh mẽ và sinh nhiều hoa quả. Thiên Chúa tạo dựng nên con người không phải để con người mau tàn lụi đi, nhưng để cho con người phát triển mạnh mẽ, sinh hoa trái dồi dào và tồn tại.

22/ Điều kiện để có quả: Cành nho phải liên kết với thân nho mới sinh hoa kết quả. Ta phải liên kết mật thiết với Chúa Yesus, Chúa là nguồn mạch sự sống của ta. Tách lìa Người thì ta không thể sống, càng không thể nào phát triển được. Người là dòng ân sủng, khi ta kết hiệp với Người thì ân sủng tuôn đổ vào linh hồn, làm cho ta được sống sung mãn.

23/ Vì sao ta cần kết hiệp mật thiết với Chúa?: Khi ân sủng của Chúa thấm nhập vào nội tâm, nó sẽ uốn nắn tình cảm của ta, củng cố ý chí, sinh ra nhiều hoa trái thiêng liêng trong tư tưởng, trong lời  nói, trong việc làm. Sự kết hiệp mật thiết với Chúa làm cho ta sống sự sống của Ngài, nói lời của Ngài, hành động theo gương của Ngài, phán đoán mọi việc theo chuẩn mực của Ngài. Nhìn anh em khác bằng cặp mắt của Ngài, yêu họ bằng trái tim của Ngài. Khi sự kết hiệp ấy đã đến mức hoàn hảo thì chính Ngài hành động qua con người của ta. Vì thế hoa trái sinh ra sẽ vô cùng phong phú.

24/ Vì sao ta phải chịu cắt tỉa?: Cành nho muốn được sai trái thì phải chịu cắt tỉa bớt cành lá rườm rà, cũng thế, linh hồn ta phải để cho Chúa cắt tỉa những gì dư thừa, cản trở ơn Thánh sinh hoa kết quả. Phải cắt tỉa những ý muốn riêng tư để chỉ chuyên tâm tìm Thánh ý của Thiên Chúa. Phải cắt tỉa những hình thức bên ngoài để chìm vào nội tâm sâu lắng. Phải cắt tỉa những phô trương quyền lực để mặc lấy tâm  tình đơn sơ khiêm nhường.

25/ Cách Chúa cắt tỉa ta: Chúa cắt tỉa ta bằng những thất bại mà ta đang gặp phải. Chúa huấn luyện ta bằng những lời phê bình chỉ trích của những người xung quanh. Chúa mài dũa ta bằng nghi kỵ, hiểu lầm của người khác. Chúa đào tạo ta bằng những phản bội của người thân. Việc cắt tỉa sẽ làm ta đau đớn, nhưng những lợi ích nó đem lại cho ta vô cùng lớn lao.

26/ Chúa Yesus đã làm gương cho ta như thế nào? Chúa làm gương khi Ngài luôn kết hiệp mật thiết với Chúa Cha. Sự kết hiệp ấy được thể hiện qua việc Người chuyên tâm cầu nguyện và luôn làm theo ý Chúa Cha. Người để cho Chúa Cha cắt tỉa khi Người từ bỏ ý riêng, nhận uống chén đắng, nhận vác thập giá, nhận lấy cái chết tủi nhục. Vì thế Người đã sinh hoa trái dồi dào, người đã trở thành một gốc nho sung mãn để chuyển thông ơn phước cho chúng ta.

27/ Mặt trái về sự tiến bộ của con người: Thế giới hôm nay đang tiến bộ rất nhanh chóng về nhiều mặt: Nghiên cứu sự sống trên sao hỏa, nối mạng Internet trên khắp thế giới, thành công trong phương pháp sinh sản vô tính. Tưởng rằng chẳng còn thứ gì con người không làm được. Thế nhưng chất thải lại có mặt khắp nơi, môi trường sống bị hủy hoại. Cái vòng lẩn quẩn giữa : Ma túy, tình dục, HIV aids và tội phạm dẫn đến bao cái chết bi đát cho thế hệ thanh niên.

28/ Mặt trái của trí khôn con người: Con người quá thông minh nên có thể tạo ra mọi thứ sản phẩm tinh vi , nhưng lại không đủ bản lĩnh để làm chủ, để hướng dẫn chúng, nên chúng đã quay lại làm chủ cai trị con người // Khoa học vừa giải quyết, vừa gây thêm bao rắc rối. Con người hôm nay đang bơ vơ, đang loay hoay, đang bơi giữa đám sình lầy, bất lực vì không thể tự cứu lấy mình. Tóm lại, thế giới đang gặp bế tắc, đang cần ơn cứu độ.

29/ Bài tin mừng giúp ta nhận ra điều gì : Bài Tin Mừng chỉ cho ta thấy sự cằn cỗi của mình, của Hội thánh và sự bất lực của cả thế giới.

30/ Vì sao cành nho không thể sinh trái: Chúa phục sinh như cây nho, các Ki-tô hữu là cành nho. Cây và cành cùng sống bằng dòng nhựa. Nhờ sự sống từ cây làm cho cành phát sinh hoa trái. Ai không ở lại trong Thầy thì không thể trổ sinh hoa trái.

31/ Thước đo của sự gắn bó: Cứ nhìn hoa trái thì biết mức độ gắn bó của cành với cây. Có những cành chỉ giả vờ gắn liền với cây nên không thể sinh trái. Có cành đã ra trái thì cần phải ra trái nhiều hơn, sinh hoa trái nhiều và sinh hoa trái bền vững. Chúng ta vẫn chưa sinh trái như lòng Chúa mong ước vì chúng ta không chịu để cho Ngài cắt tỉa.

32/ Vinh quang của Thiên Chúa đang nằm ở đâu? Vinh quang của Thiên Chúa là chúng ta sinh nhiều hoa trái. Thất bại của Thiên Chúa là sự cằn cỗi của con người. Hoa trái luôn là niềm ước mơ của người trồng nho và cũng là sự triển nở của cây và cành nho.

33/ Sự xung đột giữa vinh quang của Thiên Chúa và vinh quang của con người: chẳng hề có sự xung đột này, bởi vì chỉ có ở trong Chúa thì con người  mới thực sự triển nở và được hạnh phúc. Một sự tự do khờ khạo sẽ dẫn con người đến chỗ héo khô.

34/ Cái giá phải trả để có thể sinh được hoa trái: Hãy ở lại trong Thầy… Đây là một lời mời gọi mà cũng là một lời nài van. Sự ở lại chỉ hoàn hảo khi có đủ hai chiều. Con người luôn có sự tự do để khước từ sự sống, ở lại trong Chúa không phải như là một cách nói văn chương nhưng nếu muốn ở lại thì chúng ta cần phải trả giá. Muốn hưởng được nguồn sống của Đấng phục sinh, ta cũng phải chia sẻ thập giá với Ngài. Chính Chúa Yesus cũng chịu cắt tỉa qua những khổ đau và cái chết.

35/ Dòng nhựa sống phát sinh từ đâu: Hãy đón nhận nhựa sống từ Chúa phục sinh như dòng nhựa tươi mới. Hãy đóng góp nhiều hoa trái tốt lành cho nhân loại để nhân loại nhận ra cây nho đích thực là Đức Ki-tô và người trồng nho chính là Thiên Chúa.

36/ Tôi đã làm được gì? Đời sống Ki-tô hữu muốn được  sinh nhiều hoa trái, chúng ta cần phải học hiểu và sống đúng lời Chúa dạy, cộng tác với Giáo hội trong việc phục vụ và mở mang nước Chúa, sống bác ái, yêu thương với những người chung quanh. Kết hiệp mật thiết với Chúa Yesus Thánh thể là động lực giúp ta sinh hoa trái nhiều và bền vững. Người Ki-tô hữu ngày nay cần phải tìm về nguồn cội của Đức tin đó là Sống Lời Chúa.****

 

TÓM Ý

Chia sẻ cho nhau ý nghĩa bài Tin Mừng:

1/ Qua đoạn tin mừng, Chúa muốn cho ta thấy mối quan hệ giữa Chúa Yesus với những kẻ theo Ngài. Cả hai cùng có chung một sức sống, nên được diễn tả bằng hình ảnh cây nho, cành nho.

2/ Tình thầy trò được Chúa Yesus diễn tả như là một cộng đồng của sự sống: Các con hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong các con”, qua đó chúng ta được thanh tẩy trong cái chết của Ngài và được sống lại trong cuộc sống mới của Ngài.

3/ Nhiệm vụ của cành nho là phải sinh trái. Cành nho không sinh trái cũng giống như cành nho đã chết, thì trước sau gì cũng sẽ bị cắt bỏ và quăng vào lửa.

4/ Cành nho không sinh trái giống như hình ảnh người Kitô hữu khô khan, nguội lạnh hay là phạm tội tầy đình thì bị cắt ra khỏi cộng đoàn dân Chúa.  Không sinh trái là không còn kết hiệp mật thiết với Chúa nữa.

5/ Cành nho có 2 trạng thái: Sinh trái hay là không sinh trái. Sinh trái là tiếp nhận sự sống từ ơn Chúa trao ban như động lực để trổ sinh hoa trái, không thể có trạng thái lưng chừng, lừng khừng.

6/ Muốn trở thành người Môn đệ Chúa Kitô. Người Kitô hữu phải sinh trái là các việc lành phúc đức, bác ái yêu thương chứ không thể chỉ chứng minh bằng lời nói suông hay một kiểu cách nào khác phi thực tế.

7/ Giới răn của Chúa là tin vào Đức Kitô, tin Ngài là Đấng Cứu Độ, là con chiên Thiên Chúa và phải yêu thương anh em như chính mình. Phải yêu bằng hành động, bằng việc làm chân thật.

8/ Sinh trái có nghĩa là sống bác ái yêu thương nhau bằng những việc làm hữu hiệu, có sức biến đổi môi trường và đem lại sự bình an hạnh phúc cho người khác.

9/ Sống trên đời này, ai cũng có những mối quan hệ với người chung quanh, nhất là những người có máu mủ ruột thịt. Các mối quan hệ càng khăng khít với nhau bao nhiêu thì sự hiệp thông mật thiết với nhau càng nhiều.

10/ Cuộc sống đầy yêu thương chỉ có thể tồn tại lâu dài khi con người chịu đặt tình cảm vào tất cả các mối quan hệ giao tiếp, hiệp thông nhau như tình anh em ruột thịt.

11/ Hình ảnh cây nho, cành nho mà chúng ta đã nghe qua đoạn Tin Mừng hôm nay là kết quả của những con người có niềm tin vào Chúa Phục Sinh. Vườn nho, cây nho trước tiên được áp dụng cho dân Do Thái  ,nói lên lòng yêu thương của Thiên Chúa đối với con người qua việc Ngài chọn dân Do Thái vào chương trình cứu độ của Ngài.

12/ Với mầu nhiệm nhập thể của Đức Kitô con Thiên Chúa làm người đã trở nên cây nho nhật, giống tốt, dùng để tạo nên một vườn nho mới. Bởi vì giống nho cũ đã mang mầm sống tội lỗi và sự diệt vong.

13/ Niềm vui lớn nhất của người Kitô hữu chính là được hiệp thông sự sống với Thiên Chúa, Nhờ Đức Kitô / Ngài là cây nho và chúng ta là cành lá của cây nho ấy, chúng ta là chi thể của Ngài và được mang trong mình sự sống thần linh của Ngài.

14/ Với mầu nhiệm nhập thể, chúng ta có thể thấy: Thiên Chúa xuống làm người là để nâng con người lên làm con Thiên Chúa, và chúng ta có thể sự sống viên mãn nhờ Đức Kitô.

15/ Để có được sự sống mới thật phong phú dồi dào và có thể sinh nhiều hoa trái, thì ngay bây giờ chúng ta phải biết hy sinh mình, như cành nho phải chịu cắt tỉa để sinh nhiều hoa trái.

16/ Cuộc sống người Kitô hữu cần phải hiệp thông với Đức Kitô và cũng cần hiệp thông với các chi thể khác. Trong đó bao gồm cả những anh em bất hạnh, khổ đau, cuộc sống càng có nhiều sự hy sinh thì cuộc sống của người Kitô hữu càng phong phú, hy vọng hơn.

17/ Ai trồng cây cũng mong được ăn quả, muốn ăn quả thì phải tốn công chăm sóc. Nhiều khi cây tốt lá nhưng lại không có trái, xanh tốt như vậy là thất bại, lá là phụ , còn trái mới chính / được phụ mà mất chính cũng là thất bại.

18/ Cành không liên kết với cây thì không thể sinh quả. Cành không liên kết thì dòng nhựa bị tắc nghẽn không cho nhựa lưu thông hay là cành bị sâu bọ đục khoét làm cho cành bị thương tổn nên cũng không sinh trái.

19/ Ai từng trồng nho đều phải biết: Nếu cứ để cành lá phát triển tự do thì cây nho sẽ xanh tươi, trông rất đẹp mắt, nhưng nó sẽ không trổ sinh hoa trái. Việc cắt tỉa cành không để cho dòng nhựa bị phân tán nhưng giúp nhựa tập trung vào những cành chính, làm cho hoa thêm sung sức, cho ra nhiều quả dầy và đều.

20/ Mục đích của Thiên Chúa khi tạo dựng con người không phải để con người mau tàn lụi nhưng muốn cho con người phát triển mạnh mẽ, sinh hoa trái dồi dào và tồn tại. Đời sống đạo của chúng ta cũng được sánh ví như cây nho, cũng giống như người trồng nho, muốn cho vườn nho của mình tồn tại mãi mãi.

21/ Khi ân sủng của Chúa thấm nhập vào nội tâm, nó sẽ uốn nắn tình cảm của ta, củng cố ý chí, sinh nhiều hoa trái thiêng liêng trong tư tưởng, lời nói, việc làm. Sự kết hiệp mật thiết với Chúa làm cho ta sống sự sống của Ngài, nói lời Ngài, hành động theo gương Ngài, nhìn anh em khác bằng cặp mắt của Ngài, yêu họ bằng trái tim của Ngài.

22/ Cành nho muốn được sai trái thì phải chịu cắt tỉa bớt cành lá rườm rà. Linh hồn ta cũng phải để cho Chúa cắt tỉa những gì dư thừa, cản trở ơn Thánh không cho sinh hoa kết quả / phải loại bỏ những ý muốn riêng tư, chỉ chuyên tâm tìm ý muốn của Thiên Chúa, phải loại bỏ tính phô trương quyền lực chỉ để mặc lấy tâm tình đơn sơ khiêm nhường.

23/ Chúa Yesus làm gương cho ta khi Ngài luôn kết hiệp mật thiết với Chúa Cha, Được thể hiện qua việc Ngài chuyên tâm cầu nguyện và luôn làm theo Thánh ý Chúa Cha, Ngài chịu cắt tỉa khi chịu từ bỏ ý riêng, nhận uống chén đắng, nhận vác Thập Giá, nhận lấy cái chết tủi nhục. Vì thế Ngài đã trở thành một gốc nho sung mãn để chuyển thông ơn phước cho ta.

24/ Thế giới hôm nay tiến bộ thật nhanh chóng về nhiều mặt, tưởng rằng không còn thứ gì mà con người không làm được. Thế nhưng chất thải tràn lan khắp nơi, môi trường sống bị hủy hoại. Ma túy, tình dục, HIV AIDS và tội phạm là cái vòng lẫn quẩn khiến cho con người không thể nào thoát ra được. Thứ con người đang cần ngay là một Đấng Cứu Thế.

25/ Mặt trái của trí khôn con người: Con người quá thông minh nên có thể tạo ra mọi thứ sản phẩm, nhưng lại không đủ bản lĩnh để làm chủ và hướng dẫn chúng, nên chúng đã quay lại làm chủ con người. Khoa học vừa có thể giải quyết nhiều thứ , lại vừa gây thêm nhiều rắc rối. Tóm lại con người đang gặp bế tắc nên cần một Đấng Cứu Độ.

26/ Bài Tin Mừng giúp ta nhận ra sự cằn cỗi của mình, sự lỗi thời của Hội thánh và sự bất lực của thế giới.

27/ Vì sao cành nho không sinh trái: Chúa Yesus Phục Sinh như cây nho, Kitô hữu như cành nho, cây và cành cùng sống bằng một dòng nhựa. Ai không ở trong Chúa Kitô thì không thể trổ  sinh hoa trái.

28/ Thước đo của sự gắn bó: Cứ nhìn hoa trái thì biết mức độ gắn bó của cành nho với cây, có những cành chỉ gắn hờ với cây nên không thể sinh trái. Cành nào đã ra trái thì cần ra trái nhiều hơn, cành nào đã sinh nhiều trái thì càng phải bền vững .

29/ Vinh quang của Thiên Chúa đang nằm ở đâu? Vinh quang của Chúa là chúng ra sinh nhiều hoa trái, thất bại của Thiên Chúa là sự cằn cỗi, lạnh nhạt của con người.

30/ Cái giá phải trả cho sự sinh hoa trái: “Hãy ở lại trong Thầy…”. Đây là lời mời  gọi mà cũng là lời nài van. Sự ở lại chỉ thật sự hoàn hảo khi nó có đủ cả 2 chiều. Con người có sự tự do nên có thể khước từ sự sống. Ở lại trong Chúa cũng cần phải trả giá, muốn hưởng ơn Phục Sinh, chúng ta cũng phải chia sẻ Thập Giá với Chúa Yesus chịu đóng đinh.

31/ Dòng nhựa phát sinh từ đâu?  Hãy đón nhận dòng nhựa sống từ Chúa Phục Sinh, hãy đóng góp nhiều hoa trái cho nhân loại để mọi người nhận ra cây nho đích thực là Đức Kitô và người trồng vườn nho là Thiên Chúa.

32/ Tôi đã làm được gì? Người Kitô muốn sinh nhiều hoa trái, chúng ta cần học , hiểu và sống đúng Lời Chúa dạy, cần cộng tác với Giáo hội trong việc mở mang nước Chúa. Cần truyền giáo bằng chính đời sống gương mẫu, cần nhận ơn trợ giúp từ nơi Thánh Thể Chúa. Người Kitô hữu cần trở về nguồn cội của đức Tin, đó là sống đúng lời Chúa dạy và tin những gì Ngài đã Mạc Khải qua Kinh Thánh.  ***R

Giuse Luca Trương Đình Nghi / Kinh Thánh Emmaus 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 3978
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  5
 Hôm nay:  1829
 Hôm qua:  3572
 Tuần trước:  20629
 Tháng trước:  100998
 Tất cả:  11523840
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top