Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ THIÊN CHÚA BA NGÔI VÀ  CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO CON CHÚA /XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / BAN HÒA BÌNH CHO THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC BIẾT TÔN TRỌNG VÀ YÊU THƯƠNG NHAU / XIN CHÚA BIẾN ĐỔI LÒNG CON ,XIN THÁNH HÓA LOÀI NGƯỜI / ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG THẬT TỐT AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Tim hiểu Tin Mừng CN 8 TN – B / Mừng kính Chúa Ba Ngôi - GIUSE LUCA

CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN B 

ĐỀ TÀI: LỄ MỪNG KÍNH THIÊN CHÚA BA NGÔI.

THIÊN CHÚA LÀ SỰ HIỆP NHẤT TRONG YÊU THƯƠNG.

 

TUNG HÔ TIN MỪNG:  x.Kh 1,8

Halêluia. Halêluia. Xin dâng lời tôn vinh chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa đã có, hiện có và đang đến, xin tôn vinh chúc tụng muôn đời. Halêluia.

PHÚC ÂM:  Mt 28, 16-20

“Anh em hãy làm phép rửa cho muôn dân nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.”

Kết thúc Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu:

16 Hôm ấy, mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. 17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."

Đó là lời Chúa.

NHỮNG CÂU HỎI GIÚP MỌI NGƯỜI DỄ HIỂU BÀI TIN MỪNG

---//---

1/ Vai trò và mối quan hệ của Ba Ngôi trong một Thiên Chúa.

2/ Những điều khó hiểu ở trên Trời.

3/ Những điều khó hiểu nơi trần thế.

4/ Những điều khó hiểu từ cuộc khổ nạn của Chúa Yesu .

5/ Mầu nhiệm về Chúa Ba Ngôi như thế nào ?

6/ Những điều thâm sâu trong mầu nhiệm này.

7/ Hé mở một chút về Chúa Cha và Chúa con.

8/ Chúa Thánh Thần là Đấng nào?

9/ Điều nào Giáo hội muốn nhắc chúng ta  ?

10/ Mọi ân ban đều quy về ai  ?

11/ Các kinh chúng ta đọc đều quy hướng về ai  ?

12/ Mọi sinh hoạt của Giáo Hội đều hướng về ai  ?

 

13/ Tình yêu nào hoàn hảo nhất  ?

14/ Trọn đời Chúa Yesus đi tìm điều gì  ?

15/ Thái độ dâng hiến trọn vẹn của Chúa Yesus .

16/ Lò lửa tình yêu ở đâu  ?

17/ Tình yêu nào là khuôn mẫu  ?

18/ Tình yêu Thiên Chúa dùng để làm gì  ?

19/ Dấu Thánh Giá mang ý nghĩa nào  ?

20/ Sự hiệp nhất của Thiên Chúa là gì  ?

21/ Sự khác biệt từ vũ trụ vạn vật.

22/ Vạn vạn đa dạng như thế nào ?

23/ Một sự tưởng tượng thú vị.

24/ Xã hội con người phong phú như thế nào  ?

25/ Hãy có một cái nhìn về vũ trụ, về thế giới và về cuộc đời mình  !****

 

Bài 1: NHỮNG ĐIỀU KHÓ HIỂU VỀ CHÚA BA NGÔI

Chia sẻ cho nhau ý nghĩa bài Tin Mừng:

1/ Vai trò và mối quan hệ của Thiên Chúa Ba Ngôi: Qua bài Tin Mừng ngắn ngủi giúp chúng ta thấy mối quan hệ cũng như vai trò của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong việc thực hiện chương trình cứu độ cho con người.Ở đây vai trò của Chúa Cha vừa là nguồn gốc vừa là Đấng khởi xướng,chương trình ấy được thực hiện qua Đức Ki-tô bằng cái chết trên thập giá.Tình thương ấy được thấm nhập vào tâm hồn chúng ta qua Chúa Thánh Linh.

2/ Những điều khó hiểu ở trên trời: Những điều cao siêu này khiến cho các môn đệ và dân chúng không thể nào hiểu nổi. Bởi vì những lời nói và việc làm của Chúa Yesus quá cao siêu khi Chúa muốn diễn tả những trật tự ở trên trời, nó không giống với những gì chúng ta đang thấy ở dưới đất.

3/ Những điều khó hiểu ngay tại trần thế: a/ Tại bờ giếng Gia-cop, khi Chúa Yesus tiếp chuyện với người phụ nữ Samari, thì các môn đệ mang thức ăn về, họ mời Ngài dùng. Nhưng Ngài bảo: Lương thực của Thầy là làm theo ý muốn của Đấng đã sai Thầy (Yn 4,34). b/ Lần khác khi Chúa Yesus giảng về bánh bởi trời, các môn đệ liền phản ứng -> Lời chi mà chướng tai thế?, ai mà nghe cho nổi. c/ Trong bữa tiệc ly, Phê-rô không hiểu nổi hành động rửa chân của Chúa Yesus nên đã có lời ngăn cản: Thầy mà lại rửa chân cho con ư? Chúa Yesus liền đáp lại: Điều ta đang làm, hôm nay con không hiểu, nhưng sau này con sẽ hiểu.

4/ Những điều khó hiểu khác: Phúc Âm cũng ghi lại thêm nhiều bằng chứng của sự không hiểu này: Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất, Thánh Marco đã ghi nhận: Họ không hiểu gì và lòng họ ra chai đá. Còn lần thứ hai thì chính Chúa Yesus lên tiếng quở trách các môn đệ: Tại sao các con lo ngại rằng không có bánh? Điều cuối cùng mà các môn đệ đã không hiểu nổi, đó là cuộc khổ nạn của Chúa Yesus. Thánh Marco ghi lại những lần Chúa Yesus giải thích thì các môn đệ đều không hiểu. Lần thứ nhất khi Phê-rô lên tiếng can ngăn, đã bị Chúa Yesus quở trách nặng lời. Lần thứ hai các ông thầm nghĩ Thầy mình sẽ lên ngôi trị vì, nên các ông ngầm tranh nhau chỗ nhất.

5/ Tìm hiểu một chút về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi: Đây là một mầu nhiệm lớn lao và quan trọng nhất trong đạo. Điều này vượt qua cái giới hạn nhỏ bé của trí khôn con người. Sở dĩ chúng ta biết được một chút là do Chúa Yesus hé mở. Điều cốt yếu không phải là việc tranh luận một trong ba hay ba trong một. Nhưng chính là chúng ta cần biết về tình thương của Ba Ngôi Thiên Chúa. Đây đúng là mầu nhiệm tình thương do Chúa Cha khởi xướng, được thực hiện do Chúa Con và được tiếp nối do Chúa Thánh Thần, và ngày nay tình thương ấy vẫn còn tiếp diễn qua mỗi người Ki-tô hữu, qua cộng đoàn và qua từng giáo xứ.

6/ Hé lộ thêm và mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi: Mầu nhiệm Đức Tin mà chúng ta cần tìm hiểu để mừng kính hôm nay, đó là có một Thiên Chúa duy nhất nhưng Ngài lại có Ba Ngôi: Chúa Cha là Thiên Chúa, Chúa Con là Thiên Chúa và Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa. Nhưng vì 3 ngôi có cùng chung một bản tính nên chỉ làm nên một Thiên Chúa. Điều này không có một trí khôn nào có thể hiểu nổi. Vì thế chúng ta cần khiêm tốn van xin : “Lạy Chúa! Chúng con tin, xin nâng đỡ niềm tin nhỏ bé, yếu ớt của chúng con.”

7/ Giải thích thêm về Chúa Cha và Chúa Con: Ngày lễ hôm nay chính là ngày kết thúc những mầu nhiệm như là giáng sinh, phục sinh …..mà chúng ta mừng kính từ đầu năm phụng vụ đến giờ. Ba Ngôi đều cộng tác với nhau trong chương trình cứu độ: Chúa Cha sai Con Một của  mình xuống thế, đúng như lời Thánh Yoan viết: Chúa Cha vì quá yêu thương đã trao ban chính Người Con Một của mình, Ngài kêu mời chúng ta sống niềm tin để nhờ ơn cứu độ mà chúng ta trở nên con cái Chúa.

8/ Giải thích thêm về Chúa Thánh Thần: Sau khi Chúa Yesus về trời, Chúa Thánh Thần chính là thủ lãnh, là Đấng hướng dẫn, Đấng an ủi chúng ta. Vì những lợi ích ấy nên chúng ta cần phải cảm tạ Thiên Chúa. Lễ Chúa Ba Ngôi phải là một lời tạ ơn vang lên khắp Giáo Hội.

9/ Điều mà Giáo hội muốn nhắc nhở chúng ta là gì? Giáo hội muốn chúng ta nhớ rằng: Ngày Chúa nhật phải là ngày kính Chúa Ba Ngôi, Ngày Chúa nhật phải là ngày thánh hiến cho Thiên Chúa Ba Ngôi, phải dành riêng ngày này để cảm tạ Chúa Ba Ngôi đã tạo dựng và kêu mời chúng ta cộng tác với Ngài để biến chúng ta thành đền thờ cho Thiên Chúa ngự.

10/ Mọi ân ban đều quy về Chúa Ba Ngôi: Nếu chúng ta suy nghĩ thật kỹ, chúng ta thấy cuộc đời của mình đã thấm nhuần biết bao ơn trọng đại của Chúa Ba Ngôi. Các bí tích mà chúng ta lãnh nhận đều nhân danh Chúa Ba Ngôi và cũng kết thúc bằng nhân danh Chúa Ba Ngôi, điển hính như phép rửa tội: Ta rửa con,nhân danh Cha… Với bí tích giải tội : Vậy ta tha tội cho con, nhân danh Cha….

11/ Đời sống Ki-tô hữu luôn được khởi đầu và kết thúc trong Ba Ngôi Thiên Chúa mỗi khi khởi sự hay kết thúc một công việc nào đó, chúng ta thường làm dấu và đọc : Nhân danh Cha..và Con,và Thánh Thần.

12/ Các kinh chúng ta đọc đều hướng tới Chúa Ba Ngôi: Ở đây chúng ta lấy ví dụ là kinh sáng danh. Đây là kinh mà Giáo hội sử dụng nhiều hơn cả. Mỗi một giờ kinh đều được mở đầu bằng kinh sáng danh. Mỗi Thánh Vịnh đều được kết thúc bằng kinh sáng danh, kinh sáng danh luôn vang lên đều bên trong nhà Chúa.

13/ Mọi sinh hoạt trong Giáo hội đều hướng đến Chúa Ba Ngôi: Trong các kinh: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, kinh tạ ơn, kinh tin kính, đều là những lời kinh dâng tiến Chúa Ba Ngôi. Ước gì cuộc đời của chúng ta luôn được sống trong tình thương yêu của Chúa Ba Ngôi. Để tất cả mọi người chúng ta đều xứng đáng là con của Chúa Cha, là em của Chúa Yesus, là tông đồ của Chúa Thánh Thần.****

 

Bài 2: KHÁC BIỆT, ĐA DẠNG, NHƯNG HIỆP NHẤT

Chia sẻ cho nhau ý nghĩa bài Tin Mừng:

14/  Một tình yêu hoàn hảo: Từ thuở đời đời, Chúa Cha đã yêu Chúa Con. Tình yêu ấy lớn đến nỗi Chúa Cha sinh ra Chúa Con giống hệt như mình. Người Con là hình ảnh hoàn hảo nguyên tuyền của Chúa Cha. Con cũng là chính Cha cho nên Đức Yesus mới nói: Ai thấy Thầy là thấy Cha (Yn 14,9), Cha có gì thì ban tất cả cho Con, nên sau này Chúa Yesus nói : Tất cả những gì của Cha đều là của Con (Yn 16,15).

15/ Trọn đời Chúa Yesus đi tìm gì? Chúa Yesus yêu mến Chúa Cha nên đã vui lòng xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại. Trọn cuộc đời Chúa Yesus luôn tìm Thánh ý Chúa Cha để thi hành. Người luôn tâm niệm rằng : Lương thực của Thầy là làm theo ý Đấng đã sai Thầy (Yn 4,34). Ngài từ bỏ ý riêng mình để luôn thi hành Thánh ý Chúa Cha. Ngài nên một với Chúa Cha trong tâm tình, trong tư tưởng cũng như trong hành động. Cha ở trong Con và Con ở trong Cha (Yn 14,10).

16/ Cho dù giọt máu cuối cùng cũng làm theo ý Cha: Trong giờ hấp hối, cho dù Chúa sợ hãi cái chết đến độ đổ mồ hôi máu, nhưng Chúa Yesus vẫn vâng theo ý Chúa Cha: Lạy Cha, nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chén này, xin đừng theo ý con nhưng theo ý Cha mà thôi! (Mt 26,39).

17/ Thái độ dâng hiến trọn vẹn của Chúa Yesus: Ngài hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống người phàm nhân, sống như người trần thế. Ngài lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên cây thập giá. Tất cả sự vâng phục đó nói lên sự dâng hiến trọn vẹn cho Chúa Cha. Tình yêu nối kết Chúa Cha và Chúa Con là Chúa Thánh Thần.

18/ Lò lửa tình yêu: Ba Ngôi Thiên Chúa như lò lửa tình yêu lúc nào cũng ngùn ngụt cháy. Ba Ngôi là nguồn mạch tình yêu không bao giờ cạn, cuộc cho đi và nhận lãnh làm cho tình yêu Thiên Chúa ngày càng sung mãn, dồi dào.

19/ Tình yêu khuôn mẫu: Tất cả mọi tình yêu muốn trung thực và bền vững đều phải học theo khuôn mẫu tình yêu của Chúa Ba Ngôi. Ta chỉ hạnh phúc khi được tham dự vào bầu khí yêu thương của Chúa Ba Ngôi! Hạnh phúc sẽ đến khi mọi người biết yêu nhau trong Chúa.

20/ Tình yêu rửa sạch: Hôm nay khi Chúa truyền cho chúng ta đi rửa tội cho mọi người nhân danh Chúa Ba Ngôi. Chúa Yesus muốn chúng ta dùng tình yêu rửa sạch mọi oán ghét, hận thù đang tàn phá thế giới, Chúa mong ta đem ngọn lửa tình yêu thắp sáng mọi góc tối tăm, chiến tranh chia rẽ. Chúa muốn tình yêu lên ngôi ngự trị hết mọi tâm hồn.

21/ Ý nghĩa của việc làm Dấu Thánh Giá: Mỗi khi ta làm Dấu Thánh Giá nhân danh Chúa Ba Ngôi, ta hãy xin Ba Ngôi in tình yêu thánh thiện của Người vào trong tâm hồn ta. Xin cho ta được ở trong tình yêu sung mãn của Người, xin được cháy trong lò lửa tình yêu của Chúa Ba Ngôi. Ta sẽ trở nên giống Chúa, chỉ biết cho đi, chỉ biết dâng hiến, chỉ luôn mưu tìm hạnh phúc cho tha nhân.

22/ Sự hiệp nhất trong đa dạng ở nơi Ba Ngôi Thiên Chúa: Theo quan niệm Ki-tô giáo, Thiên Chúa là một Thiên Chúa duy nhất nhưng lại có Ba Ngôi, nói dễ hiểu hơn là có 3 Đấng, 3 vị hay 3 người khác biệt nhau. Ba Ngôi, những mỗi ngôi mang một vẻ, không ngôi nào giống ngôi nào. Ba ngôi khác biệt nhau nhưng lại hoàn toàn bình đẳng. Ba Ngôi hợp tác chặt chẽ với nhau, yêu thương nhau và hiệp nhất với nhau tới mức độ chỉ còn là một Thiên Chúa duy nhất.

23/ Sự khác biệt trong vũ trụ vạn vật: Chính vì Ba Ngôi khác biệt và đa dạng như vậy, nên đã tạo dựng một vũ trụ cũng đầy khác biệt nhau và loài nào cũng lại phân chia thành nhiều cấp độ khác nhau với nhiều chủng loại khác nhau, nhờ đó vũ trụ vô cùng phong phú, muôn hình, muôn vẻ.

24/ Sự đa dạng chủng loại vạn vật: Tinh tú trên trời thì cũng đủ chủng loại, con người thì đủ mọi chủng tộc, đủ mọi ngôn ngữ, đủ mọi nền văn hóa khác biệt nhau. Thú vật, thực vật thì càng đa dạng hơn -> Loại sống trên bầu trời, trong nước và dưới đất. Có loại thật lớn như đại bàng, cổ thụ. Loại thật nhỏ như vi trùng, vi rút / loại ăn thịt sống, loại ăn cỏ. Vạn vật thì phong phú đa dạng hết cỡ đến nỗi con người từ khi biết khám phá đến nay, vẫn chỉ thấy mình mới biết được một phần rất nhỏ. Chỉ riêng loài hoa thôi cũng đã có hàng chục ngàn giống loại khác nhau.

25/ Vũ trụ huy hoàng hết cỡ: Vạn vật tuy đa dạng như thế nhưng vật nào cũng có cái hay, cái đẹp riêng. Do đó, mọi thứ đã trở nên một tổng thể rất hài hòa vì thế vũ trụ mới tốt đẹp, mới huy hoàng làm sao!

26/ Một sự tưởng tượng thú vị: Nếu Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ trong đó vạn vật đồng hình đồng dạng với nhau, nghĩa là chỉ có một loài duy nhất. Loài nào cũng chỉ có một chủng loại duy nhất thì vũ trụ sẽ buồn thảm biết bao. Hãy nhìn vào loài hoa, nếu chỉ có một loại duy nhất, dù là loại mà mọi người đều cho là tuyệt vời nhất, thì thế giới cũng sẽ bớt đẹp, bớt thơ mộng, bớt phong phú biết bao.

27/ Một sự phong phú về xã hội con người: Riêng xã hội con người, Thiên Chúa đã tạo dựng trong đó có nhiều dân tộc, nhiều nền văn minh, văn hoá phong tục tập quán, nhiều lối suy nghĩ khác nhau. Thiên Chúa cũng để cho nhiều tôn giáo xuất hiện với những nghi thức, tín điều, với những cách gọi tên, cách quan niệm, hay cách nhìn khác nhau, ôi! thật phong phú quá!

28/ Sự đa dạng của con người: Nói về từng con người thì mỗi người một vẻ, mỗi người một diện mạo, một dấu vấn tay, một tài năng, một tính tình, một quan niệm, một lối suy nghĩ khác nhau -> Bá nhân – bá tánh. Ngay như khi nhìn vào một vật cụ thể thì mỗi người cũng đều có cái nhìn khác nhau cách diễn tả cũng khác nhau, thậm chí cách gọi tên vật ấy cũng khác nhau. Một cái nhìn về một vật hữu hình mà con khác nhau như thế, huống chi là một thứ vô hình.

29/ Tóm kết: Từ những thứ khác nhau, đến những cái nhìn khác nhau, cách nghĩ khác nhau như vậy đối với một vật cụ thể hay những thực tại hết sức trừu tượng thì cũng cần bổ túc cho nhau, dẫu có chút mâu thuẫn. Để rồi nếu tổng hợp lại chúng ta sẽ có được một cái nhìn toàn diện, đầy đủ hơn. Vấn đề ở chỗ, tuy Ba Ngôi có khác biệt, có đa dạng nhưng lại hiệp nhất. Nếu muốn có được điều tốt đẹp cho mình , thì ta không nên đi ngược, sống ngược lại với ý muốn của Ngài  ****.

 

Bài 3: MẦU NHIỆM TÌNH YÊU

Chia sẻ cho nhau ý nghĩa bài Tin Mừng:

30/ Chúng ta hiểu gì về Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi? Mầu Nhiệm này là trung tâm của Đức tin Kitô giáo / Đây là Mầu Nhiệm thâm sâu nhất, cao cả nhất mà lý trí con người dù có tưởng tượng cách nào, cũng không thể hiểu thấu cũng như có thể hình dung ra được. Bởi vì Thiên Chúa Ba Ngôi không phải là một vấn đề / Càng không phải là những con số của một bài toán / cũng không phải là một trò ảo thuật / Cũng không phải là một vấn đề có thể đem ra lý luận hoặc bàn cãi/ càng không phải đưa ra một hình ảnh để ví von như 3 đốt của một ngón tay / hay là một hình tam giác đều / Làm như thế có khi là chúng ta đang đùa giỡn với Thiên Chúa và còn tệ hơn là chúng ta đang phủ nhận sự hiện diện của Ngài.

31/Ai đã dạy bảo, ai đã vén bức màn này? Chính Chúa Kitô / Nếu Chúa không dạy bảo thì loài người không thể nào biết được / Trước khi Chúa Kitô đến / chưa có một người nào có ý niệm gì về Ba Ngôi Thiên Chúa / Dân Do Thái, Dân Riêng của Chúa cũng chẳng biết gì về Mầu Nhiệm này / Cựu Ước chỉ nói về một Thiên Chúa duy nhất, Đấng đã tạo dựng và làm chủ vũ trụ này / Chính Chúa Yesus, trong đời sống công khai giảng dạy, đã mạc khải dần dần, đã từ từ vén bức màn Mầu Nhiệm này.

32/ Lý giải thế nào về Chúa Ba Ngôi? Chúa Cha là Thiên Chúa. Còn Đức Yesus là Con Một của Chúa Cha / Cho nên Ngài và Chúa Cha là một vì Ngài ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Ngài / Nghĩa là Ngài cũng cùng bản tính và uy quyền như Chúa Cha / nên Ngài cũng là Thiên Chúa / Chúa Cha và Chúa Con yêu mến nhau phát sinh tình yêu Thiên Chúa là Chúa Thánh Linh, Ngôi Ba Thiên Chúa / Chúa Thánh Linh cũng là Thiên Chúa / Như vậy một Thiên Chúa duy nhất nhưng có 3 ngôi riêng biệt nhau chứ không phải là Ba Chúa!

33/ Một hình ảnh nào có thể tạm minh họa cho Mầu Nhiệm này? Chính vì loài người cần có một hình ảnh khả giác (có thể nhìn thấy) / Ngày xưa dân Do Thái cũng đã phạm sai lầm / chính vì vấn đề hình ảnh này mà họ đã bị phạt, khi đúc con bò vàng và cho rằng: đây là Thiên Chúa của họ / Họ đã lây nhiễm tập quán của người Ai Cập thờ các con thú vật / Người Do Thái không thể thờ một vị thần không có hình ảnh vì chẳng có ai biết và thấy Thiên Chúa có hình ảnh như thế nào! Ở đây tôi xin tạm đưa ra 1 hình ảnh tượng trưng để chúng ta cùng ngẫm nghĩ xem có điều gì đó giúp chúng ta dễ hiểu hơn về Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi / Tôi xin tuyệt đối không bao giờ có ý nghĩ xuyên tạc hoặc bất kính về Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi: Tôi xin đưa ra hình ảnh cây đèn / Cây đèn dầu để bàn mà người Việt chúng ta thường dùng lúc trước khi chưa có đèn điện / Một cây đèn đương nhiên có lửa và có ánh sáng phát ra / Ánh sáng là hình ảnh của Chúa Kitô khi Chúa xưng mình: Ta là ánh sáng thế gian / Lửa là hình ảnh của Chúa Thánh Linh mà chúng ta vừa mừng kính hôm Chúa nhật tuần rồi / Cây đèn là biểu tượng cho Thiên Chúa Cha / Nhìn tổng thể, chúng ta chỉ nhìn thấy có một cây đèn, tượng trưng cho hình ảnh một Thiên Chúa / Ba Ngôi trong một Thiên Chúa / Với lối suy luận của một kẻ ít học, tôi chỉ có thể trình bày được như thế thôi / và luôn xác tín rằng: trong lòng tôi rất tôn kính Thiên Chúa!

34/ Tại sao Chúa Yesus lại mạc khải một Mầu Nhiệm quá cao siêu như thế? Chắc chắn không phải Chúa Yesus muốn thử thách thiện chí của loài người / hoặc là muốn xây một bức tường chặn đứng sự suy luận và óc tưởng tượng của con người / nhưng Chúa Yesus chỉ muốn chúng ta hiểu biết một chút về đời sống nội tại của Thiên Chúa, đó là tình yêu Thiên Chúa / Thiên Chúa là tình yêu / Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi nói lên điều đó.

35/ Tại sao Thiên Chúa lại là tình yêu? Đặc tính của Thiên Chúa là yêu thương và hiệp nhất / Và nhất là yêu thương con người / Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa và ban cho con người được hưởng hạnh phúc như Chúa / Dù con người bội bạc, phản nghịch, đã đánh mất hạnh phúc ấy / Thiên Chúa vẫn không từ bỏ con người / Ngài sai chính Con Mình là Chúa Yesus đi giải cứu / Chúa Yesus vì yêu thương, đã vâng lời xuống trần gian để thực hiện sứ mạng đó / Sau khi về trời, Ngài sai Chúa Thánh Linh tiếp tục công việc của Ngài / Đó là công việc yêu thương / Nhờ Chúa Thánh Linh mà tình yêu của Thiên Chúa tiếp tục được ban phát cho chúng ta hôm nay và mãi mãi cho đến tận thế!

36/ Giáo Hội muốn nhắc ta điều gì? Giáo Hội muốn chúng ta xác tín điều này và còn mời gọi chúng ta hãy sống Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi là sống yêu thương hiệp nhất / Tình yêu của Ba Ngôi không khép kín lại trong Ba Ngôi nhưng đã tràn ra cho mọi loài thụ tạo / Tình yêu của Chúa Kitô cũng vậy / phải ban phát ra cho mọi người / Chúng ta hãy theo gương Chúa Ba Ngôi: Sống yêu thương và hiệp nhất.

37/ Mạc khải quan trọng mà Chúa Yesus ban cho chúng ta là gì? Đó là Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô cùng / Tình yêu là một lời mời gọi / Thiên Chúa muốn chúng ta theo gương Con Ngài sống yêu thương nhau vì chúng ta cùng là con một Cha / Chúng ta hãy vào sống cuộc sống yêu thương của Thiên Chúa là chúng ta hãy sống hiến thân hy sinh cho anh em / Đừng sống ích kỷ nhưng hãy mở rộng tầm nhìn, mở rộng đôi tay, mở rộng con tim, mở rộng tấm lòng, mở rộng bước chân để đến với mọi người chung quanh.

38/ Câu chuyện Thiên Chúa cải trang / Mọi người trong tu viện đều đã phạm tội vô tình nên đạo đức trong tu viện bị sa sút / Vị thiền sư bảo với cha bề trên là trong tu viện có Chúa Yesus cải trang / Hãy sống cho tốt / từ đó mọi người sống tốt vì hô không biết ai là người bên cạnh lại là Chúa Yesus cải trang/ Chẳng bao lâu tu viện lại đông đúc, đạo đức như xưa! ****

 

Bài 4: MẦU NHIỆM HIỆP THÔNG

Chia sẻ cho nhau ý nghĩa bài Tin Mừng:

39/ Nguồn ơn cứu độ của nhân loại ở đâu? Mùa Phục Sinh đã chấm dứt với Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống / Giáo Hội nhìn lại chương trình cứu độ mà Thiên Chúa đã thực hiện cho nhân loại và nhận ra rằng: Nguồn ơn cứu độ chính là Thiên Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần / Vì thế chúng ta sẽ dễ hiểu vì sao ngày Chúa nhật thường niên tiếp theo ngay sau Lễ Hiện Xuống, luôn được Giáo Hội dành riêng để mừng kính Thiên Chúa Ba Ngôi!

40/ Dựa vào đâu chúng ta biết sự hiệp thông của Ba Ngôi Thiên Chúa? Nếu Chúa Yesus không dạy, chúng ta không thể biết gì về Ba Ngôi Thiên Chúa / Chúa Yesus đã không giảng bài nào, cũng không dùng hình ảnh nào để giải thích cho chúng ta về đời sống hiệp thông giữa Ba Ngôi Thiên Chúa / Nhưng có những hoạt động của Chúa Yesus bày tỏ cho chúng ta biết có Ba Ngôi, hoạt động của từng Ngôi và đời sống hiệp thông giữa Ba Ngôi, dựa theo diễn tiến của cuộc đời Chúa Yesus.

41/ Đoạn Tin Mừng nào nói về Ba Ngôi Thiên Chúa đầu tiên? Đó là khi Sứ thần Gabriel đến báo tin cho Đức Maria: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà/ Vì Hài Nhi sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa (Lc 1,35) / Đoạn văn này nói về Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

42/ Những đoạn Tin Mừng nào tiếp theo nói về Chúa Ba Ngôi? Sau khi Chúa Yesus chịu phép rửa ở sông Yodan , thì trời mở ra / Thánh Thần như chim bồ câu đậu xuống trên Ngài và có tiếng từ trời phán: Đây là Con Yêu Dấu của Ta (Mt 3, 16-17)… Bồ câu là Chúa Thánh Thần / Tiếng phán là Thiên Chúa Cha / Xác nhận người chịu phép rửa là Con Thiên Chúa / Trong hội đường Nazarét: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi… (Lc 4,18) tiếng nói là Chúa Cha, Thần Khí là Chúa Thánh Linh / Cả hai vị sai Chúa Yesus đi loan báo Tin Mừng. Khi 72 môn đệ ra đi và trở về báo cáo kết quả / Chúa Yesus được Thánh Thần tác động, đã thưa với Chúa Cha rằng: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất … (Lc 10,21) ..có đủ Ba Ngôi / Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Yesus đã hứa với các Tông đồ: “Thầy sẽ xin với Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng bàu chữa khác, đó là Thần Khí Sự Thật” ( Yn 14,16) đó là Chúa Yesus đã xin Chúa Cha ban Thánh Thần cho các môn đệ / Trước khi về trời / Chúa Yesus truyền cho các môn đệ: Các con hãy rửa tội cho muôn dân, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần (Mt 28, 19). Đó là để hiệp thông sự sống với Chúa Ba Ngôi.

43/ Những lần khác mà Tin Mừng có nhắc đến sự hiệp thông của Chúa Yesus với Chúa Cha trong lời cầu nguyện và khi thi hành thánh ý Cha: “Chúa Yesus được Thánh Thần dẫn vào trong hoang địa” (Lc 4, 1) / Chúa Yesus thổi hơi vào các môn đệ: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần (Yn 20, 22).

44/ Sứ mệnh và bản tính của Chúa Ba Ngôi có khác nhau không? Chúa Yesus cho chúng ta biết: Ba Ngôi có cùng một bản tính, một quyền năng như nhau / Mỗi Ngôi có một mối tương giao khác nhau và có sứ mệnh riêng biệt / Nhưng Ba Ngôi không tách rời nhau trong bản tính và trong các hoạt động / Nên Ba Ngôi cũng chỉ là một Chúa! Ba Ngôi khác biệt nhau chứ không phải chỉ khác biệt về 3 danh hiệu / Chúng ta có thể hiểu: Chúa Cha là Đấng Tạo Dựng, Chúa Con là Đấng Cứu Chuộc / Chúa Thánh Linh là Đấng Thánh Hóa và quy tụ mọi người về với Thiên Chúa Ba Ngôi!

45/ Đời sống Kitô hữu liên hệ thế nào với Mầu Nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa? Thiên Chúa Ba Ngôi là sự Mầu Nhiệm về bản tính Thiên Chúa và chính là tâm điểm của Đức tin Kitô giáo / Mọi hành động sống đạo của chúng ta đều nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa! Chúng ta Rửa Tội, được nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa / Chúng ta được tha tội cũng nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa / Vợ chồng kết hôn cũng do Ba Ngôi Thiên Chúa chúc phúc / Chúng ta Rước Lễ là rước Ba Ngôi Thiên Chúa / Chúng ta đón nhận sức mạnh của Ba Ngôi Thiên Chúa khi chịu Phép Thêm Sức / Linh mục ban phép lành cũng nhân danh Chúa Ba Ngôi / Hấp hối trên giường bệnh, đợi chết, Linh mục cũng phó linh hồn ta cho Ba Ngôi Thiên Chúa / Giáo Hội cũng dạy chúng ta trước và sau khi làm điều gì cũng đều phải làm vì vinh danh Ba Ngôi Thiên Chúa  để chúc tụng và cảm tạ Ngài / Khi Giáo Hội tập họp chúng ta, cũng nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa / Khi khởi đầu và kết thúc buổi cầu nguyện, Giáo Hội cũng nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa / Chúng ta bắt đầu làm sự gì, hãy làm dấu Thánh giá nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa/ Vì dấu Thánh giá biểu hiện Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi!

46/ Niềm tin của Kitô hữu đối với Mầu Nhiệm? Sự gì gọi là Mầu Nhiệm: là khó hiểu, khó suy, khó biết/ Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi lại càng khó hiểu hơn / khó hiểu nhưng chúng ta tin, tin vững chắc vì chính Chúa Yesus đã dạy, đã làm chứng bằng chính mạng sống của Ngài / Chính nhờ tin vào Thiên Chúa mà chúng ta sống tốt và làm cho cuộc sống đời này luôn có ý nghĩa và đáng sống / Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta luôn tin vững chắc vào các điều Chúa dạy và Hội Thánh truyền hôm nay.

Lời cầu nguyện tự phát (mẫu):

1. Đặc tính của Thiên Chúa Ba Ngôi là yêu thương và hiệp nhất / Lạy Thiên Chúa Hằng Hữu / Chúng con cảm tạ vì Chúa đã thương ban ơn cứu độ cho loài người chúng con / Xin giúp chúng con biết sống Mầu Nhiệm Một Chúa Ba Ngôi bằng cách sống yêu thương nhau như là cách tuyên xưng Mầu nhiệm này cho mọi người được nhìn thấy.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con

2. Thiên Chúa Ba Ngôi là nguồn ơn cứu độ của nhân loại / Lạy Thiên Chúa từ bi và nhân hậu / Xin giúp chúng con biết sống yêu thương và hiệp nhất với mọi người như Chúa Cha / biết sống hy sinh và xả thân vì anh em như Chúa Yesus / và luôn nhiệt thành ra đi mang Tin Mừng đến với mọi người như Chúa Thánh Linh / Để đời sống chúng con là một lời tuyên xưng niềm tin vào Ba Ngôi Một Chúa.****

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 

Bài 5: MẦU NHIỆM VÀ TRÁCH NHIỆM

Chia sẻ cho nhau ý nghĩa bài Tin Mừng:

47/ Mầu Nhiệm nào là nền tảng của Đạo công giáo? Còn có những Mầu Nhiệm nào khác đi kèm? Mầu Nhiệm Một Chúa Ba Ngôi là Mầu Nhiệm cao cả nhất của đạo chúng ta / các Mầu Nhiệm tiếp theo là: Nhập Thể, Cứu Chuộc, Sống Lại, Lên Trời và Hiện Xuống.

48/ Chức năng hoạt động của Ba Ngôi Thiên Chúa như thế nào? Chúa Cha sai Con Mình xuống trần gian để cứu thế / Chúa Con đã vâng lời và Giáng Sinh làm người để hoàn tất ý định của Thiên Chúa / Chúa Thánh Thần được gởi đến để trợ giúp và thánh hóa con người / Khi Thiên Chúa cho chúng ta biết chương trình cứu chuộc của Ngài / Thiên Chúa cũng đồng thời tỏ cho chúng ta biết có Ba Ngôi nơi Thiên Chúa / Điều này do chính Chúa Yesu trực tiếp mạc khải.

49/ Lúc nào Thiên Chúa tỏ mình ra công khai và long trọng nhất? Khi Chúa Yesus chịu phép rửa ở sông Yodan / Khi đó Thánh Thần ngự xuống như hình chim bồ câu / Chúa Cha lên tiếng xác nhận: “Con yêu quý” của Ngài / rất  vừa ý Ngài.

50/ Chúa Yesus thường nhắc đến Chúa Cha và Chúa Thánh Thần vào lúc nào? Ngài nói: Ngài được Chúa Cha sai đến, Ngài cầu khẩn cùng Chúa Cha / Ngài luôn làm theo ý Chúa Cha / Chúa Yesus cũng nói đến Chúa Thánh Thần: là Thần Linh của Ngài / Ngài hứa ban Thánh Thần / Ngài phát họa những việc mà Thánh Thần sẽ thực hiện / Sau cùng Chúa Yesus cũng sai các môn đệ đi khắp nơi loan báo Tin Mừng, làm phép rửa nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi!

51/ Khi nào chúng ta tuyên xưng Ba Ngôi Thiên Chúa? Mỗi lần làm dấu Thánh giá, chúng ta lại tuyên xưng Ba Ngôi Thiên Chúa và xác nhận mình đang thuộc về Thiên Chúa.

52/ Ai tin vào Thiên Chúa có Ba Ngôi? Ai không tin? Những điều nói ở trên đây cho chúng ta biết có Ba Ngôi nơi Thiên Chúa / Vậy Ba Ngôi có cùng là một Thiên Chúa không? Nói chung: ai đã tin vào Thiên Chúa thì cũng công nhận dễ dàng Chúa Cha là Thiên Chúa / Trái lại, có một số người tin vào Thiên Chúa nhưng không nhìn nhận Chúa Con và Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa thật / Điển hình: ở thế kỷ thứ 4, có Ariô không công nhận Chúa Yesus là Thiên Chúa thật / và Ma-kê-đô-niô không nhận Thánh Thần là Thiên Chúa thật / Đối với chúng ta, chúng ta tin Chúa Yesus là Ngôi Hai và là Thiên Chúa thật vì Ngài cùng hiện hữu muôn thuở như Thiên Chúa Cha / Mọi sự được tạo dựng bởi Ngài, cũng như bởi Thiên Chúa Cha / Ngài làm được mọi việc mà Chúa Cha làm / Mọi sự thuộc về Chúa Cha cũng là của Ngài / Ngài ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Ngài / Chúa Thánh Thần cũng là Thiên Chúa như Chúa Cha và Chúa Con / Vì Ngài là Thần Vĩnh Cửu / Ngài ngự trong chúng ta là đền thờ của Ngài / Chúng ta được Rửa Tội nhân danh Ba Ngôi Thiên chúa / Vì cả Ba Ngôi cùng là Thiên Chúa ngang nhau / nên hết mọi lời ca tụng và vinh quang nào dâng lên Chúa Cha thì cũng được dâng lên Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

53/ Chúng ta hiểu Ba Ngôi như thế nào? Giữa Ba Ngôi có sự đồng nhất / Cùng chung một sự sống, một sự hiểu biết, một ý muốn, một bản chất nên chỉ có một Thiên Chúa duy nhất chứ không phải có 3 Thiên Chúa / Tuy nhiên chúng ta thường quy ra một hoạt động cho mỗi Ngôi / Để trí óc loài người dễ hiểu / như là: Chúa Cha là Đấng Sáng Tạo, Chúa Con là Đấng Cứu Thế, Chúa Thánh Thần là Đấng Thánh Hóa / Thực ra cả Ba Ngôi có cùng một bản chất và một hoạt động chung / để cho công việc đó thích hợp hơn với đặc tính của mỗi Ngôi / Trong đời sống hiện tại, chúng ta đang bước đi trong đức tin / Chúng ta không thể hiểu nhiều, hiểu hết về Mầu Nhiệm cao cả thâm sâu này / Trí tuệ của con người có hạn chế / Chúng ta chỉ có thể mượn những hình ảnh hạn chế, bất toàn nơi thế giới loài người để cắt nghĩa về sự vô song của Thiên Chúa.

54/ Đàng sau bức màn đức tin của chúng ta là những thứ gì? Khi tấm màn đức tin được vén lên, chúng ta sẽ được đối diện cùng Thiên Chúa, sẽ được chiêm ngắm ánh vinh quang muôn thuở / Chúng ta sẽ đời đời chúc tụng, thờ lạy, cảm tạ Thiên Chúa duy nhất, cao cả, mầu nhiệm / Sau đó Đấng Cứu Chuộc sẽ cho chúng ta thông hiệp vào sự sống vô tận của Ngài.

55/ Hôm nay chúng ta cần ghi nhớ điều gì? Từ nay chúng ta hãy bắt đầu chúc tụng, thờ lạy, cảm tạ Thiên Chúa đang ngự trong lòng chúng ta / Chúng ta hãy sống trong tâm tình của người con thảo đối với Ba Ngôi Thiên Chúa / Chúng ta hãy mãi mãi chúc tụng ngợi khen Thánh Danh Ngài.

56/ Khi nào chúng ta nên chúc tụng Chúa? Mở miệng ca tụng Chúa là một hồng ân mà chúng ta luôn phải làm trong bất cứ vào hoàn cảnh nào / Dù đứng trước tương lai đen tối, hay đang trong cảnh khốn khó, dù đang trong cơn hãi hùng / Dù là đang bình an, vui vẻ, hạnh phúc / Chúng ta vẫn luôn ca ngợi Chúa không thôi! Vì sao? Vì Thiên Chúa đã ban biết bao ơn lành / đã cho ta bao nhiêu cơ hội / đã cho gặp bao điều may mắn / Hãy an tâm với số phận của mình / vì không ai hạnh phúc hoàn toàn / cũng chẳng ai đau khổ hoàn toàn / Điều cần thiết là chúng ta phải biết cảm ơn cho xứng đáng!

57/ Lý do nào chúng ta chưa chúc tụng Chúa? Nhiều khi chúng ta cho rằng mình đang bận rộn quá nên không có giờ để ca tụng Chúa / Hay vì chúng ta đang quá lo âu nên không còn tâm trí để ca tụng Chúa / Dù chúng ta có cố biện minh cho bất kỳ hoàn cảnh nào / Thiên Chúa đã quan phòng, yêu thương, an ủi, bao bọc chỡ che như mẹ hiền ấp ủ con thơ / Hãy cất tiếng ngợi khen Chúa mọi lúc mọi nơi đó mới là người tôi ngay, người con thảo!  ****

 

TÓM Ý

1/ Vai trò và mối quan hệ của Thiên Chúa Ba Ngôi: Bài Tin Mừng ngắn diễn tả về vai trò và mối quan hệ của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ở đây nói đến việc Ba Ngôi thực hiện chương trình cứu độ loài người mà Chúa Cha là nguồn gốc và là người khởi xướng. Chúa Con thực hiện bằng cái chết trên thập giá và Chúa Thánh Thần là Đấng làm phát triển ơn cứu độ nơi tâm hồn mỗi người.

2/ Những điều khó hiểu trên trời: Ba Ngôi Thiên Chúa là một mầu nhiệm nên các môn đệ và Dân Do Thái không thể hiểu nổi những việc ở trên trời. Nếu đem so sánh với những sự kiện chúng ta được thấy ở dưới đất.

3/ Những điều khó hiểu tại trần thế: Khi Chúa Yesus nói với các môn đệ tại bờ giếng Giacop: Lương thực của Thầy là làm theo ý muốn Đấng đã sai Thầy. Lần khác khi Chúa Yesus nói về bánh hằng sống, một số môn đệ đã cho là chướng tai không ai hiểu nổi. Với hành động Chúa Yesus rửa chân cho các môn đệ tại bữa tiệc ly và Phê-rô đã lên tiếng ngăn cản, Chúa Yesus mới nói: Điều ta làm hôm nay các con chưa hiểu….

4/ Điều khó hiểu khác: Đó là cuộc khổ nạn của Chúa Yesus, Chúa cố giải thích nhiều lần nhưng các ông vẫn không hiểu. Phê-rô lên tiếng can ngăn, đã bị Chúa Quở trách nặng lời. Bởi vì các ông vẫn cứ nghĩ rằng Chúa Yesus sẽ lên ngôi nên các ông các ông chỉ lo tranh giành nhau chức quyền chỗ bên tả, bên hữu.

5/ Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi: Đây là một mầu nhiệm lớn lao và quan trọng nhất trong đạo. Điều này vượt quá giới hạn của trí khôn con người. Sở dĩ chúng ta biết được đôi chút là do Chúa Yesus mạc khải, hé mở. Điều cốt yếu không phải là để chúng ta tranh luận một trong ba, hay là ba trong một. Nhưng điều Chúa muốn là chúng ta cần biết về tình thương của Chúa Ba Ngôi. Tình thương ấy do Chúa Cha khởi xướng. Do Chúa Yesus thực hiện và do Chúa Thánh Linh làm triển nở.

6/ Hé lộ một chút thâm sâu về mầu nhiệm này: Mầu nhiệm Đức Tin mà chúng ta cần tìm hiểu hôm nay đó là: Có một Thiên Chúa duy nhất nhưng Ngài lại có Ba Ngôi. Ba Ngôi đều là Thiên Chúa nhưng vì Ba Ngôi có cùng một bản tính và một uy quyền như nhau, nên chỉ làm nên một Thiên Chúa mà thôi. Điều này quá khó hiểu vì thế chúng ta cần khiêm tốn cầu xin Chúa ban thêm Đức Tin cho chúng ta.

7/ Giải thích một chút về Chúa Cha và Chúa Con: Hôm nay là ngày kết thúc những mầu nhiệm như là: giáng sinh, phục sinh…. Ba Ngôi cùng cộng tác với nhau trong chương trình cứu độ: Chúa Cha sai con xuống thế, Ngài vì quá yêu nên đã hy sinh chính Người Con của mình. Ngài kêu gọi chúng ta sống niềm tin, để nhờ đó chúng ta được trở nên Con Thiên Chúa.

8/ Giải thích thêm về Chúa Thánh Thần: Khi Chúa Yesus về trời, Ngài sai Chúa Thánh Thần xuống. Chúa Thánh Thần là thủ lĩnh, là Thầy hướng dẫn, là Đấng an ủi. Vì có quá nhiều lợi ích như thế nên vào dịp lễ hôm nay Chúa muốn có nhiều những lời tạ ơn vang lên trong khắp Giáo Hội. Để ca tụng Ba Ngôi Thiên Chúa.

9/ Điều mà Giáo hội muốn nhắc nhớ chúng ta: Ngày Chúa nhật phải là ngày Thánh Hiến cho Thiên Chúa Ba Ngôi và phải dành ngày này để cảm tạ Thiên Chúa và xin Thiên Chúa biến tâm hồn chúng ta thành đền thờ Chúa ngự.

10/ Mọi ân ban đều quy về Chúa Ba Ngôi: Chúng ta nhận ra rằng, cả cuộc đời chúng ta đã nhận biết bao ơn trọng của Thiên Chúa. Các bí tích mà chúng ta lãnh nhận đều nhân danh Chúa Ba Ngôi và cũng kết thúc bằng việc nhân danh Chúa Ba Ngôi.

11/ Các kinh chúng ta đọc cũng đều hướng đến Chúa Ba Ngôi: Chúng ta lấy một ví dụ: Như kinh sáng danh, một giờ nguyện kinh cũng mở đầu bằng kinh sánh danh, các Thánh Vịnh cũng đều kết thúc bằng kinh sáng danh.

12/ Mọi sinh hoạt của Giáo hội đều hướng đến Chúa Ba Ngôi: Trong các kinh vinh danh, tạ ơn, kinh tin kính đều là những lời kinh dâng lên Chúa Ba Ngôi. Chúng ta luôn mong ước rằng : Cuộc đời của chúng ta luôn được sống trong tình yêu của Chúa Ba Ngôi.

13/ Thiên Chúa là một tình yêu hoàn hảo: Tình yêu của Chúa Cha dành cho Chúa Con lớn đến nỗi Chúa Cha đã sinh ra Chúa Con giống hệt mình. Người Con là hình ảnh hoàn hảo của Chúa Cha nên Chúa Yesus mới nói: “Ai thấy Thầy là thấy Cha”.

14/ Trọn đời Chúa Yesus đi tìm sự gì? Chúa Yesus yêu mến Chúa Cha đến nỗi đã vâng lời, vui lòng xuống thế làm người, chịu chết khổ nhục để cứu chuộc nhân loại. Cả đời của Chúa Yesus luôn tìm Thánh Ý Chúa Cha để thi hành. Nên Chúa Yesus luôn tâm niệm rằng : Lương thực của Thầy là làm theo ý Đấng đã sai Thầy (Yn 4,34).

15/ Thái độ dâng hiến trọn vẹn của Chúa Yesus: Ngài hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận nô lệ, trở nên giống như người phàm nhân. Ngài còn hạ mình chịu chết như một tội nhân, tất cả sự vâng phục đó nói lên sự dâng hiến trọn vẹn cho Chúa Cha.

16/ Thiên Chúa là lò lửa tình yêu: Lò lửa tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa lúc nào cũng ngùn ngụt cháy, nguồn mạch tình yêu ấy không bao giờ cạn. Tình yêu cho đi và nhận lãnh ấy ngày càng trở nên sung mãn và dồi dào hơn .

17/ Tình yêu Thiên Chúa là khuôn mẫu: tất cả mọi thứ tình yêu nếu muốn trung thực và bền vững đều phải học theo khuôn mẫu của tình yêu Chúa Ba Ngôi. Hạnh phúc chỉ đến với chúng ta khi mọi người biết yêu nhau trong Thiên Chúa.

18/ Tình yêu rửa sạch: Hôm nay Chúa truyền cho chúng  ta đi rửa tội cho mọi người nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Thiên Chúa muốn dùng tình yêu tinh tuyền để rửa sạch mọi oán ghét, chia rẽ, hận thù đang tàn phá thế giới. Thiên Chúa mong đem lửa tình yêu thắp sáng mọi góc tối của cuộc đời, và Ngài cũng mong tình yêu này ngự trị trong hết mọi tâm hồn.

19/ Ý nghĩa của dấu Thánh Giá: Mỗi khi ta làm dấu Thánh Giá nhân danh Chúa Ba Ngôi là ta muốn ở lại  trong tình yêu sung mãn của Người. Xin cho con được cháy trong lò lửa tình yêu của Chúa Ba Ngôi để con càng ngày càng trở nên thanh sạch và giống Chúa hơn. Đó là thứ tình yêu dâng hiến chỉ mong mưu tìm hạnh phúc cho tha nhân.

20/ Sự hiệp nhất ở nơi Ba Ngôi Thiên Chúa: Theo giáo lý của Ki-tô giáo, Thiên Chúa có 3 Ngôi. Mỗi Ngôi lại mang một vẻ, không Ngôi nào giống Ngôi nào. Tuy Ba Ngôi có khác biệt nhưng lại hoàn toàn bình đẳng. Ba Ngôi liên kết chặt chẽ, yêu thương nhau và hiệp nhất với nhau đến mức độ chỉ còn là một Thiên Chúa duy nhất.

21/ Sự khác biệt trong vũ trụ vạn vật: Chính vì Ba Ngôi Thiên Chúa khác biệt và đa dạng như vậy nên khi tạo dựng vũ trụ cũng đầy những khác biệt nhau. Mỗi loài đều được phân chia thành nhiều cấp độ khác nhau, với nhiều chủng loại khác nhau. Vì thế vũ trụ quá phong phú với muôn hình muôn vẻ.

22/ Sự đa dạng của vạn vật: Tinh tú trên trời cũng đủ chủng loại, con người cũng đủ mọi chủng tộc, ngôn ngữ, màu da, tiếng nói, văn hóa khác biệt. Thú vật, thực vật cũng đa dạng, có thứ bay trên trời, có thứ lội trong nước, có thứ sống trong lòng đất. Loài này ăn thịt sống, loài kia ăn cỏ. Từ trước đến nay, con người chỉ mới khám phá được một phần rất nhỏ.

23/ Một sự tưởng tượng khá thú vị: Nếu Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ vạn vật cùng đồng hình đồng dạng với nhau như là một giống người, một loài hoa, một loài cây, một loài trái thì vũ trụ sẽ đơn điệu và buồn thảm biết bao. Nếu hoa chỉ có một loài thì cho dù có đẹp cỡ nào nó cũng chẳng thơ mộng và phong phú chút nào cả!

24/ Sự phong phú của xã hội con người: Thiên Chúa đã tạo dựng con người có nhiều sắc tộc, nhiều nền văn minh, văn hóa, phong tục tập quán, nhiều lối suy nghĩa khác nhau. Có nhiều tôn giáo xuất hiện, nhiều nghi lễ, nhiều tín điều, nhiều cách gọi tên, nhiều quan niệm, nhiều cách nhìn. Ôi Chúa ơi! Phong phú quá, Thiên Chúa thật đáng ca tụng.

25/ Tóm kết: Từ những thứ khác nhau, đến những cái nhìn và những tư tưởng khác nhau đối với một vật cụ thể mà còn đa dạng như vậy, còn khó hiểu như vậy huống chi là những thực tại trừu tượng, vô hình thì làm sao chúng ta có thể hiểu hết được. Những thứ chúng ta thấy mà chưa hiểu được thì những thứ trừu tượng vô hình thì làm sao chúng ta có thể hiểu được? Vì thế trên lãnh vực siêu nhiên, nếu có nhiều điều mà trí óc con người cho là mâu thuẩn, không đáng tin thì cũng không thể quy kết đó là điều không nên tin. Nhưng nếu con người là những sinh vật nay còn mai mất, không có chỗ nào để bám víu, để hy vọng, để trông cậy thì hãy nên đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa. Đấng có đủ mọi quyền năng, để xin Ngài quan tâm thương yêu che chở hơn là cứ liều mình đưa chân ra đạp vào mũi nhọn. Điều đó chỉ mang lại sự tai hại cho chúng ta mà thôi! Xin mọi người hãy dành một chút suy tư cho cuộc đời mau qua của mình /****

Giuse Luca Trương / Kinh Thánh Emmaus

  


Trở lại      In      Số lần xem: 4039
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  7
 Hôm nay:  1063
 Hôm qua:  1344
 Tuần trước:  9426
 Tháng trước:  81754
 Tất cả:  11585509
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top