Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Tìm hiểu Tin Mừng CN II Mùa Chay B / GIUSE LUCA

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY- B      

ĐỀ TÀI: CHÚA YESUS BIẾN ĐỔI HÌNH DẠNG TRÊN NÚI TABOR

TUNG HÔ TIN MỪNG: 

Từ đám mây sáng chói, tiếng Chúa Cha phán rằng: Đây là Con yêu dấu, làm vui thoả lòng Ta, hãy vâng nghe lời Người.

PHÚC ÂM:  Mc 9,2-10

“Đây là Con Ta yêu dấu.”

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô:

 2 Hôm ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. 3 Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. 4 Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su. 5 Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” 6 Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. 7 Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” 8 Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi.

9 Ở trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. 10 Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu “từ cõi chết sống lại” nghĩa là gì.

Đó là lời Chúa.

 

NHỮNG CÂU HỎI GIÚP MỌI NGƯỜI DỄ HIỂU  BÀI TIN MỪNG

1/ Mầu nhiệm thập giá là gì? (1)

2/ Ý nghĩa của việc Abraham sát tế con mình? (2)

3/ Biểu tượng lòng tin  của Abraham? (3)

4/ Mục đích từ việc Chúa Yesus biến hình? (4)

5/ Lời Chúa mời gọi từ các biến cố trong đời (5)

6/ Cách đọc các dấu chỉ của thời đại (6)

7/ Chúa muốn nhắn gởi điều gì qua các biến cố? (7)

8/ Vì sao hạnh phúc lại chóng qua? (8)

9/ Quan niệm của người Do Thái về núi cao? (9+10)

10/ Vì sao gặp được Chúa sẽ được biến đổi (11)

11/ Gần đèn thì sáng! Ý nghĩa? (12)

12/ Hiệu quả từ việc sống gần bên Chúa (13+16)

13/ Tại sao thầy trò phải xuống núi (14+15)

14/ Ý nghĩa của việc lên núi (16)

15/ Những kỷ niệm lúc được sống gần bên Chúa (18)

16/ Ý nghĩa của tình yêu Thiên Chúa (19)

17/ Tình thân mật của Chúa Yesus (20)

18/ Ý nghĩa của việc lên núi cao (21)

19/ Tình yêu của Ba ngôi Thiên Chúa (22)

20/ Cảm nhận của 3 Môn đệ (23)

21/ Chương trình của Thiên Chúa (24)

22/ Cảm nhận từ tình yêu thương của Chúa Yesus (25)

23/ Cảm nhận của ta từ việc sống gần bên Chúa (26)

24/ Chúng ta thấy được gì khi nhìn ra thế giới (27)

25/ Lời Chúa mời gọi chúng ta thế nào (28)

26/ Điều mà chúng ta cần lựa chọn (29)

27/ Nỗi bất ổn của thế giới (30)

28/ Cách lắng nghe Lời Chúa (31).

29/ Tại sao chúng ta cần lựa chọn? (32)

30/ Lựa chọn là một đòi hỏi (33+34)

31/ Tại sao chúng ta cần phải sẵn sàng? (35)

 

Bài 1: ĐƯỢC BIẾN ĐỔI KHI Ở GẦN BÊN CHÚA

Chia sẻ cho nhau ý nghĩa bài Tin Mừng:

1/ Mầu nhiệm thập giá là gì? Mầu nhiệm thập giá là việc Chúa Yesus chọn cách cứu độ nhân loại bằng việc chịu đau khổ và chịu chết nhục nhã. Đây là một điều khó chấp nhận, là một cớ vấp phạm cho người Do Thái, là một sự điên rồ đối với dân ngoại. Vì thế nên Thiên Chúa muốn có chương trình chuẩn bị để loài người có thể hiểu được mầu nhiệm ấy.

2/ Việc Thiên Chúa đòi Abraham phải sát tế con mình có phải là điều mâu thuẫn? Việc Thiên Chúa chuẩn bị xa xôi nhất chính là Ngài đòi Abraham phải sát tế người con duy nhất của mình là Isa-ác để làm của lễ toàn thiêu dâng kính Ngài. Việc đòi hỏi này xem ra rất mâu thuẫn với lời mà Thiên Chúa đã hứa với ông. Thế nhưng Abraham đã không thắc mắc, phản đối, trái lại tổ phụ đã hoàn toàn tin tưởng và thi hành đúng với lệnh truyền của Chúa. Kết quả là ông được kể như người công chính, còn Isa-ác thì được cứu sống.

3/ Ý nghĩa của biểu tượng lòng tin Abraham: Cứ nhìn vào sự công bình và tình yêu thương của Chúa đối với chúng ta, chúng ta đòi Chúa phải làm một việc tương tự như Abrahma. Đó là Thiên Chúa đã không dung tha con mình, Ngài đã phó thác con mình cho tất cả chúng ta. Ngày xưa, Isa-ác không chết mà Abraham vẫn được kể là công chính, còn Đức Kitô đã bị giết chết thật sự, nhưng sau đó Ngài sống lại, Ngài hoàn tất ơn cứu độ, Ngài trở thành Đấng công chính hóa loài người.

4/ Mục đích của việc Chúa biến hình: Vì muốn cho các môn đệ thân tín giữ vững niềm tin khi thấy thầy mình chịu đau khổ và chết một cách nhục nhã trên thánh giá nên Chúa Yesus muốn tỏ lộ phần nào sự vinh quang của Ngài trên núi Tabor.

5/ Lời Chúa kêu mời từ các biến cố trong đời: Chúng ta thấy 3 môn đệ được Chúa đưa lên núi hôm nay cũng chính là 3 môn đệ  sau này sẽ đi vào vườn cây dầu trong cơn Chúa hấp hối. Từ đó chúng ta rút ta được bài học:  Mọi biến cố dù vui hay buồn cũng đều là những dịp Chúa gởi lời kêu mời đến với chúng ta để chúng ta đi sâu vào tình thân với Ngài.

6/ Hãy đọc những dấu chỉ của thời đại: Chúng ta hãy nhìn những sự kiện xảy ra trong đời sống hằng ngày dưới ánh sáng Đức Tin và với lòng yêu mến Chúa. Mặc dù các môn đệ hôm nay chưa hiểu rõ mọi ý nghĩa của biến cố biến hình. Trong đời sống hằng ngày cũng thế, trước những thuận lợi hay khó khăn, niềm vui hay nỗi buồn, được an ủi hay bị bỏ rơi, chúng ta cũng khó mà hiểu được hết ý nghĩa của nó.

7/ Chúa muốn gởi gắm điều gì qua các sự kiện này? Chúa muốn chúng ta kiên tâm bền chí trong lời cầu nguyện, trong việc suy niệm Lời Chúa. Chúng ta sẽ thấy tình thương của Chúa sẽ lớn hơn con tim chúng ta. Chúng ta hãy hãy cố tìm biết Thánh ý Chúa muốn nhắn gửi qua các sự kiện hằng ngày, nhất là nơi những đau thương, gian khổ vì đau thương sẽ đưa tới vinh quang và thập giá dẫn tới phục sinh.

8/ Những phút giây trôi nhanh: Có những phút giây trong đời mà ta mong muốn kéo dài, nhưng nó lại trôi nhanh như làn gió thổi. Những phút giây hạnh phúc của Phêrô mà hôm nay ông đã được hưởng khi được nhìn ngắm dung nhan Chúa biến hình, Chúa dẫn các ông theo để huấn luyện các ông.

9/ Quan niệm của Do Thái về núi cao: Núi cao là nơi Thiên Chúa ngự. Lên núi là đi gặp gỡ Thiên Chúa, đi lên núi đòi hỏi phải có nhiều cố gắng, phải dứt bỏ những ràng buộc của cuộc sống thường ngày với những lo toan bận bịu cho bản thân, cho gia đình, phải phấn đấu khi lên độ dốc khó đi.

10/ Nơi núi cao thanh vắng dùng để làm gì? Nơi núi cao là nơi Chúa gặp gỡ những người thân tín, là nơi gặp gỡ thân tình. Chúa muốn ta đến với Chúa trong tình thân mật, cũng là nơi thuận tiện để ta đón nhận tình yêu của Chúa và bày tỏ tình yêu của ta đối với Người.

11/ Gặp Chúa để biến đổi: Trên núi cao, Chúa Yesus gặp gỡ Chúa Cha, bỗng chốc Người biến hình, y phục trắng như tuyết, gương mặt sáng láng. Thật ra ai gặp được Chúa cũng đều biến hình. Ông Moisen sau khi ở trên núi 40 đêm ngày và được tiếp xúc thân mật với Chúa, mặt ông đã trở nên sáng láng đến độ khi ông xuống núi thì dân chúng không dám nhìn vào.

12/ Gần đèn thì sáng: Khi được tiếp xúc thân mật với Chúa sẽ làm thay đổi tâm hồn ta. Tình yêu Chúa sẽ đốt sáng tâm hồn ta, xua tan sự thờ ơ nguội lạnh. Sự dịu dàng của Chúa sẽ làm ta bớt đi tính độc ác khắc nghiệt. Sự khiêm nhường của Chúa sẽ diệt trừ thói kiêu căng trong lòng ta.

13/ Hiệu quả từ việc gần gũi Chúa: Lòng bao dung của Chúa sẽ mở rộng tâm hồn ta, giúp ta dễ dàng đón nhận anh em. Sự tha thứ của Chúa sẽ đổi mới tâm hồn ta, Chúa sẽ rửa sạch mọi ô uế trong ta. Càng sống gần bên Chúa ta càng yêu mến anh em, càng giúp ta loại trừ tính nhỏ nhen, ích kỷ, càng kết hợp với Chúa ta càng trở nên giống Chúa hơn.

14/ Tại sao ta phải xuống núi? Khi đã được ở gần bên Chúa thì ta chẳng muốn xa lìa Chúa nữa. Phêrô khi đang ở trong giây phút sung sướng ngất ngây, ông đã xin Chúa cho được dựng 3 lều để được ở lại vĩnh viễn trên núi. Nhưng những giây phút ngất ngây đó thật ngắn ngủi, Chúa Yesus lại đưa các môn đệ xuống núi, xuống núi vì các ông còn nhiều nhiệm vụ phải chu toàn ở trần gian. Chúa Yesus còn phải chịu đau khổ, sỉ nhục, chịu vác thánh giá, chịu đóng đinh, chịu chết sau đó mới được phục sinh.

15/ Thánh Phêrô và các tông đồ khác còn phải phấn đấu với những yếu đuối, sa ngã / còn phải nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách trong công tác rao giảng tin  mừng. Các ông còn phải chịu đau khổ, chịu chết đớn đau rồi mới được tới núi Thánh như lòng mong ước.

16/ Đi lên núi trong đời sống tín hữu: Lên núi chính là những giây phút cầu nguyện, được tiếp xúc thân mật với Chúa trong những buổi tham dự Thánh lễ, đọc kinh, cầu nguyện / trong các buổi tĩnh tâm.

17/ Khi được ở bên Chúa, Chúa sẽ dạy bảo ta về đường lối của Ngài: Sẽ uốn nắn ta theo chương trình của Chúa, đó là lúc ta thanh luyện bản thân, quên mình,  làm theo lời dạy của Chúa.

18/ Những kỷ niệm ngọt ngào: Khi nhớ lại những giờ phút được sống hạnh phúc bên Chúa, nó sẽ là nguồn sức mạnh nâng đỡ ta,nó sẽ là nguồn động viên giúp ta chu toàn nghĩa vụ Kitô hữu.  ****

 

Bài 2: HÃY LẮNG NGHE LỜI NGÀI

Chia sẻ cho nhau ý nghĩa bài Tin Mừng:

19/ Ý nghĩa của tình yêu Thiên Chúa: Thiên Chúa là tình yêu, mà tình yêu ấy luôn sáng tạo và biến đổi không ngừng nghỉ. Thiên Chúa vẫn luôn đổ tràn tình yêu xuống cho chúng ta. Tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu tha thứ, hình ảnh người Cha nhân hậu sẵn sàng tha thứ và đón nhận những đứa con hoang đàng trở về. Tình yêu ấy cũng là tình yêu mong đợi, Ngài mong đợi chúng ta đến để đền đáp tình yêu và sống thân mật với Ngài.

20/ Sự thân mật của Chúa Yesus: Chúa Yesus khao khát được sống thân mật với chúng ta qua việc Ngài đưa 3 môn đệ thân tín lên ngọn núi cao. Chúa chỉ chọn có 3 người, vì sự thân mật không thể có ở giữa một đám đông, sự thân mật chỉ có ở một nhóm nhỏ. Sự thân mật là mối tương giao giữa Ngài với các môn đệ, giữa tâm hồn với tâm hồn, có nghĩa là Chúa muốn gặp gỡ riêng tư, từng người.

21/ Ý nghĩa của việc lên núi cao: Núi cao là nơi yên tĩnh, mối tình thân mật không thích hợp ở chỗ ồn ào. Tình thân mật chỉ có thể phát sinh ở nơi thanh vắng, lên cúi cao là loại bỏ những phiền toái trần tục và dành hết tâm tư cho cuộc gặp gỡ Thiên Chúa. Trong Cựu Ước, Núi cao là nơi Thiên Chúa ngự / lên núi là đi gặp gỡ Thiên Chúa, được gặp Chúa thân mật, Chúa sẽ cho ta biết nhiều điều về Chúa, về bản thân ta.

22/ Ý nghĩa của tình yêu Ba ngôi: Trước hết Chúa cho ta biết chút ít về Người, Chúa muốn chúng ta đi vào sự sống của Ba ngôi Thiên Chúa, mà sự sống của Ba ngôi chính là tình yêu, một tình yêu luôn trao tặng và luôn nhận lãnh. Tình yêu đó là nguồn mạch sự sống, là nguồn hạnh phúc. Hai thứ này được đổ tràn vào tâm hồn những ai đến sống thân mật với Chúa, ai đã từng một lần cảm nhận hạnh phúc ấy thì không thể nào rời xa Thiên Chúa được nữa.

23/ Cảm nhận của 3 môn đệ thân tín: Sau khi được ngắm nhìn nhung nhan Chúa Yesus biến hình và sau khi nghe lời Chúa Cha tuyên bố: Đây là con ta yêu dấu!. Thánh Phêrô đã cảm nhận được niềm hạnh phúc ngập tràn đến nỗi ông đã muốn ở lại đây luôn mãi, không muốn xuống nữa. Chúng ta cũng nhớ lại hai môn đệ Yoan và Anrê sau một buổi chiều được sống với Đức Yesus, hai ông đã quyết định đi theo làm môn đệ của Người. Thánh Phaolô sau khi được đưa lên tầng trời thứ 3, đã mạnh dạn nói: Ai có thể tách chúng tôi ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô, phải chăng là gian truân, đau khổ, hiểm nguy, đói rách, bắt bớ và gươm giáo, không có gì tách ra được (Rm 8,35-39)

24/ Ta biết được gì qua chương trình tình yêu của Thiên Chúa? Chương trình của Thiên Chúa là chương trình của tình yêu. Tình yêu được minh chứng qua sự hy sinh quên mình. Chúa Cha vì yêu thương chúng ta đã hy sinh Người Con Một yêu quý của Ngài, Tình yêu ấy được diễn tả qua hành động của Abraham sát tế con trong bài đọc 1.

25/ Chúa Yesus đã cảm nhận được điều gì qua việc yêu thương chúng ta ? Chúa con vì yêu thương chúng ta, đã chấp nhận liều mạng sống như lời Người nói: Không có tình yêu nào lớn lao bằng tình yêu của Người dám hy sinh mạng sống của mình cho bạn hữu. Chương trình tình yêu thương của Chúa được thực hiện qua sự đau khổ và cái chết trên thập giá của Chúa Yesus.

26/ Chúng ta cảm nhận được điều gì qua việc sống thân mật với Chúa? Khi được sống gần bên Thiên Chúa quyền năng, ta thấy mình chỉ là cát bụi. Sống bên trái tim nhân hậu của Chúa, ta thấy mình quá độc ác, dữ tợn. Hưởng nếm được tình yêu thủy chung của Chúa, ta chỉ thấy mình là phường bội nghĩa vong ân. Tiếp cận được với nguồn sáng tinh tuyền của Chúa, ta chỉ thấy mình là một góc tối nhớp dơ, ô uế.

27/ Khi nhìn thế giới qua Chúa, ta sẽ thấy thế nào? Khi hiểu đôi chút về Chúa và hiểu hết về bản thân mình, ta sẽ có cái nhìn khác về mọi người và về thế giới đang sống , ta sẽ nhìn thế giới bằng ánh mắt của Thiên Chúa, ta nhìn thế giới như thể nó cũng được biến hình trong Chúa Yesus. Ta sẽ nhìn thấy tình yêu Chúa dành cho mỗi người, và mỗi người đều là kết quả ơn cứu độ của tình yêu Con Thiên Chúa.

28/ Chúa Yesus mời gọi chúng ta điều gì? Hãy hoán cải và tin vào Tin Mừng. Hôm nay Chúa Yesus cũng nói với chúng ta bằng những lời mời gọi các thính giả Galilê năm xưa, chúng ta có tin vào Tin Mừng của Thiên Chúa mà Chúa Yesus yêu cầu chúng ta không?

29/ Điều mà ta cần lựa chọn có dễ không? Muốn chọn lựa điều mà Đức Tin đòi hỏi không phải là điều dễ dàng. Sự lựa chọn này sẽ rất khó khăn vì nó sẽ mang đến cho chúng ta nhiều hệ lụy. Ngày nay, có rất nhiều vị giảng đạo đang xuất hiện trước mắt chúng ta, các giáo phái xuất hiện mỗi lúc một nhiều. Có quá nhiều kẻ tuyên truyền, họ đã khéo léo gieo vào lòng chúng ta cho dù chúng ta là những kẻ xác tín, mạnh tin nhất. Chúng ta sẽ tự hỏi: Phải tin gì đây? Phải tin ai đây? Ai mới là ngôn sứ thật? Ai sẽ cho ta câu trả lời?

30/ Nỗi bất ổn nhất của thế giới hôm nay chính là sự thiếu lắng nghe. Trong mùa chay Thiên Chúa mời gọi chúng ta hẵy lắng nghe : Đây là con chí ái của Ta, hãy lắng nghe Lời Ngài.

31/ Lắng nghe là gì? Theo Kinh Thánh, lắng nghe không phải chỉ là nghe bằng tai, nhưng là để cho mình được uốn nắn, hoán cải, giáo dục. Chúa vẫn giận dữ khi nói về những kẻ chống lại luật Ngài: Chúng không nghe lời ta !  Cùng với những môn đệ được chứng kiến cuộc biến hình. Chúng ta cũng được mời gọi lắng nghe, được mời gọi tham gia vào sự biến hình của Chúa, được mời gọi để thay đổi sâu xa ,thay đổi cách triệt để chứ không còn chỗ cho sự tầm thường, nguội lạnh nữa .

32/ Chúng ta đang cần một sự lựa chọn: Chúng ta cần khẳng định không một chút do dự: Đây là con chí ái của ta, hãy lắng nghe Lời Ngài. Đây chính là vị ngôn sứ thật, đây là vị ngôn sứ bởi trời, Ngài đến để giải thoát, để cứu độ, chỉ mình Ngài đáng tin cậy, chỉ mình Ngài thể hiện dự tính của Thiên Chúa nên chúng ta cần dứt khoát lựa chọn Ngài.

33/ Lựa chọn là đòi hỏi : Khi chọn lựa thì phải chấp nhận chịu đòi hỏi. Trong mùa chay Chúa mời gọi chúng ta phải chiến đấu với sự dữ. Con đường mà chúng ta đang đi, giúp chúng ta được tái sinh, được sự sống, vì thế chúng ta cần phải hoán cải và làm điều lành, đó là thực thi tình bác ái huynh đệ.

34/ Theo Chúa phải chấp nhận những đòi hỏi khắt khe: Chương trình theo Chúa là chương trình có nhiều đòi hỏi nhất và Thiên Chúa có vẻ như là một Thiên Chúa khắt khe. Thật ra cũng bởi vì Ngài yêu thương chúng ta, Ngài đòi hỏi nhiều bởi vì Ngài hứa cho chúng ta những điều tuyệt vời nhất mà chẳng  ai có được. Và Ngài còn hứa ban sự sống cho chúng ta nữa!

35/ Chúng ta phải sẵn sàng để làm điều gì? Chúng ta cần sẵn sàng chết cho con người tội lỗi của mình để sống lại với Chúa. Chúng ta cần sẵn sàng lắng nghe, cần sẵn sàng để cho Chúa uốn nắn và phải sẵn sàng sống theo lời Ngài dạy cho dù lời ấy khi mới nghe có vẻ vô lý. Hãy để cho Chúa thực hiện chương trình của Ngài trên chúng ta, nhờ đó chúng ta sẽ được trở nên con yêu dấu của Ngài.****

 

Bài 3: BIỂU LỘ TÌNH YÊU

Chia sẻ cho nhau ý nghĩa bài Tin Mừng:

36/ Trong bài Tin Mừng Chúa nhật 2 MC năm nay, Chúa đặt trước mắt chúng ta 2 mầu nhiệm tương phản nhau: 1) Chúa Kitô chịu đau khổ với Thập Giá / 2) Chúa Kitô Phục Sinh trong vinh quang.

37/ Hai mầu nhiệm này dẫn chúng ta đến một khám phá lý thú: cũng tương phản nhau / Nhưng cũng rất quan trọng để chúng ta suy niệm: 1) Tội lỗi kinh khủng của nhân loại / 2) Lòng thương yêu vô bờ bến của Thiên Chúa.

38/ Khi đã hiểu được 2 thực tại này, chúng ta sẽ dễ dàng hiểu được 2 mầu nhiệm đó là: Đau khổ đưa tới vinh quang.

39/ Cũng chính trong ý hướng đó mà Chúa Yesus muốn chuẩn bị tinh thần cho các môn đệ, củng cố niềm tin cho các ông bằng việc Ngài tỏ lộ cho các ông thấy một phần vinh quang của Ngài sau này mà hôm nay chúng ta gọi biến cố đó, sự tỏ lộ đó là: “Chúa Yesus biến hình”.

40/ Biến hình như Tôn Ngộ Không mà đài truyền hình trình chiếu phim Tam Tạng đi thỉnh kinh / Một cái lắc mình, Tôn Ngộ Không có thể biến thành một nhân vật khác / Khi thì một thiếu nữ xinh đẹp / khi thì một con vật khác / khi thì một trái bí,…  / Đó chỉ là chuyện thần thông, chuyện tưởng tượng / chuyện không có thật / là kỹ xảo màn ảnh.

41/ Việc Chúa biến hình là một việc có thật / không phải là thần thoại / Biến hình theo nghĩa thông thường là thay đổi hình dạng khác với hình dạng bình thường / Các môn đệ đã theo sống với Chúa 3 năm và các ông biết chắc rằng Chúa có hình dạng con người bằng xương bằng thịt.

42/ Dù các ông đã được nghe những lời giảng dạy cao siêu / Dù các ông đã được chứng kiến nhiều phép lạ / Dù các ông chưa biết chân tướng đích thực của Chúa / Hôm nay, ngay bây giờ, Chúa biến hình cho các ông thấy Chúa Yesus trong một hình dạng Thiên Chúa vinh quang đích thực / Có cả hai nhân vật làm chứng cho Chúa là Elia và Moisen / Hai vị Tổ phụ này đã chết từ lâu đời, mà hôm nay các ông được thấy họ trong vinh quang cùng với Chúa Yesus .

43/ Mục đích của việc Chúa biến hình là gì? Là để các môn đệ biết chân tướng đích thực của Chúa / Ngài là Con Yêu Dấu của Chúa Cha / Ngài là Người Con luôn làm đẹp lòng Cha Mình / Ngài là Đấng mà mọi người phải tôn thờ và nghe lời / Nhưng khó khăn ở chỗ: Làm sao chúng ta có thể nhận ra trên khuôn mặt nhân tính của Ngài lại ẩn chứa một khuôn mặt Thần tính bên trong / Đây là một thắc mắc lớn của các môn đệ trên con đường đi theo Chúa.

44/ Đã có biết bao người vấp ngã vì điều này! Một số môn đệ bị vấp ngã khi cho rằng Chúa nói lời chói tai! Các Biệt Phái luật sĩ luôn luôn vấp ngã, họ đã biện minh cho sự ngu xuẩn của mình bằng một hành động sát hại Chúa / Hôm nay cũng có một số trong chúng ta tin Chúa cách hời hợt để rồi tìm cơ hội để bổ báng Lời Chúa / Tìm cách xuyên tạc Lời Chúa / Họ cố chứng minh họ là người đạo đức, thông minh / Nhưng đời sống của họ luôn chứng minh điều ngược lại / Chúa Yesus đã cảnh cáo: Đừng đưa chân đạp mũi nhọn / Chúa nhân từ chứ không nhu nhược như họ tưởng đâu! Nếu Thiên Chúa không quyền năng, không thánh thiện như mọi người ca tụng thì hóa ra số người đông đảo tôn thờ Chúa lại trở thành những người vô tích sự hay sao? Nếu Thiên Chúa làm được việc này mà lại bó tay với việc kia thì đó chẳng phải là Thiên Chúa nữa!

45/ Chúa biến hình là để động viên, khích lệ các môn đệ, để các ông vững lòng mà đi theo Chúa, đi theo mầu nhiệm Thập Giá / Đi theo mầu nhiệm đau khổ / sẽ dẫn tới vinh quang / Nếu các ông không vững niềm tin / Nếu chúng ta không vững niềm tin, chẳng ai có thể đi đến đích được!

46/ Chúa biến hình trước mắt các môn đệ để các ông khỏi khiếp sợ vì những sự việc sắp xảy đến / Để khi các ông đối diện với Thập Giá, các ông sẽ nhìn thấy xuyên qua Cây Thập Giá là sự vinh quang tột đỉnh vĩnh cửu ở phía sau / Thập Giá chỉ là cái cửa, là chìa khóa / là đích đến dẫn tới vinh quang cho mỗi chúng ta!

47/ Biến cố biến hình, Chúa muốn nhắn nhủ chúng ta: Hãy tin tưởng, cậy trông, kiên nhẫn chịu đựng / Có Chúa luôn ở cạnh để hỗ trợ các ông, để hỗ trợ chúng ta.

Chuyện kể: Bà chủ nhà hấp hối, bà chia gia tài cho từng người thân / Bà để lại cho họ mọi tài sản mà bà có bằng chúc thư / Riêng cô hầu gái trung thành thì bà để lại cho chị mỗi Một cây Thánh giá bằng thạch cao / Chị buồn phiền, oán trách, trút giận vào bà qua việc ném mạnh cây thánh giá thạch cao vào tường! và điều gì đã xảy ra…???

48/ Lắm khi Thiên Chúa gởi đến chúng ta những món quà quý giá bằng hình thù của cây Thánh giá / Nếu chúng ta hiểu được lòng tốt của Thiên Chúa luôn yêu thương và không bao giờ làm điều dữ cho chúng ta, bởi vì tất cả những biến cố xảy đến cho chúng ta đều nhằm đưa dẫn chúng ta đến nguồn hạnh phúc bất diệt! Thiên Chúa không bao giờ làm điều xấu / Hãy tin chắc như thế!

49/ Con người mới sinh ra trên đời đã khóc ré lên khi nhìn thấy có quá nhiều thập giá đang dành sẵn! Đâu phải chỉ mình ta có thập giá để vác! Chính Chúa đang âm thầm vác thập giá mọi lúc mọi nơi / Dù có ai đó đang yêu Chúa, có ai đó đang ghét Chúa, đang thù oán Chúa, đang kết tội Chúa / Chúa vẫn cứ âm thầm vác / Chúa vác vì yêu thương chúng ta / vì muốn cứu chúng ta / Nếu Chúa không cứu chúng ta thì đương nhiên Chúa đánh mất chính mình , vì Ngài là Thiên Chúa của Tình Yêu!****

 

Bài 4: BIẾN ĐỔI TÂM HỒN

Chia sẻ cho nhau kinh nghiệm sống Tin Mừng:

50/ Hôm nay Chúa Yesus tỏ lộ một mầu nhiệm khó có ai chấp nhận: Chịu đau khổ / chịu chết / Sau đó sống lại vinh quang / Ai cũng hỏi: có lấy gì bảo đảm không?

51/ Mầu nhiệm này thật khó chấp nhận nên Chúa Yesus phải chuẩn bị tinh thần cho các môn đệ /Hôm nay Ngài hé lộ một chút vinh quang / Minh chứng cho bản chất Thần Tính Thiên Chúa của Ngài / để củng cố lòng tin cho các ông!

52/ Biến cố này dạy cho chúng ta 2 điều: 1) Đức tin giúp chúng ta thắng lướt mọi đau khổ / 2) Mùa chay này xin Chúa biến đổi mỗi người và mỗi gia đình chúng ta.

53/ Đời là bể khổ / Đau khổ hiện diện khắp nơi /với  muôn hình vạn trạng / tùy theo địa vị và hoàn cảnh của mỗi người, tùy theo ơn gọi / Mỗi người chúng ta mang những gánh nặng chồng chất / Chúng ta như đang bị kẹt giữa đe và búa / có những đau khổ không diễn tả được bằng lời / Có những đau khổ không thể vẽ nên hình ảnh / Có những đau khổ mà nhiều người cho rằng: cây thánh giá tôi đang vác: nó làm bằng bùn!

54/ Có khi chúng ta đau khổ quá / mất kiên nhẫn, chúng ta có cảm giác như Chúa đang ngó lơ, Chúa không nghe chúng ta / nhiều khi chúng ta tủi thân / Nhiều khi chúng ta phàn nàn => Tại sao những người chung quanh có cuộc sống an lành / hạnh phúc, vui vẻ / còn mình sao cuộc đời luôn tràn ngập thử thách / đâm ra chúng ta tủi thân / thương hại chính mình, buồn chán cho số phận / mất lòng cậy trông!!!

55/ Những lúc như thế / Chúng ta hãy ngẩng đầu lên / Đây chính là lúc chúng ta giống Chúa / Đây là lúc chúng ta gần Chúa nhất / Nghĩa là đúng lúc chúng ta cần vận dụng đến đức tin nhất / Có đức tin hay không cũng chính là lúc này đây.

56/ Đức tin giúp chúng ta lướt thắng đau khổ / Đức tin là con mắt thần hướng dẫn chúng ta cách sống bình an phó thác / Nhìn những đau khổ như phương tiện dẫn đến vinh quang / Chính Chúa Yesus làm gương trong việc này / Chúa đã đi trước để dẫn đường / Chúng ta chỉ việc nối bước theo sau, đừng tranh cãi / cũng đừng hồ nghi.

57/ Khi Chúa mạc khải con đường Khổ Giá cho các môn đệ / Các ông run sợ, không muốn chấp nhận đi theo cuộc khổ nạn của Chúa / Vì thế Chúa mới hé lộ vinh quang để hun đúc niềm tin yêu, hy vọng cho các ông!

58/ Chúng ta có thể hiểu rằng: Đức tin là hoa / Vinh quang là quả / Từ đó giúp chúng ta nhận ra chân giá trị của mọi đau khổ trên trần gian này đều hữu ích cho chúng ta / Để chúng ta can đảm, sáng suốt đón nhận nó trong đời sống hằng ngày và hướng dẫn cách giải quyết đau khổ theo đường hướng mà đức tin đã vạch ra.

59/ Nói như thế không phải là Chúa bảo chúng ta phải mỉm cười khi gặp đau khổ / Chúng ta có thể khóc / nhưng cũng phải nén lòng chịu đựng như có biết bao người cũng nén lòng chịu đựng như chúng ta.

60/ Đừng bao giờ chúng ta để cho cây đức tin bật rễ, tróc gốc / Đừng bao giờ tắt niềm hy vọng / Đừng bao giờ có cảm nghĩ Thiên Chúa đang bỏ rơi chúng ta / Vì Thiên Chúa luôn ở cạnh chúng ta / Chúa sẽ lên tiếng bênh đỡ ta bất kỳ lúc nào nếu chúng ta kêu cầu danh Ngài / Chúng ta biết nương tựa vào Chúa / chúng ta sẽ thành công!

Chuyện kể: Bác tiều phu /Cỗ xe kéo đầy củi bị mắc lầy / và vị thần /

Câu chuyện trên dạy chúng ta phải cố gắng hết sức / phải cầu xin ơn trợ giúp / Khi đó Chúa sẽ giúp ta / đừng lười biếng / chỉ ngồi đó mà kêu gào cho to / Vì như thế sẽ vô ích thôi! Ý câu chuyện dạy chúng ta đừng quá ỷ lại rồi đâm ra lười biếng / sau đó yêu cầu Chúa làm phép lạ mọi lúc mọi nơi / Chúng ta thử tưởng tượng xem nếu chúng ta cứ yêu cầu Chúa làm phép lạ thì mọi việc sẽ ra sao? Chương trình cứu chuộc của Chúa sẽ như thế nào? Có giống một câu chuyện vui cười không? Có còn là một mầu nhiệm cứu chuộc nữa không? Người yêu Chúa nhất là người ít làm phiền lòng Chúa nhất / Người tội lỗi là người luôn quấy rầy Chúa bởi những tiếng van xin trách móc liên tiếp! Đó không phải là một đứa con yêu / nhưng là một đứa con luôn gây phiền phức cho Cha mình!

61/ Chúng  ta luôn trông cậy, cầu xin ơn trợ giúp => Đó là điều rất cần thiết / nhưng kèm theo đó phải là những hy sinh chúng ta dâng lên Chúa để minh chứng tình yêu!

62/ Chúng ta theo Chúa chúng ta cũng phải biến hình như Chúa / Chúng ta phải biến đổi từ từ mới trở nên giống Chúa / Chúng ta có bằng lòng để Chúa thay đổi chúng ta không? Thứ gì trên thế giới cũng thay đổi / văn minh, tiến bộ khoa học thay đổi quá nhiều / Thế giới mỗi ngày mỗi khác / chỉ riêng chúng ta không chịu thay đổi / Không chịu lấy Lời Chúa để làm gương soi / để nhìn thấy những hạn chế, những bất xứng của chính mình.

63/ Thay đổi, biến hình / từ con người tội lỗi => trở nên con người thánh thiện, ai cũng muốn, ai cũng nói / Nhưng tích cực làm, tích cực hợp tác với ơn Chúa thì ít người dám làm! Chúng ta hãy dâng tâm hồn cho Chúa, phó thác cho Chúa / Điều cần thiết là Chúa dạy sao, chúng ta phải nghe theo và làm y như thế.

64/ Thay đổi con người mình là điều quá cần thiết / Mỗi người chúng ta đã tin theo Chúa bao nhiêu chục năm / Chúng ta cứ như thế, chẳng chịu thay đổi gì cả / gia đình chúng ta cũng lộn xộn, cũng bất an / cũng mất hạnh phúc / Ai cũng giữ nếp sống ù lì như cũ / chẳng chịu nghe ai, chẳng chịu thay đổi / chẳng chịu biến hình theo Chúa / Nếu như thế thì Chúa Yesus đành bó tay!

Lạy Chúa, con xin hứa sẽ thay đổi hoàn toàn tâm hồn con trong mùa chay này, xin Chúa giúp con giữ trọn lời hứa! ****

 

BÀI 5 :    PHẢI SỐNG MÙA CHAY THÁNH NHƯ THẾ NÀO ?  

Chia sẻ cho nhau kinh nghiệm sống tin mừng :

  1.  Quy luật của cuộc đời như thế nào ? Bức tranh cuộc đời luôn có 2 gam màu tối sáng / cuộc đời luôn bao gồm : hạnh phúc, khổ đau / thành công, thất bại / mạnh khỏe , bệnh tật  …/ Tóm lại: bài Tin Mừng muốn nói cho ta biết rằng : Trong đau khổ sẽ đưa tới vinh quang.
  2.  Khi các Tông Đồ theo Chúa , họ mơ tưởng điều gì ?Họ mơ tưởng sẽ được ngồi bên hữu, bên tả / được chức quyền, giàu sang. Họ mong Chúa đến để giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ của ngoại bang / nhưng  mà giờ đây giấc mộng ấy lại đang tan tành mây khói.
  3.  Chúa muốn dạy các Môn đệ điều gì ? Từ trước họ vẫn thấy Chúa làm phép lạ , nhưng Thầy mình vẫn chỉ là một con người bình thường ,bằng xương bằng thịt. Nhưng hôm nay các ông lại được thấy một dung mạo khác của Thầy mình/ Một vị Con Thiên Chúa
  4.  Mục đích của Chúa Giê su là gì ? Chúa muốn củng cố Đức Tin cho các Môn Đệ ,để các ông sẵn sàng đón nhận mọi đau khổ vì danh Thầy mình và cũng để hiểu được đường lối cứu độ của Chúa Giê-su.
  5.  Biến cố hiển dung mang lại điều gì ? Mang lại niềm hy vọng cho những ai gặp phải những đau khổ trong tinh thần ,lẫn thể xác.
  6. Chúa biến hình với mục đích cho ta biết điều gì ? Sau này ta cũng sẽ trở nên con cái Chúa vì đã  chịu phép thanh tẩy. Nhưng nếu muốn được như vậy thì chúng ta cũng phải biến đổi như Chúa.
  7.  Tết , ta mong có được điều gì trong năm mới ? Ta mong giàu hơn, khỏe hơn, đẹp hơn, thành công hơn. Nhưng mùa chay Chúa lại muốn chúng ta duyệt xét lại nếp sống đạo của chính mình , coi thử ta sống đạo như thế đã đạt chưa ?
  8.  Sám hối trong mùa chay là gì ? xưng thú tội lỗi của mình / là lãnh nhận bí tích Thánh thể để xin ơn trợ giúp. Là kết hiệp với Chúa trong lời cầu nguyện và sống đúng như ý Chúa muốn trong Tin mừng Mùa Chay Thánh này **R

 

TÓM Ý

1/ Mầu nhiệm Thập giá là việc Chúa Yesus chọn cách cứu độ nhân loại bằng việc chịu đau khổ, chịu chết nhục nhã trên thập giá. Đây là một điều mà không ai chấp nhận được, nên Thiên Chúa muốn có chương trình chuẩn bị để loài người có thể hiểu được mầu nhiệm này.

2/ Khi Thiên Chúa đòi Abraham phải sát tế con mình, điều này xem ra mâu thuẫn với những gì mà Thiên Chúa đã hứa với ông. Thế nhưng ở đây ông là một mẫu gương của lòng tin khi ông đã không hề thắc mắc, phản đối. Trái lại ông đã hoàn toàn tin tưởng ở Thiên Chúa và vui vẻ thi hành lệnh truyền. Kết quả là Ông đã được ban thưởng và con ông cũng không hề phải chết.

3/ Abraham xứng đáng là một biểu tượng của lòng tin, qua việc này chúng ta thấy Thiên Chúa quá yêu thương chúng ta, khi Ngài cũng đã làm một việc tương tự như Abraham khi Ngài phó thác mạng sống của con mình để cứu thoát chúng ta. Đức Kitô đã bị giết chết thật sự, nhưng sau đó Ngài đã sống lại, Ngài hoàn tất ơn cứu độ và trở thành Đấng công chính hóa loài người.

4/ Khi Chúa biến hình trước mắt các môn đệ, Chúa muốn các ông giữ vững niềm tin khi thấy Thầy mình chịu đau khổ và chết nhục nhã trên Thập giá. Nên Chúa đã cho các ông chiêm ngắm một phần vinh quang của Ngài trên núi Tabor.

5/ Chúng ta thấy ba môn đệ được Chúa đưa lên núi hôm nay, cũng chính là ba môn đệ mà sau này sẽ đi vào vườn cây dầu trong cơn hấp hối của Chúa, từ biến cố này, chúng ta rút ra được bài học: Mọi vui buồn trong đời cũng là những dịp Chúa Cha gửi lời kêu mời để chúng ta phần nào hiểu được tình thân của Ngài.

6/ Chúng ta cần nhìn những sự kiện xảy ra trong đời sống hằng ngày dưới ánh sáng Đức tin và với lòng yêu mến Chúa. Mặc dù hôm nay các môn đệ chưa hiểu rõ về biến cố biến hình, cũng như chúng ta khó lòng mà hiểu hết những vui, buồn, sướng, khổ mà Chúa cho phép xảy ra. Nhưng chúng ta cũng cần biết rằng: Mọi thứ Chúa cho phép xảy đến, đều sẽ mang lại lợi ích nào đó cho chúng ta.

7/ Điều Chúa muốn nhắn gửi là: Chúng ta cần kiên tâm bền chí trong lời cầu nguyện, trong việc suy niệm lời Chúa, chúng ta sẽ thấy tình thương của Chúa luôn lớn hơn con tim chúng ta, chúng ta cần tìm ra Thánh ý Thiên Chúa được nhắn gửi qua các sự kiện nhất là những đau thương gian khổ, bởi vì Thập giá luôn đưa ta đến vinh quang phục sinh.

8/ Những phút giây hạnh phúc luôn trôi nhanh, nhưng chúng ta lại luôn muốn kéo dài, Phêrô cũng thế, ông đã quá ngất ngây khi nhìn thấy vinh quang của Chúa Yesus nên ông đã muốn ở lại đó mãi mãi.

9/ Theo quan niệm Do Thái: Núi cao là nơi Thiên Chúa ngự, lên núi là đi gặp gỡ thiên Chúa. Muốn đi lên núi ta cần phải có nhiều cố gắng, phải dứt bỏ mọi ràng buộc lo toan, phải phấn đấu nhiều vì càng lên độ dốc, càng khó đi, càng cần nhiều cố gắng. Núi cao là nơi Thiên Chúa gặp gỡ những người thân tín, Chúa muốn ta đến với Chúa trong tình thân mật. Núi là nơi ta đón nhận tình yêu của Chúa và cũng là nơi ta bày tỏ tình yêu của ta đối với Ngài.

10/ Gặp Chúa là để biến đổi, ở nơi núi cao, Chúa Yesus gặp gỡ Chúa Cha nên Chúa Yesus đã biến hình, ai gặp Chúa cũng được biến đổi, Moisen sau khi lên núi cao 40 đêm ngày và được tiếp xúc thân mật với Thiên Chúa, mặt ông đã trở nên sáng láng đến độ khi xuống núi thì dân chúng không ai dám nhìn vào mặt ông.

11/ Gần đèn thì sáng: Khi được tiếp xúc thân mật với Chúa, tâm hồn ta sẽ thay đổi, tình yêu Chúa sẽ đốt nóng tâm hồn ta, sẽ xua tan mọi thờ ơ nguội lạnh. Sự dịu hiền của Chúa sẽ làm ta bớt đi tính độc ác, sự khiêm nhường của Chúa sẽ diệt trừ thói kiêu căng trong lòng ta.

12/ Lòng bao dung của Chúa sẽ mở rộng tâm hồn ta, giúp ta dễ dàng đón nhận anh em, sự tha thứ của Chúa sẽ rửa sạch mọi ô uế trong lòng ta. Ta càng sống gần Chúa, ta càng yêu mến anh em, càng giúp ta loại trừ tính nhỏ nhen, ích kỷ, càng kết hợp với Chúa, ta càng trở nên giống Chúa hơn.

13/ Vì sao lại phải xuống núi, Ai ở bên Chúa thì chẳng muốn lìa xa Chúa bao giờ, Phêrô đã ngất ngây nên đã xin cho được dựng 3 lều để được vĩnh viễn ở lại trên núi, nhưng những phút ngất ngây ấy sẽ rất ngắn ngủi, các ông phải xuống núi vì còn nhiều nhiệm vụ phải làm ở trần gian, Chúa còn phải chịu đau khổ, sỉ nhục, vác thập giá, chịu chết, chịu đóng đinh, sau đó mới được phục sinh.

14/ Phêrô và các tông đồ khác còn phải phấn đấu với những yếu đuối, sa ngã, còn phải vượt qua những khó khăn thử thách trong công tác rao giảng tin mừng. Các ông còn phải chịu đau khổ, thử thách, đớn đau, rồi mới tới được nơi núi Thánh mong ước.

15/ Lên núi trong đời sống Kitô hữu chính là những giây phút cầu nguyện, được tiếp xúc thân mật với Chúa trong các thánh lễ, trong các buổi tĩnh tâm, cầu nguyện.

16/ Khi iđược ở bên Chúa, Chúa sẽ dạy bảo ta về đường lối của Ngài, Chúa sẽ uốn nắn ta theo đúng chương trình của Chúa, cũng chính là lúc ta tập thanh luyện bản thân, là lúc ta thực hành theo lời dạy của Chúa.

17/ Khi được nhớ lại những giây phút ngọt ngào được sống hạnh phúc bên Chúa, nó sẽ nguồn sức mạnh nâng đỡ đời sống đạo của ta, là nguồn động viên để ta có thể chu toàn bổn phận Kitô hữu.

18/ Thiên Chúa là tình yêu, tình yêu Thiên Chúa thì luôn biến đổi và sáng tạo không ngừng, Thiên Chúa luôn tuôn đổ tình yêu tha thứ cho chúng ta, tình yêu của người Cha nhân hậu, luôn mong đợi con mình quay về.

19/ Chúa Yesus luôn khao khát sống thân mật với chúng ta, tình thân mật được thể hiện qua việc đưa 3 môn đệ thân tín lên núi cao, sự thân mật không thể có ở giữa một đám đông người, chỉ có thể có một nhóm nhỏ, giữa Chúa với các môn đệ, giữa Chúa với một tâm hồn, Chúa chỉ muốn có sự riêng tư, từng người  ****

20/ Núi cao sẽ là nơi yên tĩnh/ mối tình thân mật không thích hợp ở chỗ ồn ào/ Tình thân chỉ phát sinh ở nơi thanh vắng. Lên núi cao là loại bỏ mọi phiền toái trần tục, là dành hết tâm tình cho cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, gặp được Chúa, Chúa sẽ cho ta biết nhiều điều về Chúa, về bản thân ta.

21/ Chúa muốn chúng ta biết chút ít về Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúa muốn chúng ta đi vào sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa mà sự sống của Ngài chính là tình yêu. Một tình yêu luôn trao ban, Ngài luôn trao ban sự sống và nguồn hạnh phúc, ai đã từng được Thiên Chúa đổ tràn 2 nguồn này thì không thể lìa xa Thiên Chúa được.

22/ Sau khi được ngắm nhìn dung nhan Chúa Yesus biến hình. Sau khi nghe tiếng Chúa Cha tuyên bố: Đây là con Ta yêu dấu. Thánh Phêro đã cảm nhận được niềm hạnh phúc tràn ngập đến nỗi ông đã muốn ở lại đó luôn mãi. Yoan và Anrê sau một buổi chiều được sống với Đức Yesus, hai ông đã quyết định đi theo làm môn đệ của Ngài. Thánh Phaolô sau khi được lên tầng trời thứ 3, ông đã mạnh dạn nói: Ai có thể tách chúng tôi ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô… Không gì có thể tách ra được!.

23/ Chương trình của Thiên Chúa: Chúa Cha vì yêu thương chúng ta, đã hy sinh Người Con Một yêu quý nhất của Ngài, tình yêu ấy cũng được diễn tả qua hành độnh của Abraham trong bài đọc I.

24/ Chúa Yesus vì yêu thương chúng ta, đã chấp nhận liều mạng sống, như lời Người nói : Không có tình yêu nào lớn lao bằng tình yêu của người dám hy sinh mạng sống của mình vì bạn hữu. Ngài yêu thương chúng ta được thể hiện qua cái chết thập giá.

25/ Khi ta được sống thân mật bên Thiên Chúa quyền năng, ta cảm nhận mình chỉ là cát bụi, khi được sống với trái tim nhân hậu của Chúa, ta thấy mình quá độc ác, dữ tợn. Khi thấy tình yêu thủy chung của Chúa, ta càng nhận ra mình là phường vong ân bội nghĩa.

26/ Khi ta hiểu đôi chút về Chúa, về bản thân mình, ta sẽ nhìn ra thế giới bằng ánh mắt của Thiên Chúa. Ta nhìn thế giới và cảm nhận nó cũng biến hình như Chúa Yesus, ta càng thấy rõ tình yêu của Chúa dành cho mỗi người và nhận ra mỗi người đều là kết quả của tình yêu cứu độ.

27/ Chúa Yesus mời gọi chúng ta: Hãy hoán cải và tin vào Tin Mừng, hôm nay Chúa cũng mời gọi chúng ta bằng những lời mà Chúa đã mời gọi thính giả Galilê năm xưa, vậy chúng ta có tin vào Tin Mừng của Chúa Yesus không?

28/ Khi ta tin, ta cần phải lựa chọn, muốn lựa chọn điều mà đức tin đòi hỏi đâu phải là chuyện dễ. Điều chúng ta lựa chọn, sẽ mang đến nhiều hệ lụy, ngày nay có quá nhiều người rao giảng nhiều loại đạo. Họ rất khéo léo gieo vào lòng chúng ta những điều nghi kỵ, bất ngờ. Cho dù chúng ta là những kẻ mạnh tin, thì cũng khiến cho chúng ta lung lay và bất ngờ vì: Phải tin gì đây?, Phải tin ai đây?, thật là khó.

29/ Nỗi bất ổn hôm nay chính là sự thiếu lắng nghe. Trong mùa chay, Thiên Chúa lại mời gọi chúng ta lắng nghe: “Đây là con chí ái của Ta, hãy vâng nghe lời Người”

30/ Lắng nghe theo kinh thánh cắt nghĩa: Không phải chỉ là nghe bằng tai, nhưng là để cho lời Chúa uốn nắn, hoán cải, giáo dục mình. Chúa Yesus rất giận dữ khi nói về những kẻ chống lại Ngài: “Chúng không nghe lời Ta” Khi nói với các môn đệ chứng kiến cảnh biến hình, Chúa muốn yêu cầu họ thay đổi cách sâu xa triệt để từ bình thường hóa ra sáng láng, tốt lành, tinh sạch.

31/ Thiên Chúa cần chúng ta có một sự lựa chọn khẳng định: Đây là con chí ái của Ta, đây chính là vị ngôn sứ thật. Đây là vị ngôn sứ bởi trời, Ngài đến để giải thoát, để cứu độ, chỉ mình Ngài thực hiện dự tính của Thiên Chúa vậy nên chúng ta cần dứt khoát lựa chọn Ngài.

32/ Lựa chọn là một đòi hỏi, mùa chay Chúa mời gọi chúng ta chiến đấu với sự dữ, con đường mà chúng ta đang theo Chúa, sẽ giúp chúng ta tái sinh vì thế chúng ta cần hoán cải, cần thực thi tình bác ái huynh đệ.

33/ Theo Chúa chúng ta cần chấp nhận những đòi hỏi khắt khe, thật ra cũng chỉ vì yêu thương chúng ta, bởi vì Ngài hứa ban cho chúng ta điều tuyệt vời nhất. Đó là sự sống vĩnh cửu, bởi thế chúng ta cần phải chết cho con người tội lỗi của mình để được sống lại với Chúa. Chúng ta cần phải tập lắng nghe, cần phải để cho lời Chúa uốn nắn, phải sẵn sàng sống theo lời Ngài dạy, tuy đôi khi lời ấy có vẻ vô lý, nhưng nhờ đó chúng ta sẽ được trở nên con yêu dấu của Ngài  .  ****

 Giuse Luca Trương Đình Nghi / Kinh Thánh Emmaus 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 2237
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  2
 Hôm nay:  218
 Hôm qua:  1834
 Tuần trước:  18164
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11385320
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top