Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Tim hiểu Tin Mừng CN IV Mùa Chay – B / GIUSE LUCA

CHÚA NHẬT IV MUA CHAY / B 

ĐỀ TÀI : ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CỨU THOÁT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG:  Ga 3,16

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời.

PHÚC ÂM:  Ga 3,14-21

Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.”

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an:

 14 Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng: “Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, 15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

16 “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. 18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. 19 Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. 20 Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. 21 Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.”

Đó là lời Chúa.

 

NHỮNG CÂU HỎI GIÚP MỌI NGƯỜI DỄ HIỂU BÀI TIN MỪNG

1/ Ranh giới trong đời sống của con người (1)

2/ Những kẻ thù của con người  là ai? (2)

3/ Lý giải về tình yêu của Thiên Chúa  (3)

4/ Vì sao Thiên Chúa yêu thế gian (4)

5/ Người tội lỗi có phải là kẻ thù của Thiên Chúa? (5)

6/ Công dụng của ánh sáng  (6)

7/ Bổn phận của Ki-tô hữu (7)

8/ Câu chuyện về nhà thờ Gengiba bên Phi Châu? (8+9)

9/ Biểu tượng của con rắn đồng  (10)

10/ Chúa nói gì với Nicodemo?   (11)

11/ Những việc Chúa làm đã minh chứng điều gì?  (12)

12/ Vì sao dân Do thái bị phạt  (13)

13/ Vì sao Chúa Yesu phải chịu treo lên ? (14)

14/ Hậu quả của tội trên chúng ta . (15)

15/ Cách Chúa Yesu thương yêu chúng ta .(16)

16/ Tình yêu của Chúa Yesu . (17)

17/ Ta thấy gì khi nhìn lên Thánh Giá? (18)

18/ Ai có thể cứu dân Do thái trong sa mạc ? (19)

19/ Lời Chúa Yesu trấn an chúng ta .(20)

20/ Ánh sáng và bóng tối . (21)

21/ vì sao người ta từ chối Đức Kyto ?(22)

22/ hậu quả từ việc tổ tông an trái cấm  (23)

23/ vì sao dân Do thái được cứu ? (24)

24/ Ý nghĩa của tình yêu thập giá  .(25)

25/ Muốn hối cải ,ta cần làm gì ? (56)

------------------------------------------------------------/ 

 

Bài 1: CÁI LÝ CỦA TÌNH YÊU

Chia sẻ cho nhau kinh nghiệm sống tin mừng:

1/ Ranh giới của trong đời sống một con người: Trong sinh hoạt thường này của mỗi một người. Chúng ta thường phân chia hoạt động ra làm 2 lĩnh vực: Đạo và đời hoặc là thiêng liêng và trần tục. Những gì thuộc về thế gian thì người ta cho là trần tục. Nếu trần tục mà chưa phải là tội lỗi thì nó cũng nằm ở mức thấp kém. Từ đó ta thường đồng hóa những gì thuộc về thế gian cũng là những gì xấu xa tội lỗi.

2/ Kẻ thù làm mất hạnh phúc của con người: Từ suy luận trên đây, người ta coi thế gian là một trong ba kẻ thù chính yếu của con người. Trong 3 kẻ thù này thì ma quỉ được xếp ở hàng đầu, nhưng kẻ thù xác thịt lại trực diện hơn và cuối cùng là kẻ thù thế gian.

3/ Lý giải về tình yêu của Thiên Chúa: Trước một quan niệm như thế, nên sẽ có rất nhiều người ngạc nhiên trước lời khẳng định của Chúa Yesus: Thiên Chúa đã quá yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để cho những ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống đời đời. Tại sao Chúa Yesus không nói: Thiên Chúa yêu Dân Ngài, yêu thương Hội Thánh của Ngài, mà lại yêu thương thế gian là kẻ thù của con người.

4/ Lời giải đáp: Sở dĩ Thiên Chúa yêu thương thế gian là bởi vì Ngài tạo dựng nên nó. Thực ra nếu có cái thế gian tội lỗi thì ta phải hiểu là chỉ một giới nào đó, một loại người nào đó sống trong cái thế giới này. Sống trong Giáo Hội này mà thôi, ngôn ngữ loài người vốn chia thế giới ra làm nhiều giới khác nhau. Ví dụ như: Giới nghệ sĩ, giới tu sĩ, giới xì ke, giới đầu trộm đuôi cướp….

5/ Giới tội lỗi và tình yêu của Thiên Chúa: Nhưng ngay ở thế gian này, những kẻ tội lỗi cũng chưa bị kết án hay bị loại trừ bởi vì Đức Kitô chỉ đến vì họ và đến cho họ -> Vì Thiên Chúa sai Con Một mình đến thế gian không phải để kết án, nhưng để nhờ Ngài mà thế gian được cứu sống!

6/ Ai là kẻ thù vĩnh viễn của Thiên Chúa? Xét cho cùng thì chỉ có ma quỷ mới là kẻ thù vĩnh viễn của Thiên Chúa, nó bị lên án là kẻ thù ngay từ đầu, còn tất cả chúng ta vẫn là những đối tượng cần được yêu thương của Thiên Chúa, và đương nhiên chúng ta có niềm hy vọng cứu độ. Đức Kitô là ánh sáng, mà ánh sáng thì không bao giờ kỳ thị lành dữ, chỗ cao, chỗ thấp ,núi cao hay đầm lầy .

7/ Ánh sáng của thế gian: Ánh sáng sẽ soi vào nơi cao ráo, làm cho nơi ấy thêm đẹp đẽ, rực rỡ. Ánh sáng cũng rọi vào chỗ sình lầy, dơ bẩn để mà dọn dẹp, mà tẩy uế. Chỉ có những ai từ chối ánh sáng, quyết khép chặt lòng mình, trốn tránh ánh sáng, che đậy sự dối trá, mới không được ơn cứu độ.

8/ Bổn phận của Kitô hữu là gì? Chúng ta là con của Chúa, noi gương Chúa chúng ta phải trở nên ánh sáng cho trần gian, chúng ta phải yêu mến thế gian bằng một tình yêu cứu độ nghĩa là yêu thương và sẵn sàng dâng hiến đời mình để cho thế gian không còn tối tăm, đẹp đẽ hơn, sáng sủa hơn , nhờ đó thế gian sẽ được phục sinh vinh quang với Chúa Kitô.

9/ Lịch sử về ngôi nhà thờ chính tòa Gengiba bên Phi Châu: Ngôi nhà thờ này được xây dựng ngay trên phần đất mà trước kia họ dùng để tập trung buôn bán, trao đổi nô lệ da đen như những con súc vật. Đặc biệt là bàn thờ được đặt trên một tảng đá, nơi những nô lệ da đen bị đánh đòn. Lý do mà họ đánh đòn là để kiểm tra sức khỏe trước khi đem đi bán.

10/ Chiếc cột trụ gợi nhớ: Thánh giá bằng vàng được treo trên một chiếc trụ có khắc tên Bác sĩ Livdy Stone, một người Anh đã từng mạnh mẽ, can đảm lên tiếng chống đối tệ nạn buôn bán nô lệ. Bác sĩ này cũng dùng chỗ cột đó để thuyết trình, hô hào, cổ cũ cho việc giải phóng nô lệ. Mãi đến năm 1873 việc buôn bán nô lệ ở Châu Phi mới bị ngăn cấm. Kể từ đó, giá trị người da đen mới được nhìn nhận.

11/ Thành quả của cuộc đấu tranh: Cột trụ này đã trở nên dấu chỉ gợi mọi người nhớ lại cuộc hy sinh gian khổ và cái chết để giải phóng cho những nô lệ da đen. Để họ có được một cuộc sống tươi đẹp hạnh phúc hơn, được đổi từ hận thù qua yêu thương chân thật, từ bóc lột sang tự do công bằng. Từ chiến tranh qua hòa bình và tha thứ.

12/ Tình thương của Thiên Chúa: Câu chuyện trên đây giúp chúng ta nhớ lại câu chuyện con rắn đồng trong Cựu Ước, nó cũng nói lên ý nghĩa về tình thương vô biên của Thiên Chúa. Ngày xưa lúc ở sa mạc, vì Dân Do Thái phản nghịch nên Thiên Chúa sai rắn hổ lửa ra cắn chết dân. Sau đó dân kêu cứu nên Thiên Chúa sai Moisen đúc một con rắn đồng treo lên nơi hoang địa, để những ai bị rắn độc cắn cứ việc nhìn lên con rắn đồng ấy là được chữa lành.

13/ Biểu tượng của tình yêu: Con rắn đồng là hình ảnh tượng trưng cho những gì Chúa Yesus đã làm cho chúng ta. Nếu muốn cứu chuộc chúng ta, Ngài chỉ cần phán một lời, nhưng Ngài không làm thế, trái lại Ngài đã đi cho tới tận cùng nỗi khổ đau của kiếp người. Ngài đã chấp nhận cái chết khổ đau trên thập giá để cứu chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi, thoát khỏi nọc độc thế gian là sự chết.

14/ Lời Chúa Yesus nói với Nicôđêmô: Thiên Chúa quá yêu thương thế gian đến nỗi đã trao ban chính Con Một của mình để ai tin vào Người Con ấy thì sẽ được sống muôn đời. Nơi khác Chúa lại bảo: Con người đã đến hầu hạ và hiến mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Trong bữa tiệc ly, Chúa Yesus nói với các môn đệ: Này là mình ta sẽ bị nộp vì các con, này là máu ta sẽ đổ ra cho nhiều người được tha tội. Rồi Chúa xác quyết : Ngày nào ta bị treo lên, ta sẽ kéo mọi người lên với ta!

15/ Một tình yêu bao la: Tất cả mọi việc Chúa làm là để mình chứng một tình yêu bao la mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta bởi vì không ai yêu bạn hữu mình hơn kẻ dám hy sinh mạnh sống của mình vì bạn.

16/ Mùa chay, chúng ta hãy cảm tạ Chúa, đồng thời hãy tự vấn lương tâm xem chúng ta đã làm được gì để đáp trả tình yêu thương này!****

 

Bài 2: ÁNH SÁNG VÀ TỘI LỖI

Chia sẻ cho nhau kinh nghiệm sống tin mừng:

17/ Con rắn đồng thời Moisen: Trong sa mạc, dân Israel kêu trách Thiên Chúa và ông Moisen, Thiên Chúa khiến cho rắn độc bò ra cắn khiến cho nhiều người phải chết. Dân chúng xin ông Moisen khẩn cầu Thiên Chúa và Ngài đã truyền cho Moisen, đúc một con rắn đồng treo lên cao, để ai bị rắn cắn mà nhìn lên thì được sống (Ds 21,4b-9).

18/ Con rắn đồng và cây thánh giá: Hôm nay khi nhìn lên Thánh giá, chúng ta thấy Chúa Yesus cũng bị treo lên như con rắn đồng của ông Moisen ngày xưa, Chúa Yesus cũng mời gọi chúng ta hãy biết nhìn lên Thánh giá để được cứu sống.

19/ Vì sao có con rắn đồng? Dân Do Thái phản nghịch với Chúa, nên họ đã bị rắn lửa cắn chết. Cũng giống như tội lỗi đã làm cho chúng ta đau khổ, tội lỗi đã gây ra tai họa cho nhân loại. Chính tội lỗi gây ra sự chết chóc vậy nên khi ta nhìn lên con rắn đồng, là ta nhận biết tội lỗi của mình.

20/ Vì sao có cuộc khổ nạn? Chính vì tội lỗi của chúng ta mà Chúa Yesus phải chịu treo lên trên Thánh giá. Chúa vô tội mà phải chết đau đớn, tủi nhục như thế, chết không một mảnh vải che thân, chết lúc tuổi đang xuân, chết như một tội nhân, như một nô lệ. Trước khi chết còn bị hành hạ tủi nhục, tan nát hình hài, tất cả chỉ vì tội lỗi của chúng ta.

21/ Hiệu quả từ Thánh Giá Chúa Kitô: Tội lỗi đã làm cho con người phải chết, tâm hồn bị biến dạng, xấu xa. Tội khiến ta phải tủi nhục, chẳng dám ngẩng mặt lên, nhưng chính Chúa Yesus đã gánh tội lỗi cho chúng ta. Chúa chịu nhục để cho ta được vinh quang, Chúa chịu thương tích để cho ta được chữa lành. Chúa chịu như tên nô lệ để cho ra được tự do. Người chịu chết để cho ta được sống, Chúa chịu treo lên để kéo ta khỏi bùn nhơ tội lỗi. Khi ta hiểu được cái chết đau đớn của Chúa là ta cũng có thể ý thức được tội lỗi nặng nề của mình.

22/ Suy gẫm về tình thương của Chúa Yesus: Khi nhận ra tội lỗi của mình thì chúng ta cũng nhận ra tình thương của Chúa. Tội ta đáng chết, Chúa vì yêu ta nên không bỏ rơi ta. Chúa đã tìm mọi cách cứu ta, tình Chúa thật bao la. Tình yêu Chúa khiến Chúa ra như điên dại, điên dại nên đã hy sinh mạng sống con mình để cứu kẻ khác, cứu một tên nô lệ, bẩn thỉu, xấu xa. Thế mà Chúa Cha vẫn yêu, vẫn ban con của Ngài cho  ta.

23/ Chúa Yesus muốn dạy ta điều gì? Đâu có người điên nào dám liều mạng chết vì người mình yêu, thế mà Chúa Yesus đã tự nguyện chết thay cho ta. Chúa Yesus muốn dạy chúng ta: Không có tình yêu nào lớn hơn… (Yn 15,13). Chính Chúa đã hy sinh mạng sống để làm chứng cho tình yêu Ngài dành cho ta. Nhưng ta có xứng đáng gì đâu?

24/ Chúng ta thấy gì khi nhìn lên Thánh Giá? Càng nhìn lên Thánh Giá, ta càng thấy mình tội lỗi. Càng thấy mình tội lỗi, ta càng thấy tình Chúa thật bao la, thiết tha và mênh mông không tả xiết.

25/ Hiệu quả từ việc nhìn lên con rắn đồng: Bị rắn độc cắn ở trong sa mạc, chẳng có thể tìm ai để cứu chữa họ. Chẳng có thuốc nào chữa cho kịp, chỉ có mình Thiên Chúa mới cứu được họ thế nên họ phải nhìn lên con rắn đồng để được cứu. Chúng ta cũng thế, biết rõ thân phận mình tội lỗi yếu hèn, ta càng cảm nghiệm được sự cần thiết của ơn cứu độ.

26/ Chúng ta sẽ nhận được gì? Ta quá yếu đuối nên tự sức mình không thể nào đứng lên được nếu không có ơn Chúa nâng đỡ. Ta bị giam cầm trong ngục tù sự chết nên chỉ có Chúa mới tháo bỏ xiềng xích và đưa ta tới miền đất sự sống. Ta dơ dáy bẩn thỉu, chỉ có Chúa mới có thể rửa sạch tội tình, chỉ có Chúa sáng soi giúp ta biết được đường ngay, lẽ phải để đi.

27/ Chúng ta thấy gì từ Thánh Giá của Chúa? Ánh sáng từ Thánh Giá chiếu tỏa, giúp ta an tâm vững bước trở về nhà Cha. Người Cha nhân hậu luôn chờ đón đứa con ăn năn trở về. Lúc nào Cha cũng sẵn sàng thứ tha tội lỗi, đưa con trở về hưởng hạnh phúc với Cha.

28/ Vì sao ta cần nhìn lên Thánh Giá? Thánh Giá phát ra ánh sáng cứu độ, ánh sáng ấy, sẽ nâng ta lên, để từ nay ta sẽ sống trong sạch và công chính. Chúa bảo mùa chay ta hãy siêng ngắm Thánh Giá để Chúa nâng tâm hồn lên với Chúa. Chúa muốn ta yên tâm nên đã nói: Khi nào ta được đưa lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người lên cùng ta (Yn 12,32).****

29/ Bóng tối tượng trưng cho điều gì? Bóng tối tượng trưng cho sự xấu xa, đồng lõa. Bóng tối là dấu hiệu của sự nghèo đói, lạc hậu, kém văn minh, thế nên chẳng ai thích bóng tối. Chúng ta rất khó chịu khi bị bất ngờ cúp điện, người ta đi tìm cái hộp quẹt, đèn dầu, để thắp lên một cái đèn, một ngọn nến sáng.

30/ Tại sao thế gian lại mê bóng tối? Thành phố nào có nhiều ánh sáng văn minh thì nơi đó tội lỗi nhiều. Chính vì thế có nhiều người mê bóng tối, bóng tối của các quán bia ôm, sàn nhảy. Họ muốn bỏ tiền ra để tìm mua cho được bóng tối. Bóng tối đồng lõa che đậy, họ sợ ánh sáng làm lộ chân tướng. Thế gian chuộng bóng tối hơn ánh sáng, bởi vì các việc làm của họ điều xấu xa.

31/ Thảm kịch nơi lòng con người: Đó là ghét ánh sáng và chuộng bóng tối, nhiều khi người ta từ chối tin vào Đức Kitô. Từ chối đến với ánh sáng chân thật chỉ vì đời họ toàn giả trá. Mỗi người cần thay đổi cuộc sống để có được niềm tin vào Thiên Chúa, cũng cần có được sự can đảm để đến với ánh sáng.

32/ Ađam đã làm gì sau khi ăn trái cấm? Vì ăn trái cấm nên tổ tông đã sáng mắt ra và biết mình trần truồng. Chúng ta đừng trốn chạy như Ađam và Eva. Hãy để cho ánh sáng vén mở đôi mắt của mình. Hay đúng hơn, nhờ ánh sáng mà ta biết mình đang làm nô lệ cho bóng tối, bắt ta đối diện với sự thật trần trụi của mình.

33/ Vì sao dân Do Thái được cứu? Dân Do Thái trong sa mạc được chữa lành nhờ tin tưởng nhìn lên con rắn đồng treo trên cây trụ gỗ. Ngày nay chúng ta được cứu độ, được sống đời đời nhờ tin tưởng nhìn lên Đức Yesus bị treo trên thập giá.

34/ Ý nghĩa của thập giá: Thập Giá là tột cùng của nỗi đớn đau, nhục nhã. Nhưng cũng là biểu hiện tuyệt vời của một tình yêu. Kitô hữu không phải là người tôn thờ đau khổ, nhưng là những người say mê tình yêu, tình yêu của người Cha trao ban cho Con mình.

35/ Ta thấy gì từ nơi thân xác của Chúa? Khi nhìn lên Thánh Giá phục sinh trên nhà thờ làm cho ta cảm thấy vui hơn, hy vọng hơn. Nhưng chúng ta không bao giờ được quên khi nhìn thân xác bầm tím, nát tan của Đức Kitô. Ước gì khi tôi nhìn lên hình ảnh Chúa Yesus bị treo lên mà trở lại được với ánh sáng, để nhờ ánh sáng ấy đưa tôi vào sâu hơn trong tình yêu.

 

Bài 3: NHÌN LÊN THẬP GIÁ

Chia sẻ cho nhau kinh nghiệm sống Tin Mừng:

36. Nếu ai có đọc sách Xuất Hành trong Cựu Ước, kể về cuộc hành trình của dân Do Thái trong hoang địa đang đi về miền đất Chúa hứa, đều nhớ đến câu chuyện con rắn đồng / Thời gian đó họ đang đi đến gần đất Chúa hứa / Dân Do Thái kêu trách Chúa, kêu trách ông Moisen / Thiên Chúa liền cho rắn hổ lửa bò ra khắp nơi, cắn chết nhiều người / Thấy vậy, họ sợ hãi, ăn năn hối hận / Họ chạy đến xin ông Moisen cứu giúp.

37. Ông Moisen cầu xin Chúa, Chúa bảo ông Moisen làm một con rắn đồng, treo lên cao, để hễ ai bị rắn lửa cắn, nhìn lên rắn đồng thì được cứu chữa.

38. Chúa Yesus dùng hình ảnh con rắn đồng để ám chỉ về Ngài / Ngài cũng sẽ bị treo lên cao như vậy / Con rắn đồng chữa cho ai bị rắn cắn khi nhìn lên nó / thì Chúa Yesus trên Thập Giá cũng chữa cho bất cứ ai nhìn lên và trông cậy ở nơi Ngài!

39. Sau khi dùng hình ảnh để so sánh / Chúa Yesus đã quả quyết: “Thiên Chúa đã yêu thế gian nên đã ban Con Một / để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời”.

40. Thập Giá của Đức Kitô bảo đảm đem lại sự sống đích thực cho những ai tin tưởng vào Ngài / Bằng chứng cụ thể và cũng là hình ảnh cụ thể cho việc này là người ăn trộm lành (Đít-ma bên phải và Ghét-ta bên trái).

41. Khi ba cây thập tự được dựng lên / treo 3 thân xác chơ vơ giữa trời / người ta nghe tiếng tên trộm Ghét-ta chửi bới / nguyền rủa / nói lời xúc phạm và đòi xuống khỏi thập giá / Trái lại, tên trộm Đít-ma, như được ánh sáng từ Thập Giá chiếu soi / Anh ta buồn rầu, hối hận vì tội lỗi tày trời mà mình đã phạm / rồi quay sang Chúa Yesus, anh tha thiết cầu xin: “Ông Yesus ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi” / Trước lời khẩn xin đầy tin tưởng; Chúa Yesus đáp lại: “Tôi bảo thật, hôm nay, anh sẽ ở với tôi trên thiên đàng”.

42. Trước khi thưa với Chúa Yesus, người trộm lành đã nhìn nhận tội lỗi của mình và đối chất với người bạn tù cùng chịu đóng đinh với anh / Anh nói: mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không sợ / Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, xứng với việc mình đã làm.

43. Dù sao trong tâm hồn kẻ trộm này cũng dậy lên những tâm tình thống hối nồng nàn / Anh nhìn thấy dĩ vãng mình quá tồi tệ, có lẽ còn tệ hơn Baraba / Vì Baraba được tha, còn anh lại chịu đóng đinh / Đời anh xấu quá / Anh đã thành thật cảm nhận ra điều đó / đồng thời anh cũng nhận ra Đấng đang cùng chịu án với anh là vô tội / và qua cung cách của Ngài / anh nhận ra Ngài là một Đấng Thánh.

44. Bởi vậy, chỉ một tia sáng chiếu ra từ Thập Giá, đã làm rực sáng đức tin của anh / Anh đã nhìn Thập Giá, anh đã thấy Thập Giá (con rắn đồng) / Anh đã tin vào giá trị của Thập Giá / anh đã biết Đấng Chịu Đóng Đinh là ai, nên anh mới xin Ngài nhớ đến anh khi Ngài về nơi Vương Quốc của Ngài.

45. Trên Núi Sọ / đám đông dân chúng đòi Chúa xuống khỏi Thập Giá / Nhưng người trộm lành lại đòi được đưa lên cao .

46. Dân chúng đòi Chúa thuyết giảng một thứ tôn giáo không Thập Giá / trong khi người trộm lành lại tìm được niềm tin khi bị treo lên trên thập giá .

47. Phải chăng sự hối cải của người trộm lành là mẫu gương hối cải cho chúng ta?

48. Kể từ khi khổ hình Thập Giá mà người Roma áp đặt cho Chúa Yesus / Thì bóng cây Thánh Giá luôn bao trùm khắp mặt đất / không ai có thể đứng ngoài vòng lôi kéo của Thập Giá Chúa Yesus / Không bao giờ con người có thể loại bỏ Thập Giá của Chúa Yesus ra khỏi lịch sử của đời mình.

49. Thập Giá của Chúa không chỉ được dựng lên ở nóc nhà thờ, trên cung thánh, trong nhà người tín hữu / Mà còn ở nơi phố chợ, ở khắp mọi nơi!

50. Chúa Yesus không những chịu đóng đinh trong thánh đường giữa 2 cây nến cháy, giữa 2 tên trộm cướp / Ngài còn bị treo ở ngã ba đường cho mọi người nhìn thấy / Ngài chết để cho mọi người thấy/ Ngài chết cho từng người trong nhân loại / Ngài chết vì chúng ta, để chúng ta được gia nhập vào hàng ngũ của con cái Thiên Chúa!

51. Khi chúng ta chiêm ngắm Thập Giá của Đấng Phục Sinh / Chúng ta luôn nghe vang dội từ Thập Giá ấy lời nhắc nhở về một tình yêu thương cao cả mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta / Chúa cũng nhắc nhở chúng ta về những tội chúng ta đã phạm để thúc giục chúng ta ăn năn sám hối!

52. Sự hối cải của người trộm lành là mẫu gương cho chúng ta hối cải!

53. Ở thế gian chỉ có một điều đáng cho chúng ta gớm ghét nó hơn tội lỗi / Đó là sự chai lỳ của con người / Chẳng chịu nhận ra mình là con người có tội và không chịu ăn năn.

54. Không có bệnh, chẳng ai đi tìm bác sĩ / không nhận ra mình có tội / chẳng ai chịu đi tìm Đấng Cứu Thế!

55. Chỉ khi nào mình nhận ra mình là tội nhân / lúc đó mình mới bước vào con đường của người trộm lành đưa đến sự hối cải!

56. Muốn hối cải, chúng ta phải nhận ra mình có tội / nhìn ra sự xấu xa của tội, chúng ta mới gớm ghét nó, chúng ta mới muốn xa lánh nó, muốn từ bỏ nó, muốn thay đổi / Muốn đổi mới đời sống / Chính lúc này đây Chúa sẽ trả lời cho chúng ta như đã đáp lời người ăn trộm lành năm xưa /  ****

Bài 4: HÃY NHÌN LẠI MÌNH 

Chia sẻ cho nhau kinh nghiệm sống tin mừng:

 1. Chúa Giê-su đã giới thiệu điều gì với ông Nicodemo? Chúa Giê-su cho biết: Con người muốn được ơn tái sinh, thì phải được sinh ra trong Nước và Thần khí , khi đó họ mới được đón nhận vào Nước Trời.
 2. Những dấu chỉ của ơn cứu độ là gì? Trong sa mạc, khi dân Do Thái bị rắn hổ lửa cắn. Ai muốn khỏi chết thì phải nhìn lên con rắn đồng, vào thời đại thiên sai cũng vậy. Ai muốn được cứu thì phải nhìn lên và tin vào Đấng bị giương lên cao.
 3. Nét tương đồng giữa con rắn đồng trong sa mạc và Chúa Giê-su trên thập giá là gì? Con rắn đồng trong sa mạc đã giải cứu dân Do Thái bị rắn cắn, khỏi phải chết. Được so sánh với việc chính Chúa Giê-su cũng chịu treo lên thập tự giá, để giải thoát nhân loại khỏi phải chết vì tội lỗi.
 4. Điều kiện để được cứu sống là gì? Điều kiện để được sống là phải tin vào Đấng được sai đến. Chúa Giê-su tự giới thiệu mình là Đấng Thiên Sai, là Đấng Cứu độ, mà Ngài còn chính là tình yêu Thiên Chúa muốn ngỏ lời yêu thương cùng nhân loại , nên đã yêu thương ban Người Con Một.
 5. Thiên Chúa đòi hỏi gì ở nơi con người? Thiên Chúa đã trao ban tình yêu và đòi hỏi con người phải đáp trả khi muốn nhận lãnh , nhưng chúng ta cần chứng tỏ niềm tin như thế nào?
 6. Tin là gì? Tin là can đảm dùng lý trí chấp nhận những điều vượt quá trí hiểu và dám sống theo những điều mình đang tin tưởng. Tin ở đây là phải sống đúng theo đường lối của Thiên Chúa. Sống theo sự thật mà Chúa Giê-su đã truyền dạy, và phải bước đi theo ánh sáng của Tin Mừng.
 7. Chúa Giê-su đã nói những gì? Chúa nói: Ta là ánh sáng thế gian, qua ánh sáng của Chúa Giê-su, nhân loại thấy được con đường dẫn đến hạnh phúc viên mãn. Điều này buộc chúng ta phải có một thái độ lựa chọn rõ ràng. Đối với ánh sáng của Chúa, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng. Ai yêu sự thật thì đến cùng ánh sáng.
 8. Thứ ánh sáng mà Chúa muốn nói đến là gì? Ánh sáng là sống theo tình yêu mà Chúa Giê-su đã ban tặng. Đó chính là tinh thần hy sinh phục vụ như Chúa và mau trở nên ánh sáng chỉ đường cho người khác đến để gặp được Thiên Chúa, bằng  đời sống thực tại của chính mình.
 9. Nguy cơ của đời sống hiện tại là gì? Thế gian đang cám dỗ mọi người đi vào cuộc sống ích kỷ, hưởng thụ và mưu cầu lợi ích cho bản thân. Tiền bạc, thú vui, danh vọng muốn lôi kéo con người rời xa Thiên Chúa.
 10. Tại sao con người phải lựa chọn?  Chủ nghĩa vô thần, trào lưu tục hóa luôn muốn kéo nhân loại xa rời Thiên Chúa và muốn đẩy xa Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của con người. Vậy nên chúng ta cần phải quyết định nhanh chóng : là có nên bước theo ánh sáng hay không?
 11. Ki-tô hữu là những ai? Là những người luôn tuyên xưng niềm tin trên môi miệng. Nhưng điều cần làm hơn cả là chúng ta phải tuyên xưng niềm tin mình bằng hành động cụ thể. Đó là sống cho tình yêu Chúa và chấp nhận bị treo lên cao như thầy mình. Để cứu bản thân mình và cứu anh em.
 12. Chúng ta đã trở nên ánh sáng hay chưa? Giáo hội mời gọi chúng ta sống tinh thần mùa chay -> Là sống tinh thần sám hối ăn năn, và thực thi tình bác ái bằng việc chia sẻ, giúp đỡ anh em nghèo túng chung quang mình.
 13. Việc cụ thể trong mùa chay mà chúng ta phải làm là gì? Ta phải sống hy sinh, hãm mình, hãm dẹp, hiệp thông với những đau khổ của Đức Ki-tô đã chịu vì nhân loại.
 14. Tại sao chúng ta cần nhìn lại mình? Khi nhìn lại con người tội lỗi của mình. Giúp chúng ta nhận ra sự yếu đuối, đầy lỗi lầm của mình. Xin Chúa thương thứ tha, và cũng để chúng ta có sự cảm thông với anh em, để chúng ta sống yêu thương với mọi người cho xứng đáng với tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Đó là việc nên làm của những kẻ tin. **R

 

 

TÓM Ý

1/ Ranh giới hoạt động trong đời sống con người được chia ra làm 2 lĩnh vực: Đạo và đời hoặc là thiên đàng và trần tục. Những gì thuộc về thế gian thì người ta cho là trần tục, là tội lỗi, vì nó nằm ở mức thấp kém.

2/ Kẻ thù làm mất hạnh phúc của con người đó là ma quỷ xác thịt, thế gian. Tuy nhiên thế gian chưa phải là kẻ thù trực tiếp của con người bởi vì thế gian có lẫn lộn người tốt kẻ xấu, cây lúa và cỏ lùng và còn vì Thiên Chúa chưa kết án nên thế gian chưa phải là hoàn toàn xấu.

3/ Chính vì lời khẳng định của Thiên Chúa: Thiên Chúa đã quá yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của mình. Thế nhưng tại sao Chúa lại yêu thế gian trong khi thế gian xem ra là kẻ thù của con người. Điều này nói lên rằng: Cho dù thế gian đầy tội lỗi, đáng phải chết. Nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương và muốn cứu độ.

4/ Sở dĩ Chúa yêu thế gian vì Chúa tạo dựng nên nó. Thực ra nếu bảo rằng thế gian tội lỗi thì cũng chỉ là một phần, một giới nào thôi và ngay cả những người tội lỗi ở trong thế gian này thì họ cũng chưa bị kết án, chưa bị loại trừ. Cũng chính nhờ những con người tội lỗi này mà Chúa Yesus mới đến thế gian, và Thiên Chúa sai con Ngài đến thế gian không phải là để lên án nhưng Ngài đến để cho thế gian được cứu sống.*

5/ Kẻ thù vĩnh viễn của Thiên Chúa không phải là những con người tội lỗi, nhưng chính là ma quỷ. Ma quỷ đã bị lên án và là kẻ thù của Thiên Chúa ngay từ đầu. Còn chúng ta mới chỉ là những đối tượng cần được yêu thương và đương nhiên chúng ta có được niềm hy vọng cứu độ.

6/ Ánh sáng dùng để soi rọi vào nơi cao ráo, làm cho nơi ấy thêm đẹp đẽ, rực rỡ. Ánh sáng cũng soi rọi vào chốn sình lầy để mà dọn dẹp, tẩy uế. Chỉ có ai từ chối ánh sáng, khép chặt lòng mình thì mới không nhận được ơn cứu độ.

7/ Bổn phận của Kitô hữu là phải trở nên ánh sáng cho trần gian, chúng ta phải yêu thế gian bằng một tình yêu cứu độ, nghĩa là yêu thương và dâng hiến như Chúa /

8/ Nhà thờ Gengiba bên Phi Châu, là nơi buôn bán nô lệ da đen như súc vật. Đặc biệt bàn thờ được đặt trên một tảng đá mà xưa kia những nô lệ da đen bị đánh đòn, họ bị đánh đòn là để kiểm tra sức khỏe . Nhà thờ có chiếc cột trụ được treo một thánh giá bằng vàng có khắc tên vị bác sĩ Livdy Stone, người đã đấu tranh mạnh mẽ, can đảm lên tiếng chống đối tệ nạn buôn bán nô lệ. Kết quả vào năm 1873, tệ nạn buôn bán nô lệ ở Phi Châu mới chấm dứt.

9/ Thành quả của cuộc đấu tranh: Từ bóc lột sang tự do công bằng, từ chiến tranh qua hoà bình, tha thứ. Câu chuyện trên đây giúp chúng ta nhớ lại con rắn đồng thời Cựu ước, nó nói lên ý nghĩa tình thương vô biên của Thiên Chúa.

10/ Con rắn đồng là hình ảnh tượng trưng cho những gì Chúa Yesus đã làm cho chúng ta. Nếu muốn cứu chuộc chúng ta, Chúa chỉ cần phán một lời, nhưng Chúa đã đi cho đến tận cùng khổ đau của kiếp người. Ngài chấp nhận một cái chết trên thập giá để cứu chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi, thoát khỏi nọc độc sự chết của thế gian.

11/ Chúa nói với Nicôđêmô: Thiên Chúa quá yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một. Nơi khác Chúa lại nói: Con Người đến để hầu hạ và hiến mạng sống làm giá cứu chuộc cho muôn loài. Nơi bữa tiệc ly, Chúa lại nói: Này là mình ta sẽ bị nộp vì các con. Rồi Chúa kết luận : Ngày nào ta bị treo lên, ta sẽ kéo mọi người lên cùng ta.

12/ Tất cả mọi việc Chúa làm là để minh chứng tình yêu bao la của Thiên Chúa dành cho chúng ta, không ai yêu bạn hữu mình hơn kẻ dám liều mình vì bạn hữu. Mùa chay chúng ta hãy tự vấn lương tâm xem chúng ta đã đáp trả tình yêu Chúa thế nào.

13/ Vì dân Israel kêu trách Thiên Chúa và ông Moisen nên Thiên Chúa khiến cho rắn độc bò ra cắn chết. Dân chúng đã xin ông Moisen khẩn cầu Chúa tha thứ qua việc nhìn lên con rắn đồng. Hôm nay khi nhìn lên thánh giá, chúng ta thấy Chúa Yesus cũng bị treo lên như con rắn đồng của ông Moisen ngày xưa. Hôm nay Chúa Yesus cũng mời gọi chúng ta hãy nhìn lên thánh giá và tin vào Ngài thì sẽ được cứu sống.

14/ Chính vì tội chúng ta mà Chúa Yesus phải chịu treo lên, chính vì tội chúng ta mà Chúa Yesus phải chịu chết đau đớn, tủi nhục như thế , chết như một tên nô lệ.

15/ Tội lỗi làm cho con người phải chết, tâm hồn bị biến dạng xấu xa. Tội khiến ta phải nhục nhã, xấu hổ không dám ngẩng mặt lên. Chính Chúa đã gánh tội cho chúng ta, Chúa chịu nhục để chúng ta được vinh quang, Chúa chịu chết để cứu chúng ta được sống. Khi thấy Chúa chết đau đớn, chúng ta mới ý thức được tội  mình nặng nề như thế nào.

16/ Khi nhận ra tội lỗi của mình, chúng ta cũng nhận ra tình thương của Chúa. Tội ta tuy đáng chết nhưng vì yêu ta nên Chúa không bỏ mặc ta. Chúa còn tìm mọi cách cứu ta, Chúa yêu ta như điên dại, dám hy sinh mạng sống mình để cứu kẻ khác, cứu một tên nô lệ bẩn thỉu, xấu xa. Thế mà Chúa vẫn yêu, vẫn ban Con Một cho ta.

17/ Đâu có ai dám chết vì người mình yêu thế mà Chúa Yesus đã chết thay cho ta vì thế Chúa muốn dạy ta: Đâu có tình yêu nào lớn hơn…(Yn 15,13).

18/ Khi nhìn lên thánh giá, ta càng thấy mình tội lỗi, càng thấy mình tội lỗi ta càng thấy tình Chúa yêu ta thật bao la, mênh mông không thể nào tả xiết.

19/ Nếu ở sa mạc mà bị rắn cắn, chẳng thể tìm ai để cứu chữa được họ. Ngoại trừ một mình Thiên Chúa. Bởi thế, khi biết rõ mình tội lỗi yếu hèn, ta càng cảm nghiệm được sự cần thiết của ơn cứu độ.

20/ Chúa Yesus muốn chúng ta yên tâm nên nói: Khi nào ta được treo lên khỏi mặt đất, ta sẽ kéo mọi người lên cùng ta (Yn 12,32).

21/ Nơi nào có nhiều ánh sáng nơi đó càng tội lỗi và dân chúng càng mê bóng tối. Bóng tối của quán bar, sàn nhảy, người ta bỏ tiền ra để mua cho được bóng tối. Họ mê bóng tối vì sợ ánh sáng làm lộ chân tướng, bắt họ phải đối diện với sự thật.

22/ Người ta chuộng bóng tối và ghét ánh sáng, người ta từ chối Đức Kitô, từ chối đến với ánh sáng chân thật chỉ vì đời họ toàn giả trá. Chúng ta cần thay đổi để có niềm tin vào Thiên Chúa và dám tiến đến với ánh sáng chân thật /

23/ Từ khi ăn trái cấm, tổ tông loài người mới sáng mắt ra nên mới biết mình trần truồng. Chúng ta cần biết mình tội lỗi, nhưng đừng trốn chạy như Ađam và Êva. Hãy để cho ánh sáng mở to đôi mắt mình và hãy đối diện với sự thật.

24/ Dân Do Thái được cứu nhờ tin tưởng nhìn lên con rắn đồng, ngày nay chúng ta được ơn cứu độ, được sự sống đời đời nhờ nhìn lên Đấng chịu treo trên thập giá và tin rằng Ngài là con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian.

25/ Thập giá là tột cùng của nỗi đau đớn, nhục nhã, nhưng cũng là biểu hiện tuyệt vời của một tình yêu vô vị lợi. Kitô hữu không phải là người tôn thờ đau khổ, nhưng là người say mê tình yêu, một tình yêu trao ban, hiến tặng.

26/ Ước gì mỗi khi nhìn lên nơi thân xác nát tan của Chúa, chúng ta sẽ cảm thấy vui hơn, hy vọng hơn. Nhưng chúng ta cũng đừng quên khi chiêm ngắm thân xác khổ đau ấy giúp ta trở lại được với ánh sáng và nhờ ánh sáng ấy dẫn đưa chúng ta vào sâu hơn trong tình yêu của Thiên Chúa  .****

Yuse Luca Trương Đình Nghi 

Trưởng Nhóm Kinh Thánh Emmaus 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 4281
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  2
 Hôm nay:  217
 Hôm qua:  1834
 Tuần trước:  18164
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11385319
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top