Website:https://ditimchanly.org/videosBaigiangWWW.YOUTUBE.COM/Dinh Nghi Truong / CHÚA NHẬT 14 TN C / BỔN PHẬN CON LÀ RA ĐI TRUYỀN GIÁO / XIN HÃY SAI CON ĐI / LẠY CHÚA GIESUS , CON SẼ LÀM VINH DANH CHÚA TRONG KHẢ NĂNG CỦA CON / XIN CHÚA GIÚP CON , AMEN. (GIUSE LUCA) . **R

Tìm hiểu Tin Mừng CN XX Thường Niên - B - 16/08/2015

ĐỀ TÀI: SỰ SỐNG VĨNH CỬU

TUNG HÔ TIN MỪNG:  Ga 6, 56

Halêluia. Halêluia. Chúa nói: Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì ở lại trong Tôi, và Tôi ở lại trong người ấy. Ha-lê-lui-a.

PHÚC ÂM:  Ga 6, 51-58

“Thịt Tôi thật là của ăn, và máu Tôi thật là của uống.”

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an:

51 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do Thái rằng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." 52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" 53 Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."

Đó là lời Chúa.

NHỮNG CÂU HỎI GIÚP MỌI NGƯỜI DỄ HIỂU BÀI TIN MỪNG

 

1/ Bí tích tình yêu là gì ?

2/ Thế nào là hy lễ tạ ơn ?

3/ Chúa Yesus muốn minh xác điều  gì ?

4/ Bánh từ Trời và bánh Manna khác nhau thế nào ?

5/ Chúng ta phải hiểu Mầu Nhiệm này như thế nào ?

6/ Khi rước lễ, chúng ta đón nhận điều gì ?

7/ Chúa Yesus mời gọi chúng ta làm gì ?

8/ Lời thúc bách của Chúa Yesus mang ý nghĩa gì ?

9/ Rước Chúa là gì ?

10/ Bí tích thánh thể được cử hành đầu tiên tại đâu ?

11/ Bánh Thánh Thể mang ý nghĩa nào ?

12/ Thánh Thể đem lại điều gì cho Giáo Hội ?

13/ Tác dụng từ lời truyền phép của Linh Mục ?

14/ Các nghi thức ăn uống trong Tôn Giáo mang ý nghĩa gì ?

 15/ Loại bánh nào mà Chúa Yesus muốn nói đến ?

 

16/ Chúa Yesus muốn hướng người Do Thái tới điều gì ?

17/ Niềm mơ ước của loài người có dễ thực hiện không ?

18/ Qua năm Chúa Nhật liên tiếp, Giáo Hội muốn dạy gì ?

19/ Thiên Chúa Cha có những thứ gì ?

20/ Chúa Yesus thông truyền sự sống bằng cách nào ?

21/ Mục đích của Chúa Yesus khi lập Bí Tích Thánh Thể ?

22/ Làm thế nào Chúa Yesus thông ban sự sống cho chúng ta ?

23/ Chúng ta được biến đổi như thế nào ?

24/ Giáo huấn của Hội Thánh muốn dạy chúng ta điều gì ?  ****

 

Bài 1: BÍ TÍCH TÌNH YÊU

Chia sẻ cho nhau ý nghĩa bài Tin Mừng:

1/ Bí tích tình yêu là gì? Là Bí Tích Thánh Thể, là bí tích nuôi sống. Chúa Yesus đã tuyên bố: Bánh mà Ta sẽ ban chính là thịt Ta để cho thế gian được sống (Yn 6,51). Lời Chúa nói không chỉ ở trên môi miệng mà thôi, mà Ngài còn nuôi sống chúng ta bằng chính sự sống của Ngài. Sự sống của Chúa được trao ban cho nhân loại, trao ban cho mỗi người chúng ta bằng cái chết tự nguyện của Ngài và ban cho chúng ta sự sống viên mãn qua sự sống của Chúa.

2/ Thế  nào là hy lễ tạ ơn?: Qua cái chết tự nguyện trên Thập Giá, Chúa Yesus đã để lại cho nhân loại một hy tế tạ ơn. Hy tế tạ ơn là một thánh lễ. Từ Thánh lễ tạ ơn, chúng ta có được sự sống có nghĩa là Chúa Yesus chết và phục sinh để cho nhân loại được sống. Điều Thiên Chúa hứa ban cho nhân loại, ban cho loài người chính là sự sống vĩnh cửu (Yn 5,54).

3/ Chúa Yesus muốn minh xác điều gì? Chúa Yesus nói: Thịt Tôi thật là của ăn và máu Tôi thật là của uống (Yn 6,55), khi tuyên bố những lời yêu thương Chúa Yesus mang đến cho chúng ta sự sống. Trước đó Chúa Yesus đã tự nhận : Tôi là bánh hằng sống từ Trời xuống!

4/ Bánh từ trời và bánh Manna khác nhau thế nào? Bánh mà Chúa Yesus  nói ở đây khác với thứ bánh Manna trong sa mạc. Bởi vì bánh mà Ngài ban tặng chính là thịt của Ngài để cho thế gian và cho chúng ta được sống.

5/ Tấm bánh mà Chúa Yesus đang nói tới, nó đặc biệt ở chỗ nào? Trong bữa tiệc ly là bữa ăn cuối cùng với các môn đệ trước khi Chúa Yesus ra đi chịu chết theo theo ý của Thiên Chúa Cha. Ngài đã lập Bí Tích Thánh Thể, bánh trở nên mình Ngài và rượu trở nên chính Máu của Chúa Yesus. Bí Tích Thánh Thể là bí tích của đời sống thần linh. Bí tích thần linh làm cho đời sống của chúng ta được tồn tại, giúp cho con người phàm của chúng ta được sống trong thân xác thần linh của Chúa, và ban cho chúng ta sự sống đời đời.

6/ Chúng ta có thể hiểu được mầu nhiệm này như thế nào? Chúa Yesus cho chúng ta biết: Ai ăn thịt Tôi và uống máu Tôi, thì ở lại trong Tôi và Tôi ở lại trong người ấy (Yn 6,56). Vì khi chúng ta chịu lấy mình máu thánh Chúa, Ngài biến thành ta và ta biến thành Ngài. Điều này thật lạ lùng và kỳ diệu vì đây là bí tích của lòng tin.

7/ Khi rước lễ, chúng ta đón nhận điều gì? Chúng ta đón nhận chính sự sống của Đức Ki-tô vì Chúa Yesus sống nhờ Chúa Cha. Còn chúng ta thì sống nhờ Đức Ki-tô, chúng ta như cành nho được tháp nhập vào thân cây nho.

8/ Chúa Yesus mời gọi chúng ta điều gì? Sống ở trần gian, con người phải ăn phải uống mới có thể sống được. Khi nhắc tới ăn uống, Chúa Yesus cũng tha thiết mời gọi chúng ta hãy rước lấy Ngài, hãy chịu lấy Ngài để Ngài nuôi sống chúng ta. Lời mời gọi hôm nay của Chúa Yesus mang ý nghĩa thiêng liêng, chúng ta muốn sống cũng cần được Chúa nuôi dưỡng. Chúa Yesus đã công bố một cách minh bạch, rõ ràng rằng: Đây là bánh từ trời xuống, không phải như thứ bánh mà tổ tiên các ông đã ăn, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

9/ Lời thúc bách của Chúa Yesus mang ý nghĩa gì? Ý Chúa muốn nói: Hãy sốt sắng, hãy chuẩn bị tâm hồn thanh sạch để rước Chúa. Chúng ta đừng vì thói quyen khi thấy người khác lên rước lễ mà mình không lên thì đâm ra áy náy nên cứ làm càn.

10/ Rước Chúa là gì? Rước Chúa là gặp gỡ Chúa, là đón tiếp Chúa, là được hầu chuyện với Chúa. Chúng ta cần chuẩn bị kỹ lưỡng để đón nhận Chúa, Chúa là đấng vô cùng cao cả. Chúng ta phải thật cung kính, thật hãnh diện, thật hạnh phúc khi được tiếp đón Chúa. Bí Tích Thánh Thể biểu lộ một sự cao cả, tuyệt vời, cao quý thật đẹp của đức tin chúng ta và thể hiện tình yêu đáp trả tình yêu vô biên với Đức Ki-tô.

11/ Bí tích thánh thể được cử hành đầu tiên tại đâu? Được cử hành đầu tiên tại làng Emmaus: “Người cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra trao cho họ, và họ đã nhận ra Người đã sống lại (Lc 24, 13-35)”.

12/ Thánh thể mang ý nghĩa nào? Thánh thể là sự sống của Giáo Hội, là lương thực thiêng liêng cho đời sống và là hạnh phúc vĩnh cửu cho người tín hữu chúng ta. Thánh thể là mối hiệp nhất giữa Thiên Chúa và con người và giữa con người với nhau. Thánh thể là một tặng phẩm của thần linh mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại.

13/ Thập giá biểu lộ điều gì? Thập Giá biểu lộ tình yêu thương điên rồ của Thiên Chúa với con người. Thập Giá nói lên sự hy sinh tột đỉnh của Đức Ki-tô, Thập Giá nói lên tình yêu tự hiến của Đức Ki-tô.

14/ Thánh thể đem lại điều gì cho Giáo Hội?: Bí Tích Thánh Thể là nguồn mạch sống của Giáo Hội là trung tâm mọi sinh hoạt của Giáo Hội. Thánh thể làm nên Giáo Hội, không có thánh thể thì cũng không có Giáo Hội. Giáo Hội là một thân mình trong đó có nhiều người cùng ăn chung một tấm bánh là thân thể Đức Ki-tô (1Cor 10,17) như thế bàn tiệc thánh thể là nguồn mạch yêu thương, cảm thông và hợp nhất.

15/ Tác dụng từ lời truyền phép của Linh Mục: Linh mục là thừa tác viên của Giáo Hội, là người thay mặt Chúa Ki-tô để đọc lời truyền phép. Lời truyền phép mà Linh Mục đọc không phải là một câu thần chú có ma lực biến bánh và rượu thành mình máu Chúa Ki-tô. Giống như là Linh Mục có quyền trên Chúa Ki-tô, khiến Chúa đến thì Chúa phải đến. Lời truyền phép chính là lời Chúa Ki-tô, Chúa Ki-tô muốn nói lời Ngài qua môi miệng của vị Linh Mục. Chúa Ki-tô đã chọn một số người để họ lập lại y như lời truyền phép của Ngài, chính Chúa thánh thần lấp đầy những khoảng cách giữa Linh Mục và Chúa Yesus .****

 

Bài 2: THÔNG BAN ĐỂ BIẾN ĐỔI

Chia sẻ cho nhau ý nghĩa bài Tin Mừng:

16/ Đề tài chính của phụng vụ hôm nay là gì? Ở vào thời điểm này, chúng ta sẽ thấy phụng vụ Lời Chúa trong 5 Chúa nhật liên tiếp đều đề cập đến một đề tài chính là Bí Tích Thánh Thể. Lời Chúa của 5 chúa nhật này đều lấy từ trình thuật của Thánh Yoan kể lại việc Chúa Yesus làm cho bánh hóa nhiều và sau đó là giải thích bánh hằng sống đi liền với các cuộc tranh luận khá gay gắt giữa Chúa Yesus và người Do Thái chung quanh lời dạy của Chúa Yesus.

17/ Các ghi thức ăn uống trong tôn giáo mang ý nghĩa gì? Theo truyền thống của một số tôn giáo, việc ăn uống được coi như một nghi thức qua đó con người phàm được kết hợp với thần linh. Trong các nghi lễ, các tín đồ thường ăn uống, nhảy múa, ca hát và họ cũng tin rằng các vị thần cũng đang hiện diện để chung vui với họ.

18/ Loại bánh nào mà Chúa Yesus muốn nói đến? Đó là thứ bánh bởi trời, đây không phải thứ bánh do con người làm ra, bánh này chính là thân thể của Chúa. Trong một số tín ngưỡng, khi ăn uống, họ cũng tin rằng họ đang kết hợp với thần linh thì trong Bí Tích Thánh Thể cũng vậy: Các Ki-tô hữu được kết hợp với đấng Cao cả một cách mật thiết và hoàn hảo vì họ được nuôi dưỡng bởi lương thực của chính thân thể của Thiên Chúa làm người.

19/ Chúa Yesus muốn hướng người Do Thái tới điều gì? Người Do Thái đang tranh luận với Chúa Yesus về sự sống thần linh. Chúa tuyên bố chính nhờ ăn bánh thân thể của Chúa mà họ được sống. Đây là sự sống thần linh mà loài người ai cũng mơ ước từ bao thế hệ. Họ mơ ước được sống như Thiên Chúa vì qua phép thánh thể, niềm mơ ước đó đã trở thành hiện thực.

20/ Niềm mơ ước của loài người có dễ thực hiện được không? Con người đang đi tìm thứ thuốc tiên vì quả thật không có thứ bánh nào như thế cả. Bởi bánh thánh thể là dành cho các Thiên Thần ăn. Còn con người là người phàm nên ăn vào không thể có tác dụng ngay bởi vì thánh thể Chúa sẽ biến đổi dần dần cuộc đời của các tín hữu. Nhờ đó, những uẩn khúc tối tăm, những tính mê tật xấu, những núi cao, hố sâu, những quanh co ,gồ ghề trong con người các tín hữu sẽ bị đẩy lùi dần dần. Cũng có nghĩa là phần tối tăm sẽ được ánh sáng Chúa chiếu soi dần dần cho đến khi ánh sáng thần linh tỏ rạng xuyên qua con người của họ. Lúc này họ đã trở thành thiên thần và lương thực ấy mới có tác dụng trực tiếp và đầy đủ .

21/ Qua 5 chúa nhật liên tiếp về bánh bởi trời, giáo hội muốn dạy ta điều gì? Giáo Hội muốn chúng ta hiểu rõ về bí tích này: Cuộc sống con người ngày càng bị bao vây bởi các tính mê tật xấu và các mưu chước của ma quỷ. Con người ngày nay chỉ tin vào những gì họ cảm nhận được, họ chứng minh được bằng giác quan. Thiên Chúa và những gì thuộc lĩnh vực thiêng liêng đều bị con người coi là điều không tưởng, phi thực tế. Chính trong hoàn cảnh này mà chúng ta cần cầu xin Chúa củng cố đức tin bằng sự hiện diện của Chúa Yesus trong Bí Tích Thánh Thể.

22/ Sự hiện diện của Chúa Yesus trong Bí Tích Thánh Thể để mang lại điều gì? Thánh thể Chúa hiện diện nơi bánh thánh, trong hình bánh, hình rượu không dừng lại ở việc trở thành của ăn thiêng liêng cho chúng ta. Nhưng mục đích của sự hiện diện là để lắng nghe, để tâm sự với chúng ta mỗi khi chúng ta kết hiệp với Người.

23/ Thiên Chúa Cha có những thứ gì? Thiên Chúa Cha là cội nguồn sự sống, cũng là cội nguồn hạnh phúc. Sự sống bắt nguồn từ Chúa Cha, Chúa Cha thông ban sự sống cho Chúa Con (Chúa Cha nhiệm sinh Chúa Con). Chúa Yesus xác nhận sự sống của Người từ Chúa Cha mà đến: “Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai Tôi, và Tôi  sống nhờ Chúa Cha (Yn 6,57).”

24/ Chúa Yesus thông truyền sự sống bằng cách nào? Một khi nhận lãnh sự sống từ Chúa Cha, Chúa Yesus không giữ lại cho riêng mình. Nhưng Ngài tìm cách thông truyền sự sống ấy cho nhân loại. Bằng cách Chúa làm cho cành nho tháp nhập vào thân cây nho để trở nên một với cây nho. Khi một bàn tay bị cắt lìa, thì nó phải được ghép nối trở lại vào thân thể và nó trở nên một với thân thể.

25/ Mục đích của Chúa Yesus khi lập Bí Tích Thánh Thể: Vậy khi Chúa muốn loài người tiếp nhận được sự sống từ nơi Ngài thì Ngài phải làm cho chúng ta trở nên một với Chúa Yesus. Thế nên Chúa Yesus đã lập nên Bí Tích Thánh Thể và hiến ban máu thịt của Ngài dưới hình thức bánh và rượu để làm của ăn cho nhân loại. Để những ai đến nhận lãnh mình máu thánh Ngài thì trở nên một với Ngài, được ở lại trong Ngài: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong Tôi và Tôi ở lại trong người ấy”

26/ Làm thế nào để Chúa Yesus thông ban sự sống cho chúng ta? Khi Chúa Yesus ở lại trong người ấy thì tất nhiên sự sống cũng sẽ được thông ban. Điều tuyệt vời là sự sống mà Chúa Yesus thông ban qua việc tiếp nhận mình máu Thánh Ngài, không phải là sự sống của các sinh vật có thể lụi tàn theo năm tháng, mà là sự sống vĩnh cửu.

27/ Chúng ta được biến đổi như thế nào? Khi chúng ta tiếp nhận mình máu thánh Chúa trong Bí Tích Thánh Thể, chúng ta còn được biến đổi để trở nên một Yesus khác. Thánh Giáo Hoàng Lê-o Cả khẳng định rằng: Khi chúng ta thông phần vào mình máu Chúa Ki-tô là được biến đổi thành Đấng mà chúng ta vừa rước lấy.

28/ Giáo huấn của Hội Thánh còn dạy chúng ta điều gì? Nhờ được tiếp nhận mình máu thánh Chúa Yesus, chúng ta được thông phần bản tính của Thiên Chúa: Khi bạn ăn và uống mình máu Đức Ki-tô, bạn trở nên một với Ngài là cùng một thân mình, cùng một dòng máu, như thế chúng ta trở thành những người mang Đức Ki-tô, có mình  máu Ngài thấm nhập khắp toàn thân. Nhờ vậy, theo như lời Thánh Phê-rô -> Chúng ta được thông phần bản tính của Thiên Chúa.****

 

Bài 3: TÔI LÀ BÁNH TRƯỜNG SINH

Chia sẻ cho nhau ý nghĩa bài Tin Mừng:

29/ Đoạn Tin Mừng này chia làm mấy phần? Có 4 phần / Phản ứng của người Do Thái về lời tuyên bố của Chúa Yesus khi Chúa nói: Thịt Ngài là của ăn ban cho họ được sống muôn đời / Lần này họ phản ứng mạnh mẽ hơn trước / Họ xô xát, tranh luận nhau / Họ chỉ hiểu lời Chúa theo nghĩa đen à làm sao một con người như họ lại có thể lấy thịt của mình cho người khác ăn?

30/ Trước phản ứng dữ dội của người Do Thái, Chúa Yesus vẫn không rút lời, không cải chính, không những còn giải thích thêm, Chúa Yesus khẳng định rằng: Ai ăn thịt Tôi và uống máu Tôi thì sẽ được sống muôn đời, và Tôi sẽ cho nó sống lại ngày sau hết / Có nghĩa là hiệu quả dinh dưỡng mà Máu Thịt của Chúa đem lại cho kẻ lãnh nhận là sự sống muôn đời / Là sự phục sinh từ cõi chết.

31/ Chúa Yesus cho biết tác động của ăn này như thế nào? Khi ta ăn của ăn vật chất thì nó biến thành thịt máu ta / Còn khi chúng ta ăn Thịt Máu Chúa thì chúng ta được kết hiệp mật thiết với Chúa: Ai ăn thịt và uống máu Tôi thì kẻ ấy ở lại trong Tôi và Tôi ở lại trong người ấy.

32/ Cuối cùng, Chúa Yesus nhắc lại hiệu lực của Manna cũ và Manna mới để chúng ta so sánh: Manna cũ là của ăn bình thường nên người ăn sau đó cũng đã chết / Còn Manna mới, người ăn sẽ được sống muôn đời / Chúa Yesus đã kết thúc bài giảng gọn gàng, tốt đẹp / Chính người Do Thái gợi ra câu chuyện Manna / thì chính Chúa Yesus cũng dùng chính câu chuyện ấy để so sánh và mạc khải về bánh bởi trời đích thực.

33/ So sánh Lời Chúa giảng dạy về bánh trường sinh với Bí Tích Thánh Thể hôm nay có gì khác nhau không? Chúa giảng dạy đúng ý nghĩa về phép Thánh Thể mà giáo lý Công giáo đã dạy chúng ta suốt 20 thế kỷ qua / Chúa không nói kiểu tượng trưng, nhưng nói theo nghĩa đen, nghĩa đúng của nó / Giáo lý đó trong suốt 20 thế kỷ qua đã không có gì lầm lẫn, không có gì phải sửa chữa / Cho dù dân Do Thái đã phản đối ầm ĩ, Chúa Yesus vẫn không thay đổi cách nói / Chúa vẫn khẳng định như thế.

34/ Người Kitô hữu ở thế kỷ 21 này đã nghĩ gì về Bí Tích Thánh Thể? Chúng ta không có lý do gì để nói rằng chúng ta không biết, không hiểu về thứ bánh mà Chúa đã mạc khải cách đây hơn 2 ngàn năm / Thứ bánh đó mang tên Yesus, là bánh bởi trời, bánh đó có khả năng đem lại sự sống đời đời / Tóm lại, điều quan trọng mà Chúa muốn dạy chúng ta hôm nay / cũng như đã dạy dân Do Thái ngày xưa: Ngài là Bánh Hằng Sống, ai ăn bánh đó là được tham dự vào sự sống đời đời / Đó cũng chính là sự sống của Ngài.

35/ Phép Thánh Thể nhắc chúng ta điều gì? Là bằng chứng nhắc nhở chúng ta về mối tình muôn thuở của Thiên Chúa dành cho loài người / Bằng chứng ấy luôn được tái diễn trên bàn thờ từng giây từng phút, trên khắp thế giới, cho đến tận thế!

36/ Thánh Yoan đã viết gì về mối tình này? Thánh Yoan Tông đồ quả quyết: Thiên Chúa quá yêu thương thế gian nên đã ban chính Con Một yêu dấu của Ngài cho thế gian / Còn Kinh Thánh thì viết về tình yêu Chúa Yesus như sau: Ngài là Thiên Chúa nhưng không tranh giành cho mình phận ngang hàng với Thiên Chúa, mà Ngài đã tự hủy mình đi, Ngài đã vâng lời cho đến chết, để cho thế gian được sống.

37/ Cái chết của Chúa Yesus đã minh chứng điều gì? Cái chết của Chúa đã chứng thực cho lời mạc khải trong Tin Mừng hôm nay: Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời / Bánh đó, theo cách giải thích của Chúa Yesus, mà chúng ta vẫn đang xác tín, chính là Thịt Ngài.

38/  Hiệu quả của việc ăn Mình Máu Chúa là gì? Chúng ta nhận được sức mạnh thánh hóa và rất nhiều ơn cao quý từ nơi Bàn Tiệc Thánh và sự sống đời đời / nhưng chúng ta phải xác tín rằng: Phần thưởng cao quý ấy chúng ta sẽ nhận lãnh sau khi chúng ta lìa cõi thế / Sau khi chúng ta quyết tâm sống trong ơn bên đỗ đến cùng.

39/ Thiên Chúa có bao giờ bị chúng ta lừa không? Thiên Chúa là Đấng Trung Tín / Còn chúng ta lại là phường vô ơn bội nghĩa / Đã có biết bao lần chúng ta phản bội Chúa / Tổ tiên Do Thái cũng đã làm thế / Cho nên phần thưởng cao quý nhất Chúa luôn để dành về sau / Về cuối đời / rút kinh nghiệm từ lần rước Chúa đầu tiên ở Bữa Tiệc Ly, các Tông đồ đều rước Chúa, nhưng sau đó Yuda đi bán Chúa ngay, Pherô thì chối Chúa 3 lần / Các Tông đồ khác thì chạy trốn hết / Chúng ta có hơn gì các Tông đồ xưa? Hôm nay chúng ta vui, chúng ta chừa tội, mai chúng ta chiều theo tính xác thịt, lại bỏ Chúa / Nếu vậy thì ơn Chúa ban Chúa không thể rút lại, trong khi chúng ta có thể qua mặt Chúa cách dễ dàng / Bởi thế phần thưởng cao quý nhất là sự sống đời đời / chỉ dành cho những ai sống trong ơn bền đỗ đến cùng.

40/ Tin vào cuộc sống đời sau có phải là chúng ta coi thường, chúng ta phủ nhận cuộc sống đời này không? Ý Chúa muốn chúng ta phải sống cuộc sống đời này cho thật có ý nghĩa / Vì sự sống trần gian là dịp để chúng ta tạo dựng cuộc sống trên Thiên đàng / Hôm nay chúng ta sống tốt, mai sau chúng ta có chỗ tốt để ở / Hôm nay chúng ta tích trữ của tốt đẹp, mai sau cũng chính chúng ta hưởng dùng / Thiên đàng không có chỗ cho kẻ lười biếng / Càng không có chỗ cho kẻ độc ác!

41/ Nhìn Bí Tích Thánh Thể, có kẻ cho rằng chúng ta mê tín dị đoan / Điều chúng ta tin thì chúng ta không thấy / Nhưng có những thứ mắt chúng ta thấy lại giúp chúng ta củng cố niềm tin / Từ những kinh nghiệm sống và gương sáng của tiền nhân là các Thánh Tử Đạo Việt Nam / Chúng ta xác tín rằng: Có một Thiên Chúa quyền năng vô biên / Ngài vừa quyền năng vừa giàu lòng xót thương / Ngài đã thực hiện biết bao điều kỳ diệu / Chúng ta cũng nhận ra rằng: Vì quá yêu thương nên việc gì Ngài cũng làm, chỉ mong đem lại hạnh phúc cho con người. Chúng con tại ơn Ngài đến muôn đời.  ****

 

Bài 4: MÌNH MÁU THÁNH CHÚA YESUS

Chia sẻ cho nhau ý nghĩa bài Tin Mừng:

42/ Nhu cầu gì cần thiết cho đời sống của loài người? Đó là không khí để thở, thức ăn, nước uống / Không có lương thực thì cho dù là ai thì cũng phải chết / Đây là nhu cầu cho đời sống phần xác / Tất nhiên đời sống thiêng liêng cũng cần những thức ăn nuôi sống linh hồn mà mỗi người chúng ta đều biết, đó là Lời Chúa và Bí Tích Thánh Thể.

43/ Chúa Yesus luôn nhắc nhở chúng ta điều gì? Chúa Yesus nhắc: “Sống giữa thế gian nhưng đừng thuộc về thế gian” (Yn 15,19) / Đừng gắn bó với của cải chóng qua, nhưng hãy tìm kiếm những giá trị trường tồn / Chúa Yesus chính là tấm bánh đã trao ban cho nhân loại / Trong Tin Mừng hôm nay Người đã xác minh điểm đó: “Và bánh Ta sẽ ban chính là Thịt Ta để cho thế gian được sống” (Yn 6, 51) / Tấm bánh ấy không chỉ là Bí Tích Thánh Thể, mà còn là tấm bánh của Lời Chúa: “Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4).

41/ Mỗi Thánh Lễ là một bữa tiệc, Chúa mời chúng ta đến tham dự bàn tiệc Lời Chúa trước khi dự bàn tiệc Thánh Thể / Cả hai đều là lương thực cần thiết cho sự sống đời đời.

42/ Câu chuyện: Vào thế kỷ 13, ở làng San-ta-rem, cách Fatima 35 dặm / Một bà nhà nghèo thường bị người chồng bất trung hành hạ / Vì quá đau khổ nên bà tìm đến một mụ phù thủy / Mụ hứa sẽ giải thoát bà khỏi bị sự hành hạ đó với cái giá là một Mình Thánh Chúa / Sau những do dự, người đàn bà đau khổ đó đã đồng ý / Rước Lễ xong, bà nhả Bánh Thánh ra khăn để đem về cho mụ phù thủy/ Nhưng chỉ sau vài phút, Mình Thánh Chúa bắt đầu chảy máu ra / Máu ra nhiều đến nỗi thấm ướt cả khăn, làm cho những người quỳ bên cạnh chú ý / Thấy máu ướt ở bàn tay, người ta nghi ngờ bà bị thương / Có người vội vã chạy đến giúp, nhưng bà từ chối và chạy mau về nhà / Nghĩ rằng bà có thể giấu bức khăn và mọi sự / bà để tấm khăn ở ngực / nhưng về đêm bà phải tiết lộ cho chồng biết / Vì có ánh sáng phát ra từ thân bà, sáng rực cả nhà / Cả hai vợ chồng phải quỳ lạy suốt đêm / đến khi cha sở được mời tới mang Mình Thánh Chúa về nhà thờ / Nhà thờ Thánh Tepha-nô được đổi tên là nhà thờ phép lạ từ đó / Hình dáng Mình Thánh Chúa hơi khác thường / Các mạch máu chảy từ trên xuống dưới / Lượng máu thu được, đựng trong một hộp pha lê / Theo bác sĩ Arthur Hoagland, nhà vật lý học người Mỹ, thì máu đọng lại ở đáy hộp pha lê đôi khi có máu màu đỏ tươi/ đôi khi lại là máu khô.

43/ Phép lạ trên đây là một bằng chứng Chúa Yesus hiện diện thật sự trong Bí Tích Thánh Thể / Người là Bánh Hằng Sống từ trời xuống / Ai ăn bánh này sẽ sống muôn đời (Yn 6, 51) / Mỗi khi lên Rước Lễ, người tín hữu phải thật sự tin Chúa Yesus hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể / Họ phải sống thế nào để cuộc sống của họ là bằng chứng đích thực có sự hiện diện và đang chịu tác động của Chúa / Sự sống của Thiên Chúa mà họ vừa lãnh nhận cần được thể hiện qua lòng quảng đại và biết tha thứ trong cuộc sống hằng ngày của họ.

44/ Tại sao Chúa để nhiều khó khăn, chia rẽ, cách biệt, thử thách trong đời sống của Giáo Hội nói chung và mỗi người chúng ta nói riêng? Chúa Yesus nói trong Tin Mừng: Ngài đến không phải để đem bình an trong chiếc đĩa bạc / nhưng Ngài nói với chúng ta: những khó khăn gian khổ là cái giá của sự bình an / Một người muốn có được sự bình an / họ phải chiến đấu và chiến thắng các ý riêng của bản thân mình / Một gia đình muốn có bình an hạnh phúc, mỗi người phải từ bỏ ý thích của riêng mình để chịu đựng lẫn nhau / Giáo Hội cũng thế, muốn tìm kiếm sự bình an, phải vượt qua biết bao sự dị biệt, bất đồng / Tất cả những điều trái ý đó nằm trong một phần của chương trình mà Thiên Chúa muốn thức tỉnh con người thoát khỏi tình trạng buồn ngủ có thể đưa chúng ta tới cái chết thiêng liêng.

45/ Câu chuyện: Một chiếc xe song mã đang chạy xuyên qua miền Tây Mon-ta-na / Trời lạnh cắt da, người xà ích cố gắng để giữ cho 2 hành khác được ấm / một thiếu phụ và đứa con mới sinh của nàng / Nhưng người mẹ lại buồn ngủ vì lạnh / Nếu nàng ngủ thì nàng sẽ chết / rồi anh kéo người mẹ ra khỏi xe, lập tức đóng sập cửa lại và cho ngựa chạy / Người mẹ chạy theo như điên cuồng, vừa chạy vừa la ó đòi đứa con lại / Khi người xà ích biết chắc chắn người mẹ đã tỉnh lại, đã ấm lên, anh mới dừng xe lại và chờ cho chị chạy tới / Đó là cách thô bạo nhất mà người xà ích làm để giữ cho người thiếu phụ khỏi chết / Người mẹ đó đã luôn nhớ ơn người xà ích / Người xà ích đã làm điều Chúa Yesus thường làm để tỉnh thức con người khỏi ngủ mê, lười biếng trên phương diện thiêng liêng / Cha trên trời thường để những khó khăn thử thách, giúp chúng ta tỉnh thức, đôi khi đớn đau / Nhưng đó cũng là cách mà Thiên Chúa làm để chúng ta ý thức quyền năng, sự hiện diện, và tình thương của Chúa / Giúp chúng ta sớm tỉnh giấc.

46/ Từ nơi Bí Tích Thánh Thể, chúng ta có ý niệm gì? Từ nơi bàn tiệc Thánh, chúng ta đang làm sống lại sự đau khổ và cái chết đau thương của Chúa Yesus là cái giá của sự bình an, là cái giá của sự phục sinh / Ước gì chúng con luôn cầu nguyện và hành động theo Lời Chúa dạy, để vượt qua mọi khó khăn để chúng con cũng đạt được sự bình an và phục sinh mà Chúa hứa ban.****

    

TÓM Ý

1/ Bí Tích tình yêu là gì? Là Bí Tích Thánh Thể, là Bí Tích Chúa Yesus nuôi sống chúng ta bằng chính thịt và máu của Ngài cho chúng ta được sống vĩnh cửu.

2/ Thế  nào là một hy lễ tạ ơn? Qua cái chết tự nguyện trên Thập Giá của Chúa Yesus và Chúa đã để lại cho chúng ta một hy tế tạ ơn. Chúng ta tạ ơn vì nhờ sự hy sinh của Chúa Yesu mà chúng ta được sống. Điều mà Thiên Chúa hứa ban cho nhân loại là sự sống vĩnh cửu.

3/ Chúa Yesus minh xác điều gì? Mặc dù người Do Thái cho Lời Chúa nói là chói tai. Thế nhưng Chúa Yesus vẫn quả quyết: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.

4/ Bánh Manna và bánh bởi trời có gì khác nhau? Bánh Manna ăn vào vẫn còn đói nên tổ tiên dù có ăn manna, họ cũng đã chết. Thế nhưng bánh Chúa ban chính là máu thịt của Ngài, là thứ bánh thần linh, giúp chúng ta sống được trong thân xác của Chúa, đó là sự sống đời đời.

5/ Chúng ta có thể hiểu được mầu nhiệm này như thế nào? Khi chúng ta ăn mình và máu Thánh Ngài, Ngài biến thành ta và ta biến thành Ngài. Điều này quá thần diệu vì đó là Bí Tích của lòng tin, Bí Tích của tình yêu.

6/ Khi rước lễ, ta đón nhận điều gì?: Khi ta rước Chúa, ta đón nhận sự sống của Chúa, Chúa Yesus sống trong Chúa Cha, ta sống trong Chúa Yesus, ta như cành nho được tháp nhập vào cây nho.

7/ Chúa Yesus mời gọi chúng ta điều gì? Lời mời gọi của Chúa Yesus mang ý nghĩa thiêng liêng: Chúa mời gọi nếu chúng ta muốn sống vĩnh cửu, hãy chịu lấy Ngài, để Chúa nuôi sống chúng ta và ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu.

8/ Ý Chúa Yesus muốn căn dặn chúng ta điều gì? Chúa bảo hãy sốt sắng và chuẩn bị kỹ lưỡng để lãnh nhận mình máu thánh Chúa. Việc rước Chúa sẽ không mang lại ơn ích gì nếu chúng ta chỉ cứ muốn làm càn.

9/ Rước Chúa là gì? Rước Chúa là đón tiếp Chúa, là gặp gỡ Chúa cách chân tình, chúng ta cần chuẩn bị kỹ lưỡng vì Chúa là đấng vô cùng cao cả. Chúng ta phải thật hãnh diện, thật hạnh phúc khi đón rước Chúa.

10/ Bí Tích Thánh Thể được cử hành đầu tiên tại đâu? Tại làng Emmaus khi Chúa cùng đồng hành với 2 môn đệ đi về làng. Họ chỉ nhận ra Chúa khi Chúa bẻ bánh.

11/ Lợi ích của Thánh Thể là gì? Thánh Thể là linh hồn của Giáo Hội, là lương thực thiêng liêng cho đời sống của chúng ta, là nguồn hạnh phúc vĩnh cửu cho người tín hữu, là sự hiệp nhất giữa Thiên Chúa và con người.

12/ Thánh Thể đem lại điều gì cho Giáo Hội? Thánh Thể là nguồn mạch sự sống của Giáo hội, Thánh thể làm nên Giáo Hội, không có Thánh Thể thì cũng không có Giáo Hội. Cả Giáo Hội cùng ăn chung một tấm bánh, cho nên Thánh Thể là nguồn mạch yêu thương và hiệp nhất.

13/ Tác dụng từ lời truyền phép của Giáo Hội: Limh Mục là thừa tác viên, là người đại diện Chúa Ki-tô để thông ban sự sống cho con người. Linh Mục thay mặt Chúa đọc lời truyền phép và Chúa Thánh Thần là Đấng lấp đầy khoảng cách giữa Chúa Ki-tô và vị Linh Mục.

14/ Các ghi thức ăn uống trong tôn giáo khác mang ý nghĩa gì? Là một nghi thức mà người phàm có thể kết hiệp với thần linh. Trong các nghi lễ, các tín đồ thường ăn uống nhảy múa ca hát và họ tin rằng có các thần linh đang chung vui với họ.

15/ Loại bánh nào Chúa Yesus muốn nói đến? Đây là thứ bánh bởi trời, không phải là thứ bánh do con người làm ra. Bánh này là Bánh Thánh Thể của Chúa, khi chúng ta rước Chúa là chúng ta đang kết hợp với Chúa một cách hoàn hảo vì con người đang được chính Thiên Chúa nuôi dưỡng.

16/ Chúa Yesus muốn hướng người Do Thái tới điều gì? Người Do Thái muốn tranh luận với Chúa về sự sống thần linh. Họ cho rằng Chúa Yesus là người phàm mà chỉ lo nói chuyện trên trời. Đây là một cách nhìn phiếm diện. Trong khi các việc làm của Chúa thì không ai làm được, Lời Chúa nói thì không ai bắt bẻ được. Chính vì lòng dạ chai đá ganh ghét mà họ không chịu tin Chúa. Sự sống vĩnh cửu đâu thể nào dễ dàng như là nuốt vào một viên thuốc. Nhưng là tin Chúa, rước Chúa làm theo ý Chúa và chịu để cho Thánh Thể Chúa tác dộng dần dần. Sau đó khi Chúa thấy chúng ta là người đáng hưởng hạnh phúc vĩnh cửu thì lúc đó Chúa sẽ ban cho / nếu Chúa ban trước ,sẽ dễ bị con người lừa gạt .

17/ Có thứ thuốc thần tiên nào như là thứ mà con người mơ ước không? Ta cứ lấy ví dụ: Một hạt ngọc trong bụng con trai, sở dĩ nó trở nên một hạt ngọc đẹp là do nó chịu biến đổi theo năm tháng bằng những cố gắng, hy sinh làm việc thật tốt. Sau đó mới được Chúa biến đổi như là cách Chúa ban thưởng.

18/ Qua 5 chúa nhật liên tiếp về Bánh bỡi trời, Giáo Hội muốn dạy ta điều gì? Giáo hội muốn chúng ta hiểu rõ về bí tích này: Con người đầy những tính mê tật xấu, luôn bị bao vây bởi những mưu chước của ma quỷ. Con người chỉ tin vào những gì họ có thể chứng minh được. Thiên Chúa thuộc lĩnh vực thiêng liêng, siêu nhiên nên con người cho là điều không tưởng. Thế nhưng điều mà con người ngày nay đang tìm thì không thể có ở đâu ngoài Bí Tích Thánh Thể, là bí tích ban sự sống.

19/ Thiên Chúa có những thứ gì? Thiên Chúa tạo nên mọi sự, Ngài là cội nguồn của sự sống, cũng là cội nguồn của hạnh phúc vĩnh cửu. Hạnh phúc và sự sống chỉ có nơi Chúa Cha. Và Chúa Con được Chúa Cha thông ban, vậy nếu chúng ta muốn có sự sống vĩnh cửu, không còn cách nào khác là chúng ta phải đến với Chúa Con và ăn thứ lương thực mà Ngài ban cho thì chúng ta mới được sống.

20/ Chúa Yesus thông truyền sự sống bằng cách nào? Khi nhận lãnh sự sống, Chúa Yesus không giữ lại cho riêng mình. Nhưng Chúa Yesus tìm mọi cách để thông truyền sự sống cho nhân loại, là cách Chúa ghép chúng ta vào thân thể của Ngài. Như là cách chúng ta hiệp thông với Ngài qua Bí Tích Thánh Thể.

21/ Mục đích của Chúa Yesus khi lập Bí Tích Thánh Thể: Khi Chúa muốn chúng ta tiếp nhận sự sống từ nơi Ngài thì Chúa phải làm cho chúng ta trở nên một thân thể với Ngài. Vì thế nên Chúa mới lập Bí Tích Thánh Thể để hiến ban mình máu thánh Ngài dưới hình thức bánh và rượu làm của ăn cho chúng ta.

22/ Làm thế nào để Chúa thông ban sự sống cho chúng ta? Khi Chúa đến và ở trong người ấy thì Chúa cũng sẽ thông ban sự sống. Sự sống mà Chúa ban không thể lụi tàn, mà là sự sống vĩnh cửu.

23/ Chúng ta sẽ được biến đổi như thế nào? Khi tiếp nhận mình máu thánh Chúa trong Bí Tích Thánh Thể. Chúng ta sẽ được biến đổi và trở nên một Chúa Yesus khác, là chúng ta được biến thành Đấng mà chúng ta vừa rước lấy.

24/ Hội Thánh muốn dạy chúng ta điều gì? Nhờ rước mình thánh Chúa, chúng ta được thông phần bản tính với Thiên Chúa. Chúng ta sẽ trở thành người mang Đức Ki-tô vì có mình máu Thánh Ngài thấm nhập khắp toàn thân. Nhờ vậy chúng ta được thông phần bản tính với Thiên Chúa.****

Bài viết của Yuse Luca/ trưởng Nhóm Kinh Thánh Emmaus

GX TÂN THÁI SƠN /SAIGON /VN


Trở lại      In      Số lần xem: 1253
Tin tức liên quan
  • LỄ THÁNH GIUSE THỢ - 01/THÁNG 5 / LAO ĐỘNG LÀM THĂNG TIẾN CUỘC SỐNG
  • Tìm hiểu TM CN 34 Thường Niên B / Giuse Luca / GX TÂN THAI SƠN / VN
  • Tìm hiểu TM CN 33 Thường Niên B / Giuse Luca / GX TÂN THAI SƠN / VN
  • Tìm hiểu TM CN 32 Thường Niên B / Giuse Luca / GX TÂN THAI SƠN / VN
  • Tìm hiểu TM CN 31 Thường Niên B / Giuse Luca - 01/11/ GX TÂN THAI SƠN / VN
  • Tìm hiểu TM CN 30 Thường Niên B / Giuse Luca / GX TÂN THAI SƠN / VN
  • Tìm hiểu TM CN 29 Thường Niên B Giuse Luca / GX TÂN THAI SƠN / VN
  • Tìm hiểu TM CN 28 Thường Niên B (Giuse Luca)
  • Tìm hiểu TM CN XXVI Thường Niên - B -2015 (Giuse Luca) - 27/09/2015
  • Tìm hiểu TM CN XXV Thường Niên - B -2015 (Giuse Luca) - 20/09/2015
Video
Những nét khác nhau của các Giáo Hội: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, Anh Giáo
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  8
 Hôm nay:  780
 Hôm qua:  3025
 Tuần trước:  30303
 Tháng trước:  109035
 Tất cả:  5696308
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- ĐDCộngĐoànKinhThánhEmmaus/Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top